mapa stránek || vyhledávání

Viditelné, neviditelné a duchovní rozměry světa

Před zhruba 13. miliardami let ve Velkém třesku „z bodu menšího než elektron“ vznikl náš vesmír. Je to je vlastně fyzikální terminologií popsané stvoření světa. Nejnověji bylo fyziky dodáno, že náš vesmír vznikl rozštěpením ničeho na plus něco (náš vesmír) a stejné mínus něco (tzv. zrcadlový vesmír). Z uvedeného plyne, že musí existovat ještě „Něco“ mimo to nic a teprve z Jeho působení vzniknou hmotné vesmíry. Z uvedeného je také zřejmé, že to „Něco“ nemůže být teprve v hmotném vzniklým uchopitelné a pochopitelné. Vzniklé se totiž pohybuje v jedné dimenzi. Od nepaměti se toto „Něco“ ve všech národech nazývá Bůh Stvořitel. (V některých v množném čísle.)

Teoretičtí kvantoví fyzikové tedy dokázali logickou existenci Boha. A hned správným popisem, jako nepředstavitelného a nepochopitelného. Tak, jak jej k našemu úžasu před tisíci léty popsali třeba Mojžíš a Lao-tse. (Jen pokud já vím.) Jenže realita stvoření je ještě složitější. Nejenže nevíme, co se děje v „zrcadlovém vesmíru“, ale drtivou většinou netušíme, co se skutečně děje v našem vesmíru a galaxii! Neboť 90% jeho hmoty (energie) je tzv. „tmavé“, tj. našim smyslům a přístrojům nedosažitelné! (Jen občas lidskému duchu, neboť ten má schopnost vnímat některé aspekty nehmotného.)

Už klasikové antické (starověká) moudrosti prohlédli, že vše viditelné v přírodě i v lidstvu se děje současně ve více „vibračních“ rovinách. Některé jsou tělovými orgány (oči, uši, rozum-logika) za bdělého vědomí našim smyslům i rozumu nepřístupné. Nemusí tomu tak však být ve snu nebo ve „stavu rozšířeného nebo mimotělního vědomí“. Už Platon popisuje, že je normální, že nevidíme za „oponu“ probíhajících dějů společenských a přírodních. (Běží v jiných vibračních rovinách.) Nejméně dovtipní, zejména materialisté, církvím a mocným podřízení historici, i archeologové, jsou oněmi mezi námi, kteří si myslí, že rozumem a jen na základě hmotné vibrační úrovně reality lze pravdivě popsat svět a dějiny národů. I smysl existence lidstva! Ač jmenovaní jsou současníci největšího rozvoje poznání v dějinách, jejich myšlení většinou nedosáhlo ani úrovně kvality poznání řeckého Sokrata. (Vím, že nic nevím.) A už vůbec nepochopili, co lidem k probuzení ducha z obluzení „moudrostí tohoto světa“ a o podstatě světa a smyslu bytí člověka v něm říká Ježíš Kristus. Třeba v kázání „na Hoře“. (Blahoslavení chudí v duchu /sebevědomím/.) Všichni vzdělaní ateistickými školami, jejichž myšlení bylo svázáno „vědeckým světovým názorem“ (ateizmem) nejsou schopni z podstaty zákonů funkce rozumu prohlédnout a nalézt východisko z nepřetržité světové války. Již čtvrté války o totéž, o právo umřít bohatý! Protože v národech vládnoucí na nehmotné nevěří, není s nimi řeč! Vládci jsou ve stavu hypnózy myšlenkou neexistence nehmotného. Právě proto nehmotné nemohou vidět! Přesto si všimněte, ze přes jejich „vědecký názor“ se vše společenské i přírodní kolem nás odehrává ve třech reálných rovinách:

VIDITELNÉ, NEVIDITELNÉ A NEHMOTNÉ (duchovní).

Přičemž, jak bylo duchovní na počátku stvoření, tak obdobně i u všeho současného dění stále na počátku skutečného řešení problémů je duchovní rozměr reality. Právě materialistům neviditelné duchovní děje jsou hybatelem veškerého společenského pohybu. Proto se politici pořád diví vývoji názoru lidu a vědeckým školám žádná prognóza nevyšla a nevyjde. Na začátku je špatný nejen výklad dějin lidstva, ale i reálné současnosti. Protože žijeme v době probíhající 4. světové (zatím duchovní) války, ač si toho mnozí konzumenti jen tělesných vjemů „nevšimli“, pokusím se později a postupně popsat děje v duchovní a neviditelné rovině všech těchto válek (i té současné). I v silně či méně zatajovaných souvislostech. Chci ten popis dějin i současnosti udělat pro hlubší porozumění obyčejných lidí okolnímu dění a jejich menší manipulovatelnost. Tedy pro ty lidi, kteří chtějí lépe rozumět běhu světa a nestačí jim, že jim zatím chutná. Pohnutkou k tomu, aby veterinář popisoval dějiny, ( když zkorumpovaní historici a společenští „vědci“ selhali,) je jeho snaha pohnout čtenáře k úsilí o víceúrovňové chápání společenských dějů. Tím smyslu bytí svého i národů. Všichni občané by se měli naučit vnímat kromě viditelného i děje v neviditelných a nehmotných dimenzích (duchovních). Rád bych pohnul člověka z davu a voliče k „prohlédnutí“ konání politiků očima duše. A probudil jeho ducha k vidění dění „z hlediska věčnosti“.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 14
Print Friendly, PDF & Email

16 komentářů

 1. Lenin definoval definici hmoty, jako něco, co můžeme jakýmkoliv způsobem vnímat. Hmota podle této definice je třeba světlo, elektromagnetické záření, telepatie, telekineze, ale i ten Váš astrál a akaša. Protože je to jakýsi druh energie, který je člověk schopen vnímat.

  Takže už soudruh Lenin dokázal, že není žádná „jemnohmota“ ani „nehmotné nebytí“.

  1. To je mi novinka, že Lenin pořád ještě žije a že je i vědec.
   No, ale teď už vážně, pan Staněk zde nastínil problematiku Boha, kterého nelze nijak charakterizovat, protože to, co lze charakterizovat je stvoření, kdežto On je jako Stvořitel mimo veškerou stvořenou realitu. Za to si zaslouží pochvalu.
   Trollové však jako chameleóni vždy kují pikle a vesele štvou, vždyť to je přece ta pravá demokracie a tak si ji musíme užít…

   1. @ Lenin pořád ještě žije a že je i vědec

    Samozřejmě, marxisticko-leninská filosofie je vědecký světový názor. Alespoň tak nás to učili ve škole.

    @ kdežto On je jako Stvořitel mimo veškerou stvořenou realitu

    A jak to ten Stvořitel tedy všechno řídí, když je mimo? Ty Boží mlýny melou mimo realitu?

 2. K článku se hodí připojit třeba krátký citát z Corpus hermeticum „..Vždyť jedině myšlení spatřuje nezjevné, neboť je samo nezjevné. Pokud jsi toho schopen, zjeví se tvým očím Mysli. Pán není skoupý: zjevuje se skrze všechno v Kosmu. Můžeš snad spatřit své myšlení, chopit se jej svýma rukama a nazřít obraz Boha? Pokud je ti nezjevné i to, co je v tobě, jak se ti bude skrze tvé oči zjevovat On sám v sobě samém?
  Pokud Jej však chceš spatřit, poznej Slunce, poznej běh Luny, poznej pořádek hvězd. Kdo opatruje tento pořádek? Vždyť veškerý pořádek je ohraničen číslem a místem.“

 3. Múdre slová, ako v článku, tak aj v diskusii – ďakujem za ne, lebo na verejnosti ich počuť iba zriedkavo. Tiež si myslím, že je potrebné odlišovať a oddeľovať Boha ako Stvoriteľa od jeho stvorenia, je to ako so sochárom a jeho dielom – sochou, alebo maliara od jeho výtvoru – obrazu. Ľudia sú telom Božou tvorbou, ale svojou dušou sme Božími synmi a dcérami – teda jeho potomkovia. Po odložení telesnej schránky si oblečieme mystické ezoterické telo, ktoré bude už iné.
  Pekný deň všetkým!

  1. …….tak tato věta říká, že její autor nic nepochopil: „Po odložení telesnej schránky si oblečieme mystické ezoterické telo, ktoré bude už iné.“

 4. Anonyme, nehrotil bych to tak.
  Různá těla, obaly, schránky, jak chcete, si duše „obléká“ již při sestupu do hmoty. /V Bibli jsou to ty kůže/ Poslední je schránka tělesná. Tu pak odloží při výstupu do vyšších oblastí.
  Pan Degon to tak nemyslel, že by „někde“ byl sklad pro mystické ezoterické tělo všech zemřelých.

  1. Pane Vendo, ďakujem za upresnenie. Anonym je zrejme človek, ktorý všetko správne chápe a preto sa považuje za kompetentného každého poučovať. Nuž, sme len ľudia…
   Pekný deň všetkým (aj tomu anonymovi)!

   1. ad/Anonym je zrejme človek, ktorý všetko správne chápe a preto sa považuje za kompetentného každého poučovať.

    Nepíšete tu větu v nějakém zlém tónu. Něco se domníváte o anonymovi.

    Ale o pár příspěvků více sám cítíte nějakou kompetentnost – že by poučovat?
    „Ľudia sú telom Božou tvorbou, ale svojou dušou sme Božími synmi a dcérami – teda jeho potomkovia. Po odložení telesnej schránky si oblečieme mystické ezoterické telo, ktoré bude už iné.“

    Ale jak sám na závěr píšete – „Nuž, sme len ľudia…“

    Jen dodám, že s různě rozvinutým egem…….

    Pěkný den

 5. Degon pre Luboša
  Ďakujem za Vašu reakciu na môj skromný príspevok, ktorý pre mňa vyznieva, ako vždy, dosť negatívne, aj keď neviem prečo? Čo sa Vám na mojich slovách, alebo argumentoch nepáči? To akosi zabudnete napísať. Pomalu nadobúdam dojem, že sa Vám na mojich príspevkoch nepáči práve tá moja slovenčina. Ja som sa narodil v Československu, ale školy mám slovenské a tak rozprávam po slovensky, lebo „československý“ jazyk sa nevyučoval, tak sa iba rozprávalo. U nás na Slovensku sa odpor k inému jazyku, alebo národnosti sa označuje ako šovinizmus, ktorý v Česku možno ani nepoznáte, ale na Slovensku je aktívny, najmä voči maďarsky hovoriacim občanom. Ale voči čechom nie! Ak by išlo z Vašej strany iba o diskúsiu, prosil by som, aby ste sa vyjadroval konštruktívne a nie v náznakoch a hádankách.
  Pekný deň!

  1. Ďakujem za Vašu reakciu na môj skromný príspevok, ktorý pre mňa vyznieva, ako vždy, dosť negatívne, aj keď neviem prečo?

   Hleďme, váš skromný příspěvek pro vás vyznívá jako vždy dost negativně, i když nevíte proč??? Tak proč ho píšete?

 6. Vrátila jsem se zpět k tomuto článku.
  Netuším, jestli správně všemu rozumím,
  ale podstatné je, že má tzv. srdeční čakra se raduje a klidně pulsuje.

  ad. z článku „… pokusím se později a postupně popsat děje v duchovní a neviditelné rovině všech těchto válek…“
  Těším se na ten výklad. Děkuji.

  1. Na to bych byl taky zvědav. Ale jak jsem si povšiml, pan Staněk nediskutuje. Možná to ale dá do dalšího pokračování.
   Též se těším.

   1. anonyme 4,
    pan Staněk občas diskutuje, ale není to podstatné. Vyjadřuje se jinak. :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference