mapa stránek || vyhledávání

Informace k zamyšlení (1.)

Podle amerických vědců zbohatli lidé od 2. světové války o 100 %, ale nejsou šťastnější. Český rozhlas – 28. března 2010

Tento gen, který je neobvyklý, má uvnitř promotor, který znamená, že v sekvenci ve středu genu je předpis „ČTI MĚ“. Matt Ridley – Genom

Na molekulární biologii v éře po Watsonovi a Crickovi je revoluční to, že se stala digitální… strojový kód genů je záhadně počítačový. Matt Ridley – Genom

Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je potřeba, musíš to udělat.
(Internet)

Svět zaplavily stávky hnutí za klima.

Odborníci spočítali: kdyby vybouchly najednou všechny nukleární hlavice, byl by konec světa za 30 minut.

Před mnoha léty jsem se dočetl: „Žijeme čas Titaniku“, vzápětí jsem dodal: ale se šťastným koncem.

„Všechno, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.“ Niels Bohr (1885-1962), dánský fyzik, otec kvantové fyziky, NC (1922)

„Nekonečný je vesmír a lidská hloupost, ale s tím vesmírem si nejsem tak docela jist.“ Albert Einstein (1879-1955), německý fyzik a filosof, NC (1921)

„Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal vesmír.“ Galileo Galilei (1564-1642), italský fyzik, matematik a astronom

Zlatý řez: 1,618 033 988 749 894 848 … – iracionální číslo – nejpodivuhodnější číslo na světě
iracionální – vymykající se rozumu, rozumem nepochopitelný; nadsmyslný, protirozumový (slovník).

Zlatý řez v pentagramu znázorňuje písmena M, W, V, I

Na počátku bylo Slovo, to Slovo je Matka. Matka Příroda – Bohyně Marie s IQ 1 kvadrilion umocněný na třetí (1 plus 72 nul), naprogramovala vesmír. Program uložila na „Flash Drive“ o velikosti matematického bodu, z něhož je program promítán virtuálně – zdánlivě do tvaru krychle, jejíž hrana je dlouhá 1 kvadrilion umocněný na druhou světelných let (1 plus 48 nul). Krychle-vesmír se skládá ze šesti světů tvaru pyramid, v jejichž vrcholech se nachází etický Ráj, který je 12 000 krát větší než Země a je celý nádherný.

Svět není náboženský, ale technický a láskyplný. O tom se budeme moci přesvědčovat jednak v etickém Ráji i s výbavou a také při cestování v čase v celém vesmíru.
 

Wilibald M. Bolatzky
 

Poslední články autora:


hodnocení: 1
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

6 komentářů

 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozorovateln%C3%BD_vesm%C3%ADr
  „V současnosti je průměr pozorovatelného vesmíru odhadován na 93 miliard světelných let( 8,8E26 m)“
  To je hodně odlišné od v článku uvedeného :
  „zdánlivě do tvaru krychle, jejíž hrana je dlouhá 1 kvadrilion umocněný na druhou světelných let (1 plus 48 nul).“

  Komentář : Článek uvádí rozměr krychle 1E48 světelných let je 9,46E63 [m].Pozorovatelný vesmír má průměr 9,3E10 světelných let (8,8E26 [m]).To je (ne)poměr 37 řádů.
  Prostě s velkými čísly je třeba zacházet opatrně. Vesmír tak obrovský by byl prakticky prázdný. Sluneční soustava zaujímá prostor o poloměru asi 2 světelné roky. Pokud bychom jí (její hmotnosti) přiřadili ten 1E37 krát větší prostor, tak bude průměr asi 1E26 krát větší jak dnes známý vesmír.
  Astronomie říká :
  Úhrnná hmotnost našeho vesmíru činí 1E56,4 [kg] a jeho účinný objem je 1E79,4 [m3], (vypočtený dosahuje 1E80,8 m3). Jeho teoretická hustota vychází na 1E-23 kg/m3.
  Odhad počtu atomů ve vesmíru se bude hodně lišit podle toho, co budeme považovat za vesmír. Většinou bereme tzv. viditelná část vesmíru (kam až můžeme při současném stáří vesmíru při principu konstantní rychlosti světla dohlédnout). Můžeme se pak pokusit odhadnout počet atomů na 1E78, někdy se uvádí až 1E100.
  Prostě čísla, která uvádíte jsou absurdní i na vesmír. Krychle o hraně 1E48 světelných let má objem [(1E48*9,46E15)]3 ,(to celé na třetí) = 8,45E191 [m3]. Pak jedem atom (podle současné astronomie jich má vesmír sotva 1E100), bude v objemu 8,45E91 [m3], to je v objemu přesahujím o 11 řádů objem dnešního vesmíru, uvádí se jeho objem 1E80 m3.

 2. Pokud by Vesmír měl stáří 1 rok, tak by měl rozměr 2 světelné roky (světelný rok je délková jednotka: 1 ly)(Když po hypotetickém velkém třesku by světlo letělo rovnoměrně).
  Pak při udávaném stáří 13 mld let bych čekal rozměr, tedy průměr koule, kam až světlo doletělo, 26 miliard světelných let. (Počáteční inflace by snad nic moc nezměnily)
  Ovšem astrofyzik by mi to vysvětlil…

 3. ad/Svět není náboženský, ale technický a láskyplný. O tom se budeme moci přesvědčovat jednak v etickém Ráji i s výbavou a také při cestování v čase v celém vesmíru.

  Co berete? To ale musí být matroš?
  Alois

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference