mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Strelec, Tiger a Baran

Budeme si hovoriť o období od 22. 11. 2013 04:43 SEČ do 21. 12. 2013 18:06 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Strelec v Svjetovidovom kruhu, Tiger v Perúnovom kruhu a Baran v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Vládcom znamenia Strelec v Svjetovidovom kruhu je bytostný Prosič, ktorý človeku hovorí: „Človeče, nauč sa prosiť vo Stvorení! Buď prieplavom, cez ktorý prúdi Sila Všemohúceho a rozvetvuj ju pre ľudí, pre bytostných i pre celé Stvorenie! Buď Čistou bránou, cez ktorú prúdi Čistota, Láska a Spravodlivosť!“

Prosič má pod sebou ďalších štyroch bytostných Stranič, Spasič, Svjetič a Listevrezič, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Strelec pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.

Od 22. 11. 2013 04:43 SEČ do 7. 12. 2013 00:03 SEČ pôsobia bytostní Stranič a Spasič.

Stranič človeku hovorí: „Človeče, rozhodni sa, akým smerom pôjdeš, ktorou stranou sa vydáš! K duchovnému, alebo k pozemskému? Musíš urobiť pevné rozhodnutie v tom, na ktorú stranu sa vydáš, ak chceš dôjsť do cieľa! Existuje len jedna Sila, ale môžeš sa vždy rozhodnúť použiť ju na dve strany! Buď pôjdeš ku Svetlu, alebo do temnôt!“

Spasič hovorí: „Človeče, vydaj sa tou správnou cestou, len tak máš možnosť cez poznanie Slova byť „spasený“! Musíš byť ochotný i schopný používať Slovo vo svojom dennodennom živote! Spása je len pre tých, ktorí sa vydajú tou správnou cestou! Nájdi svoju vieru a cez vieru dôjdi ku spaseniu! Spoznaj správne Slovo a ži podľa neho! Byť spasený, alebo zatratený, inú možnosť nemáš, rozhodnutie je len na tebe! Všetky zlé spätné účinky ti láskyplne pomáhajú otočiť sa, lebo si šiel nesprávnou stranou! Všetky dobré spätné účinky ťa láskyplne povzbudzujú kráčať ďalej správnou stranou! Veľakrát si si nesprávnou sejbou vynútil aj tvrdé údery, avšak prichádzajú ti pomôcť odčiniť neprávosti, ktorých si sa kedysi dopustil, aby si aj ty mohol byť spasený a nebol zatratený!“

Od 7. 12. 2013 00:04 SEČ do 21. 12. 2013 18:06 SEČ pôsobia bytostní Svjetič a Listevrezič.

Svjetič človeku hovorí: „Človeče, ucti si všetky dary, ktorých sa ti dennodenne dostáva! Ži každý deň tak, aby tvoj život bol modlitbou! Nielen Nedeľu máš svätiť, každý deň posväť svojím chcením, myslením, rečou a konaním! V činoch uctievaj Najvyššieho Triglava! Každý deň vzdávaj v skutkoch Vďaku Bohu!“

Listevrezič hovorí: „Človeče, priprav cestu Pánovi! Vo svojom srdci, vo svojom vnútri priprav cestu slovu Pánovmu, nech preteká tebou Jeho sila tak, ako preteká sila od stopky listu cez žilky, ďalej sa vetviac, až zaplní celý list! Od srdca tvojho, nech sila Slova preteká cievami, aby sa ti „vrezala do mäsa a kostí“! V takto nachystanej pôde zasievaj nové dobré skutky! Buď rozsievačom zŕn Slova! Prijímaj Slovo od Pána a dávaj Slovo ďalej! Dávaj čo máš, aby si mohol prijímať a z prijatého znovu rozvetvene dávaj! Rozvetvuj dávanie Slova, ako sa rozvetvujú žilky na liste, nech sila Slova z teba preteká k blížnym! V takejto príprave cesty Pánovi buď príkladom pre ostatných! Vybieľ svoje rúcho, účtuje sa ti každý jeden list, nič ti nie je odpustené! Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera!“

Vládcom znamenia Tiger v Perúnovom kruhu je bytostný Strojb, ktorý človeku hovorí: „Nie hmotné veci sú podstatné ale duchovné!“

Vládcom znamenia Baran v Svarogovom kruhu je bytostný Bielojar, ktorý človeku hovorí: „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!“

Bytostný Prosič a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Strojb pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Bielojar pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

Znamením Strelec začínajú Vianoce. Trvajú až do konca znamenia Kozorožec, teda 2 mesiace.

O čom sú Vianoce? Naša Zem sa v čase Zimného Slnovratu (v tomto roku dňa 21. 12. 2013 18:07 SEČ, presne v strede znamení Strelec – Kozorožec) nachádza najbližšie k centru našej galaxie, cez ktoré prúdi Svetlo Všemohúceho do našej Slnečnej sústavy, zároveň je Zem fyzicky najbližšie k nášmu domovu k Raju. Preto v tomto období cítiť ten hrejivý cit u srdca, to teplo a akúsi zvláštnu túžbu. Ako sa približujeme k Zimnému Slnovratu tak táto túžba narastá. Všetko je to umocnené sviatkom Ruže – sviatkom Božej lásky, ktorá sa vylieva do Stvorenia každoročne 29.12. Preto naši predkovia oslavovali Vianoce v tomto období, lebo chceli precítiť tieto silné prúdy svetla a lásky, chceli vycítiť teplo domova – Raja a chceli nabrať duchovných síl do ďalšieho roku. Je úplne prirodzené, že po spoznaní Syna Božieho Ježiša, začali si práve v tomto období pripomínať Jeho príchod na Zem, Jeho pôsobenie a Jeho Slovo, ktoré nám, pokiaľ ho správne používame, zaručí bezpečnú cestu domov.

Vládca znamenia Strelec Prosič je prieplavom, bránou Svetla Všemohúceho. Učí nás byť tiež takým prieplavom, aby sme vedeli silu svetla dávať tam kde je potrebná. Ak vidíme človeka, ktorý sa trápi s nejakým problémom, tak mu máme zo srdca poslať silu, aby zvládol danú situáciu. Máme za neho poprosiť. Vidíme človeka ako si nevie nájsť zamestnanie, takisto máme za neho poprosiť Všemohúceho. Netreba konkretizovať. Poprosíme pre neho o silu, aby to zvládol. Tak isto, ak na nás niekto zaútočí, napríklad nadriadený, treba za takého človeka poprosiť, aby sa spamätal, aby prišla ku nemu nejaká dobrodejná bytosť, ktorá ho bude správnym smerom usmerňovať. Aby postupne odkladal zlé vlastnosti. Poprosíme o silu pre takéhoto človeka, aby to celé zvládol. Všade kde prídeme máme rozvetvovať silu Všemohúceho pokornou prosbou. Učí a pomáha nám v tom Prosič a zároveň aj dotyk domova, ktorý cítime. V tomto období je spojenie so svetlom akési ľahšie, sme ním obklopení. Všetko sú to pomoci, ako ich využijeme záleží len na nás.

Nesmieme zabúdať ani na prírodu, na zver a bytostných. Aj im máme sprostredkovať duchovnú silu, ktorú potrebujú.

Bytostný Stranič nás učí vybrať si tú správnu cestu. Lebo existujú len dve cesty. Dobrá a zlá. Dobrá vedie domov do Raja, ktorý teraz silno vyciťujeme a zlá do večného zatratenia. Buď alebo. Tu netreba nejaké filozofovanie. Každý cíti čo je dobré a čo nie. Je najvyšší čas sa už konečne pevne rozhodnúť ku dobru. Keďže sa nachádzame v súde, toho času ostáva veľmi málo.

Súčasne so Straničom pôsobí aj bytostný Spasič. Ich pôsobenie sa nedá od seba oddeliť. Len jedna vec nám zaručí návrat domov do Raja. Vradenie sa do Vôle Všemohúceho. Slovo, ktoré nám má k tomu pomôcť priniesol pán Ježiš pred 2000 rokmi, ktorého pôsobenie si počas Vianoc pripomíname. On však pred smrťou vidiac u ľudstva svoje odmietnutie zvestoval Syna Človeka (svojho brata). Prišiel na Zem tesne pred príletom kométy vyvolávajúcej svätý súd, ktorá má zavŕšiť jednu etapu ľudského vývoja, aby svojim Slovom, ako posledným záchranným lanom pomohol ľudstvu. Tým Slovom je Posolstvo Grálu. Je totožné so Slovom pána Ježiša len podané inou formou, prispôsobené obmedzenému vnímaniu dnešných ľudí. Kométa prinesie zosilnené účinky Božieho svetla, v ktorých dokáže obstáť len človek vradený do Vôle Božej! Preto je pochopiteľné, že pán Imanuel musel prísť a doniesť toto Slovo (Posolstvo Grálu) o čosi skôr ako dôjde k veľkým zmenám na Zemi. A toto je ten svätý súd.

Ešte pre doplnenie je nutné uviesť, že v počiatkoch sa ľudstvo vyvíjalo správnym smerom. Bytostní, ktorí plnia výhradne Vôľu Všemohúceho ho usmerňovali tak, ako je Bohu milé. Keď však ľudstvo zišlo z tejto správnej cesty odkláňajúc sa postupne k temnu, nepočúvajúc bytostných a po úplnom stratení kontaktu s nimi, tak Všemohúci vo svojej láske poslal na pomoc prorokov. Ich úlohou bolo hlásať Slovo Božie a ním usmerňovať ľudstvo na stratenú správnu cestu. Napríklad cez Mojžiša dostalo desatoro. Ľudia nepočúvali. Preto sa muselo vteliť až samotné Slovo – pán Ježiš, ktorý bol silnejší ako proroci. On teda prišiel len kvôli nášmu zlyhaniu, kvôli našej obmedzenosti ísť správnou cestou. Vôbec sem nemusel chodiť, to by nebolo nutné, ak by sme išli správne. Napokon ho ľudstvo zavraždilo a paradoxne tento čin mnohí oslavujú. Taktiež nebolo nutné, aby sa vtelil na Zem pán Imanuel autor Posolstva Grálu.

Bytostný Svjetič nás učí ctiť si Všemohúceho. Náš život má byť naplnený úctou a vďakou k Bohu. Nie len v nedeľu si máme spomenúť na Všemohúceho ale každý náš skutok má byť modlitbou. Ak budeme takto žiť, budeme svietiť čo nie je len obrazné pomenovanie, lebo naša duša bude vyžarovať svetlo. Kam vstúpime, tam zároveň vstúpi s nami duchovné svetlo, ktorá povznáša okolie, dodáva silu a lieči rany.

Spolu so Svjetičom nastupuje k pôsobeniu bytostný Listevrezič, ktorý nás nabáda k tomu, aby sme vo svojom vnútri pripravili cestu Pánovi. Máme sa snažiť z hĺbky duše, z ducha precítiť Lásku k Bohu i všetky Jeho milosti, ktoré sa nám dostávajú. Keďže sme v tomto období najbližšie k nášmu duchovnému domovu a približujeme sa ku sviatku Ruže sme tým posilňovaní. Tieto city majú prenikať našim vnútrom podobne ako sila, ktorá cez stopku listu a cez žilky zaplňuje celý list. Cez naše žily a cievy má sila Slova prenikať a vrezať sa do nášho tela, do mäsa a kostí. Nie je to žiadne podobenstvo.

V emočnej a komunikačnej rovine pôsobí Strojb vládca znamenia Tiger, ktorý hovorí „Nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné!“ Je úplne prirodzené, že človek bude po precítení a používaní rád vyššie spomínaných bytostných Prosiča, Straniča, Spasiča, Svjetiča a Listevreziča za podstatné a prvoradé považovať veci duchovné. Pozrime sa spoločne na toto obdobie každoročne sa opakujúce. Tento rok od 22. 11. 2013 do 21. 12. 2013. Obchodné centrá a supermarkety plné ľudí naháňajúcich sa za hmotou (vianočné nákupy). Musíme si uvedomiť, že dary Všemohúceho sa nedajú nepoužívať, dajú sa len používať dobre alebo zdeformovať. A ľudia zdeformovali odkaz Všemohúceho prineseného bytostným Strojbom tak, že pre nich teraz znie: Nie duchovné veci sú podstatné, ale hmotné! Čo má dieťa z drahých hračiek pod stromčekom keď nedostalo lásku a teplo rodičov? Čo má človek z hmotného darčeka, keď neucítil lásku od svojho blížneho? Kedy ľudia pochopia to nedôstojné pachtenie sa po pozemskom, to malátne prežívanie Vianoc? Kde je život, kde je detská radosť? Kde je plnosť? Úprimná snaha o to pravé? Snaha po čistote a ušľachtilosti?

Zároveň v myšlienkovej rovine jemnej hrubohmotnosti pôsobí bytostný Bielojar vládca znamenia Baran. Je to znamenie v Svarogovom kole Svjetovidovej guli. A v tomto kole je znamenie Barana posledným, to znamená, že týmto Baranom končí Svarogovo kolo. Toto kolo hovorí najviac a najpriamejšie k vývoju ľudského ducha. Preto naši predkovia ako aj iné kultúry začínajú nový rok zimným slnovratom, kedy od znamenia Barana preberá vladárske žezlo bytostný Rod, vládca znamenia Ryby. Teda znamením Rýb, zimným slnovratom začína nový rok (nové Svarogove kolo), ktoré môžeme nazvať duchovným rokom (najjemnejšie pôsobenie). Po Rybách nasleduje Vodnár, Kozorožec, Strelec, Škorpión atď.

Všimnime si jednu zaujímavú skutočnosť. Práve zimným slnovratom kedy je naša Zem najbližšie k nášmu domovu – Raju končí duchovný rok (počítaný vo Svarogovom kole). Máme byť v jednej etape (roku) zrelí a blízkosť domova má nám byť odmenou a povzbudením do ďalšieho roku, zároveň aj posilnením. V malom nám to ukazuje, že ak sa človek duchovne snažil, tak dokáže intenzívnejšie precítiť na tomto konci duchovného roka blízkosť domova. Vo veľkom je to to isté, len po úplnom ukončení svojho vývoja dôjde do cieľa – domov, do duchovného Raja.

A čo hovorí vládca znamenia Barana? „Len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do Raja!“

To znamená, že bytostný Bielojar pôsobí na nás v tomto zmysle, aby sme bielili svoje rúcho – dušu od všetkého nečistého. Niet inej možnosti dostať sa domov ako s čistým srdcom. Alebo si ľudia myslia, že do Raja vpustia nejakých zloduchov? Božie zákony sa nedajú obísť ani o milimeter, keď má človek v sebe napr. závisť tak ona dotyčného nepustí vyššie. To je zákon tiaže, ktorý sa určitým spôsobom prejavuje aj v hrubohmotnom prostredí. Napríklad keď ponoríte do vody kameň, tak on nebude plávať na povrchu ale klesne na dno lebo je ťažký. Naopak suché drevo bude plávať na povrchu. Hriešne duše takisto po smrti klesajú na dno – do temných úrovní a svetlé duše na hor do svetlých úrovní. Pričom tých úrovní je veľmi veľa, lebo každý človek má odlišnú tiaž duše.

V tomto období máme teda čistiť svoje duše od našich nepekných vlastností. Ako pomoc nám slúži zákon rezonancie, o ktorom nám už pred 2000 rokmi povedal pán Ježiš. „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!“ Zmysel týchto Ježišových slov ešte podrobnejšie vysvetlil pán Imanuel vo svojom diele Posolstvo Grálu.

Tá trieska znamená chybu, ktorú vidíme u blížneho a rozčuľuje nás, ale práve tým, že nás rozčuľuje je tou pomocou pre nás. Lebo si máme uvedomiť, že ak nás to na tom druhom rozčuľuje, tak určite tú vlastnosť máme v sebe. A vtedy máme riešiť seba a nie toho druhého. Akonáhle riešime toho druhého, tak krivíme odkaz bytostného Bielojara. Riešiť toho druhého znamená, že nestúpame smerom k Raju.

Ak riešime seba, tak zákonite stúpame vyššie a približujeme sa k Raju.

Čo je typické pre Vianočné Sviatky? Čistíme svoje obydlia. My cítime, že máme niečo čistiť, ale naša duchovná lenivosť zariadila s pomocou prepestovaného rozumu, že to duchovné nechávame krpatieť a pustíme sa do čistenia obývačky, spálne, okien atď. A tým premeškávame drahocenný čas. Dar Vianoc nechávame rok čo rok prejsť pomedzi prsty.

Preto sa snažme Vianoce prežiť dôstojne, ako sa na ľudí patrí.

Prajem vám požehnané Vianoce.
 

Martin Hruštínec
http://martinhrustinec.blogspot.sk/
 

Súvisiaci článok: http://martinhrustinec.blogspot.sk/2011/01/vtieravi-prizivnici-vianocneho-obdobia.html

Video viažuce sa k téme „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!“:
http://www.youtube.com/watch?v=Rn7UPDfTIok

Online kalendár nástupníctva bytostných:
http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/mesiace-slovenov-2.htm

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference