mapa stránek || vyhledávání

Ako bude zem očistená od zla?

Takto to dnes chodí – hovoria ľudia a fatálne sa zmierujú s mnohostrannými prejavmi zla. Zlo sa stáva samozrejmosťou a niečím úplne normálnym. Zmierujeme sa s nečestnosťou, nepoctivosťou, nespravodlivosťou a prispôsobujeme sa im. Je len málo takých, ktorí veria, že zlo na tejto zemi môže byť zničené. A predsa, aj keď sa to zdá neuveriteľné, zničené bude! A predsa padne, hoci dnes to málokto považuje za možné! Ako k tomu dôjde?

zemeV každom človeku, nech je už akokoľvek zlý, sa vždy nachádza predsa len niečo dobrého. Každý z nás má okrem temných osudových vlákien, ktoré si tká svojou náklonnosťou ku zlému, i svetlé vlákna chcenia k dobrému.

K zničeniu zla na zemi dôjde zvýšeným vyžarovaním Svetla do všetkých osudových vlákien ľudí, ktoré si utkali svojim myslením a jednaním. Žiara, tlak a neuveriteľným spôsobom zvýšená sila sa teda vleje do absolútne všetkých osudových vlákien dobrého i zlého chcenia ľudí tejto zeme.

Odolať tejto žiare, tomuto tlaku a tejto sile však budú môcť iba pevné vlákna dobrého chcenia! Iba pevné a silné osudové vlákna vytvorené človekom, usilujúcim o dobro, čestnosť, spravodlivosť a ušľachtilosť. Tieto vlákna, posilnené nebývalou silou, potom zosilnejú ešte viac a takéhoto jedinca doslova vymrštia smerom k Svetlu tak, ako napnutá tetiva luku vymrští šíp. Každý takýto človek bude prudko povznesený k Svetlu v ústrety šťastiu, mieru a radosti. Na rozdiel od ostatných sa tým vyhne mnohým nebezpečenstvám, od ktorých zostane uchránený.

Čo sa však stane s ľuďmi, ktorí síce majú dobré chcenie, ale žiaľ nie až také silné? Ktorých vlákien dobrého chcenia je preto len veľmi málo a sú slabé?

Slabé vlákna nemôžu odolať zvýšenému tlaku, sile a žiare Svetla a preto sa potrhajú! Potrhajú sa a zhoria, lebo chcenie k dobrému u dotyčného človeka síce jestvovalo, ale nebolo silné. Bolo iba slabé a tieto slabé vlákna neboli schopné vydržať zvýšenie vyžarovania sily Svetla.

Človek, ktorý nevyvinul dostatočnú intenzitu dobra, čoho dôsledkom boli iba slabučké vlákna jeho dobrého chcenia, ktoré preto neboli schopné odolať tlaku sily Svetla, takýto človek zostane potom zviazaný už len so svojimi temnými osudovými vláknami. Zostane tak vydaný napospas temnote! Napospas zlu, ktoré bolo u neho prevažujúce a nakoniec aj prevážilo, i keď tento človek mal v sebe aj niečo dobré. To dobré v ňom však žiaľ nebolo dostatočne silné, aby odolalo zvýšenému tlaku Svetla, ktorý čoskoro obopne túto zem.

Dobro bude teda povznesené a zlo zahubí všetkých, ktorí s ním zostanú spojení svojimi osudovými vláknami. Stane sa tak preto, lebo Svetlom posilnené nebudú len svetlé vlákna dobrého chcenia, ale i temné vlákna zlého, nečistého, nespravodlivého a neušľachtilého myslenia a jednania ľudí. Kým však to dobré čaká prostredníctvom zvýšenej sily Svetla povznesenie, to zlé sa vzájomne zhlukne a zhustí natoľko, že vo vystupňovanej zlobe roztrhá samo seba. Lebo len v dobre a ušľachtilosti je možný trvalý vývoj bez konca, kým vrcholom zla, vystupňovaného silou Svetla až na maximum, je sebazničenie.

Takto teda zvíťazí dobro a bude zničené zlo na zemi. Spôsobí to sila vyžarovania Svetla a sila odolnosti osudových vlákien nášho dobrého chcenia, ktoré alebo odolajú, alebo budú roztrhnuté.

Aby teda človek obstál a nemusel byť zahubený, mal by v sebe vedome pestovať silné chcenie k dobrému. Mal by začať dbať o to, aby jeho myslenie a celý jeho vnútorný život bol len dobrý, čistý a ušľachtilý. Aby jeho slová boli len ušľachtilé. Aby všetko jeho jednanie a činy boli iba ušľachtilé a dobré.

Nie je to ťažké. Treba iba vážne chcieť. Vážne chcieť byť dobrým človekom, ktorý ušľachtilo myslí, hovorí a koná. Ktorý to berie na zreteľ pri všetkých svojich povinnostiach. Takto tým totiž pracujeme na zosilňovaní vlákien svojho dobrého chcenia, aby tieto mohli odolať zvýšenému tlaku sily vyžarovania Svetla a my sme mohli byť skrze ne povznesení.

Kto však nedbá o dobro a ušľachtilosť, kto vedome nepracuje na posilňovaní vlákien svojho dobrého chcenia, kto nedbá o čistotu svojho vnútorného života, kto rozpráva neušľachtilo a jedná nečestne, ten posilňuje iba svoje temné osudové vlákna, kým vlákna jeho dobrého chcenia zostávajú slabé a tým i neschopné ustáť zvýšenie tlaku sily Svetla. Musia sa preto roztrhnúť, čím človek zostane odpojený od Svetla a všetkých pomocí, vydaný napospas už len temnu a tým zničeniu.

V každom z nás je niečo dobré. Otázkou iba zostáva, či to dobré v nás je aj dosť silné. A to, či naozaj je dobro v nás dostatočne silné, preverí žiara Svetla Najvyššieho, ktorá sa približuje k tejto zemi, aby sa pre jedných stala povznesením a pre druhých záhubou.

Dnes je doba, v ktorej človek musí vedieť o týchto skutočnostiach. Doba, kedy má byť v tomto smere vedomým, aby sa mohol zariadiť tak, aby obstál. Každý z nás, ak mu na sebe čo i len trochu záleží, by preto mal začať urýchlene upevňovať osudové nitky svojho dobrého chcenia, pretože iba v silnom chcení k dobrému sa pre nás skrýva možnosť nášho ďalšieho jestvovania v tomto stvorení.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.6
hlasů: 7
Tisk Tisk

93 komentářů

 1. Autor píše :

  …..Tieto vlákna, posilnené nebývalou silou, potom zosilnejú ešte viac a takéhoto jedinca doslova vymrštia smerom k Svetlu tak, ako napnutá tetiva luku vymrští šíp. Každý takýto človek bude prudko povznesený k Svetlu v ústrety šťastiu, mieru a radosti….

  Ja by som aj bol za, teda za to vymrštenie, ale v matematike smesa učili, že sila , teda sila vymrštenia musí mať velkosť a smer.

  Teda akou velou silou budem Ja osobne vymrštený, pretože ak sila vymrštu bude vačšia ako gravitácia Zmevajca, opustím Zemevajce a dostanem sa podla niektorých vizionáro doNeba. Ja ale do toho odporného Neba, kde sa už teraz nachádza niekolko milionov falošných, odporných a stupidných veriacich nechcem ani keby miponúkli samostatnú ,,etáž“ Neba.

  Takže zase vizionár, ktorý si je viacmenej istý, že bude vymrštený smerom hore do toho odporného, smradlavého a lepkavého ejakulátu šťastia…

  JA len citujem klasika , že FUJ za takúto perspektívu …

  1. Nebojte, ona je to celé kravina :-)))

   A to je štěstí i pro pana Šupu, protože by byl hodně nepříjemně překvapen, k čemu by to jeho podivné „dobré chtění“ při skutečném lámání chleba bylo…

 2. p. Hruštinec píše:

  ….A aj prebieha…

  Kristova noho, načo tie dristy, o ktorých nemáte ani len tušenia. Načo ten strach a poníženosť už vopred pred smrťou. Smrť je súčasťou života a preto ma prd zaujíma čo bude po nej… Ešte žiaden živý tvor ,,nepodal report o tom, ako to TAM vyzerá“, takže splietanie rôznych strašidelných kompilácií, sa mi zdá úbohé a stupídne.

  Nechcem sa k tejto téme neustále vracať, ale podla môjho skromného názoru smrťou našťastie všetko raz a navždy končí. Žiadne Peklo, žiaden Očistec, žiadne niekolko etážové Nebo, žiadne Svetlá, len krásné , Sväté Ticho a Tma…

  Pomaly niektorí z nás budú ochotní sa pridať aj na stranu starých Egypťanov a svoje mrtvé telá budú chcieť vykuchať od vnútorných orgánov, včetne sopla“ – mozgu a kožu s kosťami balzamovať, aby ich potom našli po tisícročiach ako zvráskavené, odporné a vysušené zdochliny…

  Tak nám Ponokio pomáhaj…

  1. „Ešte žiaden živý tvor ,,nepodal report o tom, ako to TAM vyzerá“…..“

   Co Dante Alighieri? Co Daniil Andrejev?

   Někteří lidé, určitě mezi nimi i někteří současní vědci, by si možná přáli, aby „z tohoto jiného světa, této úrovně naprosto nepředstavitelných dimenzí a časoprostorů, vibrací a energií“ byla natočena video reportáž, že ano?

   Je to však vůbec potřeba? Když někdo za 10, druhý za padesát let, někdo třeba jiný již jen za rok či za týden, tu „jinou“ realitu pozná sám.

   Již jsem Ti o tom psal pod jiným článkem – opakuju: „V otázkách kolem Slova, Boha, Syna. Matky, Moudrosti, Pravdy, Jeho Vůle, Kršnu, Taa…..atd., dodám ještě to Tvoje dnešní TAM/?/, Ti nikdo žádné argumenty nedodá. Vždy je to o té rezonanci s vnitřním cítěním.

   Čusky and busky !

  1. Milan, ten článok na ktorý je tu zverejnený odkaz je dobrý, iba je škoda, že nie je písaný v modernom (vedeckom) jazyku, ale obracia sa na staré východné náuky, voči ktorým môžu byť určitý ľudia predpojatí. Aj Ježiš sa vo svojom učení tejto tematiky dotkol, ale tvorcovia kresťanstva tieto pravdy do dogmatického učenia cirkvi nezahrnuli z politických dôvodov. Dnes vieme, že dobro a zlo sú relatívne pojmy, ale nakladaáme s nimi, ako by boli reálne veličiny. To sa týka aj našej duálnej podstaty sveta, tiež sa tvárime, že duchovné dobro a zlo v našom stvorenom svete je realitou aj vo večnosti. Ale u Boha žiadna dualita (ani zlo) nejestvujú!
   Pekný deň!

   1. Při Vašem pohledu na člověka – jeho duši, který však zřejmě není v harmonii s křesťanskou dogmatikou ale který se může dotýkat učení Syna Ježíše Krista, si k Vám dovolím jeden konkrétní dotaz.

    Píšete o duální podstatě světa – OTÁZKA: jak se v ní projevuje duchovní dobro a duchovní zlo a můžete uvést příklady i neduchovního dobra a neduchovního zla, když při obou dvou variantách existuje v daném člověku vždy stejná duchovní podstata?

    1. Pane Studente, v duálnej podstate sveta sa duchovné dobro a zlo prejavujú ako relatívne pojmy, tj. niekto môže hodnotiť určitý skutok ako dobro, kým iný ako zlo. Príklad: Bezdomovec nájde na chodníku peňaženku s peniazmi a to môže považovať za dobro. Ale, pre toho, kto ju stratil, je to zlo. Pre panovníka, ktorému ide o moc je vojna dobrý prostriedok k upevneniu moci, kým pre toho, kto v tej vojne bojuje a umiera je to zlo.
     Za „neduchovné“ dobro a zlo možno považovať napr. postavenie dravca v prírode, ktorý sa musí živiť lovom iných zvierat. Je to dobro, alebo zlo? Tiež je to možno posudzovať relatívne.
     U Boha takáto dualita (dobra a zla) nejestvuje, lebo je tu jednota. Ježiš tieto vzťahy definoval na tých, ktorí sú pod zákonom a na tých, ktorí sú ako Synovia (Boží) dedičmi a teda sa na nich zákon (sluhov) nevzťahuje.

    2. Lebo student sem chodí diskutovat v delších časových intervalech, dovolím si moji vsuvku.

     Tak Vy, Degone, píšete, že duchovní dobro a duchovní zlo se projevuje jako relativní pojmy. Pojem „duchovní“ však má mnohem blíže k Věčnému, ne? Tedy k Absolutnímu- kde je míra tohoto hodnocení. Naše lidské hodnocení je vždy jen relativním. Samozřejmě, že by se nabízela otázka – co si vlastně představujete pod pojmem duchovní. Proč to však komplikovat.

     Duchovní dobro a zlo – Vaše příklady vycházejí z určitá fabulace. Příklad duchovního dobra – peněženka jako nález! Bezdomovce ve svém „příběhu“ někam řadíte a peníze mají být pro něho dobro? Proč tak soudíte, nevím a nedomýšlím to. Může to být ale člověk, který peněženku = podle Vás pro něj dobro – vrátí majiteli nebo na nějaký úřad, a to dokonce bez nároku na nějakou odměnu. Tak jste to ale asi nemyslel, že?

     Mezitím ten majitel, který ji ztratil, nejen peníze, ale i doklady, platební karty, řidičský průkaz…. a samozřejmě, že je jedno, jestli ji ztratil cestou z baru v podroušeném stavu a nebo cestou do své kanceláře, se pod vlivem této nepříjemnosti, při uvědomění si, co všechno bude muset udělat, rozhodne stát se jiným člověkem. Tedy ale podle Vás je to pro něj zlo. Co když je to ale skutečně nějaký „poslední“ impuls, ten přinášející změnu a stává se pro něj dobrem, protože tento člověk si uvědomí své chyby jako varování. To by přece nebylo až tak zlé – někam ho to relativní zlo posunulo.

     Vy jste to obojí nazval jako duchovní dobro a zlo….., no, nevím.

     Určitou velkou pravdu tu ale naznačil pan Muladi :
     „Dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby.“

     Každý nechť si to probere jak vnitřně cítí toto významné sdělení. Jen si za sebe myslím, že v řádu Boží tvorby nemůže být chyba. Ta je v egu „rádoby svobodně“ jednajícího člověka.

     Nemám žádný důkaz, ale v tzv. „duchovnu“ neexistuje dobro a zlo v pojetí nějakých srovnávání z příkladu jednání lidí. Co člověk ví o tom, proč se věci dějí tak či onak? U lidí určuje vše zásadní karma, vyrovnání karmických dluhů, sklizeň úrody dřívější setby a následky se pak jeví jako dobro či zlo; ovšem ale opět ve vztahu k něčemu – někomu, ne absolutně. Je jedno, jestli si dám k snídani housku s čajem a nebo chleba. Ale není jedno, když tu housku ukradnu v marketu.

     To Vaše vysvětlení neduchovního dobra a zla? Proč instinkty, pudy, hlad zvířete nějak rozebírat a tvrdit o tom, že je to konání neduchovního dobra či zla? Kdyby tu neexistoval člověk, kdo by vůbec rozlišoval dobro a zlo?

     Nejvíce souhlasím s myšlenkami Gilgamešovi Nohy, která napsala:“S dobrom je to tak isté, ako so svetlom. Ak sa zatieňuje svetlo, nastupuje TMA. Čiže Zlo, je vlastne nedostatok Dobra. Neexistjú dve samostatné kategorie, akou je ZLO a Dobro. Tak isto, ako neexistuje Svetlo a Tma.“ ….. – Když se nad tím zamyslím, klasifikuje autor dualitu. Tedy náš svět a tedy bipolaritu.

     A ještě můj návrat a doplnění ke slovům – citaci pana Muladiho – dobro je něco, co nás vyzdvihuje k Bohu, k Jeho Řádu. Zlo je opakem.

  2. ad: Kdo úmyslně živí dobro, živí neúmyslně i zlo. Takové formulce mohou připadat leckomu hrozivé, ale jejich pravdivost lze těžko teoreticky i prakticky popřít…

   To jsou rádoby hluboké filosofie z tepla obýváku.
   Nemusí být vyvražděno deset rodin takových filosofů, aby jiných deset rodin pochopilo, že je to zlo a aby úmyslně živily dobro tím, že vraždit nebudou.

   Dokonce i mnohé filosofování o relativitě dobra a zla je zcestné – něco jako mudrování mravence o tom, co má zahradník dělat.

   Dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby.
   A když už člověk tyto chyby dělá, tak za ně osobně zodpovídá a skrze trest (což není pomsta, nýbrž cesta k nápravě) z nich dříve či později sám vyvodí poučení.

   Takže zdůvodňovat zlem dobro jiných lidí (a naopak) je konina – teoreticky i prakticky.

   1. Tak tak, ale tady to pořád bude někdo mlet, že dobro potřebuje zlo, což je kravina.

    1. Pro Matrixe i pro ostatní:
     Zkuste, prosím, napsat nějakou krátkou povídku, příběh, příhodu, pohádku, kde bude jenom dobro. Rád si ji přečtu.

    2. Je to jednoduché hřích je zlo. Co je proti desateru je zlo. Všechno ostatní je dobro jednota a tahle si můžete snadno vyložit celkem všechno, aniž bych psal nějaké povídky.

   2. Pane Jiří Muladi, je dobré že sú ľudia ochotní a schopní o tejto duálnosti sveta a jej vzájomnej podmienenosti uvažovať, lebo sa tým šírí svetlo rozumu a poznania, ktoré v tejto súčasnej dobe rôznych mýtov, ilúzií a účelových klamstiev sú veľmi rozšírené, že ľudia strácajú pojem o tom, ako je treba žiť. Tiež by som nesúhlasil s každým označením negácie (zla) za hriech proti Bohu, lebo zlo skutočne môže mať pozitívny výchovný účinok, ako tu už niekde podotkla aj matka.
    Želám pekný deň, (bez akýchkoľvek mráčikov)!

    1. Pro pány Degona a Milana

     posunuli jste se mimo téma, které jsem vysvětloval:
     Dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby.
     Takže zdůvodňovat zlem dobro jiných lidí (a naopak) je konina. Tečka.

     Vy ovšem mluvíte o přínosu zla pro vývoj člověka – což je něco jiného a já to nepopírám.
     Symbolicky a dobře to vyjadřuje matematika: když na mínus působí mínus (násobení) dostanete plus. Ale nelze tvrdit, že mínus je totéž, co plus.

     Je obecným paradoxem a pravidlem, že čím se mají lidé lépe, tím více se vzdalují do Boha a čím se mají hůře, tím více k němu přimykají.

    2. Pre J. Muladiho: Píšete: „Dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby“. Otázka: Kto tu chybu v „řádu Boží tvorby“ spôsobil? Boh? Alebo diabol? Alebo človek? Myslíte si, že jestvuje niekto, kto má väčšiu moc ako Boh? Kto by dokázal narušiť Božiu tvorbu?
     Myslím, že vhodnejšie je dobro definovať ako všetko to, čo prospieva a zlo ako to, čo škodí.
     Ale aj takáto definícia je relatívna, lebo napr. liek je pre niekoho dobrým (ak ho správne užíva), ale pre iného môže byť zlom, ako toho lieku je priveľa, alebo sa nevhodne aplikuje. Opaľovanie je tiež dobré, ale ak je ho veľa, môže aj uškodiť. To isté je možno povedať aj o jedle. Ak dobré jedlo zjeme primerane tak nám prospeje, ale ak je ho priveľa, tak máme problémy. Takže medzi dobrom a zlom sa nám strácajú hranice a dobro sa môže zmeniť na zlo a zlo na dobro v prípade pôstu. Preto sú hranice medzi dobrom a zlom často relatívne…

    3. Pane Degone,

     kdybyste si na Vaše otázky dal správnou odpověď, všechno by se Vám zjednodušilo a hranice mezi dobrem a zlem byste neměl relativní, nýbrž pevně dané.
     Chyby v řádu Boží tvorby nedokáže dělat Bůh a dokonce ani Satan (ten je do řádu Boží tvorby zakomponován). Ty chyby dokáže dělat jedině člověk svojí svobodnou vůlí, při ponoukání Satanem (negativní energií).
     Řád Boží tvorby se tím nemění – stejně tak se nemění zákon, když člověk udělá něco protizákonného – ale člověk se pak musí vyrovnat s důsledky zla, tedy toho, co provedl.

     (To jste fakt na toto vysvětlení neuměl přijít sám?)

    4. „Ty chyby dokáže dělat jedině člověk svojí svobodnou vůlí, při ponoukání Satanem (negativní energií).“

     Pane Muladi,
     Vaše závěry jsou opravdu pomatené. Tu svobodnou vůli člověka přece stvořil zase Bůh, takže za ni odpovídá. To je jako byste řekl, že otec dal dětem svobodnou vůli hrát si se sirkami.

    5. Pane Milane,

     Chcete snad obžalovat Boha za to, že Vám dal svobodnou vůli a za to, že s ní hodláte zacházet jako děti se sirkami?
     Nebo opravdu činíte Boha zodpovědným za všechny Vaše špatné skutky a odmítáte převzít zodpovědnost za sebe sama?
     Jestli ano, pak s tím budete mít problémy už u světských soudů – natož v duchovních oblastech.

     A taky je jasné, proč Vám mé závěry připadají jako pomatené – s takovou úrovní mysli je nemůžete správně chápat.

 3. Děkuji pane Degone. Rozumím, něco si však ještě ujasním a možná se ještě ozvu.

 4. p. Muladi píše:

  ….Dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby.

  S dobrom je to tak isté, ako so svetlom. Ak sa zatieňuje svetlo, nastupuje TMA. Čiže Zlo, je vlastne nedostatok Dobra. Neexistjú dve samostatné kategorie, akou je ZLO a Dobro. Tak isto, ako nexisuje Svetlo a Tma. Keby tomu nebolo tak, potom by TMU robili častice s názvom Tmóny. Ale tie doteraz nikto neobjavil…

  Takže je úplne zbytočné riešiť čo je Dobro a Zlo, lebo jedno sa stráca-ustupuje a druhé sa objavuje a zväčšuje.

  Je to vlastrne uzavretá množina, kde nedostatok jedného je nahradzovaný okamžite druhým faktorom….

  1. To G.N.

   Za prvé si protiřečíte, viz: „Neexistjú dve samostatné kategorie, akou je ZLO a Dobro“ a proti tomu viz: „nedostatok jedného je nahradzovaný okamžite druhým“…
   A když tvrdím, že dobro je řád Boží tvorby a zlo (hřích) je chyba v řádu Boží tvorby, tak to Vaše: „nedostatok jedného je nahradzovaný okamžite druhým“ samozřejmě platí.

   No a za druhé, jestli podle Vás skutečně neexistuje Světlo a Tma, nedokážu Vám nic vysvětlit. Ale zkuste vlézt třeba na týden do totálně temného sklepa a leccos si tam vysvětlíte sám.

 5. p. Muladi píše:

  ….No a za druhé, jestli podle Vás skutečně neexistuje Světlo a Tma, nedokážu Vám nic vysvětlit.

  Ja som nepísal, že neexistuje Svetlo a Tma. Písal som :

  Ak sa zatieňuje svetlo, nastupuje TMA. Čiže Zlo, je vlastne nedostatok Dobra.

  Aj v tej pivnici je zatienené Svetlo, preto je tam Tma. Ano, táto Tma nie je priatelom života, ale musíme si uvedomiť, že život existuje aj v hlbinách oceánu a existuje tam aj život bez kyslíka, alebo v úplne minimálnom množstve.

  Pre lepšiu ilustráciu si vezmime zatmenie Slnka. Mesiac prekryje Slnko a zo Zeme to všetko vidíme, ako na tanieri. Jasne vidieť, že Mesiac postupne zakrýva zdroj svetla a nakoniec pri úplnom zatmení je na pár sekúnd úpné šero, hoci to nie úplná TMA – Temno.

  Zároveň som doplnil, že keby bola samostatná kategória TMA, museli by byť častice – tmóny, presne tak, ako sú fotóny…

  Takže nejako tak…

  1. Tuším sa nám zrodil novodobý Enstein.pretože on tiež niečo podobné povedal:-)

   …Študent ešte pokračoval : „A existuje tma ?“
   „Samozrejme !“ – hovorí profesor.
   “ No ani tma neexistuje, tma je v skutočností neprítomnosť svetla. Svetlo môžeme skúmať
   no, tmu nie. Tu môžeme použiť Newtonov pokus na lámanie bieleho svetla na mnoho farieb.
   No nemôžeme odmerať ničím tmu. Jediným lúčom svetla túto tmu môže zlomiť… a odmerať
   silu akú svetlo vydáva. Preto aj tma je iba slovo, ktoré vymyslel človek, keď chcel opísať čo
   sa deje, keď nie je svetlo.“

   Nakoniec študent položil tretiu otázku: „Pane a existuje zlo?“
   „Samozrejme !“ – ako vždy odvetil profesor.
   “ No vidíme ho každodenne v ľudskej nehumanite k blížnemu, zlo vidíme všade vo svete.
   Sme presvedčení, že to nemôže byť nič iné ako zlo. No zlo v skutočností neexistuje, pane,
   aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je to slovo,
   ktorým chcel človek vyjadriť

   …nedostatok Boha.

   Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom toho, keď človek nemá dostatok Božej lásky. Božia láska
   je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie je teplo a tma, keď tu nie je žiadne
   svetlo.“
   Profesor si mlčky sadol.
   A meno toho mladého muža:
   Albert Einstein

  2. Pro G.N.

   Tma je protipólem světla, a proto se tma neměří na „tmóny“ – musí se měřit ve stejných jednotkách, jako světlo.
   V případě „velké tmy“ mají tyto jednotky malou hodnotu a v případě absolutní tmy by měly nulovou hodnotu. Takže například žádná celá, sto nul a na konci jednička luxu je to, čemu laik řekne „tma“. A teprve rozdíl mezi světlem a tmou umožňuje lidem pochopit, co znamená světlo – světlo ve světle by si totiž nikdy neuvědomili.
   (V tomto kontextu také neplatí, že „Tma nie je priatelom života“.)

   1. Zatímco při tmě o hodnotě žádná celá, sto nul a na konci jednička luxu můžeme široce otevřít oči, jak by to bylo při hodnotě 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 luxů? /jen 45 nul / A co je to absolutní světlo?

    1. ad: Zatímco při tmě o hodnotě žádná celá, sto nul a na konci jednička luxu můžeme široce otevřít oči, jak by to bylo při hodnotě 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 luxů? /jen 45 nul /…

     Jak by to bylo? Široce byste oči zavřel. Hóóódně široce.

     ad: A co je to absolutní světlo?
     Zdroj, z něhož jsou odvozena všechna světla ostatní. (Ale při Vašich encyklopedických znalostech jsem Vám beztak jen „přinesl dříví do lesa“.)

   2. Protipól světla jako vlny je světlo jako částice. Takže veškeré kecy o tmě jsou nanic.

    1. Ad: Protipól světla jako vlny je světlo jako částice…

     Toto tvrzení je nepravdivé nejen po stránce fyzikální, ale i po stránce logické.
     Za prvé, protipóly nikdy nemohou být spolu – nastal by zkrat – zatímco světlo (elektromagnetické vlnění) má jak vlny, tak i částice.
     A za druhé, protipólem částice nemůže být něco tak zcela odlišného od částice, jako je vlna. Mohli bychom se bavit nanejvýš o nulových částicích, případně o antičásticích, ale právě to bych tady považoval za kecy o ničem.

 6. Diskutující J.A.P. má pravdu. Chodím sem málo, studium má přednost.
  Ale některé myšlenky tu zaznívající mi pomáhají i v jiné orientaci.

  O dobru a zlu, od doby, co člověk začal ovládat jazyk, komunikoval své pocity, vymyslel písmo…atd., se píše, uvažuje, diskutuje. Zaznělo tu mnoho pohledů.

  Aldous Huxley, osobnost. Dovolím si uvést jeho definici. Tak, jak mi utkvěla v hlavě.
  Dobro je podle něj shoda lidského odděleného já s božským Prazákladem a konečné až zničení tohoto já – ega v tomto Prazákladu. Tento božský základ dává člověku jeho bytí – existenci.

  Zlo je naproti tomu nevědomost, která se projevuje doslova jeho vědomému oddělování se od Základu, který mu /však / dává samotné bytí.

  1. Studente,

   je fajn, že jste nám vysvětlil, že diskutující J.A.P. má pravdu a že sem chodíte málo. Ovšem jak se srovnáváte s tím, že jste zlem prosáklý člověk? Každý student je přece naplněn nevědomostmi a podle Vašich vlastních slov nevědomost je zlo. Zároveň Vám v hlavě utkvěla definice o konečném zničení ega, k čemuž Vám gratuluji.
   Akorát počítejte s tím, že jestli se Vám to povede, tak v nejlepším případě skončíte v rukách psychiatrů.
   Úkolem každého člověka totiž není své ego zničit, nýbrž zkultivovat.

   1. Tak v rychlosti reakce na Vás, pane Muladi. Mimochodem, jak si to vysvětlit, že tak lehce druhého člověka odsuzujete – napsal jste mi, myslím bez důvodu „….že jste zlem prosáklý člověk?“ /není to tím, že dosti ponocujete a nenecháte dělat svoji práci párové orgány žlučníku a jater?/

    Pro Vás doslovná citace z XI.kapitoly Dobro a zlo knihy A.Huxleyho – Věčná filosofie /str.162- vydání nakladatelství Onyx 2002.

    Vidíme tedy, že ve Věčné filozofii dobro je shoda odděleného já s božským Prazákladem a konečně zničení já v tomto Základu, který mu propůjčuje bytí. Zlo naproti tomu je stupňováním oddělenosti, je to odpírání uznat, že Prazáklad existuje. Tato nauka je zcela slučitelná s vytýčením mravních zásad jako řady záporných a kladných příkazů Božích nebo dokonce jako společensky prospěšných pravidel. Zločiny, které jsou všude zakázány, pocházejí z takových rozpoložení mysli, která jsou všude odsuzována jako špatná.A tyto špatné stavy mysli, jak učí zkušenost, jsou zcela neslučitelné s jednotícím poznáním Božského prazákladu, kteréžto poznání podle Věčné filozofie představuje největší dobro. /konec citace/

    Mimochodem, autor zemřel někdy v šedesátých létech minulého století.

    Přeji pěkný den pane Muladi, bez „vylévání“ žluči a neupřímných gratulací – budu tu zase až příští týden.

    P.S.
    s tím egem si to tak neberte…….malé já tak může být nazváno….ale nevnucuji Vám to.
    Kultivujte své ego jak chcete. Zde na Zemi. Tam, u Boha, jsme již bez ega. Z téže kapitoly ještě jeden citát:“ Nic nehoří v pekle kromě ega“ Theologie Deutsch

    1. Studente,

     zlým člověkem vůbec nejste podle mne, nýbrž podle Vaší filosofie – já jsem Vám ji akorát ukázal z úhlu, ze kterého jste ji dosud neviděl.
     Podle Vás je nevědomost zlo a jako student máte nevědomosti. Z toho vyplývá, že jste zlý (a mimina jsou úplně hrozná). Jestli je to nesprávný závěr, pak jen proto, že vychází z nesprávné filosofie: tu musíte opravit (a ne mě).

     Co se týká ega, pořád tady trousíte nesmysly a nechápete zásadní věc.
     Ego, to jste Vy a vždy jím budete. Ducha z Boha mají v sobě všichni lidé stejného – Vy mu říkáte Prazáklad – ale ego je to, čím se odlišujeme. Na Zemi, i v pekle, i v nebi.
     Takže jestli je ego pekelné, je v pekle a hoří (zpupností a vztekem).
     Jestli je ego nebesky kultivované (je povýšeno na úroveň Kristovského Já), je v nebi a září láskou.
     Ovšem ať je to ego kdekoli, je nezničitelné – Duch z Boha je s ním a dává mu nesmrtelnost – a pořád jste to Vy.

     Poznámka: Kristovské Já vzniká tehdy, když je ego na tak vysoké úrovni, že se může spojit s Duchem z Boha. A tehdy člověk, v souladu s vůlí Boha, disponuje takovou energií, že platí:
     Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni
     se“, a ona se pohne.
     Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete:
     „Horo, pohni se“, tak se pohne.

    2. Nic mi po tom není, ale Student tu citoval A.H., významného filosofa, který je již dávno po smrti. Myslím tedy, že to není jeho, Studentova filosofie a tak to zlo, kterým ho častujete, je asi i zbytečné.

     Podstatou té citace a základní myšlenkou je definice dobra a zla, ne?

     V té citaci je pro zlo důležitá věta – „Zlo naproti tomu je stupňováním oddělenosti, je to odpírání uznat, že Prazáklad existuje.“ – do které študák zakomponoval ego. I já ho ale v definici jednoznačně vidím, v tom stupňování oddělenosti. Jaká složka lidské bytosti může jít od dobra, navíc / ve své možné pýše?/ je to jasné i vtom, jak píše Huxley, že dokonce odpírá uznat, že Prazáklad /Bůh/ existuje.
     Co je na tom nepochopitelného?

    3. J.A.P.e,

     kterému po tom nic není…
     Co je na tom nepochopitelného?
     Jednoznačně to, že i když Vám téměř hmatatelně ukážu, že nemáte pravdu, pořád si melete svou.

     Není pravda, že neznalost je zlo.
     Není pravda, že ego se musí zničit.
     A z komplexního pohledu není ani pravda, že stupňování oddělenosti je zlo.

    4. Pane, snad Vám k pochopení pomůže toto – Matouš, kapitola 8 :
     21:Jiný z učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce.“
     22:Ale Ježíš mu řekl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“

     ? ? ?

    5. J.A.P.e,

     jste mimo. Tento citát znamená:

     „Následuj mě a nech MRTVÉ (ty, kteří se starají, aniž by si uvědomovali živého Ducha v sobě), ať pochovávají SVÉ mrtvé (ty, o kterých si oni sami myslí, že jsou mrtví).“

    6. Víte, Student sem vstoupil do debaty o dobru a o zlu, vzpomínáte? (4.3.2015 – 19:51)
     K objasnění použil citaci Huexlyo.
     Dobro – stručně = „dobro je shoda odděleného já s božským Prazákladem “ = tedy, jak tomu rozumím, dobro je cesta návratu odděleného já ke shodě s Bohem.
     Zlo je opak – cesta do přetrvávání v oddělenosti a dokonce neuznávání Boha, který mu propůjčuje samotné bytí.

     V kontextu s takto celkem podrobně charakterizovaným dobrem a zlem asi opravdu nechápete, co Ježíš ve verších 21 a 22 nabízí. Ale s tím nic nenadělám a ani nechci.

    7. Takže podle Vás Bůh, jenž je všude a ve všem, nejdříve zařídil člověku zlo (oddělenost od něho) a po člověku chce dobro (návrat k němu). A za to ještě nakonec člověku zničí ego, které si člověk věky budoval, aby nula od nuly pošla…

     A když Vám citáty Boha Syna dokládám, že nemáte pravdu, tak podle Vás nechápu.

     Studente J.A.P.e, Vy jste si stvořil boha k obrazu svému. Je sice psychopatický, ale je Váš, tož si k němu běžte.

   2. Úkolem každého člověka totiž není své ego zničit, nýbrž zkultivovat.

    Najskôr by si mal človek uvedomiť čo je ego. Ego je stotožnenie sa nášho pravého Ja s telom a výtvormi mysli. Čomu sa honosne hovorí osvietenie je pochopenie tejto pravdy , oddtotožnenie sa od tela a mysli a spočinutie vo svojej Podstate .Aj najkultivovanejšie, najslušnejšie, najsvätejšie, najcharitatívnejšie ego je len ego . Všetci slušní, kultivovaní, sú na omyle keď si myslia že oni sú v poriadku a nechcú sa vzdať svojho slušného, dobrého atď ega . Kultivuje a očisťuje sa charakter a nie ego.

 7. Pane Šupa,stojíte si opravdu za tím,co jste napsal?Určitě ano?Dobrá,pokud ano,nebudu se ptát odkud to víte (i když mě to taky moc zajíma),ale zeptám se pouze na jediné:KDY?Zítra,pozítří,za 1000let…?Pokud mi nedokážete konkrétně odpovědět,nemá Váš článek pro mě žádný smysl a hodnotu.Děkují.

 8. Student vyslovil myšlienku, že vraj :

  ….Zlo je naproti tomu nevědomost, která se projevuje doslova jeho vědomému oddělování se od Základu, který mu /však / dává samotné bytí.

  Tuto niečo nepasíruje, ked sledujeme Bibliu. Zopakujem: ,,Zlo je naproti tomu nevědomost….“

  A Hospodin , teda ten NZHV chcel tomu ešte nevedomému Adamovi – inak ešte Tomu, ktorý bol ešte oboma nohami v zvieracej ríši , zabrániť, aby zežral ovocie poznania. Teda Hospodin bol už v prvopočiatkoch virtuálneho stvorena nejaký nesvoj, ba povedau bych, že bol úplne mimo. Nevedomosť je STUDENTE podla Teba ZLO, teda Hospodin chcel, aby Adam bol súčasťou ZLA , keď mu zakazal pojedať ovocie poznania !!

  Až ,,vyčuraná“ Eva ho vlastne doviedla k tomu, aby sa z ,,hovada“ , ktorým bol , sa z neho po zožraní oného Jablka stal Adam rozumnou bytosťou. Keby nebolo Evy, boli by sme stále nevedomé hovadá, ktoré by sa sice v Rajskej záhrade mali fasa, čiže by ON a tým aj ďalšie pokolenia mohli žiť bez práce , mali by čo piť a žrať, ale zostali by sme až do konca sveta hlúpimi, nevedomými zvieratami…

  Teda ako je to s tým Dobrom a Zlom ?

  Nebude to predsa len tak, že pribúdajúce ZLO, je len na úkor ubúdajúceho Dobra ?

  Jednoducho, keď Zlo požiera ono prvotné Dobro a je jedno, či to požieranie je vedomé, alebo nevedomé…

  A kde sa podel Chaos, ktorý bol v každom počiatku?

  Nemala aj Biblia začínať známou to vetou ? Na počiatku vekov tu bol Chaos…

   1. Studente, ďakujem Vám za zverejnenie onoho odkazu na článok Márie Ritomskej, povedala to tam pekne a zostra, tak, ako sú na to mysliace a odvážne ženy zvyknuté.
    Pekný deň!

    1. Přidávám se.
     V nějaké operetě se zpívá…..“když máme, ženy takové, když máme, ženy takové, je celá naše vlast, je celá naše vlast, vlast naše zachráněná / + sbor opakuje /…..“

     Jen jestli to pomůže napravit svět k lepšímu. Jeho ne malá část má v hlavách dost problémů. A řešení, raději nemyslet.

     Na Zvědavci je podobný článek :
     http://www.zvedavec.org/prispevky/2015/03/6368-tvrde-slova-na-adresu-vlady-parlamentu-eu-usa-a-nato-od-slovenskej-poslankyne-marii-ritomskej.htm

     Že by vážně již byly US soldateska i na Slovensku – paní poslankyně tam hovoří , že ano – v Popradu, Sliači ?? No letiště tam jsou.

     Kdo by si myslel, že je to mimo téma článku, tak možná ne. Vždyť již ten název od pana Šupy něco napovídá – „ako bude zem ocistená od zla“.

 9. Kristova noho,

  do snešného dňa som ani netušl, že v SR sa zrodila jednoducháMária. Otvorila ráno skalené oči a povedala…

  Ozaj ani neviem čo povedala také rozumné, keďže som link dočítal asi do dvoch riadkov a potom som to,,vygumoval“.

  Ako pvedal klasik,aj Hatátitlá je len človek …

 10. ad.
  Vidíme tedy, že ve Věčné filozofii dobro je shoda odděleného já s božským Prazákladem a konečně zničení já v tomto Základu, který mu propůjčuje bytí. Zlo naproti tomu je stupňováním oddělenosti, je to odpírání uznat, že Prazáklad existuje. Tato nauka je zcela slučitelná s vytýčením mravních zásad jako řady záporných a kladných příkazů Božích nebo dokonce jako společensky prospěšných pravidel. Zločiny, které jsou všude zakázány, pocházejí z takových rozpoložení mysli, která jsou všude odsuzována jako špatná.A tyto špatné stavy mysli, jak učí zkušenost, jsou zcela neslučitelné s jednotícím poznáním Božského prazákladu, kteréžto poznání podle Věčné filozofie představuje největší dobro.
  ———————
  Nádhera!Stupňováním oddělenosti přímoúměrně narůstá „chudoba srdce“,chudoba vědomí.

  přidám,shodu najdi sám

  cituji:
  Kdysi se konalo na nebi shromáždění nejvyšších mudrců a Bohů. Byl tam i Šri Krišna, Šri Vašista, Gautama Budha, Vasvamitra a mnoho jiných mudrců, zakladatelé náboženství a Bohů bez počtu. Každý hájil svůj vlastní duchovní systém a prohlašoval jej za lepší než ostatní duchovní cesty. Kdo je měl rozsoudit? Podle jejich chování nedalo se dílo rozlišit. Někteří byli v samadhi, někteří filosofovali, jiní zas byli zabráni nejrůznějšími pracemi, jiní byli plni lásky k Absolutnu a opět jiní se chovali tak prostě jako obyčejní lidé. Všichni byli však stejného, tj. nejvyššího řádu svatosti a moudrosti. I obrátili se na samotného Brahmu, aby rozhodl, který duchovní sytém a jaké pojetí Absolutna je nejlepší. „To bych také rád věděl“, pravil Brahma-tvořitel, ale je tu přece Riši Parasvara, ten je vševědoucí, ten to bude vědět. Ale tu jeden z Bohů Šiva vytušil, že by Rišiové neměli ani k vševědoucímu důvěru a řekl: „Já sám nevidím, která z metod by byla ta pravá, ale meditujme na Bohyni, na Její Veličenstvo, Nejvyšší inteligence, ženskou tvář Absolutna, Nepodmíněné Vědomí všeho, a pak budeme schopni porozumět z Její Milosti i nejjemnějším Pravdám.“

  I počali všichni Bohové a mudrci meditovat o jejím Božském Majestátu, Transcedentálním Vědomím, Královně Nebes pronikající všemi třemi stavy života, bděním, snem i hlubokým spánkem…

  Takto invokována zjevila se ve svoji slávě jakožto Transcedentální Hlas v prostoru čirého Vědomí. A oni Ho slyšeli hovořit jako Hlas hromu a nebes:

  „Vyjádřete se rychle, Rišiové! Přání těch, kteří se mě oddali, budou splněna okamžitě!“

  Slyšíce svatý Hlas, Rišiové i Bohové padli u vytržení na tvář a pozdravivše Bohyni, zjevili ji svou pokornou prosbu:
  „Řekni nám, ó laskavá, ty nikdy nezrozená, jež jsi stále mladá a nikdy nezestárneš, kteráž jsi esencí všeho, a přece bez jádra individuality, Královno světů, řekni nám, který z prostředků je nejpřiměřenější k dosažení Tebe a jaké pojetí Absolutna je nejlepší?“

  Takto vyzvána pravila Bohyně všeho vědění:

  „Jsem abstraktní inteligence, ze které vesmír počíná a do níž se rozpouští jako obraz v zrcadle. Nevědomý zná mě jako hrubý svět, moudrý však mne zná jako své vlastní čiré Bytí. Má konkrétní forma je věčný pár, tj. svrchovaný Pán všeho plus energie, vždy v nerozděleném spojení, přebývající jako věčné vědomí v bdění, snění i spánku. Bozi, lidé, hadi i nadlidské bytosti, všichni jsou projevem mne. Projevují se nejrůznějšími způsoby, a přece zůstávám neposkvrněna, neboť Absolutno je mé bytí. Jsem neomezena. Ač nejsem začleněna v nic a nižádným způsobem a jsem stále svobodna, skrývám svou moc zvanou Maya a kryji se nevědomostí, která se projevuje jako přání a touhy. Rodím se a zrozuji jako Individuum, až zmoudřevši, hledám Učitele a Mudrce, zvídám Pravdu od nich, provádím ji v praxi a konečně se stávám vyproštěnou.
  Nejpřiměřenější z prostředků mého dosažení je mentální obrazotvornost, vztahující se k Bohu, čili savikalpa samadhi.
  Očišťuje, posiluje, činí mysl schopnou pozbýti své Já. Je to vzývání Abstraktní Inteligence v konkrétní formě. Je nejen nejvýš užitečná, ale i nesmírně složitá. Jak by se jinak mohl člověk stát připraveným k neduální realizaci bez jejího požehnání? Nevědomost přeci nelze odstranit přímo, ale je možno ji postupně odklidit přechodem ze savikalpa do nirvikalpa při vzkříšení člověka z nevědomosti do vědomosti. Jen tak se může úplně ponořit do Já, kde není již vědomí odděleného od prostého vědomí blažené existence Bytí.
  To je nirvikalpa samadhi. Vybrav si i z něho vidí člověk svět právě tak jako každý jiný člověk, ale jeho stanovisko je nyní docela změněno. On je nyní schopen znát své činné Já a nadále je již nezaměňuje za své ego. Toto je sahaža nirvikalpa samadhi, vyvrcholení realizace.
  Ten, kdo mě takto poznává a zná, je dokonalý mezi moudrými a není rozdílu mezi mnou a jím. A co jsem nyní řekla, je odpověď na vaše otázky“, pravila Bohyně. „Nadále není potřeba, abyste byli zmateni pochybnostmi“, dohovoříc Transcedentální Inteligence utichla.

  Pak všichni Rišiové pozdravili Šivu i ostatní Bohy a odebrali se ke svým příbytkům.

  To je výtah z citované knihy „Tripura Rahasya“.
  ———–
  PS:Je jen Jeden Učitel a ten Je Živý,když zrovna „nespí“.:)

 11. Už to tady k egu excelentně vyjádřil i věčný študent.

  K panu Muladimu, kterýžto napsal – „Takže podle Vás Bůh, jenž je všude a ve všem, nejdříve zařídil člověku zlo (oddělenost od něho) a po člověku chce dobro (návrat k němu)“.

  Myslím si, Bůh nezařizoval přece člověku nějaké zlo, proč by to taky dělal? Dal mu jen možnosti konání v duálním světě „přidělením“ tzv. člověčí svobodné vůle a pak již to „jelo“ samo.

  Kdo to pochopí, ale podle mne to není vůbec jednoduchý, obrátí se, až se móóckrát třeba i spálí a pak, jednou, někdy, se obrátí na cestu k dobru. Třeba poznáním právě té oddělenosti s žitím v hříchu, do kterýho jej „zatáhlo“ ego pána tvorstva.

  Na to, jak je to složitý si to uvědomit, tak ten Huxley to napsal docela výstižně.

  J.A.P.e, myslíte si, že Ježíš sliboval tomu, kterého vyzýval k následování, to dobro, vyjádřeno jako shoda s Bohem?

  Nevím, zda je to v evangeliu podle Marka, ale tam se jeden mladík chlubí Ježíšovi, jak všechno dělal správně a On nakonec ho také vyzývá, aby ho následoval – běž a prodej /nebo rozdej/ všechno co máš. A mladík posmutněl, protože jeho – snad ego – se pyšnilo opravdu velkým majetkem. Zůstal tak asi ve zlu, v té oddělenosti ?

 12. Dobrý den pane Šupa, je to pěkné co píšete. Měl byste prosím nějaký Český překlad k  Vašemu článku?
  Nedávno nějaký Slovenský kontrolní úřad pokutoval vaši slovenskou televizi, která vysílala film v Češtině velikou sumou. Múžete se prosím vyjadřovat v Českém jazyce ?
  Několik slov, které ve vašem jazyku rozumím jsou – raňajky a čučorjetky.
  Díky
  S pozdravem
  David

  1. Pán David nie sú to čučorjedky ale čučoriedky…zrejme máte problémy s ia ie iu ô

  2. Davide, mohl byste se, prosím, používat spisovnou češtinu bez hrubek?
   Děkuji.

   1. oprava – „mohl byste“.
    Chtěla jsem původně napsat „mohl byste se vyjadřovat…“
    :-)

    1. Toto je sice náročný, ale správný požadavek. Všichni by tu měli používat výlučně spisovný český (slovenský) jazyk a bez hrubek.
     Když nic jiného, pocvičili by se alespoň v gramatice, stylistice, obecně v používání (mateřského) jazyka.
     (Paní Věro – měřit je třeba všem stejně, podle stejné míry, není spravedlivé mít nějaké požadavky jen na jednoho účastníka skupiny.)

    2. ad – (Paní Věro – měřit je třeba všem stejně, podle stejné míry, není spravedlivé mít nějaké požadavky jen na jednoho účastníka skupiny.)

     Paní Johano, když někdo opruzuje s hloupými požadavky, měl by si nejdřív zamést před svým prahem. Tím mám na mysli Davida.

 13. Dávid konštatoval, že zase došlo k pomúteniu jazykov a Bábylón sa ,,vrátil“.

  …..Nedávno nějaký Slovenský kontrolní úřad pokutoval vaši slovenskou televizi, která vysílala film v Češtině velikou sumou.

  Prazáklad tejto správy je O.K, len pár drobností na vysvetlenie. Nebola to pokuta, ale odmena, pretože zlodej, ktorý ukradol na Červenom námestí tie bicykle, boli vraj nájdené.

  Bolo by to zase O.K. , keby tento koment zase neupresnilo rádio Jerevan, že sa niečo vrátilo je pravda, ale boli to telesné pozostatky toho zlodeja, lebo sa zrazil s rýchlikom Starosibirjak- Ulehlasem .Tú odmenu obdržal brzdár rýchlovlaku Ivan Vasiljevič Dudlajev, pretože svojim pomalým brzdením zamedzil plytvaniu peneží za súdne prieťahy, keby bol by …

  Bicykel skončil sice v Stáľšrote, pretože bol dokrkvaný, ale kto by len od nárazu očakával zničenie lokomotívy.

  Či ?

 14. My čo nie sme takí starí ale veľa si pamätáme a vyrástli sme na Československom rozhlase a televízii nemáme s Češtinou problém . Určite aj opačne. Nikto nám nič neprekladal. Dnešní mladí ľudia keď majú problém môžu sa učiť Český alebo Slovenský jazyk ako cudziu reč. Určite ju zvládnu skôr ako Nemčinu , Angličtinu atď.
  Na záver aby som si precvičila aj ř, neviem či viem spisovne ale približne: třista třiatřidcet sříbrných přepeliček přeletelo přes třistatřiatřidcet sříbrných střech.
  Mám všetko podčiarknuté červeným , asi chyba na chybe,hlavne že si rozumieme.

  Pekný víkend Čechom aj Slovákom, počasie praje, hor sa do hôr. Ja idem ešte pozrieť do Tatier ľadové sochy dokedy sa neroztopia.

  1. Když už je tady řeč o jazyku, tak mám dotaz na slovenské přispěvatele. Názvy jazyků se správně česky píší s malým písmenem, tedy „ovládám slovenštinu, španělštinu, obdivuji francouštinu atd…“. Velké písmeno je hrubka.
   Jak je to ve slovenštině? Měl jsem za to, že je to stejné jako v češtině, ovšem už dva slovenští rodilí píšící píšou velká písmena (noha gilgaméše + anonymka), tak mne znejistěli :)

   1. Cit:

    Myslím, že se píše malé písmeno. Viz např slovenský text:
    http://www.siv.sk/

    Nové termíny jazykových kurzov od 9. marca 2015.

    • Kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, francúzštiny, taliančiny,
    ruštiny, slovenčiny pre cudzincov, arabčiny, čínštiny a iné.
    • Všetky úrovne od začiatočníkov až po veľmi pokročilých.
    • Výučba v malých skupinách v centre mesta.

    1. Řečeno stručně, a snad neurazím. Milé dámy, klid.

     Jakou má souvislost psaní malých písmen, velkých písmen, čárek, tvrdých y a i, zkrátka gramatiky, a diskuzní téma z článku „Ako bude zem očistená od zla?“

     Dobré přece je, že diskuze jsou vedeny slušně, bez vulgarismů To se nedá říci o některých jiných webech. Útlocitnost k jazyku je jistě na místě, ale i časté gramatické chyby mohou naznačit, kdo sem přichází.

     I když, paní Johano a Věro, jste se k tématu pana Šupy ani jedna z vás nevyjádřila, šlo by možná nastínit pro diskuzi, zda může být země očištěna od zla, když všichni diskutující budou psát bezchybnou češtinou či slovenštinou.

     Mne těší, když se tu setkávám se slovanskými – slovenskými kolegy a nějaký překlep mi až tak nevadí. Mnohem těžší by bylo, kdyby tu diskutovali ve svém jazyce Italové, Španělé, Portugalci, Řekové….. .

    2. pro J.A.P. – kultura projevu není zanedbatelným projevem jedince, patří k ní i způsob používání jazyka

     Úroveň zmíněné kultury projevu koreluje s očistěním/neočistěním konkrétního jednotlivce.

     A ještě jedna poznámka. Každý se zde vyjadřuje k tomu, k čemu sám uzná za vhodné.

    3. Biatlon – sprint žen mne dnes na MS moc nepotěšil. Podmínky byly ale obtížné.
     Slovenka Gereková byla dnes lepší než české favoritky.

    4. ad – Každý se zde vyjadřuje k tomu, k čemu sám uzná za vhodné.

     No tak proč se do toho pletete, když jste ke všemu vůbec nepochopil, o co jde?

    5. ach pardon, přehlídla jsem nick, měla jsem za to, že to píše JAP, který nepochopil jádro pudla.

 15. ad: měla jsem za to, že to píše JAP, který nepochopil jádro pudla.
  ________ To je v pořádku. Já jsem třeba dodnes nepochopil biatlon, kundy běhající na lyžích s flintou na zádech. Prej je to ze středověku – http://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon – nevím…

  1. Honzo, mohl byste, prosím, používat spisovnou češtinu bez hrubek?
   Děkuji.

   1. ….jeden potřebuje přeložit slovenský článek do češtiny, další krade nick…..vskutku příznačná (nebo přízračná?) společnost „Světla“.

    1. ad:….jeden potřebuje přeložit slovenský článek do češtiny, další krade nick…..
     _________… a ještě mnohem víc je těch, který by zasloužili nakopat do prdele…

     „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ (Jan Werich)

    2. nevytvářejte si žádné domněnky, nevede to k žádoucímu cíli

    3. Ad.

     nevytvářejte si žádné domněnky, nevede to k žádoucímu cíli

     Pokud ctíte a vyžadujete gramatiku, tak na začátku věty se píše velké písmeno a na konci znaménko /tečka, otazník, vykřičník /, že?

     Můžete sdělit, co si podle Vás představit pod „žádoucím cílem“?
     Díky

    4. domněnky vedou pouze k dalším domněnkám … teoreticky mohou být i domněnky pro někoho cílem

     I pouhá poznámka musí být větou?

 16. Bože môj, bože môj, a s takýmto ,,materialom“ to máme ťahať až do konca sveta!!!

  Hatátitlá, pomôž…

 17. Ajta, Vy vzýváte hned blesk (Hatátitla). Možná by pro začátek stačil jen očistný vítr (Iltschi)…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference