mapa stránek || vyhledávání

Bezhotovostná platba ako cesta k totálnemu zotročeniu

Platební karty versus hotovostUž iba tí starší zažili a pamätajú časy, kedy dostávali mzdu priamo na ruku, čiže v hotovosti. Potom prišla doba, kedy sa bolo možné rozhodnúť, či budeme dostávať peniaze v hotovosti, alebo na účet. Sloboda výberu napokon skončila celoplošnou povinnosťou zriadenia účtov v bankách.

Tento krok bol samozrejme zdôvodňovaný výhodami, aké to prinesie. Argumentovalo sa najmä bezpečnosťou, spočívajúcou v odstránení rizika nosenia vysokých súm v hotovosti. Peniaze bude mať totiž každý bezpečne uložené v banke, odkiaľ si ich môže kedykoľvek vyberať prostredníctvom bankomatu.

Vždy, keď sa robí nejaká zmena podobného druhu, prebieha spravidla podľa vyššie uvedeného scenára. Na jednej strane sa cielená propaganda rozplýva nad pozitívami a výhodami pre bežného občana, ale na druhej strane sa pokrytecky mlčí o ziskoch, ktoré banky z toho majú. Avšak odhliadnúc od týchto ziskov, išlo o jeden z prvých, ale zásadných krokov k úplnému zotročeniu obyvateľstva.

Druhým pripravovaným krokom má byť absolútne odstránenie hotovosti, čiže reálnych papierových peňazí a mincí. Všetky platby by mali prebiehať už len bezhotovostne, prostredníctvom platobných kariet.

V súčasnosti žijeme v dobe, kedy je ešte možné platiť aj hotovosti, aj platobnou kartou. Všetko ale smeruje k absolútnemu odstráneniu hotovosti.

A opäť, ako v spomínanom prvom prípade, sa bude propagandisticky hovoriť iba o výhodách pre ľudí. A opäť, ako v prvom prípade, to bude iba lesklé vonkajšie pozlátko, skrývajúce iné zámery. Pozlátko, zastierajúce zásadný krok v zmysle absolútneho zotročenia obyvateľstva, ktoré sa týmto pádom stane vydané bankám na milosť a nemilosť.

Bankám? Prvoplánovo áno, ale v skutočnosti ľuďom, ktorí ich vlastnia a ktorí sú ich majiteľmi. Ide o zopár najbohatších rodín sveta, ktoré robia všetky vyššie spomínané kroky vyslovene zámerne, za účelom absolútneho ovládania všetkých a všetkého. Za účelom absolútneho a bezvýhradného ovládania ľudí, ktorých financie sa dostanú pod kuratelu elity. A elita, v skrytosti usilujúca o svetovládu, môže potom kedykoľvek finančne zničiť každého nepohodlného jednotlivca či celé skupiny ľudí, ktoré by sa chceli ich zámerom postaviť na odpor jednoducho tým, že im zablokuje účty. Takýmto spôsobom bude možné ľuďmi manipulovať a prostredníctvom financií ich donútiť podriadiť sa životu, alebo presnejšie povedané otroctvu v súlade prianiami, zámermi a predstavami elity.

No a keďže obyvateľstvo bude nosiť platobnú kartu neustále pri sebe, bude možné jej prostredníctvom presne určiť každého pohyb, miesto pobytu, ako i to, čo konkrétne predáva a kupuje.

Ale pretože bude dochádzať k prípadom, že niekto kartu alebo stratí, alebo zabudne, alebo zámerne nebude chcieť nosiť so sebou, pristúpi sa k tretiemu a záverečnému kroku. Najskôr, ako je už zvykom, iba k dobrovoľnej ponuke. Neskôr však k povinnosti dať si implantovať podkožný čip.

A propaganda bude opäť hovoriť iba o výhodách. Pravý účel však bude úplne iný. A to zavŕšenie zotročenia ľudí, ktorými bude možné prostredníctvom implantovaných čipov ľubovoľne manipulovať. Čipy budú mať totiž oveľa významnejšie funkcie, ako je iba bezhotovostná platba a možnosť určenia presného miesta pobytu. Existujú indície, že prostredníctvom implantovaných čipov je možné ľudí emocionálne, psychicky a myšlienkovo ovplyvňovať.

Ako trebárs napríklad vy dnes ovládate svoj televízny prijímač diaľkovým ovládaním a obyčajným stlačením gombíka volíte programy, či už zábavu, šport, film, pieseň, alebo čokoľvek iného, na čo sa budete pozerať a čo na vás bude vnútorne pôsobiť, presne rovnako môže niekto z neznámeho centra stláčať ovládač a prostredníctvom implantátu vo vás aktivovať rozličné psychické stavy, ako je trebárs zúfalstvo, strach, úzkosť, túžbu zabíjať a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia sa týmto spôsobom stanú doslova robotmi v niečích rukách, ktorými sa dá podľa ľubovôle manipulovať. A ak elita uzná za vhodné, jednoducho vo vás vyvolá sebevražedné sklony a odstráni vás z tohto sveta vašimi vlastnými rukami.

Inak za účelom absolútneho ovládnutia ľudskej psychiky boli a sú okrem podkožných implantátov vyvíjané i mnohé iné technológie, ktorých vzájomným spolupôsobením je možné doslova modelovať ľudskú psychiku a podľa potreby manipulovať ľudským vnútorným životom.

Prečo by mal každý aspoň čo to vedieť o týchto skutočnostiach?

Preto, aby sme sa mohli proti ním postaviť. Aby sme sa nenechali ako ovce manipulovať médiami, ovládanými elitou, ktoré nás budú lživo presviedčať, že všetko čo sa chystá, je iba pre naše dobro a pre náš prospech. Len si napríklad spomeňme na známu ľudovú múdrosť: keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.

Buďme si preto dobre vedomými toho, že takmer všetky oficiálne média sú v rukách elity a táto elita nemá s plebsom žiadne dobré, ani humanistické zámery. Nie sme pre nich ničím! Sme iba masou, ktorá má byť zotročená, aby slepo slúžila elite.

A všetko toto, čo sa nám zdá byť nanajvýš absurdn,é sa môže diať iba preto, lebo ľudia stratili schopnosť posudzovať veci srdcom. Pretože ľudia sa stali iba ľuďmi čistého rozumu, ktorých je možné kedykoľvek podľa potreby oklamať rafinovanou rozumovou lžou. Keby však viac dbali na hlas svojho srdca, boli by schopní vždy rozpoznať za zdanlivo navonok proklamovaným dobrom zákerne číhajúce zlo, ktoré dobro vedome zneužíva len ako zástierku. Ako zástierku skutočných, čiernych a obludných zámerov.

Dávajte si veľký pozor na všetkých tých, ktorí k vám budú prichádzať ako baránkovia, zatiaľ v skutočnosti sú to draví vlci! Tieto maximálne výstižné slová neboli nikdy tak aktuálne, ako práve dnes.

Rozpoznávať vlkov v rúchu baránka však dokáže iba človek čistého a dobrého srdca. Človek, ktorý vníma hlas svojho srdca, čiže hlas svojho svedomia a riadi sa ním. Jedine takýto človek, ktorý je spravodlivým, pretože ho jeho srdce a jeho svedomie nabáda k spravodlivosti, ktorý je čestným, pretože ho jeho srdce nabáda k čestnosti, ktorý je ohľaduplný, pretože ho jeho srdce nabáda k ohľaduplnosti, ktorý je dobrým, pretože ho jeho svedomie nabáda k dobru, jedine takýto človek je schopný rozpoznávať dobro od zla a zlo, ktoré sa za dobro iba maskuje.

To, či teda bude a zostane jednotlivec slobodným, je priamo závislé od slobody jeho ducha. Od toho, akú mieru slobody prejavu dá v sebe svojmu duchu, svojmu srdcu, svojmu svedomiu a svojmu citu, čo v skutočnosti jedno jest. A jeho duch, jeho srdce, jeho svedomie, či jeho cit ho nemôžu viesť k ničomu inému, ako k  dobru, cti a spravodlivosti.

S takýmto človekom potom už však nie je možné manipulovať, pretože sa stáva schopným ostrého rozlišovania medzi dobrom a zlom. Stáva sa schopným rozpoznávať vlkov v rúchu baránka a zlo, ktoré sa za dobro iba prefíkane maskuje.

Keďže ale ľudia vo všeobecnosti neveľmi dbajú hlasu svojho srdca, hlasu svojho citu a svedomia, ktoré ich vždy nabáda iba k dobru, čestnosti, spravodlivosti a ušľachtilosti, keďže ľudia vo všeobecnosti omnoho viac veria kalkulatívne účelovému rozumu, stratili schopnosť rozpoznávať dobro od zla a preto hromadne prepadajú za obeť zlu, ktoré sa zákerne maskuje za dobro.

A toto zlo, obratne využívajúce frázy o slobode, demokracii, ľudských právach, multikulturalizme, pokroku, či výhodách absolútneho odstránenia hotovosti a mnohých iných veciach ženie ľudstvo ako ovce do pasce totálneho zotročenia. Do otroctva služby svetovej elite, ktorá sama slúži silám Temna.

Lebo žiaľ, v tomto stvorení platí neúprosný zákon, že ten, kto nie je slobodný v duchu, musí nakoniec stratiť i slobodu vonkajšiu.

Staňme sa preto slobodnými v duchu! Dajme slobodu vlastnému svedomiu, vlastnému citu a vlastnému srdcu. Načúvajme ich hlasu, ktorý nás vedie k spravodlivosti, čestnosti, dobru a ušľachtilosti. Jedine tak sa staneme ľuďmi, podporovanými silami Dobra a tým pádom schopnými čeliť nástrahám síl Temnoty a Zla, ktorých službe sa prepožičala elita nášho sveta.

* * *

„A všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci prijímajú na pravú ruku a na čelo znak a nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak.“

„Tretí anjel zvolal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo a svoju ruku, bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou …“

„A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijal znak jej mena.“

 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.3
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

41 komentářů

 1. Tomu se říká předposranost. Ještě ta situace nenastala a už je někdo posraný. Já žádné nezdaněné příjmy nemám, tak je mi to jedno. A že budou soudruzi v Bruseli vědět, že jsem si koupil litr mléka v Kauflandu a ne v Tescu? Na a co?

  1. rozhodně! Znám obchodníka, který za platbu hotovostí poskytoval slevu. Tedy vlastně platbě kartou dával přirážku.

   1. Pokrok nezastavíš. Jó to průjem, ten můžeš zastavit, ale pokrok ne. Takže proti čemu chceš bojovat? EET taky nikdo nezastavil. Jen by mě zajímalo, jestli musí účtenky EET vydávat také kamenné bordely. Nevíte to někdo, nemáte s tím někdo zkušenost? (To by byla státní kasa plná hned:-))

    1. Jen by mně zajímalo, jestli u nás existují oficiálně kamenné bordely? Mají své IČO, DIČ, zaměstnance, jsou v obchodním rejstříku, zaměstnávají OSVČ nebo je u nás řemeslo těch dívek a žen, mužů a hochů nabízejících své služby, oficiální profesí?

     Lojzo, budete velmi pokrokový, když toto zavedete.

 2. Milane,

  bol si už u svojej obvodáčky ? Už by bolo načase, lebo začínaš vykazovať diagnózy, ktoré sú účelovo viazané pre ,,dočasne pozastavených na duchu svojom“…

  Prečo?

  No, oháňať sa nejakým virtuálnym polobláznom, tým Jánošom , ktorého si v tom článku citoval dristami spred ccca 2000 rokmi, ktorý fičal na ,,duchcovníku hnojivkovom“, hubou odrbávajcou lalok mnohotelníkový, je prejavom slabosti Cirkvi a jej poblúznených ,,pomocníkov“ a je to už naozaj zcestné, temné a poburujúce..

  Takouto fintou, vyvolávajúcou Strach z Protožidovského literárneho hrdinu, z toho Nebeského Splachovača všetkého živého, je hlavne v dnešnej dobe útokom na moju inteligenciu, i keď nie je ukážkovo nadštandartná, ale stále je v limite, a
  preto by som Ti poviedel : Trhni si ľavou prednou a strašiť choď na cintorín staré rašple, ktoré sa tam popri hroboch zakrádajú…

  Dúfam, že svoje peniaze, máš schované pod perinou a keď príde Hmotný ojebávač, či falošný inkasant, oberie Ťa o ne…

  Len tie ,,sprostitútky“ berú ešte po ,,aktuše prijomnika ajakuláta Tvojego“, hotovosť, lebo nikomu neveria. Oni veria len ,,kešovke“.To sú tie ženštiny, ktoré ešte vraj môžeš odrbávať náboženskými dristami, ale úspešný výsledok nie je zaručený, keď svoje info nepodložíš realiami, ktoré vraj vymysleli tí odporní, ľudské obete požierajúci Protoféničania…

  A vieš prečo??

  Lebo aj čas využívaný u nich naprázdno, je platený, ako keď taxameter beží pri očakávaní odbehnuvšieho ,,klientovníka“..

  ….Nech Ti aj naďalej pomáha ,,Nábojnica Slovenska“, či inak v inotajoch nazývaná aj Patrónka SR, teda ,,Tá, čo dala“ aj Nebeskému Taťuldovi …

  Či pri ,,akte“ nedošlo k znásilneniu , sa nevie, lebo aj zahltenie ženštín naraz a zdĺhavo ,veľkým množstvom informácií, je považované za vynútenú súlož …

  Viď Galaktickú ústavu, čl. 34/5 , odst. Hans 34.2

 3. Souhlasím, platit platební kartou i v obchodním domě s láskou a nechat si vystavit Babišovu elektronickou účtenku, to může vyzradit tajemství.

  1. Dokud voda stoupá, je všechno v pořádku? Záchranu hledat až kdy?
   Aby nebyly hotové peníze, aby placení sousedovi za drobnou službu procházelo bankou, by nebylo dobré,

   1. No tak můžete sousedovi olpatit nějakou protislužbou. Myslím, že by se velice rozvinul výměnný obchod.

    P.S. Pasáci a jejich erosenky bezhotovostní placení nikdy nepřipustí. A to už je, uznejte, velká síla. Na ty si ani Babiš and spol. netroufne:-)

 4. Pardále, píšeš:

  …Souhlasím, platit platební kartou i v obchodním domě s láskou a nechat si vystavit Babišovu elektronickou účtenku, to může vyzradit tajemství…

  My na Slovensku, kde máme Nábojnicu, teda Patrónku Slovenska, ktorá nás má ochraňovať hlavne voči červeným a ružovým politickým ,,skupinkám“, si túto úlohu neplní a preto už vieme, že ,,učtenka“ je mimoriadne nebezpečná zbraň , keď sa dostane do rúk ,,daňovákom“, ktorí v našom bašaliku hlavne malých podvodníčkovlapajú a dusia v plynových komorách a ich kamarátov, teda veľké ryby nechavajú plávať aj s kontrabandom ,,do teplých krajín“, hlavne do Belize, kde aj náš birmovaný komunista má vraj svoj hlavný stan a banku.

  V prípade, keby musel utekať z tohoto sociálne ladeného štátu , aby mal ON , jeho deti a aj jeho vnuci z čoho ,,živoriť“ min. ďalších 150 rokov…

  Urobiť si totiž v strede Európy ,,Gaštanovúrepubliku“ , sa nepodarilo ani zločincom z KSS a to boli tiež ťažké ,,esá“…

  Ale akoby povedal Venda, načo toľko nakradol, do Pekla, podľa II termodynamického zákona si to aj tak nezoberie, keď jeho ,,tobolky“ opustia toto Slzavé údolie.

  Hlavne keď mu popraskajú tie bajpasy, ktoré mu tam onen inkriminovaný lekár z Mohamedánskej republiky nasúkal…

  Bože môj prajem mu skoré strtnutie štvtého druhu s ďaším demokratom,stým synom ,,plantážnika a jeho kuchárky“ ,teda s tým Rúzom F.C.

  Viem , je to len predsa negatívna modlitbička a skončí v ,,koši“ prianí a želaní, ako tisícky vrúcnych pozitívnych modlibičiek od iných momentálne postihnutých člobrdov, ale prečo by to človek nemal skúšať, keď aj NZ stále opakuje-klopkajte, proste, búchajte, raz sa vám to určite podarí a Sezam sa otvorí , ako dvierka od domčeka slimáka Maťka rýchlonohého, ale stále len jednonohého…

  Darmo, evolúcia aj tu je nejako opozdená…

 5. „Dejte císaři, co je císařovu a Bohu, co je Boží“ /volně/

  Kdo se zapojí do konzumního světa, své ego, jáství nechá podléhat pomíjivosti, chtíčům a chtivosti, značně se tím zotročuje a svůj smysl života nepochopil. Nic víc nelze v tomto hledat. Kde si vytvářet své poklady je také známé.

  1. Zdravím Vendo,
   znám to, máme si ukládat poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez. Lámu si s tím hlavu už docela dlouhou dobu. Jaké jsou ty poklady? Vždyť všechno je pomíjivé, nejen peníze, šaty, majetek, ale i láska, dobro, atd. Všechny věci v polaritě jsou pomíjivé. Tak jaké jsou tedy ty poklady v nebi?

   1. Ten, kdo chce jen pochopit tento verš evangelia, nemůže si myslet, že jeho skutečností je lidské tělo a mysl.

    Ten, kdo pochopí, že je duší, byť dočasně uvězněnou v těle a ta že je jeho pravou podstatou, pochopí, že to vskutku pomíjívé v tomto světě hmoty – polarity, je jen určitou iluzí pro naše značně omezené smysly. A pravé poklady, které mol, rez neničí a zloděj neukradne? Ty jsou uloženy mimo tuto oblast zmaru,utrpení a smrti. Byť jsou vytvářeny v právě v té oblasti působnosti „císaře“. Když tomu císaři dáváme,když žijeme pro tento svět, skutečné odměny se nedočkáme.

    Ale toto nepochopení tohoto dalšího zákona Nejvyššího nemusí být věčné. Každý si nese svůj poklad v sobě, svůj raneček třeba i se zablácenými rubíny.

    Napsal jste „…..ale i láska, dobro, atd. /jako pomíjivé/ “

    Jednoduše se Vás ptám – jakou lásku myslíte? Jaké dobro?

    Čas věnovaný meditaci, každá chvíle strávená v lásce a v oddanosti k Otci, je mincí vloženou do pokladu shromažďovaném v nebi. To jste měl na mysli?

    1. Žil, byl kdysi jeden pán a ten říkal, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Došli jsme pravého opaku. (To je ten můj zde pořád opakovaný „stín“.) Jakýmkoli konáním dobra dojdeme nakonec ke zlu. Každý člověk nakonec ve svém životě řeší ty věci, které odmítá, které nesnáší.
     A copak láska není pomíjivá? Láska je jako měsíc, buď se zvětšuje anebo zmenšuje.
     Nikdy jsem nemohl pochopit, co je to duch. Jaký je rozdíl mezi duší a duchem. Všichni duchovní říkají, že existuje tělo, duše a duch. A že ten duch je nejdůležitější. Teď se snažím to vysvětlit tak, že v polaritě je jen tělo a duše a ten duch je „zárodek boží“, neboli ten je součástí Jednoty, nepodléhá polaritě. Pak by to shromažďování pokladů v nebi bylo zdokonalování toho ducha. Ale to nevím, jak by se dělalo. Má na to názor někdo i z ostatních?
     Děkuji za případné podněty či odpovědi.

    2. Zdravim,

     Podle meho ,to „ukladani pokladu v nebi“ je o nasich zkusenostech,ktere vyplyvaji z nasich cinnosti zde za zivota. Mohu se honit za mterialnimi pozitky a „ukladat tak poklady “ zde na Zemi. Nebo vedome vykonavat takove cinnosti,ktere nevytvareji spatnou karmu.

    3. Duše – duch. Problematika jistě nejnáročnější. Stručný pokus:
     Duch – bytost vybavená vědomím…
     Duše – zajisté také bytost, ale poskytující našemu vědomí uplatnění se ve hmotě. Uvádí se, že spánek potřebuje ani ne tak naše tělo, jako spíš naše duše. Po tom náročném dni, kdy nám – vědomému člověku – poskytuje služby. Duše zahrnuje mnoho dalších souvislostí.

 6. Vendo napísal si, či citoval : …..„Dejte císaři, co je císařovu a Bohu, co je Boží“ /volně/

  Ja pridávam : On do Teba kameňom, Ty do neho chlebíkom …../voľne/…

  Neprišiel som na túto Zem zmeniť ani písmenko na Zákona…. /voľne/

  Nepripomínajú Ti tieto Slová zámerne vložené do virtuálnych úst Ježišťoka od TÝCH ktorí ,,nechceli“ zmeniť na starom systéme, ktorý vládol v Júdei, či Galiei ani jeden jediný platný zákon ??

  Zo zotrvania ,,strých časov“ totiž ryžovali Rimania aj Protožidovská cirkevná vrchnosť ako taká ???

  Že ,,chudák“ mal platiť dane bez reptania a navyše ,,vyživovať“ aj Cirkevných darmožráčov , ktorí sa vtedy aj dnes tvária, že Hospodin, ten Nebeský Tajtrlík je len a len ich kamarád a keď ONI budú chcieť, tak ho popudia na ostatných, ako Rimania tie levy na tých zo ,,sekty kresťanskej“ ??…

  Vendo, naozaj necítiš za tým otvorené, zbabelé , nenávistné a celkom obyčajné a zištné ,,politikum“ ,pre akýchkoľvek minulých, súčastných a budúcich papalášov ?…

  Keď nie, za tie roky Ti zhrubla koža , vytvorila sa Ti ,,predkožka“ aj na Tvojej ,,Duši“, ako ,,elefantovi“ na chvoste a Tvoja proklamovaná viera, je len pozlátkom, ktoré Ťa takto prebaleného mala prepasírovať do toho vytúženého Neba, kde má Nebeský Taťulda svoje nehmotné nemovitosti a kde by si chcel prebývať až do ,,skonania Sveta tohoto „….

  Ver mi, skončíš aj so mnou a s ostatnými tam , v tej Temnej diere, lebo si nedodržiaval všetky božové prikázania bez rozdielu ich poradia a významu…

  Nebuď sklamaný Vendo, aj v tej Temnej diere s päťdesiatimi odtieňami temnej, kde je večná tma, zima ako na Sibíri je TEN pokoj, klídek a tabáček .

  ………A keď sa splní veštba, že oná Temná diera bude zas a znova zárodkom novej Veľkej Trieskavice , budeme pri zrode nového Vesmíru aj bez Hospodina a jeho satelitov..

  Viem to z počutia a preto budeme v ,,advente“ až do tých svätých dní, ktoré určite nastanú, len nech sa vytvorí ten Singulárny bod , ktorý je ,,Alfou a Omegou“…

  1. Nevím kdo je Ježíšťok – snad kombinace českého ministra dopravy Dana Ťoka a Ježíše?

   Ale vážněji. Váš zájem o židovskou společnost a víru by mohl jiné lidi velmi zajímat a snad by Vám mohli i pomoci něco objasnit. Já se do toho nezapojím. Zkuste si přečíst kupříkladu jen skvělou knihu „Dějiny židovského národa“ od Paula Johnsona. Leccos Vám objasnění, a to i z časů Ježíšových a také byste tam mohl najít určitou podstatu samé historie a křesťanské civilizace.

   Má malá reakce na Šupovo téma z rubriky „Společnost“ nabídla jen můj nepatrný pohled z oblasti „Hledání Světla“. Kdo chce a nebo se mu dostalo, může chápat. Víc nemám k jakýmkoliv platbám a k totálnímu zotročení co sdělit.

 7. Pán Šupa,
  blahopřeju k tomuto převratnému zjištění ohledně bankovních úspor.
  Pro Vás Heuréka. Jestli máte finanční prostředky, nemusíte je přeci idiotsky vrážet do místních bank. Vymyslete si nové investice, od toho máte mozek.

 8. Vendo, píšeš:

  …….Nevím kdo je Ježíšťok – snad kombinace českého ministra dopravy Dana Ťoka a Ježíše? ……

  Vendo, neviem kto je to Ťok, a či je to reálna osoba, nechce sa mi TO hladať na Googlovi, ale musím uznať , dal si TO a vedieš 1:0 na body, čiže SRC…

  A Martasovi, chcem povedať, že :

  … „ukladani pokladu v nebi“ je hovadina ako vyšitá z Katechizmu z r.1535 , keď ešte boli ľudia tak nasiaknutí strachom z Nebeského Splachovača, že uverili aj v také kecy, že Nebo je reálny Svet, tam niekde nad oblakmi . Tam , kde sa skrýva aj tá Nehmotná nebytosť, ktorá vraj v ruke stíska sedem bleskov a môže kohokoľvek a kdekoľvek zasiahnuť ,,TU“ na Zameplacke a hlavne vtedy, keď ho nahucká ten buzerant, či pedofil v sukienkovej rovnošate…

  Takto to v Nebi Martasi, však nefunguje. Viem to z prvej ruky, lebo aj ja som Hospodinov kamarát.

  To sa nechválim, len sucho konštatujem…

 9. Nebezpečí zotročení lidí nalákáním na pohodlnost a konzum vnímám také velmi intenzivně. Všechny kroky k tomu směřují. Ovládání medií, kontrola všech přes platební karty a ztráta práv při vybočení z řady. Vše je postaveno na postupných nenápadných krocích a výsledkem bude rozum je poražený většinou. Pod zlomu se asi argumenty nepodaří zvrátit.

 10. Nebezpečí zotročení lidí nalákáním na pohodlnost a konzum vnímám také velmi intenzivně. Všechny kroky k tomu směřují. Ovládání medií, kontrola všech přes platební karty a ztráta práv při vybočení z řady. Vše je postaveno na postupných nenápadných krocích a výsledkem bude rozum poražený většinou. Bod zlomu se asi argumenty nepodaří zvrátit.

  1. KSČ prohlédla, že největší problém má s těmi, co kladou tzv. pasivní odpor. Nazvala to pasivní rezistencí. Ti, co se stavěli na otevřený odpor, ty dokázali sejmout. Problém byl s těmi, co dělali, jako že úkoly plní, a přitom je neplnili. Nebo jen na 50%, 20% atd. Jim se těžko vytýkalo, že neplní úkoly, vždyť je plnili, ale jen na 20%.
   Tak nějak se můžete postavit k bankovnímu banksterizmu. Můžete mít platební kartu a den po výplatě si všechny prachy vybrat. K čemu Vás přinutili?
   A ovládání médií? Vždyť tu televizi můžete vypnout! A na internetu si můžete najít co zajímá Vás a ne co Vám kdo předkládá k věření. Nebo si nakupte či postahujte z internetu knihy a vzdělávejte se z knih a ne z TV.
   Neboli je to všechno o samostatnosti. Používejte hlavu a nikdo Vás nezotročí.

 11. Lojza z KSČ, píšeš :

  ….Problém byl s těmi, co dělali, jako že úkoly plní, a přitom je neplnili. Nebo jen na 50%, 20% atd.

  No neviem, neviem…

  Tých cca 20% je tzv. bulharská konštanta, tzv. birmovaní komunisti, ktorým sa nechce robiť v žiadnom režime. Tých cigáňov, lumpenproletárov , fiktívnych invalidov, či momentálne postihnutú lumpeninteligenciu , nazapriahneš do roboty ani teraz, za tzv. divokého kapitalizmu, a ani keby sa vrátilo poddanstvo…

  Radšej by sa dali na žobrotu, či na zbojnícke chodníčky…

  A nechceš mi povedať, že terazky sa všade ,,maká“ na 90%.

  Vieš kde, jedine pri ,,pásovej výrobe“, kde nemáš šancu ani sa poriadne ,,vyšťať“…

  1. Já jsem to myslel jinak, ne v práci. Ale při plnění úkolů jako novomájové průvody. vylepování nástěnek, zdobení oken Leninem a studium marxismu lenininismu. Kdo se postavil a otevřeně řekl, že marxismus leninismus studovat nebude, tak titul zkrátka nedostal. Kdo se alespoň dostavil ke zkoušce a odkýval, co si pan profesor pro sebe mumlal, tak s tou trojkou (nejhorší známkou) prošel.
   Češi jsou mistři v hrbení se. My jsme to vždycky všechno v klidu odkývali a pak jsme se těšili v pátek na klid a pohodu na víkend na chatě. To jen tolik k té totalitě, která pravděpodobně přichází. Ale v Česku se bude zavádět těžce.

 12. o.k,

  môžem Ti len povedať, že charakter majú aj v našej gubernii ľudia presne taký ako píšeš.

  Za ,,kus žvanca“ sú schopní sa znížiť sa k udávaniu, špicľovaniu, či k iným špinavostiam, ktoré tu rozvádzať do detailov je zbytočné .

  Asi to nie je dané režimom, ale charakterom každého člobrdu . Udavači už boli známy aj v starovekom Grécku, či v Egypte…

  Kým existuje systém ,,niečo za niečo“, bude to do aleluja rovnaké. Myslýš si keby nás ,,obsadili“ Klingóni, či Alzáčikovia, nenašli by sa ,,takýto“ medzi náma ??

  1. Pochopil jsi mě špatně, já jsem chtěl říct, že když máme ten hřbet ohýbací, tak nám ho nikdo nezlomí.

 13. Neboj Lojzíku,

  u mňa si bol pochopený, len som Tvoje úvahy rozviedol, aby to bolo také komplexné a aby sa z toho mohlo časom vyvodiť Poučenie z krízového vývoja…

  Však vieš, komunisti vždy museli udalosti završovať koncepčne a s pohľahom upreným do diaľav.

  Keď silne trváš na chrbtici, tak Ti prezradím, že náš súčasný predceda ten ,,birmovaný komunista“ vraj ani nemá chrbticu, a žije si ,,hrdo“, ako jeho vzor, ten terazky kopytá otrčivši Fidel…

  1. Noho, když už nemáš ty anténky na přijímání telepatie, tak bys mě mohl alespoň odpovědět na jednu otázku, ve které jsi odborník na slovo vzatý:
   Mám před sebou česko-slovenský kalendář a 8.12. je tam vyznačený svátek „Nepoškvrněné počatie Panny Márie“. A ako tože? Jak je to možné, že takový svátek slavíte 16 dní před Vánocemi? To jste na Slovensku všici tací trotli?

   1. Lojza
    Ad: To jste na Slovensku všici tací trotli?
    My na tom nejsme lépe. V Hustopečích na Břeclavsku udělali marketingový kotrmelec a tradiční svatováclavské hody (28.8) přesunuli na začátek srpna. :o a tak si žijem, tak nějak po svojem.:))))))
    Když bůh dopustí, aj motyka spustí.:)))))))))))))

    1. Chybička se holt někdy vloudí. Říjnová revoluce byla v listopadu, Oktoberfest je v září a svatováclavské hody jsou v srpnu. No alespoň máte na hody teplo.

   2. Lojzo, svátek svátek Panny Marie a svátek Marie měl vývoj
    http://kalendar.beda.cz/cirkevni-svatky-ve-starych-kalendarich
    Zasnoubení Panny Marie (23. leden)
    Očišťování Panny Marie“,(2. února), dnes Hromnice
    Zvěstování Panny Marie (25. březen)
    Panny Marie Karmelské (16. červenec)
    Panny Marie Sněžné (5. srpen)
    Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen)
    Narození Panny Marie (8. září)
    Jméno Panny Marie (12. září)
    Sedmibolestné Panny Marie (15. září)
    Slavnost růžence (7. říjen) , Původně svátek „Panny Marie Vítězné“,
    Mateřství Panny Marie (11. říjen)
    Oběť Panny Marie (21. listopad)
    Početí Panny Marie (8. prosinec)
    Svátky Marie
    dne v letech
    25. března 1954-1976
    8. září 1956-1974
    2. července 1957-1975
    12. září 1957-2017
    Nejvíc mě zaujalo početí 8. prosince a porod 24. prosince. Ale to už je téma pro GN.
    Moje máma Marie měla svátek 25.března a bylo to i v kalendáři. Marie je stále nejběžnější ženské křestní jméno, takže starší ročníky drží svátek podle starých kalendářů.

    1. Díky za názor, Pardale.
     Vy takový technicky vzdělaný člověk se vůbec nepozastavujete nad tím Nanebevzetím Panny Marie. Kde teď tedy je, někde na obláčku?

 14. Lojzo, Vy byste to mohl vědět líp jak já. Tady odborníci řeší mozek jako obdobu televize a Vy už jako Lojza s anténkami máte ty anténky…
  Já čekám odpověď ze zmiňovaného studia televizních pořadů zprostředkovaný jejich hlavou-televizí. A to mě považují za technokrata….
  Nepozastavuji se nad Nanebevzetím Panny Marie, svátky církevní byly tak, jak byly. Kněží byli do uctívání Panny Marie zamilovaní, tak měla svátek každou chvíli.

  1. ad.:Kněží byli do uctívání Panny Marie zamilovaní, tak měla svátek každou chvíli.

   No to je dost ubohý. Kněží mají celibát, tak si to kompenzují na Panně Marii. A Vy všichni, co chodíte do kostela jim tyto svátky „žerete“.

   1. Lojzo, kdybyste ten odkaz četl, tak to BYLY svátky spojené s Pannou Marií ve středověku. Dnes se takový svátek třeba zmíní jednou větou v kostele a žádné několikahodinové klečení před Bohorodičkou se nekoná. Člověk, který hledá duševní rovnováhu a inspiraci pro své jednání v kostele, kde na smysly působí i sama majestátnost stavby a výzdoby, tak není magor. V neděli jsem byl asi 5 hodin v přírodě, hlavně v lese. Myslel jsem, že mě to bude inspirovat k hezkým a vtipným myšlenkám. A nic, stal se ze mě pochodující tvor, který musí dorazit ještě za světla domů a byl jsem zmrzlý jako arktický trus, jak dramaticky píše anonym u Vendy, dorazil k nám arktický vzduch. Zdejší odborníci mi určitě řeknou, že jsem neměl zapnuty správně antény pro rezonanci informačního pole částic a své hlavy, která má fungovat jako televize s vysílacím a tvůrčím studiem kdesi v astrodálavách.

 15. Lojza s anténkami, píšeš:

  …To jste na Slovensku všici tací trotli?

  To vieš, že aj ano aj nie. Tí s tou diagnózou 123654 veria v hovadiny okolo Protožidovskej Marienke a neuvedumujú si, že sa dopúšťajú modloslužobníctva, lebo porušujú Desatoro. Tam sa jasne píše, že jediným Bohom je Nebeský Taťulda a nikto iný.

  To vám hovorím, ja, Neznaboh a to je pre mňa na tom to smutné, že sa mi tisnú do oči tie ,,falošné slané kvapky“…

  A vieš tie kecy o oplodnení Panny je zbytočné aj rozoberať. Na to, aby ste to dokázali zbaštiť, potrebujete mať totálne zahmlený ,,Modzog“…

  Modlenie sa Panenke je podobný kiks, ako bolo uctievanie Zlatého teľaťa u tých Protožidov, ktorí zostali bez Mojžišovho dozoru pár týždňov, kým s Jahvinkom vytesávali na tej hore tie ,,veršíky“ do kamenných dosák……

  Keď sa vrátil, s tymito odpadlíkmi sa ,,pohral“ ako s nadbytočným a nepotrebným ,,mäsom“…

  Takže všetky tie dátumy, ktoré Pardál vypísal, sú výsmechom ,,sivej hmote“, ktorú vláčime so sebou celý život…

  Niektorým by ,,ho“ mohli kľudne už počas ,,života“ vyškriabať , ako to robili Protoegypťania svojim ,,zdechlým“…

  Sem je škoda dať na záver aj to známe ,,Amen“…

  1. Znalosti Bible se ti upřít nedají, máš to nastudováno. A to je dobře. Jestliže chceš něco kritizovat, musíš vědět, o čem mluvíš.
   Např. to „modloslužebníctvo k Marienke“ odmítly již protestantské církve.

 16. Bohužel, pane Šupa, máte pravdu….bohužel
  A potřetí bohužel s tím nic nenaděláme…

 17. Vlastimil,

  nariekaš, lamentuješ, dokonca aj bedákaš a čo z toho ???

  To vieme aj od apopštolov tretieho zobudenia, že vo Svete platí zásada ,,Spojených nádob všeobecného blaha“…

  Jeden má nadmerne veľa, druhý tak ,,akurvát“ a tretí je na tom ako myš kostolná…

  Východisko? Ako nás učí ,,prorok Venda“, za všetko zlé vo svojom živote vďačíme tej ,,karme“, ktorá sídli niekde medzi talamusom a lakmusom .

  Teda ,,Tú“ keď si prečistíme, tak nám bude Hej..

  A ako ?

  No pravidelným kupovaním si Odpustkov u KC v kostoloch všetkého typu, či na náboženských pútiach . Nedávajú sice za platbu ,,doklad“ z registračnej pokladnici, ale máme ,,istotu“, že si karmu určite prečistíme…

  Aj tu platí zásada, ,,čím viac dáš, tým môžeš viac očakávať“. Platí aj pravidlo : Platba vopred sa akceptuje a samozrejme aj nepísaný zákon, čím väčšieho zločinu si sa dopustil, tým je základná cena odpustku nižšia, ale pozor geometrickým radom sa zvyšuje ,,TO“ inkriminované DPH …

  Ak by si mal napriek tomuto podrobnému vysvetleniu problémy, otvor si web : Vatikánska banka/ Odpustky/ Cenník zločinov/ …

  Ako hovoria Massajovia: Bay, bay , bayby ..

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference