mapa stránek || vyhledávání

Může prezident odmítnout podepsat?

V antice, na jejíchž logických základech stojí evropská civilizace, platil jeden ze základních principů myšlení a práva:

Zákony jsou dvojího druhu! Jedny jsou dané Bohy (Bohem), druhé vznikají lidskou úmluvou. Přičemž druhé jsou podřízeny prvnímu druhu.

Vlajka prezidenta České republiky

Zákony dané Bohem jsou totožné s přírodními, přirozenými, objektivními, přirozeně etickými.

Zákony vzniklé lidskou dohodou se o přirozené opírají, staví na nich, rozvíjí je a vykládají je, v určitých mezích a podle doby.

Uvedu některé zákony dané Bohem (jeho vůlí). Např. svoboda vůle každého jednotlivce bez výjimky. (I svoboda rozhodnout se špatně.) Nebo je boží rozhodnutí, kdo a kde se narodí mužem nebo ženou a jakým rodičům. Z rozhodnutí lidských zákonů se již nemůže narodit jiným a jinde. A nemůže být rodičům „jen tak z lidské úvahy“ odebrán. Tedy kdo se narodí v Česku, už se nemůže narodit třeba v USA! Ale může se tam přestěhovat.

Ostatní boží rozhodnutí ponechme nyní stranou pojednání a věnujme pozornost svobodě vůle. K ní patří nejen svoboda rozhodování o čemkoliv v životě, i čemu věřit a čemu ne, ale i svoboda právně závazného podpisu čehokoliv.

Nikdo nemůže žádného člověka nutit podepsat cokoliv!!! Tím méně prezidenta pod záminkou ústavy, což je dohoda druhé kategorie, neboli zákon vzniklý „lidskou dohodou“.

Kdo by tak činil, protiví se přímo vůli boží. Křesťanskou terminologií řečeno páchá hřích proti Duchu svatému neboli vůli Stvořitele. Ten není nikdy odpuštěn. (Ježíš) /Každý se mohl v životě přesvědčit, že rozhodnutí proti přirozenosti nesou „drtivou sklizeň“! Doporučuji každému jíti si to vyzkoušet. Např. chůzí hlavou proti zdi./

Nedávno jsme byli svědky, že prezident Miloš Zeman odmítl podepsat jmenování kohosi vysokoškolským profesorem. Bez ohledu na to, jestli to bylo odůvodněné, ve státě s božím požehnáním by rozhodnutí prezidenta, dané mu pravomocí, bylo respektováno. Ne tak v českém ateistánu! Zde kandidát, poslanci a právníci usoudili, že „podle ústavy“ prezident podepsat musí. Neboli všichni protestující včetně kandidáta dospěli k závěru, že prezident, i kdokoliv jiný, nesmí jednat podle práva své svobodné vůle! Dle vnitřního cítění protestujících prý musí jednat podle „správného výkladu“ lidských zákonů! Nejzlověstnější pro Česko ale na tom je, že i Ústavní soud rozhodl, (i v dalších podobných kauzách,) že prezident podepsat musí. (Jedovatá poznámka: Chtěl bych vidět stejné jednání těchž vůči T. G. Masarykovi.)

Z postojů Ústavního soudu vyplynulo, že zákony dané Bohem vlastně neuznává. Navíc občané si takto fungující soudnictví nechávají líbit! Z dějin známe, že takové státy nejen (podle Haška) „vovinuly nějaké mraky“, ale byly následně zničeny. Po těchto verdiktech ústavního soudu mělo v národě vzniknout patřičné „pohnutí“. Takové, které by se promítlo do voleb. V nich mají vyhrát strany, které jsou názoru, že takoví soudci mají být ihned suspendováni bez náhrady! Jinak takový národ další chod událostí přesvědčí, že proti boží vůli (Objektivitě) nelze „pískat“ bez výprasku přírodních sil.

A nyní jak tuto situaci vidím já, kdybych byl tím neoprávněně odmítnutým kandidátem. Respektoval bych rozhodnutí zplnomocněného prezidenta bez řeči a soudního odvolávání. Kdybych byl po době opětovně ministrem a univerzitní radou navržen, přijal bych kandidaturu. A dále: Kdyby se právě popsané stalo, a já byl prezidentem, všiml bych si minulého neodvolání kandidáta. A uznal jej v duchu za státotvorného a „charaktera“. Podruhé jmenování navrženého podepsal! Ale právě proto, že se odvolal, a nutil mne jako prezidenta k podpisu, nepodepsal bych již nikdy! I za cenu mého odvolání z funkce prezidenta parlamentem. Právo svobody rozhodování, i špatně, dané mi Bohem, je mi a mělo by být všem Čechům nade vše lidské.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

89 komentářů

 1. Každý člověk se může dostat do situace, kdy se má rozhodnout mezi dvěma možnostmi, že bude jednat proti svému svědomí nebo že poruší zákon – když zákon ukládá cosi, co je s jeho svědomím v rozporu. Za těchto okolností existuje elegantní, mravně čisté řešení – opustit postavení, ve kterém je morálně nepřípustné jednání přikázáno.

  Kdyby prezident řekl, že zákon nedodrží kvůli jakémusi vyššímu principu, jak tu popisuje autor článku, vznikl by nebezpečný precedens a řada jiných lidí by usoudila, že také oni nebudou zákon kvůli nějakým vyšším principům plnit. To by byla anarchie. Z hlediska dodržování zákona má prezident stejné postavení, jako ten nejposlednější občan. Snad nikdo by se nechtěl vracet do středověku, kdy panovník a šlechta měli svá privilegia.

 2. Jak známo, Sókratés byl obviněn z bezbožnosti a kažení aténské mládeže a odsouzen k trestu smrti. Do vězení za odsouzeným Sókratem přišel jeho starý přítel Kritón a nabídl mu, že mu pomůže uprchnout. Sókratés nabídku nepřijal: útěk by byl nespravedlností, odmítnutím zákonnosti jako takové, zničením platnosti zákonů obce, která přesahuje individuální lidský život.

 3. Prezident svým podpisem se stává zodpovědným za jmenovaného profesora, takže záleží na jeho posouzení.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ostadal-zeman-jmenovani-profesor-soud-kasacni-stiznost.A200605_110941_domaci_remy
  „Právník Hradu Nespala podotkl, že pokud by prezident musel jmenovat každého uchazeče o profesuru, byl by jen „ceremoniářem, automatem na podpisy a v lepším případě jakýmsi notářem“. „Těžko lze po prezidentu republiky jako nejvyšším výkonném orgánu a nositeli suverenity chtít, že když se poté, kdy proběhne ten proces, dozví něco, co toho uchazeče vlastně vylučuje, aby to automaticky podepsal a byl s prominutím za blbce,“ řekl médiím.
  „Prezident věren svému slibu, že bude zastávat svůj úřad podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, prostě nemohl tomuto návrhu vyhovět,“ dodal.“

 4. Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

  1. Lojzo,

   …Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku…

   Za prvé, evidentně vás posedla představa, že napsat sem tento citát je správné – což ale podle vás zároveň znamená, že vaše duše zaniká ve zmatku.
   (Paradoxně však totéž platí i v případě opačném, tedy že by vás napadlo, že napsat sem váš citát správné není.)

   A za druhé, nesnažte se obviňovat jiné lidi z vaší životní filosofie ztrouchnivělého pařezu, kterému na ničem nezáleží (a nikomu na něm).

   Mně na vás záleží natolik, že vám říkám: vaše autorské sebeutvrzování a sebeoplodňování vám škodí. Bez odkrytí nových obzorů ztrouchnivíte (a chcete-li tvořit citáty o duši člověka, nejdříve ji DŮKLADNĚ prostudujte).

   1. JK,
    při mém sebeoplodňování mě opravdu připadá, že do takto přiblblého článku i debaty to opravdu patří. Už to tu nemá úroveň ani IV. cenové skupiny.
    To se tu totiž můžou adepti na Alzheimera hádat do nekonečna a výsledek bude vždy NULA.

   2. Dobrý den, JK,
    chci se zeptat, jestli se dá Buh reklamovat, nebo alespoň jestli se dá změnit minulost člověka? Ono to zní už jako úplný vrchol ega, ale nedovedu pochopit, proč někteří inteligentní lidé nemohou prožít svou roli tady na planetě. Jako kdyby jim to nebylo dovoleno… Když má člověk svobodnou vuli měnit sebe tak proč je z toho pořád smrt?
    Děkuji.

   3. Nuene,
    (Nuen20.6.2020 (22:12))
    Omlouvám se za svůj vstup, protože Váš komentář nebyl psán mě.
    Kdysi dávno, než mi bylo u jednoho léčitele umožněno léčení, dostala jsem text, který jsem měla procítit a odříkat. Přepíši ho zde tak,jak mi byl předán, možná i s chybami. Třeba Vám to pomůže, kdyby ne, odložte ho. Přeji vše jen dobré, čeho lze zde na Zemi dosáhnout. Zdena

    „Prosím pokorně Otce nebeského, prostřednictvím Ježíše Krista a Matky Marie, za přímluvu a odpuštění mých provinění v tomto i v minulých životech i provinění mých předků. /Druhá kniha Mojžíšova, 20. kapitola, 4. verš./
    Současně prosím o zrušení zápisů v evidenci našich negativních skutků z minulých životů.
    Prosím o odpojení té části mého mozku spojeného s prohřešky v minulosti proti Božím zákonům /Desatero/. „

   4. Děkuji Zdenka,
    moc si to cením. Já u sebe mnoho těch provinění nenacházím. Vše by se vyřešilo, kdyby měl Buh smysl pro dynamiku, pohyb. Nebo kdyby uměl spájet lidi. Jinak jsem shlédnul ten kruh přátel. Nemám pocit, že bych měl co odevzdávat a když nefunguje mozek tak člověk stejně nic nepřijme. I tak jsem to zkusil. U mně je to spíš hra v těle, kdo koho zabije dřív, tam už nemá smysl řešit terapie.
    Potom Vám někdy případně napíšu jak to dopadlo. Když to nepořeším já, tak to pořeší Vesmír, akurát se mi to nemusí líbit. Přeji vše dobré taky.

   5. Nuene,

    Když má člověk svobodnou vůli měnit sebe tak proč je z toho pořád smrt?…

    Vy byste chtěl žít v tomto světě věčně? Vždyť to by byla opravdová tragédie.

    Do tohoto světa jste přišel (na vlastní žádost, třebaže o tom nevíte) zažít změny a vyprofilovat se pod jejich vlivem.
    A z tohoto světa půjdete opět (vyprofilovaný) zažívat jiné změny.

    To, co lidé nazývají smrt, čili stav totální nehybnosti, stav beze změny,
    ve skutečnosti neexistuje.
    Život je změna – tedy pohyb – a všechno se mění (tedy žije).
    I každý atom, i každá částice, je v pohybu.

    Někdy se změny dějí pozvolně (jako třeba obnovy buněk v těle, o kterých ani nevíte) a někdy se změny dějí zlomově.
    Ale smrt, tedy stav beze změny, v celém vesmíru neexistuje.

    Přijměte fakt, že smrt je jen (trápící) pověra
    a začněte vnímat všudepřítomný život.
    Prohlédněte.

   6. Nuene,
    Nuen21.6.2020 (19:35)
    Osobně odevzdávat neumím, přijímat se snažím.
    Kdysi dávno jsem požádala během proseb srdce
    o partnerství s Otcem.
    A tak nějak se mi žije snadněji.
    To již není o víře, to je prožitek.
    Životní energie je vzácný dar, snad proto je nám mnohdy dáván na lékárnických váhách.
    Snad se jednou ve Vesmíru shledáme i s ostatnímu poutníky, kteří již vše pochopili, ví.
    Dám Vám pro radost odkaz na skladbu, ke které jsem kdysi napsala snad neumělý text, i když jsem to sem již nejspíš někdy dávala. Dotek srdce, jemný jak vánek…..

    https://www.youtube.com/watch?v=Hrrajo5BkFY

    1* Dva poutníci jdou cestou svou…

    Dva poutníci na pouti své…

    vzpomínají na domov svůj…

    putují po zemi…

    po světě…

    jen tak…

    2*
    Dva přátelé jdou cestou necestou…
    dva přátelé na pouti pozemské…
    vzpomínají na duše ostatní…
    putují po zemi…
    po hvězdách…
    spolu

    3*
    Dvě bytosti jdou cestou společnou…
    dvě bytosti na pouti hvězdami…
    potkávají hvězdičky zářící…
    Brunovi přátelé…
    putují…
    spolu

    4*
    Díky beze slov

    5*
    Dva andělé jdou cestou nebeskou…
    dva andělé na pouti k Brunovi…
    zpívají si, k nebesům směřují…
    Brunovi přátelé…
    navěky…
    spolu

    6*
    mnoho srdcí jde cestou věčnosti…
    mnoho srdcí na pouti věčností…
    rozdávají svá srdce všem…
    stvoření Otcovo…
    věčností…
    září * „

   7. JK,
    myslel jsem to tak, že člověk se vyprofiluje a na konci i tak zemře (smrt), bez nějakého životního provedení. Nechtěl jsem tady žít věčně, jenom si splnit své poslání. I když mimozemšťané říkají, že se tady měl vytvořit svět, kde by se žilo třeba i 1000 let. Pak člověk neví, s čím má vlastně počítat a s jakýma podmínkama, tedy co je nutno ve zdraví udělat, aby k tomu došlo?
    Taky nevím proč mají někteří lidé nemoci, když jsou rámcově zproštěni ega? Když není ego, pak by neměl být etický problém, který by tu nemoc zpusoboval. Ale mužou zabíjet také léky.., kdyby je Ježíš brál, pak by také nesplnil své poslání. O alergii na léky nemluvě.
    Ještě se chci zeptat, ne každý, kdo dosáhne sjednocení s Bohem má schopnost vědění, tedy že by věděl co je pro něho správné nebo nesprávné?

    Matko,
    ta skladba se mi moc líbí, nemá chybu. I báseň. Díky.

   8. Nuene,
    (Nuen22.6.2020 (12:31))
    Bývám šťastna, když mohu psát. :-)
    Možná i Vás něco činí šťastným…

   9. Nuene,

    … Když není ego, pak by neměl být etický problém,…
    Vždycky je ego – ega se nikdo nijak zbavit nemůže. Ale mnohá ega si mnohé namlouvají, takže nemají poctivost ani k sobě samým.
    A je zde taky paradox, že v blahobytu ega parchantí, zatímco v utrpení se zušlechťují.

    …ne každý, kdo dosáhne sjednocení s Bohem má schopnost vědění, tedy že by věděl co je pro něho správné nebo nesprávné?…
    S tím „sjednocením“ opatrně, zvlášť v tomto světě je přesnější termín „kontakt s Bohem“.
    V takovém případě jde jistě všechno lépe, ovšem i tak má Otec pro člověka plno překvapení i zkoušek, ať se ukáže.
    A je zde taky paradox: jestli cokoli od Otce neskončilo dobře, pak to ještě není konec.

   10. JK,

    teď tomu konečně rozumím. Mrzí mně, že jsem tihle věci nemohl studovat dříve. V porovnání s lidmi, kteří jsou na tom životně/egem lépe si připadám trochu zaostalý. Obzvlášť v době tranformace to není výhoda. Možná na to jsem tady přišel, abych to pochopil.
    Přeji vše nejlepší.

 5. Pan Staněk má pravdu ohledně zákonů Nejvyššího.

  Pro lid v naší ČR platí její ústava. Ta říká:

  Článek 2
  . . . . . .

  (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  Občanem státu je i prezident:
  Článek 54 Ústavy ČR
  . . . . . .

  (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

  Jestli pan Staněk měl na mysli to nejmenování dvou profesorů, tak je to celé popsáno zde:
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/univerzita-profesori-zeman-jmenovani-zaloba.A190114_124536_domaci_onkr

  Můj dotaz by mohl znít – měl právo to prezident nepodepsat? Pro úplnost ještě kopíruji ústavní slib prezidenta:
  „“Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

  To vědomí a svědomí ve slibu by již tady mohl někdo nazvat jako ezoterické plky.

  Poslední konstatování a i dotaz – jak lze prezidenta přinutit k podpisu něčeho, s čím nesouhlasí?

  Pan Pavel V. píše – „Za těchto okolností existuje elegantní, mravně čisté řešení – opustit postavení, ve kterém je morálně nepřípustné jednání přikázáno.“

  To by se Pavlovi V. asi líbilo.

  Pěkný den.
  Alois Vrobel

  1. Pan Pavel V. píše – „Za těchto okolností existuje elegantní, mravně čisté řešení – opustit postavení, ve kterém je morálně nepřípustné jednání přikázáno.“

   To by se Pavlovi V. asi líbilo

   Ale bylo by to nemravné řešení, protože prezident by zradil ty, kteří jej zvolili. A nasadili by za prezidenta loutku typu Drahoše. Právě o to pseudoaférou „nejmenování“ šlo. A jde těm, kterým se článek nelíbí.

  2. Aloisi,

   uvažujete jako sportovní fotbalový fanoušek: Náš obránce musí dodržovat pravidla hry. Když mu však soupeřův útočník uteče a jde sám na brankáře, musí se náš obránce řídit svým vědomím či svědomím a nezradit ty, kdo mu fandí – faulovat.

   Mluvil jsem s kamarádkou o prezidentu Zemanovi, že už vícekrát porušil zákon. Ona se usmála a pravila: „Možná ho porušil z dobrých důvodů.“ Úplně mi vyrazila dech. Přiznala, že nemá nic proti tomu, aby prezident zákon porušoval, že prezident je nad zákonem. Přemýšlel jsem, kde se u ní vzal tento středověký způsob myšlení. Mám za to, že je to důsledek habsburského absolutismu, kdy panovník měl nejvyšší moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Protože habsburská poroba trvala 300 let, absolutismus se stal nedílnou součástí české mentální výbavy – stal se součástí národního podvědomí.

   Ve volbách v březnu 1933 získal Hitler ve volbách 44% hlasů. V opakovaných volbách v listopadu téhož roku už měl 92% hlasů. Pak už zastával svůj úřad „v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“ – na zákony se neohlížel. A není pochyb, že jeho pochlebníci mu to schvalovali.

   1. Se zájmem jsem si přečetl článek pana Staňka i reakce. K Vaší diskuzi s Aloisem jen uvedu, že si oba všímáte prezidenta. Pan Staněk sice uvádí příklad zákonů na prezidentovi, ale podstatou článku je toto autorovo sdělení: „Zákony jsou dvojího druhu! Jedny jsou dané Bohy (Bohem), druhé vznikají lidskou úmluvou. Přičemž druhé jsou podřízeny prvnímu druhu.“

    Ateisté mohou namítnout, že Bůh není a že žádné takové zákony dané Bohem neexistují.

    Ale o to v diskuzi Vás a Aloise nejde.

    Denně jsou porušovány zákony lidské. Formou přestupků třeba v silniční dopravě, bez následků či s následky až hroznými. Formou drobných podvodů, drobných krádeží, trestní zákoník jich může nabídnout velkou škálu a nebo až velmi sofistikovaných podvodů, na kterých se vědomě podílejí třeba i právníci.

    Nedávno to tu bylo shrnuto – nečiň bližnímu svému to, co bys sám nechtěl, aby on udělal tobě /není to přesně/. Soudce by se zloděje, násilníka, podvodníka zeptal – chtěl bys aby taková krádež byla spáchána tobě, abys byl zmlácen, abys byl podveden vylákáním peněz? Odpověď by byla /většinová/, no nechtěl. A soudce by vyslovil trest.

    Ježíš Kristus zbavil člověka nemoci, která byla podle vyššího zákona akce a reakce tím nějakým následkem a řekl mu něco ve smyslu jdi, a již tak nečiň a nikomu o tom neříkej.

    Tvůrci lidských zákonů by se museli zbláznit, kdyby měli podchytit a stanovit trestné sazby za všechno chování a jednání lidí. Taková společnost která by toto měla by vůbec nebyla vyspělá, naopak. A tedy existuje „instrument“, vyšší zákon morálky a etiky, kde hraje roli vědomí a svědomí.

    Je dobře, že je to zakotveno ve slibech politiků. Ale vědomím a svědomím by se měl řídit každý.

    Trochu z oblasti ezoterických plků, jak to tu kdesi bylo nazváno. Bůh dal člověku rozum, intelekt, schopnost uvažovat, hodnotit ….., někomu víc, někomu míň. A člověk byl „poslán“ / ty uvozovky proto, že by se dalo o tom dlouze diskutovat/ do života v nejhrubší části Jeho stvoření, kde se duše učí jednat svým nástrojem tak, aby se mohla někdy, po jisté době „zácviku“ – vyučování a zkoušek, k Bohu navrátit. Bůh ji nechce špinavou, takovou, která je ovládána až nízkými pudy. Po jistém čase duše vyspívají a dokáží rozlišovat. A pak? Možná…..?

    Vrátím se k panu prezidentovi. Je jistou autoritou. Vy, jako otec můžete dát svému synovi úkol – ukliď v garáži. Syn pospíchá si hrát za klukama, odflákne úklid a Vy ho nepustíte. Musí to napravit. A třeba se to opakuje 2 x a Vy mu konkrétně ukážete, co udělal špatně /je to v rámci výchovy dítěte, ne?/ Prezident dostal návrh na jmenování, prohlédl si ho a rozhodl, že ne /vědomí a svědomí/, nejmenuje, nepodepíše. Kdo nemá prezidenta rád, ukáže – vida, nepodepsal, ignorant, je proti zákonu! Špatný prezident, to ten či ten by to udělal. Ne, jako Vy při tom přebírání úklidu od syna. Máte výhrady, nepřeberete.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   2. Vendo,

    ve svém přípisu demonstrujete vaši duši nevolníka, když píšete, že prezident je „jistou autoritou“. Z jakého důvodu? Protože byl zvolen do úřadu? Autoritu mu dodává zvolení nebo lesk úřadu? Nesmysl. Je to úředník žijící z daní daňových poplatníků. Člověk si může vybudovat takzvanou morální autoritu. Například když projeví odvahu a nepodlehne zastrašování ze strany totality. Může být Zeman autoritou, když on se té totalitě klaní? Může být autoritou, když byl nesčetněkrát přistižen při lži? Může být autoritou, když zesměšňuje boj proti alkoholismu a tabakismu? Může být autoritou, když v Číně propaguje holandskou firmu Home credit?

    Celý ten příklad o nedostatečném splnění úkolu uklidit garáž, který zadal otec synovi, kulhá na obě nohy. Copak je prezident v roli otce a ti profesoři v roli synů? Prezident ani není jejich nadřízeným.

    Prezident porušil zákon jelikož ví, že není, kdo by ho donutil k pořádku. Je to ukázka čiré zlovolnosti mocného člověka. Nicméně nelze říci, že lidé nemají žádnou obranu proti zneužití moci. Jan Werich kdysi řekl, že humor musí být pravdivý. Dlouho jsem nechápal, co tím mohl myslet. Později mi docvaklo, že humor je zbraní bezmocných a zdeptaných. Ti pomocí humoru tomu zlovolnému staříkovi dávají najevo, že pro ně je naprostá nula a on na oplátku nemůže udělat nic, aby tomu zabránil.

    Karel Jaromír Erben, Ester Kočičková: Polednice II

    U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo,
    bodejž si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo.
    V poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty,
    a mně hasne u vaření pro tebe ty zlobo, ty.

    Mlč, hle husar a kočárek, hrej si, tu máš kohouta,
    než kohout, vůz i husárek bum bác letí do kouta.
    A zas do hrozného křiku, i bodejž tě sršeň sám,
    že na tebe nezbedníku prezidenta zavolám.

    Pojď si proň, jen přijeď z Hradu, vem si ho zlostníka,
    a hle, kdos u světnice dvéře zlehka odmyká.
    Velká, hřmotná, tváře sivé, v šedém saku osoba,
    o berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podoba.

    Chr, hm, popelníček? Kristebože, odpusť hříchy propána,
    div že kouř ji neodvane, ejhle tuť ho – Zemana.
    Ke stolu se blíží tiše Miloš Zeman jako stín,
    matka hrůzou sorva dýše, dítě klopíc na svůj klín.

    A vinouc je zpět pohlíží – běda, běda dítěti,
    Miloš Zeman blíž se plíží, blíž a již je vzápětí.
    Již vztahuje po něm ruku, matka tisknouc ramena,
    pro Kristovu drahou muku klesá smyslů zbavena.

    Tu slyš, jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří,
    klika cvakla, dvéře letí, Ovčáček jde do dveří.
    Ve mdlobách tu matka leží. Znásilněna? Ne že ne.
    Prezidenta vzkřísil stěží, avšak dítě – zkouřené.

    Tak hezký, i když trošku uplakaný den

    P.

  3. Divím se – opravdu se divím, že někteŕí lidé nechápou rozdíl mezi „právem“ a „poviností“. Právo je výsada a je tady proto vždy možnost tuto výsadu využít, nebo nevyužít. Ale u povinnosti tahle výsada neexistuje! U „musí“ neexistuje žádná alternativa – ano a ne.

   1. Nejsem právník.
    Ústava, čl. 63

    (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

    Zákon 111/1998

    § 73

    Jmenování profesorem
    (1) Profesorem pro určitý obor jmenuje prezident republiky toho, kdo byl na jmenování profesorem navržen vědeckou nebo uměleckou radou vysoké školy v souladu s §74

    Návštěvníku, píšete:
    Právo je výsada a je tady proto vždy možnost tuto výsadu využít, nebo nevyužít.

    V tom §73 necítím povinnost prezidenta, že by musel. Využil práva nejmenovat?

    Ale ještě jednou, nejsem právník. A protože to nemá nic společného se zákony Boha, tak jen říkám. Však oni si s tím dotčení lidé poradí.

    Václav Žáček

   2. Toho člověka na jmenování doporučíme. Však prezident už si je přebere…
    Cosi to připomíná, z dějin.

   3. Zákony jsou psané logicky. Člověk nemusí být právníkem, aby smysl zákona pochopil. Je-li v zákoně napsáno, že úředník za nějakých podmínek něco vykoná a on to opravdu vykoná, zákon splnil. Pokud je tam napsáno, že něco vykoná, ale on to nevykoná, zákon nesplnil. Je to podobné, jako když otec řekne synovi: „Dnes uklidíš garáž“. Pokud ji syn neuklidí v domněnce, že rozkaz byl nezávazný, jelikož neobsahoval slovo musíš, se zlou se potáže.

    Přesto se najdou právníci (Nespala), kteří si zmíněné ustanovení zákona vykládají jako nezávazné. Vůbec mě to nepřekvapuje. Za mého mládí byl čtvereček kulatý a nikomu to nevadilo. Nyní se mílovými kroky do těch dob vracíme. O tom, zda je čtverec kulatý totiž rozhoduje většina voličů. Pokud rozhodne, že kulatý je, tak to tak bude.

    Něco podobného se týká střetu zájmů premiéra. Když Agrofert dostane státní, či evropskou dotaci, kdo na tom vydělá? Podle Babiše on sám na tom nevydělá, protože Agrofert momentálně jakoby není jeho majetkem. Až si Babiš vezme Agrofert zpět, bude Agrofert o ty přijaté dotace bohatší, takže i Babiš bude o ty dotace bohatší. To je logika, kterou zvládne školák na základním stupni. Nicméně budete-li denodenně v médiích opakovat, že čtverec je kulatý, věřte, že kulatý bude. Až tomu uvěří většina lidí, stane se kulatost čtverce pravdou.

    Je spor o pravdu politikou?

   4. Jak jsem napsal. Nejsem právník. Zaujal mě termín příslušnost v citaci Ústavy a pak možnost kompetenčního sporu, jako důsledek.

    S tímto od pana Staňka souhlasím a víc k tématu nemám. Ať se právníci zaměstnají a řeší – od toho tu jsou: „A nyní jak tuto situaci vidím já, kdybych byl tím neoprávněně odmítnutým kandidátem. Respektoval bych rozhodnutí zplnomocněného prezidenta bez řeči a soudního odvolávání. Kdybych byl po době opětovně ministrem a univerzitní radou navržen, přijal bych kandidaturu. A dále: Kdyby se právě popsané stalo, a já byl prezidentem, všiml bych si minulého neodvolání kandidáta. A uznal jej v duchu za státotvorného a „charaktera“. Podruhé jmenování navrženého podepsal! Ale právě proto, že se odvolal, a nutil mne jako prezidenta k podpisu, nepodepsal bych již nikdy! I za cenu mého odvolání z funkce prezidenta parlamentem. Právo svobody rozhodování, i špatně, dané mi Bohem, je mi a mělo by být všem Čechům nade vše lidské.“

    Václav Žáček

   5. „Právo svobody rozhodování, i špatně, dané mi Bohem, je mi a mělo by být všem Čechům nade vše lidské.“

    Vendo, Bůh vás jmenoval ředitelem zeměkoule? Podle toho, co píšete, jsou vaše práva bezbřehá, zatímco pro každého jiného platí, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda jeho bližního.

    Když má člověk právo svobodného rozhodování, měl Miloš Zeman právo tvrdit, že Peroutka napsal Hitler je gentleman? Má se Zeman omluvit, když o tom nepředložil důkaz?

   6. Proč Pavel překrucuje souvislosti? Píše:
    „Je to podobné, jako když otec řekne synovi: „Dnes uklidíš garáž“.“
    To je příkaz, Pavel opomenul vykřičník. Naprosto se to liší od věty v české ústavě:
    „(1) Profesorem pro určitý obor jmenuje prezident republiky toho, kdo byl na jmenování profesorem navržen vědeckou nebo…“
    Ústava píše neutrálně – a značí to, že prezident nesmí jmenovat někoho, koho nenavrhla vědecká rada. Není-li ústavou stanoven termín, už to sleduje volnost. Bylo by nesmyslné, aby prezident byl automatem.

 6. Výběr a jmenování profesorů vysokých škol se řídí zákonem 111/1998 Sb. Konkrétně ustanovením:

  § 73Jmenování profesorem
  Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

  V zákoně je napsáno, že prezident j m e n u j e. Pokud nejmenuje, porušil zákon. V zákoně není ani slovo o tom, že by si mohl vybírat z návrhů, které jsou mu předloženy. Je pravda, že v tomto případě prezident funguje jako notář – bere na vědomí, že profesor byl zvolen příslušným orgánem vysoké školy:

  § 74Řízení ke jmenování profesorem

  (1) V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

  (2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty nebo vysoké školy. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé; v návrhu se též uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje.

  (3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora příslušná vědecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná.

  (4) V uměleckých oborech může příslušná vědecká rada prominout uchazeči požadavek vysokoškolského vzdělání.

  (5) Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise té vědecké radě, která komisi schválila. Tato vědecká rada vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru.

  (6) Po přednášce se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Jedná-li se o vědeckou radu vysoké školy, předkládá po schválení návrh na jmenování profesorem ministrovi. V případě, že jde o vědeckou radu fakulty, předkládá návrh vědecké radě vysoké školy, která tajně hlasuje o předložení návrhu ministrovi. Ustanovení § 72 odst. 10 platí v obou případech obdobně.

  (7) Na řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

  (8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné.

  (9) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může být řízení ke jmenování profesorem zahájeno na vědecké radě vysokoškolského ústavu, která plní úkoly vědecké rady fakulty. Úkoly děkana pak plní ředitel vysokoškolského ústavu.

  Nemyslím si, že by toto pojednání mohlo změnit názor čtenářů, kteří jsou přesvědčeni, že pro vítěze voleb zákony neplatí, že pokud prezidentovi neklesnou volební preference, má se za to, že porušení zákona voliči schválili.

  1. → V zákoně je napsáno, že prezident j m e n u j e.

   :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. A tak to máte těžký. Vědecká rada navrhuje, president jmenuje. Do doby, než president jmenuje, stále se jedná o pouhopouhý návrh.

   Takže když president návrh akceptuje a jmenuje proti svému přesvědčení, případně presidentskému slibu, stane se z něj loutka kterou si každý na špagátku povodí, jak se mu hodí.

   Když návrh neakceptuje a nejmenuje, stane se loutka z vědecké rady, která mohla při výběru pochybit, když k rozhodnutí a jmenování nedošlo.

   Ostatně president je tuším ze své funkce zákonem nepostižitelný, takže pokud nejmenuje, je to nenapadnutelné.

   1. matko,

    je to přesně tak, jak jste řekla. Zákony z člověka dělají loutku. Když přijedu k železničnímu přejezdu a bliká červená, zastavím, i když vidím, že vlak je ještě velmi daleko, takže bych v pohodě přejel. Hrozně spěchám, někdo na mě čeká, ale já ho pro tu chvíli zradím a dodržím zákon.

    Bývalý Zemanův právník, Pavel Hasenkopf se pokoušel dokázat, že mohou nastat situace, kdy prezident objektivně splnit zákon nemůže. Vymyslel si případ, že vysoká škola navrhne, aby jmenoval profesorem koně. Může prezident jmenovat koně? Odpověď zní: Ano může, pokud je prezident také koněm. Na absurditu se nedá odpovědět jinak než absurditou.

    Ale vážně. Kdo má právo posuzovat, zda se člověk hodí pro nějakou funkci? Je to ten, kdo jeho práci rozumí. Rozumí prezident práci oněch kandidátů na profesory? Ani za mák. Prezident však řekl, že je nejmenoval kvůli jejich nedostatečné morální integritě (kvůli nepoctivosti). Může méně poctivý člověk posuzovat člověka poctivějšího, než je sám? To asi ne. Prezident by musel být poctivější, než oni kandidáti. Který úřad by mu takové dobrozdání vystavil? Takový úřad neexistuje. Je okolnost, že prezident získal důvěru voličů, dokladem jeho poctivosti? Naprosto ne. Historie zná řadu politiků zvolených drtivou většinou voličů a přece se z nich vyklubaly zrůdy. Neměli by ti odmítnutí kandidáti mít právo obhájit se před nezávislým orgánem, že poctiví jsou? Je správné, že byli prezidentem odsouzeni bez možnosti obhajoby?

   2. ad.
    pavel v17.6.2020 (23:55)

    * Mnozí na železničním přejezdu záměrně nezastaví, zastaví až na kolejích. Občas k tomu má člověk velmi blizoučko, zákon nezákon. Pokud se takto chová na silnici a zabije jiného motoristu, je velmi snadné se vymluvit na různé okolnosti, při nejhorším se odvolat, že podmíněný trest 2,5 roku je moc.
    Takže jako sorry, vymahatelnost plnění zákonů – jak pro koho, že ano.

    * objektivní plnění neobjektivních zákonů a trestů v rozporu s vědomím a svědomím – to je zábava, že ano….

    * právo posuzovat? Všiml jste si zajisté během svého pobytu zde, že tu se nic jiného nedělá, než že protějšky jsou posuzovány a souzeny. Jaké k tomu máme právo? Nehledě na styl invektiv, které jsou senzačním prostředkem pro mnohé….
    – tedy i bez partajkarty, která by osvědčovala ono právo posuzovat a soudit.
    – a presidenta posuzuje a soudí kdo? Nejsou snad oni novodobí partajníci, nebo jmenovaní či nejmenovaní profesoři též bez glejtu, který by jim to umožňoval?
    A různí ostatní, co ho nazývají různě a i dost vulgárně ? Jemu vyčítají vulgaritu, sami ale klesli mnohdy i hlouběji pod důstojné jednání. Jó, jejich tatíci někde zapomněli zavčas ohýbat.

    * ad. „…Je správné, že byli prezidentem odsouzeni bez možnosti obhajoby? “
    Jestli existuje ze zákona možnost odvolání a obhajoby netuším.
    Holt se střetlo vědomí a svědomí navrhovatelů s tím, kdo jmenuje a v presidentském slibu slíbil, jak bude jednat.¨
    Ostatně i president je odsuzován a jaké možnosti obhajoby má, rovněž netuším.

    * Ale jedno Vám napíši – dlouhá desetiletí jsem mlčela na různé invektivy z rodiny i blízkého okolí, neobhajovala jsem se proti napadání, invektivám. Varovala jsem manžela, že s tím je konec a začnu jednat. Tak se také stalo.

    Pokud se ten který nejmenovaný cítí dotčený, záleží na něm, jestli se dokáže obhájit. Nikoliv však zrůdně, jak je v dnešní době zvykem.
    Ostatně – obyčejným selským rozumem dost lidí rozezná i v dnešní době pouhé tlučhuby a lidi, kteří většinou jednají v souladu se svým vědomím a svědomím, ve prospěch státu.
    Čas ukáže, co a jak a kdo bude chtít, pochopí, další převrátí dějiny k obrazu svému.

   3. Pane Pavle V., když to tak čtu, tak jste jistě musel volit pana Drahoše a stále jste nevydýchal zvolení pana Zemana.

    Asi si tedy budete muset počkat na nové volby prezidenta a doufat, že lid pomůže zvolit Vašeho favorita.

    Lid je totiž zdrojem moci – viz.ještě jednou něco z  Ústavy ČR:
    Článek 2

    (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

    Pěkný den.
    Alois Vrobel

   4. Aloisi,

    vy víte kolika špinavostí se Miloš Zeman dopustil. Nikdy jste se nepokusil přinést nějaké argumenty na jeho obhajobu. A tak je vaším jediným argumentem, že vás, kdo podporuje Zemana, je více. Znovu opakuji, že stejný argument – široká podpora davu – používali všichni moderní totalitní vládcové.

    „Demokracie se může lehce stát vládou darebáků“
    Edmund Burke

    Hezký, spirituálně prožitý den přeje

    Pavel

   5. Pane,
    Alois přijde k mému počítači až zase v podvečer.
    Omlouvám se, že zareaguji já.

    Když máte pocit, ba asi i přímo pevnou jistotu v tom, že prezident M.Zeman je na nic, že koná proti zájmům státu, prostě je to podle Vás velezrada, tak konejte. To nepodepsání jmenování profesorů, to je nula nic.
    Ústava přece dává možnost :

    Článek 65

    (1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
    (2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
    (3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

    Tak prosím, jistě žijete v nějakém senátním obvodu, máte tedy svého senátora, tak byste měl neprodleně provést u něj návštěvu a vysvětlit mu, že proti Miloši Zemanovi je třeba ve smyslu odstavce 2/ vznést ústavní žalobu.

    Mluvím jen za sebe. Vy tady jen s přesvědčováním Aloise ztrácíte drahocenný čas. Konejte, budete klidnější. Když to dobře půjde, může tento prezident přijít o úřad !! Vy se tu snažíte přesvědčit doslova pár diskutujících, třeba tak deset. Není to málo? Není to ztráta času. Za sebe Vám prozradím, že nemám žádné možnosti, jak Vám v tom pomoci. Možná by do toho šel s Vámi pan M.Minář.

    Nevytváříte si Vy, doma, pěkně někde u kamen, takové alibi? Zapojte Senát, potažmo Ústavní soud a Poslaneckou sněmovnu a budete slavný !!

    Zdravím.
    Václav Žáček

    P.S. Škoda, že Vám již nemůže pomoci Edmund Burke. To by mělo pak velkou váhu, ta Vaše snaha.

   6. Vendo,

    je mi známo, že jste s Aloisem ve shodě.

    Začnu od konce vaší repliky. Píšete, že Edmund Burke už mi nemůže pomoci. Mýlíte se. Edmund Burke byl velikán ducha, takže on stále žije ve svém díle – ve svém slově. Vám to slovo nic neříká. Je to jako by bylo napsáno pro vás v neznámém jazyce. I když jeho slova znáte, význam vám uniká. Vysvětlím na triviálním příkladě, jak to myslím. S jedním kamarádem jsem probíral, jak je pro člověka důležitá svoboda. Když jsem skončil, on prohlásil: Svobody se nenajím. Ten člověk byl zaměřen na konzum a vše ostatní pro něj bylo bezvýznamné. Zdůrazňuji, že jde jen o příklad, jak může jednostranné zaměření člověka způsobit jeho nechápavost.

    Dále píšete, že bych měl na Miloše Zemana iniciovat ústavní žalobu. Ta už podaná byla. Senát ji schválil. V přiloženém článku jsou hlavní body obžaloby. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/senatori-jednaji-o-ustavni-zalobe-na-prezidenta-zemana-40290991

    Podle očekávání ústavní žalobu zamítla Poslanecká sněmovna, takže se žaloba k Ústavnímu soudu nedostala. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ustavni-zaloba-na-prezidenta-milos-zeman-snemovna_1909261015_zit

    Pro vás je neúspěch ústavní žaloby ve Sněmovně jistě v pořádku. Vždyť poslanci zamítli žalobu v souladu se svými pravomocemi, které jim udělil zákon. Demokratický proces byl dodržen, že? Věc je složitější. Poslanci hlasující ve prospěch Zemana tak učinili ve vlastním zájmu. Zeman „má v hrsti“ Babiše. Bez jeho podpory by tento trestně stíhaný premiér padl. S ním by padlo i ANO a jeho poslanci. Kdyby hlasovali proti Zemanovi, ohrožovali by své privilegované postavení.

    Za totality komunisté do omrzení opakovali, že jimi řízené orgány státní moci přesně dodržují zákony a že mají širokou podporu „lidu“. A měli svým způsobem pravdu, vždyť je volilo 99,9% voličů. Můžete namítnout, že volby nebyly regulérní. Avšak ani Babiš nevyhrál v regulérních volbách. Za prvé měl v rukou třetinu médií. Za druhé měl vysokou podporu dezinformačních webů. Přikládám ukázku, jak dezinformační weby pracují:https://www.forum24.cz/retezovymi-maily-se-siri-rencinovy-falsovane-vtipy-miri-na-seniory/

    Závěrem: Vendo, představte si, že by váš guru měl například nemanželský poměr. Určitě byste si položil otázku: Jak je možné, že ten člověk je na jedné straně v mystickém spojení se Stvořitelem a na druhé straně podvádí svou manželku? Určitě se shodneme, že byste mu přestal věřit. Tento příklad je úmyslně extrémní, aby hodně názorně ukázal, že spirituální člověk nemůže žít ve lži, že v takovém případě by se mystické spojení nepodařilo navázat. Já na mystiku věřím, ale jsem přesvědčen, že mystické spojení může navázat jen naprosto upřímný člověk. Pro mě jako katolíka to například znamená uznat všechny hříchy katolické církve, za něž se omlouval papež Wojtyla – například upálení Mistra Jana Husa. Musím pokorně přiznat, že někteří katoličtí kněží se těžce provinili zneužitím mládeže. Nemohu říci katolická církev je největší na světě, tak má pravdu. Bylo by to nesmírně falešné. A jsem rád, že katolická církev se už přestala holedbat, že ona jediná je ta správná. Papež Bergoglio veřejně mluví o své omylnosti.

    Názor není pravdivý, protože ho vyznává většina. Soudy rozhodují podle důkazů. Tak bychom se i my měli rozhodovat podle věcné stránky problému a ne podle mínění většiny. To platí i pro podlosti Miloše Zemana.

    Hodně spirituálních zážitků přeje

    Pavel

   7. Pavle V., dovolím si návrh ke zvážení. Spojte své úsilí a nasměrujte ho přes Senát a některé europoslance a žalujte na M.Zemana v Evropském parlamentu. To tu ještě nebylo a Evropa bude ráda, jak má silnou unii a jak umí vyhovět občanům naší republiky. Další prezidentské volby budou v r. 2023 a za dva roky by žalobníčci z ČR mohli uspět, ne?

    Budu zde zase až v neděli večer / i Alois/. Mějte se hezky a kdyby Vám počasí nedovolilo žádné aktivity venku, mohl byste se snažit ve volném čase pochopit mechanismus hlasování – co je to 3/5 většina v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. A vysvětlit pak zde, proč to v PS neprošlo.

    Na politické školení mužstva jste prostě odborník.

    Václav Žáček

   8. Vendo, dáváte mi nálepku, že provádím politické školení mužstva. To však probíhalo tak, že politrukovi nesměl nikdo oponovat. Pokud to přece učinil, bylo mu okamžitě vyhrožováno, že půjde k lopatě. Protože taková práce byla mizerně placená, byla to výhrůžka, že dotyčný bude třít bídu s nouzí. Vy stojíte na straně moci, na straně prezidenta a jeho přátel z komunistické strany a přesto mě označujete jako politruka. Jak falešné.

    Znovu argumentujete většinou. Jakoby se většina nemusela zabývat argumenty, jakoby většina měla automaticky pravdu. Historie ukazuje, že to bývá spíše naopak. Proč? Je-li člověk sám, skrývá své pudy, aby se neznemožnil. Je-li součástí davu, stává se jakoby anonymním a dá průchod pýše a sobectví. Jeho anonymita spočívá v tom, že takových, kteří odhodili zábrany, je hodně, takže on se mezi nimi ztratí.

    Vendo, stále ve mně sílí pocit, že vaše spiritualita je hen hraná. Neumím si jinak vysvětlit, že nepoužíváte duchovní (logické) argumety, ale argumenty davu, jaké používají lidé, jež Jirka Kunc nazýval „zkoprnělí asfaltéři“.

  3. http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Zla-bestie-uz-23-let-nici-Cesko-Uznavany-autor-sepsal-jak-ji-zabit-254294
   ekonom Pavel Kohout, jeho kniha: Úsvit, kritika politického systému a návrh nové Ústavy pro Českou republiku.
   Zrodila se zlá bestie – česká ústava
   „Výsledný text vznikl během týdne a je to znát. Zrodila se zlá bestie,“ říká Pavel Kohout. A čím je podle něj ústava špatná? Kromě jiného vágností a logickou nejednoznačností. „Co třeba znamená, že „přijaté zákony podepisuje prezident republiky“? Že má povinnost anebo právo podepsat přijaté zákony? A co se stane, když nepodepíše?“ ptá se ekonom.

   1. Co se stane, když prezident poruší zákon, ptá se Pavel Kohout. Tvůrci Ústavy pravděpodobně sázeli na to, že by si to nikdy nedovolil, protože by došel všeobecného odsouzení. Tento předpoklad se ukázal jako velmi naivní. Například Miloš Zeman veřejně lhal, že novinář Ferdinand Peroutka byl oslněn Hitlerem a napsal článek Hitler je gentleman. Zeman u soudu nepředložil žádný důkaz svého tvrzení a soud po něm vyžadoval omluvu. Zeman odmítl. Přesto si udržel vysoké preference. Nabízí se názor, že Ústava měla počítat s tím, že se prezident může takto zachovat a měla obsahovat ustanovení, která by ho donutila k pořádku. Pak by Ústava musela obsahovat i taková ustanovení jako že prezident nesmí provozovat flatulenci na veřejnosti, že nesmí provozovast kanibalismus s příslušnými sankcemi. Zdá se vám takový názor přitažený za vlasy, dovedený ad absurdum? Stalin, Hitler, Mao Ce-tung byli masoví vrazi. Přesto měli neotřesitelné voličské preference. To ukazuje, že když se vlády zmocní osoba s totalitními sklony, ani sebechytřeji napsaná ústava ji k pořádku nedonutí. Ukáže se, že voličské preference přebijí zákonnost.

    Člověk, který se v době totality chová rozumně, je považován za cvoka. Pavel Wonka se pokusil roku 1986 kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát – což bylo teoreticky v naprostém souladu se zákony, avšak v rozporu s uskutečňovanou právní praxí (za stejný čin byl odsouzen i jeho bratr Jiří). Potom byl ve vězení v Minkovicích surově bit, systematicky šikanován a týrán. Hodně „rozumných“ lidí řeklo: Byl to cvok a mohl si za to sám. Kdyby neprovokoval komunisty, nic by se mu nestalo.

 7. → Už to tu nemá úroveň ani IV. cenové skupiny. To se tu totiž můžou adepti na Alzheimera hádat do nekonečna a výsledek bude vždy NULA.

  Lojzíku, děkuju. Potvrdils mi jenom to, co zde vidím – s&h- už drahnou dobu. Loď bláznů, „daň za demogracyjy“, nic víc, aneb výsledek bude vždy NULA.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F_bl%C3%A1zn%C5%AF

  1. Zákon relativity říká: blázen vidí všechny normální jako blázny!
   A ateista (chytrej Honza) všechny věřící v cokoliv nehmotného jako hlupáky. Viz. Sisyfos Heřt: ukažte mi jeden atom lásky nebo přátelství a já uvěřím, že to existuje a není lidský výmysl!

 8. → Když přijedu k železničnímu přejezdu a bliká červená, zastavím, i když vidím, že vlak je ještě velmi daleko, takže bych v pohodě přejel. Hrozně spěchám, někdo na mě čeká, ale já ho pro tu chvíli zradím a dodržím zákon.
  _____________________ :-))))))))))))))) to je neuvěřitelný..:-))))))))))

  1. S tím úmyslem, aby to bylo neuvěřitelné, to také bylo napsáno. Když vás pan Staněk přesvědčuje, že porušení zákona je správné …

   1. Ateistovi pavel v : Ano, pan Staněk přesvědčuje, že je-li cokoliv zákonného v rozporu se zákony božími, je povinnost správní zákony nedodržet! Ateista pavel v tedy obhajuje udavače porušovačů zákonů v protektorátu, v padesátých létech, protože ti viděli nezákonné, a udali. Dnes třeba Zdechovský v orgánech EU zásobuje tyto „pravdami“ o nesprávných dotacích v ČR.
    A nahoře v poznámce pavel v zmínil, kolik „špinavostí“ se M.Zeman dopustil. On sám je určitě „ví“! (Odkud?) Ale tamtéž nedodává, kteří politici se jich nedopustili! Jmenovitě! Abychom věděli, které příště volit!Je vidět, že v případě skrýše pavel v se jedná o znalce metod politiky za vlády peněz a ateizmu a jejího zákulisí.

   2. Vy se považujete za člověka věřícího v Boha, ale jeho přikázání neznáte. Jedním z nich je nesoudit své bližní. Vůbec nikdo na světě nemá právo posuzovat morální integritu jiného člověka. Toto právo je vyhrazeno jen a jen Ježíši Kristu. Všimněte si, že ani světské soudy nikdy morální integritu nesoudí. Vždy soudí konkrétní čin a nikdy na základě většinového hlasování, ale podle důkazů. Když Miloš nepodepsal jmenování těch dvou profesorů, provinil se nejen proti Ústavě, ale i proti vůli Boží. Miloš sice uvedl, co se mu na těch pánech vybraných vysokou školou nelíbí, ale to nemá žádnou váhu. Pokud ti pánové nesplňují kritéria daná zákonem pro profesuru, musel by o tom proběhnout soud a ti pánové by museli dostat možnost se hájit.

    Na druhé straně proběhl soud, kde bylo Milošovi dokázáno, že lhal – Ferdinand Peroutka článek Hitler je gentleman nenapsal. Co dodat?

    Vladimír Iljič stanovil „leninské kritérium pravdy“ – pravda je to, co slouží zájmům dělnické třídy a jejímu předvoji, komunistické straně. Prostudujte si Bibli, jestli tam toto kritérium náhodou nenajdete :-)

    Hitlerem ovlivněné zákony nebyly platné. Zákonodárci, kteří je přijali, byli zvoleni nelegitimním způsobem. Porušování takových zákonů bylo oprávněné. Česká Ústava, Milošem porušená, byla na rozdíl od hitlerovského Německa schválena regulérně. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/senatori-jednaji-o-ustavni-zalobe-na-prezidenta-zemana-40290991

 9. → Lid je totiž zdrojem moci

  Hmm, moči možná, moci ani omylem…

  1. A ateista Honza sice poznal, že lid je tak leda zdrojem moči, ne moci. Ale neříká, kdo tím zdrojem moci je?

 10. Je to fakt síla to tady číst.
  Albert Einstein vytvořil teorii relativity. A jak napovídá název je vše relativní. Záleží jen na pozorovateli co vidí. A ono světe div se, to každý pozorovatel vidí jinak. Zákon je platný jen pouze, pokud se sním člověk ztotožní a uzná jej ve své osobní rovině za platný. To samé je s morálkou, což je soubor jakýsi základních pravidel, na kterých se společnost domluví. Jenže každý stát či civilizace má jinou morálku. Pak je jasné, že podle jedné morálky jedná člověk správně, ale podle jiné morálky koná nemorálně. Stejný skutek vytváří zcela protikladné hodnocení. Moralizovat a odsuzovat druhé je nepochopením toho, že každý z nás je samostatná individualita, která vidí a posuzuje tento svět ze svého úhlu pohledu. Každý máme právo na svůj pohled a sám Bůh nám tento pohled, naší svobodnou vůli nikdy nebere či nesebere. Názor ateisty v neexistenci Boha má stejnou váhu jako názor věřícího na existenci Boha.
  Nikdy nebudou existovat dvě bytosti, které se ve všem na 100% shodnou. Vlastně tento svět funguje naprosto správně a není potřeba na něm vůbec nic měnit. Veškeré diskuse jsou jen mlácením prázdné slámy. Svět je v každém okamžiku dokonalý. Pokud bych chtěl přece na tomto světě něco měnit, tak není potřeba složitě a násilně měnit druhé, ale stačí jen najít ten správný úhel pohledu abych znovu viděl dokonalost. Pokud ale někdo neustále hledá nedokonalost, bude vždy hledat ten úhel pohledu, ze kterého ona nedokonalost bude vidět. Záleží na každém z nás jaký úhel pohledu si zvolí. Tento správný úhel je těžké hledat, neboť nám v tom brání naše ego. Ego těžko připouští, že nic takového jako objektivní Pravda neexistuje. Ve stvoření je vše subjektivní.

  1. Marku,
   děkuji za tento příspěvek. Náš pohled na svět je stejný, naše souznění stále trvá.

  2. Marku,

   vy jste zastáncem morálního relativismu. Píšete: „podle jedné morálky jedná člověk správně, ale podle jiné morálky koná nemorálně“. Asi jste měl na mysli, že různé kulturní okruhy mají různá pravidla morálky. Váš názor naráží na obrovský problém: Představte si kulturu Třetí říše s kulturou židovskou. Podle té první je správné všechny židy vyhladit, podle druhé je to opačně. Troufl byste si ještě tvrdit, že obě kultury jsou rovnocenné, že vyhlazení židů je z určitého úhlu pohledu správné?

   Konečným důsledkem morálního relativismu je válka. Pokud neexistují obecně platné morální principy, nýbrž jen kulturně podmíněné morální principy, případný spor se zcvrkne na obhajování vlastních zájmů. Ty jsou principiálně rozdílné, takže mírové řešení sporu neexistuje. Je to politika, kdy člověk je člověku vlkem.

   Jiným neblahým důsledkem morálního relativismu je multikulturalismus. Podle něj jsou si všechny kultury rovnocenné. Tedy i kultury, kde je obyčejem kanibalismus či lidské oběti bohům.

   Kdybyste udělal průzkum ve všech kulturách, co jich na zemi je, drtivá většina lidí by vám řekla, že by chtěli v míru a pokoji vychovávat své děti. Všechny kultury mají jakéhosi společného jmenovatele a všichni lidé na světě disponují svědomím. To je zákon, který Bůh vepsal lidem do srdce.

   Pavel

   1. Pavle,

    píšete … Představte si kulturu Třetí říše s kulturou židovskou. Podle té první je správné všechny židy vyhladit, podle druhé je to opačně. Troufl byste si ještě tvrdit, že obě kultury jsou rovnocenné, že vyhlazení židů je z určitého úhlu pohledu správné?

    Obě kultury jsou si rovnocenné v právu na existenci. Když se tvořila kultura Třetí říše byli tvůrci či vyznavači přesvědčení o správnosti svých postojů. Ano!!! oni skutečně věřili, že za tehdejší nespravedlivý-nedokonalý svět můžou židé. Proto je nutné je vyhladit. Jen konečné řešení židovské otázky může přinést árijské rase ráj na zemi.
    Teď provedeme zhodnocení. To zhodnocení bude samozřejmě jak jinak SUBJEKTIVNÍ. Pohled pozorovatelé árijské rasy v roce 1939 – správný, morálně oprávněný, prospěšný.
    Pohled žida v roce 1939 – nesprávný, hrozný, likvidační, nemorální.
    Pohled můj, Pavla a všech normálních lidí v roce 2020 – nesprávný, hrozný, likvidační, nemorální.

    Pavle už konečně chápete subjektivitu ve stvoření. Pokud provedeme zhodnocení čehokoliv z více úhlu, bude se nám to samé jevit pokaždé jinak. Pokud nepochopíme jako lidstvo, že vše je subjektivní, že nikdy nemůžeme provést objektivní hodnocení čehokoliv, tak se neposuneme dále. Cokoliv na co pomyslíte může být zároveň v jednom okamžiku správné a zároveň nesprávné. A co na to Bůh. No nic. Bůh jako neutrální stacionarita umožní aby se projevilo cokoliv. Bez soudu, bez hodnocení. Ten soud a to hodnocení provedeme až my, kteří jsme ve stvoření. Jak budeme měnit úhel pohledu, tak se bude měnit i naše hodnocení. A o tom je celé stvoření.

    Problém lidstva je vypěstována závislost na neustálém hodnocení-posuzování čehokoliv kýmkoliv. Bez objektivního hodnocení nejsme schopni fungovat. Museli jsme si dokonce stvořit Boha soudce, který provede závěrečné a naprosto objektivní hodnocení naší tvorby ve stvoření. Přitom všechno toto je naprosto zbytečné. Přijmeme sebe i druhé takoví jací jsou, bez posuzování, bez hodnocení. Odpovědnost neseme jen za sebe. Zapomeňme na roli sebe jako spasitele druhých.

    PS: Samozřejmě platí co zaseješ to sklidíš a neb cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Jak se projevila ona sklizeň už všichni víme. Ale z pohledu árijce v roce 1039 to byla báječná doba.

   2. Marku,
    opět souhlas. A dokonce bych přitvrdil:
    „Cokoliv na co pomyslíte JE zároveň v jednom okamžiku správné a zároveň nesprávné.“

   3. ad – „Cokoliv na co pomyslíte JE zároveň v jednom okamžiku správné a zároveň nesprávné.“
    ______________

    Dg.: F20.9

   4. ad – „Cokoliv na co pomyslíte JE zároveň v jednom okamžiku správné a zároveň nesprávné.“
    ______________________

    Chtěla bych vidět, jak se v tak zmateném prostředí vychovávají děti.

   5. ad – Pohled můj, Pavla a všech normálních lidí v roce 2020 – nesprávný, hrozný, likvidační, nemorální.
    __________________________

    1. podle vaší teorie neexistuje kategorie „normálního člověka“, protože podle vás …….vše je subjektivní, ….nikdy nemůžeme provést objektivní hodnocení čehokoliv.
    Tzn. že v jednom příspěvku předkládáte dvě sobě si odporující tvrzení. Možná je to tzv. relativita, ale možná je to jenom ze soudku jsem nevím kdo, jdu nevím kam, chci nevím co.

    2. pohled váš, Pavla a neexistujících normálních lidí, který je podle vás nesprávný, hrozný, likvidační, nemorální, je správný nebo nesprávný nebo správný a nesprávný?

   6. Diagnóza schizofrenie? Je nás tady víc. Každý, kdo hovoří s Bohem nebo s anděly je vždycky schizofrenik:-))

   7. ad – Diagnóza schizofrenie?
    ____________

    Je bezva, že aspoň ten google vyhledavač funguje SPRÁVNĚ….:-))

   8. Konečně se tu řeší něco podstatného a dostali jste se ke kořenu věci. Přitom by stačilo pár tabletek pro každého a takové rozpravy o Bohu by jsme tu byli ušetřeni :D

   9. Marku, Lojzo, Věro,

    našel jsem řešení, jak by se zmíněné protichůdné názory daly bezproblémově skloubit. Stačilo by, abychom se shodli, že čtverec je kulatý.

    Hezký, slunečný den přeje

    dementní stařík (67)

   10. Pavle, já bych to viděla tak, že by bylo SPRÁVNÉ se trochu uzemnit a vrátit se zase hezky do kedluben…:-))

   11. Anonyme 2,

    …Zde je člověk jako rádio,a to je naladěné na určitou frekvenci…

    1) Takže člověk je podle vás naladěný bez vlastního přičinění? A je mu tím předurčen i celý jeho vývoj, celý jeho život?

    2) Co když jste vy sám naladěn a předurčen bez vlastního přičinění k tomu, abyste tady sděloval pitomosti (a jiné lidi skrz jejich odmítání posouval kupředu)?

    3) Pořád jste neodpověděl na důležitou otázku: jestli jste ze sebe vykořenil, nebo chcete vykořenit, všechny touhy – se snahou dostat se v psychickém vývoji (spíš v retardaci) pod zvířata, až někam ke kamenům – co vás pudí, abyste sem psal vaše nápady?

    4) Je to podle vás tak, že vy nemůžete za to, že sem píšete a co sem píšete?

  3. Také s tímto Markovým příspěvkem nemohu nesouhlasit až na jedno, to o svobodné vůli člověka.
   Lidi,tedy jejich těla jedou podle programů mysli. Nebo tu snad někdo umí popsat mechanismus jak něco sám od sebe vymyslí? Umí popsat jak to v mysli stvořil? V mysli se to jednoduše objevilo. Nepředchází tomu žádný vědomý tvůrčí proces. Prostě nás něco MAPADNE, stejně jako bandita svou oběť.

   1. Anonyme 2,
    je to Váš věčný problém. Lidé jsou tvořiví, tvůrčí a něco tvoří. Říká se, že myšlení bolí. Kdyby to bylo tak, jak Vy říkáte, tak by to myšlení nebolelo a šlo by to samo sebou.
    ad.: Nebo tu snad někdo umí popsat mechanismus jak něco sám od sebe vymyslí?

    Vědomí, myšlení nám umožňuje přemýšlet v minulosti, přítomnosti a budoucnosti a kombinací tohoto člověk opravdu dokáže něco vymyslet. Kdyby to uměli vymyslet andělé, tak jsme tady ku ho..u.

   2. Anonyme 2
    Myslím, že si rozumíme. Svobodnou vůli opravdu nemáme. Všechny možné myšlenky už tady jsou. Jsou předem definovány jako potencionalita. Naše vědomá mysl si je jen vybírá a vybírá si je ze sakra ohromného počtu. Pak máme dojem, že je tvoříme. Přitom je jen interpretujeme. Vědomí, které je vnořeno v nějaké definované realitě-Matrixu (třeba naše planeta Země) vybírá především ze souboru myšlenek dané reality. Naprostá většina vědomí není schopna přesahovat více Matrixů a není schopna tímto přesáhnou omezený koncept myšlení dané reality.

   3. ad. Marek22.6.2020 (19:29)
    „… Naprostá většina vědomí není schopna přesahovat více Matrixů a není schopna tímto přesáhnou omezený koncept myšlení dané reality….“

    * Bylo by to jako otevřít vějíř.

   4. Lojzo, taky nějak nechápu Anonyma 2, který píše :“Lidi,tedy jejich těla jedou podle programů mysli.“
    Vymyslel, že nejde nic cíleně vymyslet, prostě nás něco napadne jako bandita svou oběť. Jeden můj známý pravil o své kolegyni, která uklouzla na ledě a padla na hlavu,že se jí to tam může leda srovnat.
    Nevím, jak moje tělo údajně jede podle programů mysli. Snad mám naprogramováno v noci spát, nechat tělo i mysl odpočinout. To dokáže i pes, většinu noci spí a párkrát se otočí v pelechu. Většinou se točí doprava.
    A tím končím s pozorováním programů své mysli a dumání o vstupu bandity do mé mysli.

   5. Dostal jsem nápad, napadlo mě to.
    To samo o sobě říká, že se to děje bez mého přičinění.
    A jestli je někdo přesvědčen, že když ho napadne bandita, nebo divoké zvíře, tak to je jeho práce, tak ať v té představě klidně setrvá.

    A ještě jedna otázka, komu- čemu je vrcholně nepříjemné a nepřípustné kdyby člověk neměl svobodnou vůli? Egu, takže čím je silnější tím více toto přirozeně odmítá, protože ego si myslí jak je důležité a mocné.

   6. ad.: Egu, takže čím je silnější tím více toto přirozeně odmítá, protože ego si myslí jak je důležité a mocné.

    Anonyme 2,
    konečně bychom se mohli shodnout na nějakém kompromisu. Kdo má tedy ego (a to má každý), má tedy svobodnou vůli. Ta svobodná vůle je veliká podle toho, jaké má to ego.

    Vzdáním se ega nejsem NIC – splynu s Nicotou. Jelikož Vy jste pravděpodobně nějaký takový stav zažil, tak sem pořád tlačíte, že člověk žádnou svobodnou vůli nemá. Nějak se Vám to prostě popletlo, splývá Vám to v jedno a nejste schopen rozlišovat pojmy Jednota a Polarita.

   7. Anonyme 2,

    …Dostal jsem nápad, napadlo mě to. To samo o sobě říká, že se to děje bez mého přičinění…

    Pokud byste měl pravdu, pak by stejný nápad ve stejnou chvíli muselo dostat sedm miliard lidí. Ovšem to se nikdy nestalo, takže pravdu nemáte. O vaše osobní nápady se zkrátka musíte nějak přičinit, jako každý člověk. Proto také platí vývoj: čemu se věnujete, v tom se zdokonalujete.
    Bohužel to platí i pro negativa, i pro pitomosti.

    A tím je taky dáno, že každá teorie, nebo životní filosofie, která má v základech zabudovány pitomosti, musí v pitomostech pokračovat až do konce.

    Přičemž ty konce také podléhají vývoji, takže vždycky mohou být ještě horší, než jsou. Prostě vás kdykoli „ještě něco napadne“.

   8. „Pokud byste měl pravdu, pak by stejný nápad ve stejnou chvíli muselo dostat sedm miliard lidí. Ovšem to se nikdy nestalo, takže pravdu nemáte.“

    A podle jakého pravidla by to muselo napadnout všechny lidi?
    Sám nevíte, prostě vás to napadlo a musel jste to napsat.

   9. Lojzo,

    pokud ego zemře, tak tělo automaticky neumírá a namísto ega člověka okamžitě začne ovládat a řídit samotným princip neboli Bůh. Žádné splynutí s nicotou.
    Co se u člověka změní, bude na tom podobně jako ostatní příroda – zvíře. To vykonává sexuální spojení s opačným pohlavím, což mu je příjemné, ale neřeší, že to chce mít minimálně jednou týdně. Prostě až princip a geny zavelí, tak do toho jde v dané období znova. Člověk bez ega nebude také prožívat toužení a nebude vyhledávat sexuální potěšení, aby ukojil svou touhu. Ta je vždy od ega, takže jí mít už nemůže. Ale když se naskytne vhodná příležitost je normálně vzrušivý a může se pomilovat s protějškem. Prožije to, užije si to, ale není otrokem touhy to mít brzo zas a znova. A krom sexu to je obdobné i ve všem ostatním.
    A když nejsou touhy, tak není zklamání, vztek, násilí….

   10. Anonyme 2,

    …A podle jakého pravidla by to muselo napadnout všechny lidi?…

    Podle vašeho pravidla „nepřičinění“.
    To je přece u všech lidí (ovšem i u kamenů) stejné.

    Příklad: Slunce si nevybírá a osvětluje všechny lidi bez jejich přičinění.
    Takže kdybyste měl pravdu, stejně by to muselo dopadnout i s každým nápadem – napadl by bez výběru všechny lidi, bez jejich přičinění. A museli by se mu přizpůsobit, jako svitu Slunce.

    To se evidentně neděje, takže pravdu nemáte.

    A jestli jste ze sebe vykořenil, nebo chcete vykořenit, všechny touhy – se snahou dostat se ve vývoji (spíš v retardaci) pod zvířata, až někam ke kamenům – co vás pudí, abyste sem psal vaše nápady?

   11. ad.: Co se u člověka změní, bude na tom podobně jako ostatní příroda – zvíře. To vykonává sexuální spojení s opačným pohlavím, což mu je příjemné, ale neřeší, že to chce mít minimálně jednou týdně.

    Anonyme 2,
    Váš pohled na svět je úplně mimo mísu. Např. slon v ZOO, když nemá samici, tak klidně zuřivostí rozdupe svého ošetřovatele. Také samci v přírodě nedělají nic jiného, než v době říje se perou o samice. Takže zkuste kolem sebe pozorovat svět a potom tady pište nějaké závěry o zvířatech, že zvířata sex neřeší.

   12. JK
    slunce svítí na vše, ale myšlenky a nápady fungují na jiném primcipu, byť je to také vlnění a energie. Zde je člověk jako rádio,a to je naladěné na určitou frekvenci a na ní je nějaká rozhlasová stanice. Může se přelaďovat, ale nelze poslouchat všechny najednou.

   13. Lojza

    Jasně, že samci v říji soupeří o samice, ale mimo říji se nic neděje, a ty zvířata si neříkají, jak to vydržím až zase za rok. Takže sex zvířata neřeší stále, člověk skrze ego ano.

   14. ad.: Takže sex zvířata neřeší stále, člověk skrze ego ano.

    To už je fakt ego-postižení. Bůh stvořil zvířata, že mají říji několikrát v roce a člověka, který má sexuální touhy po celý rok a Vy v tom najdete opět EGO. To chce fakt mokrý hadr na egohlavu.

   15. ad – To chce fakt mokrý hadr na egohlavu.
    _____________

    :-)))))))))))

    …..na EZOhlavu….:-)))

   16. Venda k Lojzovi:

    ad/
    Lojza24.6.2020 (18:16)
    ad.: Takže sex zvířata neřeší stále, člověk skrze ego ano. . . . . . .

    Představte si, kdyby nechal Stvořitel to, že i žena, samice člověčí, by měla jednou za rok / a všechny ženy ve stejný čas / říjí, drtivá většina z nich by úspěšně otěhotněla a pak by se, např. v prosinci, devět měsíců od početí, začaly rodit děti!! To by byl mazec. V moderní civilizaci by se postavily v tento zimní měsíc vytápěné stany, co by porodnice, a už by to jelo na plný pecky !!

    To by se ta demografická křivka z toho až po…..a, že?

    Pěkný den.
    Venda

   17. ad.: v prosinci, devět měsíců od početí, začaly rodit děti!! To by byl mazec.

    Nestalo by se vůbec nic. Ta říje u zvířat je přece dána ročním obdobím a aby pak mláďata i samice měly co žrát.

    To v Sant Matu asi není, tak se více koukejte kolem sebe.

   18. Lojzo
    “ Bůh stvořil zvířata, že mají říji několikrát v roce a člověka, který má sexuální touhy po celý rok a Vy v tom najdete opět EGO“

    Bůh stvořil naprosto vše, takže i to EGO.

 11. A dále tiše prší,
  nebe se snoubí se zemí,
  mraky na zem pouští
  své břímě,
  snad od moře až nesené
  Zde – na,
  zde vláha, dar,
  co potřebuješ.

 12. Jestliže se zde nemohou nebo nechtějí někteří dobrat shody ohledně činnosti prezidenta, je možné prostě počkat, jak se k tomu „vyjádří“ Boží vůle. Jak dlouho jej ještě nechá ve funkci, vzhledem k tomu, že ve spirituálních kruzích se šíří informace, že karma zrychluje.

  1. → ve spirituálních kruzích

   A to je pěkně prosím kde? Můžete mi to přiblížit, upřesnit, specifikovat? Děkuji.

   1. Mezi spirituálně orientovanými lidmi. Leccos se dá najít na youtube. Například.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference