mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Rak, Kohút a Panna

zemeBudeme si hovoriť o období od 21. 6. 2016 00:26 SELČ do 22. 7. 2016 11:21 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Rak v Svjetovidovom kruhu, Kohút v Perúnovom kruhu a Panna v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Rak je bytostný Synič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, skúšam ťa, či zvládneš to, čo si si zvolil, napĺňať na ceste ku Svetlu! Ak obstojíš, prinesiem ti zaslúženú odmenu za to, čo si zvládol!“

Synič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Pšelič, Vodič, Nerstič a Zvyzdič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú, čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Rak pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Rak druhí dvaja.

Od 21. 6. 2016 do 6. 7. 2015 pôsobia bytostní Pšelič a Vodič.

Pšelič človeku hovorí: „Človeče, naďalej sa snaž a usiluj ako včielka! Zákony Všemohúceho ti prinesú inšpiráciu i oplodnenie tvojej snahy!“ a
Vodič hovorí: „Človeče, vybieľ svoje duševné rúcho, očisti sa cez prežitia a dobré skutky Vodou Života! Každý vo svojom princípe, ženskom alebo mužskom!“

Od 6. 7. 2016 do 22. 7. 2016 pôsobia bytostní Nerstič a Zvyzdič.

Nerstič človeku hovorí: „Človeče, zbav sa svojich zlozvykov, nerestí! Dbaj na harmóniu medzi ženským a mužským princípom! Muži, buďte ukáznení, vzhliadajte k ženám s úctou, nie žiadostivo s divokosťou nerestí!“

Zvyzdič hovorí: „Človeče, staň sa Žiarivou pochodňou! Svetlom pre ostatných! Rozsievaj poznanie! Si ako hviezda na oblohe za spanilej noci, každá z hviezd žiari svojou krásou pre všetkých a spolu tvoria nádherný celok!“

Vládcom znamenia Kohút je bytostný Soivojj, ktorý človeku hovorí: „Nezabudni, aby si deň sviatočný svätil!“

Vládcom znamenia Panna je bytostný Maja, ktorý človeku hovorí: „Láskou zhojíte všetky rany ľudstva!“

Bytostný Synič a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Soivojj pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Maja pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

V pôsobení Syniča vládcu znamenia Raka sme sa dostali do obdobia, kedy už nejaké výsledky našej práce, ktorú sme započali na jar, sú veľmi viditeľné, ale ešte nie sme na konci. Tu hrozí nebezpečenstvo, že sa uspokojíme s tým, čo sme už dosiahli. Zoberme si príklad študenta, ktorý na jar začal študovať cudzí jazyk. Na začatie činností je najideálnejší čas, ako sme si v predchádzajúcich dieloch hovorili, v znamení Barana. Takže študent cudzieho jazyka v tomto období znamenia Raka už vidí nejaké konkrétne výsledky svojej snahy. Lenže ešte nie je na konci. Práve teraz začína byť skúšaný či zvládne to, čo si zvolil napĺňať. Je skúšaný či vytrvá. A táto skúška nie je nič iné ako pomoc k jemu vlastnému zosilneniu. Nie je to skúšanie alebo pokúšanie, ako to robil Lucifer. Ide o niečo celkom iné. Sú tisícoraké možnosti skúšok. Napríklad má pocit, že už dobre ovláda jazyk a má nutkanie toho nechať. Alebo sa naskytne príležitosť dostať sa na lepšiu školu a má prejaviť odvahu, sebadôveru a silu k napredovaniu, čo nie je nič iné, ako zotrvanie na svojej ceste ku Svetlu.

Práve v tomto období sa ľudia akoby dostávajú na križovatku dvoch ciest. Ak si človek niečo veľmi prial a robil pre to niečo, tak sa dostane do situácie, kedy sa mu naskytne príležitosť ísť ešte ďalej a je len na ňom či zotrvá na započatej ceste, či si vyberie tú možnosť, ktorá mu umožňuje dosiahnuť cieľ. A to je tá skúška. Samozrejme je myslená činnosť a cieľ, ktorý je ušľachtilý.

Zoberme si ďalší príklad človeka, ktorý na jar začal riešiť zlý vzťah so susedom. V tomto období Raka, ak sa v predchádzajúcich obdobiach poctivo snažil, je viditeľný úspech. Už spolu debatujú. Už ho sused pozval na kávu. Už sa pekne zdravia. Nebezpečenstvo je v tom, že tento úspech sa mu môže javiť ako konečný a v polceste zastaví! Lebo obdobie Raka je v polovičke znamení. Nie sme teda na konci. Čo má človek ešte robiť so susedom, keď už ho aj pozval na kávu a ich vzťahy sa značne urovnali? To, čo hovorí Synič! Naďalej sa usilovať. Naďalej pracovať a neuspokojiť sa s čiastkovým, aj keď pekným výsledkom. Aj toto je skúška, tá dobrá atmosféra medzi ním a susedom, že či i napriek tomu, sa bude stále snažiť o vylepšovanie vzťahu. Neustále musí byť bdelý, neustále pracovať na zlepšení. Veď len pred pár mesiacmi sa hádali. Nepoľavovať v úsilí.

Bytostný Pšelič, ktorý hlbšie rozvíja to, čo hovorí Synič, nás nabáda, aby sme pri dosahovaní nášho cieľa v tomto období usilovne pracovali ako včielka. Tento bytostný len pripodobňuje to, čo máme teraz robiť, ku činnosti včely, lebo na nej je tá usilovnosť a činorodosť nesmierne viditeľná. Lieta z jedného kvetu na druhý, keď prídete k úľu, tak si všimnete obrovské pracovné nasadenie. A aj preto sa prváčikom za dobré výsledky dáva v škole pečiatka so včelou.

Študent cudzieho jazyka je teda skúšaný, či bude napĺňať svoj cieľ – vedieť dobre cudzí jazyk a práve v tomto období, aj keď už vidí výsledky, sa má ako tá včielka neustále namáhať, pracovať na dosiahnutí cieľa. Takže žiadne leňošenie.

Keď príde skúška, v ktorej máme prejaviť sebadôveru, silu a vôľu, lebo sa nám otvorili nové, doteraz neznáme cesty k nášmu cieľu, tak najlepšou odpoveďou je vlastná usilovnosť. Vtedy môžeme očakávať aj inšpiráciu a oplodnenie našej snahy.

Bytostný Vodič nás nabáda k vybieleniu svojho duševného rúcha. V rámci našej usilovnosti a prekonávaní skúšok máme dbať aj o čistotu svojho vnútra. Pričom muži majú dbať na svoj mužský princíp. A ženy na svoj ženský princíp. Pre lepšiu predstavu muži sa majú správať ušľachtilo ako chrabrí bohatieri, ktorých často obdivujeme v rozprávkach alebo vo filmoch. A ženy sa majú správať ako ušľachtilé princezné z rozprávky napr. „Princezná so zlatou hviezdou na čele“ alebo ako Nastenka z  „Mrázika“. Žena sa má naučiť rozvíjať svoj jemnocit, s ktorým sa dokáže spojiť s výšinami a odtiaľ brať inšpirácie. Muž zase tým, že je hutnejšej podstaty, tieto inšpirácie zrealizovať v hmote. Preto sa správne hovorí, že žena je krkom a muž je hlavou. Žena ukazuje smer, inšpiráciu a muž hľadá spôsob ako túto inšpiráciu zrealizovať.

Bytostný Nerstič nás v druhej polovici znamenia Rak nabáda k zbaveniu sa svojich zlozvykov a nerestí. Je to obdobie, v ktorom vrcholia teploty, a preto je tu tendencia mať na sebe menej odevov ako po iné časti roka. Bytostný Nerstič má meno odvodené od slova neresť, lebo práve on vystríha človeka, aby sa jej zbavil. A keďže tých odevov na ľudskom tele je menej, tak hlavne muži si musia dať pozor, aby pod vplyvom pohľadu na obnažené časti ženského tela tá neresť nebujnela! Aj keby sa muž dostal do celého zástupu nahých žien, musí ak chce obstáť ako muž, zachovať si vlastnú čistotu v chcení, myslení, reči a konaní. Ženy sa zas majú naučiť nevystavovať svoje obnažené telo cudzím pohľadom.

Prečo Nerstič hovorí v prvom rade mužom, aby sa pri pohľade na ženu správali ukáznene? Prečo takto isto nehovorí aj ženám, aby sa pri pohľade na muža stránili nerestí? Preto, lebo mužské telo je hutnejšej podstaty ako ženské, a teda aj pudy u mužov sú silnejšie ako u žien. Preto majú muži s tým väčší problém. Žiaľ, v dnešnej dobe to ženy mužom nijako neuľahčujú. Je hlbokou pravdou, že pád mravov predchádza pád civilizácie. A keďže ľudstvo nechce počúvať tohto a iných bytostných, ktorí nabádajú k ušľachtilému spolupôsobeniu mužského a ženského princípu, tak sa nečudujme, že to s našou civilizáciou ide z kopca. Všetky krízy, ktoré dennodenne sú omieľané, majú svoj koreň v odtrhnutí sa človeka od svojho Stvoriteľa, od lásky a ušľachtilosti. Niet inej cesty pre civilizáciu, len sa vradiť do Vôle Božej. Tentoraz to bude vynútené, s tým, že kto sa nechce vradiť, nebude môcť na tejto planéte viac škodiť.

Takže Nerstič nás veľmi dôrazne upozorňuje, aby sme jasne a zreteľne odtrhli od seba akúkoľvek neresť! Aby sa muži správali ako skutoční muži a ženy ako skutočné ženy. Je najvyšší čas!

Bytostný Zvyzdič nás nabáda k tomu, aby sme boli žiarivou pochodňou a svetlom pre ostatných. Všimnite si, že nie je možné oddeliť pôsobenie týchto bytostných. Ťažko niekto bude svetlom pre ostatných, keď sám ešte nezvládol svoje neresti. Keď človek počúva a riadi sa Nerestičom, tak jeho ďalšou úlohou je byť tým svetlom pre ostatných. Žiarivým príkladom. Človek si má uvedomiť, že je ako tá hviezda krásny a jedinečný. Nie sú ani len dvaja rovnakí ľudia v celom Stvorení. Každý jeden je originál. Ale spolu ako ľudstvo tvoria nádherný celok.

V emočnej a komunikačnej rovine bytostný Soivojj vládca znamenia Kohút nás učí robiť si rekapitulácie. Posvätiť deň, ako sa píše v desatore, znamená aj vrátiť sa dozadu, do minulosti (najlepšie si pamätáme posledných sedem dní) a zrekapitulovať si dané obdobie. Ide o duchovný vývoj, lebo ak uvidíme niečo, čo sa nám nepodarilo, čo sme pokazili, tak sa z toho poučíme a dávame si predsavzatie robiť to už inak, lepšie. Naopak, ak uvidíme, že sa nám niečo podarilo, tak si taktiež dávame predsavzatie robiť to naďalej tak isto, ak nie ešte lepšie. My vlastnou rekapituláciu posledného obdobia stabilizujeme svoje emócie.

V tomto období, keď pôsobí znamenie Rak, kedy máme v našich činoch preukázať odhodlanie ísť za cieľom, nepoľavovať v polceste, tak tu je nám bytostný Soivojj veľmi nápomocný. Ak poľavíme, resp. nezvládneme skúšku, okamžite si môžeme zrekapitulovať naše činy a vidíme výsledok! Tým sme zastabilizovali svoje emócie, ktoré mohli byť našim nesprávnym rozhodnutím rozorvané,  môžeme sa poučiť a začať konať už správnym spôsobom. Alebo ak sme zvládli skúšku a nepoľavujeme na polceste, tak rekapituláciou sa uisťujeme, že sme na dobrej ceste.

Aj pri tom Nerstičovi, keď muž ide cez mesto a v tých horúčavách vidí množstvo polonahých žien, večer si má urobiť rekapituláciu, či sa správal ako pravý muž. Či v myšlienkach obliekal tie ženy, či im pomáhal stať sa skutočnými ženami. Žena si môže večer zrekapitulovať či v daný deň zvolila správny odev.

Bytostný Maja nás v tomto období cez myšlienky inšpiruje k niečomu veľmi dôležitému. Už v myšlienkach máme blížnym ale i sebe hojiť akékoľvek rany. Sme v období skúšok, kedy človek musí napnúť viac síl k činorodosti, niekedy prichádza aj ťažšia skúška, ktorá nás má posilniť a my práve tu máme prejaviť vôľu zahojiť ranu. Ale ako? Jedine láskou. Lebo len láska dokáže zahojiť akúkoľvek ranu. Aj keď niekedy človek môže rezignovať a vravieť si, že práve jeho rana je tá nezahojiteľná, tak v skutočnosti láska dokáže zahojiť úplne všetky rany ľudstva. Toto však človek dokáže pochopiť až vtedy, keď sám precíti lásku. Vtedy pochopí, že láska je všetko, že je to najvyšší dar od Všemohúceho.
 

Martin Hruštínec
www.jupitera.sk
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference