mapa stránek || vyhledávání

Vyjít ze své neznalosti. Napijme se

Benala: „Myslím si, že to, co člověk zažije v první části života, mu zformuje přesvědčení. Později jeho přesvědčení rozhodne o tom, co zažije nebo jak se na to bude dívat. Nic z toho však není pravdivé. Lidé zaměňují pravdu za přesvědčení.“ [1] Poselství z věčnosti. (Australci) – Marlo-Morganová

vodaVyjádří-li se k duchovním otázkám člověk, dbalý materialismu, zdůrazní samočinný vznik života na Zemi. Anebo přišlý odjinud, z Vesmíru – panspermie [2]. Skutečně, není snadné prokázat, zda život vznikl nepromyšlenou náhodou – s mimořádně malým poměrem pravděpodobnosti – anebo zásluhou civilizace, která v našem světě obsažená není.

Život se udržuje obnovováním toho živého, co bylo dřív. A i geny kdysi vznikly náhodnými procesy, a pak se zdokonalovaly? Jenže, co když je vše neskonale složitější?

„Možná nejsilnější důkaz podporující koncept torzní životní vlny či fotonového pásu univerzálního kreativního vědomí, které energeticky řídí spontánní formování a vývoj pozemských druhů, pochází od Tima Harwooda, který se věnuje jednomu z nejzázračnějších přírodních fenoménů. Když housenky během metamorfózy vytvoří své kukly, je málo známým, ale relevantním faktem, že se před novým uspořádáním do motýlů zcela rozpustí v polévce aminokyselin. Tato polévka neobsahuje žádné rozpoznatelné buňky nebo DNA, jak se v současné době myslí, ale když přijde správný čas, torzní signály životní vlny DNA se zrekombinují a během několika dnů se objeví buňky, aby vytvořily nové životní formy.“ [3]

Popis housenky nabízí nejprve mlčet a přemítat. Hledat. Ať už život kdysi vznikl promyšleným nebo nepromyšleným postupem.

~

To zásadní, nadřazené vzniku života, sledujeme méně. Výskyt samotného jeho působiště. Jak vznikla hmota, jak vznikl Vesmír? Pomůcka, matematika, se v astrofyzice uplatní snáze než v biologii. Výpočty by mohly přiblížit souvislosti – jenže kdo dokáže chybějící výsledky nestranně posoudit, pochopit, uplatnit? Možná nás vede – odvádí – podvádí chápání Vesmíru, které mnozí míváme od dětství; program, tehdy určený naším okolím.

Byl prohloubený vzdělanou generací, která poznala eroplány, magické oko u rádia, rozlišovala telegrafy od telegramů, a věděla, že poslouchat se musí. V moravskoslezské zemi původně nepila kávu, nýbrž černou kávu, jedla jughurt a k psaní měla nejen násadku, ale už i plnicí pero. Pokyn „sedněte si do lavic“ znamenal skutečné široké lavice a nikoliv židličky, které přišly později. A pokřtít své dítě jménem „Petr“ bylo tehdy velkou novotou.

~

Jeden z přínosů, jenž přibližuje základ Vesmíru, je nověji objevená vlastnost vody. Dávno bylo zjištěné spojení kyslíku s vodíkem – a kdo je promyslel? Asi Nikdo. Vždyť sloučení určuji různé síly, jež se dají propočítat. Jenže, matematické řešení nevylučuje kreativní názor k vysvětlení vzniku Vesmíru.

Důležitá voda má i vlastnosti, dříve nečekané. Již přes deset let se popisují následky, jež má lidské myšlení na vodu. A také vliv hudby na ni. Svěcená voda – vliv důvěry či pověry? To přesně nemám na mysli.

Jistě mnoho čtenářů sledovalo film „Water – The Great Mystery“ [4]. V dalším vycházím z něho. Tento článek zakládám na obrázcích, jak se sdružují molekuly vody, a to odlišně v různých situacích. Těmi nejsou změny teploty, čistoty, gravitace nebo tlaku. Nýbrž jsou to psychologické situace, ve kterých je voda zúčastněna a podle nichž se mění. K tomu nakonec nabídnu souvislost.

Káráme-li člověka – možná děcko – nebo chválíme, poučujeme, vytahujeme se, dítě je tím ovlivněno. Kupodivu podobně to zasáhne skupinu molekul vody. Chválíme-li vodu, nebo nadáváme-li svému okolí, anebo vystavíme-li vodu krásné klidné nebo divoké rytmické hudbě – má to na ni podstatný vliv. Věda ve zmíněném filmu ukázala, jak zásadně jsou odlišné následky různých posouzení, situací, na seskupení molekul.

~

Sestava dvou atomů vodíku s jedním atomem kyslíku vytvoří molekulu vody H2O. Ty se ve velkém množství propojují do větších celků – klastrů. Tyto celky jsou pak tvarované

 • buďto do krásných geometrických tvarů, jistě vystižitelných pořádkumilovnými matematiky – i když velmi náročnými postupy,
 • anebo klastry nevidíme v působivých sestavách a o tvarech těžko mluvit.

Zařazuji obrázky ze zmíněného filmu [4].

~

Vědec vodu vystavil nejprve psychologickému vlivu, pak ji zmrazil a nakonec pozoroval geometrická provedení klastrů v kostce ledu:

001

Rozdíly v uspořádaném a neuspořádaném geometrickém provedení, rozlišené situacemi, v nichž se voda nacházela:

002

Vlivy vět, jež byly vyslovené nad vodou. Jež voda vyslechla?:

003

Záporné vlivy 9. – 13. Nepořádek v rozložení je stěží podchytitelný výpočty:

004
005
006
007
008
~

Neposoudím, zda přesvědčivé filmové obrázky byly pořízené výhradně elektronovým mikroskopem, velmi podrobným, nebo zda byly upravené – připravené i nějak jinak. Pohyblivé záběry ve filmu zajisté nebyly natočené v ledové kostce.

Objevená souvislost vede k přemýšlení o mrtvé hmotě, jež může takhle reagovat na lidské myšlenky. Zda neživý chemický prvek – nebo zde anorganická sloučenina – tohle může. Věda se k zobrazeným souvislostem stěží vysloví.

U živočichů – mikrobů, žiraf a gazel můžeme myslet, že pocházejí z jedné původní buňky, ta ať vznikla neuvěřitelnou náhodou (bez Gaina vlivu). A pak o dalším rozhodoval přirozený výběr schopnějších – podle Darwina, až vznikl i člověk?

Buňky tvoří organismus, jenž se obvykle mění podle vládnoucích podmínek. Reaguje na světlo, teplo, vlhkost. Ať už rychle – začne vyrábět víc tepla, nebo pomalu – mění pokožku vlivem slunečního opalování. Voda reaguje, je tedy také živá?

Pokud klastry vody přemýšlejí, pak se diví, anebo nediví, jak mohly vzniknout samy od sebe? Jejich molekuly se řadí, tedy mají řád.

Klastry v „mrtvé hmotě“ se postupně, samočinně, učily reagovat na lidské myšlenky? Neživým molekulám se líbí Bachova hudba, tak reagují a pak si svou sestavu pamatují?

Anebo Někdo při tvoření programoval anorganickou hmotu H2O tak, aby reagovala na lidské myšlenky.

Dle mého lidského hodnocení anorganická voda nezískala schopnost reagovat na psychologické podmínky až během nějakého svého „vývoje“. Nýbrž takovou schopností byla vybavena hned při svém vzniku, od začátku, řekněme v projektu Vesmíru. A podložená myslící Podstatou ať zůstává neustále.

Nabízí se poznání, opodstatněné jednotlivými hledajícími lidmi. Sděluje, že veškerá hmota, všechny duše, vše vzniklo ze Stvořitele. Zřejmě z jeho myšlenek. Dle znalé civilizace se jedná o Podstatu nám tak vzdálenou, že už se nedá poznat, zda vůbec jde o bytost. Je tedy jinak představená než křesťansko-muslimský Bůh; bytost, přímo zasahující do našeho světa…

~

Vycházet ze své neznalosti? Jsou dvě možnosti:

 1. Buď vrstvit poznání na svou neznalost, vycházet z ní, vše přicházející k ní přidávat.
 2. Anebo svou neznalost opouštět – „vycházet z ní“.

Bod 1) – nevystihne zákony zasazené do Vesmíru, tím civilizaci vede do zkázy.

~

Chlapeček něco znal již předtím, než vstoupil do první třídy. Z kamínků sestavit kolečko, jedním tahem nakreslit domeček, nebo i víc. Povykládat pohádku.

Škola? Takové vychytralosti – raději bych byl doma u svých, vždyť jsem na hraní dostal nové ptydžára.

„Děvčata a chlapci, abyste se v životě dobře vyznali, abyste mohli řídit auto – až budete velcí – budeme se učit písmenka. Je dobré umět číst a psát. Abyste nemuseli jenom hledět na počítačové hry a televizi. Jestli chcete sami jednou vyrábět filmy, ptydžárové hry, pak je třeba znát písmena. A taky aby vás nikdo neošidil, abyste sami mohli na všechno přijít.“
Začneme. Začneme písmenem A.“

A

Matoušek se směje: „To není A, to je stříška pro Voříška. Dá se udělat ze tří tyček, dvě šikmo a jedna rovně.“

„Ne, Matoušku, ukazuji vám písmeno A. Tak ho lidé nakreslili.“

„Tohle je B.“

B

„Ne, to jsou dva oblouky a svislá tyčka!“ svojsky hodnotí Matoušek.

Kdo ho poučí? [5]

~

Čáry a oblouky dítěti neznamenaly nic víc, než co vidělo – tvary. Význam, vložený do provedení písmen, dosud nesledovalo.

Až přemýšlení nad písmeny dává výsledek. Co značí ABBA? Vzpomíná BABA.

Dej Bůh abychom zjistili, co klastry neživé hmoty vlastně sdělují. Neboť vědět o jejich závislosti na našich myšlenkách, to jsou jen zmíněné obloučky a tyčky. Stále zkoumat a nedělat závěry?

Až promýšlení…

~

Odkazy
[1] Poselství z věčnosti – Marlo Morganová, s 122. (Orig. Message From Forever). Přeložila Věra Šedivá. Vyd. PRÁH 1998.

[2] Veľký slovník cudzích slov – Gustáv Brukkerv, Jana Opatíková. Vydal Robinson, s.r.o., Bratislava 2006:

panspermia – názor o pôvode života na Zemi prenesením mikroorganických zárodkov z vesmírneho priestoru

[3] Evoluce DNA nebo posun ve vědomí 2012 – Sol Luckman – úryvek

[4] Water – The Great Mystery. Film dle – Vasilij Anisimov a Saida Medveděva. Scénář Michail Vajger, Marina Dainovec. Režie Anastasija Popova. Výroba: RWS, rok 2008 (anglicky s českými titulky). 1h 25 min.

[4a] titulky Voda Water—The-Great-Mystery-(2008).avi.txt – české titulky z filmu. Upravené dovolí rychlé seznámení s jeho obsahem

[5] Matouši – youtube

(Poznámka: Při natáčení účinkující jistě použili – požili vodu, nikoliv alkohol)
 

Bohumír Tichánek
http://www.tichanek.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

31 komentářů

 1. http://www.pocasicz.cz/aktuality-o-pocasi/aktuality-471/jak-vznikaji-snehove-vlocky-a-proc-maji-vzdy-tvar-sestiuhelniku-2384
  http://www.pocasicz.cz/data/blob/unknown-image_jpeg-20151213034638-8093-h2o-sestiuhelnik.jpg
  Uvedené schéma ukazuje, že nejpravděpodobnějším shlukem molekul vody bude šestiúhelník ze 6 molekul vody. Klastr je v určitých podmínkách stálá skupina molekul, což se u vody projevuje v šesterečné struktuře sněhových vloček a ve struktuře ledu.
  Můj názor : vazby v H2O mají úhel H-O-H je 105°, ale tento úhel je vně šestiúhelníku. Volnými elektrony na kyslíku je deformovaný úhel pravidelného čtyřstěnu 109°28´´. Pravidelný šestiúhelník potřebuje vnitřní úhel 120°. V šestiúhelníku vody (H2O)6 patří vždy jeden vodík ke kyslíku kovalentní vazbou, druhý je přes vodíkový můstek ( vodíková vazba pevnosti asi 1/10 pevnosti vazby kovalentní). Podstata vodíkové vazby je v polarizované vazbě kovalentní O-H, kyslík má podstatně větší elektronegativitu jak vodík, kyslík má částečný záporný náboj, vodík kladný.
  Obrázek č.18 voda prošlá vodovodem je unikum, z vodovodu běžně neteče voda s ledovými krystaly.V kapalině ( vodě ) jsou molekuly neustálém pohybu a mohou po sobě volně klouzat, čehož důsledkem je povrch kolmý k působící síle, obvykle gravitaci.
  Nejsem si jist, jakou řečí se na vodu má mluvit, zda fotografie vody ( ledu) po vyslovení děkuji nebo láska bylo v češtině nebo angličtině.

  1. K názoru na jazyk, který voda pochopí, Vám zatím věda nepomůže. Nýbrž vysvětluje – duchovní směr poznání.
   Ale k jazyku, ve kterém lze film na youtube sledovat – starším zájemcům také v ruském jazyce:
   https://www.youtube.com/watch?v=hAFLJBC5ycU
   S českými titulky snad je film v uložení.
   Veškeré snímky ledových kostek, z filmu, předpokládám vzniklé zmrazením vody. Podobně tedy i voda z vodovodu. Podle obrázků nejsou molekuly v neustálém pohybu a pak nemůžou vždy po sobě volně klouzat.
   Ale jsem jen jedním z diváků filmu, přesvědčivě vysvětlovat by museli autoři filmu a vědci.

   1. Také jsem si závěrečné věty Pardala o jazyku všiml.
    Nejde o jazyk, ale o určitý cit do něj daný, myšlenkou, představou, usměrněným tokem vědomí….. daný souhrou daleko více okolností, ve vyhodnocení je to pak možná nějaké vlnění, amplituda řeči v její tvůrčí melodičnosti.

    Když na mne bude půvabná Angličanka řvát ať něco nedělám, tak ten její negativní projev poznám; bylo by hloupé si myslet, že mi vyznává lásku.

    Václav Žáček

    1. Vendo, je dobře, že poznáte negativní projev u půvabné Angličanky od vyznání lásky, horší by to mohlo být s Bulharkou, která kroutí hlavou na ano a kývá na ne.
     Amplituda =výchylka. Melodičnost ( intonace řeči) řeči, zdá se, že voda zvládne víc jak překladač Google. To je kopec melodičnosti, když si dáte česky voda přeložit do např. albánštiny, filipínštiny, maďarštiny, mongolštiny, vietnamštiny nebo jazyka zulu. A to jsem vybral jen pár jazyků, které se píší latinkou.

    2. Pardale, vybral jste moc dobře. Já to tu psal vždy a Vám se vyznal z obdivu k Vám nejen jednou; jste šikovný chlap s velikým rozhledem.
     Václav Žáček

   2. Pane Tichánku, píšete v článku :“jak se sdružují molekuly vody, a to odlišně v různých situacích. Těmi nejsou změny teploty, čistoty, gravitace nebo tlaku.“
    No právě, voda z vodovodu ( jediná má na snímku kolový tvar a malé kapičky kolem) a nejspíš většina ostraních na snímcích krystalů není voda opakovaně destilovaná a krystalizovaná za standardních podmínek. Třeba voda budhistická a voda protivná máají nahnědlé krystaly. Nedivil bych se nečistotám u hinduistické vody z posvátné špinavé řeky Gangy. Takže minerály a nečistoty, rychlost změny teploty atd. jsou podstatné vlivy na uspořádání krystalů ledu. Právě mikroprach tvoří v atmosféře základ kondenzačních a krystalizačních center. Vliv slova na to vidím daleko od reality, kterou dokumentuje právě snímek mikroskopu.
    Bez komentáře ponechávám tzv. pí-vodu, která má prý strukturu ze třech molekul vody na rozdíl od vody ze šesti molekul.
    http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189080206&heslo=P%ED-voda

    Jak známo voda je toxická, lidé všech generací pili vodu a všichni umřeli :)

 2. Díky, pane Tichánku. Váš článek je velmi inspirativní.

  „Život se udržuje obnovováním toho živého, co bylo dřív. A i geny kdysi vznikly náhodnými procesy, a pak se zdokonalovaly? Jenže, co když je vše neskonale složitější?“

  Na dno Mariánského příkopu se můžeme dívat z vrcholku Mont Everestu a nebo naopak, do hloubek vesmíru se můžeme dívat ze tmy, která panuje na dně té velké hloubky moře….., a to jde jen o poznávání následků Božího díla v té nejnižší úrovni. Dokonce můžeme matematikou, fyzikou, astronomií, chemií a biologií pojmenovávat svět, ten viditelný v mikro i makro sféře. Ale pořád nikdy nebudeme dál, nad tím, dojít k poznání toho, co je příčinou.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 3. Vendo, píšeš:

  „Život se udržuje obnovováním toho živého, co bylo dřív. A i geny kdysi vznikly náhodnými procesy, a pak se zdokonalovaly? …..Jenže, co když je vše neskonale složitější?“…

  Tieto Tvoje a autorové úvahy sú ako ,,modlitebný mlynček“, neustále sa otrepávajú dve varianty toho istého protozákladu , teda že všetko stvoril Hospodin, alebo platí zákon, kvantita sa po čase mení na kvalitu…

  Všetky ,,obkecávčky“, sú len vyplňovaním volného času ,,citlivcov“, ktorí si nenašli inú zábavku, okrem ,,bohapustého žvanenia“. Táto jemná kritika je aj do mojich zhluknutých ,,buniek“, ktoré sa v túto jarnú dobu nudia, hoci záhradka si pýta svoje ,,ruky“……

  Ale keď sa niekomu nechce, a dokonca ešte ani NEMUSÍ, nepohne s  ním ani Hospodin, ani Desatoro, ani znalosť ,,druhej vety termodynamickej“…

  1. Pro – Gilgamesova noha 17.4.2016 (10:12)
   „hoci záhradka si pýta svoje ,,ruky““
   Dotaz – zda například už i v obci Ľubochňa začlo jaro?
   Jistě je krásná, ale tuším nemalou nadmořskou výšku.

   Jestli všechno stvořil Hospodin – pak zásadně podle zákonů. Neuvažuji: „alebo“.

  2. Človíčku, opět píšete, že píšu. Ano, ale kopíruji slova pana Tichánka. V článku je napsal on a jsou to myšlenky skvostné!

   Vy to, človíčku, stále jen pletete. V nedávné době již potřetí. Proto jsem ta slova dal i do uvozovek. Připomínáte mi, již nevím koho, ale že Vy jste ten článek pana Tichánka vůbec nečetl?

 4. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží . . . .

  „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná“ – tato část se netýká Stvoření (plurál) a bytostí v nich působících.
  Ve Fibonacciho posloupnosti je tento děj vyjádřen číslicí „0“ (Božská říše)

  Tato Stvoření vznikala až následně, v důsledku konání Jeho Vůle – Ducha Božího, původu všeho.
  Ve Fibonacciho posloupnosti „Duch svatý“ – vyjádřen číslicí „1“

  – z něhož se teprve oddělil „Budiž Světlo“. Ten co je První (alfa) i poslední (omega) ve Stvoření, Král králů a Pán pánů, ve všech Stvořeních.
  Ve Fibonacciho posloupnosti je „Budiž Světlo“, jako součást Boží Vůle, vyjádřen číslicí „1“

  Výsledkem je pak číslo „2“, což znamená Stvoření, dále „3“ znamená světlo v temnotách (… nad propastnou tůní), v důsledku čeho v „5“ (Láska) můžou vznikat a začít působit bytosti různých druhů a určení . . . .

  Z „Ale nad vodami vznášel se duch Boží . . . .“ vyjmeme „nad vodami“. Tím bylo řečeno, nad masou chaosu, kde z působení Světla byla zprvu vytvořena substance s vlastností, která umožňuje bytostem vybavených vědomím a vědomým chtěním, realizovat jejich vlastní vůli v tomto prostředí /hardware/, a to již pouhým uplatněním tohoto vědomého chtění.

  …. Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“
  Tím bylo sděleno, že byly ve větších vzdálenostech vytvořeny další úrovně (světy – místa, kde bylo Světlo ukotveno), ve kterých se vody nachází . . . .

  Jednou z úrovní je i ta, ve které se nachází naše Země. Forma vody má zde jedinečnou formu, avšak stejné vlastnosti – to jest formuje se podle chtění . . . .
  Citového – tedy tvořivého, proměnlivého, pohyblivého, nebo Rozumového – tedy pevného, těžkopádného, statického.

  Pozná se lehce rozdíl v dílech vytvořených v inspiraci (in spirit) tj. od ducha přijatých a těch, které vznikly z rozumu, který je pouze produktem mozku, který sám je přeci hmotný.

  Z toho plyne, že voda se u krystalů vyskládá do tvarů, počínaje chaotickým, až po dokonale symetrický útvar působením i lidských citů, které jsou vyjádřeny pomocí výrazů (slov). Při tom ale vždy vycházejí z pojmu, kterým bylo při experimentech to které slovo vyřknuto. Pak je nepodstatné v jakém jazyce vyřknete „slunce“ . . . . protože vždy než o něčem hovoříte si ten děj představíte ve svém duchu.
  U pojmu „láska“ to nebude vždy stejné již proto, že pod tímto výrazem je mnohokrát chápána (i) tělesná přitažlivost. Podle toho je pak krystal dokonalý, nebo různě deformovaný.

  Svetly

  P.S.: Když je napsáno:
  „K názoru na jazyk, který voda pochopí, Vám zatím věda nepomůže. Nýbrž vysvětluje – duchovní směr poznání“, pak je nutno konstatovat,

  Věda nepomůže ani zatím, ani nikdy. To proto, že změřit a vypočítat city není možno.
  Duch ovládá hmotu (tedy i tělo, spolu s jeho nástrojem mozkem) a nikdy to nebude opačně. V případech, kdy k tomu „opačně“ docházelo, a dochází násilím (současnost), je důsledek „podle ovoce poznáte je“ nad slunce jasnější.

  …. a věda nedokáže ani „vysvětlit duchovní směr poznání“. To proto, že poznání není o vysvětlování, ale o pochopení již hotového to jest. Poznání je jen Potvrzení, že všechno, a to tak, že Všechno vzniklo dávno před tím, než se na Zemi objevily lidské bytosti.
  Že všechno to Všechno vychází z působení absolutně dokonalých zákonů, které nacházíme při jakékoliv činnosti. Tam, kde bychom je odmítli akceptovat, nepokročíme nikdy ani o píď. Rád si vyslechnu, který z funkčních a potřebných vynálezů /stačí i jediný/ nedodržuje fyzikální nebo jiné pozorované zákonitosti.

  Stvoření je prosté, proto lehce pochopitelné. Pochopit jej může každý (důraz na toto slovo). Těch několik základních zákonů Boha, které jsou základem všeho stvořeného, je obsaženo stejně tak v malém, jako i velkém dění. Zahradník, účetní, řezník, geolog, metař, tiskař . . . . a další, všichni to potřebné najdou ve své práci i v prostředí, ve kterém tráví svůj běžný pozemský čas.

  1. Uvedu dvě slova.
   Harmonie a chaos. Vyjadřují protiklad?

   Mohl by být ve velkém třesku skryt nějaký chaos? Je následkem velkého třesku po miliardách let vývoje chaos? Naše planeta má svoji oběžnou dráhu. Její satelit má svoji dráhu. Všechny planety obíhají svoji hvězdu ve svých drahách i se svými měsíci a kolize – hrozí – nehrozí? A naše sluneční soustava má svoji dráhu v galaxii? A jsou běžné kolize s jinými hvězdami a jejich planetami? A co teprve atom a jeho uspořádání. Je stále v atomu přítomen chaos? Sráží se v každém okamžiku jeho elektrony, jádra?
   Mohla by být ve velkém třesku skryta nějaká harmonie. Je následkem velkého třesku po miliardách let harmonie. A tak dále.

   Na počátku bylo Slovo a Svetly to vysvětluje dobře.

   Díky.
   Václav Žáček

   1. Zdravím Vás,
    pro tuto chvíli si dovolím krátké odpovědi, a pokud bude vůle, později se dostaneme k sofistikovanějším obrazům. Budu vpisovat do Vaší předchozí odpovědi. Doufám, že Vám to nebude vadit.

    „Harmonie a chaos. Vyjadřují protiklad?“
    Ano. Harmonie je řád, kde všechno a všichni mají své, zákony vymezené místo.

    Mohl by být ve velkém třesku skryt nějaký chaos? Je následkem velkého třesku po miliardách let vývoje chaos?
    Tzv. „Velký tresk“ není počátkem Stvoření.
    Jak bylo správně poznáno, v pomyslném bodě počátku vyzařování nebyla singularita času a prostoru (důvod si můžeme vysvětlit jindy) . . . . byla však singularita gravitační . . . .
    (to se pozná i v pozemských podmínkách, když v určitém vymezeném prostoru, třeba ve vaně budeme pouštět vodu proudem z hadice, po nějaké chvíli se nám začne vracet k východisku, čímž dochází k efektu, že je masa vody, bez vlastní energie tlačena k zdroji). Ideální je ale příklad funkce svalu srdce – Jedna komora tlačí krev to řečiště, a druhá vzápětí nasává vracející se krev. Přesně tak to funguje při distribuci síly od zdroje do Stvoření a zpět.

    Takže Světlo tlačí a zároveň přitahuje. Tím je vytvářen pohyb, nutící pohyb. . .
    A ten v sobě přináší, a vynucuje si řád.

    „Naše planeta má svoji oběžnou dráhu. Její satelit má svoji dráhu. Všechny planety obíhají svoji hvězdu ve svých drahách i se svými měsíci a kolize – hrozí – nehrozí? A naše sluneční soustava má svoji dráhu v galaxii?“

    Když se můžeme na něco spolehnout, pak je to jistota, že Slunce si nikdy neřekne
    „Ach jóooo, dnes se mi nechce svítit, vždyť už svítím milióny let, tak co by chtěli . . . . ?! Totéž můžeme říct o celém tom divuplném vesmíru, kde nikdy nic nestojí, nemešká a vždy je všechno tam, kde má být, v čase kdy to má být. Krátce řečeno – všechna dění jsou zákonitá . . . . není žádné náhody, a tedy ani smůly, nebo „štěstí“ (jen na okraj Štěstí je stav duše)

    „A jsou běžné kolize s jinými hvězdami a jejich planetami? A co teprve atom a jeho uspořádání. Je stále v atomu přítomen chaos? Sráží se v každém okamžiku jeho elektrony, jádra?“

    Všechny procesy ve vesmíru jsou potřebné. Jsou vynucené zákony, které všechno ženou k obnově, zrání, plození a k zániku, aby bylo nové tvořeno. Příkladem může být tok el. energie ve vedení, kdy molekula se záporným potenciálem obdrží kladný náboj, který v zápětí předá jiné molekule se záporným nábojem, aby opět přijala nový impulz.

    „Mohla by být ve velkém třesku skryta nějaká harmonie. Je následkem velkého třesku po miliardách let harmonie. A tak dále.“
    Harmonie tu byla . . . . dokud ji svým působením neporušilo lidstvo. Ale není v lidských možnostech, aby tak činilo do nekonečna.
    Čas dozrál, ovoce padá ze stromů, a již při opadávání je shnilé. Mnoho plodů vysících na větvích stvoření je ještě nezralých, přesto ač nazelenalá budou sklízeny a vytříděny.

    Svetly

    1. Svetly píše :
     „ve vaně budeme pouštět vodu proudem z hadice, po nějaké chvíli se nám začne vracet k východisku, čímž dochází k efektu, že je masa vody, bez vlastní energie tlačena k zdroji)…( dále) ..Takže Světlo tlačí a zároveň přitahuje.“
     Komentář : Stvořitel Vás zapomněl poučit o zákonu zachování energie, o energii potenciální, o silách akce a reakce atd. Nebo, že elektrický proud ve vedení ( tedy v kovových vodičích) není o molekulách, ale iontech, je zprostředkován volnými elektrony tekoucími v pevné krystalické mřížce s kladnými kationty. Neviděl jsem , že by měděné dráty tekly do varné konvice, a to jsem vařil čaj před okamžikem.

     Harmonie na Zemi byla porušena mnohokrát a ne jen lidmi, třeba před 65 miliony let více jak 10 km asteroidem, vyhynuli dinosauři, nastoupili savci a člověk pořád nikde. Drbu psa za ušima a jsme v harmonii, člověk nemusí být ztracen a lidstvo zvládlo už jiné věci.

     Nezralé plody visící ze stromů a makovic ( píšete „plodů vysících na větvích stvoření“) lítají po internetu na plné pecky, až to třídičky nestíhají. To se týká i jablek, které pecky nemají.

    2. Ne jenom pro „Pardál“

     Dost možná se domníváte, že ve Vašem komentáři byla ironie na místě . . . .

     Abyste mohl pracovat s pojmy „zachování energie“, „potenciální energie“, „síly akce a reakce“ a dokonce, jak píšete atd., bude nutno stanovit původ síly, která se pak projevuje jako energie. Kde je její zdroj. Bez toho je úsměvné, když mluvíme o projevech energie, protože i ony jsou pouhými reakcemi v řetězení, aby se v dalším staly příčinou . . . .

     Právě o tom bylo mé přirovnání o hadici a proudem vody. V textu jste zcela ignoroval význam dalšího slova, které jsem použil cíleně. Vracením se K Východisku nebylo myšleno k hadici. Ta přeci tvoří pouze potrubí. Východiskem jsem měl na mysli Zdroj energie.

     Když se podíváme na mléčnou dráhu, vidíme tam mlhovinu nepředstavitelných rozměrů – a teď si představme její vznik na příkladu proudění vzduchu v pozemských podmínkách. Řekněme, že se jedná o výstup horkého vzduchu z komínu teplárny za jasného zimního dne. Těsně nad komínem není z dálky vidět jakoby nic, aby ve vzdálenosti několika metrů začala se srážet vodní pára – tedy úplně stejný jev jako u mlhovin v hlubinách vesmíru . . . .

     Vzhledem k proporci mléčné dráhy a rychlosti jejího pohybu nedokážeme určit, či zaměřit ani vzdálenost k ústí pomyslné „hadice“ . . . . , o Zdroji ani nemluvě.

     A ač to zdánlivě nesouvisí, promyslete, co je to za energii, když reliktní záření přichází k nám ze všech stran – tedy i od mlhoviny. Mohlo by to znamenat, že je obsaženo i v nově vznikajících galaxiích? . . . . atd.,

     Když mluvím o harmonii, vnímám tento pojem jiným způsobem, než Vy s Vaším psem. V článku pana Tichánka se poukazuje na vlastnosti vody, a její projevy v krystalickém stavu. Voda ve své původní kvalitě vytváří šesticípou hvězdici – a 6 je číslo znamenající Moc. Čeho se ta Moc týká, a jak důležité to je, si uvědomíme, když zkonstatujeme podíl vody, na celkové hmotnosti lidského těla . . . . atd., atd.

     Reprezentuje mocný řád Stvoření, a je proto i symbolem „života“.

     Ohledně toho asteroidu snad jen tolik, že i tato událost, tak jako ve vesmíru všechno byla součástí řádu, a v našich podmínkách znamenala další vývoj, který by se nedal jiným způsobem aktivovat. Všechno bylo tak jak bylo potřebné, a bude tomu tak i v budoucnu.

     Závěrem „nezralé plody“. Jimi byly míněny lidské bytosti, které se měly vyvinout k takovému stavu vědomí, aby se dokázaly stát vědomě působícími jedinci v tomto divuplném stvoření. Aby se jeden každý postavil na to místo, které mu pro tu chvílí náleží.

     Svetly

    3. „Takže Světlo tlačí a zároveň přitahuje.“
     To je fakt dobrý. Dal jsem si ranní kávu a jdu taky zatlačit.

  2. „Ve Fibonacciho posloupnosti je „Budiž Světlo“, jako součást Boží Vůle, vyjádřen číslicí „1“
   Výsledkem je pak číslo „2“, což znamená Stvoření, dále „3“ znamená světlo v temnotách (… nad propastnou tůní), v důsledku čeho v „5“ (Láska) můžou vznikat a začít působit bytosti různých druhů a určení . . . .“

   Mohl byste pokračovat místo těch teček? Co znamenají čísla 8,13,21,34,55… atd. a kde to stvoření končí? (Zahrneme to všechno do nekonečné boží lásky a je pokoj.)

   1. Pro Ferda 18.4.2016 (7:08)
    „Co znamenají čísla 8,13,21,34,55… atd.“
    Pokud jejich řadu posuzujeme na lineární ose, jejich rozložení není pravidelné.
    V obrázku je mezi 2-3 mezera menší (měřeno v milimetrech) než mezi 1-2 nebo mezi 3-5. Toto optické hodnocení ukazuje nepravidelnost. V dalším růstu čísel se mezery pak už zvětšují: http://www.tichanek.cz/g11/11obr12-Fibonacci-perspektiva.PNG

    Zatímco rozložení Fibonacciho čísel v 1D geometrickém prostoru neukazuje nějaký jejich řád, teprve rozložení ve 2D prostoru, s jejich kvadratickým zpracováním, ukazuje srozumitelný řád: http://www.tichanek.cz/g11/11obr22-Fibonacci-ctverec-10x.GIF
    Souvislost nabízí docenit lidský zrakový smysl, s jeho nelineární geometrií.
    V souboru: http://www.tichanek.cz/g11/Fibonacci-rada-perspektivne.html

    1. Já jsem nechtěl diskutovat o Fibonacciho posloupnosti jako takové. Chtěl jsem jen vědět, jak to pokračuje:
     „1“ je „Budiž Světlo
     „2“ což znamená Stvoření
     „3“ znamená světlo v temnotách (… nad propastnou tůní)
     „5“ (Láska) můžou vznikat a začít působit bytosti různých druhů a určení . . . .“
     „8“ je …
     „13“ je…
     „21“ je…
     „34“ je…

    2. Pro „Ferda“

     Odpovědi na všechny otázky jsou k mání na této naší Zemi.
     Chce to ale námahu, tvrdou trpělivou práci, při hledání . . .

     Kdyby jsem Vám všechno napsal a vysvětlil, v neznalosti ostatních souvislostí a zákonitostí by Vám to nebylo k ničemu.
     Asi tak, jako by Vám byla popsána část klikové hřídele, aniž byste věděl kam patří vmontovat, jaký účel to bude mít, nebo jaké důsledky mohou vzniknout provozováním tohoto celku.

     Svetly

    3. ad/
     „Odpovědi na všechny otázky jsou k mání na této naší Zemi.“

     Dodám jen upřesnění. Odpovědi na všechny otázky jsou k mámí v nitru člověka.

     Pěkný den
     Václav Žáček

    4. Pro Václava Žáčka

     Vaše nitro je přeci také na Zemi . . . .
     Avšak důležitější, než konstatování existence „nitra“, je plné pochopení jeho složení, pak určení souvztažnosti – tedy Která je „co“ a která je „Kdo“, poté pochopit jejich kvality (vlastnosti), pak tento celek dát do souvztažnosti s reálným prostředím, z toho pak vyvodit závěry o možnostech využití, které se tím nabízejí . . . . atd.,

     Všechno to zahrňme pod pojem „vědomí“.

     Naposled ještě „vložím“ do výše popsaného důležitou vědomost. Popsat a pochopit celý průběh přenosu informací z vnějšku, dovnitř k duchu. Na této trase je jeden konkrétní článek, který umožňuje zásadní dezinformační manipulaci – to jest takovou, kdy i duchovně vyspělejší jedinci docházejí k mylným závěrům.

     Jestliže je nitro lidské bytosti odvislé od projekce „reality“, která je mu předkládána skrze jeho smysly . . . . pak nelze spoléhat na to, že tam nacházíme pravdivé odpovědi.

     Prozatím tolik

     pohodu přeji

     Svetly

    5. Ano, souhlasím.
     Na Zemi, ale nakonec v nitru. Dále to nepopisuji.

     Ano, mysl, smysly……toť problém a popsal jsem to tu nejednou. Opět souhlasím – můžeme / a drtivá většina lidí je / být svedeni k „nepravdě“.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

   2. Ty čísla 8,13,21,34,55 dejte do sazky, hra šťastných deset!

 5. Obecně. Povšiml jsem si, že ti autoři článků, kteří tu píší pod celým jménem, přistupují k článků a k diskuzi seriozně. Ti ostatní si někdy dělají z lidí srandu. I v diskuzi to lze pak od nich vycítit.

  1. Možná by lidé, co si dávají pozor na víru, kdežto skutečnost znají, mohli docenit důležitost svého poznání. Co když jim může být „po čase“, vyčítáno skrývání jejich poznatků. Že mohli být váhajícím lidem přesvědčivější.

 6. Ano Luboši, a teď si obecně děláte srandu nebo diskutujete jako Luboš seriozně?

  1. No ta čísla byla od někoho taková prča a tak jsem je doporučil vsadit. Jinak vždy seriozně.

 7. Další odlišnosti vody
  „Nanotrubičky mění tvar vody
  Nanotrubičky z uhlíku a nitridu bóru dělají zajímavé kejkle s vodou. Z normálně amorfního chuchvalce molekul vody se uvnitř nanotrubičkek s vhodnými rozměry stává 2D led, v němž jsou molekuly vody ztopořené jako přímky.
  Nanotechnologie jsou svými rozměry blízké molekulám. Takže ani není zvláštní, že mohou ovlivnit tvar molekul i jejich vlastnosti. Nedávno to zjistili na Riceho univerzitě, když jejich tým vyrobil nanotrubičky tak, aby pasovaly na molekuly vody….“

  http://www.osel.cz/10072-nanotrubicky-meni-tvar-vody.html

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference