mapa stránek || vyhledávání

Životná potreba svätenia sviatočného dňa!

Ľudia sú vzdialení od správneho pochopenia a tým i od plnenia prikázaní, pretože majú tendenciu prispôsobovať si ich svojej pohodlnosti. A tak je to i s tým tretím, pri ktorom je väčšina veriacich presvedčená, že mu dostatočne učinili zadosť svojou účasťou na nedeľnej pobožnosti.

obr7958Avšak takýto prístup je iba svedectvom ich veľkej povrchnosti a pohodlnosti, pretože samotná účasť na pobožnosti nám nikdy nemôže posvätiť deň sviatočný!

Účasť na pobožnosti je tým najlepším predpokladom na to, aby sme sviatočný deň mohli správne posvätiť, avšak toto musíme učiniť len my samotní! Každý sám za seba! V skutočnosti jedine človek sám môže posvätiť deň sviatočný! Nemôže to za neho urobiť ani kňaz a nie je to vybavené ani jeho účasťou na pobožnosti.

V čom teda spočíva ono posvätenie? V zastavení, v tichu a v zamyslení sa nad svojim životom počas uplynulého týždňa. Vo vnútornom pohľade dozadu na všetky zásadné rozhodnutia, ktoré sme v týždni urobili a to vo vzťahu k Vôli Stvoriteľa. V posúdení toho, v čom boli naše činy v súlade s Jeho Vôľou a v čom sme sa od nej odchýlili.

Posvätenie sviatočného dňa teda spočíva v povinnosti, aby sme minimálne raz do týždňa, v deň pracovného pokoja ktorý nám k tomu poskytuje časový priestor, podrobili sami seba kritickej analýze, uvážili naše klady i zápory a vytýčili si správny smer, ktorým by sme sa mali uberať v budúcich dňoch. Smer, ktorý by mal byť samozrejme v súlade s Vôľou Najvyššieho.

A ak budeme takto pravidelne činiť, čiže ak budeme správnym spôsobom svätiť deň sviatočný, budeme vo svojom živote spieť k čoraz väčšiemu zdokonaleniu, zanechávajúc za sebou svoje chyby a nedostatky a stávajúc sa čoraz lepšími, svetlejšími a ušľachtilejšími ľuďmi.

Podstata sviatočného dňa teda spočíva v duchovnom zužitkovaní predchádzajúceho týždňa a vo vytýčení stratégie do ďalšieho, nového týždňa.

Kto však takto nekoná, prechádza svojim životom naprázdno, bez schopnosti duchovného zužitkovania všetkého, čo zažil. Celý jeho život mu prechádza pomedzi prsty a on z neho nezíska žiaden duchovný prospech, pretože si pre seba nedokázal nájsť chvíľu času a ticha. Takýto ľudia svoj život v podstate premrhajú, zotrvávajúc nepoučiteľne vo svojich starých chybách.

Šesť dní v týždni má byť teda pre nás priestorom pre svetské práce a siedmy deň odpočinku od svetských činností má byť naopak dňom práce duchovnej. A až takýmto spôsobom správne využitý sviatočný deň dá skutočný, duchovný zmysel celému nášmu životu a tomu, čo sme v ňom smeli prežiť.

Spýtajme sa teraz, kto takto koná? Keď aj nie úplne pravidelne, ale aspoň z času na čas? Kto si vo sviatočný deň zastane ako generál nad mapou bojových postavení svojej armády, aby dôsledne analyzoval stav jej bojaschopnosti, všetky jej slabiny i prednosti a aby na základe toho poznania vytýčil novú stratégiu do ďalšieho boja? Do boja za dobro, spravodlivosť a ľudskosť?

V súvislosti s našou problematikou nemožno zabudnúť na dva dôležité momenty, ktoré vo veľkej miere napomáhajú k správnemu posväteniu sviatočného dňa. Sú nimi mlčanie a ticho!

Najskôr pár slov k mlčaniu:

Mlčanie možno považovať za jeden z najzákladnejších predpokladov vyzrievania našej osobnosti.

Ak totiž v mlčaní nad niečim intenzívne premýšľame, naša myšlienka sa stáva silne magnetickou a nadobúda schopnosť priťahovať ako magnet všetky rovnorodé, alebo určitým spôsobom podobné myšlienkové formy. Ak sú naše myšlienky dobré, sme sa schopní prostredníctvom ich magnetizmu spojiť s vysokými úrovňami stvorenia. Touto cestou nám môže byť zoslané vyriešenie akéhokoľvek nášho osobného problému, môže nám byť ukázaný správny smer pri závažnom životnom rozhodnutí, ako i daná svetlá inšpirácia pre naše každodenné konanie a jednanie.

V mlčaní a v hlbokom myšlienkovom zahĺbení môžeme dostať na základe princípu myšlienkového magnetizmu odpoveď na čokoľvek.

Toto tušenie sily, ktoré v sebe skrýva mlčanie, vybadali už naši predkovia, keď vraveli, že hovoriť je striebro ale mlčať zlato. Taktiež z histórie máme mnohé príklady ľudí, ktorí sa snažili nadviazať spojenie so Svetlom tak, že načas odišli do samoty, napríklad do púšte, aby tam v mlčaní a tichu, nabitom myšlienkovým magnetizmom našli odpovede na všetky životné otázky.

V dnešnej dobe nie je samozrejme možný nejaký dlhodobý odchod do samoty a ani to nie je potrebné. Stačí iba v deň sviatočný správnym spôsobom zužitkovať to, o čom sme doposiaľ hovorili.

A teraz zase pár slov k tichu:

Iba v tichu sa môže naše mlčanie tvorivo a plnohodnotne rozvíjať. Dnešná doba je však pramálo naklonená skutočnému, duchovnému rozvoju človeka prostredníctvom ticha a mlčania. Naša doba je totiž dobou hluku, znemožňujúceho tiché sústredenie. V domácnostiach bývajú zapnuté televízory, rádiá, či rôzne prehrávače, ľudská myseľ je zaplnená nadmernými informáciami z internetu, novín a časopisov, takže moderný človek, ktorý nič netuší o týchto skutočnostiach sa stáva plytkou a povrchnou obeťou doby. Stáva akousi skupinovou dušou, neschopnou vytvoriť vlastnú, samostatnú a hlbokú myšlienku.

Takýto človek, plytkého a povrchného myslenia je potom iba biologickou bytosťou, považujúcou sa za človeka, ktorého však možno pomocou médií, internetu, alebo iných vplyvov bezmyšlienkovite manipulovať a vmanipulovať do čohokoľvek, pretože v ňom niet vlastného a samostatného uvažovania.

No a práve preto nám bolo pred stovkami rokov jasnozrivo darované tretie prikázanie, aby sme sa tohto všetkého dokázali vyvarovať. Aby sme dokázali prehliadnuť nástrahy temnoty a stať sa plnohodnotnými ľuďmi.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

6 komentářů

 1. Jak jsem tu po pár měsících zjistil, autor p.Šupa nic neobhajuje, s nikým nediskutuje. Takže k jeho článku maličkost – a to k jeho „A teraz zase pár slov k tichu ….. “

  Přístup je opět individuální, jako ostatně i cesta k poznání sebe sama. Již to tu někdo vzpomínal.
  Cituji Vivékánandu :
  “ Ideální muž je ten, který uprostřed největšího ticha a samoty je schopen nejintenzivnější činnosti a uprostřed nejintenzivnější činnosti umí najít ticho a samotu pouště“.

 2. Mne sú systematicky sympatickí takí ludia, ktorí dokážu v najväčšom posvätnom tichu ,,si uprdnúť „, pretože aj PRD je len prejavom vôle Hospodina…

  Amen vám…

 3. Smer chce liečiteľov zatvárať do basy
  Trápi vás niečo a boli ste u bylinkárky, dala vám čaj?
  (4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

  Týka sa všetkých regulovaných činností, teda napr. advokátov a notárov, ale aj lekárov a doktorov. Odôvodnenie sa venuje len lekárom a na výbor prišiel tento pozmeňovák obhajovať predseda Slovenskej lekárskej komory, pán Marián Kollár. Ten pán Kollár, ktorý si neváhal zobrať slovenských pacientov za rukojemníkov a ohroziť starostlivosť o nich pri vydieraní vlády v roku 2011.
  V odôvodnení sa píše:…
  https://dennikn.sk/blog/smer-chce-liecitelov-zatvarat-do-basy/?ref=top

  1. K tématu pana Šupy.
   Navrhuji, aby lidé chodili v den sváteční protestovat proti lidské blbosti !!

   Ale vážně. Je mnoho filmů sci-fi, kterých námět je z daleké budoucnosti a lidé v nich nejsou většinově šťastni. Hraje v nich roli např. čipování, selekce lidí na ty, kteří jsou vyvoleni a na póvl = otroky, řízená porodnost, uměle krácený život, rozbití přírody, biosféry….a stále je v nich násilí a neustálý boj o přežití.

   I v tom skvělém filmu o Avatarovi, z daleké budoucnosti, nedospěli Američané k tomu, že života je třeba si vážit.

   Bude jedním z lidských vrcholů, až začne chápat člověk přírodu jako základní podmínku života a ne jako něco, co je tu stvořeno pro něj a co je potřeba zcela využít, vyčerpat i za cenu zničení sebe sama? Zatím, zdá se, že platí ta druhá varianta.

   Pro „bo“.

   Člověk a jeho blbost je nekonečná.

   Člověk a jeho možnosti jsou obrovské. Limity člověku však vytváří zase jen člověk.

   To, co cítím od SMERu, to je jen počátek.

  2. Z tých bodov mi nie je jasné koho chcú obmedzovať. Vyložiť sa to dá kde ako. Ale postupne by mohlo z toho hroziť, že budú aj liečiteľov zatvárať. Čo sa vlastne dá s tým parlamentom robiť? Však takto si môžu presadiť čo si zmyslia..

 4. Student píše:

  ….To, co cítím od SMERu, to je jen počátek.

  Ak si myslýš že vieš, tak naozaj nevieš. Smer, to je strana , ktorá je odpornejšia ako Satanov prd, lebo jeho preceda sa hlási ku katolicizmu, lebo bol vraj , na birmovke“ a bol od svojich 18 rokov komunistom, kde vo svojej prihláške napísal, že je s ,,vierou“ vyspooriadaný definitívne…

  Pri posledných prezidentských volbách ,,svoju“ vieru zase účelovo vytiahol, až kým mu média nepredhodili pred ksicht onú ,,Prihlášku“…

  Takýto ZMRD, komunista-katalík“ je najodpornejšie, čo sa v našej gubernii mohlo stať..

  A ten Tvoj počátek, to je miništrant Zmrda , ktorý sa naozaj volá Počiatek a je súčasným miništrantom – peňozokazcom v gubernii…

  Tak nám Galaktická láska, pomáhaj…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference