mapa stránek || vyhledávání

Znamenie Drak od 1. 7. 2014 do 14. 7. 2015

Dňom 1. júla 2014 sme sa dostali do žiarenia znamenia Draka, ktoré potrvá do 14. júla 2015.

Toto žiarenie zabezpečuje bytostná planéty Jupitera, ktorá ako druhé Slnko Slnečnej sústavy viac energie dáva ako dostáva.
Čo môžeme očakávať v tomto období?

drakK tomu potrebujeme poznať charakter znamenia Draka, ktorého vládcom je bytostný Lele.

Lele hovorí človeku: „Nechci to, čo ti nepatrí!“

Zároveň Lele sprostredkováva atribút Božej Moci a jej pevné zobrazenie.

Z toho vyplýva, že ľudia majú stáť pevne, neochvejne v Moci Božej ako vzor pre blížnych.

Ale ako? Tým, že človek nebude chcieť, čo mu nepatrí! Musíme si uvedomiť, že nám v skutočnosti nepatrí nič! Ani my sami nepatríme sebe! Všetko vrátane nás patrí Všemohúcemu – jedinému zdroju života. Ani jediné zrnko piesku, ani jediný atóm človek nestvoril. Stvoriteľom sa nazýva preto, lebo On stvoril všetko, je zdrojom. Človek sa nazýva tvor, lebo on to čo je stvorené formuje, pretvára, tvorí.

Človek dneška robí dve najväčšie chyby, ktorými sa prehrešuje voči Božiemu zákonu, ktorý sprostredkováva jeho bytostný služobník Lele. Po prvé lipne na všeličom možnom a po druhé odsudzuje druhých. Tieto chyby potom spôsobujú, že strácame moc sami nad sebou aj svojim osudom, cítime sa bezmocne, miesto vzoru „moci“ sme vzormi „bezmocnosti“.

Najskôr si však vysvetlime, čo znamená slovo „moc“. Toto slovo vyjadruje „pomoc“! Od koho očakávame po-moc? Od niekoho, kto v danej situácii je nejakým spôsobom lepším ako my alebo má lepšie podmienky. Napríklad bolí nás zub, pomoc očakávame od zubára, ktorý je lepším v danom lekárskom obore. On tomu rozumie, my nie a má aj lekársku výbavu na rozdiel od nás. Keď sa nám pokazí auto očakávame pomoc od automechanika, ktorý sa tomu na rozdiel od nás rozumie a má autoservis. Dieťa sa prirodzene podriaďuje svojej matke starostlivo dohliadajúcej na jeho prvé krôčiky.

V tomto období máme všetci nejakým spôsobom pomáhať druhým. Každý vie niečo iné, čo ten druhý nevie a naopak.

Žiaľ, miesto pomoci u nás často nastupuje zneužitie moci a to, ako sme už spomenuli, lipnutím na rôznych veciach a súdením druhých.

Lipnutie je stav človeka, ktorý sa duševne upnul na niečo. Môžu to byť peniaze, auto, dom, akékoľvek hmotné veci ale aj prestíž, priazeň od iného človeka, láska k milovanej osobe…proste čokoľvek. Pred týmto nezdravím lipnutím nás má chrániť dodržiavanie prvého Božie prikázania: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! /1/

Je správne mať dom, auto, peniaze, postavenie, partnera, ktorého milujeme ale nesmie to stáť nad našou láskou k Bohu. Náš duch sa musí upnúť čo najviac k Bohu, aby sa nestal otrokom pozemských vecí.

Čím viac človek lipne na niečom, tým viac pociťuje bezmocnosť a strach akonáhle je ohrozený objekt jeho lipnutia.

Zoberme si napríklad celosvetovú finančnú krízu kde ľudstvo ako celok je bezmocným pozorovateľom. Predtým však bola a stále je jasne viditeľná naša hrabivosť. Nepoučili sme sa, preto prežívame to čo prežívame, pričom jediným liekom je nelipnúť na peniazoch, majetkoch teda na tom čo nám nepatrí, lebo v skutočnosti všetko máme mať len v správe pre blaho druhých.

Máme sa naučiť majetky múdro spravovať ku cti Božej, pre požehnanie blížnych a nie si z nich robiť modly. Keď sa teraz ľudstvo celé roky klaňalo peniazom, tak zákonite musela skôr alebo neskôr prísť pomoc, ktorá nás od toho odtrhne… keď sa budeme spierať, tak aj násilne.

V Drakovi teda môžeme očakávať naše odtrhávanie od rôznych lipnutí z duše. Čím budeme tvrdohlavejší tým to bude viac bolieť. V skutočnosti ide o veľkú pomoc, lebo človek sa takto oslobodzuje od bremena lipnutia, ktoré si sám na seba naložil. Preto je dôležité s vďakou to prijať. Potom sa aj väčšia bolesť môže skôr zahojiť.
 

Ďalšou závažnou negatívnou vlastnosťou človeka je odsudzovanie druhých, vynášanie súdu nad blížnym teda to, čo človeku opäť nepatrí!

Súd prináleží jedine Všemohúcemu. Človek nie je uschopnený súdiť. Nebol na to stvorený.

Čo je to však súdenie blížnych? V mnohých prípadoch máme pravdu ale pravda samotná, aj keď aj tu s tou „pravdou“ treba byť opatrný, nás neoprávňuje druhého človeka odsudzovať.

Súdime vtedy, keď v nás nie je láska ale naopak zlosť, opovrhnutie, nenávisť a podobné negatívne emócie.
Vidíme na ulici opitého, špinavého človeka. Máme pravdu v tom, že je to škaredé. To je skutkový stav veci. Teda uvedomujeme si, že sa takto človek nesmie správať ale pošleme mu lásku, v duchu mu zaprajeme silu k prebudeniu. Takto človek nesúdi.

Dieťa rozbije pohár. Čo nasleduje? Ak matka začne zlostne kričať tak dieťa súdi. Darmo to bude ospravedlňovať skutkovým stavom, že dieťa rozbilo pohár. Matka nedala lásku.

Pričom pozor treba dať na to, že láska je prísna. Znamená to, že ak sa inak nedá pomôcť dieťaťu, tak ho aj vycápeme po zadku alebo inak potrestáme. Ak to bolo s láskou, tak to nebol súd.

Musíme si neustále strážiť vlastné emócie. Snažiť sa o udržanie si najväčšieho a najsilnejšieho citu lásky.
Takže ešte raz. Keď v nás je láska a v duchu zaprajeme druhému, tak nesúdime aj keď vidíme a vieme pomenovať skutkový stav veci.
Politik vytuneloval štátnu kasu? Udržíme si k nemu cit lásky, zaprajeme mu, aby sa spamätal.

Uvedomujeme si, že to čo nás rozčuľuje na blížnom, máme zákonite sami v sebe. To je pre nás pomoc. Začneme riešiť svoje vlastnosti, nie toho druhého. Navyše ani seba nemáme súdiť, to znamená cítiť k sebe lásku a poprosiť o silu.
 

Lele, vládca znamenia Drak pôsobí energiou žltej farby, ktorá má vplyv na žltý meridián a ktorý pôsobí v organizme na srdcovo-cievny systém. Preto v tomto období si treba dať pozor hlavne na vysoký krvný tlak a infarkt. Prevenciou sú určite aj vyššie spomínané rady ako nechcieť to, čo nám nepatrí.
 

/1/ http://www.svatygral.sk/sk/desatoro-prikazani
 

Martin Hruštínec
www.jupitera.sk
 

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference