mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Panna, Sviňa a Rak

Budeme si hovoriť o období od 22. 8. 2016 18:30 SELČ do 22. 9. 2016 16:11 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Panna v Svjetovidovom kruhu, Sviňa v Perúnovom kruhu a Rak v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.
Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak v Svjetovidovej guli) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

pohled-z-iss-na-skandinavii-nahled2Vládcom znamenia Panna v Svjetovidovom kruhu je bytostný Vynič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Cit! Vzdaj sa seba v prospech druhých, maj dobrú vôľu a budeš vo svojom pôsobení zelený, vzdaj sa seba v prospech druhých, preveruj, či tvoja dobrá vôľa ľuďom naozaj prospieva k duchovnému vzostupu a budeš vo svojom pôsobení fialový! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Precíť, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

Vinič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Vietrič, Lipič, Solomič a Rojbič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Panna pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Panna druhí dvaja.

Od 22. 8. 2016 do 7. 9. 2016 pôsobia bytostní Vietrič a Lipič.

Vietrič človeku hovorí: „Človeče, buď poslom citu! Nauč sa roznášať semienka citu, sú to prejavy tvojho ducha! Vysielaj ich na všetky strany, nech sú ako hlboký dych vetra, aby zušľachťovali celé tvoje okolie! Muži, vážte si ženy, z ktorých cit vanie ako blahodárny vánok!“ a Lipič hovorí: „Človeče, nájdi si čas na hovory o svojich prežitiach! Muži, zachytávajte to, čo ženy sprostredkovávajú z citu a snažte sa to vyjadriť v obrazoch – v podobenstvách! Ženy, snažte sa správne viesť svojich mužov, aby boli schopní prevádzať vami sprostredkovávané citové záchvevy do obrazov, ktoré si vedia detailnejšie predstaviť ako vy! Spoločne pripodobňujte duchovné deje k pozemským obrazom! Dbajte na rovnováhu medzi citom a rozumom. V kľude si sadnite pod lipami a pozrite, čo môžete robiť lepšie vo svojom živote!“

Od 7. 9. 2016 do 22. 9. 2016 pôsobia bytostní Solomič a Rojbič.

Solomič človeku hovorí: „Človeče, buď soľou Zeme! To znamená, tvorivo formuj Zem svojím duchom a pretváraj ju do ešte väčšej krásy! Ak chceš harmonicky spolupôsobiť s ostatnými Bytosťami vo Stvorení, udržuj v harmónii svoj cit a rozum! Stoj v hmote pevne nohami na Zemi a hlavou buď vysoko v oblakoch! Udrž sa však pri zemi a neutiekaj sa do snov!“ a Rojbič hovorí: „Človeče, nerojči, neunikaj príliš do výšin, ale prinášaj si na Zem prežitia zo snov! Inšpirácie, ktoré si v noci prijal – to, čo si v duchu prežil, snaž sa preniesť cez vodu do hmoty! Voda je nosič – je truhlica, ktorá ukladá informácie! Prežívanie tvojho ducha sú informácie, ktoré prijíma voda tvojho tela a prenáša ich do hmoty! Pomôž si vodou! Uchovávaj stav svojej vody čistý! Udržuj krb svojich myšlienok čistý, udržuj v harmónii cit a rozum – ducha a hmotu, nech sú v rovnováhe! Cez deň buď hlavou vysoko v oblakoch a nohami pevne na zemi! Inšpirácie zo snov si prinášaj so sebou, neunikaj do snov, ale ukotvuj ich na zemi!“

Vládcom znamenia Sviňa v Perúnovom kruhu je bytostný Dažbo, ktorý človeku hovorí: „Láska hýbe svetom!“

Vládcom znamenia Rak v Svarogovom kruhu je bytostný Koliedo, ktorý človeku hovorí: „Buďte poslami Svetla na Zemi!“

Bytostný Vynič a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Dažbo pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Koliedo pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

V tomto období nás Vynič, vládca znamenia Panna, učí správne používať cit. Je dobré, ak sa človek vzdá seba v prospech druhých. To znamená, že už nemyslí len na seba. Vtedy bude človek vo svojej aure žiariť viac do zelena. Avšak to nestačí, lebo vzdať sa seba v prospech druhého človeka je len prvým krokom a žiaľ ak sa nespraví druhý, potrebný krok, takýto človek sa môže stať pre druhého len sluhom alebo rohožkou. Preto sa hovorí, že za dobrotu na žobrotu. Hovoria to však len tí, ktorí nespravili ten druhý krok, ktorý rozvíja náš cit, naše vyciťovanie. Ide o to, aby sme preverovali či naša dobrá vôľa tomu druhému aj skutočne prospieva! Nepreverovanie nášho snaženia je dôkazom duchovnej lenivosti.

Ak človeku leží kamarát v nemocnici, ktorého ide navštíviť, donesie mu niečo na spríjemnenie pobytu. Kamarát má rád cigarety. Takže človek sa vzdá sám seba v prospech druhého, nájde si čas na návštevu a aj mu kúpi cigarety. Avšak, ak začne rozvíjať svoj cit, tak svojim vyciťovaním zistí, že cigaretami mu len ubližuje, že tento darček nie je dobrý, aj keď kamarát by bol veľmi potešený. Preto mu už nedonesie cigarety, ale niečo zdravé, nejaké ovocie. A o tom je znamenie Panny, máme sa naučiť vyciťovať svojim citom, ktorý je prejavom nášho ducha, či to čo robíme druhým, im aj skutočne prospieva na ceste ku Svetlu.
Človeku, ktorý urobí aj druhý krok, teda preveruje svojim citom či to, čo robí, je naozaj dobré, začne jeho aura svietiť fialovo.

Znamenie Panna predstavuje atribút Božej Moci. To znamená, že ľudia, ktorý nerešpektujú toto znamenie Všemohúceho, sa dostanú do bezmocnosti, stratia moc nad situáciou.

Zoberme si na Slovensku rómsky problém. Môžeme s absolútnou istotou povedať, že nám už prerastá cez hlavu, že majoritná spoločnosť stratila moc v tejto veci. Rómovia sú držaní na uzde už len pozitívnou diskrimináciou, podplácaní peniazmi (hovorí sa tomu sociálne dávky)… aby bol kľud. Svojim spôsobom sme nimi vydieraní. Ak by sme počúvali Vyniča, vládcu znamenia Panny, tak dnešný stav by neexistoval!

Lebo prvý krok, ktorý hovorí: „Vzdaj sa seba v prospech druhých(…)“, sme ako tak voči Rómom naplnili. Postavili sme im zadarmo domy, bytovky, dávame im peniaze, za ktoré si môžu kúpiť jedlo, zaplatiť vodu, elektriku atď. Ale druhý krok sme už nespravili. Pýtali sme sa, či táto naša snaha im aj skutočne prospieva k duchovnému vzostupu?! Veď to je pravá láska k blížnemu, že preverujeme, či to, čo robíme, mu aj naozaj prospieva. Prišli by sme na to, že Rómov učíme len lenivosti. Nič nerobia, len majú otrčenú ruku a „daj“. A už si tak na to mnohí zvykli, že to berú ako samozrejmosť. Naša falošná, zmäkčilá láska nám dáva teraz pocítiť horké plody našej sejby. Ak by sme použili aj druhý krok a svojim citom by sme hľadali riešenia ako im skutočne pomôcť, prišli by sme k tomu, že nie je dobré im dávať veci zadarmo, ale musia si na ne zarobiť, tak ako každý iný občan v republike.

Všimnite si, že od začiatku sme sa k nim stavali ako k druhoradým neschopným tupcom. Všetky tie ľudskoprávne organizacie, antirasistické spolky atď. sa dívali a dívajú na Rómov ako na hlupákov, ktorí nie sú schopní si nič zadovážiť. Oni to však nepovedali nahlas, lebo ako by potom vyzerali pred svetom? Lenže ich návrhy „pomoci“ Rómom to jasne dokazujú. Nedívajú sa na nich ako na rovnocenných občanov, ale ako na občanov druhej kategórie, lebo len tupec potrebuje, aby ho druhí kŕmili. Tieto združenia chcú, aby pre Rómov platili iné pravidlá ako pre majoritnú spoločnosť (majoritná spoločnosť má na nich robiť, lebo medzi riadkami je podľa týchto organizácií Róm neschopný tvor). Takzvaná pozitívna diskriminácia je absolútnym dôkazom toho. Lebo tým oni povedali – ste neschopní, musíme vás pozitívne diskriminovať! Ale je tam stále tá diskriminácia, v tomto prípade majoritného obyvateľstva, ale ešte väčšia Rómov, ktorých sme takto nehanebne označili ako neschopných.

Takže, pri preverovaní citom, ako Rómom pomôcť, by sme dospeli k tomu, že ak chcú bývať, musia si na to zarobiť, tak ako každý občan v spoločnosti. Práce je dosť. Ak im chce štát postaviť domy, musí im zabezpečiť prácu za primeranú mzdu, napr. čistiť lúky, rieky, vody od odpadkov, robiť na protipovodňových opatreniach atď. Keď bude mať dostatok zarobených financií, potom mu môže stavať dom, ale tiež len adekvátne k jeho financiám. Samozrejme toto je napísané len zhruba, kompetentní musia precízne ako sa na znamenie Panny patrí preverovať, aby všetko bolo v súlade so spravodlivosťou.

Taktiež sociálne dávky na deti môžu dostávať presne tak ako ktokoľvek iný na Slovensku, také niečo ako dávka za to, že dieťa chodí do školy, je nehanebnosťou.

Takisto Rómov trestať ako ktoréhokoľvek iného občana. Len preto, že je hnedej farby, dívať sa na neho, akoby už musel byť taký nespratný, je rasizmus voči Rómom.

Rómovia si musia uvedomiť, že spolu s právami ide rukavruke povinnosť. Povinnosť voči celku. Takže ak budú narúšať svojim správaním celok, je úplne prirodzené, že sa medzi nich a majoritným obyvateľstvom postaví betónový plot.

Také niečo ako kradnutie dreva alebo poľnohospodárskych plodín je nemysliteľné! Pri našej benevolentnosti ich učíme len kradnúť! A to chceme? Učiť blížneho kradnúť?

Ešte sa vrátim k tým domom, ktoré im tak radi staviame. Ak si niekto zničil dom, tak si treba uvedomiť, že ak by naň pracoval, tak by sa asi k tomu domu inak správal. Ak mu postavíme ďalší dom, môžeme si byť istý, že aj ten zničí. Pravá láska bude hľadať riešenie ako takému človeku pomôcť. Dať mu zadarmo dom znamená, že ho vnútorne mrzačíme.

Rómov musíme naučiť Božiemu Zákonu, že len ak sa dá, môže sa brať. Ak Róm nebude „ani za svet“ chcieť pracovať, tak nemá od štátu alebo nejakých ľudí nič dostávať. Aj keby mu mali deti umrieť hladom. Kruté? Nie. Veď si to zvolil on sám, nie je povinnosť človeka kŕmiť druhého, ktorý si zmyslí, že si ľahne na posteľ a otvorí ústa v zmysle nech mňa a moje deti druhí nasýtia. Ale toto Rómov učíme. Sociálne dávky a iné bonusy (za dochádzku do školy) platíme z našich daní.

Bytostný Vietrič nás učí byť poslom citu. Celé toto obdobie je o cite. Máme sa naučiť vyciťovať Pravdu. Každý deň nám dáva veľké množstvo príležitostí, v ktorých sa máme snažiť vyciťovať. Toto vyciťovanie je potom semienko citu, ktoré ďalej žije svojim životom. Ono môže potom pomôcť inému človeku s nejakým problémom, inšpiruje ho k správnemu riešeniu. Prirodzene len vtedy, ak sa správne otvorí tejto pomoci. Silou svojho vyciťovania sú viac obdarené ženy, preto si ich pôsobenie máme vážiť. Muži mužským, ochranným spôsobom a ženy tým, že sa budú snažiť rozvíjať svoj dar.

Bytostný Lipič nás učí k správnemu spolupôsobeniu mužského a ženského princípu, kedy ženy vyciťujú nejaké deje zo života a muži sa snažia tieto deje dať do obrazov. Napríklad žena vycíti nejakú skutočnosť, ktorá sa viaže ku konkrétnej situácii, a má viesť muža k tomu, aby túto skutočnosť dal do podobenstva. Tá situácia bola napríklad, ako ich sused tak špekuloval ako okradne svojho kamaráta, až napokon ostal sám okradnutý a dobehnutý niekým iným. Žena sa snaží vycítiť nejakú múdrosť, ktorá z toho plynie. Muž sa snaží naladením na jej cit pochopiť a dať ho do podobenstva. A tak povie: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.“ Žena samozrejme potvrdí svoj cit.

Alebo počas roka sa stretávali s lenivým človekom, ktorý sa vďaka tomu dostal do biedy. Naopak iný človek bol usilovný, počas roka sa snažil, pracoval a vďaka svojej snahe dokázal uživiť rodinu. Žena cíti múdrosť, ktorá plynie z videného a vedie muža k správnemu sformulovaniu do obrazu, až povie: „Bez práce nie sú koláče.“ Žena už len potvrdí správnosť podobenstva vyjadrujúceho jej cit.

Tieto obrazy nemusia vychádzať len z videného ale aj z prežitého na vlastnej koži. Napríklad sa žena drzo správala k inému človeku a ten sa na oplátku zas ku nej drzo zachoval. Žena cíti múdrosť, ktorá z toho plynie. Muž to sformuluje do podobenstva (obrazu): „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“

Toto pôsobenie najlepšie podporíme, ak si muži a ženy sadnú pod lipy. Navyše je žiaduce v tomto období piť lipový čaj, ktorý prirodzene schladzuje organizmus. Takto pripravení ľahšie zvládneme skok z teplého obdobia do studeného, teda zo znamenia Panny do znamenia Váh na jesennú rovnodennosť. Eliminujeme tak možnosť nachladnutia, resp. chrípky, ktorá je v období po jesennej rovnodennosti častým javom.

Pod pôsobením bytostného Solomiča sa učíme byť „soľou Zeme“. Byť soľou Zeme znamená pôsobiť a pretvárať hmotnosť svojim „ja“ – teda svojim duchom. To duchovné v nás je soľ Zeme. V rozprávka „soľ nad zlato“ je táto skutočnosť vyjadrená, aj keď už človek časom zabudol na jej skutočný význam a zdeformoval pojem „soľ“ už len na hrubohmotný pokrm. Pritom táto rozprávka dokazuje veľkú múdrosť našich predkov. Najstaršia dcéra pri otázke, ako miluje svojho otca – kráľa, odpovie, že ho miluje ako zlato. Zlato predstavuje to najušľachtilejšie z pomedzi kovov, ktoré bytostní sformovali. Preto ju kráľ pochváli. Prostredná dcéra pri tej istej otázke odpovie, že svojho otca miluje ako diamant. Diamant predstavuje to najušľachtilejšie z celej hmoty, čo bytostní sformovali. Už viac nevedia. A najmladšia dcéra odpovie, že svojho otca miluje ako soľ. Soľ je symbolom pôsobenie ľudského ducha. Je to niečo, čo v hierarchii stojí nad bytostným. Kráľ to však nepochopil. Až neskôr keď zistil, ako ťažko sa žije v kráľovstve, v ktorom vedomé pôsobenie človeka, ako ľudského ducha, ktorý sa snaží skrášľovať hmotnosť svojim „ja“, chýba. Bytostní urobili maximum. Teraz je rad na človeku, aby svojim duchom vniesol do hmoty duchovné, ktoré ju povznesie vyššie. Toto žiaľ v dnešnej dobe absentuje. Keď človek ide do prírody a vidí tie odpadky, tak si musí uvedomiť, že je ako v tom mŕtvom kráľovstve s mŕtvymi alebo prispatými duchmi.

Bytostný Rojbič nás učí ukotvovať na Zemi prežitia zo snov. V jeho pôsobení sú naše sny živšie ako v inom období. Na to, aby sme mali osoh z tohto obdobia, teda osoh zo snov musíme vodu v našom organizme udržovať čistú. Lebo voda je nosič informácií. Piť by sme mali len čistú kvalitnú vodu. Vyhýbať sa rôznym chemickým ochuteným minerálkam, limonádam a sirupom. Je dobré sa k čistej vode, ktorú ideme piť, pomodliť. Poprosiť Všemohúceho za sily pre danú vodu. Taktiež sa vyhýbať miestam, ktoré vodu v našom organizme môžu znečistiť, ako sú napr. krčmy, ale i sledovanie zlého televízneho programu. Čistá voda v organizme spôsobí čistejší (očistený od balastu predného mozgu) sen, ktorý nám má pomôcť pri riešení nejakého problému na Zemi a jeho zapamätanie si počas dňa. Potom stačí už len prijatú inšpiráciu zo sna preniesť do nášho činu počas dňa. Tu je nebezpečenstvo, že nebudeme chcieť prijatú inšpiráciu zhmotniť do skutkov, ale budeme len snívať a rojčiť nad tým snom (aké to v tom sne bolo krásne). Preto nás Rojbič na toto vystríha. Máme byť počas dňa hlavou vysoko v oblakoch, teda uvedomovať si sen, inšpiráciu, ale zároveň máme stáť nohami pevne na Zemi (inšpiráciu realizovať).

V tomto období je vhodné viac konzumovať ryby, lebo obsahujú dôležité látky pre náš organizmus. Pôsobenie Rojbiča spôsobí lepšiu využiteľnosť týchto látok.

V emočnej rovine, v Perúnovom kruhu vládca znamenia Sviňa, bytostný Dažbo nám hovorí, že láska hýbe svetom. Máme sa naučiť prijímať prítomný okamih s láskou. O láske už bolo toľko teórie popísanej, ale kde je prax? Ak chceme pohnúť nejakou vecou, tak jedine s láskou v srdci. V emočnej rovine, v našich slovách, máme sa v tomto období učiť byť naplnení láskou. Keď nebudeme mať lásku, nepohneme vecami. Naopak, oni pohnú nás, ale smerom do hlbín. Vidíme to dnes v celom svete, ktorý sa dostal do slepej uličky. Ľudstvo nepohne svojimi problémami – finančnou krízou, životným prostredím, zdravotníctvom a pod., pokiaľ sa nenaplní láskou a svoje činy jej neprispôsobí.

V Svarogovom kruhu pôsobí na naše myšlienky vládca znamenia Rak bytostný Koliedo, ktorý hovorí, aby sme boli poslami Svetla na Zemi. Čo znamená byť poslom Svetla na Zemi? Hlavne túto vetu treba precítiť, prežiť v sebe. Je to človek, ktorý chce pomôcť. Ktorý chce priniesť Božiu Moc – pomoc pre ostatných a nezľakne sa temných útokov. Stojí ako posol Boží pod ochranou Svetla a nech sa bude diať čokoľvek, na zreteli bude mať len Svetlo.

Zoberme si bežný prípad zo života. Často sa stáva, že potrebujeme svojmu blížnemu povedať aj nepríjemnú vec, ktorá mu má pomôcť, lebo sa svojim správaním dostal na scestie. Napríklad začal kradnúť. Byť poslom Svetla na Zemi znamená, že chceme mu pomôcť (znamenie Rak je atribút Božej Moci), chceme mu sprostredkovať Božie Svetlo. Máme byť teraz pre neho poslom Božieho Svetla. Tak mu jasne a zreteľne vysvetlíme – osvetlíme celú situáciu. Povieme mu, že ak kradne, tak nech ráta s Božím Zákonom akcie a reakcie. V budúcnosti sa mu jeho správanie rozmnožené vráti, navyše sa jeho duša zaťažuje a klesá k rovnorodým zlodejom, teda do temných úrovní. Takže v tejto veci sme pre neho poslom Svetla, ako sa k tomu postaví, je už jeho vec. Byť takýmto poslom samozrejme znamená, že sa nezľakneme straty priateľstva ani jeho vyhrážok a pod. Čo už by to bol za posol Svetla, ktorý by radšej mlčal pre pár pozemských výhod a díval sa na priateľa, ako kráča do pekiel?

Všimnime si, ako sú bytostní v jednotlivých kruhoch prepojení. Chceme byť niekomu poslom Svetla – chceme mu pomôcť, nezľakneme sa straty nejakých pozemských výhod (napr. strata priateľstva, hádka a pod). V emočnej rovine si držíme lásku, aby ona bola tá jediná, lebo len ňou môžeme pohnúť vecou. V Svjetovidovej rovine našich priamych činov hľadáme spôsob ako pomôcť, ako byť poslom Svetla na Zemi (Rak) s láskou (Sviňa) čo najefektívnejší (Panna) – teda svojim citom preverujeme, či naša forma pomoci tomu druhému aj skutočne pomáha. Vyciťujeme ten správny spôsob našej pomoci.
 

Martin Hruštínec
www.jupitera.sk
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference