mapa stránek || vyhledávání

Pomíjející tělo člověka má svůj účel – poznejme ho

Jedna z nejstarších lidských otázek zralého člověka hledá odpověď na nejasnost – je člověk jen fyzické tělo anebo je ničím i jiným, něčím, co tělo přesahuje, tedy je duší? Někteří lidé říkají, že lidský pocit bytí a vnímání sebe samého vychází jen z tělesných zákonitostí; jiní zase namítají, že tělesné aktivity a řízené funkce vycházejí z přítomnosti duše v lidském těle.

V Tomášově evangeliu říká Ježíš toto:

„29. Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.“ čerpáno z odkazu na zdejších stránkách: http://gnosis9.net/pdf/Tomasovo_evangelium.pdf

To „velké bohatství“ v lidské formě je duše, která v sobě realizuje Boha. Tělo je jen přechodným bydlištěm /pro ni/. V těle se dá najít ta perla či poklad a kvůli ní se pole prodá, aby ji člověk získal. Takový poklad je pak tím, do kterého nemohou vniknout ani rez, moli či ho ukrást zloději. Tyto metafory navíc ještě hovoří o pokladu ukrytém v srdci.

meditaceZa mnohá staletí a za obrovské prostředky byly postaveny chrámy, kostely, zjednodušeně budovy, které jsou později vysvěcené a pak se o nich předpokládá, že je v nich přítomen samotný Bůh a měl by se v nich uctívat. Do uctívání byly zařazeny mnohé lidmi vymyšlené rituály a také se v nich zbožně uctívají opět člověkem vyrobené idoly ze dřeva, kamene či nějakého kovu, a také obrazy. Mystici však, nezávisle na období, ve kterém působili a na zemi, ve které žili, tyto lidmi vymyšlené obřady považovali za marnost. Pravda je mnohem jednodušší a v důsledku není tak nákladná; naše tělo je totiž chrámem Boha a jedině tam se s ním dá potkat. Když budu věřit v honosné budovy postavené lidmi, popíral bych ten chrám, který stvořil sám Bůh, popíral bych lidské tělo, kde On na nás čeká. Dovnitř vede cesta za poznáním. A je to cesta pravá, cesta, kterou On sám pro člověka ustanovil. Uvnitř duchovně uctívejme Boha. Viz. například Pavel v 1. listě Korintským 3:16.

Člověk ve své složitosti uspořádání a propojenosti vnitřních orgánů, ve vzájemném propojení miliard buněk, které jsou v neustálých interakcích, které řídí rozmanité funkce těla, je odrazem obrovského kosmu. Je mikrokosmem v makrokosmu. Vzdálenosti mezi jádry atomů jednoho lidského nehtu na jeho noze a obíhajícími elektrony v atomech vlasů jsou totožné s těmi nekonečnými vzdálenostmi v měřítku vzdáleností mezi galaxiemi velkého kosmu. Přes tento mikrokosmos, který prezentuje lidské tělo, byla jeho majiteli dána, při dostatečné informovanosti a správné přípravě, schopnost vědomého spojení s celým universem. Proto, aby k takovému spojení mohlo dojít a bylo navázáno, dal nám Stvořitel mnohá mikrocentra, která odpovídají centrům i těch nejvzdálenějších vesmírů, a nejen těch existujících v oblasti hmoty.

Každá individuální část člověka, jeho fyzického, astrálního nebo kauzálního těla má opravdový vztah s určitou konkrétní části vnějšího universa. V každém člověku je umístěno centrum mnohem jemnější než hmotné tělo, které je centrem neviditelným fyzickým zrakem a které je upraveno tak, že může sloužit jako prostředek ke spojení s jemu odpovídající částí makrosvěta. Co to znamená? No třeba jen to, že nejsme izolování od světa, jak se můžeme někdy cítit. Probudíme-li navíc své skryté možnosti postupného rozlišování a poznávání, máme možnost vstoupit do skutečného, vědomého spojení s nejvzdálenějšími nebi /regiony/ a prozkoumat všechny oblasti prostoru. K potěše některým mohu sdělit, že se to nevztahuje jen na světy hmoty, ale také na světy astrální a všechny další světy vyšších duchovních oblastí.

A to vše nabízí lidské tělo, které je však nakonec jen tou hmotou, která se bez oživujícího principu duše, po smrti změní v prach. Tento nádherný mikrokosmos lidského těla byl nabídnut lidské duši s jedinečným záměrem. Duše, která v něm jako v chrámu Boha přebývá, může skrze něj dosáhnout svého vznešeného dědictví. Jedno ALE tu na závěr je – poklad je v nás ukryt a cestu k němu vede přes učení dokonalého žijícího Mistra. A tím Mistrem bylo mnoho Synů, kteří s tímto úkolem i dnes neustále přicházejí k lidstvu a pouze malou část „označených ovcí“ přivede jejich pastýř do pravého Domova. Chtělo by se říci spolu s moudrými – „vstupte dovnitř, do svého jedinečného chrámu a nepromarněte svůj život působením všech možných nástrah“! Tam, uvnitř na Vás čeká úkol, pro který se člověk rodí – je jim SEBEPOZNÁNÍ.

„Člověk má v sobě mnoho koží, které pokrývají hloubky jeho srdce. Člověk zná mnoho věcí. Sebe však nezná. Ba třicet nebo čtyřicet koží takových, jaké má vůl nebo medvěd, a právě tak tlustých a tvrdých, pokrývá duši. Sestupte do vlastního nitra a učte se tam poznávat sami sebe.“ ECKHART

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

39 komentářů

 1. No konečně někdo cituje, co Ježíš opravdu řekl nebo alespoň podle Tomášova evagelia. Roky tady kdekdo vysvětluje, co všechno Ježíš řekl, a ono toho tak moc není. Moudrá slova jsou v Bibli hojná, velmi srozumitelná a časově trvalá, třeba kniha Přísloví, kde lze podle mého hledat obdoby ve verších bagavaghíty. A jsou to moudré texty, které nepotřebují uměle vytvořené rozbory a výklady.

  článek píše :“propojenosti vnitřních orgánů, ve vzájemném propojení miliard buněk, které jsou v neustálých interakcích“
  .
  „Člověk ve své složitosti uspořádání a propojenosti vnitřních orgánů, ve vzájemném propojení MILIARD buněk, které jsou v neustálých interakcích, které řídí rozmanité funkce těla, je odrazem obrovského kosmu.“
  Snad mozek, má asi 100 miliard mozkových buněk..
  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/encyklopedie/_zprava/za-jak-dlouho-se-cloveku-obmeni-bunky-v-tele–1391473
  „V lidském těle se nachází 50 až 75 bilionů buněk.( tedy 50 000 až 75 000 miliard buněk)“

  Článek píše :“Vzdálenosti mezi jádry atomů jednoho lidského nehtu na jeho noze a obíhajícími elektrony v atomech vlasů jsou totožné s těmi nekonečnými vzdálenostmi v měřítku vzdáleností mezi galaxiemi velkého kosmu.“

  Nikoli. Velikost atomu je řádově 10^-10 m, velikost jádra řádově 10^-15 m, tedy asi 100 000 krát menší. Poměry vzdáleností ve vesmíru jsou proti tomu nesrovnatelné. Použijeme-li ke srovnání světelný rok (9,46*10^12 km), tak k Měsíci je to 1,28 světelné sekundy, ke Slunci asi 500 sekund, k Plutu asi 1,5 hodiny, k nejbližší hvězdě asi 4,2 svět. roku, nejvzdálenější pozorovatelné části vesmíru jsou vzdáleny ( asi 13,8 miliard svět.let) přes 4E+17 světelných vteřin, tedy zhruba vzdáleností k Měsíci.Jinak řečeno poměr možných vzdáleností objektů ve vesmíru je asi 4 bilionkrát (4.10^12 krát) větší jak poměr jádra atomu ku atomu.
  Závěr mikrokosmos ( lidské tělo) a makrokosmos ( vesmír) mená žádné spolu souměřitelné poměry rozměrů a poměřitelného cokoliv, neexistující astrální světy nevyjímaje.

 2. Pardále,

  nekontroloval som Tvoje výpočty, ale je jasné, že nie je možné v žiadnom prípade porovnávať atom s ,,podružnými časticami“ a napr. nám známu-neznámu Slnečnú sústavu len preto , že v mikroskopickom svete nenašli ešte ,,veriacich pidimužíkov, či ,,alzáčikov“, ktorých by oblbovali vyvolení z ich kmeňa a strašili by ich ,,bohmi z iného Sveta..

  Títo alzáčikovia sa ešte neskontaktovali s našimi veriacimi a nevytvorili ,,Kresťanskú úniu mikrosveta a makrosveta“, či Zväz mohamedánov z oblasti kvarkov a z oblasti Alfa Centauri …

  Tieto predstavy boli ,,vylovené z hlbín nevedmostí“ ako mnemotechnická pomôcka z rokov 50-tych , lebo predstava atómového jadra s okolo poletujúcimi elekrónmi vraj veľmi pripomínala Slnko a obiehajúce planéty a napomáhala predstave, že
  z pohľadu náhodného okoloidúceho to bolo až sugestívne podobné…

  Tak nám Nebeský Taťulda aj naďalej pomáhaj, aby sa tak nestalo…

 3. Bať, bať, autore, jiné než lidské tělo nemáme. Právě teď si to může říct i ten, kdo toto čte.
  Je asi též pravdou, že v lidském těle můžeme provádět vraždy, loupeže, znásilnění…., a nebo taky skutky obdarování, nezištné pomoci, zastání se jiného života…. .
  Vzdálenosti uvedené Vendou, jejich pravdivost, nejsou nijak rozhodující. Každý nějak tuší, že hmota má mezi svým jádrem atomu a svými elektrony velké vzdálenosti a že vlastně je svým způsobem prázdná. Představuji si to zvětšeně tak, že atomové jádro má velikost např. pomeranče a elektron obíhá ve vzdálenosti např. 5ti kilometrů a má velikost malého hrášku.
  Mnohem důležitější je však, čím člověk disponuje a nebo, čím by mohl disponovat, kdyby se stal již Člověkem.
  Přemýšlel jsem, jestli teorie vzniku vesmíru hmoty,tzv. Velkého třesku, může být třeba za tři sta roků zapomenuta a nahrazena jiným poznáním. Co však vím jistě je to, že tato teorie nedovedla člověka k tomu, aby se třeba jen na tom jednom hrášku, na své planetě, choval jako člověk.

 4. Anonyme, teorie velkého třesku je stará pár desítek let a je o vesmíru. Nevedla k tomu, aby se člověk choval jako člověk, čemuž se nikdo nemůže divit, protože vychází z vlastností obrovského vesmíru. Různá náboženství jsou tu tisíce let, jsou určena k lepšímu chování člověka a nevedla k tomu.
  Elektron má povahu vlny-částice a s určitou pravděpodobností danou vlnovou funkcí zaujímá určitý prostor a tvar, prostor , kde se nejvíce vyskytuje, se nazývá orbital. Takže to není hrášek na vzdálenost 5 km, ale naopak, v atomu s mnoha elektrony je mnoho vrstev a mají rozteklé okraje. Prostor atomu tedy není prázdný. A souvislosti stavby atomu s tím, jak by se měl člověk chovat jsou vykonstruované a ničím nepodložené. Prostě recyklované povídání.
  Zvířata jsou rovněž z atomů a molekul a duši nemají. A to se mnohdy chovají líp jak člověk.

  1. Různá náboženství že nevedla ke zlepšení chování? Přemysl Pitter. Nebo kněz, co se nechal před staletími zavřít do blázince na dlouho, aby poznal, jak to tam chodí. Pak dokázal situaci ubožáků zlepšit. Římské otrokářství bylo zničeno, během staletí došlo ke zlepšení vlivem lepšího náboženství.
   Pravděpodobnost elektronu určuje, kde se vyskytne. Ale jinak to prý je malá kulička – hrášek.

   1. Ne kde se vyskytne elektron jako kulička v obalu atomu, ale kde se vyskytuje, všude zjednodušeně řečeno současně jako vlnění.
    Elektron jako záporně nabité částice vyhovuje představě o elektřině a elektrolýze, kde je elektron volný v kovu ( elektrolytu, ionizovaném plynu) mimo silové pole jádra atomu. Elektron má povahu vlny-částice. Z atomu se může uvolnit při fotoefektu, který vysvětlil Einstein.
    Kněz Přemysl pomohl lidem v blázinci, jak píšete, kněží a řádové sestry pomáhají a pomáhali všude. A válkám to nezabránilo, světovým už vůbec ne.
    Islámští fanatici ničí všechno a multikulturně tak obohacují svět.
    Římské otrokářství se zničilo samo hospodářsky. Mohlo se rozvíjet jen na úkor někoho, tedy se muselo rozpínat, což pořád nešlo. Řím dovážel hedvábí a vyvážel zlato na východ, pak neměl čím platit námezní armádu.
    Otrokářství trvalo až do Občanské války v USA ( (1861–1865)), trvalo ještě počátkem 20.století v belgickém Kongu za Leopolda II. ( kde podle některých údajů zahynulo 10 milionů lidí), a to už jsme měli náboženství kopec, křesťanství mezi nimi stále nejdůležitější.

   2. Bo,
    můj kamarád anonym, který tu napsal předevčírem laický odhad, tu bude až asi v pondělí a možná zareaguje. Ale myslím si, že pro představu, třeba pro zvídavé děti, lze „zvětšit“ jádro atomu i elektronu z jejich skutečných mikro rozměrů (vždyť nějaký rozměr snad mají, nebo snad ne?) na podstatně větší průměry. On použil pomeranč a hrášek a asi neznal vzdálenost obíhání mezi elektronem a jádrem. Asi i to lze nějakým rozměrem vyjádřit. A Vy si z něj hned děláte srandu. Kdyby tu byl někdo znalý, mohl by ten hypotetický model jádra, např. atomu vodíku, naznačit.

    U makrosvěta to jde – tam se rozměry zmenšují.

    Podívejte se zde na wiki, kde je obrázek – Slunce a potom jednotlivé planety:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava

    ( ta fotomontáž je tam bez měřítka vzdálenosti oběhu )

    Průměr Slunce je znám /cca 1.400.000 km/, průměr Země je znám /cca 13.000 km/, vzdálenost Země od Slunce je známá /cca 15.000.000 km/ . Když si ty průměry a vzdálenost v kilometrech převedete na metry a potom je vydělíte určitým číslem /miliardou/, tak dostanete model v měřítku – zhruba takto.
    Slunce bude v pomyslném modelu koule o průměru 1,4 metrů
    Země – kulička o průměru cca 0,013 m / velký hrášek /
    Vzdálenost Země od Slunce – ta zeměkulička by v tom modelu obíhala ve vzdálenosti cca 150 metrů od koule Slunce.

    1. Vendo,
     píšete :“vzdálenost Země od Slunce je známá /cca 15.000.000 km/.
     Ne. Vzdálenost je 150 milionů kilometrů. Ale o to nejde. Planetární model atomu ( Ruthefordův) je přes 100 let starý a je překonán, elektron by při oběhu vyzařoval energii a spadl na jádro. Bohrův kvantový model předpokládá stabilní určité orbitaly, elektron je chápán jako vlnění a popsán vlnovou funkcí, kterou lze řešit jen pro nejjednodušší atomy.
     Nedělám si legraci ani z anonyma ani z Vás. Nechápu proč do k dodání lesku článku o pomíjejícím těle člověka motáte poměry v atomu a vesmíru, které jak uznáte ještě vůbec obdobné nejsou. Takže diskuze není o příměru s hráškem, pokud se z toho nic duchovního nevyvozuje, tak je v pořádku,jádro je malé k atomu.

    2. Kolik fyziků, tolik názorů, kdysi napsali:
     Elektron má vlnovou funkci rozmazanou po celé velikosti atomu, ale sám je mnohem menší, bodový. Vlnový balík je rozmazaný, to je jiná záležitost. Ta sleduje pravděpodobnosti.

     Z druhé strany, všecku hmotu lze posuzovat, že je daná vlněním. Tedy i bodový elektron.

    3. Pane bo, co fyzik amatér, to jiný názor, to ano.
     dnešní názor :Elektron má povahu vlny-částice, což se asi chápe špatně a elektronu je to jedno. Některé pokusy vyhovují více povaze částice, jiné povaze vlnění.
     Vlnová délka de Broglieho vlny , kterou lze přiřadit částicím záleží nepřímo úměrně na hybnosti a tedy i nepřímo úměrně na hmotnosti, čili u u protonu ( obdobně neutronu) je asi 1840x menší jak u elektronu. Takže zjednodušeně se chová více jako částice, než jako rozmazaný svazek vlnění, což odpovídá elektronu. a jádro s několika až mnoha nukleony je až 100 000 menší, jak atom.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/De_Broglieova_vlna

    4. V článku mi šlo o duchovní pohled na lidské tělo, jako mikrokosmos, kterým lidské tělo, nejen podle mně, je. Pokud tomu tak není z pohledu současné vědy, tak vězte, že duchovní věda s touto metaforou pracuje a může mít jako fakt, že makrokosmos je stejně jako mikrokosmos oblastí různých dimenzí. A pak je celkem pochopitelné, že tento mikrokosmos lidského těla, který je nám, lidské duši, bližší než makrokosmos, byl dán člověku za jistým účelem. Jak v článku píšu :“Tento nádherný mikrokosmos lidského těla byl nabídnut lidské duši s jedinečným záměrem. Duše, která v něm jako v chrámu Boha přebývá, může skrze něj dosáhnout svého vznešeného dědictví. Jedno ALE tu na závěr je – poklad je v nás ukryt a cestu k němu vede přes učení dokonalého žijícího Mistra. “

     Že někoho fascinuje hmota, struktura, složení, vzdálenosti, souvztažnosti mikro i makro světa, s propojeným vědomím….atd., to je pak celkem pochopitelné. Hrášek, pomeranč použil Anonym. Že šlo pak o mou chybu v napsání číslovky u vzdálenosti Slunce – Země je zřejmé i z toho hrubého výpočtu vzdálenosti těch 150ti metrů v mnou popsaném modelu.

     „Svá jáství“ v celém vesmíru mají bytosti s lidským / i jiným tělem /, která se skládají z mnoha menších jednotek – až do úrovně základních živých buněk – a zrovna tak existuje propojenost i v a u vesmírných objektů v jeho obrovských hlubinách.

     Ač se mnozí lidé snaží o nesmrtelnost, někteří finančně zajištění dokonce mohou mít za sebou transplantace všech důležitých orgánů, které lékaři znají, stejně se nikdo nevyhne jednomu z nejvyšších zákonů tohoto hmotné světa – smrti. Bohužel, většina lidí se vyhýbá i daru lidského těla ve smyslu tom, že ho nevyužije, v čase života, k poznání sebe sama. A to je náznak hlavní myšlenky mého krátkého článku.

     Pěkný den.

    5. Vendo, tak jsme dospěli oba ke stejnému závěru, srovnání poměrů mikrokosmu lidského těla a kosmu byla metafora ( nadsázka), prostě nic co by souviselo s tolik opečovanou duší. Můj dodatek : takže metafora aby to víc vědecky vypadalo.

    6. Jsem rád, že jste četl můj článek pozorně a že jste nepřehlédl tuto jeho část :
     „Každá individuální část člověka, jeho fyzického, astrálního nebo kauzálního těla má opravdový vztah s určitou konkrétní části vnějšího universa. V každém člověku je umístěno centrum mnohem jemnější než hmotné tělo, které je centrem neviditelným fyzickým zrakem a které je upraveno tak, že může sloužit jako prostředek ke spojení s jemu odpovídající částí makrosvěta. Co to znamená? No třeba jen to, že nejsme izolování od světa, jak se můžeme někdy cítit. Probudíme-li navíc své skryté možnosti postupného rozlišování a poznávání, máme možnost vstoupit do skutečného, vědomého spojení s nejvzdálenějšími nebi /regiony/ a prozkoumat všechny oblasti prostoru. K potěše některým mohu sdělit, že se to nevztahuje jen na světy hmoty, ale také na světy astrální a všechny další světy vyšších duchovních oblastí.“

     Je možné nakouknout i do ne tak staré literatury – například :
     Kniha: Duchovní hierarchie
     Autor: Rudolf Steiner
     Teprve nyní nám záhada člověka nabývá na důležitosti, když se dovídáme, že vším, co konáme, dokonce i tím, jak jsme naladěni, působíme zpětně na celý kosmos, že tento náš malý svět (mikrokosmos) má …

     A proč existuje pojem, chcete-li termín „Velký třesk“, používaný jako vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru, tedy začátek makrokosmu? Nemá to také vyjadřovat obrazné vyjádření, tedy metaforu? Ale nadsázka bych tomu neříkal.

     Kdybyste se věnoval duchovní praxi, zjistil byste, jak člověk ve svém nitru, v hloubi svého mikrosvěta, existuje. A pochopit účel pomíjejícího těla, poznat sebe sama, to je důležitá etapa pro získání nezvratných zkušeností na této individuální cestě.

     Tak to je.

    7. Vendo, 28.11.2016 (8:27), že
     V článku šlo o duchovní pohled na lidské tělo, jako mikrokosmos spojený s makrokosmem. Z hlediska částic a atomů jsme součástí kosmu.. Duchovně jsme s kosmem spojeni leda tím, že o něm něco víme…
     Velký třesk není metafora, je to vědecká teorie, která popisuje vývoj vesmíru, podepřená výpočty počínaje časem 10^-35 s až do dneška tedy po 13,8 miliardy let. Je podpořená měřením vesmíru, který se rozpíná.
     Jemnohmota fyzikálně nezjistitelná,ale propojená se vším, vzdálená nebe, astrální světy..ne, nečtu to pozorně. A proč bych měl? Je to pořád dokola, právě ta nadsázka, metafora.

    8. Pardale, v článku jsem použil označení metafora pro ono biblické nalezení perly či pokladu na poli. Tomu jste zřejmě porozuměl.

     Pak jsem použil termín metafora v začátku mého diskuzního příspěvku z  28.11. – 8:27, doslova jsem napsal: „V článku mi šlo o duchovní pohled na lidské tělo, jako mikrokosmos, kterým lidské tělo, nejen podle mně, je. Pokud tomu tak není z pohledu současné vědy, tak vězte, že duchovní věda s touto metaforou pracuje a může mít jako fakt, že makrokosmos je stejně jako mikrokosmos oblastí různých dimenzí.“

     Duchovní věda, věda o duši, kterou ale, podotýkám, Vy nemusíte vůbec znát, že existuje / třeba jen proto, že se na žádné oficiální škole nevyučuje /, s metaforou mikrokosmos pro lidské tělo běžně pracuje. A jen tak pro pořádek, co metafora značí – přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření.

     No a dál se pouštíte, pro mne nepochopitelně, do Velkého třesku. Píšete, že termín „Velký třesk“ není metafora, je to vědecká teorie. Prosím, proti tomu nic nemám, nemám v tom s Vámi žádný rozpor. Ale tento termín „Velký třesk“ byl prvně použit jako přenesené pojmenování na základě podobnosti či obrazného vyjádření. A ty Vámi uváděné časové údaje již pak nijak nesouvisejí. Mají snad jen ukázat, že o tom víte. I když, o Planckově éře byste se tady mohl rozvyprávět více a objasnit, co bylo na počátku – podle vědců. /berte to jako přátelské šťouchnutí / Nikde v článku a ani v diskuzi nepíši nic o jemnohmotě fyzikálně propojené se vším. Mohl bych, teď jste mne na to navedl, napsat o energii, o různé energii. Všechno kolem nás je energií. To byste mohl uznat. Ale proč bych to dělal, to nevím. Svým krátkým článkem jsem chtěl upozornit na nutné a existující poznání, které byste také mohl uznat – formuluji to asi nevědecky – „velké objekty ve vesmíru jsou tvořeny malými objekty /atomy např./ a proto možná existuje a nebo bude záhy existovat / třeba za 100 let / teorie, která vztahy mezi nimi sjednocuje. Jestliže bude chtít vědec zkoumat atom, jeho proton, elektron, tak si pro něj nepůjdu do prstence Jupitera, ale spokojím se s nabídkou „zdejší“ hmoty. Hmotný vesmír je v podstatě systémem interaktivních vztahů a pokud tomu tak je, tak v těch vztazích figuruje i člověk, se svoji hmotou, se svým vědomím a je napojen na neuvěřitelné množství informací z informačního pole, které je také všude a je schopen /mystik/ se na něj, třeba v meditaci napojit.

     Ale to primární jsem napsal takto – a omlouvám se, že tam nejsou žádné Planckovy jednotky, konstanty, žádné vlnění a a orbitaly a rozteklé okraje – „Člověk ve své složitosti uspořádání a propojenosti vnitřních orgánů, ve vzájemném propojení miliard buněk, které jsou v neustálých interakcích, které řídí rozmanité funkce těla, je odrazem obrovského kosmu.“ Vy proti této myšlence něco máte ? Pak byste mohl mít názor, že ve hmotě nemůže vzniknout žádné „biologos“ živá buňka, natož strom, čolek či člověk, který ty všechny „odrazy zázraků“ z Vědomí vesmíru zkoumá.

     /V čase / je podle Vás všechno dokola. Nadsázky, metafory. Přečtěte si tuto svoji myšlenku a řekněte si – rozumím tomu /astrální svět/, nerozumím tomu. Chci rozumět ezoterice, jako možné disciplíně pro novou fyziku a nebo to zcela zatracuji. Lze naladěním se na informační pole, mozkem, jako anténou, poznat spojení s vyššími energiemi a chci cestovat ve svém křesle do nitra svého těla, meditací, obrácením se dovnitř, kteréžto cestování nazývám metaforou – do mikrokosmu oproti makrokosmu, jehož jsme součástí? Stvoření je jen jedno, je propojeno ve všech mikro i makro úrovních.

     Pěkný den.

     P.S. tu Planckovu éru nechte, moc prosím, na pokoji

    9. Vendo, mikro ( stavba hmoty) a makrokosmos ( Velký třesk) a metafory do duchovna taháte Vy a divíte se, že na to pak odpovídám. Já říkám pořád to samé, lidský duch ( myšlenky) jsou uvnitř naší hlavy, v principu jsou popsatelné biochemickými a fyzikálními jevy, ale úplné zmapování myšlenek není možné už proto, že k tomu potřebujeme právě mozek. Myšlenky potřebují energii, neurony atd. Mozek jako každá hmota i vyzařuje energii a tedy i vlnění. Mozkové vlny souvisí s jeho aktivitou a jsou odvislé od vnitřní spotřeby energie mozku (spánek/aktivita). Mrtvý mozek = žádná duchovní aktivita.
     Mozkové vlny se nemohou šířit na obrovské vzdálenosti nehmotným astrálním světem. Na Zemi 7 miliard lidí by vyvolalo neuvěřitelnou interferenci už na povrchu Země. A výsledek naprostý chaos proti kterému jsou vlny na moři krásně popsatelné.
     Astrální svět je něco jako první hoax lidstva- smyšlená účelová zpráv, kterou si lidé rozesílají mezi sebou.
     Jevů v mozku je tolik, že statisticky lze vytrhnout jako neuchopitelné paranormální jevy. Jasnovidci ( Croiset a jiní) potřebovali nějaký hmotný nebo slovní impulz k vyvolání jasnozření. Což přímo říká, že jasnozřivá energie nelítá astrálním kosmem, ale na základě zkušeností a okolností vyvodí jasnovidec hypotézu, která je nad rámec statistiky. Nebo taky ne. Vyzdvihují se laicky hlavně úspěšné prognózy.
     http://extrastory.cz/prosluly-jasnovidec-gerard-croiset-vyresil-sexualni-zlocin-ale-jeho-povest-postupne-upadala.html
     https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Croiset
     „Pravdou je, že drtivá většina Croiset předpovědích jsou buď vágní a nonfalsifiable nebo prostě špatně. Vzhledem k tomu, že Croiset vyrobeny tisíce předpovědí během jeho celého života, to není překvapující, že on si užil jednu nebo dvě šance „hity“.
     ..Holandský parapsychologist Wilhelm Tenhaeff napsal Croiset měl skutečné psychické síly v důsledku informací, které dal v policejních případech však bylo zjištěno, že velká část dat Tenhaeff byly podvodné“
     A to jde o přenosy na na desítky kilometrů ne o astrální nesrovnatelné vzdálenosti.
     Přeji pokoj části Vaší duše ( astrální duši) , která už jistě létá kosmem a sbírá data pro chystanou reinkarnaci

    10. Pardale, metaforu jsem objasnil. Tu z mého článku i tu = mikrosvět.
     Já Vám nevyčítám, že byste něco tahal, jen chci, abyste pochopil souvislosti. Mikrosvět, jako označení pro lidské tělo je opravdu obrazné vyjádření. Nic víc, podle mne. Každý atom v nás má neuvěřitelné množství informací….., a raději dost.

     A to je vše. Časem obdržíte snad i jiné informace. Na téma mozek, kdybych ryzí materialista, palec vzhůru. Na téma jasnovidci, Croiset a jiní, nepotřebuji nijak diskutovat. Doufám, že Vám to nevadí. S mým článkem to totiž nemá nic společného. Pokud si někdo jiný myslí že ano, má tu volné pole působnosti.

     Pěkný den.

    11. Vendo, článek o víře a mozku
     http://www.osel.cz/9120-u-mormonu-se-mozek-odmenuje-bohem.html
     Magnetická rezonance mozku věřícího.
     „Spirituální prožitky mocně stimulují centrum odměny. Ve chvíli náboženského , kdy sami účastníci uváděli, že prožívají duchovní zážitek, se aktivuje nucleus accumbens a další lokality zapojené do „odměny a slasti“.
     „„Když někdo žádá Boha při modlitbě o radu a pak se řídí jeho pokyny‘, je něco jako poslouchání ozvěny. Modlitba je takové potvrzení vlastních názorů a přání.”“
     „Duševní rozpoložení a stav, který následoval uvolněním mozkových mediátorů s následnými dopady na tlak, tep,… byli vědci schopni detekovat s předstihem jedné až tří sekund. Tedy v době, než si to sám dotyčný byl schopen uvědomit. “
     „Vědci svým způsobem tak naprosté většině obyvatel planety neříkají nic menšího, než že v náboženských zkušenostech si s nimi pohrálo centrum odměny. Což se dá interpretovat i tak, že vlastně v zastoupení boha, uctívají jen svůj vlastní mozek.“

     Ta poslední věta se mi nezdá. Spíš bych řekl, že mozek s vírou je na tom líp, pomáhá mu, že věří tomu, co sobě a okolí ( dobrého) přeje, což přináší kousek štěstí a taky zvyšuje šanci, že se to stane. Spokojený člověk žije a tvoří líp.

    12. Pardále, píšeš:

     ….Ve chvíli náboženského , kdy sami účastníci uváděli, že prožívají duchovní zážitek, se aktivuje nucleus accumbens a další lokality zapojené do „odměny a slasti“…

     Neviem, či platí aj pravidlo ,,nutellínového jadrovníka“, že keď pocítiš slasť, či už z náboženského roztúženia, alebo sexuálnej predstavy, začneš hneď aj slintať ??..

     To sa udialo, aj Jeho blahorodiu s. Pavlovovi , keď zazvonil na psov a tí v očakávaní náboženského ošialu , začali slintať…

     Nanapísal si do svojej správy, či aj ľudé, ktorí sa ,,milovali s Hospodinom“, mali ,,zapálené “ len oné culvus patiogensis,alebo prišlo aj k ,,organizmu“ v genitáliách…

     Že prečo ??

     No aby ,,to“ bolo komplexné…

    13. Gilgameši, odkaz
     http://www.osel.cz/9120-u-mormonu-se-mozek-odmenuje-bohem.html
     byl hlavně pro Vendu, že duchovní ( náboženské) pohnutí, lze v mozku zachytit pomocí nukleární magnetické rezonance a aktivovaných center dokonce blízkých odezvě na pocity slasti. Takže duchovní náboženské povznesení je projev mozku.
     Už jsem mnohokrát říkal, že náboženství a jeho případné očekávané projevy je záležitost mozku, reakci lze pozorovat přístroji. Reakce Vendy = 0.

    14. Pardále,

     ak ale platí, že ,,Modzog“ už vopred, teda cca 3-5 sekúnd pred konaním človeka vie, čo ,,Telo“ urobí,ako to už pred pár rokmi prognózovali vedci , ktorí sa vymkli z priemernosti , bolo by to strašné poznanie…

     Sme teda biologickí roboti, ktorých ovláda ten ,,Sopel“, či chladič, ako si to niektorí vtedajší učenci predstavovali ??

     Naozaj sme v područí ,,sivej hmoty“, a telo, hormóny, orgány a všetky tie ostatné kvapaliny v tele sú len ,,mazivom“, aby sa
     ,,Modzog“ čím dlhšie udržiaval v činnosti a ON nám to ani nevysvetlí, že NAČO a PREČO ???

     Nebolo by lepšie, ,,Ho“ zničiť, ešte pred tým, než nás úplne ovládne a urobí si z nás svojich Hurvínkov, či Máničky ??

     Sice bez ,,modzgu“ by sme boli len taký hlinený pandrláci, ako bol ten Adam v Edene, ale boli by sme šťastnejší a prirodzenejší, ako teraz, keď sme na seba ako hyena na hyenu…

     Sú výlučky tých ,,soplov“, sústreďované v nejakej Centrále , pre zrealizovanie pokusu, že ak sa nájde pevný bod, dajú sa zdvihnúť aj 3.000 tonové balvany, menhiry, duplodity, dokonca planety , či čokoľvek iné ??

     Bože môj, zachráňte nás, kým je ČAS !!!!!

    15. Napsal jste:
     „Já říkám pořád to samé, lidský duch (myšlenky) jsou uvnitř naší hlavy, v principu jsou popsatelné biochemickými a fyzikálními jevy, ale úplné zmapování myšlenek není možné už proto, že k tomu potřebujeme právě mozek.“ Mimochodem, ta Vaše závorka u „myšlenek“, jako snad nějaké rovnítko či vysvětlení k lidskému duchu – ach to je nepochopení. Ale víte co, vždyť Vy na existenci duši, ducha, …. nevěříte.

     Jako malé dítě jsem si myslel, že malincí lidé – hlasatel, zpěváci, orchestr….., že jsou v rádiu a jednou, když jsem byl u rádia sám, odšrouboval jsem zadní stěnu a nic – jen jakési elektronky.

     Jako větší si teď mohu myslet, že všechny ty částice, které přenášejí prostorem informace – zvuk i obraz, telefonů, televizí, internetu, rádií…. a jsou reálně existující v každém centimetru krychlové, snad neexistují? Ale ne, nemyslím si to. Stačí málo, nějaké anténní zařízení a již jsme napojeni.
     Mozek, naštěstí ho ještě vědci neumí propojit k přímému vnímání všech těch lidmi vyvolaných a do vesmíru-prostoru pouštěných umělých informací přímo, bez nutnosti anténových přijímacích krabiček, je však napojen na něco, co nazývám, a nejen já, vědomím. Vědomí sebe sama, všech procesů v těle, pokud jsou „konstrukcí“ našeho organismu určeny k uvědomování, je nižší úroveň tzv. tělesné vědomí. Tam funguje mozek, nervová soustava, endokrinní žlázy, různá čidla a receptory. Tady se vědci vyřádí a hledají a pátrají. V duchovním prostředí však jde o něco jiného. A tady přichází, jako nástroj a postup, meditace. Nebudu o ní psát, mohl bych Vám dát odkaz na mé /nevědecké/ články zde, kde si ji všímám více. Ale dám Vám jeden odkaz na výzkum , který se uskutečnil v minulém desítiletí v Dharamsale – za souhlasu Dalajlamy – a kde vědci z USA „něco“ zkoumali v činnosti mozku na vzorku mnichů a vzorku „normálních“ studentů. Ti mniši měli již za sebou desítky tisíc hodin meditace. Určitě si odkaz přeložíte a možná Vám to potvrdí to, co se zkoumalo i u mormonů. Já proti tomu výzkumu podle „OSLA“ a omezených závěrů nic nemám.

     Vědecká studie významné společnosti USA – PNAS je tady.
     http://www.pnas.org/content/101/46/16369.full

     Napsal jsem v článku určité konstatování a Vám pak položil dotaz, že: „Člověk ve své složitosti uspořádání a propojenosti vnitřních orgánů, ve vzájemném propojení miliard buněk, které jsou v neustálých interakcích, které řídí rozmanité funkce těla, je odrazem obrovského kosmu.“ A dotaz zněl – Vy proti této myšlence něco máte ?
     Mozek, ve vztahu k informačním polím částic – mikro světa, je anténou, neustále naladěnou na svůj zdroj, na zdroj vědomí, je s ním v interakci.

     Ale omlouvám se za to, že jsem Vám takovou otázku, byť v souvislosti s mým článkem, vůbec položil. Může mě mrzet, že jednak nechcete uznat to mé laické konstatování a potom i to, že se vrhnete směrem, který málo souvisí s mottem mého článku v názvu – účel a poznání pomíjejícího těla člověka. Snad jste dokázal, Pardale, poznat tu nejdůležitější myšlenku z mého článku. Tedy, pokud jste ho četl, jednou jste mi přiznal, že mé články nečtete.

     Na závěr se omlouvám, že včera jsem tu nakoukl jen na chvilku a zrovna mi padla do oka Marťasova „odbočka“ od Číny k nálezu, Slovanům, písmu. Čtvrtek, to je pro mne ale nabitý den; příprava na přednášku, dvě cvičení . Inu, nemám každý den čas na Pardala a jeho vědecké informace.

     Končím jednou větou – celé Stvoření je vlastně systémem interaktivních vztahů a ty částice, které jsou samotným nositelem vědomí nejsou od něj odpojené. To je tak ode mne maximum mého nevědeckého poznání v nějakých rádoby vědeckých termínech. O vlastním výzkumu svého nitra, o mé meditaci bych Vám nemohl vyprávět, nepochopil byste to. Jste příliš vázán k hmotě – viz.Jan Neruda – „Jak lvové bijem o mříže – Písně kosmické“. A „Hledání Světla“ v mnou pojímané praxi mystiky, je Vám na hony vzdáleno. Vy víte, kde je Vaše parketa – „Na pomezí vědy, Vesmír a jeho záhady“. A já si Vás za to vážím a nejednou jsem to tady i jako chválu na Vás napsal.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    16. Venda 2.12.2016 (9:08)
     Už jsem Vám to psal- informační pole částic v mozku přenášejících informaci kamsi do dáli na Zemi, nejlíp do astrodáli, je nesmysl. Takže ne, že jsem neodpověděl, ale neberete to.
     Vendo, meditace jako soustředění mozku na určitou oblast lze vyhodnotit pomocí fyzikálních metod ( NMR), jde tedy jev hmotné podstaty. Čeho se ta meditace týká je jiná věc, hmotné podstaty být nemusí ( astrální duše a ani nemusí vůbec existovat).
     Vaše srovnání šíření myšlenek a rádia je úplně vedle. Rádiové vlny jsou elektromagnetické povyhy jasou na Zemi skoro všude, intenzita klesá se čvercem vzdálenosti od zdroje, který musí mít relativně vysoký výkon vzhledem k energetické spotřebě mozku a vzhledem k vlnění, které vysílá mozek už vůbec. Zvukový signál se moduluje s nosnou vlnou, pohltí přijímací anténou a dostane se do rezonančního obvodu, který je při ladění nastaven na stejnou frekvenci jako vysílač. Pak se demoduluje a zesílí původní signál odpovídající zvuku. To vše za neustálé spotřeby energie. Čili vlnění je všude plno, ale máme naladěnou jen tu jednu rezonanční frekvenci, jiné se prakticky nepřenesou do rádia. Takže souvbislosti s mozkem žádné. Vy píšete :
     “ Mozek, ve vztahu k informačním polím částic – mikro světa, je anténou, neustále naladěnou na svůj zdroj, na zdroj vědomí, je s ním v interakci. “
     Je dobře, že tomu rozumíte. Já ne. Nevím co je informační pole částic, ani jaké jsou to částice, asi nějaký mozkon obdoba fotonu.:)
     Pomíjející tělo člověka zkoumají lékaři, nevypadá to že budou aplikovat Vaše výzkumy s naladěním antének mozku.
     Váš odkaz
     http://www.pnas.org/content/101/46/16369.full
     řeší známé snímání mozkových frekvencí pomocí EEG asi od 4 Hz do oblasti 70 Hz, ukazuje, že určité frekvence jsou meditací aktivovány. To jsou věci. Asi jako když se naučím číst, tak čtením se aktivují centra pro čtení, i náboženským vytržením se aktivují části mozku. Tréninkem se naučí člověk líp číst nebo líp meditovat. Nepovznese se do jiné sféry, že koukne na knihu zvenku a bude vědět co v ní je. Tréning mozku mu prospívá. A meditující mniši z toho mají uspokojení. A vy z toho máte informační pole částic. To je Vaše věc.

 5. Anonym u Veendy, píšeš :

  ….Mnohem důležitější je však, čím člověk disponuje a nebo, čím by mohl disponovat, kdyby se stal již Člověkem.

  Táto veta je veľmi protiľudská, až amorálna, lebo podľa:

  1. Boh-Hospodin stvoril človeka na ,,svoj obraz“, teda musí byť také isté hovado, ako ON

  2., Človek vznikol evolučným vývojom ,,zo zvieraťa“. Čiže ako by povedal náhodne motajúci sa , ,,teda onamdúci“, človek sice znie hrdo, ale je vo svojej podstate ,,najnedemokratickejším zabijákom“ všetkých čias…

  A prečo? Lebo sa mu vyvinuli , len tak z ničoho nič , ruky – dokonalý nástroj na výrobu čohokoľvek, hlasivky a svaly v hube ako i jazyk, aby dokázal ukecať svojich ,,spolužráčov“, a modzog, aby vedel vyvinúť novšie a dokonalejšie nástroje na týranie svojich súkmeňovcov a ich zabíjanie…

  Čo viac by si chcel? Aby človek ešte vedel hrabať a presúvať sa aj pod zemou a požieral kozmické žiarenie namiesto potravy ?

  Lenže ,,hlad“ bol motorom, aby tie ruky, hlasivky a modzog využil na prežitie v  Prírode, ktorá mu poskytuje ,,domov“. Keby ešte aj to dostal darom, nikdáj by sa ,,nepoludštil“…

 6. Moje mírné nachlazení a až teprve dnes jsem poprvé přešel sluníčko /asi půl kiláku / a zase jsem na pár minut na netu. Za chvíli s Vendou koukneme na biatlon. Mám jej rád. Ty holky tam byly dopoledne fantastický. A dnes snad něco udělají i naši chlapi.

  Na stránkách tohoto magazinu gnosis9.net je citát pro dnešní den – Blažený ten, kdo stojí na počátku. Myslím, že to má co do činění s duchovní cestou /především/. Je to moc hezky řečeno. I ten biatlonista má začátek stejný, stojí na startu. Každý má ale něco jinýho uvnitř. Někomu třeba marodí doma manželka, někomu se rozvádějí rodiče, někdo ne a ne získat známost, jiný má finanční potíže…. .A to vše se podepisuje na výkonu. Na duchovní cestě a jejím počátku je dobré mít, v případě, že chceme mít na ni úspěch, něco, co potřebuje i ten sportovec. Nejen zdraví, souhru svalů, psychickou pohodu pro střelbu, ale také samskáru, velmi zjednodušeně řečeno – příznivě nakloněný osud.

  Vědět, že tělo je poslední schránka pro duši. Když to vím, tak pak se ji i vydat hledat. Závodník si však teď přeje něco jiného než meditující člověk. Je v zajetí ega – pochopitelně, o tom je závod. Ten, kdo se chce však dostat dovnitř, ten musí všechna přání vypustit a použiji to od Vendy, odpojit se od pole informací, od toho nižšího, které rozrušuje mysl.

  Tak za chvíli budeme zase ve Švédsku a držíme palce.

 7. Vendo,
  omlouvám se, že začínám nový blok diskuze a ještě k tomu pod Vaším článkem, ale naše diskuze už asi 10x nemá možnost přímo reagovat a je to opravdu, ale opravdu nepřehledné. Váš pojem informační pole částic mě inspiroval ke krátkému zamyšlení. Vypadá to asi jako bych požil od Amundsen vody až po zubrovku, ale má to hlavu a několik achilových pat. Podle reakcí včetně Vaší mohu požádat admina o uveřejnění jako samostatný malý článeček.

  Informační pole částic , Jára Cimrman a internet
  Je málo známo, že Jára Cimrman pracoval v Císařském prognostickém ústavu, kterému čeští vlastenci říkali Cimrmanův prognostický ústav ( CPU) . Cimrman byl jeho centrální procesní jednotkou. Utajování tohoto ústavu až do dnešních dob je pochopitelné, z práce CPU těžil pozdější Prognostický ústav, z něhož vzešli dva čeští prezidenti.
  O nalezení tohoto Cimrmanova dědictví se zasloužil po druhé světové válce potomek českých emigrantů, který v hodnosti plukovníka osvobozoval západní část Čech. Pro svou znalost češtiny a němčiny byl předurčen ke hledání pokročilých německých technologií na území protektorátu, zvláště v Sudetech. Správně usoudil, že pokud se má něco utajovaného dozvědět, může to v Čechách být jedině v hospodě. Na misi po Šumavě ho zaujal navenek opuštěný horský hotel.
  „Já jsem tady pokojská“, představil se důstojně vyhlížející starý muž s hustými šedivými vlasy.
  „Tedy něco jako Cimrman“ bodře zareagoval plukovník, který pochopil, že hotel, kde jediný personál je pokojská, musí něco tajit. Šedovlasý muž se viditelně lekl a pak ještě víc.
  „Plukovník Á ., plukovník Áažzet“ , představil se plukovník v duchu, který pak převzal Bond, James Bond.
  Ve sklepení byl tajný výklenek s výběrem lihovin od Amundsen vodky až po zubrovku. Bylo by škoda, kdyby to někdo vychlastal, když se to dá inteligentně vypít. A v jiném tajném výklenku plukovník Áažzet našel učiněný poklad – výzkumy Cimrmanova CPU. Výzkum byl tak nadčasový, že pochopen byl až v dnešní elektronické době, v níž Cimrman zanechal nesmazatelnou českou stopu. Viz slovníček pojmů na konci článku.
  FTP ( Fajfku, Tabák, Pivo) byl původní Cimrmanův signál přenášený na dálku, když žádal kulisáře o doplnění svých potřeb pro duševní práci. Cimrmanova kočovná divadelní společnost trpěla v  zimě chladem, a tak se Cimrman snažil ze všech sil využít vytápěný sál . Při divadelní zkoušce seděl v hledišti a herci se naučili reagovat na jeho kouřové signály. Dým z dýmky se kupodivu skládá většinou z  právě zkondenzované vodní páry. Cimrman nadčasově pochopil potenciál neviditelné vodní páry k přenosu informací. Vodní pára je všude a její kondenzací vznikají mikrokapičky mlhy, které všeobecně, a možná ne zcela správně, říkáme pára.
  V 1m3 vzduchu je asi 18 g vodní páry, což je právě 1 mol , tedy 6,22*10^ 23 molekul vody . Dnešní notebookový pevný disk má kapacitu např. 1 TB ( 10^12 bytů). Informační pole částic, které má přenášet a uchovávat všechny lidské myšlenky v kosmu, chápal Cimrman technicky a jenom v pozemských mezích. Brzy nastal problém, protože pojmu FTP někdy Cimrman dával jiný význam. Třeba (rybí ) File, Tousty, Pivo. Bylo třeba přenášení souborů specifikovat protokolem pro přenášení souborů FTP ( File Transport Protocol). To objevili v Americe a není náhodou, že ho vytvořili právě vědci z USA. Plukovník Áažzet přivezl do USA v rámci nalezeného dědictví také Cimrmanův disk (CD), který léta vzdoroval rozluštění. Počátky funkčního internetu jsou z konce 70. let dvacátého století stejně jako kompaktní disk.
  TO NEMŮŽE BÝT NÁHODA.
  Slovníček technických pojmů a česká stopa v internetu.
  CPU ( Central Processing Unit) centrální procesorová jednotka
  FTP ( File Transport Protocol) protokol pro přenos souborů
  CD ( Compact Disk) kompaktní disk

  1. Pardále,
   už jsme o tom několikrát mluvili, ale Váš problém je v tom, že neuznáváte tu telepatii. Pokud by mozek žádné vlny nepřijímal a ani nevysílal, jak by Bůh tento svět řídil? Jakými nástroji by vykonával onu boží spravedlnost a pověstné boží mlýny a všechno řídil? Bez vyzařování a přijímání nějakých vln mozkem to zkrátka nejde. Vy jste strašný technokrat, který je udiven výsledky současné vědy, ale současná věda neví o těchto energiích vůbec nic. A aby je to nerušilo v jejich vědeckém bádání, tak to raději popřou. Sám jsem několikrát mluvil s nějakými fyziky o této záležitosti a popírají velmi tvrdě.
   Nepletl jsem se do Vaší diskuse s Vendou. Ale souhlasím s tím Vendovým přirovnáním, že mozek je jenom televizor, do něhož signály jdou odjinud a stejně tak ty televizní pořady vznikají úplně někde jinde než ve Vašem televizoru Vaší hlavě). Můžete ty elektronky či integrované obvody zkoumat jak dlouho chcete, princip nenajdete. Ten princip je mimo televizor (Vaši hlavu).

   1. Milane, píšete :
    „Pardále, .. Váš problém je v tom, že neuznáváte tu telepatii.“
    Není to můj problém, ale můj názor. Názor na rozdíl od víry v telepatii se potřebuje opřít o argumenty a fakta.
    Mluvil jste s fyziky, kteří telepatii popírají, tak je pozdravujte a poslouchejte občas, co říkají. Prostě zapněte svůj mozek-televizor a ono to tam přiletí samo z televizního studia.
    Píšete :“Ten princip je mimo televizor (Vaši hlavu).“
    Váš příspěvek o tom svědčí a je mimo úplně.
    Když odhlédneme od toho, že jsem si z Vendova informačního pole částic dělal legraci. A určitě to nebyl technokratický přístup.

    1. Všimněte si ten rozdíl ve vyjadřování:
     neuznáváte telepatii…
     víra v telepatii…
     Já přece mohu chodit po Zemi a neuznávat gravitaci. To ale neznamená, že gravitace není. A už vůbec nepotřebuji na gravitaci věřit.

    2. No právě, gravitaci si lze kdykoli ověřit, třeba si natlouct pádem hlavu. Bude rozbitá, věřte si tomu nebo nevěřte, uznávejte nebo neuznávejte. A rozbít si hlava může to jedině pravému poznání prospět. Bude pak hlava tomu poznání otevřenější…

 8. Milane,

  … Pokud by mozek žádné vlny nepřijímal a ani nevysílal, jak by Bůh tento svět řídil?

  Nahodil si zaujímavú tému. Je Boh len ,,vyžarovač“ telepatických signálov a my sme len biologický roboti, ktorí máme prijímač a ostatné pomocné orgány na vykonávanie prijatých signálov ???

  Možno si si pri ,,trepanácii“ vlastnej lebky nahmatal tie anténky a našiel si si aj tie drôtiky , ktoré vedú k orgánom, , ale ja Ti hovorím, ja taký prijímač určite nemám, a keby som ho aj pôvodne mal, už som si ho ,,zrechnoval“ a prepínačom som sa odpojil a znovu pripojil na iný kanál a naladil sa na vlastný ,,Modzog“ a tieto ,,náboženské anténky“ som takýmto fukotom definitívne vyradil z činnosti…

  Tým pádom, sa nemôže u mňa a ďalších šťastlivcov aktivovať ,, môj náboženský lalok“ v Modzgu, ktorý mi podľa Teba tam vložil ten Nebeský Taťulda ešte za oných čias v tom inkriminovanom Edene skrze hlineného Adama…

  1. ad.: my sme len biologický roboti, ktorí máme prijímač a ostatné pomocné orgány na vykonávanie prijatých signálov ???

   A kdyby to tak bylo, tak co proti tomu naděláme. Nebo, jak praví český klasik, výše zmiňovaný Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s proti tomu můžeme dělat.“

 9. Článek má dobrou myšlenku. Člověk však podléhá dost často své svobodné vůli – nazval bych to až zotročující vůli – a navíc si myslí, že žije jen jednou. A tak se okrádá o to podstatné. Nejde za poznáním sebe sama.

  Včera jsem potkal známého. Dlouho jsem ho neviděl. „Vypěstoval“ si cukrovku! Má matka by řekla – vypadá dobře, takový kulaťoučký – NE! Nadváha jak prase. Dá se to vypěstování civilizační nemoci tak nazvat? A bohužel, cítí se mizerně. Ve zdravém těle zdravý duch. Ale sorry, kamaráde, teď to o tobě nemohu tvrdit. Proto je dobře, když existuje určitá osvěta. Na jedné straně apely, na druhé třeba i odkazy v dnešním internetové nabídce na to, co je špatně, co nedělat a naopak, co dělat pro své zdravé nejen tělo.

  Venda již má pohled na vyšší level.

 10. Luboši, kolikráte však až samotná nemoc nastartuje působení až zázračného mechanismu, který má svůj původ v jiném světě a který nemoc těla i duše odstraní.Možná by bylo dobré položit kamarádovi, pokud má uši v pořádku a pokud je to člověk, který chce, aby mu bylo pomoženo, jednoduchou otázku „Heleď, není ta tvá nemoc posledním vážným varováním?“ A zase nic jiného, než hledání příčiny, nalezení příčiny, odstranění příčiny a je možné, že důsledek bude ještě bez následků odbourán.

 11. Pardale

  trochu jste to zřejmě z nepozornosti popletl. Autor píše o vzdálenosti nehtu na noze a vlasu na hlavě a Vy vypočítáváte poměry atomu k jeho jádru. Evidentně v článcích vyhledáváte co by jste napadl a tím se snažíte snížit pisatele a tím povýšit ego těla, o kterém se milně domníváte, že jste jím.

  „vzdálenosti mezi jádry atomů jednoho lidského nehtu na jeho noze a obíhajícími elektrony v atomech vlasů jsou totožné s těmi nekonečnými vzdálenostmi v měřítku vzdáleností mezi galaxiemi velkého kosmu.“

  1. Pro Milenium. Nepopletl, jen jsem odpověděl na text Vendy, který citujete. Prostě není pravda, co píše. Ve vesmíru jsou asi 2 biliony galaxií, takže každá má nějakou vzdálenost s 2 biliony dalšími. Takže (2*10^12)*(2*10^12)-(2*10^12) různých časově se měnících vzdáleností. Rozměr vesmíru je zhruba 2*(13,8*10^9)*9,5*^15 m.
   Vzdálenosti mezi jádry atomů ve sloučenině jsou řádu 10^-10 m, takže od nohy k hlavě je vzdálenost asi 1,7*10^10 krát větší, jak mezi jádry.
   Jsem rád, že jste našel další skvrnu na Pardalově kožichu ne-li přímo duši. Kdo nemá skvrny jakoby nebyl. Rozbory rozborů jsou tu právě v módě, podobně jako povyšování ego těla , bezlepková kukuřice atd.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference