mapa stránek || vyhledávání

Útržky z Véd, část druhá

Kdokoliv neusiluje o seberealizaci, musí vstoupit na planety známé jako světy bezvěrců, plné temna a nevědomosti.
 

Višnu

Lidský život se od života zvířecího liší tím, že jej provází velká odpovědnost. Ti, kdo jsou si této odpovědnosti vědomi a jednají podle toho, se nazývají surové (zbožní lidé), zatímco ti, kdo jí nedbají nebo ji neznají, jsou asurové (démoni). V celém vesmíru existují pouze tyto dva druhy živých bytostí. V Rg Védě stojí, že cílem surů jsou vždy lotosové nohy Nejvyššího Pána Višnua, a podle toho také jednají. Jejich cesty jsou jasné jako dráha Slunce.

Inteligentní lidské bytosti musí mít neustále na paměti, že tuto specifickou tělesnou podobu jsme dostali po vývoji trvajícím mnoho miliónů let a po dlouhém převtělování duše. Tento hmotný svět bývá někdy přirovnáván k oceánu a naše lidské tělo k dobré lodi, určené k plavbě přes tento oceán. Védské spisy a áčárjové neboli svatí učitelé se přirovnávají ke zkušeným lodivodům a přednosti lidského těla k příznivým větrům, pomáhajícím lodi plout hladce k vytouženému cíli. Člověk, který přes všechny tyto výhody nevyužije plně lidského života k seberealizaci, musí být považován za toho, kdo „zabíjí“ svojí duši. Védy nás jasně upozorňují a varují, že tomu, kdo „zabíjí“ svojí duši je souzeno vstoupit do nejtemnějších končin nevědomosti, kde bude vystaven utrpení.

Ekonomické problémy vepřů, psů, velbloudů a oslů jsou stejně závažné jako naše. Problémy těchto zvířat jsou vyřešeny za odporných podmínek, ale člověku poskytly přírodní zákony veškeré možnosti k pohodlnému životu, neboť lidská forma života je důležitější a cennější než život zvířete. Proč byl člověku dán lepší život než vepři a ostatním zvířatům? Proč má pracovník zastávající vedoucí postavení více výhod než obyčejný úředník? Odpověď zní, že povinnosti vysokého úředníka jsou vyšší povahy. Stejně tak životní povinnosti člověka jsou vyšší povahy než povinnosti zvířat, jež se neustále zaměstnávají naplňováním svých žaludků.

Dnešní moderní civilizace, ničitelka duší, jen zvětšila problémy prázdného žaludku. Přiblížíme-li se k uhlazenému zvířeti, civilizovanému člověku, řekne nám, že prostě chce pracovat, aby uspokojil svůj žaludek, a že žádnou seberealizaci nepotřebuje. Zákony přírody jsou však tak kruté, že přes jeho horlivou snahu pracovat tvrdě pro svůj žaludek mu stále hrozí nezaměstnanost.

Tuto lidskou životní podobu jsme nedostali proto, abychom dřeli jako osli, vepři a psi, nýbrž proto, abychom dosáhli nejvyšší životní dokonalosti. Jestliže nedbáme o seberealizaci, přírodní zákony nás donutí velmi tvrdě pracovat, i když si to nepřejeme. Lidé tohoto věku jsou nuceni pracovat stejně tvrdě jako osli a býci zapřaženi do vozu. Tento článek se zmiňuje o několika oblastech, kam jsou asurové posíláni pracovat. Osoba, které se nepodaří dostát svým povinnostem člověka, se musí převtělovat na planety asurů do některé z degradovaných forem života a tvrdě pracovat v nevědomosti a temnotě.

V Bhagavad-gítě (6.41-43) stojí, že člověku, který započal svou pouť za seberealizací, ale nedokončil ji, ačkoliv se opravdově snažil — člověku, který se snažil o realizaci svého vztahu k Bohu — je dána možnost narodit se v rodině śuci nebo śrīmat. Slovo śuci označuje duchovně vyspělého bráhmana, a śrīmat označuje vaišju, příslušníka obchodnické společenské třídy. Znamená to, že osoba, jíž se nepodaří realizovat svůj vztah k Bohu, dostane na základě svého vážného pokusu v předešlém životě lepší možnosti pro seberealizaci. Jestliže dokonce i neúspěšnému uchazeči je poskytnuta možnost narodit se v ušlechtilé rodině, nelze si ani představit postavení toho, kdo dosáhl úspěchu. Již pouhá snaha poznat Boha zaručuje zrození v bohaté nebo aristokratické rodině. Ten však, kdo se o to ani nepokusí, kdo chce být pohroužen do iluzí, kdo je příliš materialistický a lpí na hmotných požitcích, se musí odebrat do nejtemnějších končin pekla, jak to také potvrzují všechny védské spisy. Takoví materialističtí asurové se někdy vydávají za velice zbožné, avšak jejich konečným cílem je hmotný blahobyt. Bhagavad-gítá (16.17-18) takové lidi kárá, neboť jsou velcí jen silou svého podvodu a drží se u moci pouze pomocí hlasů nevědomců a svého hmotného bohatství. Tito asurové nezajímající se o seberealizaci a pojetí īśāvāsya, o Pána, se zajisté dostanou do nejtemnějších končin.

Závěrem tedy je, že jakožto lidé nejsme určeni jen k tomu, abychom v nejistém postavení řešili ekonomické problémy, ale k tomu, abychom řešili problémy hmotného života, jež před nás staví přírodní zákony.

Vybral Jaromír
 

Související články:

hodnocení: 5
hlasů: 1
Tisk Tisk

9 komentářů

 1. Jo, řádně postrašit věřící ovečky je třeba. Tady jsme měli peklo, v Indii vytáhli zase tohle.

 2. Kdokoliv neusiluje o seberealizaci, musí vstoupit na planety známé jako světy bezvěrců, plné temna a nevědomosti.
  Lidský život se od života zvířecího liší tím, že jej provází velká odpovědnost. Ti, kdo jsou si této odpovědnosti vědomi …. .

  Jak krásně se už v úvodu článku odráží známý zákon příčiny a následku, zákon odměny či odplaty.

  Dobrý článek, autore, ale pro mnohé nepochopitelný.

  1. A ti mnozí,jak jsem upozornil, tady běhají ve spodním prádle s nápisem – nevědomost.

 3. Milý Jaromíre,

  já jsem si sice velmi oblíbil Védy a vaišnavismus, bohužel mě za pačasy vede bůh Indra a já hledám spojitosti mezi počasím reálným – počasím, co si den po dni v hlavě vymýšlím – a tím, co vypočítávají meteorologické superpočítače.

  Jak máš zeleninovou polévku, tak v ní je mrkev. Ta mrkev má v polívce určitý podíl vzhledem k celkovému objemu polévky v hrnci. No a ta mrkev – to jsem já ve vzduchových hmotách. Jindy nahoře, někdy dole, ale kdyby každý kousek mrkve měl zastupovat jeden můj univerzální návrh na posun vzduchových hmot, tak jsem prostě částečně přítomen.

  Jsem natolik zmaten tímto zázrakem s bohem Indrou, že zapomínám více na Kršnu, musím pořád „vymýšlet mapy“ a nemám čas na správnou oddanost Kršnovi. Snažím se na Něj prostřednictvím manter obracet jak to jde, ale ten meteorologicko-indrovský zázrak je tak zajímavý, že podstatnou část dne se chovám jako maketa meteorologického superpočítače. Vymyslíš si den, ale den už utekl a můžeš vymýšlet nový.

  1. Jaroslav čo na to hovorí dr. Chocholoušek ? Na a mapy , meteorologicko-indrovský zázrak a maketu meteorologického superpočítača ? Inak doma všetko v poriadku ? Mrkvička v polievke sa varí, to je hlavné že bude obed…

   1. Zrovna včera jsem mu psal dopis. Psychiatrovi. To nedělám každý den.

   2. Dal jsem tam i obrázek Indry a vedle svůj obličej, ať porovnává vibrace z toho papíru.

 4. Jaromír, ak je tak, ako píšeš, teda že :

  …..Již pouhá snaha poznat Boha zaručuje zrození v bohaté nebo aristokratické rodině. Ten však, kdo se o to ani nepokusí, kdo chce být pohroužen do iluzí, kdo je příliš materialistický a lpí na hmotných požitcích, se musí odebrat do nejtemnějších končin pekla,…

  Ja, ja bojím a nechcem do pekla, kde všetko funguje punktlich a preto ak mi dáš ,,podpísaný cetlík“, že to, čo si zjavil je PRAVDA ,ja…podpíšem… !!!

  Lebo ako hovorieval starý to Inču Čúňa: Keď dávajú ber, keď bijú utekaj…

  ……A terazky ,,bábo“ raď, ak vieš…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference