mapa stránek || vyhledávání

Česko slovenský mravnostný konflikt

Jiří Načeradský na snímku z roku 2013

Jiří Načeradský (2013). Autor fotografie: Jindřich Nosek – zdroj, licence CC-BY-SA-3.0

Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

Majiteľ zbierky, rešpektovaný zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík považuje tento prístup za barbarský voči umeniu i voči uznávanému českému výtvarníkovi. Niečo také vraj ešte nezažil.

Nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takéto obrazy nepatria do sobášnej siene. Galéria je totiž zároveň aj sobášnou miestnosťou.

Keď ako nová riaditeľka zbadala už nainštalované obrazy, nepáčilo sa jej to. Išla preto za primátorom a ten dal príkaz stiahnuť obrazy zo sobášnej siene a dať ich do foyer.

Odborníci na umenie krútia nad malosťou Piešťan hlavou. Galerista Peter Mach, spravujúci dielo Jiřího Načeradského je cenzúrou v Piešťanoch šokovaný. Hovorí, že obrazy a kresby Jiřího Načeradského vystavovali významné múzeá v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, v Londýne, vo Viedni i v Berlíne, kde sa všade stretli s uznalým prijatím a nie s cenzúrou a zvesením obrazov.

V slovách Martina Kellenbergera, známeho slovenského výtvarníka je však už cítiť aj trochu iný pohľad, keď hovorí: „Je to výstava pre dospelých. Niektoré obrazy na nej sú odvážne a niektoré môžu vyvolať úsmev, u niekoho azda aj pohoršenie. Výstavu by som však určite nezvesil iba preto, že sú tam veci, na ktoré je treba vo vzťahu k deťom dozrieť“

Toľko teda z dennej tlače. My sa však teraz skúsme pozrieť na celú problematiku trochu hlbšie a ukázať si, kde sa asi nachádza pravda v konflikte dvoch strán, s ktorých jedna argumentuje umením, odbornosťou a svetovým renomé, zatiaľ čo druhá argumentuje morálkou a mravnosťou.

Podstata problému spočíva v odpovedi na základnú, filozoficko duchovnú otázku, či je prípustné, aby v ľudskej spoločnosti existovali hodnoty a priority, ktoré by bolo možné za určitých okolností postaviť nad mravnosť a morálku?

Je to zásadná otázka, s ktorou sa musí každý vysporiadať predovšetkým vo vzťahu k sebe samému. Čiže vo vzťahu k tomu, ako sa on sám bude pozerať na svet a ako v ňom bude jednať. Či bude mravnosť a morálku považovať za to najvyššie a podriadi tomu všetko ostatné, alebo naopak, či bude schopný kritérium mravnosti a morálky odsunúť v určitých momentoch bokom a nadradiť nad to iné hodnoty.

Ak sa pozrieme na daný problém z duchovného hľadiska, čiže z hľadiska existencie Stvoriteľa, je odpoveď jednoznačná a absolútne jasná. Vždy a v každej situácii, dokonca i vtedy, ak by nás to malo stáť život sme ako ľudské duchovné bytosti povinní zohľadňovať na prvom mieste predovšetkým kritéria mravnosti a morálky. Kritéria mravnosti a morálky, ktoré v skutočnosti, vo svojej najelementárnejšej podstate robia z človeka človeka. Jedine oni sú totiž hlavným kritériom našej ľudskosti. Bez nich by sme žili ako zvieratá.

Keby sme teda vždy a v každej situácii jednali v súlade s nimi, naša Zem a život na nej by sa musel nevyhnutne zmeniť v rajskú záhradu. Bol by to život, naplnený spravodlivosťou, dobrom, čestnosťou a ušľachtilosťou, ktoré sú zákonitým ovocím stromu mravnosti. Lebo dobrý strom musí nevyhnutne prinášať iba dobré ovocie.

Pozrime sa však na reálny, každodenný život okolo seba a nájdeme v ňom naopak obrovské množstvo skazeného ovocia zla, nečestnosti, nespravodlivosti, bezohľadnosti, neľudskosti, a tak ďalej, a tak ďalej. To ale znamená, že strom, na ktorom rastie takéto skazené ovocie, musí byť zlý!

A tento zlý strom je stromom nemorálnosti a nemravnosti! Stromom ilúzie zhubného presvedčenia, že je možné stavať určité hodnoty vyššie, než je mravnosť a morálka. Nech už je to trebárs takzvané výtvarné umenie, nech už je to divadlo, alebo film. Nech už je to podnikanie, nech sú to štátne, alebo politické záujmy, či čokoľvek iného.

Ak totiž v ktorejkoľvek z týchto oblastí začneme odsúvať mravnosť a morálku bokom a na prvé miesto klásť niečo iného, je to cesta do pekiel. Je to cesta do záhuby, ktorou sa vydal náš svet tak, ako nám to naznačuje vyššie spomínaný, kultúrno mravný konflikt v meste Piešťany.

Ukazuje nám totiž, že odborná verejnosť, renomovaní kritici a publikum v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, v Londýne, vo Viedni, či v Berlíne stavajú hodnoty takzvaného moderného umenia oveľa vyššie, ako hodnoty elementárnej mravnosti a morálky. Ako hodnoty mravnosti a morálky, na ktorých spochybňovanie okamžite reaguje svedomie každého súdneho človeka.

Ale žiaľ, náš svet už stratil akúkoľvek súdnosť! Mnohí vzdelaní, vplyvní a mocní si už dávno zvykli stavať svoje vlastné hodnoty a svoje vlastné priority nad mravnosť a morálku. A práve preto to dnes vyzerá tak, ako to vyzerá. Práve preto sa náš svet stal brlohom bezohľadnosti, nečestnosti, nespravodlivosti, skazenosti, zvrhlosti a neľudskosti.

Mnohí mocní, vzdelaní a vplyvní tohto sveta, ale aj mnohí obyčajní ľudia, ktorí zdieľajú ich názory, alebo ich len slepo prijímajú, všetci títo sa s iróniou a posmechom pozerajú na naivných hlupáčikov, ktorí vo svojej zaostalosti ešte kladú mravnosť a morálku na najvyššie miesto. Zásadná otázka ale znie, kto je tu v skutočnosti hlupákom a kto zaostalým?

Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!

Filmy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že nemajú byť premietané, ale nemali byť nikdy ani natočené!

Knihy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nielenže nemajú byť čítané, ale nemali byť nikdy ani napísané!

Ale poďme ďalej!

Podnikateľské zámery, ktoré odporujú mravnosti a morálke, nemajú byť nikdy plánované, ani uskutočňované! A tak je to i so všetkými štátnickými, či politickými rozhodnutiami. Tak je to so všetkými činmi kohokoľvek z ľudí, ktoré ak odporujú mravnosti a morálke, nemali byť nikdy vykonané. Ba dokonca, tak je to aj s našimi myšlienkami, pretože tými, ktoré protirečia mravnosti a morálke, sme sa nikdy vo svojom vnútri nemali a nemáme vôbec zapodievať!

Ak by totiž vo výtvarnom umení, vo filmoch, v literatúre, v divadle, v politických rozhodnutiach, v podnikaní, pri každom jednotlivom čine každého z nás, ba dokonca pri každej našej jednotlivej myšlienke bolo ako najrozhodujúcejšie práve mravné a morálne hľadisko, náš svet by bol rozhodne oveľa krajším, lepším a ušľachtilejším miestom.

V súčasnosti je ale žiaľ takým, akým je práve preto, lebo je dokonalým obrazom a dokonalými odzrkadlením nesprávneho postoja väčšiny ľudí k hodnotám mravnosti a morálky.

Ak by ale ľudia zmenili svoj postoj, zmenili by celý svet! Ak by totiž začali stavať mravnosť a morálku vždy na prvé miesto, veci by sa okamžite začali meniť k lepšiemu! Jedine v tomto je skrytá lepšia budúcnosť! Jedine týmto spôsobom sa náš svet môže stať naozaj lepším!

Konajme tak, aj keď to v súčasnosti vzbudí posmech všetkých tých, ktorí nás budú považovať za zaostalých a nemoderných. Všetci títo moderní a pokrokoví totiž vo svojej slepote netušia a nevnímajú, že svojim spochybňovaním bezvýhradnej nadradenosti morálky a mravnosti sa stávajú služobníkmi temnoty, smerujúcimi náš svet do záhuby. Do záhuby, spôsobenej uctievaním zhubného princípu prípustnej nemorálnosti, ktorá z neho, v ďalšom nevyhnutnom reťazení, urobí peklo.

My sa však staňme služobníkmi svetla, ktorí náš svet budú naopak smerovať k lepšej budúcnosti tým, že vo svojom vnútri, i vo svojom reálnom živote postavia práve mravnosť a morálku vždy a v každej situácii na prvé miesto.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.3
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

71 komentářů

 1. ad.Milenium 14.3.2018 (22:29)
  Hvězdičko, Duch je to samé co mysl? no když myslíte.
  —————————————————
  Ano.To si nemyslím,ale vím.Mám ověřeno.

  „A je pravý čas,aby ti, kteří Otce opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v Pravdě.
  A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v Pravdě.“/Jan 4/

  *uctívat -od slova ctít,nikoliv však modlářství

  1. Hvězdičko, říkáš, že mysl je Duch, dobrá.
   Když Ti řeknu, zkus minutu nemyslet na nic, mít prázdnou mysl. Kdo-co je to, co mysl tu minutu bude pozorovat a na jeho výsledku pozorování nakonec řekneš, že to nešlo, že tam byla ta a ta myšlenka?

  2. Co je ducha, to je neměnné. Co je duše, to je proměnlivé. Mysl je proměnlivá, což znamená, že patří duši.
   Něco jiného je, že jako vše, i každý duch je trojjediný. Každý duch má svou duši a tělo.
   A člověk, který je v kontaktu s duchem, může mít dojem (aniž bych chtěl dojmy zesměšňovat), že s ním komunikuje duch a že duch myslí. Ve skutečnosti duch nemyslí, protože všechno zná.

   Takže duch každého člověka rovněž všechno zná, ale duše, která mu nenaslouchá, předvádí sama sebe a myslí ze sebe. Kroutí poznání ducha k obrazu svému. A to taky znamená, že každý člověk dokáže komunikovat pouze s takovou duší ducha, která odpovídá jeho úrovni.
   Vždyť platí: jaký jsi, takové podněty a síly k sobě přitahuješ (a jsi jimi ovlivňován).

  3. Něco jiného je, že jako vše, i každý duch je trojjediný. Každý duch má svou duši a tělo.

   ? ? ?

   Duch je jen jeden.

  4. Ano, duch je jenom jeden. A přesto má duši i tělo, tak, jako každá duše má ducha i tělo a jako každé tělo má duši a ducha. Proto stejný duch zažívá jinakost a v tomto smyslu je trojjediný.

   Platí to i pro samotného Boha. Svrchovanou mysl Boha nepředstavuje Otec, nýbrž Kristus (v dnešní terminologii). S tím, že platí: já a Otec jedno jsme,
   a zároveň: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
   Stejně tak u člověka jeho život a mysl jedno jest- a mysli je dána vláda v člověku.

   Zatímco princip života je pořád stejný (protože je ducha), mysl je proměnlivá (protože náleží duši).Tělo pak je výkonným prostředkem, bez něhož by se duch a duše v tomto prostředí nemohli projevovat. Takže opět: trojjedinost.

 2. Milenium 15.3.2018 (19:13)
  Starý zákon je zejména židovská nauka stahující duchovní bytost do hmoty. V současné době probíhá třídění „zrna od plev“ tedy duší které jsou ještě silně ztotožněné s tělem a těch, co si jsou již vědomi sama sebe. Tato druhá skupina již ví, že oko za oko není správnou cestou, a hledání nějakých vyšších pravd v těchto spisech je projevem upnutí ke hmotě.
  Ze Starého zákona má hodnotu pouze desatero, a ne jako přikázání, ale v podstatě jako výpis ctností.
  —————————————————–

  „Obcuješ-li s domněnkami a falešnými představami,vaše děti budou rozdrceny a tvé ženy
  rozpolceny.Padnou mečem Hospodinovým.Vašimi dětmi jsou totiž bludy,lži,strach,pýcha,
  marnivost,…“

  „oko za oko,zub za zub“= obsah mysli za obsah mysli,zkušenost za zkušenost

  Bible je psaná v SYMBOLECH a týká se vnitřního světa!Pokud symbolům nerozumíš,tak nevíš,
  co je v Bibli psáno.Pak tedy nestav na odiv světu svou nevědomost a své manželky:domněnky
  a falešné představy,ani vaše děti.

 3. Milenium 18.3.2018 (12:45)
  Hvězdičko, říkáš, že mysl je Duch, dobrá.
  Když Ti řeknu, zkus minutu nemyslet na nic, mít prázdnou mysl. Kdo-co je to, co mysl tu minutu bude pozorovat a na jeho výsledku pozorování nakonec řekneš, že to nešlo, že tam byla ta a ta myšlenka?
  —————————————–

  ad.zkus minutu nemyslet na nic

  To mám ráda,odpojit mozek a pozorovat myšlenky.Tak se dá i naučit vnímat odkud informace přicházejí.->a tak rozlišit zrno/pravdu/ od plevele/lží/

  ad.Kdo-co je to, co mysl tu minutu bude pozorovat?

  „Boží oko“.Vědomá mysl,Vědomý Duch nebo také Mysl Vědomí.Pozornost totižto náleží opět mysli,tedy duchu.

  Mysl/Myšlení/ je součástí vědomí člověka,které je z pozice Vědomí nevědomím.
  Součástí Srdce,Vědomí, je Duch,Mysl,Otec.Součástí Srdce je i NadDuše,Matka,která ohraničenou
  mysl přesahuje.Proto je duše,součást Nadduše, spojkou mysli člověka s Otcovým Duchem.

  Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Termín „mysl“ je do značné míry abstraktní a v různých kontextech se jeho definice a vlastnosti mění. Často se pojem „mysl“ vztahuje jen k myšlenkovým procesům rozumu.

  Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.

  Myšlení od jednotlivých vjemů a zkušeností postupuje k obecným pojmům a jejich prostřednictvím k praktickému i teoretickému zvládání světa. Navazuje tak na smyslové vnímání, využívá paměti a tvořivosti, se svými obsahy však zachází soustavným a více méně pravidelným způsobem. Tento specifický způsob spojování, rozlišování, porovnávání a souzení podstatně souvisí s řečí, která je jeho prostředkem a zároveň určujícím prostředím.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlení

  1. Hvězdičko, mysl a rozum jsou dle mého chápání funkcí a nástroji těla.
   Bůh a Duch je vědomí, nikoli mysl. (Pro Lojzu -vědomí v jiném slova významu než používal Jung) Dává mi smysl se shodnout na tom Vašem označení „Mysl Vědomí“
   Je to mysl Boha a ta může sledovat mysl člověka.
   A toto Božské vědomí, jeho mysl chcete li, je pozorovatel za myslí člověka, je to tedy to, co dokáže pozorovat mysl člověka, jestli v ní probíhají myšlenky. Pokud je v člověku něco, co dokáže pozorovat jeho mysl, a mysl je podle Vás Duch, tedy Bůh, tak kdo toho boha dokáže pozorovat, co dokáže být od Boha odděleno aby pozorování bylo vůbec možné? Dochází Vám ten rozpor?
   Duch by musel být v pozici objektu, který nějaký subjekt má možnost pozorovat, což je nereálný nesmysl.
   Takže podle mě je tu tělo-hmota, ta má své hmotné vědomí, lidskou mysl, rozum… a pak je tu ještě Božská mysl-vědomí, které dokáže pozorovat to lidské vědomí těla a toto vědomí-Božská mysl je to čím skutečně jsme. Vědomí-Duch je jeden jediný a společný všem a všemu. Je to nesmrtelný Bůh a jsem to já, ale také každý další, nikdo jiný ve skutečnosti neexistuje. Rozdíly mezi lidmi jsou pouze ve stupni vývoje na kterém se momentální tělo nachází a tedy nakolik se daný člověk cítí být svým přifařeným tělem, nebo jestli žije už pocitem, že je duše, nebo již došel k tomu, že je Duchem, a tedy vším, že i představa duše byla jen dočasná a nedokonalá představa ega člověka který se již zabýval duchovnem.

  2. Děkují Hvězdičko za obsáhlou reakci,všechny nás to vede k vyjasňování používaných termínů a celkově k lepšímu pochopení smyšlení a představ druhých.

   Píšete, že „mysl je součástí vědomí“
   Z tohoto pohledu je dokonce VŠE součástí vědomí. Ale pouze lidské tělo má mysl, Duch nemá mysl a rozum, ten má vědomí.
   Mysl člověka nemůže pozorovat vědomí Boha, nemá k tomu žádné prostředky. Jde to pouze naopak, a platí co jste napsala „Jen takto může Bůh/Vědomí/ nazírat a poznávat samo na sebe.“ Jen s tím dodatkem, že kouká na své dílo v kterém je obsaženo.
   Neodsuzuju hmotu a ani ego, uvědomuji si dobře jejich roli v této hře. Stejně tak neodsuzuju žádné lidi a jejich činy, neobdivuji ani úspěchy kohokoli, ani Milénia.

   Žádný dva duchové, jsou v nás dvě vědomí. Vědomí hmoty (mysl-ego-satan) a vědomí Boha, což je pozorovatel všeho dění.
   Opozici tvoří pouze hmota hmotě, to se Ducha netýká, ten je jednotou.
   Nejdříve si člověk myslí, že je tělem a myslí, řídí se myšlenkami co přichází. Vyšší stav vývoje přinese stav, kdy začne mít nepříjemné pocity z mnoha myšlenek, a začnou mu některé vyloženě vadit. Nejvyšší stav je, že tu myšlenky prostě jsou, jsou těla, kterým nejsem a už mi žádné myšlenky nevadí, jen je pozoruji. Oddělí se Božské vědomí, onen pozorovatel od hmotného vědomí těla. Toto je výstup ze hmoty. Není to oproštění se od ní a dalších inkarnací do hmoty,a splynutí s Bohem jak si to mnozí malují. Výstup z hmoty který nás čeká je plné uvědomění si sebe jako Ducha a Božského vědomí ve hmotě. Hmota přestane být vežením a stane se prostředkem skrze který se již bude skutečně tvořit, zde již bude probíhat svobodná vůle, protože bude čistě Božská, ne egoistická jak to je v dosavadní 3D. K tomuto dojde vývojově postupně u každého, a je to doprovázeno ztrátou odporů k ostatním a jejich činům (nesouhlasit, odporovat a chtít mít více na úkor ostatních může pouze ego a tedy hmota). Lidská láska se změní v tu bezpodmínečnou Božskou. Dost se o ní zmiňujete, mohla by jste ze své pozice o ní něco detailního a popisného napsat?

   Nemůžu spojit svou mysl s otcovou, předpokládám, že Otec je u Vás další z názvů pro Boha- Duch-vědomí. Bůh nemá žádné ego a ani mysl, je to vědomí.
   Chápu velmi dobře, že nejsem horší ani lepší, všichni jsme dokonalý jací právě jsme, každý má svou nezastupitelnou roli. Nikdy jsem o nikom nepsal, že je špatný, nebo horší, vždy jsem psal, že jsme každý na nějakém stupni vývoje.
   Naopak od Vás nevidím jako špatné, když je někdo ještě věřící nějakému náboženství nebo lživé propagandě. Jako lidi nemáme možnost rozlišit co jak opravdu je, a proto si bereme za své názory od druhých. Žijeme každý v nějakém přesvědčení o kterém nám mysl těla říká, že je správné.

   Děkuji za rady a doporučení, ale já nikoho již nějaký čas nehledám, už si uvědomuji, a stále silněji čím nejsem a co jsem.

   Píšete: „Duše je neměnná, mění se Duch“ Tímto jste mě vyloženě zaskočila, s tím nemohu ani náhodou souhlasit. Duše je jen iluzorní nehmotnou součástí těla v představě lidí, kteří už sice přijali, že je tu něco jiného než tělo, ale stále žijí v oddělenosti a instituce duše jim tu oddělenost představuje pro duchovní svět. Ale je to jen iluze, která se rozplyne s přibývajícím poznáním jednoty.

   Píšete“ Rozdíly mezi lidmi jsou různorodostí,lépe vyjádřeno kombinacemi stavu mysli,tedy ducha a lásky bezpodmínečné,tedy duše.
   Já/duch/+Jsem/duše/= srdce celé
   Jsem je spojkou/spojením/ ducha člověka s Duchem Otce.
   Jsem je spojením Světla a Tmy. Světlo i Tma jsou Jedním.“

   Toto už je pro mě vyloženě zmatečné a pojem duše je zde zcela mimo mé chápání.
   Mysl a tělo má rozhodně blíže k tomu co se zde historicky nazývá duší, než k Duchu. Já bych v tom popisu prohodil duše/Duch a koukám, že píšete Ducha s velkým i malým d, takže to máte ještě trochu jinak než to vnímám já.
   Máme mnoho styčných bodů, v našich představách, ale zde se míjíme.

 4. Milenium/19.3.2018 (18:55)/,
  ad.mysl a rozum jsou dle mého chápání funkcí a nástroji těla.

  Ano.Tělo můře mít různé formy.Sama mám vědomý prožitek,když jsem byla celou
  soustavou hvězd a galaxií.Přesto jsem myslela,cítila,měla strach,..Pokud má tedy
  vědomí soustavaa hvězd,může mít vědomí i Slunce,Země,ale také stromy,vítr,atd.
  Podívej na vědomé hejna ptáků,přitom každý má i své vlatsní vědomí.500 000 včel
  je jedním vědomím.Takové termitiště funguje také jako celek.Jen lidé se považují
  za oddělené jedince.
  https://www.youtube.com/watch?v=3gvRF2wcT5I
  https://www.youtube.com/watch?v=owiwCIhc0I0
  Jednou v létě jsme se u manželových rodičů koukali na nádheru hvězdné oblohy,
  na Mléčnou dráhu.A v tom mi Otec přes mého manžela řekl:Podívej,každý se dívá
  na Mléčnou dráhu jako na něco,co je mimo něj a neuvědomuje si,že je její součástí,
  zrovna jako Země.Že je součástí Vesmíru,Vědomí.Dokonce i to,čemu lidé říkají
  Velký třesk,neproběhlo kdysi dávno,my jsme stále jeho součástí.
  To,co člověk chápe jako tělo,je vlastně inteligentním nástrojem a zároveň oděvem
  vědomí-„lidské šaty“ se tomu říká.Něco jako skafandr.

  ad.Bůh a Duch je vědomí, nikoli mysl.

  Mysl je součástí vědomí.
  Srdce/=Vědomí/ = Duch/Mysl,Rozum,Pozornost/ + Duše/Láska bezpodmínečná,Soucit/,
  a jsem si vědoma i toho,že vše je tady naopak,vzhůru nohama a překroucené.
  „Nikdo nemůže vniknout do domu Silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“

  ad.Je to mysl Boha a ta může sledovat mysl člověka.

  Ano.

  ad… tak kdo toho boha dokáže pozorovat, co dokáže být od Boha odděleno aby pozorování bylo vůbec možné?Dochází Vám ten rozpor?Duch by musel být v pozici objektu, který nějaký subjekt má možnost pozorovat, což je nereálný nesmysl.

  Mysl člověka,tedy hmoty.A není v tom rozpor,nýbrž účel->dualita jediného.
  Hmota jako taková je částicovou energií i vlněním zároveň, a částice i vlna jsou součástí světla.
  Jedna část je vědomá/světlo/ a je propojena s celým vesmírem/vědomím/,kde časoprostor tak,
  jak jej vnímá člověk, nehraje žádnou roli.Druhá část je také vědomá,jen žije v omezeném prostoru a čase/tma/,aby mohla sledovat svou druhou polovinu.
  Jen takto může Bůh/Vědomí/ nazírat a poznávat samo na sebe.A takto jdou spolu světlo a tma od počátku.

  Světlo a tma,vědomí a nevědomí,pravda a lež,atd.jsou jen stranami jedné jediné mince.
  A platit se dá jen mincí celou.Tím,jak odsuzuješ hmotu,odmítáš tu část sebe sama,která se
  stala částicí/tělem/,abys mohlo nazírat samo na sebe,ale seš to stále ty.A tvořit můžete jen spolu
  celistvou bytost.Zkus pochopit,že pokud nemáš opozici,nemáš nikoho,kdo by ti řekl,že jdeš
  špatnou cestou.

  ad.Takže podle mě je tu tělo-hmota, ta má své hmotné vědomí, lidskou mysl, rozum… a pak je tu ještě Božská mysl-vědomí, které dokáže pozorovat to lidské vědomí tělauchové

  Ano,dva duchové,dvě mysli.->Janus,Svantovít/->Svatovický chrám/,Osiris a Set,Kain a Ábel,Romulu a Remus,Boleslav a Václav,atd.,Triglav,Trimurti->jedním duchem.

  ad…a toto vědomí-Božská mysl je to čím skutečně jsme.

  Jak jsem psala výše:Mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.
  Pokud neuznáváš „Stín“ svůj,máš mince jen půl.

  ad.Vědomí-Duch je jeden jediný a společný všem a všemu.

  Duch Vědomí má mnoho podob,zrovna tak jako Láska.

  ad.Je to nesmrtelný Bůh a jsem to já, ale také každý další, nikdo jiný ve skutečnosti neexistuje.

  Seš si vědom,čím se od Celku Boha lišíš?Svým způsobem myšlení,svým duchem,pro svůj rozsah
  získaných vědomostí a především tím,jestli sis již v sobě samém našel dar od Matky,Lásku bezpodmínečnou,a díky Ní spojil svou mysl s Otcovou.Jsi však,tak jako všichni,jeho součástí.
  Proto také Otec říká,že všechna srdce jsou si rovna.Žádné není ani více ani méně.
  Chápeš to?Nikdo není ani více než ty,ani prezident USA,významný vědec,či největší boháč peněz na světě,ale ani méně než ty,ani bezdomovec,kriminálník nebo umírající podvyživené dítě v Senegalu anebo podle tebe špatný člověk,či člověk ztotožněný se svým tělem nebo proto,že miluje hmotu a odmítá Boha a je nevěřící.
  Těmi všemi je Bůh a ti všichni jsou součástí Boha.->Jeden za všechny a všichni za Jednoho.

  ad.Rozdíly mezi lidmi jsou pouze ve stupni vývoje na kterém se momentální tělo nachází

  To však je ovlivněno rodinou,školou,prostředím,společností,nabytými zkušenostmi,vědomostmi,atd.->to vše má vliv na vývoj tvého myšlení a cítění.To je to jediné,čím se od sebe lišíme.Pokud jsi však ovlivňován lživými a zkreslenými informacemi, náboženstvím,propagandou,politikou,lživými informacemi o historii Země i civilizace/lže se a cenzuruje i nyní a je to do očí bijící svinstvo,podvod na člověka skrze moci a iluze/,atd. a nemáš se o koho,co opřít,budeš smýkán svou vlastní chudobou srdce ze strany na stranu,místo abys šel cestou přímou.
  Život je jako chůze po laně,jakmile stratíš rovnováhu,padáš dolů.Proto sis tady přišel,
  nalézt svůj pevný bod ve Vesmíru.A když jej najdeš,pak logicky můžeš pohnout i tím Vesmírem,
  neboli Vědomím.

  Věz,že ten nebo ta,kterého nebo kterou hledáš je ukryt,ukryta v tobě samém.
  Smůla jen pro ty,kteří si zobrazovali a zobrazují Boha jako muže,personifikovali Boha jako muže a na Lásku bezpodmínečnou zapomněli.Bůh není muž nebo žena,je obojím nebo můžeme říci i bezpohlavního ducha.
  Zrovna jako člověk-jen jeden je vně a druhý uvnitř.Proto člověk je bytostí podobojím-muženou.

  ad.a tedy nakolik se daný člověk cítí být svým přifařeným tělem, nebo jestli žije už pocitem, že je duše, nebo již došel k tomu, že je Duchem,

  Duše je neměnná,mění se duch.Říká se,i v Bibli stojí,že umíráme každý den.Umírá duch,aby se znovuzrodil každé ráno.Od toho tu je Půlnočnice,Sobota-bohyně Smrti i Jitřenka,či Večernice.:))Trojjedinost Matky Duše.Wicca-náboženství dokazatelně starší dvaceti tisíc let.Vše je o symbolech.
  Živý a mrtvý duch,živá a mrtvá mysl.Pokud Duch je mrtev,svět je hnijící mrtvolou.

  Jak se chceš spojit s Živým,abys nespatřil strach ani smrt?Co budeš dělat ve světle,když budeš dvěma/světlem i tmou/?

  Rozdíly mezi lidmi jsou různorodostí,lépe vyjádřeno kombinacemi stavu mysli,tedy ducha a
  lásky bezpodmínečné,tedy duše.
  Já/duch/+Jsem/duše/= srdce celé
  Jsem je spojkou/spojením/ ducha člověka s Duchem Otce.
  Jsem je spojením Světla a Tmy.Světlo i Tma jsou Jedním.

  ad.a tedy vším, že i představa duše byla jen dočasná

  Duše je věčná a je součástí NadDuše,Velké Matky.Z ní pocházíš a k ní se zase vrátíš.
  Jinými slovy z Bible:“Prach jsi a v prach se obrátíš.“

  ad.a nedokonalá představa ega člověka který se již zabýval duchovnem.

  Otec je Nejvyšší/největší/ Osobností Božství.
  Ego = osobnost s povahou ducha/myšlení/ podle jeho stavu,tedy rozpoložení/v rovnováze/,
  a k tomu potřebuje Matčinu Lásku bezpodmínečnou,nakolik Ona je pro Otce domovem,
  Pravdou a Cestou dobra.->Boemi=“Dobře mně“
  ——-

  Id, Ego & Superego=“Trimurti,Trojjedinost Jednoho Ducha/i ducha/->Triglav->Podsvětí,Mezisvět a Nadsvětí:

  1.Id neboli „ono“ (latinsky to) je podle teorie osobnosti její nejnižší složkou. Podle Freuda je u id všechno založeno na uspokojování slasti a id tento rys našeho nevědomí představuje a zastupuje. Je složkou vrozenou, primární je pro něj dosahování slasti – usilování o nebo vyhledávání toho, co daného člověka uspokojuje: může jít o základní podmínky nezbytné pro přežití (čistý vzduch, teplo, jídlo, voda), intenzivní zážitky (sexuální, adrenalinové, spirituální, zábavné) až po potřeby vlastní lidem coby vyšším společenským bytostem (peníze, touha po uznání, prestiž). Funguje v oblasti podvědomí (nevědomí) a to bez výjimky iracionálně. „Idem v akci“ můžeme označit novorozence.

  V moderní psychologii je id názvem pro vášně, pudy, přání, touhy, spontánnost… a jeho protivahou je ego. Pokud dojde k nějakému vážnému narušení ve vývoji osobnosti (s krátkodobým i dlouhodobým trváním) následkem může být rozpolcení osobnosti na osobnost, kde převažuje id a osobnost, kde převažuje ego.

  2.Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování.
  V moderní psychologii[zdroj?] se tímto pojmem označuje nejen ego podle Freuda, ale i složka, kterou vydělil jako superego. Jde o racionální složku, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Její protivahou je stále Id.

  Freudovský pojem „ego“ není zcela totožný s obecným významem slova „já“, které je chápáno jako označení lidské jedinečnosti a odlišnosti od ostatních lidí. Též rozpoznání a vnímání osobní identity, vnímané vlastními smysly a pocity.

  3.Superego, neboli „nadjá“, je podle Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti.

  Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím.

  V dnešní moderní psychologii se již pojem superego nepoužívá a nahradilo ho prostě ego, které však podle Freuda existuje také a má vlastní význam.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id

  1. Pravda se nikdy nevyjadřuje chaoticky a není oděna do spousty slov.
   Ad Hvězdička: Duše je neměnná, mění se duch. Říká se, i v Bibli stojí…
   To není pravda.

   V Bibli (Kralické) totiž stojí: Bůh duch jest,
   a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti
   A taky v ní stojí: I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou…
   Nebo: I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou

   Takže duch dává život a je neměnný, zatímco duše dává varianty života a je proměnlivá.
   A mimochodem, člověka nestvořil Bůh, nýbrž Hospodin Bůh (v dobrém českém překladu).
   V Bibli nic není „jen tak náhodou“.

  2. Proč se zaplétat do slov? Jsou v Prostoru jen dvě slova Podstata a činnost.To je vše,jak jednoduché,že.

 5. Vzhledem k tomu, že samotné atomy, které tvoří hmotu, jsou dualizovány do kladných a záporných, nemělo by být překvapením, že dualita také vyjadřuje sama sebe v elektromagnetických polích těla, které regulují náš biochemický (tj. genetický) projev jako fyzických bytostí. V lidském elektromagnetickém spektru se dualita objevuje jako porucha energie, někdy nazývána fragmentární tělo.

  U většiny dnešních lidí existuje druhé elektromagnetické pole (které se shoduje s druhou čakrou nebFragmentároli čakrou sexuální energie) jako bioenergie či prázdnota vědomí, která do značné míry odděluje světy duchovna a hmoty. Fragmentární tělo to dělá tím, že vyčerpává kundaliní (životní vlnu kreativního vědomí), když usiluje o povznesení do vyššího elektromagnetického pole a čaker, zatímco zabraňuje volnému toku stejné energie vycházející superluminálně z Galaktického středu, která se snaží vlít do nižších polí a čaker.

  „Fragmentární tělo tudíž představuje hlavní překážku posvátného manželství mezi nižším já a vyšším já, neboli ztělesnění světla duše, ke kterému dochází během skutečného biospirituálního osvícení.“

  https://www.matrix-2001.cz/clanek/lidska-dna-prulomove-objevy-na-pocatku-3-tisicileti-zda-se-ze-nam-skutecny-potencial-teto-molekuly-byl-umyslne-zatajen-pravda-nebo-fikce-35-4792

  *Fragmentární=neucelené, nesystematické, diskontuitní, nesjednocené, útržkovité, mozaikovité, roztříštěné

  1. Hvězdičko,
   Ohledně Tvého: „Nepleť si jako Iva odpor s lhostejností jen proto,že ti někdo předává lživou představu o karmě.To jsou její zkoušky jak obstojí.Ale jak obstojíš ve zkouškách ty sám?
   Tlak,tah a odpor jsou hybateli Vesmíru.“
   Zatím mi stále dává smysl co říká Iva, od Tebe jsem neslyšel nic co by mi dávalo hluboký smysl. Nepřinášíš žádné vysvětlení a příklady jak to podle Tebe pracuje. Jen tvrdíš, že to je jinak, ale nesděluješ jak.

   Ohledně té lásky se to nedá slovy popsat? Přitom je to jednoduché.
   Lidská láska je řízena egem a jedná se v podstatě o obchodní vztah a vlastnění druhého. Lidská láska je něco za něco, směna – obchod. Přitom projevem opravdové lásky, Božské bezpodmínečné lásky je milovat bez podmínek, je to stav bez odporu. Tedy je to schopnost milovat i když druhý můj cit třeba i neopětuje, je to o tom nebýt na opětování závislý. Je to stav kdy je přirozené dát druhému svobodu a volnost,a dát mu to jen tak, z lásky bez podmínečné. Ať si dělá co ho naplňuje, nemusí dělat co chci já. Jsem šťasten, že druhý je šťastný, a nemám problém když je to beze mě, nebo dokonce s někým jiným a ještě za to neočekávám vděčnost. Druhého si můžeme „připoutat“ paradoxně jedině tím, že mu dáme svobodu. Pokud bude žena vyčítat muži, že je více na rybách, v garáži, s kamarády než s ní, je to jeden z projevů lidské čistě sobecké lásky. Muži je takový majetnický postoj nepříjemný a od ženy ho to odpuzuje, tedy bude od ní utíkat jakmile to bude možné. Pokud mu ona naopak řekne, běž si na ryby, za kamarády, vidím, jak Tě to činí šťastným, tak on pocítí její dobrosrdečnost a svou volnost a bude se k ní moc rád vracet a bude jí projevovat svou vděčnost a pozornost k ní aniž by to ona vyžadovala.Sám jí nabídne pomoc v domácnosti atd. Navíc bude vidět, jak to mají nepříjemné kamarádi se svými „stíhačkami“ a oto více si bude své ženy vážit. V tomto světě získáváme to, čeho se dokážeme vzdát, a přicházíme o to, co se snažíme křečovitě držet. To jsou pravidla hmotného světa.
   Mnoho lidí se pro partnera či děti obětuje. To samo o sobě není nic nevhodného, pokud však toto činí z bezpodmínečné lásky k sobě i druhým, tedy bez toho aby zanedbávali potřeby svého těla a očekávali za své činy vděk. Pokud je obětujícíse lítostivý a zklamaný pokud není jeho snaha oceňována, a toto jednou ještě svým blízkým vyčte, je to jen egoismus a snaha o obchod. Pokud se chci obětovat, tak jedině dobrovolně a bez podmínek a očekávání.
   Co přináší lidská forma lásky? Krátké záblesky vášně a příjemných zážitků způsobených výronem hormonů do těla. Následně je to už zejména psychická bolest, neklid, nejistotu, nespokojenost, zklamání a z něj pramenící obavu z dalšího zklamání. Dále láska přináší lidem až chorobnou žárlivost či velkou nenávist, násilí, pokusy i dokonané sebevraždy i vraždy.
   Co přináší Božská bezpodmínečná láska? Vnitřní klid a mír, trvalou spokojenost bez výkyvů a kotrmelců, nulové utrpení a násilí. Je to stav bez odporu ke konání a činům druhých, které je ale vnímané jako přirozené, nikterak nepříjemné či omezující. Tento stav si nejde vnutit, nejde se ho naučit, zprvu ho nejde ani pochopit a představit si, že je to vůbec možné. Do tohoto stavu se člověk může pouze vyvinout, pokud je jeho tělo již na toto připraveno.

  2. Milenium 24.3.2018 (16:43)

   „Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu.“/PŘÍSLOVÍ 10:5/

   překlad:
   „Kdo během života pracuje na svém sebepoznání a sbírá zkušenosti,je zrakem klidu,
   kdo nezná sám sebe vpravdě při završení života,padne.“

   ה אֹגֵר בַּקַּיִץ, בֵּן מַשְׂכִּיל; נִרְדָּם בַּקָּצִיר, בֵּן מֵבִישׁ./PŘÍSLOVÍ 10:5/

   překlad:
   „Nositel vnitřních signálů/instrukcí/,
   zrak posvátný/svatý,spirituální/,
   oslepne náhle zrak bídný/falešný/.“
   ——————————————-

   Rozruší-li tě jakákoliv informace,která ti zrychlí tep,ztrácíš schopnost vnitřního zraku,schopnosti vidět.->pak neumíš souvisle číst a vnímat informace sdělené v textech,
   natož naslouchat zkušenostem.

   Tomáš 21:Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!

   *Syn=“vyvoláno během zkoušek“->Syn = „ZRAK“ = „Oko“

  3. Hvězdičlo,
   to: „Rozruší-li tě jakákoliv informace,která ti zrychlí tep,ztrácíš schopnost vnitřního zraku…“
   se shoduje s Ivančiným povídáním o negativních emocích. Co nás rozruší vyvolá negativní emoci a ta podle své příslušnosti vyvede z rovnováhy patřičnou čakru, a zároveň se spustí proces neklidu, hněvu, zlosti atp. Je to projev nepokory a nepřijetí, a strhává nás to do pozice hmoty a tedy ztotožnění s tělem.

 6. Milenium 22.3.2018 (11:36)

  ad.Z tohoto pohledu je dokonce VŠE součástí vědomí.

  Ano,vše a všichni jsou součástí Vědomí.

  ad.Mysl člověka nemůže pozorovat vědomí Boha, nemá k tomu žádné prostředky.

  Může.Milostí Otcovou.Může,pokud se mu dá poznat.:)
  O své zkušenosti jsem tady ale již psala.

  ad.Jen s tím dodatkem, že kouká na své dílo v kterém je obsaženo.

  To je pouze naučená převzatá představa.Bůh je vším a všemi.

  ad.Žádní dva duchové, jsou v nás dvě vědomí.

  „Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním já.“:)

  ad.Vědomí hmoty (mysl-ego-satan) a vědomí Boha, což je pozorovatel všeho dění.

  Mysl,rozum je nedílnou součástí vědomí,jinak bys nenapsal ani řádku,nemluvil a
  nebyl schopen nic konat.Bez ducha to prostě nelze.
  Bůh není jen pozorovatelem všeho dění.:)
  Satan je název,nikoliv vlastní jméno: sat=sedm + an=tři->viz.Mojžíšovy „desky“
  sat/lineárních sedm energ. center/+ an/tři horizontální energ.centra/->kříž
  viz.paprsek světla ,jeho lom přes kryst-al/krist/->rozdělení->barevné spektrum

  ad.Opozici tvoří pouze hmota hmotě, to se Ducha netýká, ten je jednotou.

  Opozici tvoří pravice a levice,ale obě jsou součástí Božského Vědomí.

  ad.Nejdříve si člověk myslí, že je tělem a myslí, řídí se myšlenkami co přichází. Vyšší stav vývoje přinese stav, kdy začne mít nepříjemné pocity z mnoha myšlenek, a začnou mu některé vyloženě vadit.

  Již se děje od Počátku.

  ad.Nejvyšší stav je, že tu myšlenky prostě jsou, jsou těla, kterým nejsem a už mi žádné myšlenky nevadí, jen je pozoruji.

  Nejvyšší stav vědomí/mysl,rozum,cit,../ je jeho harmonie a rovnováha.
  Pozorování myšlenek je sice fajn,ale co tak naučit se snimi pracovat a dostávat je do
  stavu rovnováhy porozuměním?

  ad.Oddělí se Božské vědomí, onen pozorovatel od hmotného vědomí těla.Toto je výstup ze hmoty.

  Smrt těla přijde zcela jistě.No stav mysli vědomí ti zůstává.A je to stále tvá naučená mysl,
  která tvé Božství v tobě samém od tebe odděluje.Hmota je energie,mysl je energie,láska je
  energie,..a všechny zpívají.

  ad. K tomuto dojde vývojově postupně u každého, a je to doprovázeno ztrátou odporů k ostatním a jejich činům (nesouhlasit, odporovat a chtít mít více na úkor ostatních může pouze ego a tedy hmota).

  Nepleť si jako Iva odpor s lhostejností jen proto,že ti někdo předává lživou představu
  o karmě.To jsou její zkoušky jak obstojí.Ale jak obstojíš ve zkouškách ty sám?
  Tlak,tah a odpor jsou hybateli Vesmíru.

  ad.Lidská láska se změní v tu bezpodmínečnou Božskou.

  Mohu tě ubezpečit,že sama od sebe se zcela určitě nezmění.Láska má mnoho podob.
  Ta pravá je jen jedna-bezpodmínečná.Je vězněm tvé mysli a Otec tě k ní jen tak
  nepustí.

  ad.Dost se o ní zmiňujete, mohla by jste ze své pozice o ní něco detailního a popisného napsat?

  Víš,o Ní se nedá psát touto řečí,Ji můžeš jako člověk jen cítit.Jakmile Otec uslyší Její tón
  v tobě samém,okamžitě se ti ozve.Otec i děti Ji říkají Hudba srdcí.I tobě dala vzácný dar při tvém zrození.Přesto s námi komunikuje i Ona stále,jen ne lidskou řečí jak ji znáš.Komunikuje prvotním jazykem srdce.
  Proto se tady také zatím marně pokouším vysvětlit,že Bibli čte každý podle stavu své mysli,
  a to je karma-stav mysli.

  ad.Otec je u Vás další z názvů pro Boha- Duch-vědomí. Bůh nemá žádné ego a ani mysl, je to vědomí.

  Otec je Duch Boha a Matka jeho Duší.Jen spolu mohou tvořit Vědomí.

  ad.Naopak od Vás nevidím jako špatné, když je někdo ještě věřící nějakému náboženství nebo lživé propagandě. Jako lidi nemáme možnost rozlišit co jak opravdu je, a proto si bereme za své názory od druhých.

  Otec říká:Důvěřuj,ale prověřuj!A mohu ti říci,že mi nedaroval nic zadarmo zrovna tak,jako všem.
  Chybováním se totižto učíme.Jak říká Otec:Věčně chybující Bůh.Nejde o chyby jako takové ani
  chybování.Jde o to,že člověk přestal na sobě pracovat díky naučeným nesmyslům a mylným
  naučeným představám.Již nehledá příčiny stavů a dějů,aby uviděl řešení.Topí se v sebelítosti
  a žádostivosti.

  ad.Děkuji za rady a doporučení, ale já nikoho již nějaký čas nehledám, už si uvědomuji, a stále silněji čím nejsem a co jsem.

  Neradím,nedoporučuji.Neber to osobně.Celou dobu zde píšu o svých prožitých a prožívaných
  zkušenostech.Moudrý se učí i z chyb druhých a ještě
  mu za to poděkuje,protože tím nemusí již procházet.Slepý si tím bude muset projít a ještě
  není nikde napsáno,že tomu porozumí,když mu v srdci chybí láska bezpodmínečná.

  ad.Píšete: „Duše je neměnná, mění se Duch“ Tímto jste mě vyloženě zaskočila, s tím nemohu ani náhodou souhlasit.

  Nedivím se,to jsou naučené a neověřené iluze,to je hrad z písku.

  ad.Duše je jen iluzorní nehmotnou součástí těla v představě lidí,

  Omyl!Duše je ŽIVÁ-ŽIWA,Bytí,Existence.:))

  Duši jako špatnou,nečistou,atd. tady viděla jen církev.Však taky její představitelé věděli,
  jak je pro jejich lži nebezpečná.Duše je Pravda a je v neustálém spojení s celým Vesmírem,
  Vědomím Velké Matky.Jako když rozbiješ krystal na miliardy kousků-všechny pějí stejnou píseň,
  mají stejný tón ,jsou vědomé a navzájem o sobě ví.Co se naučí jedna,ví všechny.Ona je tím
  jednotícím Principem .

  Bůh je Celek,Jednota,kterého jsou všechna srdce součástí a kde hlavní slovo mají Otec s Matkou,Duch a Duše.

  P.S.:Samotný list nebo jablko nejsou celým stromem.:)

 7. JK 22.3.2018 (13:02)

  ad.Duše je neměnná, mění se duch.

  Ano.
  —————
  ad.Říká se, i v Bibli stojí…

  ->Říká se,i v Bibli stojí,že umíráme každý den.

  Ano,píše.
  „Καθημερινά αντιμετωπίζω το θάνατο.+ Αυτό το επιβεβαιώνω με την αγαλλίαση+ για εσάς, αδελφοί, την οποία έχω σε σχέση με τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας.“

  —————-
  ad.V Bibli (Kralické) totiž stojí: ..

  V Novém Zákoně se píše:
  Ο Θεός είναι Πνεύμα,+ και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια».

  Ve Starém Zákonu však stojí něco jiné:
  כא וַיִּבְרָא אֱלֹהִים, אֶת-הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים; וְאֵת כָּל-נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם, וְאֵת כָּל-עוֹף כָּנָף לְמִינֵהוּ, וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

  ז וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו, נִשְׁמַת חַיִּים; וַיְהִי הָאָדָם, לְנֶפֶשׁ חַיָּה.

  —————–
  ad.V Bibli nic není „jen tak náhodou“.

  Naprostý souhlas!Je psána totižto původním jednotným JAZYKEM SRDCE!

 8. @ – Lidská láska je řízena egem a jedná se v podstatě o obchodní vztah a vlastnění druhého. Lidská láska je něco za něco, směna – obchod.

  Hmm, ale pak to není láska, ale „účetnictví“ typu „má dáti – dal“. Nazývejme věci pravými jmény.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference