mapa stránek || vyhledávání

Ego, to, co vytlačuje ze srdce člověka Boha… (1.)

Jan, kap. 12 – verš 24:

Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Z bible on-line: https://www.bible21.cz

Kristus zde učí, že tak jako zrno nemůže nést plody, dokud nezemře, tak ani lidská bytost nemůže žít v Duchu a poznat Boha, dokud zcela nepotlačí své ego. Tak jako zrno, které je zaseto, přinese úrodu jen tehdy, když se spojí se zemí, podobně i lidské ego musí být zabito a spojit se tak říkajíc se zemí /s podstatou pro růst/. Dokud se nezbavíme svého ega, jsme natolik naplněni neřestí, že v nás není místo pro Boha a my zůstaneme sami. Jinými slovy jsme-li naplněni svým egem /ovládáni/, nikdy si nemůžeme být vědomi Boha. Chceme-li dojít úplného poznání a realizace Boha, musíme zcela odstranit své ego /jeho působení/. Do té doby, dokud v nás přebývá byť i jen jedno jediné smítko ega, nejsme stále dosti čistými a nemůžeme dojít k opravdovému poznání Boha. Protikladem ega je pokora, pokora a ego jsou neslučitelné. Jakmile v sobě rozvineme ctnost pokory, ego nás zcela opustí. Jedná se ovšem o pokoru, která pramení zcela přirozeně z našeho nitra. Pokora pouze předstíraná je ve skutečnosti jiným druhem falešné pýchy, která jenom dále prohlubuje naše ego.

Autorem tohoto komentáře je Mistr učení Sant Mat, Maharaj Charan Singh Ji, nar. 1916 – zemřel 1990 – více o duchovním centru v Déře, Indie zde: http://www.rssb.org/dera_documentary_videos.html

Informace k doplnění:

Ego, jinými slovy pýcha, egoismus, je jednou z pěti vášní mysli člověka. V sanskrtu má pojmenování ahankára /ahamkára/ a značí jednu ze čtyř kvalit mysli. Ego začíná působit již od dětství a zřídka přestane působit do smrti. Jeho projevem je pýcha na sebe sama, samolibost, nemístná touha po sebeuplatnění, povýšený postoj, panovačnost, hledání chyb na jiných; svá přání nazývá právem, své názory vnucuje jiným. Opakem ega, čili jeho smrtí, je zmíněná pokora a skromnost. Hlavním úkolem ega je zahrazení cesty k Pravdě.

S úctou

Alois Vrobel /bývalý AuV, tj. jméno und příjmení a nebo také „Anonym u Vendy“/

Informace pro čtenáře: Rozhodl jsem se psát drobné články, kde se odvolám na nějakou autoritu a poté dodám některé své informace, kterým věřím. Může to být z Bible, učení Véd, děl Rudolfa Steinera či H.P.Blavatské… aj. Je totiž nepopiratelnou skutečností, že každý hledající člověk musí nejprve získat jisté poznání z teorie; něco, co ho zaujme. Pak to něco může být impulsem pro další cestu k vlastnímu poznání.

hodnocení: 4.4
hlasů: 16
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference