mapa stránek || vyhledávání

Hrozivé nešťastie v Tatrách a jeho ešte hrozivejšia symbolika

Búrka, ktorá sa strhla vo štvrtok popoludní 22. augusta 2019 v Tatrách, sa stáva čiernym dňom v ich histórii. Na slovenskej strane bol usmrtený jeden človek a niekoľkí boli zranení, avšak epicentrom nešťastia sa stala poľská strana, kde zahynuli štyria ľudia a 157 bolo zranených.

K čomu konkrétne došlo na poľskej strane západných Tatier?

Vrchol Wielki Giewont v polských Západních Tatrách.

Turisti vystupovali na vrch Giewont, ktorý je pre Poliakov akýmsi pútnickým miestom. Na jeho vrchole stojí veľký 15 metrový železný kríž a cesta k nemu je lemovaná železnými reťazami, ktorých sa pridržiavajú ľudia, stúpajúci na vrchol. V búrke sa však táto cesta stala pre desiatky turistov doslova pascou bez možnosti úniku, pretože blesk udrel priamo do kríža a jeho sila bola zvedená do železných reťazí. Štyria ľudia zahynuli okamžite a 157 ich bolo druhotne zasiahnutých bleskom. V piatok popoludní, čiže o deň neskôr, bolo ešte v nemocniciach hospitalizovaných 34 ľudí s ťažším stavom a traja boli nezvestní.

Toľko v stručnosti k nedávnej tragickej udalosti, ktorá však v sebe zároveň nesie priam desivú symboliku a je výstrahou pre celé ľudstvo.

Skôr ale, ako prejdeme k objasňovaniu týchto skutočností, treba vedieť, že mnohé z toho, čo sa okolo nás deje, v sebe skrýva hlbokú symboliku a hlboké posolstvo. Lebo je naivným ten, kto si myslí, že žijeme vo svete náhodného diania. Naopak, žijeme vo svete zákonitého diania, ibaže ľudia sú vo všeobecnosti tak egocentricky upriamení iba na svoje vlastné ciele, túžby a žiadosti, že fungovanie týchto zákonitostí nevnímajú a preto ani nevidia, čo im chcú svojou vlastnou rečou povedať a sprostredkovať. Na čo ich chcú upozorniť a pred čím ich chcú varovať. Mali by sme preto konečne otvoriť oči a oveľa pozornejšie vnímať bezprostredné udalosti okolo nás a učiť sa dešifrovať ich posolstvá.

To je však žiaľ pre človeka dnešnej doby, zahľadeného do obrazoviek počítačov, mobilov, tabletov, televízorov a so sluchátkami na ušiach veľmi ťažké, ak nie priam nemožné. Ľudia žijú v svojom vlastnom svete kultúry, hudby, filmov, literatúry, internetu, či rozhlasového vysielania, a preto nie sú vôbec schopní vnímať symbolickú reč zákonov univerza, fungujúcich v okolitom dianí.

A preto budú možno prekvapení, možno zhrození a možno až pobúrení z toho, čo sa teraz dozvedia práve v súvislosti so symbolikou nedávnej tragédie na poľskej strane Tatier. Ale to posolstvo je tak závažné, že o ňom nie je možné mlčať!

Ide o posolstvo duchovné, pretože kríž na hore Giewont je symbolom duchovnosti kresťanstva. Kresťanstva súhrnne ako takého, nech už ide o katolíkov, evanjelikov, alebo pravoslávnych. No a práve do tohto symbolu kresťanstva udrel blesk, ktorý bol následne odvedený do reťazí, lemujúcich cestu k nemu, čo malo za následok 157 zranených a smrť štyroch osôb.

Zo symbolu spásy zasiahla skaza všetkých, čo k nemu kráčali! Toto je priam neuveriteľné posolstvo, sprostredkované ľuďom zákonmi univerza. Je to mimoriadne drsné upozornenie na to, že v rámci kresťanstva nie je čosi zásadného v poriadku! Že prostredníctvom toho, v čom kresťania vidia spásu, k ním naopak prichádza zničenie! Toto nám naznačujú zákony univerza, ktoré sú vždy iba poslušnými vykonávateľmi Vôle Najvyššieho, a my sa teraz pokúsme ich symboliku detailnejšie dešifrovať.

Kríž je v kresťanstve symbolom presvedčenia, že Ježiš Kristus prišiel na zem preto, aby zomrel na kríži a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním spasil svet. Preto sa pre kresťanov stal kríž symbolom spásy.

Ale v skutočnosti tomu tak nie je a nikdy nebolo! V skutočnosti nie je kríž vôbec symbolom spásy, ale symbolom surovej vraždy Božieho Syna, ktorého smrť nebola Stvoriteľom chcená! Lebo Ježiš neprišiel zomrieť na kríži!

Ježiš prišiel od Stvoriteľa preto, aby ľuďom priniesol jeho Posolstvo! Posolstvo lásky! Posolstvo správneho a bohumilého života človeka vo stvorení! Posolstvo, najčistejším spôsobom ukazujúce Vôľu Stvoriteľa vo vzťahu k človeku. Vo vzťahu k tomu, ako má myslieť, hovoriť a konať, aby bol pozemsky šťastný a po svojej smrti spasený.

Jedine kvôli sprostredkovaniu tohto Posolstva prišiel Ježiš na zem! Lebo jedine v živote a v myslení v súlade s ním sa pre každého z nás skrýva spása!

V temnote zeme sa však Posolstvo Svetla, vytrhávajúce ľudí zo spárov temnoty a ukazujúce opäť jasne cestu k Svetlu, stretlo s prirodzenou nenávisťou temnoty voči všetkému svetlému. A nenávisť temnoty a jej prisluhovačov sa usilovala o fyzickú likvidáciu Posla zo Svetla, a tým o elimináciu jeho svetlého Posolstva, ktoré sa začínalo šíriť po zemi. A preto bol Ježiš temnom neustále prenasledovaný a nakoniec dohnaný k ceste utrpenia a k smrti na kríži.

Jeho smrť však chcelo temno a nie Boh! Stvoriteľ neposlal na zem svojho Syna, aby ho zavraždili! Poslal ho k svojim nájomníkom na planéte Zem, aby im ukázal svoju Vôľu. Vôľu Majiteľa všetkého, v ktorej dodržiavaní a rešpektovaní spočíva jediná cesta človeka k spáse.

Nájomníci Zeme sa však zlovoľne obrátili proti jeho Vôli a proti jeho Synovi a zavraždili ho! A vo svojej slepej sebestrednosti, v sebapreceňovaní, a tiež vo svojej snahe o seba ospravedlnenie, urobili z tejto vraždy, ktorá bola v skutočnosti vzburou proti Stvoriteľovi, jeho spasiteľský zámer. Vražda Syna Božieho má byť teda akousi zmiernou obetou. Má byť zmierením ľudstva so Stvoriteľom.

Avšak len v najšialenejšej logike je možné usilovať o zmierenie s niekým tak, že mu zavraždíte jeho syna! Tento čin ľudstvo vôbec nezmieril so Stvoriteľom! Týmto činom naopak na seba uvalilo obrovskú vinu!

Lebo Krista, ktorý prišiel na zem z lásky k ľuďom, aby im priniesol Posolstvo od ich nebeského Otca, ktorého plnenie pre nich predstavuje jedinú cestu k spáse, tohto nevinného Krista vrátili ľudia nazad jeho Otcovi zmučeného a surovo zavraždeného. A svoj do neba volajúci zločin ešte dones považujú za akt zmierenia s Pánom. Za akt zmiernej obety! A na tomto zvrátenom a falošnom presvedčení postavili svoje náboženstvo a svoje vnímanie spásy. Preto je symbol kresťanského kríža dodnes vnímaný, ako symbol spásy.

Avšak v očiach Pána je to naopak len symbol surovej vraždy jeho nevinného Syna! A práve preto do tohto symbolu vraždy v Tatrách udrel blesk, aby sa nad tým ľudia konečne zamysleli. Aby si uvedomili, že spása nespočíva v Kristovej smrti na kríži, ale jedine v živote podľa jeho Posolstva, kvôli hlásaniu ktorého bol nenávistne pribitý na kríž.

Dogmatická viera v zmiernu obetu Krista na kríži predstavuje železné reťaze, ktoré spútavajú duše veriacich, naivne a bez premýšľania prijímajúcich to mylné a falošné, čo je im cirkvami predkladané. A práve preto, že kríž nie je symbolom spásy, ale symbolom vraždy, udrel do neho blesk a bol rozvedený do pomyselných reťazí železných dogiem, čím zasiahol všetkých, ktorí sa ich v klamlivej viere pridržiavajú. A turisti, ktorí zomreli, ale aj tí, ktorí utrpeli rôzne zranenia, sú symbolom duchovnej vražednosti viery vo falošnú spásu, v ktorej svet uviazol. V tomto tkvie podstata toho, čo nám bolo tlmočené nešťastím v Tarách.

Jednou vecou totiž je, ako svoju cestu k spáse vnímajú ľudia vo svojich pomýlených predstavách, a druhou vecou je, ako je to videné zhora, to jest samotným Stvoriteľom. A Stvoriteľ dal prostredníctvom svojich verných služobníkov, spravujúcich prírodné dianie, kresťanskému svetu jasne najavo, že ich predstava spásy je falošná a nesprávna! Že sú to len životu nebezpečné, železné dogmy, spútavajúce ľudské duše v ich vzostupe. Že spása nespočíva v ničom inom, iba v živote v súlade s učením Krista, ktoré reprezentuje Vôľu jeho Otca.

Na tieto mimoriadne závažné veci je náš svet už dávno upozorňovaný, ale bezvýsledne. Ignorovanie Pravdy však nie je možné trvalo, a preto žiaľ, prichádza na rad oveľa tvrdšia rétorika. Snažme sa preto konečne pochopiť skutočnú Pravdu a snažme sa zariadiť podľa nej, pretože sa blíži doba, v ktorej bude Pán a jeho služobníci, spravujúci prírodné dianie, pomýlené ľudstvo veľmi bolestivo smerovať k jej pochopeniu. A zároveň k životu v súlade s ňou.

Človeče, nekráčaj slepo vlastným bytím! Vedz, že mnohé z toho, čo sa deje okolo teba, je symbolikou, ktorá sa ťa snaží nasmerovať na správnu cestu. Uč sa to vnímať, uč sa to poznávať a uč sa to chápať! Neži ako slepý, aby ťa z tvojej slepoty nemuseli bolestivo prebúdzať údery bleskov v očistných búrkach, ktoré sa blížia k zemi, a v ktorých môžeš aj duchovne zahynúť, ak sa neprebudíš!

Nad Tatrou sa blýska! Hromy divo bijú!

Do hluchoty duší a sŕdc bijú blesky hnevu Hospodina, aby oslobodili ľudského ducha, spútaného železnými reťazami falošnej viery, a on mohol začať slobodný a voľný radostne stúpať k Svetlu!
 

PS. Tento článok nie je zneužitím nešťastia v Tatrách! Naopak! Je snahou o to, aby jeho obete neboli zbytočné! Snahou o to, aby to celé v tichosti neupadlo do zabudnutia, a aby z tohto istého dôvodu nemuselo dôjsť k ďalším podobným nešťastiam.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

12 komentářů

 1. Zaujímavý príspevok od nášho tradičného prispievateľa Milana Šupu, ktorý stojí za porozmýšľanie. Viem, že na týchto stránkach nediskutuje, čo je na škodu, ale na jeho webovej stránke http://kusvetlu.blog.cz/ sa objavujú naozaj hodnotné články, ktoré je možné odporučiť.
  Držím mu palce a želám na jeho životnej púti šťastie…

 2. Tak nevím. Kdo zažil pořádnou bouři v horách, a ještě k tomu v těch bez vegetace, se skalnatými vrcholky, tak ví, že bouře do nich doslova „posílá“ blesky ……a do toho přijde skupina lidí a jde k železnému kříži na vrcholku a drží se navíc železných řetězů. Naši vědecky založení diskutující by mohli přinést nějakou zasvěcenou informaci. Toto je třeba z wikipedie:

  ….Když je nabitý krokový kanál blízko země, protikladné náboje se objeví na zemi a zvýší elektrické pole. Elektrické pole je vyšší na stromech a vysokých budovách. Je-li elektrické pole dost velké, výboj může být iniciován ze země a eventuálně se napojit na sestupný výboj z mraku.

  A tak bych v tom neviděl symboliku. Spíše neštěstí pro postižené lidi, které se ale událo v rámci nějakých fyzikálních zákonů.

  Pan Šupa by mohl, pokud by se dostal do „centra“ bouře, vylézt třeba s železným křížem na střechu výškové budovy a čekat, jestli se symbolika naplní……..

  1. Ano. Blesk je elektrický výboj, je fyzikální podstaty, což věděl už Prokop Diviš.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Divi%C5%A1
   Prokop Diviš byl katolický kněz a přírodovědec, vynálezce bleskosvodu. Podstatou byl vysoký sloup a na něm vodorovně položený kříž, který byl uzemněný… Celá konstrukce byla vodivě spojena se zemí třemi řetězy.
   Bleskosvody chrání i církevní stavby, takže sama církev to se symbolikou úderu blesku nijak nepřehání. Na rozdíl od autora článku.
   Neštěstí v Tatrách a jeho oběti byly zbytečné, Lézt za bouřky na vysoký kopec rozumné není. Jako varování to bude sloužit a pamětní deska obětem snad bude varováním před podobným výstupem .
   Takže je to varování vysokohorským turistům, ne lidstvu.

   1. přesně, Pardale. Kdyby do toho bludného kruhu nešli, přežili by.
    Tedy když šli na horu (kopec), na obzoru, či na dohled žádná bouřka být nemusela. Mohla to být rychlovka. Prarodiče říkávali – hele mráček, jdeme z pole dom.

   2. Když mi bylo 8 či 9 roků, šli jsme s klukama na výpravu. A přišla ta neočekávaná a rychlá bouře s lijákem. Zrovna jsme byli na takovém návrší bez stromů. Nevím, kdo to tenkráte navrhl, ale lehli jsme si do kolejí polní cesty. To abychom netrčeli bleskům vstříc. Každý kluk měl u sebe nůž, kovovou bandasku…… . Prostě jsme se bouřky báli a? Přečkali ji, i když jsme přišli domů promoklí a od bláta.

   3. Vendo,
    lehnout na zem se nedoporučuje kvůli tzv. krokovému napětí, které při blízkém úderu může zabít dobytek rozdílem potenciálů mezi předníma a zadníma nohama.
    Naše selské stavení, které prarodiče koupily, vyhořelo před tím po úderu blesku, zabilo to 3 děti na peci. Pamatuji jako dítě jak blesk uhodil do vysokého topolu asi 20 m od sednice, kde jsme stáli a máma se modlil nahlas. Napřed to zapraskalo jako výboj a hned silná rána. Na dřevěných prknech podlahy jsem žádné napětí necítil, stálo se s nohama u sebe.

    https://www.stoplusjednicka.cz/inkove-obetovali-deti-na-vrcholcich-sopek-vystavovali-je-zde-uderum-blesku

   4. Díky za radu, Pardale. Bylo to v roce cca 1958 a my jsme byli malí kluci a toto jsme nevěděli. Vy v osmi letech již jste věděl o krokovém napětí? Ještě jednou díky.

   5. Vendo, myslím, že každý pochopil, že to není rada 60 let nazpátek pro Vás, ale obecně k tématu prevence před možným úderem blesku při náhlé změně počasí v otevřené krajině nejhůř na vyvýšeném místě.

   6. „lehnout na zem se nedoporučuje kvůli tzv. krokovému napětí?“
    Jakoby bylo opomenuto následující:
    Pokud jde člověk po poli a v okolí není nic vysokého, pak je tím vysokým on sám. Takže lehnutím na zem se sníží riziko úderu blesku do člověka. Kluci byli až moudří, i když lépe nebýt přitom na návrší.

 3. pane autore,
  kolik práce to dalo Hospodinovi, aby právě a jen tito lidé byli v tu chvíli v Tatrách.
  Kdysi jsem šla lesem a nemohla jsem překročit určitou hranici. „Motala“ jsem se kolem dokola a do bludného kruhu mi by zapovězeno vkročit. A tak jsem šla jinam.
  Kdo ví, jakého nebezpečí (kromě větrné elektrárny tam uvnitř), jsem byla ušetřena.
  Což nikdo z nich zavčas neodešel z bludného kruhu pryč?

 4. Zaujímavé postrehy! Riešia sa tu témy: zázraky a s tým aj porušenia prírodných zákonov, kríž ako symbol spásy, a viera v posmrtný život, prípadne v Božiu ochranu. To sú témy o ktorých sú napísané celé stohy kníh a predsa sú pre nás stále aktuálne, lebo mávame s tým svoje osobné životné skúsenosti. Ako dieťa som rád počúval rozprávania našich dedov o Božej ochrane, ktorú neraz zažili na fronte za I. sv. vojny. Ja osobne som mal tiež viacero takýchto skúseností, ktoré si „vedeckým rozumom“ nedokážem vysvetliť a viem, že takých je vo svete množstvo.
  Ja by som chcel iba spochybniť ten „kríž“, ako symbol našej spásy, ktorý KC stále užíva vo svojej liturgii, aj keď je to tak trochu paradox a nemá nijaký logický podklad, aby staroveký „Rímsky nástroj umučenia trestancov“ mohol mať takéto účinky. Je to v striktnom rozpore s učením samotného Ježiša, kde spása sa dosahuje cnostným životom v Duchu sv. Ale takýchto paradoxov jestvuje vo svete množstvo a nikto sa nad tým nepozastavuje.
  Pravda a realita sa presadzuje na verejnosti hulákajúcim davom, ktorý ničí všetko, čo im príde pod ruky. A tomu sa potom vraví – demokracia a sloboda!
  Tak som si trochu uľavil a zasa nechám priestor pre druhých… Čau!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference