mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Škorpión, Býk a Býk

Budeme si hovoriť o období od 23. 10. 2013 08:05 SELČ do 22. 11. 2013 04:42 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Škorpión v Svjetovidovom kruhu, Býk v Perúnovom kruhu a Býk v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Škorpión v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ovsynič, ktorý človeku hovorí: „Ženy, vedome dbajte na to, aby ste zo svetlých výšin prijímali inšpirácie pre riešenie problémov na Zemi! Muži, viac podporujte a ochraňujte ženy, pretože sú krehké a veľmi zraniteľné! Ženy i muži, prejavujte viac svoju tvorivosť!“

Edmund Leighton (1852-1922) - Pasování

E. Leighton – Pasování

Ovsynič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Biesidič, Goryč, Snezič a Stradič ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Škorpión pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.

Od 23. 10. 2013 08:05 SELČ do 7. 11. 2013 07:08 SEČ pôsobia bytostní Biesidič a Gorič.

Biesidič človeku hovorí: „Človeče, zahĺb sa na okamih nad svojimi skutkami! Do hĺbky precíť, čo si urobil dobre, a čo si mohol lepšie spraviť! Pozor však, aby si nezotrvával dlho v zahlbovaní! Vcíť sa, zvažuj a presne si pomenuj, čo môžeš vo svojom chcení, myslení, reči a konaní ešte vylepšiť! Chvíľkovo sa zahĺb, len na prítomný okamih, potom upusti od hĺbania a čiň! Beseduj s blížnymi o svojich prežitiach, aby ste sa vzájomne obohacovali!“

Goryč hovorí: „Človeče, tvoja viera nech je pevná ako skala, aby sa ti mohla stať presvedčením! Staň sa pevnou horou prežití, ktorá je blahodárnou inšpiráciou pre iných ľudí! V pokore zastaň pred horou prežití iných ľudských duchov, ľudí z iných kultúr i z ľudí z iných svetov, potom v duchu vystúp na ich horu prežití, aby si z nej mohol čerpať rady i poučenie do svojho života!“

Od 7. 11. 2013 07:09 SEČ do 22. 11. 2013 04:42 SEČ pôsobia bytostní Snezič a Stradič.

Snezič človeku hovorí: „Človeče, nastáva obdobie pokoja a pokory! Vnútorne sa očisti, buď ako biely sneh! Nech tvoja dlaň rozsieva vločky čistých a krásnych prežití, jedinečných ako sú vločky snehu! Nech tvoje prežitia a skúsenosti naplnené čistotou sa sypú na ľudských duchov vo Stvorení, ako sa sype sneh z oblohy! Rozsievaj čistotu, naplň ňou celý svoj život! Žena, v tomto dianí buď mužom príkladom ako Strážkyňa čistej túžby ku Svetlu!“

Stradič hovorí: „Človeče, keď máš plný pohár, musíš ho vyliať, aby si si mohol znovu nabrať! Nebuď na nič pozemsky viazaný! Musíš vedieť niečo stratiť bez toho, aby si sa nahor díval s výčitkou! Ži v rovnováhe citu a rozumu a neviaž sa na nič, čo máš, neviaž sa na minulosť, ani na budúcnosť, ale ži v prítomnosti! Buď voľný, ako orol žijúci v Zákonoch! Urob si miesto pre nové veci, oprosti sa od starých, aby si mohol prijať nové! Abrahám bol pripravený stratiť i svojho syna… Nauč sa strádať! Ak si myslíš, že si stratil, určite niečo získaš! Ak strádaš, je určite dôvod, prečo strádaš! V tvojom živote je ti často brané, lebo niečo iné je dôležité a potrebné, aby si získal k vývoju svojho ducha!“

Vládcom znamenia Býk v Perúnovom kruhu je bytostný Veľs, ktorý človeku hovorí: „Uctievaj Najvyššieho svojim žitím!“

Vládcom znamenia Býk v Svarogovom kruhu je bytostný Lada, ktorý človeku hovorí: „Nenechávajte chladnými svoje duše!“

Bytostný Ovsynič a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Veľs pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Lada pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

Toto obdobie pomáha rozvíjať u žien ženské a u mužov mužské cnosti. Žena vo svojej jemnejšej podstate je uschopnená vyciťovať z vyšších sfér rôzne inšpirácie, ktoré majú pomôcť riešiť rôzne problémy na zemi. Muž je hrubšej podstaty, čo mu zas umožňuje vo všeobecnosti lepšie pracovať s hmotou. Oba princípy – mužský i ženský majú spolupracovať. To znamená, že pri riešení problému žena má hľadať inšpiráciu – citom vyciťovať nejaký smer. A muž má hľadať spôsob ako tento smer zrealizovať!

Napríklad žena cíti, že treba postaviť prístavbu domu, nejakú ďalšiu izbu. Muž má hľadať spôsob ako to zrealizovať, či už to postaví sám alebo si najme firmu, to je už mužská, hutnejšia záležitosť. Nemal by frflať, že načo stavať ďalšiu izbu. On tým, že je hutnejší dokáže lepšie v tom mozgu argumentovať ako žena a v tomto prípade sú naozaj tie argumenty akoby logické v prospech muža (logické samozrejme, len keď sa na to muž díva povrchne), lebo žena to „len“ cíti. Ona to nevie zargumentovať, že prečo postaviť ďalšiu izbu. O dva roky sa žena dostane do požehnaného stavu a narodia sa im trojičky. Jej duchovné vedenie ju upozorňovalo, že treba tú izbu pristaviť, lebo ich čaká milé prekvapenie v podobe väčšieho prírastku do rodiny.

Tu si treba uvedomiť, že toto sa máme naučiť – ženy viac vyciťovať (pasívny princíp) čo treba urobiť a muži viac sa snažiť o realizáciu týchto inšpirácii (aktívny princíp), hľadať riešenia ako urobiť to čo žena cíti. Samozrejme aj muž vie vyciťovať čo treba robiť a aj žena vie ako to urobiť, len je to v menšej miere.

Preto feministické snahy, ktoré chcú ženu zrovnoprávniť v činnostiach s mužmi sú škodlivé. Lebo ženy i muži sú si síce rovní ale s rozdielnymi úlohami.

Ak je vyššie v texte napísané, že žena má schopnosti určiť svojim vyciťovaním smer, to neznamená, že to čo povie musí byť automaticky správne, lebo ak sa dnes pozrieme na ženy, tak uvidíme u veľkého počtu pokrivenie svojho princípu. Tak isto aj u mužov. Preto predpokladom napĺňania ženského princípu u žien a mužského princípu u mužov je vedomé chcenie byť ušľachtilý, dobrý človek. Aké jednoduché. Lenže chcieť znamená aj činiť podľa toho kedy automaticky sa tieto prirodzené vlohy prebudia!

Avšak ľudia nechcú byť vedome ušľachtilí, dobrí (teda prebudení, živí) a tak sa prirodzene tieto vlohy zasypávajú. Niekto ich má viac zasypané a niekto menej. Ľudia sú rôzni.

Najčítanejší denník na Slovensku je bulvár. To je taký dôkaz, viac už netreba. Veď je úplne prirodzené, že ak človek túži po ideáloch, tak taký duchovný mor, ako tieto média nazval Emil Páleš, ani len nechytí do ruky!

Tak ako môžeme chcieť, aby žena vycítila niečo čisté a ušľachtilé, aby priniesla nejaký krásny, múdry smer, keď sama je „zablatená“ špinou? Boží Zákon rovnorodosti také niečo nepripustí.

Len čistá žena môže prijať z hora čisté – teda krásne, múdre, ideálne. A o toto sa milé ženy usilujte – o čistotu v chcení, myslení, reči a konaní. Každá viete, čo je a čo nie je dobré.

Praví muži však túto čistotu, jemnosť musia ochraňovať. Musia sa stať bohatiermi, bojovníkmi za Svetlo ak sa chcú nazývať mužmi!
Teda aj muž sa musí snažiť o vlastnú čistotu, aby bol schopný chrániť to jemné u žien. A aby bol schopný jej inšpirácie pretaviť do hmoty, čo v mnohých prípadoch vyžaduje veľa síl. Platí, že čím ušľachtilejší človek, tým viac duchovných tvorivých síl môže získať. Všimnite si s akou nechuťou ľudia pracujú. Netreba sa im diviť, keď sú zavalení rôznymi haraburdami vo svojom mozgu a duši.

V tomto období je teda na nás vyvíjaný tlak vradiť sa do svojho princípu. Preto zvlášť ženy tým, že sú citlivejšie, tak intenzívnejšie prežívajú toto obdobie. Ťažšie na nich dolieha, ak nepoužívajú správne svoj princíp, ale aj keď ich partner neprejavuje pravé mužské cnosti. Lebo práve on by jej mal byť silnou oporou.

Ak má teda rodina, spoločnosť, štát správne fungovať, musia sa oba princípy dostať do rovnováhy, úcty a správneho pôsobenia.

Bytostný Biesidič nás nabáda okrem iného na spoločné besiedky, kde si ľudia vzájomne vymieňajú skúsenosti.

V období, v ktorom pôsobí bytostný Goryč sú veľmi dobré podmienky na prijatie inšpirácie pri riešení svojich problémov. Naša Zem je v určitom postavení, čo umožňuje ľuďom sa lepšie napojiť na prežitia a skúsenosti ľudí z iných planét a svetov. Je to dôležité hlavne pri takých problémoch, ktoré sa ešte u nás nevyskytli, resp. na ktoré sme ešte nenašli riešenie.

Preto naši predkovia v tomto období uctievali predkov. Máme najlepšie podmienky na kontakt s nimi. Do dnes sa zachoval sviatok pamiatky zosnulých. Sviatok všetkých svätých je už len pokusom cirkví prekryť náš pôvodný sviatok ich vymysleným. Veď svätý je jedine Všemohúci.
Keď nastúpi bytostný Snezič, väčšinou môžeme očakávať prvý sneh. Jeho krásna biela farba má nám pripomínať našu snahu o vlastnú čistotu, bielenie rúcha od nečistôt.

Bytostný Stradič nás učí k strádaniu, ktoré je potrebné pre rast nášho ducha. Ak má človek plný pohár, musí sa naučiť ho vyliať, aby si mohol znovu naliať. Čo to znamená? Život je pohyb a vývoj. Ak má napríklad hudobník desať koncertov za rok a nejakých pár stoviek poslucháčov prirodzene sa vyvíja a zdokonaľuje. Život chce, aby hudobník rástol a on zrazu cíti, že ho to vo vnútri ženie ešte niekam vyššie. A tak vyleje svoj pohár – tých desať koncertov ročne s nejakými stovkami poslucháčov. Napríklad odíde do iného mesta, vymení divadlo a za rok bude mať už tridsať koncertov s tisíckami poslucháčov. Zo začiatku sa mu zdalo, že stráda, lebo má menej času, je viac zamestnaný, je slávnejší a preto aj súkromie je obmedzenejšie. Ale Svetlo predkladá pred človeka len to, čo dokáže zvládnuť, čo mu prináleží. Preto hudobník touto zmenou len získa.

Alebo nejaký podnikateľ vyrába desať druhov výrobkov. Cíti, že má napredovať a začne vyrábať dvadsať druhov výrobkov. Zo začiatku sa mu tiež zdalo, že stráda, lebo sa musel venovať technológii výroby nových tovarov, zamestnal viac ľudí a zisk nebol možno väčší, možno ešte menší. Ale postupne začala firma napredovať, zisky sa citeľne zvýšili, technológiu výroby si firma osvojila, zdokonalila a zefektívnila, takže napokon daný podnikateľ získal. Získal aj duchovne, lebo túžil dať zamestnanie ľuďom, preto potreboval zvýšiť výrobu a začleniť aj nové druhy tovarov.

V Perúnovom kruhu pôsobí na emócie a komunikačnú rovinu bytostný Veľs, ktorý hovorí, aby sme uctievali Všemohúceho svojím žitím. Zároveň tento bytostný nás učí, ako pevne zobraziť Božiu Dobrotu.

Ak si človek chce byť istý či pevne stojí v Božej Dobrote nech sa opýta sám seba: tieto moje emócie, ktoré prežívam voči svojmu blížnemu a táto komunikácia s nim, môžem tu dať rovná sa, že je to zároveň k úcte Všemohúcemu? Každý človek dobre cíti, že či jeho konkrétne chovanie je alebo nie je k úcte Najvyššiemu. Nič viac netreba. Človek hneď vie, či zobrazuje Božiu Dobrotu alebo nezobrazuje. Či ním preteká dobrota alebo zlota.

V Svarogovom kruhu pôsobí na myšlienky bytostný Lada, ktorá nás učí nenechať chladnými svoje duše. Lada takisto ako Veľs nás inšpiruje k zobrazovaniu Božej Dobroty. V tomto prípade však už v myšlienkach. Ak človek myslí tak, že nezostane chladným voči svojmu blížnemu tak stojí pevne v Božej Dobrote. Naopak, ak už myšlienky sú chladné, bez citu, Božiu Dobrotu nezobrazuje ale zlotu.

Všimnite si, že aj v Perúnovej (emočnej) rovine, aj v Svarogovej (myšlienkovej) je v tomto období zastúpený Boží atribút Dobroty v pevnom charaktere. Každé znamenie je buď kardinálne, pevné alebo pohyblivé. Títo dvaja bytostní sú tí, ktorí pevne zobrazujú – ukazujú, ako má vyzerať vzorovo Božia Dobrota.

Preto v tomto období dbajme zvlášť na to, aby sme si dobrotu dokázali udržať už v myšlienkach a emóciách. My samozrejme máme na to dbať počas celého roka, ale v tomto časovom úseku je tento druh úlohy najvypuklejší, keďže pevný atribút Božej Dobroty je zdupľovaný.

Online kalendár nástupníctva bytostných:
http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/mesiace-slovenov-2.htm
 

Martin Hruštínec
http://martinhrustinec.blogspot.sk/

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference