mapa stránek || vyhledávání

Velké Tajemství věků

…můžete mít cokoliv, po čem zatoužíte: bohatství, láskyplné vztahy, zářící zdraví, skutečné štěstí, snadný život, cokoliv, po čem zatouží vaše srdce; stačí znát Velké Tajemství věků…
 

Velké Tajemství věků
(upravená moderní verze)

 

Všechno je stvořeno z energie.

Pod úrovní nejmenších částeček stvoření leží Sjednocené energetické pole (SEP), „polévka“ potenciálů. Vše ve stvoření je součástí SEP, a vše se řídí Fyzikálními Zákony, ovládajícími energii. Pochopením těchto zákonů můžete příslušně působit a řídit tuto energii, abyste vytvořili život, po jakém nejvíce toužíte.

Emitujete myšlenkovou energii.

Myšlenka je čistá energe a je vysílána z vašeho těla do SEP. Myšlenky jsou vlastně přenášeny z vašeho těla, jako z radiového vysílače a poté tato energie cestuje do okolí. Každý a všechno emituje energii a tato energie má schopnost vytvářet vaši realitu.

Myšlenky ovlivňují a vytváří hmotu.

Věda již nyní potvrdila, že myšlenky mají schopnost doslova vytvářet věci ve vesmíru. Na co obrátíte svou pozornost, vstoupí do existence. Sub-atomární částice jsou vytvářeny zasíláním myšlenek určitým směrem. Doslova svou realitu vytváříte svými myšlenkami. Stvoření čehokoliv ve fyzickém Univerzu je ovlivněno tím, jaký druh pozornosti do něj vložíte. Začínáte tvořit to, na co se zaměříte; dobré nebo špatné. Na co většinou myslíte, to si přitáhnete.

Stejnorodé energie se přitahují.

Myšlenky jsou čistá energie, a energie je magnetická. Energie jisté kvality nebo vibrací má sklon přitáhnout k sobě energii podobné kvality a vibrací. Nazývá se to zákon přitažlivosti. Svý k svému. Určité myšlenky přitahují ty samé. Poněvadž myšlenka je energie, myšlenky přitáhnou cokoliv, co se k nim vztahuje. Pokud na něco myslíte dostatečně dlouho, skutečně si přitáhnete věci, které se k těmto myšlenkám vztahují. Pokud myslíte dlouho a pevně na peníze a věnujete tomu dostatek pozornosti, přitáhnete si je.

Velké Tajemství není jen o tom, znát jeho znění.

Velké tajemství je hlavně o tom, vědět, jak ho přesně aplikovat ve vašem životě. Musíte vědět, jak ho použít, se 100% přesností. Když ho použijete patřičným způsobem, je to absolutně 100% přesné a neomylné, protože je to vesmírný zákon, který nemůže být porušen. To je exaktní věda. Pochopením, že vše je stvořeno z energie, a pochopením zákonů ovládání a tvarování energie ve fyzické události a okolnosti, můžete následně tvořit cokoliv si zamanete, včetně optimálního zdraví, bohatství, štěstí, úspěchu nebo čehokoliv, po čem toužíte. Jen musíte vědět, jak přesně na to. 

UPOZORNĚNÍ!

Toto velké Tajemství, které vám může dát vše, po čem toužíte, vás ovšem od toho všeho může také oddálit. Můžete na něčem opravdu tvrdě pracovat, abyste pak sklidili jen pravý opak. Je tedy třeba aplikovat dané zákony správně. Je to přesná věda, a musí být tedy aplikována exaktně. Tedy vědět, co dělat, a co nikoliv. Ačkoliv, není to komplikované. Jakmile znáte kroky, a aplikujete je správně, můžete si přesně přitáhnout do svého života věci, které jste vždy chtěli.

Nyní jste se ocitli na místě, kde věda, duchovnost a náboženství došly ke stejnému závěru:

Tvoříte si vlastní realitu vědomým užitím vašich myšlenek

Toto je základ všeho, co se stane ve vašem životě. Vaše myšlenky mají sílu vystoupit ven do světa, a doslova vytvořit a přitáhnout lidi, události a okolnosti ve vašem životě. Nyní tedy máte možnost použít tuto sílu, aby vám přinesla, na co se zaměříte. Správné použití přinese do vašeho života zázraky, a budete žít život, jaký jste vždy chtěli. Jediné, co je třeba, je dávat dobrý pozor na sílu, kterou vládneme, a aplikovat ji v přesných krocích, nezbytných pro její použití na požadovanou práci…
 

Shrnutí:

Je zde opravdu jen jediný způsob, kterým jsou stvořeny všechny věci ve vašem životě. Vše je tvořeno z energie. Tato energie povstává ve formě myšlenek a pak se rozšiřuje ven do světa, tvoříc události a okolnosti vašeho života, ať už dobré, nebo špatné. Na co zaměříte pozornost, to si vytvoříte ve své fyzické realitě. To je tajemství mechanismu stvoření, tajemství života. Jakmile to jednou ovládnete, ovládnete i svůj fyzický vesmír. Můžete vytvářet cokoliv, na co se zaměříte, svou vůlí. Není to technika; je to o tom, jak funguje život. U kořene každého problému, potřeby nebo příležitosti je pouze energie myšlenky nebo vědomí. Vědomí je kořenová příčina všeho. Z vědomí povstávají všechny věci. Vědomí vytváří a řídí vše. Investujte do vědomí, a vše ostatní přijde samo. Jedna důležitá věc, kterou můžete udělat již dnes, je porozumět procesu, a potom řídit kroky, které je nutno udělat, aby vesmír pracoval pro vás, a ne proti vám. Jakmile tuto sílu zvládnete, váš život se stane zázrakem. Budete okouzleni tím, jak váš život lehce plyne od jedné splněné touhy k další.
 

Kroky základní objednávky:

 1. Věřte a přijměte, že vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu – můžete vytvořit cokoliv, zaměřením energie vašich myšlenek.
 2. Zbavte se jakýchkoliv přesvědčení, která by vás mohla brzdit – projděte si všechna svá přesvědčení, a zkontrolujte si, zdali tam nejsou nějaká, která vás omezují, a poté je odstraňte a nahraďte pozitivním přesvědčením.
 3. Vyjadřujte vděk – buďte vděční za kouzelnou schopnost vytvářet si ve svém životě vše, na co se zaměříte. Oceňte nebo buďte vděčni za to, co už v tomto směru máte – tím vytvoříte základní energetický vír (vortex), který přitahuje věci, na které jste se zaměřili, a posiluje je více a více. Pamatujte, myšlenka je realita. Vše, co vidíte kolem sebe, je výsledek myšlenek. Čeho si všímáte (hojnost nebo nedostatek), to se zesílí.
 4. Objednejte cíl pocitem hojnosti – pokud žádáte o něco, co ještě nemáte, tím potvrzujete nedostatek; paradoxně, je tedy nutno ocenit to, co už v daném směru existuje! Tím posílíte magnetický efekt vortexu v daném směru. Tento bod je klíčový!!
 5. Tento způsob posílení cíle průběžně udržujte – udržujte pozornost na tom, kam směřujete. Nespoléhejte se jen na několik vizualizací nebo modlitbu. Udržujte pozornost na cíl, celý den, ať už jste kdekoliv. Používejte proto průběžné důsledné myšlení a cílené emoce (vděčnost, nebo alespoň ocenění).
 6. Uzavřete svou mysl pochybnostem a strachu – zaměřte se na to, co už jste dosáhli, a ne na to, co chcete (a tedy tu ještě není). Nenechte svou mysl bloudit v pochybnostech a strachu. Pokud se přistihnete při ustrašených myšlenkách, řekněte „ruším“ a dál se věnujte opět myšlenkám a patřičným emocím na to, co již můžete ocenit, za co již můžete být vděční. Mimochodem, pokud prohlásíte já chci…, vesmír dokonale zkopíruje do vašeho života vše tak, abyste byli až do konce života dokonalý případ toho, který chce… :@)
 7. Začněte už teď, a vneste své vize do svých aktivit – působte na lidi, věci a okolnosti ve svém životě, a neste si své vize sebou, jak procházíte denně svými aktivitami. Spatřujte své vize ve všem, co děláte.

  Bod Síly (Vortex) je tam, kde se setkávají vaše myšlenky (emoce) s vašimi aktivitami.

 8. Sdílejte toto poselství, a sklidíte odměny – pokud máte záměr něco ve svém životě získat, dejte to v nějaké formě někomu dalšímu. Je to o stavu mysli; jestliže někomu něco chceme dát, musíme to nejdřív sami mít. Učte druhé, co se chcete sami nejvíce naučit, a pak se vše, na co se zaměříte, stane realitou. To vám přinese věci, po kterých v životě toužíte, rychleji a snadněji.
 9. Volte postupně větší a větší věci – začněte tvořením malých věcí, o kterých věříte, že je můžete získat v relativně krátkém čase. Jakmile se začne dařit, přirozeně začnete žádat větší a větší věci, jak vaše sebedůvěra a znalosti porostou. Postupujte tedy od menšího k většímu.
 10. Čtěte si tuto příručku denně – zapamatujte si proces a jednotlivé kroky. Setrvávejte u principů, dokud se nestanou vaší přirozenou součástí. Mluvte o nich běžně s ostatními a jasně o nich přemýšlejte, takže pak budete jako tvůrci mnohem efektivnější.
 11. Neměňte svůj záměr ohledně toho, co si přejete – mějte jasno v tom, po čem toužíte, a trvejte na stavu „vortexu“ do té doby, dokud si to do svého života nepřitáhnete. Pak, až se to stane, pokračujte v dalších přáních a touhách.
 12. Bavte se – neutopte se v detailech a stresu. Rozhodněte, co si doopravdy přejete, často si to představujte a poté do toho vložte celou energii své mysli. U celého procesu se bavte. Vězte, že s těmito technikami je možné vše, a očekávejte věci, které ve svém životě nejvíce toužíte vidět. Uvolněte se, a užívejte si „jízdu“. Dokonce i když jste pod extrémním stresem a nátlakem, vězte, že tento článek je odpověď, která vyřeší vaše problémy a přinese vám do života vše, po čem vaše srdce touží. Takže se bavte, a užívejte si nový život.

 

Proč jste si v minulosti nemohli vytvořit to, co jste chtěli?

Nevěříte, že můžete mít, po čem toužíte

Věříte na zázraky? Pokud ne, odeženete si je od sebe. Vaše víra, že nemůžete mít ve svém životě to, co byste si přáli, bude vytvořena vaší myšlenkovou energií. Znovu studujte principy a zrušte svá negativní přesvědčení; a pak znovu naučte svou mysl příjmat nová pozitivní přesvědčení, která vám opravdu vytvoří to, co si ve svém životě přejete.

Zaměřili jste se na nedostatek

Pokud se zaměříte na strach, je to přesně to, co si zhmotníte. Znovu: zaměřte se na to, co již přišlo; ne na to, co ještě není. To vyžaduje disciplínu, zvláště pokud na podobné zaměření nejste zvyklí. Pokud se přistihnete, že se zaměřujete na nedostatek (a emoci strachu, že se nic nestane), řekněte „ruším“ a znovu se zaměřte na „vortex“.

Nebyli jste si jistí, co si přejete

Možná jste se nikdy nerozhodli, po čem vlastně toužíte. Většina lidí nikdy nedostane to, co si přejí, poněvadž vlastně nikdy nevěděli, po čem vlastně touží. Musíte mít opravdu jasno v tom, co vlastně máte záměr vytvořit, jinak neposíláte do SEP specifickou myšlenkovou energii, aby vám přitáhla to, co si přejete. Vágní přání přitahují vágní výsledky. Rozhodněte, co si přejete, a udržujte pozornost na specifických detailech svého přání.

Neustále měníte záměr

Změny názoru posílají do univerza smíchané zprávy. Jakmile začnete do SEP posílat své záměry, energie pracuje za účelem začít přitahovat to, co potřebujete, abyste dosáhli svých potřeb. Pokud měníte názory, začínáte pořád znova a nikdy nesoustředíte dostatek pozornosti na dostatečně dlouhou dobu, abyste mohli cokoliv vytvořit. Držte se soustředěně a nepřetržitě jedné vize, zaměřené na vaše tužby, dokud se ve vašem životě nezhmotní.

Zaměřili jste se na časový skluz

Zaměřujete se na to, že se „nic neděje“. Tím to zesilujete. Stvoření pracuje na základě konsekvencí – smysluplných „náhod“, takže, aby do sebe zapadly události a jednání lidí, přes které se k nám objednávka dostane, chce to většinou víc času, než je nám milé… Takže Vytrvat!
 

Na závěr základního procesu objednávky:

Délka času, nutného pro zhmotnění vašich tužeb, závisí na vás. Jestliže se zasvětíte studiu těchto informací a budete je nepřetržitě aplikovat, vaše výsledky přijdou velmi rychle; závisí to jen na vašem odevzdání se procesu. Ať už vám pochopení principů trvá jak dlouho chce, aplikujte je ve svém životě a splňte si své tužby; v tom je hodnota těchto principů. Je to základ pro váš život. Je to způsob, jak stvořit cokoliv. Už to stejně děláte; ale nyní to můžete dělat vědomě a se záměrem, tedy tvořit ve svém životě přesně to, po čem toužíte. Až tuto dovednost ovládnete, a budete moci stvořit to, co si přejete, můžete si užívat a zakoušet vše, co stvoříte. Život je proces tvorby. Neustále skrze své myšlenky tvoříte vše, dobré i zlé. Je na vás, jestli se zaměříte pouze na své tužby, abyste je stvořili a zakoušeli. Nepotřebujete již více zakoušet nic, co nechcete, nebo být něčím, co nechcete. Máte moc stvořit pouze to, co si přejete stvořit, a ignorovat cokoliv jiného. Je to závislé jen na tom, na co se zaměříte a na co budete myslet.

Pamatujte: Na co myslíte, to si přitahujete.

Zaměřte se na své plány a záměry; ne na to, čeho se bojíte, a dělejte to nepřetržitě a důkladně, dokud se vámi požadovaný výsledek nedostaví. Je jen jedna cesta, kterou vám může universum pomoci vytvořit to, po čem toužíte: toto je ona!

Vězte to … dělejte to … buďte tím … neustále.
 

Pokud máte správně objednáno, nastávají další kroky:

Obecně řečeno se komplex těchto aktivit dělí do tří konkrétních fází:

a) Zachytit příležitost – existuje jedna poučka, která říká, že VŠECHNO JE PŘÍLEŽITOST!

Život sám je jedna velká příležitost. Nejdůležitějším faktorem je reakce na pocit – je důležité rozlišovat mezi příležitostmi tu, která je pro mě ta nejoptimálnější. Je třeba zhodnotit, jaký mám pocit z každé příležitosti a pak si vyberu jednu příležitost, ze které budu mít ten nejlepší pocit v danou chvíli, a tu uchopím. Není nutné vědět jak, ale je ji třeba uchopit. Je třeba reagovat spontánně na základě pocitové pohnutky, je jeden důležitý nástroj, který mi pomůže dobře zachytávat a vidět ty příležitosti. Člověk dnes často zpracovává rozumově, nikoliv pocitově, danou situaci (symptom rozumbrady) si rozumově zdůvodňuje, proč ten pocit, který je mu příjemný, je pro něj blbost a reaguje antipaticky ke svému životu. Život nikdy rozumově nepochopíme; život jsem schopen cítit, cítit pulsaci života. Život nejsou data, je to energie a energii mohu cítit. Data jsme schopni analyzovat, ale ne energii. Jsou to dvě rozdílné položky, energie a data.

Když cítím energii, naslouchám jí, vím o ní. Příležitost je shluk energie a my jsme s ní v kontaktu. Pocit sám mi řekne na koho se obrátit, kam jít. Děti jsou v tom skvělé, protože reagují spontánně. Rozhodování je postavené na cítění energie příležitosti a tím ji uslyším i uvidím. Je třeba se vyrovnat s touto zkušeností – mám-li cítit energie života skrze nekonečný potenciál dílčích příležitostí, které ke mně přicházejí a mám je vidět, nutně musím spontánně cítit jejich přítomnost a tato spontánnost je ale často v rozporu s požadavky systému (sluší se – nesluší se, patří se – nepatří se). Jakmile začnu vnímat rozpor mezi rozumem a pocitem, je třeba zpozornět. Ale pokud budu harmonicky spolupracovat s pocitovou složkou, nikdy mne nepodvede. Až to zvládneme, budeme u každé akce schopni vidět ÚČEL.

Je důležité si rozšířit kapacitu vnímání svého života do koncepce účel – příčina – důsledek.

Lidé, kteří jsou na vysoké evoluční individuální duchovní úrovni, jsou ve kterémkoliv okamžiku svého života schopni rozpoznat, jaký je účel, že prožívají určité setkání, zkušenost, skrze pocitovou složku vnímání jsou schopni vidět příležitost. A toto je třeba se naučit. Zbystří se nám schopnost vnímat rezonanci svého života. Takže, musíme být vnímaví na „nabídky“, které k nám mají doručit naši objednávku. Pokud je propásneme, netřeba si zoufat; musíme jen objednávat dál, a čekat na další, které automaticky přicházejí. V současnosti se vše zrychluje; takže sice musíme rychleji reagovat, ale pokud nestihneme včas zachytit vstup, nevadí. Stejně rychle přicházejí další příležitosti.

Tady bych upozornil na různé „odborníky“ na šíření zoufalství a beznaděje. Jejich filozofie říká: „Máte jen jednu šanci se správně rozhodnout (tedy rozhodnout se podle našeho gusta), a pokud ji propásnete, jste navždy ztraceni. Už nikdy nebudete mít jinou možnost, a zůstanete za dveřmi, potrestáni a bez šance.“ Pokud vám to připomíná dnešní reklamní slogany typu: jen dnes výrazná sleva, kupte, zítra již nebudou, tak máte pravdu. Právě jste narazili na obchodníka, tentokrát obchodníka se strachem.

b) Důvěřovat, otevřít se příležitosti – jsme v situaci, kdy příležitost vidíme, a toto je rozhodná situace, můžu pracovat s tou příležitostí, nebo jí dát sbohem. Žádný člověk není povinen s touto příležitostí pracovat. Je tedy dobré reagovat na každou příležitost, která se mi naskýtá, nebo ne? Reaguji na tu příležitost, kterou vnímám po cítící stránce jako ryze sympatickou a přitažlivou – je to přirozený výběr. Musím se ale naučit fungovat s pocitovým faktorem. Co se stane ve chvíli, kdy cítím příležitost jako přitažlivou – v tu chvíli začne u člověka pracovat mysl. Mysl a srdce jsou spojené nádoby, tzn., když začnu fungovat skrze pocit, je potřeba počítat, že v tu chvíli začne reagovat rozum – nedělej to, to se nesluší – našeptávač. Souvisí to s přírodními zákony a principy. Jsou to dvě ramena vah, city a pocity – rozum a mysl. Rozum zákonitě huhlá antipaticky. S tím je třeba počítat. Třetím faktorem je svobodná vůle, protože já se můžu naprosto svobodně nechat vést rozumem nebo pocitem. Tato situace je dost schizofrenní, protože jestli vyjdu vstříc rozumu, půjdu proti pocitu, a opačně. Životní zkušenosti lidí, kteří už ušli kus cesty na své evoluční cestě, hovoří o tom, že zhodnocení celého procesu má daleko větší kvalitu, když půjdu dopředu skrze pocit.

Další věc, která s tím jde ruku v ruce, je reakce okolí. Mé rozhodnutí, které učiním podle svého pocitu, může, ale také nemusí narážet na intenzivní reakce mého okolí. To jsou pro mnoho lidí odrazující faktory. Člověka může odradit reakce okolí od pocitového jednání a na základě toho jde vědomě proti svému pocitu, protože si myslí, že cesta skrze rozum je snadnější. A tady platí pravidlo: čím menší reakce okolí na mé rozhodnutí, o to bouřlivější je reakce mého nitra v těle, a čím menší destruktivní reakce mého těla, tím bouřlivější reakce okolí.

Bouřlivé reakce těla – např. kolaps ledvin, jater. Pokud jednám dle svého pocitu, mé tělo je v klidu a problém má moje okolí, kterému nastavuji zrcadlo. Nejdůležitější je, abychom my byli v harmonii. Bouřlivé reakce lidí v mém okolí jsou proto, že lidé jsou odtrženi od citově-emočního faktoru. Je důležité, abychom si skrze citově-emoční rámec v rámci množiny aktuálních příležitosti vybrali tu, která se nám jeví jako citově nejpřitažlivější, a poté se nechali vést touto příležitostí, tzn., že v tu chvíli začínám pracovat s energiemi těchto příležitostí a transformuji je do vytváření cíle – bod c).

c) Praktickým způsobem využít energii příležitosti k tvorbě, budování cílů za účelem usměrnění toku životní energie – v životě mi běží současně několik cílů, časové vrstvení cílů je nutné a důležité, jelikož nám umožňuje vícená-sobným způsobem usměrňovat energii svého života. Životní bezcílnost je duchovním malomocenstvím! Tzn., mají malou moc ve svém životě, jsou zmítáni životem sem a tam. Končí v únikových zónách života – drogy, alkohol, sekty.

Čím více budu mít cílů, postupně navazujících (pozor na efekt „Kdo příliš objímá, málo tiskne“), tím více budu dostávat energie na jejich realizace, tím více a kvalitněji jsem v kontaktu se svým životem a tím kvalitněji mohu vychutnat tyto energie. Jakákoliv změna je způsobena změnou toku energie a změnu energie nevyvolám daty, je to možné jen skrze změnu energetického toku – a u toho člověk musí být vědomý. Práce s energiemi vyžaduje od člověka být vědomě přítomen. Proto i cíle musí být účelné.

Na závěr uvádím nějaká lidová moudra na povzbuzení:

– Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá :@)
– Pokud se za něco správně modlíš, celý Vesmír se spojí, aby ti to dodal.
– Pokud něco doopravdy chceš, musíš vstrčit ruku do ohně, a vzít si to!
– Kde se dva nebo více shromáždí v Mém jménu (v souladu se Zákony stvoření, uvnitř zacílené touhy po harmonickém porozumění), tam jsem s nimi i Já.
– Čím jste prvotní Síle blíže, tím musí být vaše přesvědčení o Ní silnější.

Takže se bavme přiměřeně :@) Chiron, říjen 2014
 

Poznámka ke zdrojům:
webová stránka afrického léčitele Credo Mutwy www.healsa.co.za a webová stránka J. Chvátala matrix-2001.cz

Poznámky k praxi:
– Výše popsaná technika má asi jen jedinou kontraindikaci. A tou je svobodná vůle jiných lidí. Tu si nenaprogramujeme. Naopak. Pokud se budeme pokoušet manipulovat s lidmi a vnucovat někomu naše zájmy, ať už ve jménu Čehokoliv, dotyčný, ať už vědomě, nebo spíše podvědomě, bude mít v zájmu nastolení rovnováhy sklon udělat pravý opak toho, k čemu ho chceme přimět. Říká se tomu Zákon energie – pokud někoho do něčeho nutím proti jeho vyšším zájmům, dotyčný bude mít vždy sklon udělat pravý opak. A co je v jeho vyšším zájmu, o tom rozhodují pouze a jedině jeho nezávislé pocity. Takže, pokud si například přejeme do života získat ideálního partnera/partnerku, je lépe definovat naše přání univerzálně; tedy ne KOHO, ale JAKÉHO partnera si přejeme. A samozřejmě co nabízíme jako protihodnotu :@)
– Aby se tvůrčí energie neblokovala, je třeba se uvolnit jak vůči sobě (bezpodmínečné sebeodpuštění), tak i vůči ostatnímu světu (bezpodmínečné odpuštění světu a celému Stvořiteli – pardon Stvoření), a následně pak skrze formální žádost o odpuštění z Jejich strany k nám, formou děkovného rituálu nebo modlitby. Jinak to vázne. A to platí i pro různé léčebné energetické praktiky.
 

Bohumil Lipka
http://chiron.wz.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference