mapa stránek || vyhledávání

Výzva slovenskej inteligencii ku príležitosti 69. výročia víťazstva nad fašizmom

Nebolo tomu tak dávno čo sa slovenský národ v mnohonárodnom Uhorsku ocitol pod silnejúcim maďarským šovinizmom. Odrazu bola maďarčina úradným jazykom. Slovenčina bola potlačovaná!

Zoberme si ponaučenie z tejto minulosti. Ako sa zachovala naša inteligencia?

Jeden prúd išiel pohodlnou cestou, naučili sa po maďarsky a ako maďari chceli žiť. K svojim koreňom sa nepriznávali.

slovenskoDruhý prúd šiel cestou ťažšou ale duchovnou, cestou statočnosti. Hájili Slovensko! Hovorili po slovensky a k svojim predkom sa priznávali. Finančne i morálne podporovali slovenskú tlač, školy a iné dôležité národné zaujmi. Vďaka tejto inteligencii – duchovnej elite národa môžete čítať tento článok slobodne po slovensky. A vďaka tejto inteligencii máme vlastný štát!

Tá inteligencia, ktorá sa v zrkadle chcela vidieť ako maďarská bola v mnohých našich literárnych dielach prezentovaná ako smiešna a groteskná. Proste bola a je národu len na smiech.

Píše sa rok dvetisícštrnásť. Pripomíname si šesťdesiate deviate výročie ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom. Mnohí by si priali, aby sa ľudstvo poučilo, avšak pri tom všetkom, čo sa dnes deje musíme konštatovať, že od tých ideálov sme ešte na míle vzdialení.

Slovenská republika je súčasťou Európskej Únie. Tej únie, ktorá je prezentovaná niekedy ako božstvo samo. Avšak sme svedkami aplikácie takých zákonov a nariadení z jej strany, ktoré v minulosti VŽDY viedli civilizácie ku svojmu trpkému koncu. EÚ zavádza do svojich smerníc pochybnú sexuálnu výchovu už na prvom stupni základných škôl a možno aj škôlok s obhajobou rôznych úchyliek, homosexualizáciu a adopcie detí homosexuálnymi pármi. V Nemecku zaviedli (čudujme sa všetci) tretie pohlavie! Toto nie je samozrejme všetko, ale už aj tieto veci stačia na zrútenie Európy. Pád mravov predchádza pádu civilizácií!

Navyše boli to práve predstavitelia EÚ, ktorí financovali fašistov (pravý sektor) a iné nebezpečné živli na Ukrajine, aby sa títo za európske peniaze dostali násilím k moci. Áno, toto je fakt, EÚ podporuje (ona sa bezostyšne hlási k novému vedeniu na Ukrajine) fašizmus aj po šesťdesiatich deviatich rokoch od jeho oficiálneho ukončenia.

Slovenská republika je súčasťou vojenského zoskupenia pod názvom NATO. Hlavným partnerom NATO sú USA. Bilancia? Vojny v Juhoslávii, Afganistane, Iraku, Líbyi…a dosadené bábkové vlády v mnohých štátoch vrátane teraz na Ukrajine. Všetky tieto vojny boli nezmyselné (nehovoriac o iných vojnách a operáciách, ktoré som tu nespomenul). Aj NATO spolu s USA podporujú fašistický prevrat na Ukrajine.

Je dôležité, aby sa slovenská inteligencia jednoznačne dištancovala od politiky EÚ a vojenskej osi zla USA – NATO, inak hrozí, že opäť bude na smiech národu.

Slovenská inteligencia, ak chceš byť národom vážená, tak precitni z hypnózy prospešného spojenectva s EÚ a NATO, otvor oči a slobodne sa pozri dookola.

Európske fondy…ako omamný jed to zaplavilo krajinu. Či sme už takými tupcami, že sa spoliehame na cudziu pomoc?!?! Pomoc od podporovateľov fašistov? A čo naša česť?!?!

A čo Mor ho?!?! Radšej nebyť, ako byť otrokom?!?!

Slovenská inteligencia, zober si príklad z minulosti. Aj napriek maďarskému tlaku, podporou skutočných hodnôt sme sa dokázali pozdvihnúť a obnoviť svoj štát, našu samostatnosť!

Teraz je pred nami iný tlak, postavme sa ako naši predkovia hrdo na stranu dobra, za skutočné hodnoty.
 

Martin Hruštínec, 8.5.2014
 

hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference