mapa stránek || vyhledávání

Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

bibleJe nesprávne, ba až smiešnym spôsobom naivné chcieť vykladať Bibliu doslovným spôsobom. Mnohé z jej textov sú totiž určitým kódom, určitou šifrou, ktorú má človek správne dešifrovať. Sú metaforou, za ktorou sa ukrýva skutočný duchovný význam.

A práve tento duchovný význam má byť rozpoznaný, odhalený a rozlúštený. To však predpokladá vynaloženie určitej námahy, určitého úsilia, alebo minimálne aspoň určitej dobrej vôle. Kto sa teda aspoň minimálne nesnaží a neusiluje, tomu zostane skutočný význam mnohých biblických textov navždy skrytý.

Po týchto nevyhnutných úvodných slovách pristúpme k téme prvotného hriechu. A začnime stvorením sveta, ktoré sa podľa Biblie udialo za sedem dní. Každý jednotlivý z týchto siedmych dní však v skutočnosti predstavuje nesmierne veľké časové obdobie, v ktorom prebiehal postupný vývoj od tých najjednoduchších foriem života až po zrodenie človeka na zemi.

Počas siedmych veľkých časových cyklov, v Biblii nazývaných dňami, vznikal teda postupným, riadeným evolučným vývojom vedomý život a všetko, čo Stvoriteľ takýmto spôsobom učinil, bolo, ako sa v Biblii píše, dobré.

Človek, ku ktorému ako k poslednému článku vývoja všetko cielene smerovalo, žil v prvopočiatkoch stvorenia ako v raji. Žil vo stvorení ako v raji, ktorý mal obhospodarovať, zušľachťovať a zveľaďovať.

Tintoretto (1518-1594) - Adam a Eva

Tintoretto (1518-1594) – Adam a Eva

Ďalej sa v Biblii hovorí, že Stvoriteľ dovolil ľuďom jesť zo všetkých stromov raja, iba zo stromu poznania dobra a zla im jesť zakázal.

Strom poznania dobra zla! Tu sa dostávame ku kľúčovému momentu problematiky prvotného hriechu.

Všetko, čo prežívali ľudia dovtedy bolo iba dobré. Ľudia boli prostí, čistí, prirodzení a jednoduchí, poznajúci iba dobro. Poznajúci len veci dobré, pretože oni sami boli dobrí.

Bolo tomu tak preto, lebo sa vo všetkom svojom konaní riadili iba vlastným citom. Svojim najvnútornejším cítením, ktoré bolo pre nich určujúcim a prostredníctvom ktorého kráčali iba cestami dobra.

Ak by ľudia nejedli zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, mohli by takýmto harmonickým spôsobom žiť až doposiaľ. Boli by stále žili ako v raji, pretože by zostali verní svojmu cíteniu, ktoré im vždy ukazovalo iba cesty dobra.

Ale žiaľ, človek neodolal a vo svojej dychtivosti po poznaní siahol po zakázanom jablku.

Čo je však nástrojom poznania a poznávania? Je ním ľudský rozum! Jedením plodov zo stromu poznania človek postavil do popredia svoj rozum! Rozum sa stal jeho vodcom!

Rozum ho však viedol cestami zla, pretože človek ho postavil vyššie, než stál pred tým jeho cit. A týmto spôsobom sám seba vyhnal z brán raja.

Podstata prvotného hriechu, skrytá v Biblickom príbehu o jedení zakázaného ovocia zo stromu poznania dobra a zla, teda spočíva v tomto:

Človek mohol a môže žiť ako v raji a to vtedy, ak sa bude riadiť svojim cítením. Ak pôjde cestami, ktoré mu ukazuje jeho cítenie.

Naše cítenie je totiž hlasom našej najvnútornejšej podstaty, ktorá je dobrá a ktorá preto že je dobrá, nám nemôže ukazovať iné cesty, ako cesty dobra.

Znovu vybudovať raj na zemi je ľuďom možné len vtedy, ak zostanú verní svojmu cíteniu a budú vo svojom živote sledovať len tie cesty, ktoré im práve ono ukazuje.

Okrem cítenia bol však človek obdarovaný i rozumom, prejavujúcim sa myslením. Cítenie a myslenie tvoria dve základné zložky ľudskej osobnosti, pričom cítenie má stáť na prvom a vedúcom mieste. Úloha rozumu spočíva v tom, aby hľadal spôsoby, ako realizovať podnety citu v hmotnom svete. Takto to je správne a takto to bolo určené Stvoriteľom. A preto jedine takýmto spôsobom môžu ľudia vybudovať raj na zemi a trvalo v ňom prebývať.

K hriechu a nešťastiu však došlo tým, že človek vo svojej dychtivosti po poznaní tieto veci zamenil. Že rozum, ako nástroj hmotného poznania postavil na prvé miesto. To znamená, že vedúce a určujúce postavenie svojho cítenia zamenil za vedúce a určujúce postavenie svojho rozumu. A práve v nadradení rozumu nad cit spočíva kliatba prvotného hriechu! Rozum totiž nikdy nemal byť v človeku vedúcim! Rozum mal byť vždy len služobníkom citu.

Prvotným hriechom, ktorý sa postupne vyvinul v hriech dedičný a v kliatbu celého ľudského pokolenia, je skutočnosť, že sluha zaujal miesto vládcu. Že ľuďom rozkazuje sluha, ktorý nikdy nemal vládnuť a ktorý nemá schopnosť vládnuť. A rozum, ktorý je týmto sluhom, vedie ľudí po zlých a nesprávnych cestách. Vedie ich do nešťastia.

Prekliatie prvotného hriechu spojené s nepriazňou Stvoriteľa môže človek napraviť len vtedy, ak si tieto skutočnosti uvedomí a opätovne postaví svoje cítenie na prvé miesto tak, ako to určil Stvoriteľ.

Povinnosťou človeka a Vôľou Stvoriteľa je, aby aby ľudia kráčali svojim životom cestami, ktoré im ukazuje ich cítenie. Ich rozum má byť len poslušným služobníkom, vykonávateľom a realizátorom ich citových hnutí. To je cesta k šťastiu a raju na zemi. Jediná možná cesta k šťastiu a raju na zemi! Blažený ten, kto na ňu vykročí.

Nešťastie a tragédia tohto sveta spočíva v tom, že je podriadený nadvláde rozumu. Ku tisícorakým tragickým udalostiam, ku ktorým došlo počas dlhých dejín našej civilizácie by vôbec nemuselo dôjsť a ani by dôjsť nemohlo, keby to citové v ľuďoch bolo prevažujúcim. Len chladným rozumom postaveným nad cit je možné odôvodniť to nespočetné množstvo hrôz a neľudskosti, ktoré zažila táto zem.

Prekliatie prvotného hriechu, ktoré prerástlo v hriech dedičný, však stále trvá! Miliardy ľudí tejto zeme trpia a sú nešťastnými práve z tohto dôvodu. Ľudstvo, klaňajúce sa modle rozumu, speje do záhuby. Speje k sebazničeniu, pretože rozum, postavený nad cit, je nešťastím. Je zlom, ktoré plodí zlo! Zlom, stojacim v protiklade voči Vôli Stvoriteľa, ktorý svojou všemúdrosťou raz a navždy určil, že v človeku má vládnuť iba cit. Že plnohodnotný človek je iba človekom citu, ktorého rozum musí stáť až na druhom mieste a byť citu podriadený.

Vymaňme sa teda konečne z kliatby prvotného hriechu a staňme sa takými, akými nás vždy chcel mať náš Stvoriteľ. Staňme sa ľuďmi citu! Citu, ktorý nás povedie k šťastiu a k rajským záhradám.

Osloboďme sa od nadvlády rozumu, ktorá nás vyhostila z brán raja. Zbavme sa konečne prekliatia prvotného hriechu, ktorý nám nikdy nedovolí stať sa skutočne šťastnými. Inak budeme vyhnancami a otrokmi vlastného rozumu donekonečna. A kvôli tejto kliatbe rozumového zotročenia nakoniec i biedne zahynieme.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

10 komentářů

 1. Autor píše:

  ….Vymaňme sa teda konečne z kliatby prvotného hriechu a staňme sa takými, akými nás vždy chcel mať náš Stvoriteľ. Staňme sa ľuďmi citu! Citu, ktorý nás povedie k šťastiu a k rajským záhradám.

  Milanko, už sa prosím Ťa prebuď, niekoré tVOJE čLáNKY Sú OZAJ No 1, ale citovaná veta : Vymaňme sa teda…

  je práca nadštandartná, alebo minimálne zle pochopená. Boh – ten Netvor z hlbín vesmíru, keďže ON je vlastne len fluidum bez tela, bez rozumu, tvoril a konal chaoticky, teda nezodpovedne.

  Aj stvorenie Evičky z rebra Adama je v tomto konkrétnom prípade nepodarok nie Netvora, ale jeho poskokov -židovských prekladatelov zo sumerského mýtu. Stačí si prečítať pár knižiek…

  A že prvotný hriech ? Zato, že had ukecal nejaké vaginálne stvorenie, máme mi ostatní ,,tvrdo lopotiť“, za jedno obyčajné, kyslé jablko, či odpornú figu?

  Keď je niečo zakázané, má to byť náležite označené. Zoberme si len Zákaz vjazdu. Pre tých menej inteligentných mohol Netvor nakresliť výstražný trojuholník, v ktorom by bolo červenou čiarou prečiarknuté JABLKO, či FIGA…

  Čiže ak zohladníme teologické právo, Netvor dostatočne nevyužil zákazové značky , čím spôsobil chaos. Toto bol boží podraz , nebojím sa povedaž atentát aj napr. na moju osobu, lebo tým, že Adam s Evičkou požrali jablko, Ja musím v potu tváre si dorábať svoj chlebíček….

  F U J…

  Zvažujem Odvolanie sa na vyššiu inštanciu…

  1. Pane gilgamešová noho: Začínate byť s tým „Netvorom z hlbín vesmíru“ trapný! Keď ste s tým začínal, tak ste ako bavič bol originálny a tak sa Vám to prepáčilo, ale po určitom čase sa to začína ako otrepaná pesnička prejedať a potom je to už na zvracanie. Myslím, že by ste mal prísť s niečim novým, aby ste bol opäť originálny…
   Myslím to s Vami dobre!

 2. Milá slovenská Gilgámešova Noho.

  Zkus se mrknout na : https://www.youtube.com/watch?v=Lh9WaRaoD0Y

  Vědecky přesvědčený ateista, myslel si, že život nemá smysl, a k čemu je život, když nepochopíte smrt…….a jeho vývoj ?

  Pochybuji ale, že bys poslechu věnoval tolik času. A pak, poznání pana Krále by Ti mohlo „probudit“ např. žaludeční vřed a nebo bys asi musel alespoň na dvorek zvracet…… .

  Jsi tu v sekci „Hledání světla“. Asi omylem. Ty ho /Světlo/ a ani HO, Boha, nehledáš.

  Čau.

  1. Pane J.A.P.: Myslím, že naša „gilgamešova noha“ vie, že Boh existuje a už mu aj dal meno a ja sa obávam, aby to s tým humorom veľmi nepreháňal a aby neskončil s guľkou v hlave ako tí posmievači v Paríži, ktorý si mysleli, že sa im nemôže nič stať. Humor sa môže ľahko zvrtnúť na urážku a potom – ktovie, ako to môže skončiť…

   1. To tady Degone gilgaméšově noze vyhrožujete? No koukám, že mezi bigotním křestanem a muslimským džihádistou téměř není rozdílu :(

    1. Vy jste Charlie? Já nejsem Charlie!!!
     To, co je druhému svaté, to uráží jen hrubý nechápající neotesanec.

 3. Gnostici píšu :

  …Jsi tu v sekci „Hledání světla“. Asi omylem. Ty ho /Světlo/ a ani HO, Boha, nehledáš.

  ….ale po určitom čase sa to začína ako otrepaná pesnička prejedať a potom je to už na zvracanie.

  No ale prepáčte súdruhovia ,,veriaci“, ked reagujem tak, ako reagujem. Je to asi preto, že nekritické myslenie a prijímanie všetkých napísaných bludov zpred 4000 rokmi je proste h o v a d i n a. Biblia bola písaná pre nablblých pastierov a možno v období vzniku velkých civilizícií, ale ONI boli tí totálne h l ú p i, pretože ani nevedeli, že Zemevajce je skoro gula, ktorá sa v našaj galaxii rúti vperjod a zároveň otáča okolo svojej osy. Mňa rozhodí, keď čítam, ako chce byť niekto nasilu TEN blbý…

  Však si hladajte SVETLO, ja Vám velmy pomáham, ked vás upozorňujem, že Biblia nie je to pravé orechové, z ktorého môžete čewrpať vedecké teirie. Nie je to ani knuha, ktorá by na úrovni svojej doby – prvotnopospolnej spoločnosti populárnou formou osvetlovala vznik vesmíru a života.Už z prvej vety je zjavné, že Biblia je kniha pre inteligentne menej zdatných ludí, čiže surovo povedané, je to kniha pre hlúpych, možno veriacich bigotov, lebo ignoruje znalosti prírodných vied aj posledných rokov.

  Objavuje sa teória, že vesmír tu bol ,,odjakživa“ a bude existovať do nekonečna. V takom prípade všetci bohovia, stvoritelia , elohimovia boli vymyslení zbytočne a pôsobia len ako ,,balast“…
  Potom je ozaj aj Netvor z hlbín vesmíru trápny ako ,,prd v gatiach“…

  Raz pochopíte, že Hladanie svetla je zbytočné, pretože život je krásny aj bez nadprirodzených bytostí a bez boha , bohov , môžete zažiť aj sexuálny orgazmus, nielen ten náboženský…

  Tak ak sa mýlym a zatieňujem vaše svetlo, vysvetlite mi ako vznikli ďalší ludkovia, ked na počiatku boli len Eva a Adam . Nezdá sa vám že potom zákonite museli súložiť spolu dcéra s oteckom, alebo mamička so synom , či dcéry a synovia navzájom ?

  Alebo tam boli ešte ,,diví ludia“, ktorých sexom vyšlachťovali?

  1. Není třeba psát „prepáčte“. Necítím, že bys mi něco udělal.

   Dal jsem ti jen odkaz na povídání člověka, vzdělaného, vědce, dříve i ateistu a jeho přednášku. O Bibli z mé strany nepadlo slůvko. Ty tady tlučeš do hlav lidí své klíny. Máš v tom i zmatky – Bibli nikdo nesepsal před 4.000 léty. Jak fundovaně píše a upozorňuješ, že Bible není to pravé ořechové, ze které …“môžete čewrpať vedecké teirie. “ Někdo to tady říká? Ty vědecká teirio.

   Čau.

 4. J.A.P. je dôsledný čítač , lebo objavil , klinopisnú hovadinu, ktorá vzišla z môjho PC .

  Ano je to galimatiašova trollovina…

  …Někdo to tady říká? Ty vědecká teirio.

 5. Aby sme sa držali témy, upozorňujem, že autor tvrdí :

  ….Čo je však nástrojom poznania a poznávania? Je ním ľudský rozum! Jedením plodov zo stromu poznania človek postavil do popredia svoj rozum! Rozum sa stal jeho vodcom!

  Ježšmária, čo má táto veta znamenať ? Keby Eva a Adam nepožuli Jablko v Rajskej záhrade, boli by ludia až do súčastnosti citlivý, čistý a h l ú p y !

  Boli by na úrovni zvierat, takých, ktoré okolo nich pobehovali . Čiže keby NZHV znemožnil prístup k Jablku, lepšie by ho ochraňoval, boli by ludia na tej istej úrovni ako slepka, had, krt, čo ropucha.

  Aká milá opredstava. Nepísali by sme si cez PC, neboli by atomové zbrane, len by sme súložili, pojedali to, čo nám v Rajskej záhrade narástlo, ale súdruhovia pýtam sa dokedy by táto Idyla trvala ?

  Raz by sa ludstvo premnožilo, už ovocie popadané, či oberané by nestačilo pre všetkých a potom by sme zákonite museli siahnuť po slimákoch, červoch, prepeliciach, húsatách ,kurencoch, potom by sme siahli jeden po druhom. Čiže by sme okúsili ludožrútstvo a pojedali sa navzájom . A stále by sme boli citliví, pretože by sme nevedeli, čo je dobro a zlo.Čiže by sme konali ZLO, a vôbec by sme netušili, že konáme TO zlo.

  A čo by bolo ďlej? To aby sme boli na úrovni zvierat.To nemal v úmysle ani NZHV, ináč by nášho spojenca, TOHO hada, ,,malíčkom“ zlikvidoval ešte skôr, ako vyliezol na strom . Teda je jasné, že ochtnávka Jablka bola v pláne Hospodina-NZHV .

  Skúste ma presvedčiť gnostici o opaku. Zapojte do toho všetky závity, keď vám k nim – k tým závitom Adam svojim obžerstvom dopomohol…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference