mapa stránek || vyhledávání

Vláda parlamentní pravici

Bývaly doby, kdy životy mnoha lidí řídila naprostá menšina – lidmi nevybraná šlechta. A duchovenstvo.

Vybíral Bůh tehdejší vládce na trůn? Často dosedl člověk vyspělého ducha – ať už pak výsledky byly jakékoliv. Přispívala výchova člověka; do jakého prostředí se narodil. A vše navazuje na předchozí; odvíjí se z minulosti.

To jen v Indii kdysi Osud určil králi nevídaný neovlivněný postup. Výchovu v bavlnce. Neuviděl kolem sebe utrpení, a televize ještě nebyla. A když pak přece prohlédl, následně – z původního postavení neovlivněného a nestrnulého – začal chápat svět. Vyhledal nové přístupy k životu a stal se Buddhou.

Většina určuje. Snad až diktuje menšině? Ano, to bývá politickou zásadou demokracie, která bývá lepší než nedemokracie. Kdo chce vybírat, vybírá. Pak sleduje, zda se jeho výběr dostane k vládě. A nakonec, jak jej, ti jeho, po čtyři roky překvapují.

V patriarchálních lidských kmenech, blízkých přírodě, rozhodovala skupina zkušených mužů, a to až po nalezení shody. Pokrok jim chyběl, a tak byly vytlačeny agresivními národy západní Evropy. Ovšem, zmínění domorodci nevedli tehdejší svou společnost k promyšlenému zániku přijímanými myšlenkami.
 

Komu vláda

Spíš mužům nebo naopak ženám, anebo v tomhle přísně dbát poměrnosti? Jsou i další možnosti? Přijde-li velmi mladý člověk do sněmovny, pak při jejím opouštění roku 2013 zhodnotí své kotrmelce: „Já jsem udělala tu chybu, že jsem do toho šla“ [1]. A k tomu obecné vyjádření, že nebývá nejlepší získávat životní zkušenosti pobytem v parlamentu.

Kdo má v dnešní demokracii vládnout? Levice? Pravice mívá častěji vepředu lidi, co už v něčem dosáhli úspěchu – třebas i jako ligový fotbalový trenér. Někde se už představili, jsou známí. Však v obsazení voleného českého senátu hodně převažuje pravice.

Levice má dbát zájmů obyčejných lidí. Nerada sleduje nerovnost ve společnosti. Chce zdraví pro všechny. Sleduje výhody družstevnictví, i jeho nevýhody – náročného cílevědomého nekompromisního předsedu raději nezvolit.

Pravice víc dbá udržení tradičního stavu, rozdělení lidí do skupin. Může doporučovat jednotnou veřejnou školu – a žádnou zvláštní. Ale své děti raději zařadí do nejlepších škol. Neopomine zájmy zaměstnanců a to podporou podnikatelů. Chápe sílu peněz – kapitálu.

Vládu určit skupině lidí, zaměřených na přímou „obhajobu zájmů“ lidské většiny – anebo té, která předpokládá tah společnosti vpřed, až přes důraz na úspěšné skupiny lidí? Lze hledat, který přístup bývá domyšlenější. A které „zájmy“ jsou lidem prospěšné.
 

Nabídka k výběru

Někteří lidé snadno získávají teoretické poznatky. Mívají dobré školní výsledky, někdy v tradici své rodiny anebo i bez ní. Zvládnou cizí jazyky, případně jsou k výuce vybavení pevnou vůlí, klidem, poslušností. Dovedou řídit druhé lidi v práci nebo i v neformální skupině. Rádi promýšlí, jak se dostat dopředu, k úspěchu. Obvykle ví, co říct. Někdy užijí přístupu, který pomůže i většímu množství ostatních lidí, altruismu. Mívají blíž k tradičnímu náboženství. Ale v zámoří se nabízí jinak [2].

Také jsou lidé, kteří si možná méně osvojili cizí jazyky a víc třeba hudební nástroj. Práce rukama jim bývá bližší a pokud k tomu mají i hodně smyslu pro pořádek, pak výsledky bývají pěkné. Možná dbají altruismu, pomáhají i cizím lidem. To chápou jako potřebné postupy.

Dnes už nebývá snadné rozlišit, kdo dává přednost levému či pravému směru politiky. I v Česku někdy váháme, která politická strana má být hodnocena ve směru levicovosti či pravicovosti, když jejich postupy nebývají ve všem jednoznačné.

Překvapivý přístup některých ekonomicky neúspěšných lidí je známý už přes sto let – volí pořádkumilovné pravicové strany. S jejich důrazem na lidského jednotlivce. Zřejmě ve snaze zařadit se, ve svých očích, mezi ty, ke kterým vzhlíží. Mezi které nepatří. I přes jejich možné sobectví. Jakoby to připomínalo českou politiku ve vztahu k Západu.
 

Dřív

Něco průměrných výrobků zadýchaného socialistického průmyslu se dalo uplatnit i v cizině. Polovodičové součástky podniku TESLA Rožnov vyjímečně kupoval německý Siemens; v plné kvalitě byly levnější.

Československu slušela i světová špička, například

~ nákladní tatrovky – 6x vítězství na nejnáročnější soutěži Paříž – Dakar, kolem roku 1990,
~ větroně z Otrokovic či Kunovic. Několik kousků si později koupila i americká armáda [3],
~ vojenský radiolokátor, který zjišťoval cíle podle pouhého tepelného záření [4].
 

Nyní

Převážně pravicové směrování Československa od roku 1990 vedlo k záměrnému zcizení domácího průmyslu; ale i k jeho zániku. Privatizátor si „koupil“ továrnu – když půjčku mohla poskytnout státní banka. Někdy si nechal jen kousek výroby, a ostatní ať zanikne. Vývojové kanceláře? Zaměstnance propustit a prostory dobře pronajímat, nějaký čas.

Výhodou se stala plnohodnotná česká měna, volně směnitelná. Dostatek dovozových léků, naplněné obchody. Lidé dobře nebo nedobře vybavení penězi; kdepak někdejší nivelizace.

Souvislosti studovala teorie, ale nyní se připomněla i zlá chudoba – jak na ni v letošním podzimu 2021 poukazují vícenásobně zdražené energie. S malým zajištěním domácností úsporami v České republice – ve srovnání s bohatšími západními kapitalistickými státy. Ty se nezdržovaly nesobeckým hledáním. Socialistické Československo řešilo tvrdě postup k novému „ráji na Zemi“. Znárodnilo a i vybudovalo funkční, ale málo produktivní průmysl [5].
 

České zkušenosti

Po léta přicházela do sněmovny levice a pravice. Ovšem kdekterá strana raději zůstávala uprostřed – středolevicová, středopravicová. Vzhledem k nesmlouvavému levicovému vývoji 1948 – 1989, jenž s opouštěním tvrdostí postupně ustrnul, si velká část lidí dávala pozor na označení „levicový“. S důkladným překmitnutím dějinného kyvadla doprava pak i kontrastní „pravicový“ přestal vypadat příjemně.

Který směr po volbách převažoval? Právě že opakovaně bývaly výsledky v ČR nerozhodné a pak se dlouho nedařilo ustavit vládu. Náhody nebývají beze smyslu. Tuším, že zůstávala šance zaměřit vývoj společnosti tam či jinam, podle nějakých náhlých vlivů. Nic však nepřicházelo – ani čistá energie, ani Ufoni. A tak nakonec – polovička sněmovny někoho důvodně přetáhla na svou stranu, a tím přečíslila tu druhou. Za vším hledej ženu? To asi ne.

Objevila se doporučení, aby se změnil počet sněmovních poslanců z 200 například na 201. Tím se měla zaručit převaha levice nebo pravice, a Česko by se rychleji rozjíždělo v určených kolejích? Ne, i tak by se jeden poslanec mohl utrhnout, chovat se po svém, nebo jedna strana s 11 poslanci by byla všem nepřijatelná a remíza by pokračovala dál – ovšem hodnotím politiku jen zdálky.
 

Kdo má vládnout – pravice

Malá privatizace v 90. letech byla hospodářství ku prospěchu a veřejnost čekala dobré pokračování. Nezaměstnanost zprvu dovolila najít práci 30 km daleko, ale později – i vůbec. Český kapitalismus začal zadrhávat tak asi od roku 1994.

Je srozumitelné, že vládu mají víc tvořit lidé dobře vystudovaní, znalí cizích jazyků se schopností cíleně jednat s druhými lidmi. Můžou mít větší rozhled o světě. Nezapomínají na soulad s dávným Guthem-Jarkovským.

Ovšemže vyjmenované vlastnosti nejsou cizí ani levici, přesto zkouším připisovat tyto potřebné vlastnosti víc pravici než levici.
 

Katastrofa

Proč to bývá silná katastrofa, když se pravice dostane k moci v České republice? Cesta zpět nebývá pokrokem. Například velká privatizace 90. let, v průmyslu, byla přípravou našeho hospodářství na přesun českého státu do třetího světa. Zavádět kapitalismus v zemi nevybavené vlastním kapitálem…

Jaké jsou příčiny špatných výsledků pravicové vlády, například od roku 2010? Ministr vlády jakoby víc sledoval zájmy svého okolí – podniků svých bližních. Starší počítačové programy nahradit novými, předraženými – a na týdny se zadrhne přihlašování aut na dopravním inspektorátu. Tehdejší vládu odmítalo nakonec až 90 % veřejnosti. I podnikatelé chápali, že dobrá vláda si počíná jinak.

Od roku 2017 patří české hospodářství k rozvojovému světu [6]. Svými postupy k tomu přispívali jak levicové, tak pravicové vlády.
 

Příčina katastrof

Chod světa dosud řešíme v podložení zvířecími vztahy. Silnější ovládá slabšího, nebo ho i sežere. Darwinismus je přece tak srozumitelný – jako klukovská pranice. Větší se ekonomicky prosadí, když bezohledně vytlačí menšího z trhu, rafinovaným postupem. Kvalita, nekvalita. Velký původně rostl svou sobeckou agresivitou, a nato sledujeme, kam nás tyto pokračující přístupy vedou. Stále dál vyvíjené zbraně nás před pádem velkého meteoritu neochrání.

Dříve: „Kdo nekrade, okrádá rodinu“, jenže nyní: „Dřív kradli všichni, ale málo. Dnes kradou jen někteří, zato hodně moc“. A jak soudy řeší následky? Krádež deseti tisíc snadněji než u deseti miliard.

Dodnes chápeme, ba i obhajujeme, že ten lépe vybavený člověk má lepší výsledky – v honu za penězi. Chytrý nebo vychytralý, čestný nebo s dlouhými prsty.

Teprve roku 2005 ekonomie ČR dosáhla výkonu 80. let. Dodnes lze porovnávat, zda je Západu vzdálenější než byla v 80. letech. Průměrně se sice máme lépe, jenže výroba vyjádřená HDP klesla z 85 % v 80. letech na dnešních 75 % – oproti západním zemím.
 

Vyřešení katastrof

Dosud soupeříme člověk s člověkem. Ten lépe vybavený, jak jsem shora rozlišoval, získává víc. Dokonce o miliardy – nejen o desítky tisíc. Pak si dovolí plýtvat, pro velkou většinu lidí nepředstavitelně. I v malém? Kdysi matka dcery, vdané do Západního Německa, se divila, jak lze plýtvat vajíčky. U nás stálo korunu, jenže v Německu ještě menší zlomek hodinového platu.

Žijeme ve světě záměrně vytvořeném, jak jej přesně popisují jednoduché lineární rovnice [7]. Do virtuální reality našeho Vesmíru jsou vestavěné zákony. Posuzují naše záměry a činnost; následně chystají, co bude. Ovšem toho si vždy nevšimneme.
 

Darwinismus?

Déšť padá na všechny stejně, na chytré nebo pošetilé, dobré nebo zlé.

Miluj bližního svého jako sebe sama. Skrytý Stvořitel ví, co a jak. Podobně herní programátor se nediví, co činí škodící postupy, které sám nachystal. Začátek odstavce připomněl návod, a k tomu zůstává ostražitost nejvyšších vládců. Bližní blízcí a vzdálení, známí a skrytí bývají různých vlastností. Vyžadují různé přístupy v zájmu budoucích dobrých vztahů.

Darwinismus nepatří lidem. Ve směrech dosud skrytého poznání se ví, že vyspělé civilizace obvykle nebývají agresivní. Cizí planetu si osvojí, leda když není obsazená. Podobně lze uvažovat národům. Ať mají tolik svobody, až si sami škodí nebo prospívají. Leda uprázdněná země je vhodná k osvojení.

Nacismus šel ve směru darwinismu – silnější vytlačí slabšího. Ale to není Ježíšův směr. Dobré vztahy, soucit, to patří ke svobodě.

Lépe vybavený člověk, ať už od narození, výchovou, dobrými vlivy, může být druhým lidem otcem. A nikoliv soupeřem. Teprve takový životní přístup by obhájil vládu lépe vybavených lidí, vládu pravice. Otec neobírá děti o výbavu, nešetří na jejich jídle a potřebné náplni života.

Ale vrcholem může být až taková společnost, kdy malá skupina rozhodujících lidí dojde ke společnému úsudku. Vezmou v potaz zájmy všech zúčastněných entit. Takovému postupu parlamentarismus zřejmě vůbec nesvědčí.
 

Odkazy

[1] Politika je akvárium stejně postižených – idnes-cz, 2.10.2017

[2] Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie – blisty-cz, 7.2.2012. Studie vyšla v časopise Psychological Science.

[3] L-13 Blaník – Albert Orlita, 2004. Doplněno a aktualizováno 2021 Michal Orlita

[4] Historie radiolokační techniky v Československu – edice P. Bezoušek, V. Špás
Vyd. Univerzita Pardubice, 2013. 220 stran. Obsah a ukázka z knihy

[5] Jadernou elektrárnu – 12.10.2021

„Diskuse J. V.

Jako mladé ucho jsem se podílel na její výrobě. Vítkovická kovárna v areálu Nové hutě v Kunčicích dokázala z odlitých ingotů vykovat pláště reaktorů, ohnout dna reaktorů, zároveň po vyhrubování ve stejném areálu bylo provedeno tepelné zušlechtění. Vše na zařízeních ( kalicí, popouštěcí pece, obrovské vodní a olejové kalící nádrže, kalící jeřáb Kone ) vybudovaných za obrovské peníze. Dnes už tam nic není. Nejsou osádky lisu 12 000t. Nejsou jeřábníci. Všechno je pryč, a my si ty, co to všechno zavinili, opětovně zvolíme. Je mi z tohoto národa k breku.

Pavel 13. 10. 2021 14:38

Zdravím. Vážený pane, plně vám rozumím. Když vyprávím vnukovi, jak jsme vyráběli vakuové pece, určené k zušlechťování nástrojů, tak mi nevěří.. Byli jsme tři výrobci na světě. USA, Japonsko a Československo. Technologie byla už v té době řízená počítačem. Tím se rozumí celá stěna místnosti, vybavená ovládacími prvky. Mimo jiné jsem na vlastní oči viděl na Slovensku zkušební výrobu uhlíkových vláken. Měl jsem to štěstí, že jsem se pohyboval téměř po celém Československu a viděl jsem věci i neuvěřitelné. My jsme velice inteligentní a zručný národ, bohužel se necháváme ovládat diletanty. A ti poslouchají jednou pitomce z východu a poté zase ze západu. Proč nedokážeme být svoji?“

[6.a] JPMorgan vyřadí Česko z vyspělých zemí. Neplníme příjem na hlavu – Josef Němeček, Patria Finance, 22.02.2017

„Banka JPMorgan vyloučí Českou republiku ze skupiny vyspělých zemí do skupiny emerging markets. Činí tak poté, co se příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní pro vyspělé země.“

[6.b] Co přinese konec levné práce – Zbyněk Fiala, 13.9.2018 11:32

„Co znamená, když je Česká republika středoevropskou rozvojovou zemí? — Klíčová odvětví jsou v rukou nadnárodních korporací, vzniká tu extrémně levná produkce za nízké mzdy s minimální ochranou zaměstnanců, a na připravené prezentaci v pozadí ještě zazářilo, že to provází drancování zdrojů.“

[7] Zásady konstrukce vnímaného světa – Bohumír Tichánek

„Úspěšný popis našeho světa ať podkládá matematika, zásadní pomůcka fyzikálního poznání.

Ovšem svět nám předkládá geometrie, a nikoliv matematika. Svými mechanickými modely zpětně prověřuji matematické výsledky, které věda předložila.

Nezdůrazňuji odlišné výpočetní způsoby, nýbrž uvažuji matematický důkaz promyšlené konstrukce světa – důkaz kreacionismu. Iracionální čísla nevystihnou vnímaný svět – jejich velikost neexistuje a vždy je zaokrouhlíme některým racionálním číslem.“

 

Bohumír Tichánek

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference