mapa stránek || vyhledávání

Bůh je jednička

jednickaZačal bych parafrází výroku lorda Kelvina: „Kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví“. Každá disciplína je natolik vědecká, kolik je v ní matematiky. Matematika je jistě ne náhodou označována za „královnu věd“. Pokud si čteme jakýkoli článek s duchovní tématikou, prakticky nikdy v ní žádná matematika není. A to je možná příčinou bouřlivých diskusí a nedorozumění. Pokusil bych se v následujících řádcích napsat svůj pohled na Boha a Stvoření s přispěním matematiky. Samozřejmě je to pokus VELMI nedokonalý a VELMI přibližný. Jde mi ale jen o vysvětlení principu. Také bych chtěl poznamenat, že nemám žádné vhledy, vize, astrálně nikam necestuji, nečtu v akašistické kronice, atd. K následujícímu jsem dospěl pouze logickou úvahou, která mi trvala přibližně 30 let.

Představme si, že máme pouze číslici 1. Číslice 1 byla odpradávna ztotožňována s Bohem tvůrcem, Bohem samojediným. Pojem Bůh je označení pro Jednotu, která je člověku nepochopitelná. Je to pouhé BYTÍ bez prostoru a času.

1 nelze znásobit ani zmenšit, protože 1·1=1,1:1=1. 1 obsahuje všechny možnosti a všechna další čísla jsou v ni skryta. Stejně tak jako jednička zůstává ve všech číslech zachována.

Představme si, že tuto jedničku rozložíme na číselnou řadu: …1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5,… atd. Tato číselná řada může samozřejmě pokračovat na jedné straně až k 0 a na druhé straně až k nekonečnu. Pokud se podíváme na takovou řadu čísel, vidíme, že všechna čísla vynásobená dohromady dávají zase jenom 1. Jednička je pak obsažena v každém dalším čísle, jedničkou můžeme kterékoliv číslo vynásobit či vydělit a výsledek zůstává stejný.

To vše platí i pro Boha: v něm je vše obsaženo, ale Bůh samotný zůstává ve Stvoření stále přítomen. Kromě Boha nemůže nic jiného existovat. On nemůže být ničím znásoben ani redukován, je nedělitelný. Bůh v sobě obsahuje celý vesmír. Mimo něj nemůže již nic existovat.

Pod pojmem Bůh si pak můžeme představovat ono číslo 1. Proto já raději ve svém názvosloví používám slovo Jednota (jednotka). Pokud by na světě existovalo pouze číslo 1, nebyly by možné žádné matematické zákony. Dokonce bychom nedokázali číslo 1 ani nijak definovat. O čísle 1 bychom snad mohli říci jenom to, že JE. Nebylo by možno sčítat, odečítat, násobit, dělit atd., pokud by těch čísel nebylo víc. Matematické zákony mohly vzniknout až se vznikem dalších čísel mimo jedničku. Stejně tak boží zákony mohly vzniknout až se vznikem jiných věcí, než je Jednota.

Pod pojmem Stvoření si pak můžeme představit celou číselnou řadu včetně 1: …1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5,… Teprve ve Stvoření mohou vznikat matematické a jiné zákony. Z tohoto pohledu u Boha žádné zákony nejsou, jsou jenom zákony Stvoření. Bůh přece nehýbe všemi planetami tak, aby se neposrážely, jemu stačilo stvořit zákon gravitace a tento zákon tyto pohyby řídí. Stejně tak u Boha pak nejsou ani žádné jiné zákony. Není např. zákon spravedlnosti, ale zákon spravedlnosti je zákon stvořeného světa (Stvoření).

Z výše uvedené řady vyplývá také polarita ve Stvoření. Můžeme třeba čísla větší než 1 označit jako jang, čísla menší než 1 označit jako jin. Jedny bez druhých nemohou existovat a nemohou dosáhnout Jednoty bez svých protipólů. Jednoty se pak dosáhne: JANG x JIN = 1.

(Pro matematiky bych chtěl podotknout, že výše uvedenou řadu můžeme zlogaritmovat, pak dostáváme řadu čísel záporných, 0 a kladných. V tomto pohledu by Boha představovala ona 0 /Nicota/, což je v podstatě totéž co Jednota. Pak by platilo JANG + JIN = 0.) Mně se ale líbí více ta řada, kdy se násobí a Bůh reprezentuje pro mne více představitelnou Jednotu.

Stejně pak podle těchto pojmů nemůže u Boha existovat žádná láska, žádné spravedlnost, žádné dobro, žádná moudrost, žádná aktivita, žádná energie, žádný pohyb, protože toto všechno jsou pojmy Stvoření a mají své protipóly. Jestliže máme jakýkoliv pojem, vždy k němu můžeme najít protipól a to už vždycky uvažujeme v polaritě.

monadaKdyž jsem došel tady k tomuto zjištění, bylo to pro mne jako rodilého křesťana poměrně těžce stravitelné. Celé křesťanství je snahou o dobro, lásku, spravedlnost, atd. a nyní vidím, že úsilím o naplnění těchto pojmů nemohu nikdy k Bohu přijít. Vždy k nim dostanu osudem navíc i ten protipól (Dethlefsen to nazývá stínem). Čili celé Stvoření je vlastně jen jakási hra dvou protipólů, které se neustále jeden v druhý přeměňují – viz monáda.

Naskytne se tedy nutně otázka: Jaký smysl má vůbec celé toto Stvoření? Pokud bych se vrátil znovu k té matematické analogii: Jaký smysl mají ty matematické zákony? A odpověď?

Smysl těch matematických zákonů (i všech ostatních) jsou ty zákony samotné.

Neboli:

Smysl Stvoření je projev Jednoty v polaritě.
(A je na každém z nás, jak se v polaritě projeví smajlik)
 

Milan
Prosinec 2014
 

hodnocení: 4.7
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

78 komentářů

 1. Naskytne se tedy nutně otázka: Jaký smysl má vůbec celé toto Stvoření?

  Musím Ťa sklamať, žiadne Stvorenie sa
  nikdy nekonalo, je to výmysel židovských fanatikov spred 5.-6.000 rokov, ktorí boli inšpirovaní svojimi ,,susedmi“ Sumermi. Ja si osobne neviem predstaviť, že národ honelníkov a pastierov by dokázal vymyslieť také hovadiny akou je Biblia, nebyť príkladov z okolitého sveta.A preto odpisovali, doplňali, vymýšlali a samých seba utvrdzovali v tom, že tie dristy im napísal akýsi Hospodin.Najprv to bol len kmeňový totem a potom postupne sa okolo neho vyrojili dalšie ,,postavičky“, jeho manželka, ano ON mal pôvodne aj manželku a potom mu pribudli aj poskokovia. Časom sa stratili a zostal len ON osamotený a opustený a z nudy začal ,,konať“ a tak vraj vznikol vesmír , rastliny, živočíchy, syfilis, AIDS , bronchytída, chudoba, prežieranie sa , láska a nenávisť.A hopsa – čujsa, potom oplodnil nejakú Marišku a vznikol poloboh Ježiško a kresťanstvo . A čo sa nestalo, tohoto obrezaného Ježiška , Židia neprijali a bol by zapadol do zabudnutia, nebyť Žida Palka, ktorý po páde z koňa -asi na hlavu sa stal z jeho zarytého nepriateľa jeho velebitel a Ten, čo spôsobil vznik celosvetových problémov už skoro 2.000 rokov.Nebyť splašeného koňa, ludstvo by nikdy nespoznalo čo je to kresťanstvo – lepšie povedaná paulínizmus . Ano tento kôň to všetko spôsobil a tu je bačova fujara zakopaná…

  1. Gilgamešově nemocné noze dotaz. Když vznik světa nebyl, chybí odpověď, jaký má smysl. Tedy nemá. Následně když vznik gilgamešovy nohy nebyl, jak to že je a jaký smysl má to, že je. Když žádný, nechť skočí po hlavě do díry a zakryje se deklem a zbaví se hned všeho plahočení a dokonce i myšlení. Nebo GN smysl života má a zatajuje nám ho. To není pěkné!!!

   1. A musí mít existence světa a lidí nějaký smysl?
    A proč by bylo nutné, pokud nemá život a svět smysl a člověk si i přesto celkem spokojeně žije, skákat do díry?

    1. ad – A proč by bylo nutné, pokud nemá život a svět smysl a člověk si i přesto celkem spokojeně žije, skákat do díry?

     Spokojené žití implikuje nalezený smysl žití. Proto člověk hledá smysl žití, aby mohl být spokojený.
     Jinými slovy: neexistuje spokojenost (štěstí) bez uchopeného smyslu žití.

    2. ad: Proto člověk hledá smysl žití, aby mohl být spokojený.
     Jinými slovy: neexistuje spokojenost (štěstí) bez uchopeného smyslu žití

     ________Často jsem byl tázán, co si myslím, že bylo tajemstvím Buddhova úsměvu. Je to – jedině to může být – to, že se usmíval nad sebou, když po všechna ta léta hledal to, co již měl. (z knihy Paul Brunton – POKROČILÁ KONTEMPLACE)

    3. Spokojený život bez cítění jeho smyslu? Já žasnu! To jsem ještě za 75 let života neviděl! Žeby kulatý čtvereček přece jen existoval?

    4. Uchopený smysl žití je jinak aditivní smysl, přidaný. Člověk si jej musí dát. Jinak smysl něčeho není objektivní, ale subjektivní!

    5. Prosil bych Šárí o jmenování něčeho, co nemá smysl a příčinu své existence. Jestliže to nejmenuje, nemá smysl takový způsob myšlení, protože není odvozen od reality kolem.

 2. Radůza – Vše je jedním – text –

  Já jsem nebem, nebe je mnou
  já jsem stromem a strom je mnou
  já jsem vodou, voda je mnou
  já jsem zemí, země je mnou

  Já jsem vším a všechno je mnou
  já jsem tebou a ty jsi mnou
  já jsem jedním, ty jsi jedním
  vše je jedním, vše je nebem

  Já jsem vším a všechno je mnou
  já jsem tebou a ty jsi mnou
  já jsem jedním, ty jsi jedním
  vše je jedním, vše je nebem

  Já jsem jedním, ty jsi jedním
  vše je jedním, vše je nebem
  já jsem jedním, ty jsi jedním
  vše je jedním, vše je nebem

  Já jsem jedním, ty jsi jedním
  vše je jedním, vše je nebem
  já jsem jedním, vše je jedním
  vše je jedním, vše je Tebou

  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/raduza/vse-je-jednim-51614

 3. Ranní dotaz. Předesílám, že matematika není nic, čemu bych až tak rozuměl.

  Ad.: 1 nelze znásobit ani zmenšit, protože 1·1=1,1:1=1.

  1 mínus 1 = 1 nebo nula?

  Nekonečno mínus nekonečno = jaký je výsledek. 1 nebo zase nekonečno nebo nula?
  Venda

 4. ad – 1 mínus 1 = 1 nebo nula?

  1-1=0

  ad – Nekonečno mínus nekonečno = jaký je výsledek. 1 nebo zase nekonečno nebo nula?

  Ani jedno, ani druhé, ani třetí.
  „Nekonečno“ je zpodstatnělé přídavné jméno, nikoliv číslo.

  1. A.: „„Nekonečno“ je zpodstatnělé přídavné jméno, nikoliv číslo.“

   Může být.

   Víte nebo nevíte, že nekonečno ale může být, za jistých okolností, i číslem?

   Venda

 5. pro Milan:

  ad – K následujícímu jsem dospěl pouze logickou úvahou, která mi trvala přibližně 30 let.

  Jste si jistý platností předpokladů, které jste ve své úvaze použil?
  Jste si jistý, že jsou správné?

 6. Ja matematický antitalent chápem Stvorenie takto: existuje iba jedna Skutočnosť.Táto Skutočnosť je jednotou prejavu a neprejavu. Charakteristika neprejavu je existencia mimo čas a priestor,teda nerozlíšená a beztvará jednota, charakteristikou prejavu je tvarová a javová rozlíšenosť v čase a priestore, ktorá je neustále v pohybe a neustále sa mení. Prejav a neprejav nemožno od seba oddeliť, tak isto ako nemôžeme od seba oddeliť chodca či bežca od toho istého človeka v kľude. Stojatá a tečúca voda je stále vodou aj vtedy keď zamrzne . Pohyb Skutočnosti-prejav, nie je ilúzia,ale Skutočnosť v pohybe. Dominantou neprojevu je rýdze vedomie, dominantou prejavu je tvorivá sila(kozmická myseľ). Vedomie aj sila sú len dva aspekty tej istej Skutočnosti. Prejavený svet je rýdzo energetickej povahy, teda hmota ako vieme aj z fyziky je energia.
  V tvorivej sile je nutné rozlišovať tvorivú silu ako princíp, ktorý môže byť v kľude alebo činný a existuje trvale a silu ako stvorený vesmír. To čo tvorí , čo je Zdrojom prejavu musí byť skôr než akýkoľvek prejav a existuje nezávisle od neho.

 7. p.Stanek píše:

  Nebo GN smysl života má a zatajuje nám ho. To není pěkné!!!

  Aj Teba chlapä musím sklamať. Je to už môj osud, či čo. Já už mám wsvoje roky, niekdo by mohol vtipne podotknjúť : staroba – cghoroba. Ale, žial, ja som do dnešnýfch dní n e p o ch o p i l zmysel živgota, nielčen tu na tomto slxzavom ôdolíé, ale ani svoj., Niktosa ma nepýtal, či hcem Žiť, jednoduch sa nejakáspermia zavrtala do vajíčka v šiali sexu a : hop na krťavu: a je tu Niekto. V tomto konkrétnom prípade JA. A čo Ďalej. Prežil som relatívbne zbytičný život, ublížil som pár luďom, bol som som aj nakopnutý, aj moja speremie oplodnila vajco, a stále som, nepochopil, na čo je tento koôlobeh, ktotrťý vraj začal od prvotného sewxu virtuálneho Adamsa a virtuálnej Evy. Nebolo by jednoduchšie, key to bolo ako u meňaviek. Žije si meňavka žije, žere, vylučuje, má sa relátťívne dobre, potom sa jej na lavej panôžke vydurí telo a začne rásť nová améba. Ked už dorastiew, odtrhne sa od ,,hostotela“ a žije si svoj amábí život. Potrebuje k tejto lahode Hospodina? Tak ako mne , je Hospodin ukradnutá. Nuž čože už, mám aj diagnózu, začínam si zvykať…

  1. Tak to je velmi upřimná výpověď Gilgamešovy nohy o svém životě a já si ji vážím. Velmi mu přeji, aby na základě upřimnosti na smysl života ještě přišel.

  2. Kdysi jsem na smysl života napsal písničku (a sem tam jí hráváme spole s klavíristou a houslistou):

   Přítomnost, minulost, budoucnost

   Ref:
   HmiMá to Acenu, tu Ebýt?
   HmiKvůli živoAtu ži-vot Ežít…

   Smyslem života je život žít.

 8. Gilgameš,všeobecná diagnóza ľudí je v tom že si myslia že majú život, teda neviedia kto a čo vlastne sú a stotožňujú sa so svojim telom – nástrojom. Ako keby sa šofér auta stotožnil so svojim autom a hovoril si, ja som ale pekná Škoda Fabia, sused je len Trabant ,druhý sused je Audi, ten je lepšie auto ako ja a je z toho neštastný. Lenže auto spraví poslednú jazdu a skončí na vrakovisku.Vtedy
  sa šofér zobudí a povie si že jazda v
  tomto aute nestála za moc a zmizne rýchlo z auta. No po nejakom čase si zadováži iné auto a jazda začne znovu. Málokomu stačí jedno auto väčšinou si chceme vyskúšať jazdu znova a znova…Sú aj svetlé výnimky, keď sa šofér zobudí počas jazdy,
  uchopí volant a nedá sa smýkať autom hore dole kde sa autu zachce
  . Pochopí aj smer a ciel jazdy.Že šofér spí nie je problém auta, ale šoféra.

 9. Také jsem za mlada napsal slova písně – byla trochu delší :

  „Život zdá se pouhé slůvko,
  různý obsah slabik pár,
  scénář napíše si každý sám,
  co dál, osud to ví a zná!

  Rozdá karty každý má,
  trumf v rukávu ukrytý,
  kdo se podívá, ten pochopí,
  co dál,
  jen osud to ví a zná…….. !“

  Ale je kam se podívat?

  „Někdo měl divný sen,¨
  ráno vykročil špatnou nohou,
  ve víru pověr s problémy pluje sám a sám.

  Život je jako báseň,
  pár slov a rýmu a náhle končí,
  však scéna co byla zůstává……. .“

  Rodinu, rodiče, děti, máme /můžeme mít/ v každém životě. V každém životě je čas zrodu, zrání a na konci je smrt.
  Všechny formy života vykazují ve fyzickém těle v různé intenzitě něco společného – jídlo, spánek, sex, chtivost….atd. . Jedinečná hodnota, kterou tu na planetě však nemá žádná jiná forma života, kterou má jen lidská bytost, je schopnost poznání Boha. Pokud je této schopnosti využito může pak být i smrt tou poslední.

  Venda

  1. Díky Vendo,

   zdá se pěkná, jen si ji poslechnout…

   Také tedy doplním:

   „S1:
   Sedím tu s kytarou,
   mám víno před sebou.
   Dnes nejsem se ženou a
   hraju si zas tu svou

   Ref:
   Má to cenu, tu být.
   Kvůli Životu život žít?

   S2:
   Kolem té otázky
   já chodím už léta.
   Ačkoli přemýšlím
   nenapadá mne žádná věta.

   Ref:
   Jsem snad mrtví, co vím?
   Svými smysly už nic necítím.

   S3:
   Když myslím na zítřek,
   nejsem příliš optimistický.
   V televizi jen násili,
   korupce, vraždy, jako vždycky

   Ref:
   Jsem snad v pekle, co vím?
   Tohle není svět o kterém sním.“

   Nicméně přemýšlet o smyslu života.. Nejsem si jist zdali to není plýtvání energií. Život by se měl spíše zažívat a žít, než přemýšlet nad jeho smyslem.

   1. Kytaru jsem půjčil synovi a to víte, děti, jen tak něco nevrátí.

    Ta moje písnička byl jen začátek jedné z mnoha / od skupiny STYX /- textoval jsem, jako člen jedné venkovské kapely, převzatý písničky, protože jsem nechtěl hrát a zpívat songy v rádoby anglické haťmatilce. To víte, tenkrát nebyly karaoke, texty, překlady. Vycítil jsem z písně její atmosféru a něco si napsal. Ještě dříve, abychom vypadali v malém městečku světově, jsme ale odposlouchali z magneťáku /sonet duo/ text a složili rádoby anglický text. Nikdo to nepoznal, bylo to v šedesátých letech. Dodnes si pamatuji „naše“ slova písně skupiny Beatles – Lady Madona :
    Lejdy madona, čildren van čopés, vando hasju nevr bady, voc se hén. Klub man znovany, vstu nás tu brén…..atd.

    Ale pro sebe, při kytaře jsem si skládal pro radost i písně svoje /text i hudbu/ a vždy vyzněli nějak do trampského ducha. Jó kde jsou časy mladosti, když jsem v září 1968 složil protestsong proti sovětské okupaci a obrážel s ním okolní střední školy.

    Díky za Váš text – odráží, a to je u básní, písní, románů, obrazů, soch…. vždy, momentální stav nitra. Jsou dny autora lepší, jeho psychika je v plusu, jsou dny i s více negativním prožíváním. Inu, to je život, jak by, ale po slovensky řekla před desíti léty moje tenkrát tříletá vnučka.

    Mějte pěkný den a ještě jednou díky.

    Venda

 10. Kladná čísla = pravé stvoření, pozitivní stav, nebe
  Nula = naše planeta a s ní spojené duševní světy, pouze zde je dualita
  Záporná čísla = zóna vymístění, negativní stav, pekla
  Kladná a záporná čísla jsou opačného směřování, spojnicí je pouze nula.

  Pán Ježíš Kristus:
  z hlediska jedinečnosti = 1
  z hlediska absolutnosti = nekonečno

  Všichni stvoření (relativní) = 2
  Láska a moudrost, ženské a mužské principy, jsoucno a bytí, esence a substance, stav a proces = 2

  Základní struktura stvoření, duch, duše, tělo = 3

  To jsou základní duchovní souvztažnosti čísel a je jisté, že mají mnoho jiných významů v závislosti na kontextu, nebo ve složených číslech.
  V Bibli mají čísla skrytý duchovní smysl, nikdy neznamenají to, co je tam doslovně napsáno.

  Lidský život nemá žádný smysl, je to holý nesmysl.
  A v tom spočívá jeho smysl pro pozitivní stav. Konkrétním a zkušenostním příkladem ukazuje všem v pravém stvoření, jak vypadá „takyživot“, který není odvozený z Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních principů.
  Je jisté, že aby byla nějaká vůle k životu, musejí se poskytnout nějaké cíle, neboli smysly. Ty cíle jsou lidem falešně ustanovené pekly a to touhou po všem hmotném v tom lepším případě, což se v Danielovi připodobňuje k beranu. V tom horším případě je to sebeláska, která baží po moci ovládnout všechno kolem sebe ku svému prospěchu, což značí kozel.

  A tak správně má být:
  1. láska k Bohu
  2. láska k jiným
  3. láska k sobě
  V praktickém životě to podle mě značí být sám na sebe přísnější, než na druhé. Kdyby to tak dělali všichni, svět by se změnil. Je to utopie, v těchto podmínkách. A tak je třeba zvolit vhodnou míru.
  Když se dá sebeláska na první místo, je to konečná, všechno se obrací v soupeření o to , kdo komu bude sloužit. Vezme to s sebou celou planetu. Ty první dvě lásky pozbývají v takové situaci úplně smyslu.

  1. ad: Kladná čísla = pravé stvoření, pozitivní stav, nebe Nula = naše planeta a s ní spojené duševní světy, pouze zde je dualita Záporná čísla = zóna vymístění, negativní stav.
   ______ Duc, duc. Jako bych právě procházel výrobní halou, od života odtrženou manufaktůrou, kde stojí a pracují bulharské 100tunové lisy, buchary, kde po každém žuchnutí vypadne výlisek a prefikrabovná pravda. Duc, duc. Tu výliskek a produkt “ Kladná čísla = pravé stvoření,pozitivní stav“, tu výlisek a produkt „Nula = naše planeta“. Věru bizarní, ba až surrealistický obraz. Duc, duc.

   1. Honzo,
    re:prefikrabovná pravda.

    Něponimáju.

    Dělám si srandu i mistr tesař, lingvista, se občas utne.

    1. Jo, to je jenom (můj) překlep. Ano, připouštím, že i mistr tesař, lingvista, se občas utne. Ale co si budem povídat, vždyť jde o hovno. Důležitej je přece kontext, areté, schopnost vnímat CELEK v každé jeho jednotlivosti. Což je ovšem už úplně jiná liga a levl. Poňymijáte?

   2. Kladná a záporná čísla pouze označují inverzní stavy světa. Dám příklad, ale bohužel nepochopitelný, látka a prostor.

  2. Karle, dnes jsem byl v kostele. Jak snad víte, čte se při mši z Bible. Dnes začínalo Ježíš řekl : následovalo podobenství o domu postaveném na skále na pevném základu a domu postaveném na písku. Kněz řekl docela běžnou pochopitelnou věc, základ a dům má projektovat ten, který tomu rozumí a může ukázat výsledky své práce.
   Na a všechno, co tu tvoříte o Novém zjevení je ve stylu Patláma, patláma, my mu nerozumíme, my mu věříme. Co to proboha je? Ježíš = 1 nebo nekonečno. Nebo : „Lidský život nemá žádný smysl, je to holý nesmysl.“
   Nesmysl je stavět dům na písku. Lidský život má smysl. Má smysl předat ho další generaci. Zvířata to sice nechápou, ale dělají to s nesmírnou obětavostí. Bez filosofie Kristus 1 nebo nekonečno a nejsou ani v jedné z našich 25 povolených církvích. A to nemluvím o šílených sektách ani i o Novém zjevení, které je dům na písku a všechna energie do něj vložená se sesype. Komu už Nové zjevení pomohlo v nouzi materiální nebo duševní ? Třeba Vám? A jak? Jsou to prostě recyklované věty vyšperkované, aby vypadaly složitě jakoby vědecky. Taková obdoba podvodného obchodu s ojetými auty. Navrch se to nablýská kvůli dojmu, obsah šlendrián. Planeta Země je jedna a možná jediná s rozvinutým životem. Planetu Nula klidně pusťte z hlavy. Nestane se vůbec nic, jen se Vám uleví. Nechte záchranu lidstva tím, že vyvolení přijmou Nové zjevení na později nejlíp na to nekonečno.

   1. Pardale,
    přesně tak. Realita ukáže, co je na skále a co na písku. Zrovna Vy se budete asi hodně divit.

    1. Taky přidám jednu pozitivní zprávu ze zoo: http://www.ringo-cech.cz/obrazy/z-0-9/zviratka-obdivuji-picu
     ________„…dobře vychovaný člověk může číst všechno. Nad tím, co je přirozené, po­za­sta­vu­jí se jen největší sviňáci a rafinovaní sprosťáci, kteří ve své nejmizernější lžimorálce nedívají se na obsah a s rozčilením vrhají se na jednotlivá slova.
     ________Lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou skuteční zbabělci, neboť sku­teč­ný život je překvapuje, a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. (Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, doslov k prvnímu dílu)

    2. Když se například kouzelná, hezká žena jmenuje Krásná, tak je to příznačné pojmenování, tedy nomen omen.

     Když ale sám Vy, Honzo, o Matrixovi napíšete že je zdeformovanej – a pak tomuto pojmenování přidělíte nomen omen…., co to asi je?

    3. ad: co to asi je?

     ______Pravda. A né „asi“, ale určitě. Hledejte a naleznete. Souvislosti jsou (a tudíž je lze) vidět.

    4. Vaše ego je opět u těch Vašich domněnek. Silně a nekontrolovatelně.

    5. Oh, jak Vám rozumím…:-) Pravda je stav bez ega. Hledejte a naleznete…

    6. ad – dobře vychovaný člověk může číst všechno.

     …dobře vychovaný člověk především NEMUSÍ číst všechno. A taky se s lehce pobaveným úsměvem MŮŽE dívat, o co se „xy“ zarazí. Většinou sám o sebe.

    7. Ano, ano a taky.:-) Což ovšem nějaká iksypsilonová pruda, NEMŮŽE nikdy pochopit.
     __________Člověk, který nepřekonal svůj lyrický věk, nikdy nikoho nepotká, nikdy nikomu neporozumí, nikdy se nesetká se svým vnějškem, nikdy neudělá žádnou zkušenost. Velké slovo modernosti „zkušenost“ označuje ve všech svých variantách otřes, který v nás vyvolává každé setkání s vnějškem naší verze světa i nás samých.(Václav Bělohradský)

    8. ad – Což ovšem nějaká iksypsilonová pruda, NEMŮŽE nikdy pochopit.

     Správně..!….:-))

    9. A proto místo čtení lyrickejch sraček a výroby kýče pocukrovaný reality, vřele doporučuju „božího markýze“: http://www.rozhlas.cz/dvojka/stream/_zprava/pribehy-slavnych-markyz-de-sade–1421877

     _________Jeho literární tvorbě se obdivoval Gustav Flaubert, který v ní viděl jeden z prostředků mravní výchovy. Znalost jeho knih považovali za nezbytnou Stendhal i Victor Hugo. Baudelaire ho nazýval „božským markýzem“ a tvrdil, že se k jeho „dílu musíme vracet, chceme-li poznat lidstvo a sestoupit až na jeho dno“. (Český rozhlas)
     ________ Jako celá naše společnost potřebujeme být vyučeni v jazyce sestupu.(Richard Rohr)

    10. jazyk sestupu? včera jsem sestupovala opět a zase

     a.*
     „… po zemi kráčím po tichu kráčím…“

     b.*
     „stopy sněhem zaváty,
     na samé dno sestupuji,
     konečně pevná zem
     sehnu se,
     zaťukám,
     hle, dutá je,
     ještě mohu níže :-)
     5.12.2014 23:50 “

     a prý:

     c.*
     „…nejníže začínají hlubiny duše
     – a je zase kam sestupovat. Nadlouho.
     6.12.2014 0:13“

    11. Honzík, kde sme skončili, asi pri čertoch. Včera som bola pozrieť Vašu zemičku Moravskú , konkrétne v Olomouci, žiadnych čertov som nevidela, chcela som si s nimi pokecať, snáď by mi starší lucifer ešte rozumel. Mladí čertíci už nám Slovákom nerozumejú. Bola som príjemne prekvapená históriou mesta, v centre sú zrekonštruované staré budovy, aj fakulty UP sídlia v pekných opravených priestoroch.Stihli sme aj katedrálu na Kopečku.

   2. Pardale,
    re: Komu už Nové zjevení pomohlo v nouzi materiální nebo duševní ? Třeba Vám? A jak?

    Není zrovna snadné na Vaši otázku odpovědět. Komu a jak pomohlo? Nevím.

    A mě a jak? Je to obtížně sdělitelné. Za prvé chápu, proč jsou věci tak jak jsou, jak to že Bůh dopouští všechno to, co se tu děje, proč jsou lidi takový, jaký jsou, proč všechno směřuje tam, kam to směřuje. To je ale jenom jeden rozměr. Ten hlavní je o něčem jiném, přichází z nitra a je to jako kdyby mě někdo vedl za ruku a říkal, sem se koukni, tohle si přečti. Často jsou to staré věci, které jsem už viděl nebo četl, ale vidím je odlišně, víc do hloubky. Začínám chápat umělce, to jsem nikdy neměl.

    Pro příklad tuhle: „Koukni se na pyšnou princeznu.“ Viděl jsem ji mockrát a vždycky se mě líbila. Takhle jsem ji ale nikdy neviděl.
    „Vidíš toho krále Miroslava, to je moudrý král jako Pán Ježíš Kristus a jeho království je jako pozitivní stav.“
    „Vidíš to půlnoční království, to je jak vaše planeta.“
    „Vidíš tu princeznu, je hezká, vždyť je to láska, ale pouze sebeláska a při její dominanci kytky schnou.“
    „Vidíš toho pana krále, to je lidská pomatenost.“
    „Vidíš ty tři rádce? To jsou síly pekelné, které neustále se zlým úmyslem radí lidské mysli. Nejhorší z těch tří, jejich vůdce je ten na duchovní úrovni.“
    A tak dál, to jen tak, pro představu.

    Prostě Pardale, to co mě vede „za ruku“ mi ukazuje vnitřky, neboli ducha v tom něčem obsaženého. Je to jak když se znova narodíte a musíte se všechno učit znovu.

    1. Pardale,
     třeba dneska:

     „Dneska choděj čerti, víš co to znamená?“
     Co značí anděl a co čert vím, ale abych řekl pravdu, co značí Mikuláš nevím, pouze jak u nás v čechách obvykle vypadá. Kříž, berla, vysoká čepice, bílá a červená, bílý vous, ten co mluví .

     „Najdi si to na Wikipedii.“

     Aha, svatý Mikuláš, člověk, původem řek, pak turek, patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.). Taky Santa Klaus. Takže američanům dělá vánoce Mikuláš a ne ježíšek. Tak to jsem fakt nevěděl. A dokonce jsem se dozvěděl, kdo je Děda Mráz. Co mě na tom děsí, že jsou z nejzasšího severu. Vždycky jsem si myslel, že jsou jako ježíšek.

    2. Pardale,
     možná Vám to přijde dětinské, ty předchozí příklady. Má to ale i jiné rozměry:

     „vidíš ty výbuchy na moravě, ve ZLÍNském kraji?“
     Jo, Vlachovice, Vrbětice, říčka Vlára.
     „Najdi si to“
     Vlachovice = Itálie, aha.
     Vrbětice, nic, vrba nic, K.J. Erben a lesní nymfy, nebo z H. Pottera strom, který se nachází u vchodu do jedné z tajných chodeb vedoucích z Bradavic do vesnice Prasinky. Bradavice a Prasinky, celkem zajímavé.
     Vlára = říčka, příklad říčního piráctví, když řece Moravě ukradl vodu Váh. (tok řeky = plynutí duchovních idejí).
     Výbuch = náhlé uvolnění energie + následná tlaková vlna.
     Sklad 16 , pak 12, granát na střeše budovy 11. Zajímavé.
     „Zamysli se.“
     Všechno to ukazuje nejspíš na Vatikán, něco se tam děje a nejspíš podle té řeky si něco podmaňuje katolické křesťanství. Papež má zvláštní aktivity.
     http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1358-papez-promluvil-v-babylonske-vezi-otazka-kdo-je-frantisek-zni-nyni-jeste-ostreji-idol-dubcek-vatikanu-jeho-krajane-argentinci-pokud-se-ho-pokusite-pochopit-prijdete-o-rozum.htm

     Vím odkud vítr fouká. Od toho strašně , příšerně a mimořádně mocného zvířete , které má obrovské železné zuby a žere a trhá na kusy a zbytek rozšlapává svýma nohama a je odlišné od všech zvířat, která byla před ním, a má deset rohů. Vím, že to je islám a všechny ostatní odnože křešťanství, buddhismu a hinduismu, které touží ovládnout tvoji tvořivou sílu a baží po moci, která patří pouze tobě. Odstranění tohohle zvířete je první na řadě. Jak moudré!

    3. Karle, vidím, že Vás Nové zjevení obohacuje, máte vnuknutí se dívat na Pyšnou pricenznu. Mě diskuze s Vámi obohatila o to, že na ni definitivně kašlu. Člověk, který píše : „původem řek, pak turek“ nebo „na moravě“ by se měl zamyslet nejdřív nad sebou, pak případně nad zbytkem světa. To, co jste napsal 06.12.2014 14:40 se nedá ve střízlivém stavu číst.

    4. ad: Mě diskuze s Vámi obohatila o to, že na ni definitivně kašlu. Člověk, který píše : „původem řek, pak turek“ nebo „na moravě“ by se měl zamyslet nejdřív nad sebou, pak případně nad zbytkem světa. To, co jste napsal 06.12.2014 14:40 se nedá ve střízlivém stavu číst.
     ______________________ :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    5. Pardale,
     celkem Vás chápu, ono se to ve Vás vstřebá a časem usadí. A troufám si říct, že mě zas budete časem komentovat.

     Něco k pravopisu:
     Omlouvám se. Nepřikládám tomu důležitost.
     Takto nějak říká o pravopisu Pán Ježíš Kristus:
     Pravidla pravopisu jsou negativního původu. Odvádí pozornost ke vnější formě a upozaďuje vnitřní smysl sděleného.

     Na druhou stranu chápu, že to může někoho prudit a pokládá toho, kdo neumí správně napsat velká písmena za idiota. Jen tak zběžně jsem se díval (vždycky věnuji výtkám určitou pozornost) a řeknu Vám, moc mi to hlava
     nebere:

     Za vlastní jména (s velkým písmenem na začátku) považujeme i označení příslušníků rodů, rodin a skupin osob stejného jména, dále členů národů a obyvatel místa nazývaného vlastním jménem:

     Habsburkové, Horákovi, Bořivojové, Francouz, Evropan, Ostravan, Marťan (ale pozemšťan!),

     avšak s malým písmenem píšeme jména členů antropologických skupin:

     černoch, rudoch.

     Pozor! Mongol (občan Mongolska), Cikán (jako národnost) × mongol, cikán.
     Jména členů jiných skupin píšeme s malým písmenem:

     klausovec, protestant, sparťan, františkán,

    6. Pardale,
     ještě na závěr ode mě něco k tomu smyslu lidského života.
     Vůbec nechápu jak v tom můžete vidět nějaký smysl z pozice „lidský život je
     nejspíš jediný rozvinutý život a po smrti nic není.“
     To jako předat geny a umřít. A proč? Nepřijde Vám to divný, mě tedy jo.

     Navíc, kde si myslíte že lidi vezmou další zdroje pro ten jejich prapodivný život?
     Mají uloženou zásobu z dříve, přirozená obnova zdrojů silně pokulhává za spotřebou zdrojů, navíc systém podporuje plýtvání. Jistě, podporuje se recyklace, ale to nestačí, pouze to zpomaluje rozpad lidských systémů.
     Souhrn všech nepříznivých okolností, jedna po druhé, jdou po exponenciální křivce a je to jen otázka času, kdy se to všechno zhroutí.
     Co je zcela zřejmé, že to bude doprovázet souboj o ty zdroje a může to skončit naprostou katastrofou. Takže potom konec, nic, žádné poučení, jaký to má tedy potom smysl?
     Já vím co mě poradíte, pohlaď si svého psa, jdi s ním na procházku, naštípej si pár kubíků dříví, ono tě to přejde. Pardale, tohle dělám a
     ono to nepřechází!

    7. Karle, konat dobro, usilovat o dobrý život pro své děti má význam. Život na nebesích po smrti má význam, ať už existuje nebo spíš ne. Pokud tato víra vede k dobrému životu na Zemi.
     Počet lidí na Zemi se má ustálit asi na 9-12 miliardách kolem 2050, což pro 10,8 miliardy je o 50 % víc jak nyní (7,2 miliardy). 30 % potravin ve vyspělých zemích se nevyužívá hospodárně, prostě se zkazí nebo vyhodí. V jižním Súdánu, kde údajně hrozil hladomor 1 milionu lidí, jsou ještě dnes sklady přeplněné arašídovými pastami pro hladovějící děti. Nejsou schopni to rozumně rozdělit.
     Jeden ze tří dospělých na světě má nadváhu ( kolem 2 miliard lidí) a jeden z deseti je rovnou obézní.
     http://xman.idnes.cz/deset-zemi-sveta-jimz-vladne-nadvaha-d75-/xman-styl.aspx?c=A110322_082841_xman-styl_fro
     Na světě je řádově miliarda lidí se značnou nadváhou a obézních. Z toho, co se v USA vydá na hubnutí a programy kolem hubnutí, by mohl mít každý umírající hladem ve světě 40 hamburgerů denně. Za 50 let od 1960 se zvýšila výroba potravin 2x. Počet hladovějících klesá , dokonce nejen relativní % , ale i absolutně. Zlom přijde, ale nemusí kvůli tomu všechno lehnout, jak strašíte. Jistě výroba potravin má limity, dané kupodivu hlavně vodou potřebnou na zavlažování ( 70% spotřeby vody). Hospodařit se bude muset líp , a to se vším. Ale 10 miliard lidí je schopna země uživit.
     Jistě ropa dojde za 40 let, plyn za 130 a uhlí za 400 let, podle DNEŠNÍ těžby a měřítek.
     O suroviny a zdroje se bojovalo už za dob Říma. Římané zničili Kartágo ( obilnici Říma tehdy) a pole údajně nechali zasolit a znehodnotili je, aby Kartágo už nikdy nepovstalo proti Římu. Řím obsadil jih Anglie. Wales byl tehdy nejdůležitější zdroj cínové rudy s vysokým obsahem cínu. Španělé zničili říši Aztéků a Inků kvůli zlatu. V okolí bolivijského města Potosí, kde se těžilo za španělské nadváhy stříbro, zahynulo podle španělských dokumentů 6 milionů indiánů. Panika ropné krize nastala před rokem 1850 v Pensylvánii a v době počátcích používání žárovky ( kolem 1880) se nevědělo, co ropou, když ke svícení nebude potřeba.
     Už Vám z toho Nového zjevení hrabe :“Takto nějak říká o pravopisu Pán Ježíš Kristus: Pravidla pravopisu jsou negativního původu.“
     Pravděpodobnost, že civilizace a možná i lidstvo bude zničena velkým asteroidem existuje, i když je malá. Co k tomu praví Nové zjevení jistě snadno najdete, nebo si to jako obvykle , vymyslíte.

    8. Pardale,
     za prvé, aby jsme si to ujasnili, mám Vás rád a jste pro mě srdcař,
     který si zuby nehty brání svoji „zevní“ pozici.

     Za druhé, vůbec nechápete co je to vnitřní pozice, neboli náhled zevnitř. Když se Vám to snažím alespoň trochu přiblížit, úplně to odmítnete, což je logické, protože Vaše očekávání jsou s tím zcela v rozporu.

     Za třetí, sundejte si už ty růžové brýle. Přirovnávat období Říma k dnešní době je fakt mimo mísu. Většina „kompotů“ tehdy ještě byla ve „sklepě“a jak sám uvádíte, začínají docházet. Hodnoty ERoEI jsou hodně mizerné a lidská idiocie je schopná podporovat i hodnoty pod 1 nebo kolem 1. Navíc neberete vůbec v úvahu lidskou přirozenost. Když dva mají něco rozdílného, dokáží si to vyměnit. Když ale jeden nemá a druhý má, tak ten co má, nedá, protože ví, že to jednou dojde. Takhle blbě to je jenom v negativním stavu, protože je konečný a jelikož vychází z relativního stavu. A odvozenina z odvozeniny je konečná. Naopak v pozitivním stavu je všechno nevyčerpatelné, protože čerpá z Absolutního, které dává zadarmo, s láskou a moudrostí, z nekonečného. Pro většinu z nás nepochopitelné.

     Za další. Systém je extrémně křehký. To co bylo před 100 lety běžné
     a vybavení lidských obydlí a lidské znalosti a dovednosti tomu odpovídaly, dávno neplatí. Bez el. proudu, dodávek vody, potravin, plynu, pohonných hmot atd. všechno kolabuje. I drobné prkotiny slušně rozhází zavedený systém. Hodně lidí to vidí a připravují se na to,třeba si dělají zásoby, kupují zbraně a munici a podobně, říká se tomu survival, nebo tak nějak a je to založené na Darwinově myšlence, že jen nejsilnější a nejschopnější přežijí. Jak je u něčeho Darwin je ta 100% falešné.

     Není to jen o zdrojích, je to o dluzích, o zhoršujícím se životním
     prostředí, o lidském zdraví, o politice, o svědomí, o cti atd. Možná se Vám zdá, že jsem totálně negativní. Jenže Pardale, tohle,
     co jsem napsal je zkušenostní, přírodní pravda a i ty Vaše růžové brýle pod její tíhou časem zblednou. Tím, že tu pravdu lidi nechtějí vidět, bude zvyšovat svůj tlak.

     K tomu asteroidu:
     Jsme zase u toho. Vy si pořád myslíte, že hmotné děje se dějí jen tak náhodou. Jsou to důsledky voleb lidí, kteří volí mezi „dvěma
     hlasy, pozitivním a negativním“ ve své mysli. Zdánlivě asteroid, počasí, nemoc, úraz a pod. s tím nemají nic společného, ale to je omyl. Navíc vůbec neberete v úvahu Božskou prozřetelnost, která to v různých měřítkách buď dovolí, nedovolí, nebo usměrní. Že tomu nikdo z nás pořádně nerozumí je logické, protože nikdo není Absolutní, pouze Pán Ježíš Kristus.

     Jenže Pardale, fyzickou smrtí pro sentientí bytosti nic nekončí, je to pouze změna stavu. A následující dva obecné směry od nuly
     jsou jasné. Podle svobodné volby, buď negativní stav, nebo stav pozitivní.
     Proč si většina lidí (jak říká Pán Ježíš Kristus) volí jít do pekla, tak to je fakt divný. Já mám dojem, že si nestihnou sundat
     růžové brýle.

    9. Darwin je ta 100% falešné

     Ukázalo se, že u pohlavně se množících živočichů Darwinova teorie neplatí. Platí teorie sobeckého genu Richarda Linkse.

     do pekla

     Žádné peklo není, mrtví spí tak pravil Ježíš. Ti co budou v knize života, v den soudu budou vzkříšení pro život věčný. To říká Bible.

   3. Pardale,
    ještě něco k té jedničce a nekonečnu.
    Alfa a omega, všechno mezi tím, pouze kladná čísla.

 11. ad: Kladná čísla = pravé stvoření, pozitivní stav, nebe Nula = naše planeta a s ní spojené duševní světy, pouze zde je dualita Záporná čísla = zóna vymístění, negativní stav
  _________ Hmm… A Karle „napadlo“ Vás vůbec někdy, že při všech těch „číslech“ a „rovná se“, může bejt taky třeba „všechno jinak“?

  1. Honzo,
   myslíte jako pochybnosti? Jistě, přicházejí pravidelně. Vždycky to porovnávám se svými zkušenostmi a zatím se mi daří pochybnosti odhazovat. Mám pouze drobné rozpory s Novým zjevením a to třeba v hodnocení komunismu. Považuji ho ve své podstatě za pozitivní i když na téhle planetě nereálný, samozřejmě s vyloučením nějakého násilného donucování. Je jisté, že pouhý jeden nepravdivý jedinec v jakékoliv komunitě ideu komunismu dokáže rozvrátit.
   Nechávám to otevřené, zásada zní, že na týhle planetě nemožno vidět zcela správně, nebo úplně nesprávně.
   Zkrátka ani ryba ani rak, ani studený ani horký, ani jedna nebo mínus jedna, ale prostě“NULA“.

   1. ad: Honzo, myslíte jako pochybnosti?
    _______ Karle, žadný „jako“ nebrat. Ať už se to týká a vztahuje k čemukoli. „Jako“ pochybnosti, „jako“ myšlení, „jako“ myslet a přemýšlet, to všechno jsou jen náhrážky onoho „doopravdicky“, obyčejná bižutérie a jakýkoli „jako“ je sračka na entou a o hovnu. Fascinuje mě, že nejste „skrze toho vašeho Pána Ježíše Krista“, schopen vůbec rozlišovat. Protože právě a jen ono naléhavé – ROZLIŠUJTE! – J.K. učí.

    http://bible.kazani.cz/?q=rozli%C5%A1ujte

   2. Honzo,
    ještě abych to doplnil, situaci lidského života možno přirovnat k poměrně známé konfiguraci na české politické scéně zvané kočkopes.
    Nevím jistě s čím souvztaží kočka, ale jistojistě i podle Bible pes souvztaží s nepravdami a svině se zly. Kočka jakožto vzdálená příbuzná to lva a opačník to psa souvztaží nejspíš s pravdou.
    Mockrát jsem viděl statečnou kočku, která před psem necukla. Komické na tom bylo, jak pes uhýbal pohledem, zatímco kočka syčela. Takhle se tvoří respekt. Když kočka začne utíkat, je to její konec.
    Konfrontaci skutečně drsného psa a statečné kočky jsem nikdy neviděl, ale předpokládám, že kočka nemá šanci.
    Tady pomůže už jenom LEV.

    1. ad: konfiguraci na české politické scéně zvané kočkopes.
     _______ No, a od hovadin a kočkopsů typu – Kladná čísla = pravé stvoření, pozitivní stav, nebe, Nula = naše planeta a s ní spojené duševní světy, pouze zde je dualita, Záporná čísla = zóna vymístění, negativní stav, pekla – konečně jakéstakés, byť i zatím mlhavé, ale přesto autenticky přítomné téma. Karle, možná že to asi jenom nevíte, netušíte, ale celou dobu naší vzájemnmné komunikace, se jen snažím a usiluji o jediné: abyste konečně používal svůj vlastní mozek. Pomůžete mi s tím?

    2. Ad: Karle, možná že to asi jenom nevíte, netušíte, ale celou dobu naší vzájemnmné komunikace, se jen snažím a usiluji o jediné: abyste konečně používal svůj vlastní mozek. Pomůžete mi s tím?

     Sysifofská práce Honzine :))) Vaše snažení je u dogmatických zabedněnců jejichž svět je planeta nula a okolí scvrkle do zkratek NZPJK BFLMPSVZ na dvě věci, Vy už budete vědět na které :)))

    3. Lubko, já vim, máte recht, je to tak…-) Holt mě čas od času přepadnou takový ty samaritánský snahy, pudy a bludy zároveň..:-)Marnost nad marnost…-))

    4. Bacha matičko, bacha! Možná jen exorcista „Čildrenvanpíčopés“, zase někoho „testuje“. V blázinci je možný úplně všechno…:-)

    5. á, tak to jó. Ale nebojím se, nanejvýš zjistí, že jsem kousek j-elita. Či jen elita? á, z-lita nikoliv :-)
     Kde jsou ti andělé, Mikuláš a čerti….? :-) Krýsný

    6. á, tak to jó. Ale nebojím se, nanejvýš zjistí, že jsem kousek j-elita. Či jen elita? á, z-lita nikoliv :-)
     Kde jsou ti andělé, Mikuláš a čerti….? :-) Krásný typy lidí :-)

 12. Aby reč nestála, pripomínam , že :

  nula je zlo, mínus je dobro a plus je skok z neživota do života- Dirackova knštanta. V celom vesmíre nie je nič tak závažné, ako toto salto mortále. Či?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference