mapa stránek || vyhledávání

Česko slovenský mravnostný konflikt

Jiří Načeradský na snímku z roku 2013

Jiří Načeradský (2013). Autor fotografie: Jindřich Nosek – zdroj, licence CC-BY-SA-3.0

Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

Majiteľ zbierky, rešpektovaný zberateľ umenia a publicista Ivan Melicherčík považuje tento prístup za barbarský voči umeniu i voči uznávanému českému výtvarníkovi. Niečo také vraj ešte nezažil.

Nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takéto obrazy nepatria do sobášnej siene. Galéria je totiž zároveň aj sobášnou miestnosťou.

Keď ako nová riaditeľka zbadala už nainštalované obrazy, nepáčilo sa jej to. Išla preto za primátorom a ten dal príkaz stiahnuť obrazy zo sobášnej siene a dať ich do foyer.

Odborníci na umenie krútia nad malosťou Piešťan hlavou. Galerista Peter Mach, spravujúci dielo Jiřího Načeradského je cenzúrou v Piešťanoch šokovaný. Hovorí, že obrazy a kresby Jiřího Načeradského vystavovali významné múzeá v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, v Londýne, vo Viedni i v Berlíne, kde sa všade stretli s uznalým prijatím a nie s cenzúrou a zvesením obrazov.

V slovách Martina Kellenbergera, známeho slovenského výtvarníka je však už cítiť aj trochu iný pohľad, keď hovorí: „Je to výstava pre dospelých. Niektoré obrazy na nej sú odvážne a niektoré môžu vyvolať úsmev, u niekoho azda aj pohoršenie. Výstavu by som však určite nezvesil iba preto, že sú tam veci, na ktoré je treba vo vzťahu k deťom dozrieť“

Toľko teda z dennej tlače. My sa však teraz skúsme pozrieť na celú problematiku trochu hlbšie a ukázať si, kde sa asi nachádza pravda v konflikte dvoch strán, s ktorých jedna argumentuje umením, odbornosťou a svetovým renomé, zatiaľ čo druhá argumentuje morálkou a mravnosťou.

Podstata problému spočíva v odpovedi na základnú, filozoficko duchovnú otázku, či je prípustné, aby v ľudskej spoločnosti existovali hodnoty a priority, ktoré by bolo možné za určitých okolností postaviť nad mravnosť a morálku?

Je to zásadná otázka, s ktorou sa musí každý vysporiadať predovšetkým vo vzťahu k sebe samému. Čiže vo vzťahu k tomu, ako sa on sám bude pozerať na svet a ako v ňom bude jednať. Či bude mravnosť a morálku považovať za to najvyššie a podriadi tomu všetko ostatné, alebo naopak, či bude schopný kritérium mravnosti a morálky odsunúť v určitých momentoch bokom a nadradiť nad to iné hodnoty.

Ak sa pozrieme na daný problém z duchovného hľadiska, čiže z hľadiska existencie Stvoriteľa, je odpoveď jednoznačná a absolútne jasná. Vždy a v každej situácii, dokonca i vtedy, ak by nás to malo stáť život sme ako ľudské duchovné bytosti povinní zohľadňovať na prvom mieste predovšetkým kritéria mravnosti a morálky. Kritéria mravnosti a morálky, ktoré v skutočnosti, vo svojej najelementárnejšej podstate robia z človeka človeka. Jedine oni sú totiž hlavným kritériom našej ľudskosti. Bez nich by sme žili ako zvieratá.

Keby sme teda vždy a v každej situácii jednali v súlade s nimi, naša Zem a život na nej by sa musel nevyhnutne zmeniť v rajskú záhradu. Bol by to život, naplnený spravodlivosťou, dobrom, čestnosťou a ušľachtilosťou, ktoré sú zákonitým ovocím stromu mravnosti. Lebo dobrý strom musí nevyhnutne prinášať iba dobré ovocie.

Pozrime sa však na reálny, každodenný život okolo seba a nájdeme v ňom naopak obrovské množstvo skazeného ovocia zla, nečestnosti, nespravodlivosti, bezohľadnosti, neľudskosti, a tak ďalej, a tak ďalej. To ale znamená, že strom, na ktorom rastie takéto skazené ovocie, musí byť zlý!

A tento zlý strom je stromom nemorálnosti a nemravnosti! Stromom ilúzie zhubného presvedčenia, že je možné stavať určité hodnoty vyššie, než je mravnosť a morálka. Nech už je to trebárs takzvané výtvarné umenie, nech už je to divadlo, alebo film. Nech už je to podnikanie, nech sú to štátne, alebo politické záujmy, či čokoľvek iného.

Ak totiž v ktorejkoľvek z týchto oblastí začneme odsúvať mravnosť a morálku bokom a na prvé miesto klásť niečo iného, je to cesta do pekiel. Je to cesta do záhuby, ktorou sa vydal náš svet tak, ako nám to naznačuje vyššie spomínaný, kultúrno mravný konflikt v meste Piešťany.

Ukazuje nám totiž, že odborná verejnosť, renomovaní kritici a publikum v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, v Londýne, vo Viedni, či v Berlíne stavajú hodnoty takzvaného moderného umenia oveľa vyššie, ako hodnoty elementárnej mravnosti a morálky. Ako hodnoty mravnosti a morálky, na ktorých spochybňovanie okamžite reaguje svedomie každého súdneho človeka.

Ale žiaľ, náš svet už stratil akúkoľvek súdnosť! Mnohí vzdelaní, vplyvní a mocní si už dávno zvykli stavať svoje vlastné hodnoty a svoje vlastné priority nad mravnosť a morálku. A práve preto to dnes vyzerá tak, ako to vyzerá. Práve preto sa náš svet stal brlohom bezohľadnosti, nečestnosti, nespravodlivosti, skazenosti, zvrhlosti a neľudskosti.

Mnohí mocní, vzdelaní a vplyvní tohto sveta, ale aj mnohí obyčajní ľudia, ktorí zdieľajú ich názory, alebo ich len slepo prijímajú, všetci títo sa s iróniou a posmechom pozerajú na naivných hlupáčikov, ktorí vo svojej zaostalosti ešte kladú mravnosť a morálku na najvyššie miesto. Zásadná otázka ale znie, kto je tu v skutočnosti hlupákom a kto zaostalým?

Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!

Filmy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že nemajú byť premietané, ale nemali byť nikdy ani natočené!

Knihy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nielenže nemajú byť čítané, ale nemali byť nikdy ani napísané!

Ale poďme ďalej!

Podnikateľské zámery, ktoré odporujú mravnosti a morálke, nemajú byť nikdy plánované, ani uskutočňované! A tak je to i so všetkými štátnickými, či politickými rozhodnutiami. Tak je to so všetkými činmi kohokoľvek z ľudí, ktoré ak odporujú mravnosti a morálke, nemali byť nikdy vykonané. Ba dokonca, tak je to aj s našimi myšlienkami, pretože tými, ktoré protirečia mravnosti a morálke, sme sa nikdy vo svojom vnútri nemali a nemáme vôbec zapodievať!

Ak by totiž vo výtvarnom umení, vo filmoch, v literatúre, v divadle, v politických rozhodnutiach, v podnikaní, pri každom jednotlivom čine každého z nás, ba dokonca pri každej našej jednotlivej myšlienke bolo ako najrozhodujúcejšie práve mravné a morálne hľadisko, náš svet by bol rozhodne oveľa krajším, lepším a ušľachtilejším miestom.

V súčasnosti je ale žiaľ takým, akým je práve preto, lebo je dokonalým obrazom a dokonalými odzrkadlením nesprávneho postoja väčšiny ľudí k hodnotám mravnosti a morálky.

Ak by ale ľudia zmenili svoj postoj, zmenili by celý svet! Ak by totiž začali stavať mravnosť a morálku vždy na prvé miesto, veci by sa okamžite začali meniť k lepšiemu! Jedine v tomto je skrytá lepšia budúcnosť! Jedine týmto spôsobom sa náš svet môže stať naozaj lepším!

Konajme tak, aj keď to v súčasnosti vzbudí posmech všetkých tých, ktorí nás budú považovať za zaostalých a nemoderných. Všetci títo moderní a pokrokoví totiž vo svojej slepote netušia a nevnímajú, že svojim spochybňovaním bezvýhradnej nadradenosti morálky a mravnosti sa stávajú služobníkmi temnoty, smerujúcimi náš svet do záhuby. Do záhuby, spôsobenej uctievaním zhubného princípu prípustnej nemorálnosti, ktorá z neho, v ďalšom nevyhnutnom reťazení, urobí peklo.

My sa však staňme služobníkmi svetla, ktorí náš svet budú naopak smerovať k lepšej budúcnosti tým, že vo svojom vnútri, i vo svojom reálnom živote postavia práve mravnosť a morálku vždy a v každej situácii na prvé miesto.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.3
hlasů: 3
Tisk Tisk

71 komentářů

 1. Pán Šupa,
  já v tom mám jasno. Já bych zavedl kulturní komise jak za soudruhů a ti by určili, které filmy a knihy jsou pro nás správné. A Vás bych jmenoval předsedajícím inkvizitorem.

 2. Článek mi připomíná jedno dílo od Járy Cimrmana, kde v tzv. semináři, který předchází vždy před uvedením hry, tedy před jejím shlédnutím, proběhla beseda o hře, kterou divák neviděl.
  Inu, je to šupa. A co? No ta výstava, ne?

 3. „Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.“ Nic konkrétnějšího se čtenář nedozví.
  Byl snad původní projekt lidských těl chybný?

 4. Děkuji panu Šupovi za podnětný článek.Vidím však příčinu na stůl položeného problému
  z hlediska psychologie člověka,kterou se zabývá Bible,BhagavadGíta nebo Korán,atd.
  Obraz společnosti je zároveň obrazem jedinců,ze kterých společnost sestává.

  Kritika společnosti pana Šupy z hlediska mravnosti a morálky je puritánsky povrchní,
  bez rozboru toho,co se děje uvnitř jednotlivců a tím celé společnosti .Bez snahy
  těmto dějům porozumět,bez odsudků a z lásky k bližním i sobě.Existuje takové pravidlo,
  že to,co člověka nejvíce pobuřuje,se týká jeho samotného.Ono totižto nestačí navenek
  hlásat o mravnosti a morálce,a uvnitř/třeba i násilně fazicky/vědomě skrývat pravý opak,
  ani potlačovat sexuální myšlení v podvědomí.
  Nejdříve by tady měla být snaha tomu všemu porozumět,nalézt vědomě příčinu a tím
  zároveň i řešení.Což se samozřejmě projeví v nitru i vně nejen myšlení jednotlivců,ale
  také myšlení celé společnosti.
  Církvím ani vládám nikdy nešlo o to,aby zde byli samostatně smýšlející jedinci.
  Je velmi snadné dát lidem okovy mysli v podobě otroctví pomocí desinformací anebo
  vůbec žádných informací,a to prostřednictvím „vzdělání“,organizací,exekucí z nedostaku
  financí,atd..Takový člověk v chudobě nemá čas se vzdělávat a přemýšlet o své podstatě
  a vnitřních procesech.A to,co se právě odehrává je již jen důsledkem touhy po moci
  pár nevědomých tvrdě spících jedinců a mnoha dalších spících,kteří jim lezou do zadku,
  protože jim chybí sebeúcta a především pravé sebepoznání->vpravdě.
  V současnosti se celá civilizece dostala do bodu,kdy bude muset začít hledat příčiny
  chyb,jejichž důsledky velmi krutě musí snášet.Je zde však velmi mnoho spících,doslova
  zhypnotizovaných, jedinců,kteří jsou velmi důsledně vedeni k tomu,aby si „mysleli“,
  že jejich chování a projevy jsou projevem svobodné vůle.Že jsou otroky vlastní mysli
  si vůbec nejsou vědomi.Nejsou si vůbec vědomi,že jejich chování,projevy zuřivosti,
  arogance,egoismu,atd. jsou projevy jejich nemocné mysli,nikoliv duše,a že jsou jejich
  otrotvím v neschopnosti „vidět“ sebe i svět.Navíc jim chybí vědomá komunikace s Bohem,
  sesvým nitrem,se svým srdcem,se svou Podstatou.

  No a právě tak je na tom i Jiří Načeradský,nahý král,jenž zcela obnažil mysl svého podvědomí,obdivovaný těmi,kteří mají stejný problém a těmi,kteří se před ním z nevědomosti přetvařují a klaní.Obrazy Jiřího Načeradského velmi jasně ukazují,s čím má pan Jiří
  velký problém a co je příčinou jeho rozervaného ducha,tedy mysli.
  A stačilo by tak málo,aby tomu začal vědomě rozumět bez sebeodsuzování a uvědomění si,
  kým ve skutečnosti je.

  Vše je zároveň tak,jak má být.Ne,není to paradox,ale proces SEBEPOZNÁNÍ se vpravdě.
  Nic nezůstane skryto,vše je zároveň vyjeveno.

  Jak pracuje Otec:
  1.Pan Načeradský namaloval obrazy,které zobrazují stav jeho vnitřní mysli podvědomé mysli.
  Protože vystudoval akademii,má akademický titul a jeho mysl je tímto povýšena nad ostatní,
  bez poznání sebe samého vpravdě,
  Jeho brazy byly a jsou vystaveny v galérii Fontána v městě Piešťany/které se mnou úzce
  souvisí/,jen byly přesunuty do bočního vestibulu,protože začaly vzbuzovat pohoršení,tedy
  pocit trapnosti a hanby před sebou samými,maskovanou „dětmi“.Ale to je v pořádku,protože
  tady dochází k vnitřnímu hnutí něco s tím dělat.
  Vyšel článek o cenzurování obrazů.Ve skutečnosti zakrývání zřetelného problému společnosti.
  Tohoto článku si „všiml“ pan Šupa a napsal svůj článek,který sem umístil admin těchto stránek.
  Pod článkem se objevily poznámky diskutujících,přes které mne Otec přinutil si nejen přečíst
  článek pana Šupy,ale následně se vrátit nejen k Jungovi,ale především Freudovi,kterého jsem
  kdysi uvnitř odsoudila jen proto,protože jsem si myslela,že sexualitu podvědomí člověka
  připisuje přehnaně všemu a všem,abych po letech práce na sobě samé se mu mohla i touto
  cestou omluvit,protože měl pravdu/pod vedením Otce:)/.
  Byl vlastně průkopnikem sebepoznání nikoliv přes náboženskou víru,ale vědeckou cestou dokazování,mezi jehož pokračovatele nepochybně patří Jung.Oba vědci přímo dokazují,že nitro člověka a věda spolu úzce souvisí.Že nitro/duše/ a věda/duch/ spolupracují,a že bez jejich vědomé spolupráce,dochází k rozdělení ducha,tedy mysli a pádu člověka do stavu nevědomosti->“spánku“.

  2.Kdysi jsem zde uvedla,jak si právě Jung posteskl nad skutečností,že nemohou nalézt
  propojení s nitrem člověka jen proto,že nerozumí vnitřním obrazům.A to je enigmou,
  kterou se mi díky Otci a práci na sobě samé,podařilo rozluštit.Prací na sobě samém
  rozuměj životní zkušenosti,kterými zde každého Otec po celou dobu provedl a provádí.

  3.Z toho plyne i další má zkušenost:
  „Nikdy neodsuzujte herce na pódiu,dokud v nich nerozeznáváte sami sebe.
  Oni jen hrají své role,byť sebenegativnější,jen a jen pro vás.“

  Prostřednictvím jejich chybování se učte bohatnout porozuměním,tedy
  nalezením příčin a tím i důsledků prostřednictvím lásky bezpodmínené a
  vědomím si toho,že všechna srdce jsou dobrá,že žádné není ani více ani méně
  než to vaše.Hledejte proto příčiny,proč se jako lidé navzájem nepoznáváme
  a proč se od sebe tak odlišujeme myšlením,když jsme vlastně Jedné Podstaty.

  P.S.:Citát pro dnešní den: Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

  1. @ – P.S.:Citát pro dnešní den: Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

   +1! Nádhera…

  2. ad.: P.S.:Citát pro dnešní den: Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému.

   A Dostojevský k tomu:
   „Největší vítězství člověka je vítězství nad sebou samým.“

   Hvězdičku dneska chválím, po mnoha měsících příspěvek, který má hlavu i patu.
   A to, že pan Šupa má problémy se sexualitou čiší z každého jeho druhého článku.

  3. ad.: Kdysi jsem zde uvedla,jak si právě Jung posteskl nad skutečností,že nemohou nalézt propojení s nitrem člověka jen proto,že nerozumí vnitřním obrazům.

   To je ono. Já myslím, že Bůh s námi komunikuje prostřednictvím obrazů. Proto vždycky říkám, že kdo mluví s Bohem, mluví jen sám se sebou. A teď otázka nejen pro Hvězdičku: Myslí si někdo, že s námi může Bůh mluvit? Tedy ne obrazy, ale slovy?

  4. ad. „Lojza 12.3.2018 (9:05)
   Myslí si někdo, že s námi může Bůh mluvit? Tedy ne obrazy, ale slovy?“

   Ano.

  5. P.S.
   nejen že myslím ale i Vím a slyším, cítím.
   Přičemž komunikovat lze nejen slovy, ale mnoha různými způsoby.

 5. Člověk nemůže uniknout VŠEMU – a už vůbec ne sobě samému.

 6. …….člověk odsud nevyjde, dokud nezaplatí do posledního haléře.

 7. Vážení, otázka morálky, alebo ak chcete etiky je pre ľudskú spoločnosť veľmi dôležitá, lebo naznačuje kam sa ona spoločnosť uberá, či k vyššiemu ideálu ľudskosti, alebo k beštialite, ktorá sa riadi iba slobodomurárskym heslom: „účel svätí prostriedky“, kde vraždy a vojny sú iba nástrojom politiky. Treba podotknúť, že morálka (etika) nemá nič spoločné s puritánstvom. Každá slušná spoločnosť si definuje svoje správanie podľa určitého etického kódexu, ktorý považuje za nedotknuteľný, ba priam až posvätný. Tým získava dôveru obyvateľstva a zákazníkov. Pán Šupa sa prejavuje ako slušný človek, ktorému záleží na tom, kam sa naša spoločnosť uberá a preto má moju plnú dôveru.

  1. ad.: Každá slušná spoločnosť si definuje svoje správanie podľa určitého etického kódexu, ktorý považuje za nedotknuteľný, ba priam až posvätný.

   No fajn. My máme přikázání „Nesesmilníš!“ a o pár kilometrů dál je mnohoženství. A ta společnost funguje taky stovky let. Tak proč by zrovna naše kritérium etiky mělo být posvátné?

  2. Člověk je velmi hloupé stvoření, vždy má a bude mít dojem, že jeho pojetí etiky je lepší a posvátnější, než kohokoli druhého.
   trgikomedie

 8. Netreba etiku zamieňať za náboženskú vieru, alebo ju s vierou stotožňovať. Vieroúk je mnoho ale etika je iba jedna – skutočná ľudskosť! Inak sa správa kultúrny a civilizovaný človek ako divá zver, napr. hyena…

  1. Člověk je velmi hloupé stvoření, vždy má a bude mít dojem, že jeho pojetí lidskosti je lepší, než kohokoli druhého.
   trgikomedie

 9. Morálka ano.
  Ovšem když někomu vadí umělecké ztvárnění nahých těl, většinou je to prostá prudérní zapšklost a nikoliv morálka. Pan Šupa tyto dvě věci nedokáže rozlišit.

  1. Šárí, môžete mi prosím objasniť rozdiel medzi morálkou a zapšklostí? Tiež mi to nie je jasné…

  2. Byl zde odkaz na obrazy pana Načeradského a také obrazy P. Piccasa, akty maloval samozřejmě i Michelagnelo a další malíři. Dala bych přednost druhému, či třetímu jmenovanému autorovi.
   Ale je to jen otázka osobního vkusu.
   Ani vkus p. Šupy nemusí být totožný s prudérní zapšklostí.

  3. Degone, morálka je čestné chování, zapšklost je v tomto případě odsuzování nahoty kvůli vlastní duchovní nedospělosti.

   Matko, z článku přece jasně nemluví vkus pana Šupy, ale mluví z něj jeho zapšklost. A o tom polemizuju.
   „Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!“ – tady je přece jasné, odkud vítr fouká. Tohle není otázka vkusu.

 10. Ako píše pán Šupa, citujem: Nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová je ale toho názoru, že takéto obrazy nepatria do sobášnej siene. Galéria je totiž zároveň aj sobášnou miestnosťou.
  Myslím, že z hľadiska etiky je takéto konanie plne akceptovateľné. Inak o „dvojakej morálke“ som už sem napísal príspevok dňa 20.04.2007. Pochopiteľne nejde o dvojaké videnie morálky, male o jedinú. Tá „morálka“ mocných je skôr amoralita. Záleží iba od ľudí, ktorú z týchto dvoch si osvoja.

  1. Ad: Nová riaditeľka
   Ad: je ale toho názoru
   Ad: že takéto obrazy nepatria do sobášnej siene
   Mynulý ředitel, měl pravděpodobně jiné pojetí.
   Jaké pojetí lidskosti bude mít příští, nebo přespříští ředitel?????????????????
   A já?? Bude se mi líbit pojetí přespříštího ředitele???? Nebo budu namítat, že je to amorální??? Já nevím.
   Ps: v Helénském řecku(základateli etiky a morálky) chodila nevdaná děvčata s obnaženými ňadry. A bylo to etické a morální. Co bude etické po Leovi? Nevím.

  2. ad.: v Helénském řecku(základateli etiky a morálky) chodila nevdaná děvčata s obnaženými ňadry.

   To je dobrý, to by mohli zavést i teď. A pak by mohl odpadnout status „vztah“ na Facebooku.

  3. Lojzo, u nás je na jednoňadernou módu zima. V Římě chodily žen s jedním prsem odhaleným (i se jim to líp hodilo při balení se do togy). Když jim to zakázali, tak uspořádaly první doloženou feministickou manifestaci. Kdežto teď si muslimky musí chválit, že při 40°C jim nefouká písek na součástky, jen na oči.

  4. Dada
   Už aby tu byli ty časy, kdy burky budeme nosit všichni. A neustále. Nevyjímaje koupele a spánku.
   Jóóó. To budeme nádherně mravní. :))))))))))))))))))

 11. Obecně vzato je ve společnosti značně přesexualizováno a že by to přinášelo nějaké zlepšení např. mezilidských vztahů, nevidím. Spíš naopak. Pokud má někdo potřebu takové věci umělecky zpracovávat a konzumovat, nechť tak činí v galeriích a na výstavách. Veřejný prostor navštěvovaný lidmi, kteří tomu neholdují a dětmi, by měl být v tomto směru neutrální. De facto je diskuse pod článkem celkem zbytečná, protože kromě autora asi nikdo netuší o jaké dílko vlastně jde. A nikdo se na mě snad nebude zlobit, když se tam na to nepojedu podívat… Tudíž se pohybujeme v čistě teoretické rovině.
  K zamyšlení je, zda má se sexualitou problém autor, když mu podobné věci vadí, nebo ten, který je ve veřejném prostoru považuje za normu.
  Asi se shodneme, že v soukromí je to věc každého…

 12. ad.A teď otázka nejen pro Hvězdičku: Myslí si někdo, že s námi může Bůh mluvit? Tedy ne obrazy, ale slovy?

  Ano.

 13. Na svět se rodíme nazí.A pokud nahota lidského těla kohokoliv vzrušuje nebo naopak vyvolává
  odpor,pak má dotyčný problém sám se sebou,se svými naučenými představami a iluzemi mysli.

  Rozdíl mezi duchem/myslí/ závislým na požitku ze sexu,za který je zodpovědné takové
  malinkaté tělísko v našem mozku a duchem,který je od této závislosti i podvědomě osvobozen
  spočívá ve způsobu myšlení.A tento rozdíl si mohu uvědomit jen na základě vlastní zkušenosti.
  Každá závislá mysl přizpůsobuje požitku veškeré myšlenky a z toho vyplývající chování,
  komunikaci a konání.

  Pokud člověk navenek skrývá tuto svou závislost a potlačí ji do úzadí bez porozumění,
  pak po čase začne podvědomí začne tlačit na vědomí člověka,aby tento problém začal
  řešit.Pokud tomu neumí naslouchat,tak se daný problém začne ukazovat i vně.
  A že má tato společnost co řešit,to jde vidět zcela jasně -pornografie,prostituce,obchod
  s lidskými jedinci,pedofilie,homosexualita,atd.To všechno je důsledkem nepoznání sebe
  samého vpravdě.

  „Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

 14. Súhlasím s panem Šupou, ako aj s weissbachem a nesúhlasím so Šárí a Hvězdičkou. Možno to vyplýva aj z toho, že sme muži a uvažujeme odlišne od žien a uznávame iné morálne hodnoty. Zdá sa, že iba matka (ktorú týmto pozdravujem) je určitou výnimkou.

  1. Degone, i já Vás zdravím a přeji hezký den :-)
   Co se maleb týká – jarní příroda začíná kreslit své obrazy, ještě kvetou sněženky :-) Krása :-)

  2. ad.Súhlasím s panem Šupou, ako aj s weissbachem a nesúhlasím so Šárí a Hvězdičkou. Možno to vyplýva aj z toho, že sme muži a uvažujeme odlišne od žien a uznávame iné morálne hodnoty.

   ——————————–
   Děkuji za ukázkový příklad způsobu myšlení sexuálně závislého ducha v podvědomí na pudové úrovni.Nevědomí,to je síla,před kterou se za „slušného člověka“ neskryje před Bohem nikdo.

   Čím se liší člověk od zvířete,když i ten pes rád sex k potvrzení své iluzní dominance.
   Člověk,který má nízké sebevědomí,neví,co je sebeúcta.Žije v ohni pekelném vlastní mysli.

   Myslet si,že jsem muž nebo žena je pouhou iluzí mysli na základě naučených představ a domněnek.A takový způsob myšlení nedovolí člověku „vidět“ sebe samého vpravdě.Je věznitelem lásky v srdci.
   ——————————-
   Izajáš:
   Opouštějí duši-Lásku,na falešném jáství chtějí stavět hluboký citový a duchovní vztah,
   pohodlně žijí v nevědomosti,vnitřní nejistotu maskují lží a překrucováním slov,
   posilují sexuální chtění,nevědomost,lhostejnost,tupost,sobeckost,žravost a ve vědomí
   jim chybí kontrola nad myšlenkami, pocity a stavem mysli.

   Korán:
   A nebudete se sebou příliš spokojeni,pro strach ze sebe samých/ nevědomí/
   a pro vaše pečlivě utajované pocity méněcennosti,se zakryjete „maskami“ agresivity;
   strach z trápení špatným svědomím patří na duchovní cestě nevědomým.3:131

 15. ad.
  Šárí 14.3.2018 (7:10)
  Podle komentářů pan Šupa vyvolal diskusi, a to je dobře.
  Proč píši, že je to otázka vkusu – kdysi jsem také malovala, některé obrazy na žádost místního dr. vystavila v jeho prostorách. A skutečně každého diváka oslovovaly dle jeho osobního vkusu, či vyspělosti.
  Od jednoho člověka jsem dostala „vyznamenání“: „Jsou to sračky, kterými nemáte právo veřejně obtěžovat lidi.“ Takže je to opravdu i otázka vkusu, vývoje vkusu, a to jak autora, tak i diváka. I vnitřního přesvědčení, ano vystavit, ne, nevystavovat. A lidé zkrátka reagují. Různě.
  Jestli ony kresby z článku divákům prospěly? Já bych ve svatební síni raději namalované kytičky, andělíčky,… nebo třeba i trpaslíčky nesoucí nevěstě vlečku :-), prostě kýč,
  než takto namalovaná tmavá nahá těla, až „strojovou pornografii.“

  ad.
  „Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!“ – tady je přece jasné, odkud vítr fouká. Tohle není otázka vkusu….“
  Třeba se onen vkus časem změní a pan Šupa si ty kresby dokonce zamiluje, případně autor kreseb zjistí, že jsou to opravdu sračky. Stejně jako já bych dnes malovala jinak, než kdysi.
  Jestliže však ty obrazy skutečně dokáží otřásat mravností v člověku a atakovat ji – nedej Bože, totiž matko přírodo, aby si někdo vzal situace z těch obrazů za své a uskutečnil je. Mi by to nebylo příjemné. I když – ono se to ve skutečnosti děje,….
  Takže za mne tyto obrazy dle mé současné zapšklosti ne.

  1. Ty obrazy mají možná právě to poselství, aby se dotyčný zamyslel nad svým pojetím mravnosti, pokud s ní taková maličkost dokáže otřást natolik, že píše podobné články :-)))

 16. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/455346-cenzura-v-piestanoch-primator-dal-zvesit-obrazy-slavneho-maliara/

  Do sobášnej miestnosti se obrazy, podle mne, příliš nehodily. Viz. video v odkazu na autora. Vše co si však vytvoří člověk, ať to jsou nemoci, útulky pro děti či zvířata, obrazy, hudbu, chutné jídlo,války, alkohol, módu…..má svůj význam a působení. Nic nevzniklo a nevzniká jen tak. A každý za svoje „dílo“, za svoji tvorbu, a to na úrovní věcí, skutků, činů či jen myšlenek nese svoji zodpovědnost.

  1. Ale pozor !!!
   ve Vámi uvedeném odkazu a videu v něm, tyto obrazy vypadají úplně jinak, než v předchozích odkazech.
   A pokud byly obrazy se svatební síně přemístěny do vedlejšího průchodu, kam má volný přístup daleko více dětí, jednalo se o pouhé pokrytectví.
   Pokud se město smluvně zavázalo obrazy vystavit a posléze názor změnilo, mělo najít důstojnou výstavní místnost, kde by obrazy a jejich barvy, provedení,… vynikly, tak jak mají.
   A tak i člověk by ty obrazy měl vidět osobně, pro odpovídající, neukvapený verdikt.

  2. Ale pohov !!!

   Nikdo z nás, snad jen pan Šupa, tu výstavu v Piešťanech neviděl. Neviděli jsme výběr obrazů zapůjčených pro výstavu od mecenáše výstavy. Neviděli jsme ty prostory, kde se obrazy vystavovaly.
   Moje manželka pracuje v muzeu, jsou tam i výstavní prostory a vím, že děti, když jdou na prohlídku výstavy tak vždy v doprovodu pedagoga a také ti si jen tak nevybírají výstavu dle svého uvážení; jinak řečeno, je vždy přihlédnuto k charakteru výstavy a tedy je to i tom, zda to ty děti může zajímat. A že by slovenské děti z tohoto města jen tak ze svého zájmu a ve svém volném čase běhaly samotné do výstavních prostor galerie? Tomu nevěřím a tudíž to přemístění „do vedlejšího průchodu“ nepovažuji za pokrytectví. Do kulturní politiky města Piešťany již myslím není důvod mluvit vůbec. Souhlasím s Vaší poslední větou :“A tak i člověk by ty obrazy měl vidět osobně, pro odpovídající, neukvapený verdikt.“ PŘESNĚ. Jinak je to o tom, jak někdo vzpomínal toho Cimrmana.

   Panu Šupovi jde o něco jiného. Stručně to vyjádřil tady:
   Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!

   Filmy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že nemajú byť premietané, ale nemali byť nikdy ani natočené!

   Knihy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nielenže nemajú byť čítané, ale nemali byť nikdy ani napísané!

   Knihy otřásající mravností? Co takové hrůzy Starého zákona?

  3. ad. Co takové hrůzy Starého zákona?
   ——————————

   Kdybys uměl Bibli číst,takovou hloupou otázku bys nepoložil.

   Bible skrývá poklady pro lidskou nevědomost.
   A líbí se mi,jak je Otec pečlivě uschoval.
   Ona Bible usvědčuje nejen katolickou církev ze lží a polopravd.
   Inu pod lampou největší tma bývá.

  4. ad/ Hvězdička napsala moudro :

   „Bible skrývá poklady pro lidskou nevědomost.“

   Odkryjte podklady a nevědomost poroste.
   Díky.

  5. ad. Venda 14.3.2018 (13:26)
   Ale pohov !!!

   Že by ty mé obrazy tehdy vyvolaly o onoho člověka průjem?
   No co už. Ty poslední dva nevystavené hodnotil trošičku jinak. Prý cca :“Normálně by toto téma byl kýč, ale …“ a dál neměl slov a obrazy všelijak otáčel, že tam by byla potřeba doplnit čárka,… a prý ví, oč mi jde, ale to se nemůže nikdy uskutečnit,…. :-))))

  6. ad.„Bible skrývá poklady pro lidskou nevědomost.“

   Ano,zrovna tak jako světlo prosvěcuje tmu.

 17. Každý spor lze rozetnout odpovědí na jednoduchou otázku: Komu to prospívá?
  V případě těch obrazů: egu autora – nebo veřejnosti?

  Zároveň platí, že životní prostředí a projevy života jsou spojené nádoby.
  Takže například ve společenských prostorách má být společenské prostředí
  (tam ať se ega nehádají)
  a v uměleckých prostorách má být umělecké prostředí
  (tam ať se ega klidně hádají).
  Z toho vyplývá, že takové obrazy do svatební místnosti nepatří – a hádky
  o jejich kvalitě ať si vedou umělci (dnes už mnohdy rádobyumělci) mezi sebou.

 18. „Ak totiž budeme tvrdo úprimnými a povieme si naozaj pravdu, obrazy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že majú byť zvesené, ale nemali byť nikdy ani namaľované!

  Filmy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nie len že nemajú byť premietané, ale nemali byť nikdy ani natočené!

  Knihy, ktoré otriasajú mravnosťou v človeku a atakujú ju, nielenže nemajú byť čítané, ale nemali byť nikdy ani napísané!“

  Navrhuji fíkový list, vytrhnout stránku, začernit řádek, nevhodné obrazy, sochy zahalit,
  roztavit, hořlavé spálit.

 19. ad.: Či bude mravnosť a morálku považovať za to najvyššie a podriadi tomu všetko ostatné,

  Může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi morálkou a mravností?
  Děkuji.

  1. Lojzo, podľa môjho skromného poznania sa morálka vzťahuje skôr ku spoločnosti (Morálny, alebo etický kódex) a mravnosť je záležitosťou jednotlivého človeka.
   Hviezdička je odchovaná Starým Zákonom a preto jej mravnosť je iná, ako tých, ktorých formoval Nový Zákon JK, kde sa kladie dôraz na lásku k Otcovi a blížnemu.
   V súčasnej svetovej, ale aj domácej spoločnosti dochádza k odklonu od doteraz uznávaných morálnych (duchovných) hodnôt, čím sa mravnosť človeka dostáva na úroveň zvieraťa, ktorému sú oplzlosti (zapšklosti) vlastné a nevidí v nich nič zlého. Je treba sa nad týmto neblahých vývojom zamyslieť, lebo to je pád do priepasti z ktorej niet úniku…

  2. Starý zákon je zejména židovská nauka stahující duchovní bytost do hmoty. V současné době probíhá třídění „zrna od plev“ tedy duší které jsou ještě silně ztotožněné s tělem a těch, co si jsou již vědomi sama sebe. Tato druhá skupina již ví, že oko za oko není správnou cestou, a hledání nějakých vyšších pravd v těchto spisech je projevem upnutí ke hmotě.
   Ze Starého zákona má hodnotu pouze desatero, a ne jako přikázání, ale v podstatě jako výpis ctností.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference