mapa stránek || vyhledávání

Pravá a otrávená krása

Určite je vám dobre známe klasické klišé mnohých akčných filmov, keď sa hlavný hrdina konečne dostane po rôznych peripetiách k nebezpečnej náloži a chystá sa ju zneškodniť. Musí však prestrihnúť jeden z dvoch drôtov – červený, alebo žltý. Hrdina sa samozrejme vždy rozhoduje správne a prestriháva práve ten, ktorý treba.

Do podobnej situácie sa dostáva v bežnom živote každý z nás a to vzťahu k falošnej a pravej kráse. Ibaže s tým rozdielom, že väčšina z nás sa žiaľ rozhoduje nesprávne.

K čomu by ale došlo, ak by sa onen filmový hrdina správne nerozhodol? Došlo by k výbuchu a zničeniu.

V našom prípade k nijakému náhlemu výbuchu nedochádza, avšak neustálymi nesprávnymi rozhodnutiami vo vzťahu k pravej a falošnej kráse dochádza k pomalému, ale istému smerovaniu nadol do záhuby a zničenia. Do záhuby a zničenia duše! Nedeje sa tak teda okamžite, ako v akčnom filme, ale pomaly a nebadane, pričom však konečný výsledok je presne ten istý: zničenie a záhuba!

Pravá krása! Čo je pravá krása a odkiaľ pochádza?

obr-54265Pravá krása je odleskom nádhery Najvyššieho! Je vznešená, čistá, ušľachtilá a povznášajúca. Preto má schopnosť zušľachťovať a povznášať. Povznášať nahor k Východisku a Zdroju všetkej krásy. Pravá krása oblažuje a robí človeka lepším. Lepším! Jej nevyhnutnou súčasťou je čistota a ušľachtilosť.

Ak máme uviesť nejaký príklad stačí spomenúť prírodu. Je krásna, čistá, občerstvujúca a povznášajúca v každom čase. Ak tomu tak nie je a kde tomu tak nie je má v tom prsty jedine človek.

A tým sa zároveň dostávame k otázke, čo je to teda oná otrávená, pokrivená a falošná krása.

Z temna, čiže od Zlého bolo videné, akým obrovským darom je pre človeka pravá krása, ktorá ho oblažuje a povznáša. Krása, ktorá ho robí lepším a dvíha nahor k tomu Jedinému – k Východisku všetkej krásy.

Aby tomu tak nebolo a aby bol tento nádherný dar znehodnotený, bola krása temnotou zámerne otrávená. Bola otrávená nečistotou!

Synonymom krásy a pôvabu na tejto zemi je žena. Ak by zostala takou, akou byť mala, už len svojim zjavom by všetko okolo seba povznášala a zušľachťovala. Svojho muža, svoju rodinu i celú spoločnosť.

Preto sa temnota zamerala práve na ženu. Na ženu, ako na rozhodujúci činiteľ vzostupu nahor prostredníctvom pôsobenia čistého pôvabu a ušľachtilej krásy. Temno ženu otrávilo ješitnou márnivosťou a vyzdvihovaním svojej telesnosti. Otrávilo ju márnivou túžbou páčiť sa a stať sa príťažlivou a žiaducou. Snahou využiť dar svojej krásy a pôvabu vo svoj vlastný, osobný prospech a nie k tomu, k čomu bola jej krása pôvodne určená. K povznášaniu a pozdvihovaniu všetkého nahor k Stvoriteľovi.

Takto bola teda krása otrávená! Zámerne a zákerne otrávená preto, aby namiesto zušľachťovania a povznášania všetkého všetko naopak poškvrňovala a zatláčala do špiny. Aby človek prostredníctvom nej nesmeroval hore, ale dolu.

Doménou pravej krásy je čistota a ušľachtilosť, kým doménou otrávenej a zvrátenej krásy je nečistá nízkosť a vyzdvihovanie telesnosti. Podľa toho ich veľmi ľahko rozpoznáme, ak len trochu chceme.

Ale kto v dnešnej dobe povrchnosti a plytkosti chce rozpoznávať a dá si námahu vnímať tieto rozdiely? Veď človek má dnes predsa každodenne na starosti množstvo iných, omnoho dôležitejších vecí.

Práve s tým však bolo počítané! Cielene bolo počítané s povrchnosťou ľudí, ktorí sa nechcú a nemajú chuť zaoberať jemnejším rozlišovaním. Bolo počítané s povrchnosťou ľudí, ktorí príjmu otrávenú krásu bez rozmýšľania! A keďže je v dnešnej dobe ľuďom naozaj zaťažko o niečom vážnejšie a samostatne premýšľať, bezmyšlienkovite prijali otrávenú krásu ako ideál a každodenne pokojne vstrebávajú tento jed. A tak je všetko strhávané do čoraz väčšej špiny, nízkosti a bahna.

Na jednej strane teda človek vo svojej prirodzenej túžbe siaha po kráse, avšak vo svojej povrchnosti a lenivosti uvažovať nevníma, že oná krása je zámerne otrávená a že namiesto toho, aby ho povznášala a dvíhala nahor, ho čoraz viacej pošpiňuje a strháva nadol.

Deväťdesiatdeväť percent všetkej krásy je v dnešnej dobe poškvrnenej a nečistej! Je to jed, ktorým sa ľudia bezmyšlienkovite sýtia! Jed, ktorý im čoraz viacej otravuje ich vnútro! Ich dušu! Ich osobnosť! A tak to s ľudstvom, ponárajúcim sa do špiny smeruje prudko nadol. Veď napríklad i súčasný ekonomický úpadok je ešte okrem ďalších činiteľov aj dôsledkom čoraz väčšieho klesania do nemorálnosti.

Noviny, časopisy, knihy, filmy, internet, piesne, reklamy, výtvarné diela, toto všetko vyzdvihuje nečistú, zmyselnú a poškvrnenú krásu, ktorá strháva nadol. A už dokonca i veriaci, i mnohé veriace ženy podľahli tomuto jedu, pretože sa stali bezmyšlienkovitými konzumentmi módy. Módy, ktorá je opäť cielene utváraná tak, aby vyzdvihovala telesné vnady ženského tela.

Močiarom plným bahna a tej najhnusnejšej špiny sa stala zem. Zem, ktorá zneuctila krásu a pošpinila ju. Zem, ktorá sa prostredníctvom nečistej krásy ponára do špiny čoraz viac.

Kde sú ľudia, ktorí sa dokážu vytrhnúť z tohto všeobecného úpadku? Kde sú ľudia, ktorí dokážu prehliadnuť ľstivosť temnoty a zavrhnúť ňou vytvorenú, úpadkovú krásu? Kde sú ľudia, ktorí nechcú dať sami sebou takto manipulovať? Kde sú ľudia schopní hlbšieho zamyslenia? Kde sú ctitelia pravej, vznešenej, čistej a ušľachtilej krásy, ktorá povznáša a dvíha k Svetlu? Sú na zemi ešte vôbec takýto ľudia? Alebo je to tu všetko už len hnusný, smradľavý močiar, kráčajúci v ústrety osudu Sodomy a Gomory?

Spamätaj sa človeče a vytrhni sa z ošiaľu nízkosti! Neotravuj sa jedom, ale obklopuj sa pravou, čistou, vznešenou a ušľachtilou krásou, ktorá ťa bude povznášať. Nájdeš ju v prírode, v hudbe, v knihách, či kdekoľvek inde, ak ju hľadať chceš. Obklopuj sa ňou a čerpaj z nej. Nech ťa povznáša, zušľachťuje a dvíha. Zavrhni nemilosrdne všetko, kde takejto krásy niet a nepodporuj to! Nepodporuj to, lebo tým sa spájaš s nečistým a skaza a zničenie budú tvojim údelom. Ty sa staň jedine ctiteľom pravej krásy, aby tvojim osudom mohlo byť len šťastie, radosť a povznesenie.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/

hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

22 komentářů

 1. „Deväťdesiatdeväť percent všetkej krásy je v dnešnej dobe poškvrnenej a nečistej! Je to jed, ktorým sa ľudia bezmyšlienkovite sýtia! Jed, ktorý im čoraz viacej otravuje ich vnútro! Ich dušu! Ich osobnosť! A tak to s ľudstvom, ponárajúcim sa do špiny smeruje prudko nadol.“

  V tom případě to nemůže být krása…

 2. Standardní článek p. MŠ, kterému nelze nic vytknout – v obecní rovině. Sice nerozumím tomu zničení duše („Do záhuby a zničenia duše!“), ale to je jenom můj problém.
  Doporučuji si počíst na jeho blogu http://supa.blog.idnes.cz/ zejména však reakce na jeho články.

 3. Ten odkaz na jeho blog jsem neznal. Jak jsem jej prošel, ani tam pan Šupa nediskutuje. 99% žen je nehezkých. Vše je většinou nečisté.
  Kde to pan Šupa žije? S jakými lidmi se stýká? Co čte za noviny? Co sleduje v televizi? Na internetu? Chodí do přírody? Do lesa, na břeh rybníka, poslouchá jarní zpěvy ptáků?

  Ví, že existujeme ve světě duality? Jak ze svého velmi omezeného pohledu může o 99% krásy tvrdit, že je poskvrněná a nečistá?

  Není ten pan Šupa v podstatě velmi nešťastný člověk?

  Ale protože ani tady nediskutuje, je bezcené se nad ním zamýšlet.

  Přeji však panu Šupovi vše nejlepší.

  Venda

  1. Ten obrázek, co má p. Šupa v záhlaví svého blogu na iDnes.cz, mi na první pohled poněkud silně připomněl moje vlastní „viděné“. Takto vypadající krajiny (i když ne tak nepřirozeně kontrastní) mohu nalézt nedaleko od svého bydliště rozsáhlé území.

   Zrak mi však vyrazilo spíše to, že články jsou tam nefalšovanou češtinou, zatímco tady na Gnosis9 publikuje slovensky. Tak je to Čech nebo Slovák? Je nebo není v Grálu, který má, jak jsem pochytil, spíše špatnou pověst?

   Takže tímto se připojuji k panu Vendovi, že p. Šupovi nerozumím a nechápu jeho počínání.

   1. „Je nebo není v Grálu, který má, jak jsem pochytil, spíše špatnou pověst?“

    Co znamená být v Grálu?

    1. Co na tom nechápete, gralisté, kuřimská kauza Barbora Škrlová, navenek huj a vevnitř fuj.

    2. Pane Matrixi,

     nelze tvrdit, že film Matrix je špatný, i když jste se po něm pojmenoval a píšete takovéto nesmysly.

     Dílo a lidé, kteří ho čtou, sledují nebo uznávají jsou dvě naprosto odlišné věci. Tak jak je to v tomto světě běžné. To jste si toho ještě nevšiml? Kde jste byl celou dobu? Vy jste stále ještě napojen, ne?

    3. Pane Vahrione, pan Matrix, alespoň dle toho co napsal, nenapadá čtenáře Poselství grálu, ale mluví o sektě Hnutí grálu. Až se vyjádří, jistě to osvětlí, nicméně zpětná vazba pro Vás – proč se Vás to tak dotklo?

    4. Protože jsem čtenář Poselství Grálu a můj životní postoj je vybudován na tomto díle. Přesto se necítím být rovnocenný s lidmi v Kuřimské kauze.

     Snažil jsem se svým příspěvkem vytrhnout pana Matrixe ze stavu tupého přebírání cizích myšlenek a naznačit mu, že je lepší se na jakýkoli problém soustředit tím způsobem, že si sám zpracuje všechny dostupné informace. Podle jeho vyjádření je jasné, že netuší co Poselství Grálu je a přesto se ho snaží hodnotit. Tedy vlastně převzít hodnocení od někoho jiného a následně jej vydávat za své, místo toho, aby si sám zjistil, o co se vlastně jedná.

    5. Pokud se pamatuju, tak se prokázalo, že kuřimská kauza Barbory Škrlové nesouvisela s Hnutím Grálu. To spojení si zpočátku někdo vymyslel.
     Určitě je tedy dobré nepřebírat automaticky všechno, co je člověku jako informace podáváno. A toto poslední uvedené může být důvodem řady reakcí, které se pak více či méně mohou jevit jako osobní.

    6. Pane Matrixi,
     nechápu pojem být v Grálu, proto jsem se zeptal pana Krejčího, co tím konkrétně myslel. Vy jste odpověděl za něj a ve své odpovědi jste se dotkl několika spolu nesouvisejících událostí. K pochopení smyslu mé otázky a také Vaší odpovědi si dovolím krátkou poznámku.
     Grál je pojem, tedy něco, pod čím si lze představit na základě mytologie, středověkých textů, filmů, wikipedie a souboru textů Oskara Ernsta Bernhardta /https://cs.wikipedia.org/wiki/Abdrushin/ určitou „věc“.
     Grálisté je jakési paušalizující označení jedinců, kteří výše zmíněného autora chápou jako duchovní autoritu.
     Hnutí Grálu je dobrovolné sdružení zabývající se činností spojenou s osvětou a nakladatelskou činností- /http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_gr%C3%A1lu/ oficiální stránky zde: /http://www.hnutigralu.cz/
     Kuřimská kauza je známý kriminální případ spojený s týráním dětí v Kuřimi, který byl vyšetřován orgány činnými v trestním řízení a dostal se k soudu, kde pro hlavní aktéry padly tresty odnětí svobody. Více k případu zde: /http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%99imsk%C3%A1_kauza/
     Díky neprofesionalitě některých novinářů bulvárního tisku byla účelově hledána spojení mezi aktéry Kuřimské kauzy a Hnutím Grálu a to pouze na základě toho, že otec obviněné Josef Škrla byl dříve vedoucím skautského oddílu Mravenci a v minulosti se o Poselství Grálu zajímal.
     Vaše poznámka „navenek fuj a vespod fuj“ v této souvislosti je pouhým účelovým nálepkováním na základě domněnek a bulvárních informací, nemající pevný základ ve skutečnosti.
     Smutné je to zejména proto, že výše popsané události jsou snadno vyhledatelné pomocí internetových vyhledávačů. Jelikož se hlásíte ke křesťanství, jsou Vám jistě známy tyto verše: Mt 5-20, Mt 7-1

 4. Země nemůže být jiná, než jaká je.
  Čistý a krásný je v Božím blahobytném království každý a každý je tam tím největším frajerem, který „by se nikdy ničím nepošpinil“. Takže kdo chce poznat své nitro ve skutečnosti, musí změnit prostředí. Musí přijít do prostředí neblahobytného.

  „Tady je Rhodos, tady skákej“.

  Proto jsme šli „na vandr“ a každý, kdo se do království našeho Otce vrátí, už nikdy nebude stejný, jako když odtud vyšel – a přispěje svojí hřivnou k obohacení tohoto království.

  Milujme Zemi za to, že nám to umožňuje a že je, jaká je.

 5. Země byla „dána člověku“, aby sila zrno od plev. Tudíž aby se k Pánu dostali pouze ti čistí.
  Čtu příspěvky p. Šupa, čtu se zájmem, ale pokud se přiblížím praktické rovině, dochází ke kolizi mezi jeho pojetím morálky a základním požadavkem předat nejkvalitnější geny další generaci: Zeny by měli být zdrženlivé, cudné, sukně k kotníkům, zahalené, odhalené rameno je hříšné a necudné… Tak v bibli až po zásahu hada-ďábla se Adam s Evou začali stydět a skrývat a vynalezli první „šaty, počátek tolik kritizované módy, prostředku, jak najít nejatraktivnějšího partnera. Tak aby to bylo správně, máme prosaztovat nudismus, nebo naopak burku a nikáb? Zaplať bůh, že kvůli výběru manželky nemusím protivníka zabít v souboji, jako ještě nedávno, nebo že se nejhezčí ženy už v Evropě neupalují, jako za dob inkvizice…. Pan Šupa by se měl probudit a jít na poznávací zájezd k propagátorům Š´aríe. Ti by se mu určitě líbili. Asi má nějaký puritánský problém se ženami.

  1. Zanechejme psychoanalyzování autora článku, protože nám podobné hodnocení nepřísluší….
   Otázka zní, proč bychom si měli vybírat ze dvou extrémů, které jsou navíc spojeny spíše s určitou kulturou vzniklou v konkrétní zeměpisné oblasti.
   Islám a zvyklosti v zemích s islámskou kulturou jsou ovlivněny podnebím, válkami a snahou oddělit se od pohanů, tedy společnosti, která postupně vede k degeneraci lidského života, snahou viditelně určit hranici oddělující ženu od pouhého zboží a sexuálního objektu. Proto i oděv v jednotlivých zemích s islámskými kořeny má svá specifika.
   Problém pro svět není samotný islám a oblečení žen. Problémem je vnucování životního stylu jiným. To, co dnes vnímáme jako západní pokrokovou civilizaci je vesměs materialistická a konzumní společnost oslavující člověka coby pána tvorstva, který se ve své „civilizované“ podobě považuje za arbitra toho, co je správné a co správné není, přičemž se zoufale a úporně snaží přetvářet celý svět podle svého vzoru. Snaha vytvořit něco nového, multikulturního je iluzí, která nebere v potaz přirozený vývoj, tradice, uzpůsobení. Takto mají vznikat jakési enklávy kulturní směsi, která se v praxi ukazuje jako zdroj nekulturnosti a ohnisek nesouladu.
   Jestliže člověk přichází do jiné země, pak je pro klid a mír potřebný respekt k místu, které se pro mne stalo domovem. To znamená, že ve vlastním zájmu ctím a respektuji obyčeje, zvyky, kulturu a náboženství svého nového domova. V opačném případě přicházím jako vetřelec, nájezdník a rušitel míru a harmonie.
   Platí vždy a ve všech případech. Zdá se však, že současní vládci západního světa nejenže tyto principy nectí doma a u sousedů, ale naopak v jejich narušování vidí skvělou příležitost vnášet nesoulad a nepřátelství mezi lidmi a národy podle hesla: „Rozděl a panuj!“ Podobné experimenty nikdy v historii nefungovaly a vždy vedly k chaosu a pádu států i národů.
   Člověk by měl mít oblečení odpovídající jeho klimatu a tradici a neoblékat se jako národy s odlišnou klimatickou a kulturní zkušeností…

 6. p. Šupu ja zase chápem,

  lebo chce upozorňovať, že sa tu niečo deje. Nevie to ešte pomenovať, ale cíti, že musí na to upozorňovať, lebo po nejakom čase už bude NESKORO. Lenže to je ako s tou dobrou babičkou, ktorá v hustom lese pomohla Jankovi a Marienke, ale len z toho dôvodu, že si už dávno nepochutila na ,,ludskom masíčku“. Má ho tak rada, ako ja kurací perklelt s haluškami. Ten pravý na maďarský spôsob , ten, ano čo to poznajú, vedia o čom kvákam. A tejto babičke jedni hovoria baba Jaga a tí druhí -úbohá babička, ktorá už dávno nemala ,,ludské mäso“. a ona ho má tak ,,rada“. Je to len uhol pohladu. Aj pre nás napríklad odporná kvetina , ktorá buhuprisahám aj odporne smrdí, je vraj tiež len Jahveho dielom a ten smrad, no logické, muchy,-proteíny nutné na zachovanie života tejto odpornej rastliny sú jej každodennou potravou a na niečo ich musí prilákať. A kedže od Jahveho dostali muchy ako dar čuch, no tak sa idú nabaštiť a sami sa stávajú baštou. Odporný Jahve – takáto irónia.
  Ale nechápem , čo je tu na nepochopenie, aj jeden aj druhý bojujú len o prežitie, odporné prežitie, tu v tomto vesmírnom laboratóriu, ktorý niekto stvoril len preto,aby sa kochal a niekoho poučoval, čo je DOBRO a čo ZLO…

 7. Synonymom krásy a pôvabu na tejto zemi je žena. Ak by zostala takou, akou byť mala, už len svojim zjavom by všetko okolo seba povznášala a zušľachťovala. Svojho muža, svoju rodinu i celú spoločnosť.

  Synonymem moudrosti a ušlechtilosti je muž. Kdyby zůstal rozumným, jakým by měl být, svým konáním by vše kolem sebe povznášel, zušlechťoval a miloval – svoji ženu (ne cizí), svoji rodinu (ne hospodu a kamarády kolem stolu) a celou společnost (politika, ovládaná převážně muži).

  1. a ještě dodám :
   To jistě nejsou duše lidí dobrých, nýbrž špatných, které jsou nuceny blouditi, jsouce tak trestány za svůj předešlý život, který byl zlý. A bloudí tak dlouho, až jsou žádostivostí toho, co je doprovází, toho tělesného, opět upoutány do těla. Bývají pak upoutány, jak lze čekati, do tvorů takových vlastností, jakým právě hověly ve svém životě. Na příklad ti, kteří hověli labužnictví a chlípnosti a pijáctví a nedovedli se toho vystříhat, ti na sebe pravděpodobě berou podobu oslů a takových zvířat. A ti, kteří si nade všecko hleděli nespravedlnosti a tyranství a hrabivosti, podobu vlků, jestřábů a supů, či kam jinam by asi šly takové duše? Faidon, 81

   (text z jistého blogu)

 8. Vyššie čítam:

  Bývají pak upoutány, jak lze čekati, do tvorů takových vlastností, jakým právě hověly ve svém životě.

  To už je na psichatra, takéto bludy, že pootulujúca sa duša ,,chňapne“ cudziu bytosť a prisaje sa mu do mozgu, do jeho závitov? To je už námet ak nie na psychiatriu, tak aspoň na horor, ako ,,bejk“. Ja bojím, ja bojím…
  Dúfam, že som neotvoril dvierka do krúžku nejakého tajného bratstva?…

 9. K článku MŠ jsem se musel vrátit poté, co v pěvecké soutěži v rámci Evropy vyhrála rakouská zrůda Conchita Wurst (Thomas Neuwirth). Vhodnější termín pro tuto kreaturu jsem bohužel nenašel. Jakoby nám v historii nestačila již jedna rakouská zrůda, byť jiného druhu. Lokajové EU to přitom vydávají za pokrok v myšlení lidí a zřejmě má být i vzorem pro mladé lidi. Kdysi se takovéhle entity stranili lidí, nebo tyto „mutanty“ ukazovali v cirkusech a označovali za lidské zrůdy. Dneska je IN je předvádět v TV. Nevím jak by, ale já si pokrok v myšlení lidí představuji úplně jinak. Panu MŠ se dodatečně omlouvám za lehkou kritiku jeho příspěvku.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference