mapa stránek || vyhledávání

Informace k zamyšlení (2.)

Chudoba patří mezi nejzávažnější globální problémy lidstva. 1,5 miliardy lidí žije v krajní bídě.
(OSN)

V České republice žije každý desátý v chudobě a chudých u nás přibývá.
(Český rozhlas Plus)

Po tisíce roků byly v mnohých a různých lidských kulturách osoby, které měly vědomost o tom, že Země se znovu narodí ve druhé dekádě 21. století.
Ve stavu kvantového probuzení se budou všichni cítit plní energie.
(Internet)

366 dní – přestupný rok, ciferný součet je 6 – 6 písmen Bohyně – Marie
2020 – ciferný součet jsou 4 – 4 písmena jména Boha – Wili

„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ Honoré De Balzac (1799-1850), francouzský spisovatel

Na Zemi je obrovské množství zbraní k použití.

Karel Gott zpívá ve své písni Jdi za štěstím:…vždyť ráj a štísko jsou tak blízko.

V květnu 2019 jsem vytáhl na Internetu 9 karet:

Anděl vnitřního probuzení
Anděl oddanosti
Anděl díkůvzdání
Anděl apokalypsy
Anděl srdce
Anděl svobody
Anděl naděje
Anděl strážný
Anděl moudrosti

Uvádím devět stručných bodů ze své téměř jednohodinové vize, kterou mám podepřenou mnoha výpočty, dvěma analýzami, více jak 500 citáty a krátkými články, a dvěma videí.

Noumenon (řecky, filosoficky) – co lze poznat pouze rozumem.

1 – Z čeho jsme? Jsme z pocitu myšlenky na Lásku.
2 – Odkud jsme přišli? Přišli jsme z geometrického bodu, z něhož je vše promítáno virtuálně-zdánlivě.
3 – Co tu chceme? Hrajeme divadlo.
4 – Kam směřujeme? Směřujeme do etického Ráje, který je 12 000 krát větší než Země a je celý nádherný. Tam odletíme o Soudném dni neboli Nejkrásnějším dni na této planetě jako rajské bytosti, které si nosíme jako sebe sama ve svých čelech. Odletíme i s výbavou, spočívající v krásném domě se zahradou a dvojmístném letadélku bez křídel pro každou rajskou dvojici – dívka a mladík. Odletíme téměř těsně před III. světovou válkou. Navždy krásná a zdravá sedmnáctiletá dívka bez přirození, s pevnými ňadry, s IQ 12 000 a výškou 175 cm. Navždy krásný a zdravý sedmnáctiletý mladík bez přirození, s IQ též 12 000 a výškou 180 cm.
5 – Co tam budeme dělat? Budeme užívat etického Ráje a kromě toho budeme cestovat v čase v celém vesmíru. Každé přání bude splněno.
6 – Kdo to všechno zařídil? Vše zařídila Matka Příroda – Bohyně Marie jako filosofka a technička.
7 – S čím pracovala? Pracovala se speciálním počítačem, který Ona sama vymyslela. Sebe naprogramovala jako nádhernou, sedmnáctiletou, modrookou zlatovlásku s výškou 175 cm a Boha jako krásného sedmnáctiletého mladíka s výškou 180 cm.
8 – Jak pracovala? Pracovala jako sen.
9 – Co to všechno má za smysl? Nesmírné štěstí pro 12 000 000 002 rajských bytostí.

Na podporu uvádím:

Snad nejpozoruhodnější text z egyptsko-řeckých hermetických dokumentů určených budoucím pokolením je ten, který učenci znají jako Pannu světa.
Mark Hedsel – Zelator

„Musíš na jevišti hrát takovou roli, jakou ti určí ten, kdo představení řídí. Musíš ji hrát, ať je hra dlouhá nebo krátká. Pokud ti připadne role žebráka, musíš ji zahrát tak, aby to odpovídalo jejímu charakteru. Jedinou tvou úlohou je dobře se zhostit role, která ti byla přidělena. Není tvou věcí, aby sis role vybíral.“ Epiktétos z Hierapole (asi 55 – asi 135), římský stoický filosof, bývalý otrok, věnoval se etice, podílel se na formování křesťanství, vše ve světě se děje z vůle boží

„Vše je determinováno, začátek stejně jako konec, silami, nad nimiž nemáme kontrolu. Je to určeno hmyzu stejně jako hvězdám. Lidské bytosti, zelenina, náš kosmický prach, vše tančí na tajemnou melodii, kterou v dálce hraje neviditelný hráč.“ Albert Einstein (1879-1955), německý fyzik a filosof, NC (1921)

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), německý fyzik, zakladatel kvantové teorie NC (1918) prohlásil, že za vším stojí „vědomá a inteligentní mysl, která je zdrojem všeho“.

Profesor MUDr. Stanislav Grof píše ve své knize Dobrodružství sebeobjevování: setkal jsem se přibližně se stovkou jasnovidců, kteří se shodují v jednom: stojíme na rozcestí, z kterého vedou dvě cesty. Jedna je sebezničení, druhá vede k tomu, že rozdíl mezi dnešním člověkem a tím budoucím bude takový, jaký je dnes mezi primátem a člověkem.
Profesor Stanislav Grof vedl psychiatrický výzkum v Maryland Psychiatric Research Centre

Mnozí kvantoví fyzici si obvykle pomáhali výrazem Velký Architekt. Kdepak, náš život není dílem architekta, ale Velkého Programátora a jeho týmu.
MUDr. Miroslav Plzák (1925-2010), byl primářem na psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, z jeho knihy Kostky byly vrženy

„Zápisy“, s kterými jsme společně procházeli, byly natolik dokonalé a přesné, že mě napadlo: všichni jsme jako geniálně zakódovaný počítačový program s dokonalou organizací, pamětí a vybavením. Jakýsi „biologický počítač“. PhDr. Marta Foučková – uzdravuje pomocí uvádění do minulých životů, z její knihy Jsem

Znovuzrození: Jste jako herec ve hře svého života. Když je výkon u konce, šaty jdou dolů, svou variabilní totožnost necháte v šatně. Druhý den hrajete jinou roli v jiné hře. Hry a role se mění, ale jako herecká osobnost zůstává stejná. Je to vaše nezničitelné Já. ENIGMA 5 – Tajemství proroků

Vědci, například anesteziolog Dr. Stuart Hameroff z Arizonské univerzity, klinicky potvrdili duši, jako informaci, která neumírá. Science

„Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče.“ Platón (427-347 př. n. l.), řecký filosof, žák Sókrata

…spása přijde z Evropy, přijde konkrétně z České republiky. Český rozhlas Plus – listopad 2013 – postřehl jsem pouze závěr předpovědi

„Mluví se o tom, že rozhodující osobností úžasné změny bude mistr – žena, ne muž.“ Mgr. Alžběta Šorfová – pracovnice televize Cesty k sobě

 

Wilibald M. Bolatzky
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference