mapa stránek || vyhledávání

Zázrak jménem ČLOVĚK!


Kohout a perla

Na smetišti se hrabal kokrháč,
až perlu vyryl z hnoje.
„Nač tohle dobré je?“
řekl si znechuceně.
„Já nechápu a věru divné to je,
proč u lidí jsou perly tolik v ceně.
Víc přivítal bych zrnko ovesné
anebo zrnko žita.
Žádné se sice příliš neleskne,
zato jsou obě slaďoučká a sytá.“

 


 
Kolikrát potkávám podobné zabedněnce. Co nechápou, to zamítají lehce.
(Ivan Andrejevič Krylov, ruský bajkař – tato je z r. 1809)
 
* * *

clovekČlověk, lidská bytost, je na naší planetě jako nejvyvinutější tvor disponující obrovskými tvůrčími silami.

Umí skládat hudbu, malovat obrazy, psát verše či vytvářet jiná umělecká díla, která vychází z jeho nejhlubšího nitra, z jeho cítění. Staví mrakodrapy, rakety pro cesty do vesmíru a bádá v mikroskopickém nitru hmoty. Je pánem nad všemi ostatními živočichy, které převyšuje především intelektem, vědomím sebe sama, myslí, která vládne analýzou a syntézou. Obdržel dar řeči a své myšlenky umí zaznamenat.

A to i mnoho dalšího jen s využitím údajně jen malé části kapacity a možností svého mozku?

Umí ale také být až nepochopitelně krutý ke svému vlastnímu druhu a protože má již jednou zmíněný tvůrčí potenciál, s nímž svobodně dle své vůle nakládá, dokáže rovněž vyrábět takové zbraně, kterými se může sám, zcela dobrovolně i vyhubit. A nemusí to být jen zbraně, ale také samotný způsob lidského života, který se může dostat do nesouladu s přírodou; člověk svojí činností škodí nejen sobě, ale poškozuje i životní prostředí, které jemu a ostatním pestrým formám života bylo dáno jako „obrovský dar“.

Kdy budeme moci jednoznačně říci, že člověk pochopil své místo v evolučním procesu vývoje této vzácné planety a že je tvorem, který nese dobrovolnou zodpovědnost za uchování života? Je hádankou s přetěžkým hledáním řešení a odpovědi, zda je současný člověk již skutečným vrcholem a nebo se k tomuto poznání teprve ještě z velké vzdálenosti jen přibližuje?!

Od časů, ve kterých se člověk dopracoval k řeči, k zápisu, se vytvářely vědy, filosofie a náboženství. Jejich předmětem bylo zkoumání a hledání poučení z nelehkého vývoje. Zaznamenávaly se myšlenky mudrců, vzdělanců své doby, kteří viděli v hloubce člověka a jeho nedokonalosti ty aspekty, které by měly být na jedné straně potlačeny, a na druhé ty, které vycházely ze zkušeností jako nabídka lepší morálky a etiky. Těchto lidí bylo v historii stovky, ale více bylo vždy těch, kteří podléhali své mysli, vábení smyslů, po majetku, po moci a ovládání jiných.

Před léty jsem tu k lidskému, rozumnému druhu života napsal pár vět a také položil i velmi důležitou otázku:

„Častokráte si mnozí z nás říkají, že to či ono je hrozné, jednoznačně nenormální, vidíme úpadek mravů, elementárních mezilidských vztahů, bezhlavý úprk za nějakým „zlatým teletem“, opakující se chyby, nepoučitelnost z minulosti, násilí i neukojitelný chtíč. To je však ta vláda rozumu, která bývá často právě nerozumná. Vláda mysli, která v nespočtech předchozích životních formách a v rozmanitých stvořeních zapomněla na svoji duši. V tom geniálně sestrojeném těle člověka uspokojuje mysl především své smysly, vymýšlí pro ně rafinované a stále nové situace a ráda si to pak příjemné užívá.

Mysl je v hmotném uspořádání absolutním favoritem. Je ztvárněnou i tvořivou energií a tvoří nejen prvotní ochranu duše, jako energetický obal svého základního zdroje životní síly, ale současně je i jejím hlavním nástrojem pro komunikaci s hmotným světem! Vláda rozumu je tak jen vládou mysli, která však může jednou, po vývoji uvědomování si hodnot a sebe sama a na úrovni určitého poznání sebe sama, ze své dominance ustoupit. Stane se tak tím správným sluhou svého pána a dojde, může dojít, k nastolení řádu duchovních bytostí, kterými ve skutečnosti jsme. K naší smůle, JEN O TOM NEVÍME!! Není to všechno fikce, nesmysl či zbožné přání?“ Co, kdo a nebo čím je ČLOVĚK?

Člověče, poznej sám sebe – i to je moudré doporučení pro hledání smyslu života.

Nedávno jsem objevil na jedněch slovenských stránkách článek s tímto ne příliš radostným názvem: „Vyhynutí bílé rasy!“ (více v odkazu).

Autor v něm klade na profesionální úrovni velmi zásadní otázky a poskytuje velmi zajímavé a až alarmující informace. Kopíruji z prostřední části článku proto, že tato konstatování ve čtyřech hlavních důvodech ukazují na to, na co je nutné se více soustředit:

Čo je príčinou neschopnosti množiť sa, resp. vyhynutia ? Biológovia hovoria o štyroch hlavných dôvodoch:

 1. Strata životného priestoru, teda zlé prostredie pre rozmnožovanie, či už v dôsledku rýchlych alebo pomalých geologických, či klimatických zmien, nedostatku potravy, atď.
 2. Invázia iných druhov, čo má za následok boj o zdroje medzi druhmi v rámci rovnakého ekologického priestoru.
 3. Kríženie, ktoré síce predstavuje rozmnožovanie, ale nie rozmnožovanie jedného osobitného druhu. Kríženie je možné len v prípade, ak dostatočne podobné druhy okupujú rovnaký priestor.
 4. Rozsiahle vyhladzovanie, čo znamená, že druh je predátormi zabíjaný rýchlejšie, než je schopný plodiť potomkov. Patria sem i epidémie. Vyhladzovanie v praxi znamená genocídu – zabíjanie členov určitého druhu. Genocída môže byť rozdelená na aktívnu a tichú. Aktívna genocída je rýchle a násilné vyhladenie druhu. Tichá genocída predstavuje pomalú deštrukciu skupiny vytvorením podmienok, za ktorých určitý druh alebo skupina nemajú šancu na dlhodobé prežitie. K tichej genocíde patrí aj strata životného priestoru, príliv iných druhov a kríženie.

A stručně dodává:

„Všetky tieto príčiny môžu byť prirodzené alebo vyvolané človekom“.

Odhlédnu nyní od tohoto článku (i když by si zasloužil větší diskuzi), ve kterém je popsáno mnohé další k naší i neblahé lidské činnosti, kde je to poměrně přesně doloženo, a chtěl bych se věnovat možnému úsilí a snažení pro budoucnost.

Kdo sleduje dnešní geopolitickou situaci a aktuální vývoj ekonomiky, potřebu energetických surovin, pitné vody, potravin, ví, že reálný výhled má či může mít k optimismu poměrně daleko. Narodil jsem se po druhé světové válce a od svých rodičů vím, že jim nikdy nepřišlo na mysl, že by se mohla opakovat opět nějaká obrovská válka. Teď již oba nežijí a k válce, která by se nás bezprostředně týkala, není dnes až tak daleko.

Někteří lidé, ti, jež se věnují hodnocení vývoje ve společnosti z pohledu filosofie, říkají, že budou v dalším vývoji sice nějaké sociální nepokoje, léta stagnace, bolestí a trápení, temné dny války a radostné roky míru, ale prý náš současný věk, tzv. věk rozumu, spěje k zrodu věku ducha. Prý k tomu bude stačit, aby si věda uvědomila, že svoji plnou slávu získá až tehdy, kdy dojde k jejímu produchovnění. Prý lidský INTELEKT a primární boží esence v nás, DUŠE, mají společně usednout na trůn k vládnutí v zájmu všeho ŽIVOTA. Prý si lidé a i celé národy uvědomí, že prodávají výsady, dané jim tím, že se narodili jako lidé, jen za tu „známou“ mísu čočovice. Prý skutečný člověk na tuto planetu ještě nedorazil. Jinými slovy, je tu, ale k dokonalému lidství se ještě nevyvinul.

Lidstvo možná může být pyšné na věci, kterých dosáhlo svým intelektem, ale v lidském mozku se prý skrývají takové síly, o kterých člověk dneška nemá ani ponětí?? Je tedy naděje, že nás opravdu čeká „velké duchovní probuzení“?

Beze sporu, vývoj tomu může dát i za pravdu. Od nějakého kmenového uspořádání, přes otrokářský řád, feudální systémy vlády vyvolených přes nová uspořádání, které si vynutil rozvoj průmyslu až po dnešní demokracii, byť s ní nejsou vždy ty nejlepší zkušenosti. Vše má svůj vývoj a kdysi silné působení kněžích je dnes mimo hlavní dění, i když mnohé konflikty se „tváří“ jako náboženské.

Co však dělat s tím, aby se změnil člověk, ten, kterému daly okolnosti nějakou zdánlivou výjimečnost, který se tak cítí i povýšen nad ostatní. Bude chtít bohatá, ale malá vrstva takových lidí žijící v přepychu dobrovolně uznat, že je z pohledu vyšších principů nutné se se všemi spravedlivě rozdělit…; co jejich drahá auta, domy, šperky, sbírky umění, dovolené, milenky…atd., které jsou tzv. „živnou půdou“ pro tu část mysli zvanou ego? Co s projevy jako je závist, sobeckost, žárlivost, chtění a chtíč? Dokáží někdy dobrovolně odejít ze svých pozic oligarchie mocných?

Nemusím další otázky podobného typu předkládat a raději se pokusím nabídnout co nejjednodušší odpověď. Změna, nová éra produchovnění, může přijít na svět a zakořenit se tu až tehdy, kdy se změní samotný člověk. A tak je důležité to sdělení starořeckých filosofů, kteří říkali:

„Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“

Žijeme ve světě, kde (zatím) má z minulosti dominanci křesťanské náboženství. Bylo by lepší napsat nauka, kterou přinesl Ježíš Kristus. Ve svém prvotním ideálu přinesl mnoho užitečného, i když možná později upraveného pro silný podíl světské moci. Proto pro ten dnešní název článku a k jeho doplnění uvedu ještě některé podstatné myšlenky, které syn Marie přinesl lidstvu:

V Matoušově evangeliu, kapitola 5. – Blahoslavenství v kázání na hoře – je to poukazování na to, jakým být, abychom mohli spatřit Boha. Velmi důležité!

Zdůraznění, že je potřeba milovat své nepřátele, milovat Boha, milovat bližního svého jako sebe samého.

Nebudovat a neukládat si své poklady na zemi, kde mohou zrezivět, sežrat je moli…, ale naopak, budovat a shromažďovat si své poklady u Otce, kam na ně nikdo nemůže.

Být čistí jako ty malé děti, být pokorní a čistého srdce.

Umět odpouštět svému bližnímu, milovat se všichni vzájemně jako členové Jeho stvořené lidské rodiny.

Prosit, aby nám bylo dáno, hledat, abychom nalezli, tlouct, aby nám bylo otevřeno.
Jsme v roli marnotratných synů a je naší velkou nadějí, že při naší dobrovolné změně k pokání, budeme opět u Otce přivítáni s otevřenou náručí.

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha… a to Slovo je v nás a „čeká“ až Ho objevíme. Vždyť blaze je těm, kteří slyší Jeho Slovo.

Obdrželi jsme pro svůj život hřivny a naším úkolem je žít a pracovat tak, abychom odevzdali Bohu více, než nám dal pro naše zrození.

Sejme vždy dobrou setbu, jen tak může být i dobrá úroda.

Chrám Boha živého je v nás, jen tam a v něm je třeba hledat Cestu…, a to je obrovská naděje pro naši spásu.

Cesta přes naše „jediné“ oko, přes vstup k Otci je známá… když jsme prosili, hledali, když jsme pak již i u ní, pokorně a s láskou tlučme.

* * *

Jsme lidské bytosti a jen jako takové můžeme docenit tu perlu pravé lidskosti, kterou máme v sobě. Ten kokrháč z úvodní bajky je nižší stvoření. My již však můžeme vědět, že poklad leží v nás a je jen a jen na nás ho objevit. Pak budeme tím člověkem, který se může cítit naplněn doslova zázrakem!
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

149 komentářů

Přidat komentář
 1. „A to i mnoho dalšího jen s využitím údajně jen malé části kapacity a možností svého mozku?“
  Vendo,
  já používám mozek celý, protože tu část, kterou bych nepoužíval, tak ta by mi odumřela:-))

 2. Pane Milane, díky za Váš vstup.

  Ve větě, kterou citujete jsem použil slovo „údajně“. K naší, určitě skvělé současné vědě – myslíte si, že mozek byl prozkoumán již naprosto do detailu a nemůže se udát v objevování již nikdy nic nového?

  Mozek je celý vyživován krevním oběhem, kyslíkem, cukrem, živinami a z tohoto pohledu nic neodumře. Mnoho odkazů nabízí vědeckou kritiku , až tvrzení o mýtech = že využíváme prý jen 10%? Viz. např.http://zoom.iprima.cz/clanky/opravdu-vyuzivame-jen-10-procent-mozku

  Nic proti tomu. Vždyť ještě nedávno byl např.Ital G.Bruno upálen – z wikipedie „Bruno dovedl Koperníkovu revoluci v pohledu na vesmír ještě dál: podle jeho názorů (i když byly jen spekulací bez konkrétních vědeckých důkazů a pozorování) nebylo ani Slunce středem vesmíru, ale pouze jednou z mnoha hvězd; …… ! Neměl důkazy, bylo to kacířství, rouhačství.

  A co na sklonku 16.století věděli tehdejší lékaři o mozku? A to, co vědí dnes je již vrchol, dále již není co objevovat? Nemyslím si to. Prostě „Zázrak jménem člověk“.

  Pěknou neděli.
  Venda

 3. Tento príspevok nemá žiadnu objektívnu vypovedaciu hodnotu, lebo za tento negatívny stav spočnosti vinní celé ľudstvo, ale za jej pozitíva označuje iba jednotlivých „géniov“. Za neblahý stav spoločnosti je niekto zodpovedný a to sú tí, ktorí si uzurpovali všetku moc iba pre seba a tú väčšinu iba využívajú ako otrokov (alebo ovce) na to, aby tým vládcom slúžili pre ich potreby. Každý vládca za všetko pozitívne označuje seba, ako že to je jeho zásluha, ale za všetko negatívne vinní „spoločnosť“. Tento článok generalizuje všetko negatívne ako činnosť ľudstva, kým to pozitívne je zásluha „vyvolenej elity“. Kto chce vládnuť mal by prijať aj svoj podieľ zodpovednosti za stav, ktorý svojím vplyvom spôsobil a nie zodpovednosť presúvať na niekoho iného (napr. Rusov)…

  1. Zásadní žádost pro člověka, který, jak tady sám informoval, vytvořil svoji smyšlenou literární postavu Leonarda Degona a svými komentáři se za ni ukrývá.

   Co je však důležitější – připomínám Vám naši vzájemnou korektní dohodu, na kterou jsem oba jednoznačně přistoupili. Pro objasnění, nedávno jste mi sám, dobrovolně, navrhl jako první ukončení naší vzájemné diskuze tady na těchto stránkách gnosis a já to akceptoval a od té doby to také dodržuji. Z tohoto důvodu si nepřeji, aby jste Vy, jako vymyšlená literární postava reagoval na moje články a příspěvky. Přijde mi to jako velmi neseriózní a také jako porušení naší vzájemné dohody. Samozřejmě, že Vám nemohu, nechci a nebudu nijak bránit účasti v diskuzi s jinými účastníky diskuze.

   Doufám, že za neexistující postavou se ukrývá skutečný, především však slušný člověk, který uzná, že dohody platí.

   Děkuji

   Václav Žáček /Venda/

   1. „……..Jsme lidské bytosti a jen jako takové můžeme docenit tu perlu pravé lidskosti, kterou máme v sobě. Ten kokrháč z úvodní bajky je nižší stvoření. My již však můžeme vědět, že poklad leží v nás a je jen a jen na nás ho objevit. Pak budeme tím člověkem, který se může cítit naplněn doslova zázrakem!…….“

    Nižší stvoření? Nemáte sice pravdu, ale když na to z určitého pohledu přistoupíme, tak si uvědomíme, že onen kokrháč objevuje poklad – sladké zrnko – svými pařáty a to velmi hrubě ho ze země dostává.

    Jak objevujete – dobýváte poklad, který zde nabízí např. Degon?
    Kdepak, takový poklad se nekope, nevyhrabává, ten se velmi jemně vymývá, aby mohl plně na světle zazářit,…. jinak ho v sobě zakopete, zahrabete, zadupete…..
    Ale Vy to víte, že ano.

   2. ad – …… vytvořil svoji smyšlenou literární postavu Leonarda Degona a svými komentáři se za ni ukrývá.

    Vendo, ostatní smyšlené literární postavy Vám v žaludku neleží?

   3. ad – Z tohoto důvodu si nepřeji, aby jste Vy, jako vymyšlená literární postava reagoval na moje články a příspěvky

    Tohle už je opravdu silné kafe. Jak si něco takového můžete dovolit? Vy určujete, komu je dovoleno pod jakým nickem/jménem psát a na co smí reagovat? Měl byste tu svoji zášť trochu krotit.

   4. Pani Věra,
    dovolím si sem vložiť jednu svoju pripomienku na Vaše slová z 8.12.(18.01). Som presvedčený, že tá „zášť“, alebo po slovensky „nenávisť“ má svoje vysvetlenie. Je to rovnaká nenávisť, ktorú voči Ježišovi prejavovala aj židovská veľrada, ktorá ho odsúdila na smrť a ktorá pramení k onoho Kainovho syndrómu. Je to nenávisť satana voči všetkému božskému, ako je pravda a láska. Nemá logickú, ale duchovnú príčinu …
    Pekný adventný deň!

   5. Věra, krásna hudba, už som si ju aj stiahol do počítača. Ďakujem za dobrý typ!
    Pekný deň!

 4. S mnohými vecami v článku sa dá, ale podla mňa slovo zázrak je nevedecké, čisto náboženské. To čo je v rozpore s prírodnými zákonmi,to náboženský fanatici považujú za zázrak. Ani virtuálny Hospodin nemôže konať v rozpore s  prírodnými zákonmi. I on podlieha zákonu akcie a reakcie a nemôže ,,obsúložiť“ celý vesmír , ked sa môže pohybovať max rýchlosťou – rýchlosťou svetla. Ako teda dosiahne do vzdialenosti napr. 100.000 svetelných rokov?
  Jediný nevysvetlitelný jav je – ako z hluku aminokyselín, ktoré objavil už súdruh Oparin vznikol živý organizmus.Živý v tom zmysle, že sa ,,mrvil“, pojedal, vylučoval, súložil, rozmnožoval sa, neskôr možno dýchal a premýšal, ako ,,odrbať“ Hospodina a získať ciel všatkých pochybných indivíduí – nesmrtelnosť. Ozaj a načo by im bola, myslým ,,tá“ nesmrtelnosť ?

 5. Milá gilgamešova noho,

  nechci se pouštět do rádoby veselých úvah. Vašich pár příspěvků pod jinými články tak prostě / pro mne / vyznívá. Není to však podstatné.

  K Vašemu :“I on podlieha zákonu akcie a reakcie a nemôže ,,obsúložiť“ celý vesmír , ked sa môže pohybovať max rýchlosťou – rýchlosťou svetla. Ako teda dosiahne do vzdialenosti napr. 100.000 svetelných rokov?“

  On s velkým O nepodléhá zákonu akce a reakce /podle mne/. Celý Vesmír je vlastně ON, je všude v jakýkoliv okamžik. My jsme v něm a On v nás…. – znáte to, že ? Žádná rychlost, rozměr, čas, nehraje u Něho roli. On je nade vším. Tuším, že se to hůř chápe, přiznat lidskou malost.

  Stále pro mne platí, co je v názvu mého článku -Zázrak jménem člověk. Na tom si celkem trvám. A také věřím v další jeho evoluci, především však duchovním prosvětlením. Materiální svět má své limity – je však, jak čtu, i pro Vás, nevysvětlitelný.

  Svět hmoty, ve kterým se nacházíme, je světem smrti, zrodu, vývoje, smrti, zrodu, vývoje, smrti….. . Nesmrtelnost tu však pro život neexistuje. Víte-li o nějaké nesmrtelné formě života v našem světě, prosím, sem s ní.

  Pěknou neděli.

  Venda

 6. Modloslužebnická sračka žáčka… Vivat čildrenvanpíčopes, halejůja…:-)) „Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“ Uvědomit si svou nepatrnost je blahodárný. Nejsi zázrakem, jsi jen hovnem ve Vesmíru. A jestli nerozumíš jazyku sestupu, tvůj problém, hledej a nalezneš.
  ______________https://www.youtube.com/watch?v=lBIc_kZj5HA

 7. pre p. Vendu ,ktorí píše :

  Celý Vesmír je vlastně ON, je všude v jakýkoliv okamžik. My jsme v něm a On v nás…. – znáte to, že ?

  Nechcem rozdúchať vášničky, ak je to váš svetonázor, o.k. Mojim je aspoň si myslím trochu rozumu v tej mojej gebuli, že takto svet nemôže existovať, aby to ,,obsúložil“ jeden virtuálny Hospodin. Neviem či si uvedomujete, že je to len a len židovský element, len a len určený pre Židov, nie pre iných, ako ste Vy , alebo Ja.A ako vznikol ten Hosopidin, kto ho zniesol- Vesmírna slepka, ktorá nemusí byť ani oplodnená, ako kurence v bývalom JRD. Znášajú vajcia, ako na bežiacom páse. Možno aj táto Vesmírna sliepka znáša bohov, ako na stacionárnom páse, však bohov je na celom svete ako povedal klasik, Jako sraček…
  Naozaj neviem, ako vznikol Vesmír a život v ňom, ale ani jedno náboženstvo to nevie, pretiže všetky náboženstvá vznikli pred storočiami, alebo tisíckami rokov. A ludia nevedeli, ako funguje srdce, ako vzniká prd, nie aby chápali vesmír… Takže ked si pozorne prečítate Bibliu, hned prvé slová hovoria o Logos, ktoré bolo ako prvé. Ja viem, že slovo je vyslovená, alebo napísaná ,myšlienka“. Samotné Slovo nemôže vzniknúť len tak. Ako vieme z ,,hovna“ ani bič neupletieme… A kto to v prvom momente vzniku vesmíru vyslovil? Jedine prvým slovom mohlo byť : Kot, kot, kotkodák, ktoré ,,vyslovila“ Vesmírna sllepka. Alebo možnosť, že Hospodina, Jahveho, dobrotivého Boha stvoril človek, ktorí k životu a k prežtiu potreboval ,,barličlu“ – nadprirodzenú silu, ktorá by ho mala podržať v ťažkých chvílach. Lenže v jednu sekundu má na celom svete ťažkú chvílu milion človekov… Cintoríny sú plné takýchto ,,hňupov“, ktorí verili…Ano cintoríny sú plné aj ,,hňupov“, ktorí neverili….
  Poučenie z krízového vývoja roku 1968 je ,že za všetko môže ,,plíživá“ kontrarevolúcia, ktorú splodil Vesmír. A zase sme u tej Vesmírnej sliepke…

  1. Pane gilgamešova noho,
   v mém článku „Zázrak jménem člověk“ a v mé odpovědi Vám ze 7.12. se nikde nezmiňuji o židovském, starozákonním Hospodinovi, anebo o židovském elementu. Nevím a nerozumím, proč to sem pletete.

   Jinak ale je fakt, že jste veselá kopa, viz.Vaše Vesmírná slepice a snášení vajec.

   Logos, Slovo, nebylo jako prvé. Opět omyl. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha…. .
   Zamyslete se. V mnoha dřívějších článcích jsem vysvětlil podstatu sdělení prvního verše Janova mystického evangelia. Můžete i v mnoha jiných zdrojích si vyhledat, co to Slovo je. V každém případě souhlasím, Slovo nemohlo vzniknout jen tak.

   Přeji Vám dobré místo na Vašem cintoríně – máte to u Vás pěkně rozdělené. Budete mezi těmi či těmi hňupy, jinou možnost asi nevidíte. Jen tak na okraj, na hřbitově jsou pohřbena jen fyzická těla. Ale to Vy asi víte.

   Tak s Vesmírnou slípkou na věčné časy.

   Pěkný den.
   Venda

 8. „Radšej budem nenávidený za to kto som, ako milovaný za to kto nie som.“
  Kurt Cobain

  „Ak je človek zamilovaný sám do seba, má to tú výhodu, že keď sa znenávidí, nemusí sa rozvádzať.“
  Tibor Pery

 9. pro gilgamešovu nohu –
  Jestli-že Vy nevíte, kdo stvořil vesmír, neznamená to, že to neví „žádné náboženství světa“ Prostudujte si Shrimad Bhagavatám, kde je vznik světa velice podrobně popsán a potom se můžete vyjadřovat v diskuzích.

 10. Matka,
  ďakujem za uznanie a podporu. Viem, že my si rozumieme aj bez slov a tak netreba o tom veľa hovoriť. Ten „poklad“, alebo „perlu“, ktorá sa nám dostala nám poskytuje všetko potrebné pre spokojný život. Osvetľuje našu cestu a dáva nám zmyseľ nášho bytia, Viac nám už netreba. Na margo autora článku len toľko: nemám záujem o diskusiu, ale cítil som povinnosť sa k článku vyjadriť, lebo pravdu je podľa J.Husa treba milovať, vyznávať a hlásať.
  Želám pokojné adventné obdobie!

 11. pre p. Vendu :

  Můžete i v mnoha jiných zdrojích si vyhledat, co to Slovo je. V každém případě souhlasím, Slovo nemohlo vzniknout jen tak.

  a pre p. Jaromíra :

  prečíjte si Shrimad Bhagavatám, kde je vznik světa velice podrobně popsán a potom se můžete vyjadřovat v diskuzích.

  Pán Venda, , stačia mi tie dristy v Svätej knihy ,,Hospodinovej“ a aj z tej mi bolo po prvých vetách na grc. Také hovadiny, tak na to treba ozaj pevné nervy. Napr. svet je akási plochý útvar v strede vesmíru. Ani chabá zmienka o svetadieloch Amerika, Austrália, Antarktída, lebo okrem silou ukoristeného Kanaanu nepoznali ani z čoho vzniká vtáči trus. Nie je ani písmenkom naznačené, že táto Zem sa točí okolo Slnka , hoci ich susedia Sumery už ccca 500 rokov pred tým už opisovali celú Slnečnú sústavu.A títo židovskí primitívy napísali vraj ,,svätú“ knihu- Bibliu . Sumerom ukradli aj súdruha Abrama, ktorého si premenovali na Abraháma.Toho Abraháme, ktorého vraj Hospodin ,,vzal“ pod svoje krídla. A pravdou je, že tento Hospodin bol v uvedenom období ešte vo vnútornom trakte Vesmírnej sliepky, ktorá znáša a bohov ako na ,,bežiacom“ páse.
  pre p. Jaromíra :

  Jedným z týchto bôžikov a stvoritelov sú určite aj tie indické slonie božstvá, či opičí králi a iné nezmysly. Jedine čo je z Indie dobré, sú koreniny a Kamásutra. Všetko ostatné sú také isté bláboly, ako židovské pripečeniny popísané v Biblii.Škoda času, aby som si také úbohosti aj čítal.
  Zaujímavé z Indie, sú nejasné správy o wimanoch, neskutočne strašných zbraniach, podobné nuklérnym v našom ponímaní a opisy krajiny po bojoch.Fuj tajbl.
  Ale ináč vraj za sto rokov sa zrodí Nové vajce a vyliahne sa nový BOH – v poradí už jedentisíc päťsto dvanásty… Zatial , kým sa nevykluje, mojim bôžikom je Janko Hraško. Tak mi Janko Hraško pomáhaj…

 12. skvělé, Vendo… nahlídl jsem tu po čase a vidím, že jsi stále ve formě… blahopřeji… když registruji tvé závěrečné zvolání typu „My již však můžeme vědět, že poklad leží v nás a je jen a jen na nás ho objevit.“, nádherné pochody tvojí mysli mne svojí dokonalostí šokují. Naopak způsob, kterým tvoje srdce mlčí a s myslí ani náhodou nespolupracuje, mne fascinuje. Jen tak se ti totiž může stát, že zvýrazníš ve svém textu větu „Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“ Tato věta o patnácti slovech vychází z tvé klávesnice, aniž bys jí byť jen okrajově porozuměl. Tvůj Bůh ti totiž sere na na to, co mu můžeš odevzdat. On má všechno a obejde se bez tvých úroků. Ty hřivny, co ti dal, máš investovat do sebe, k průzkumu svého pokřiveného mikrokosmu a pro nalezení onoho pokladu, který tam vždy byl… a ty zatím ten poklad velebení Boha a Krista nemáš čas hledat… vím to, protože tomu není tak dávno, kdy jsem se pokusil i na tento web přinést informaci o tom, kudy ta cesta hledání ve vlastním nitru vede… byls to ty, kdo svojí mne jedovatou slinou /společně s tobě věrnými pážaty/ přesvědčil o tom, že je lépe přestat házet perly sviním… ale přes to přeji všechno vše dobré… jednou z těch svých duchovních plenek vyrosteš a vzdáš se i svých ambicí na roli jednookého krále mezi svými slepými dvořany… zvony tam nahoře ti pak k tomu konečně zahrají to vaše Hosana… hezký zbytek roku a nekaz si ho psaním, prosím…

  1. Před chvílí jsem poslal panu Pavlu Karpetovi s nickem ragauian tento mail – viz.níže – na jeho soukromou mailovou adresu. Dalo mi to dost práce, abych sobě i jemu dokázal, že za celou tu dobu, co tu letos působil – zhruba od června do července 2014, jsem proti němu nic nenapsal.

   Toto je dlouhý má dlouhá odpověď pro něj a je určena i těm, kteří se nějakým způsobem zatetelili blahem, jak jsem to od něj dostal.

   Jestli mne bude o svém postoji Pavel Karpeta informovat pouze mailem, zveřejním to i zde.

   – – – – – – – – – – – –

   Pane Pavle Karpeto, tady je Václav Žáček /Venda/, píšící své články na stránky gnosis. Napsal jste mi dnes pod můj článek na gnosis svůj příspěvek. Takový docela ostrý příspěvek. I když tento můj názor na Váš styl může být dost subjektivní.

   Dovolím si z naší diskuze – z nedávné historie vykopírovat to podstatné – takový postup příspěvků – vydržte to prosím přečíst až do konce. A věřte mi, že v žádném diskuzním příspěvku pod Vašimi třemi články jsem Vás nenapadal.

   1/.

   21.6.2014 byl na stránkách gnosis otištěn tento první článek Vás, pana Pavla Karpety : „DUALITA LIDSKÉHO BYTÍ aneb Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech (1. část)“

   V diskuzi jsem se na něco konkrétního optal – viz. tento dotaz :

   Venda 23.6.2014 (18:56)

   Pane Karpeto, k některým Vaši myšlenkám bych potřeboval objasnění – píšete v části o vědomí:“K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. “
   Jak a kde se Vám podařilo tyto zásadní informace získat?
   Čím byly specifické ty odpovídající podmínky?
   Kdo vytvořil schrány specialistů mimozemských civilizací?
   V které části Stvoření žijí tito specialisté?
   Děkuji za objasnění – jinak je vše pochopitelné.

   Ale následně jsem zjistil, že jste z diskuze odešel. Můj dotaz, bez nějakého napadání byl tak nezodpovězen.

   Informoval jste diskutující, že po průzkumu terénu odcházíte ze stránek gnosis a lze s Vámi diskutovat mailem na Vaši adresu.

   2/
   28.6. byl na stránkách gnosis otištěn Váš druhý článek – pokračování – viz. :

   DUALITA LIDSKÉHO BYTÍ aneb pravá gnostická a falešná církevní cesta k interpretaci toho, co bývá nazýváno Kristovým učením /2. část/
   Pavel Karpeta 28.6.2014 Bible a křesťanství, Duchovní cesta 52 komentářů

   Ihned jsem zareagoval a napsal Vám :

   Venda 29.6.2014 (7:20)
   Ke druhé části DUALITĚ…. nemám nic zásadního, je to popsáno dobře. Zvláště pak, proč se něčím zaobírat či hodnotit, když bude /budou/ další pokračování.

   Ostatně i v úvodní pasáži tohoto čerstvého příspěvku je naznačeno vše podstatné – Kristus znal, jací lidé byli a jsou a platí to i pro lid dnešní:
   „Samotná existence duality našeho vesmíru v sobě zahrnuje i existenci dvou cest, po kterých je možno kráčet k cíli vašich inkarnací na této Zemi. Kristus o té první z nich říká, že je úzkou cestou, která k cíli /pozemských inkarnací člověka/ skutečně vede, ale kterou jdou jen nemnozí /a dnes už téměř nikdo/. O té druhé se pak vyslovil v tom smyslu, že je široká, pohodlná a přestože po ní kráčí téměř všichni, ke skutečnému cíli nevede.“

   Je možné, pane autore, že se tady k něčemu v diskuzi vyjádříte, než se zase nenadále rozloučíte. Chápu Vás. Proč také neustále něco diskutovat, omílat sdělené a v některém vstupu ještě Vámi dovysvětlené. Ne všichni totiž jsou a budou „naladěni“ na Vaše poznání.

   Pod Vaším prvním článkem k DUALITĚ…. jsem vznesl dotaz, ale než se stačil v diskuzi objevit, tak Vy jste se zde rozloučil. Dotazy jsou pro autory větším motivem, než často zavádějící komentáře diskutérů.

   Otiskuji opětovně můj minulý dotaz – snad nebude pro Vás problém vyhledat ve Vašem prvním článku to, čeho se týká : „…….k některým Vaši myšlenkám bych potřeboval objasnění – píšete v části o vědomí:“K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. “

   Jak a kde se Vám podařilo tyto zásadní informace získat?
   Čím byly specifické ty odpovídající podmínky?
   Kdo vytvořil schrány specialistů mimozemských civilizací?
   V které části Stvoření žijí tito specialisté?

   Děkuji za objasnění – jinak je vše pochopitelné.

   I v tom minulém, i v tomto příspěvku.

   Pěkný den.
   Václav Žáček /Venda/

   3/
   S mírným zpožděním jste reagoval – viz. mj. i na mne:

   ragauian 2.7.2014 (16:10)
   ………….takže pár poznámek k vašim příspěvkům…

   VENDOVI… zdá se, že máme obdobnou krevní skupinu… tedy vlastně úroveň vědomí, která vám umožňuje pochopení záměru řečníka i u tak náročných témat, jakými bezesporu jsou má sdělení… rád bych se vyjádřil k vašemu konkrétnímu dotazu, vzhledem k nutnému rozsahu a k tomu, jak jste správně poznamenal, že vše bude dále v textech rozvedeno a vysvětleno, přijměte pro tentokráte moji omluvu… tímto problémem se postupně zabývají texty šest až devět a právě na základě vaší připomínky jsem zařadil pasáž vysvětlující podrobněji můj pohled do textu, který připravuji s pořadovým číslem dvanáct… pokud projevíte zájem, mohu vám tyhle informace speciálně vyjmout a poslat na váš osobní mail… důvody, jak vidíte kolem, pro tento postup mám jistě pádné…

   4/.
   Něco jsem pak ještě vysvětlil – okomentoval v diskuzi panu Pardalovi a Vy jste mi na to aktivně odpověděl toto :

   ragauian 3.7.2014 (8:34)
   Vendo, díky za váš komentář.. už jsem odpověděl výše… vy se asi nerozhodnete pro cestu kontaktu mimo tuto diskusi… škoda, mohli bychom si zajímavě nejen psát, ale třeba i povídat na skajpu o věcech, které náš milý pardál zde zase bude cupovat na cáry, aniž by se snažil jim dříve porozumět… i vy pak budete na mne koukat, zda a jak se k snůšce jeho tzv. připomínek vyjádřím či nikoli… tohle opravdu není pro všechny, a vy to víte… ale jak to mohu dostat třeba k vám či ke Karlovi, aniž bych znepokojil v jejich tichém pochrupování pardála, Věru, Emu či Janu ?…

   5/.
   No a já Vám 3.7. poslal tento mail – bohužel, nikdy jste pak již mailem nereagoval

   václav žáček (vaczac@seznam.cz)
   souhlas
   3. 7. 2014, 7:02:11
   Komu: ragauian@seznam.cz

   Dobré ráno pane Pavle,
   budu s Vámi diskutovat mimo gnosis.cz, kde vládne mezi diskutujícími časté nepochopení a když bych to přirovnal k praktickému setkání lidí face to face, tak i ke „skákání“ do řeči. Učení, které vyznávám a Vaše články, mají často mnoho společného.

   Pěkný den. Venda

   6/.
   ….a ještě jste mi v diskuzi sdělil :

   ragauian 3.7.2014 (8:36)
   Vendovi: zapomněl jsem dodat, že vám tedy tu požadovanou odpověď v té nejstručnější možné forma připravím… tak do týdne, ano ?…

   7/.

   A pak jste 5.7. nechal otisknout další svůj článek – viz.

   Pár slov o epidemii výskytu energetického vampýrismu v Čechách
   Pavel Karpeta 5.7.2014 Život v harmonii 146 komentářů

   8/.

   A já jsem čekal ten Vámi slíbený týden – do 10.7. – nic se nestalo, od Vás žádná odpověď.

   A tak jsem se k Vašemu novému článku o vampýrismu vyjádřil 11.7. a myslím, že dosti pochvalně:

   Venda 11.7.2014 (17:30)
   Filmy o upírech jako žánr se mi osobně nikdy nelíbily. Snad jen ten o autě-upírovi, s kterým se dalo vyhrávat závody, ale palivem pro pohon mu byla lidská krev řidiče, kterou si auto bralo z jeho chodidla přes plynový pedál. Myslím, že se to jmenovalo Upír z Feratu. To je velmi vydařená metafora na téma, které tu často zaznívá a které doplňuje to tzv.upírství. Lidský úspěch / podotýkám velmi sporný ve svém důsledku / je často podmíněn podlehnutím negativní síle a v podstatě tato síla získává nového věrného následovníka, blaženého z rychlosti /a k tomu z úspěchu / a může to končit nejen velkým strádáním, ale i fyzickou smrtí. Potažmo v područí démonických sil / pro někoho Satana/, novým zrozením v ne příliš ideálních podmínkách, v žádném případě však ne únikem z tohoto světa materiálnosti. Našimi upíry jsou nesčetné nabídky světských lákavých věcí, prožitků a smyslných přání, vysávajících z nás vzácnou energii, kterou spotřebovává jedinec s chtěním je vlastnit-mít-prožít právě proto, aby se mu jeho touha /v důsledku však absolutně pomíjivá / podařila naplnit. Ta nová „blyštivá“ věc, získaná za cenu třeba i narušení vztahů mezi i velmi blízkými lidmi, jej nechává často sice s chvilkovou radostí, nicméně po vystřízlivění z ní pocítí, jak je tímto upírem chtění vysátý a vlastně vyprázdněný, co se týká opačného, tedy pozitivního přístupu k životu. Chtění je velmi destruktivní vlastnost mysli, zrovna tak jako chtíč, nekontrolovatelná, doslova animální vášeň, tedy nelidský prvek, který může člověka ovládat. A tady se dostávám i k formě tzv. „upířího“ sexu, který v přílišné formě, četnosti, prováděný jen pro ukojení samotného chtíče a s častým střídáním partnerů či dalších úchylek, stručně bez lásky, je vlastně něčím, co nechává podlehnuvšího člověka jakoby vysátého; opět bez energie.

   Příspěvek pana Karpety je dobrý a přinesl sem vesměs správné postoje a reakce. Někteří zdejší diskutující dozrávají.
   Pěkný podvečer. Venda

   Do 22.7. pokračovala „všelijaká“ diskuze pod tímto Vaším třetím článkem, Vy jste se již nezúčastnil.
   Do dnešního dne jste mi nenapsal nic, i když jste mi to slíbil. Ale to nevadí. Nemáte asi čas.

   A dnes, po 5ti měsících je tu reakce Pavla Karpety – tedy Vaše – na můj poslední článek na můj článek „Zázrak jménem ČLOVĚK“ :
   ragauian 8.12.2014 (17:39)
   skvělé, Vendo… nahlídl jsem tu po čase a vidím, že jsi stále ve formě… blahopřeji… když registruji tvé závěrečné zvolání typu „My již však můžeme vědět, že poklad leží v nás a je jen a jen na nás ho objevit.“, nádherné pochody tvojí mysli mne svojí dokonalostí šokují. Naopak způsob, kterým tvoje srdce mlčí a s myslí ani náhodou nespolupracuje, mne fascinuje. Jen tak se ti totiž může stát, že zvýrazníš ve svém textu větu „Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“ Tato věta o patnácti slovech vychází z tvé klávesnice, aniž bys jí byť jen okrajově porozuměl. Tvůj Bůh ti totiž sere na na to, co mu můžeš odevzdat. On má všechno a obejde se bez tvých úroků. Ty hřivny, co ti dal, máš investovat do sebe, k průzkumu svého pokřiveného mikrokosmu a pro nalezení onoho pokladu, který tam vždy byl… a ty zatím ten poklad velebení Boha a Krista nemáš čas hledat… vím to, protože tomu není tak dávno, kdy jsem se pokusil i na tento web přinést informaci o tom, kudy ta cesta hledání ve vlastním nitru vede… byls to ty, kdo svojí mne jedovatou slinou /společně s tobě věrnými pážaty/ přesvědčil o tom, že je lépe přestat házet perly sviním… ale přes to přeji všechno vše dobré… jednou z těch svých duchovních plenek vyrosteš a vzdáš se i svých ambicí na roli jednookého krále mezi svými slepými dvořany… zvony tam nahoře ti pak k tomu konečně zahrají to vaše Hosana… hezký zbytek roku a nekaz si ho psaním, prosím…

   ???????? – Toto zdůrazňuji – ?????????
   hledat… vím to, protože tomu není tak dávno, kdy jsem se pokusil i na tento web přinést informaci o tom, kudy ta cesta hledání ve vlastním nitru vede… byls to ty, kdo svojí mne jedovatou slinou /společně s tobě věrnými pážaty/ přesvědčil o tom, že je lépe přestat házet perly sviním… ale přes to přeji všechno vše dobré… jednou z těch svých duchovních plenek vyrosteš a vzdáš se i svých ambicí na roli jednookého krále mezi svými slepými dvořany…

   A na závěr :
   Já Vám nikdy netykal, pane Pavle, ale to nevadí. Vypsal jsem Vám krátkou historii mých vstupů k Vašim třem předchozím článkům – můžete mi ukázat tu jedovatou slinu ?? A říci, kdo jsou ta věrná pážata?

   Moc bych si přál, kdybyste to dočetl až sem.

   Samozřejmě, že Váš názor na můj poslední článek mi nevadí. Je mi ale líto, že po určitém příslibu možné vzájemné diskuze, jste se již nikdy neozval….až teď?

   Díky a pěkný večer.

   Václav Žáček /Venda/

 13. pre Anonymnú:

  záver z Wikipédie – z toho odkazu, ktorý ste mi podhodila, ako perlu sviniam, je naozaj zaujímavý, ved posuďte :

  Bohovia mu však radia, aby nezúfal, aby radšej namiesto hľadania nesmrteľnosti vychutnával život pozemský. Toto konštatovanie, že človek nemôže nájsť večný život, ale svojím dielom a hrdinstvom si môže zabezpečiť večnú slávu a žiť v pamäti ľudí….

  Takže ja som si zobral ponaučenie, ktoré odignorovali aj židovskí a kresťanskí ,,dojiči“ náboženských dristov, ked s nesmertelnosťou narábajú ako s hotovou vecou, i ked to ,,zaonačujú“ koncom sveta, alebo nejakými plynovými gulami – dušami, ktoré po smrti putujú z biologického tela do Pekla, alebo Neba.. Ozaj odporná predstava a pre bežného ,,poseru“ – veriaceho je tento strach v scenári väčšiny náboženstiev . Naozaj úbohé, ked už Sumeri pochopili, že nesmrtelnosť je v tomto svete živých biologických tvorov nemožná. Ani žiadnou ,,obezličkou“, či barličkou. Smrť je to najkrajšie, čo človeka v starobe čaká. Už niektorí ,,tmári“ to už dávno pochopili: Memento mori.

  1. g.n.máš svoj názor, aj ja mám svoj, našťastie za názory už nikoho neupaľujú.Ja som si vzala poučenie už zo začiatku eposu, prevedené do duchovnej reči: Gilgameš- z dvoch tretín boh po matke( Božské vedomie a Božská sila) padnuté do tela ( z jednej tretiny človek) Dnešný stav človeka, keď žije v smrteľnom tele a s ním trpí v nebožskom svete je výsledkom odpadnutia od Boha, ktorý je našou podstatou, našim pravým Ja, na ktoré sme zabudli . V dnešnej dobe na rozdiel od doby Sumerov sa každý pri dobrej vôli môže naučiť teoreticky napr. s  pomocou literatúry a následne prakticky ako sa na obraz boží v nás rozpamätať a obnoviť Jeho vedomie. Týmto vedomím je Ja Som, pravé meno božie, cez ktoré dosahujeme obnovy svojho pôvodného božského života, života v Bohu a s Bohom.
   Keď si myslíš, že si len niekoľko desiatok kilov mäsa, kostí atď, je to tvoj problém. Ja si to nemyslím.
   „Najväčšou našou chorobou je samotné hmotné telo, to že sme sa do neho vtelili. Aj je ono choré, je to choroba choroby.“
   Ramana Maháriši

 14. pre Anonymní :
  Keď si myslíš, že si len niekoľko desiatok kilov mäsa, kostí atď, je to tvoj problém. Ja si to nemyslím.

  Nie, naozaj v tomto sa nezhodneme, ale tolerancia je o tom, že problémy ktoré nás rozdelujú je nutné uložiť do samostatného priečinku a postupne si názory vyjasňovať. Dá sa to len vedy, ked druhá strana nie je náboženský fanatik , alebo bigot.
  Denne v meste stretávam Jehovistov, ktorí stoja s knižkami ako svätí za dedinou a čakajú na svoju obeť, ako ,,Hospodinovo“ dielo – kudlanka nábožná. Ak prejavíte záujem, ste v pasci , hneď ste v zajatí ich dristov. Označujú sa za vyznavačov Jahveho a muži si nedajú ani tolko námahy, aby na znak uznania JEHO, si dali obrezať svojho ,,vtáka“.. Bez Strážnej veži sa od nich nedostanete. Mám dojem, akoby katolíci už vymreli a sú tu už len svedkovia JHWH.
  Nechcem sekať do živého, ale na začiatku si chcem ujasniť jedno. Je ten dobrotivý BOH, ten istý ,,netvor“, ako JHWH, alebo Hospodin. Ten istý odporný, namyslený krvilačný prežitok z doby bronzovej, ked Židia hladali uzemie pre svoj národ? A zase JA si myslým, že ON bol vytvorený , alebo Židmi stvorený, ako symbol, ktorý ich mal zjednocovať. Nie je to v žiadnom prípade BOH kresťanov.
  Lebo podla mňa ho falošná kresťanská cirkev začiatkom 4 stor. n.l. ukradla Židom pod zámienkou, že oplodnil židovské devu a splodil s ňou dieťa menom Ježišťok.
  A cielom bolo podmaniť si západnú Európu, po rozpade Rímskej ríše. Fuj, odporné, hnusné , súlož medzi ,,netvorom“ a kráskou. Toho ,,netvora“ je nutné chápať ako nepozemskú bytosť, ktprá je z INÉHO SVETA, ako z nášho. A hlavne , je to odkukané od niektorých svetových náboženstiev , konkrétne od Sumerov, kde sa to tiež len tak hemží mileneckými dvojicami typu BOH, poloboh a dedinské žieňa. Aj v gréckych bájach sa to hmýri súložiacim Bohom – Zeusom s pozemskými kráskami. Ale budiž, niekoho toto môže aj uspokojovať. Hlavne toho, kto nepremýšla, lebo naozaj premýšlanie aj bolí.Tým nemyslým osobne autorku pod nickom Anonymní…

  1. Pane, z Vašeho textu vystupuje do popředí určitý pohled na židovské náboženství, na křesťanství, pro mne ne v příliš kladném duchu.

   Jste zřejmě obdivovatel starých Sumerů. To negativní či pozitivní nazírání na minulost lidského vývoje v jeho dějinách je ale každého věc. Člověk se přece vyvíjel a dále vyvíjí.

   České slovo Bůh má v mnoha jazycích pochopitelně jiné pojmenování. Jahve či Adonaj v židovském náboženství by Vás nemuselo nijak rozčilovat. Původní Židé jako polokočovní pastevci křižovali území mezi Babylonií a Sýrií. Abrahám, Chaldejec z města Ur, se svým synem Izákem a vnukem Jakóbem byli téměř jistě zakladateli judaismu. A že ten vznikl a zaplnil v tehdejší civilizaci Blízkého Východu určité místo je prostě fakt. Židé / tehdy převážně kmen Amoritů / byli sedmdesát let v babylonském zajetí. A to je zřejmě značně kultivovalo, protože kultura a filosofie této starobylé civilizace musela na pastevce, na kočovný lid působit. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale tzv.judaismus je i částečně odvozen z náboženství a kultury Babylónu. A babylonský světonázor stojí zase na učení vznešeného Peršana Zarathuštry. A naši křesťanští teologové, potažmo židovští, by tak mohli najít příbuznost původního judaismu s učením Zend Avesta. ……..

   Křesťanskou církev bych nepovažoval zcela za falešnou. Ve svém základu má učení, které změnilo svět. Že ho dokázala světská moc spolu s papeženstvím zneužít, je jiná věc. V každém případě však křesťanství bylo tím, co zaplnilo „mezeru“ v rozpadajícím se náboženství Říma, v jeho mnoha kultech. Pro nový věk bez nadvlády Říma, s vývojem jiných národů Evropy, již tento „systém“ nemohl nijak pokračovat – viz. důkaz – tak to i bylo.

   Judaismus má své tajné učení, popis své duchovní cesty. Ta je jen pro některé z lidí. Je to tak i v ostatních náboženstvích. Židovská kabala ve významu „mystická tradice“ se sice objevuje až v 11.–13. století. Mystické a esoterní skupiny v judaismu se objevily však již mnohem dříve. Mimochodem, v kabale se hovoří o šesti různých oblastech uvnitř fyzického těla /čakry?/ a dalších čtyřech nad, v nadhmotných oblastech. A toto zase odpovídá učením Véd z Indie, která na společnost dávných věků také velmi působila.

   Chci tím vším jen naznačit, že člověk se neustále vyvíjel / a vyvíjí /spolu s kulturami, filosofiemi a náboženstvími. Jaký byl vědomý cíl – podmanění západní Evropy – co východní? – těžko říci.

   Ve starých náboženstvích opravdu existoval silný princip oběti. To přišel změnit svým učením lásky, k nelibosti kněží, Ježíš. Dnes se v křesťanských kostelích již dobytčata nevraždí. A vývoj, který naznačujete větou „Lebo podla mňa ho falošná kresťanská cirkev začiatkom 4 stor. n.l. ukradla Židom pod zámienkou, že oplodnil židovské devu a splodil s ňou dieťa menom Ježišťok.“, je podle mne obrovská a nepřesná zkratka.

   Pěkný den a přeji Vám, pane gilgamešovo noho, abyste v kruhu své rodiny prožil hezké vánoce.

   Venda

   P.S. troška inspirace : http://hledani.gnosis.cz/narodil-se-kristus-pan/

   1. Pane gilgamešova noho, díky za Váš vstup. Pokusím se Vám dát nějaké odpovědi na Vaše otázky a na oplátku si dovolím položit jen tři otázky Vám.

    Ještě k Vašmu dřívějšímu příspěvku kde píšete :
    „A zase JA si myslým, že ON bol vytvorený, alebo Židmi stvorený, ako symbol, ktorý ich mal zjednocovať. Nie je to v žiadnom prípade BOH kresťanov.“

    Ano, máte pravdu – nové židovské náboženství mělo kočující semitské kmeny sjednocovat. A také nemáte pravdu. nejde tady o název Boha a ani o to, kdo Ho jak stvořil. Je to naopak. Více nic nedodám, snad jen to, že Alláh je jméno Boha pro Araby, ale podobně i v aramejštině, v jazyce, kterým zřejmě mluvil Ježíš. Pane, název Boha je jen názvem. Fakt je, že Židé, a později křesťané, neznali např. indiánského Manitua / pokus o vtip /.

    Ad.: „Nie je pravdou, že kresťanstvo nebolo schopné si „vymyslieť“svojho vlastného virtuálneho Boha, ale bolo nútené uchýliť sa k Bohokrádeži?.

    Není to pravda. Křesťanství vzniklo z judaismu, Ježíš a další apoštolové byli také Židi. A žádného Boha neukradli. Jméno Boha? Je jich opravdu mnoho! viz. např. info : http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh

    1/ Dotaz na Vás, pane gilgamešova noho – jakým jménem a v jakém jazyce vzýval Boha Ježíš?

    Ad.: „Nie je pravdou, že dobrotivý kresťanský Boh – je vlastne ten istý odporný, namyslený, krvilačný a spupný ,,netvor", zo židovských mytológií?

    Ne, není to pravda. Ježíš přinesl jiné – nové poznání. Bůh křesťanů není trestající, zpupný, krvelačný….atd., ten stejný z Vámi uváděných židovských mytologií. Naopak, je Bohem milujícím.

    2/ Otázka na Vás – mohl byste uvést, prosím, některé židovské mytologie?

    Ad.: „Nie je pravdou, že táto Bohokrádež bola vymyslená v temných kobkách kláštorov úzkou skupinkou cirkevných papalášov vtedajších čias?“

    Ne, není to pravda. Již proto ne, že křesťanské kláštery nemohly za vlády Říma, dejme tomu do začátku 4.století existovat, křesťanství bylo pronásledováno. A proto v nich toto nevzniklo.

    3/ mohl byste mi prosím uvést alespoň dva – tři některé ranokřesťanské kláštery, třeba z druhého století a rok jejich založení, které by naplňovaly, že v nich již byly, podle Vás, církevní papaláši?

    Ad.: A ako to vraj prebehlo? Jednoducho tak , že sa vraj ONEN „netvor“- Hospodin v spánku zmocnil panny Marienky? Prečo sa Hospoin už odvtedy takéhoto až príliž drastického zmocnenia sa devy neuchýlil aj v súčastnosti?

    Máte bohatou fantazii a „napokon“, věříte snad evangeliím. Jednak, onen netvor, Vy ho pojmenováváte slovanským označením Hospodin, byl „pouhým“ andělem Gabrielem. Myslím si však, že k otěhotnění ženy dochází podle přírodního zákona a nebyl důvod, aby tento zákon byl nějak porušen. A opravdu sem Hospodina, do tohoto „příběhu“ není třeba zaplétat.

    Vaše úvaha a slovenské gubernii, Alfonzovi, atd….., beru jako Vaše typické, rádoby vtipné podání.

    Ad.“ ……Pochopili by to všatci veriaci a bol by na 2.000 – 3.000 rokov zase klídek, pohoda, tabáček, alebo ani NIE? Prečo p. Venda, prečo nie teraz a vtedy ano. Viete mi dať na to odpoveď…

    Nemohu Vám dát odpověď. Mnozí lidé stále hledají nové víry, filosofie, náboženství, nauky….. . Někteří by Vám mohli sdělit, že vědí.

    Ať je třeba i Ježíš mýtus či realita na počátku našeho letopočtu, stále ještě platí, že k jeho pochopení, k jeho učení, mnoho, spíše většina lidí, ještě nedospěla. A tak proč něco měnit. A nebo se již např. chováte Vy, pane gilgamešova noho, jak nabádal Ježíš při kázání na Hoře? / Matouš, kapitola pátá a další…. /. A to byl jen začátek Ježíšova učení.

    Proč chtít nového Alfonze, když to, co učil Bůh-Syn je stále ještě nepochopeno?

    Pěkný den a nezapomeňte prosím, že zázrak jménem člověk se stále vyvíjí.

    Venda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference