mapa stránek || vyhledávání

Prána (3.) a pránájáma – závěr

Otevřel jsem téma, které někoho možná trochu zaujalo, někdo se mu již i věnuje v bohatých souvislostech a jiný by zase mohl naopak cítit, že píši nesmysly, a to z toho důvodu, že souvislosti současná civilizace nezná. Tady dodám, nedospěla k nim /snad ještě prozatím?/. Ten třetí přístup pak způsobuje i nezájem či až i odpor – nehmatatelné a bez důkazů. Připomínám jen, že některé věci, dění, výzkumy či jen myšlenky se i v dávných či méně dávných dobách zdály být také zcela iracionální. Vše odviselo od úrovně poznání posuzujícího subjektu. A tady je místo pro často opakované – „člověče, poznej sám sebe“. Primárně jsem se věnoval práně, ale ta neexistuje sama o sobě, nemá-li „pole“ působnosti.

V 1. části jsem uvedl tuto krátkou myšlenku: „Vše, od kusu kamene po lidský intelekt, je produktem jediné spolu působící substance zvané ákáš (éter). Všechny rozdíly tkví pouze ve větší nebo menší míře, v níž se ákáš v tom nebo onom stvoření projevuje. V materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. Tato síla působí na ákáš a vytvářela tak a stále vytváří a bude vytvářet všechny formy /stvoření/.“ Mimo ty dva základní pojmy jsem uvedl i další; mysl, duši či Sahansdal Kanval.

Z 2. části vyjmu jen jednu myšlenku a možná se budu z pohledu někoho opakovat…., že vývoj se děje především a právě v těchto dvou fenoménech /ákáša a prána/.

Zde je ještě několik doplňujících informací od půvabné mladé ženy k ákáši. /Ty dva přívlastky jsou pro ty, kteří nebudou chtít porozumět. Ti si pak po chvíli mohou vypnout zvuk a chvíli jen sledovat mimiku hezké ženy/: https://www.youtube.com/watch?v=2f-XjFdOYYo

/Pokud bych mohl poradit, poslechněte si něco od 2. minuty a cca třiceti sekund videa./

„Prána je totální kosmická energie……… a všechna energie je projevem této prvotní energie,“ napsal Ramurti S.Mishra:

Prána je životní energie……

Oheň hoří pránou, vítr fouká a řeky tekou pránou, úsměv na tváři, melodie v hudbě, kouzlo řeči, svit v očích, síla modlitby, to vše je projev prány, jakož i magnetismus, elektřina……

Prána se dodává smysly, potravou, vodou, vzduchem, sluncem……

Silný a zdravý člověk má nadbytek prány, neboli nervové síly, neboli vitality…….

Prána se spotřebovává myšlením, chtěním, vůlí, činy, pohybem……

Přebytek prány se ukládá v nervových centrech – čakrách………

Prána je spojovacím článkem mezi astrálním a fyzickým tělem…….

(Připouštím , že těchto pár příkladů může působit jako alegorické vyjádření.)

V tomto závěrečném díle na úvod doplním, že existuje tzv. éterické tělo. Někdo ho po studiu mnoha knih může nazvat jako našeho dvojníka. Jiný zase může říci, že je to součást astrálního těla, které tvoří poslední obal naší duše před vstupem do fyzického těla. Ano, obojí je správné. A někdo řekne, že nic takového neexistuje. Přesto k tomuto tělu pár slov. Jeho účelem je předávat hmotnému tělu právě tu životní sílu, pránu. Když někomu dám třeba sílu /formou energie z potravin…. berte to prosím jako příklad/, starám se tak o jeho zdraví. Když žíznícímu dám vodu, neumře žízní a také mu tak poskytnu to, co potřebuje k životu. Éterické tělo, předává-li nám pránu, dává nám to, co potřebujeme pro svůj život a zdraví. Toto éterické tělo nemá žádné vědomí; je sice na fyzické tělo navázáno, plní svoji zmíněnou roli, ale po smrti těla člověka se také spolu s ním rozkládá.

Tělo tak získává – přijímá pránu či, chceme-li, životní energii. Pominu teď, že éterické tělo přenáší i vědomí z astrálních sfér do mozku lidského těla a také do jeho nervového systému.

Tady ještě doplním, co sankrtské slovo prána vlastně znamená. Vyšlo ze spojení slov „pra“ a „an“. Ve velmi srozumitelném výkladu to spojení znamená to, že umožňuje pokračující život, zkráceně životnost. Do živého organismu, do těla, se dostává potravou a dýcháním. I přes kůži, samozřejmě plícemi a skrze trávící systém. Ten proces je neustálý, probíhá ve dne v noci nepřetržitě. Jistě někoho napadne otázka, co znečištěné ovzduší, co chemizace potravin, co jejich čerstvost? Nechtěl bych zacházet do velkých podrobností, ale pro příjem prány je lepší pobývat častěji v čisté přírodě, v lesích, u moře či v horách. /Vím o člověku, který by mohl podat velký výklad o ionizaci v naší atmosféře, o záporných iontech a jejich přínosu pro člověka…./ Strava, obzvláště ta tzv. živá, třeba makrobiotická, je opět lepší, než převařené, smažené či uzené potraviny, navíc s chemií v podobě mnoha aditiv, tzv. „éček“.

A tak se nyní rád dostávám k  zajímavému fenoménu, který má úzký kontakt s pránou, k čakrám!

V originále čakramům, v romantickém pojmenování z Indie jako k lotosovým květům – lotosům s různým počtem okvětních lístků, či trochu moderněji ke gangliím. Jsou to pro představu jakoby otáčející se kola – disky, jako energetická centra v těle. Mají tvar trychtýře se základnou na páteři. Čakry jsou umístěny na povrchu éterického těla, tedy asi půl centimetru od povrchu kůže. Člověk, který má jasnovidecké schopnosti je vidí, zrovna jako vidí v jejich otáčení a barvách třeba i zdravotní problémy. Poruchy organismu, těla a jeho funkcí /a teď již směřuji vše jen k člověku/ se dějí tak, že tato pránická životnost je někde různou měrou blokována. Jak jsem již v předchozím článku napsal, s pránou pracují terapeuti akupunktury a akupresury.

V lidském těle, po jeho povrchu i mírně nad ním, ale také v jeho různých hloubkách postupují tzv. nádí /zdroje uvádějí, že jich je přes 70 tisíc/, také se jim říká meridiány. Jsou to neviditelné kanály, kterými je životní pránická energie rozváděna po celém těle. Čakry bývají také spojovány s těmi orgány lidského těla, v jejichž blízkosti se nacházejí. Tělesná cvičení spolu se zvládnutou technikou dechu /viz. dále/ tyto dráhy pročišťují, zprůchodňují a je jisté, a přirovnání třeba k cévám, jejich průchodnosti pro krev to jen potvrzuje, že mít v pořádku i tento systém nádí je velmi důležité. Nejdůležitější jsou tři z nich, Ída na levé straně páteřního kanálu, Pingala na pravé a středová Sušmana.

Prána přechází do a přes jednotlivé čakry a ty mají vztah k jednomu či více tělesným orgánům a i endokrinním žlázám. Důležitá informace nabízí, že příjem a rozdělení životní pránické energie se musí dít rovnovážně; nadměrné množství prány může totiž ohrozit život organizmu stejně tak, jako její nedostatek. A tak pojem harmonie, harmonizovat, harmonizace je úzce spojen s technikami, které pracují s čakrami.

Rád bych nyní odkázal na zcela dostatečný popis čaker z Wikipedie. Lze se tam v přehledné tabulce dočíst opravdu mnoho ke každé z nich.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

Pár doplňujících informací: Židovská kabala má pro čakry také své označení, známý může být třeba výraz Sefira, Božská jména či Andělská jména. Zrovna tak i súfismus, mystické učení islámu, zná čakry. Barvy jejich vyzařování se mohou u některých zdrojů lišit. Důležité je vědět, že tyto čakry „lidského těla“ jsou odrazem vyšších čaker, které se tak reflektují /a má to svůj účel/ z vyšších úrovní do lidského těla. Také některé zdroje uvádějí spojitosti s hudebními tóny, které doprovázejí jejich vyzařování. Také se k jednotlivým čakrám přidělují ovládající božstva, kupříkladu kořenová čakra přináleží božstvu Ganéša….

Z mé vlastní praxe uvedu jednu až úsměvnou historku. Ve věku asi 32 let jsem byl na jednom z prvních kurzů jógy, kde byla jednak zajištěna vynikající čistá /sattvická/ strava a jednak skvělé vedení lektorů. V tabulce čaker zjistíte, že každá čakra má svoji tzv. semennou mantru. Zpíváním těchto manter, spojeném s dechovým cvičením a příslušnou vizualizací, se lidský organismus velmi posiluje a takovéto cvičení, navíc prokládané krátkou relaxací, velmi významně nahrazuje spánek. A na tomto kurzu, po právě takovém cvičení, jsme po večerce postupně přicházeli do společenské místnosti, ti z nás, kteří byli nabiti energií a nemohli spát. Z cca 40 účastníků jich prožilo toto zharmonizování čaker až k jejich správné funkci asi dvacet. V té době nebylo nic známo o nahrazení potravy pránickou energií. Na vlastní kůži jsem však poznal, že vyladění čaker /opět zdůrazňuji, že jsou k tomu patřičné techniky/ způsobí, že adept nemá hlad a jeho příjem stravy může být tak značně omezen.

A ještě jeden zajímavý postřeh, tentokráte z praxe meditace. Jogíni postupují svými technikami od první čakry až k sedmé, kde doufají v napojení se na vyšší vědomí. Mystici poukazují na zbytečnou ztrátu času, protože ten výstup u jejich praxe vhledu se děje již přes šestou čakru, tzv. třetí oko. Nižších čaker si všímají jen minimálně, a to v takové míře, která zajišťuje podporu zdravotního aspektu. Jejich styl života přináší pro toto nezanedbávání to základní, tj. průchodnost čaker a jejich vzájemnou harmonizaci a tak i zdravé fungování tělesných funkcí.

Určitě se mezi vyspělými čtenáři zde na stránkách gnosis najdou někteří s již jistou znalostí jednoho velmi nebezpečném fenoménu, a to i přesto, že pro jeho získání postupuje nějaký tzv. praktik velké nebezpečí. Může se stát, že risk na jedné straně triumfuje a chce získat něco až zázračného, co jiní lidé nemají…. prostě ego, touha být v popředí. Jde o sílu zvanou KUNDALÍNI. V českém překladu se ji říká Hadí síla. Lze ji identifikovat jako svinutou, skrytou, neprobuzenou energii, která je umístěna na spodu páteře těsně nad nejnižším centrem /múl čakrou/. Pokud se rozvine, odvíjí se jako had a stoupá podél míchy; dává tomu, kdo tuto praxi provádí, nadpřirozené vlastnosti. Není třeba připomínat, že ego některých lidí by po ní mohlo toužit. Vzpomenul jsem mystiky. Ti praxi k jejímu získání, protože je nebezpečná, striktně odmítají. Již cesta k ní spíše zastaví jakýkoliv duchovní vzestup, je nebezpečná i mentálnímu a fyzickému zdraví. Píši těchto pár řádků pod dojmem své vlastní zkušenosti s ní. A také píši o ní v souvislosti s čakrami, ale její probuzení lze vyvolat i nezvládnutím pokusů o ovládnutí prány. A toto již směřuje k tomu, že se zmíním o ovládnutí tvůrčí síly vesmíru naší dimenze.

PRÁNÁJÁMA

Kdo nahlédl pod pokličku této techniky, která je velkou součástí královské jógy, ví, o čem to bude. Někdo ale může nepřesně napsat, že to je dechové cvičení. Pamatujeme naše tělocvikáře – dýchejte zhluboka. Ano, dech je primární, ale protože teď již bylo objasněno, že ten dodává tělu a jeho životnosti pránu, jde jistě o něco víc. Pránájáma je vědomá práce s dechem a energií. Jóga Pataňdžálího říká stručně – je to ovládnutí prány, životní síly. Toto tvrzení podpoří objasnění sanskrtského významu. Prána, ta tu již byla, ájáma značí ovládat, řídit či kontrolovat.

Samotné dýchání nikdo žádného člověka neučí. Je to prvotní projev života, první nádech a pak miliony dalších a na konci poslední výdech a konec lidského fyzického těla. Je zajímavé, že v Indii se délka života posuzuje výdechem a nádechem, jejich kvalitou. Křesťané říkají, že jejich svíčka života dohořívá, nevědí, jak je dlouhá, jestli již zbývá jen nějaký malý zbytek, než její plamínek zhasne úplně. Jogíni počítají život na počty nádechů a výdechů, ale také nevědí, kolik jim jich bylo do života dáno. A je logické, pokud to přijmeme, že pomalé dýchání život prodlužuje.

Pránájáma nabízí mnoho technik, která jsou pro zdraví člověk přínosné. Ať již jde o zvládnutí plného dechu, naplnění plic tzv. břišním, hrudním a podkličkovým nádechem. Když již nic jiného, zvětšuje plný dech vitální kapacitu plic. Vskutku příjemné je rytmické dýchání. Rytmů je mnoho, zpočátku si adept počítá v duchu sekundy pro nádech a výdech. Později se však rytmický dech dostává „pod kůži“. Praktická rada – chcete-li se zklidnit, nadechněte třeba na čtyři sekundy a vydechujte delším výdechem, třeba na osm sekund. A opačně, nabudit se můžeme, když se nadechneme třeba v rozmezí šesti sekund a vydechneme prudce za tři sekundy. Pak tu jsou polarizační dechy. Jóga a techniky dechu znají dualitu a tyto dechy opět, již jsem to použil, harmonizují. Existují techniky šumivých dechů, chladivých či zahřívacích. Velmi přínosné jsou techniky tzv. kovářských měchů, kdy nádechy a výdechy provází zvuk podobný sešlapáváním měchů. V sanskrtu mají název bhastrika. V době „koronavirové“ pauzy ve cvičení jógy jsme předal mým přátelům techniku tzv. expresní bhastriky, která jednak značně provětrá plíce, dodá kyslík, odstraní významně zplodiny a jednak učí plnému dechu.

Technik pránájámy je opravdu mnoho. Je však třeba vyslovit důrazné varování. Je lepší začínat velmi pozvolna a nejlépe pod vedením někoho, kdo má již zkušenosti. Zvláště zastavení dechového cyklu po nádechu a výdechu přináší necvičenému člověku i možné problémy a je dobré si proto nastudovat všechny kontraindikace, kdy co mohu, kdy se raději vyhnout, kdy co nesmím. Platí zásada dýchat i vydechovat nosem a platí zásada nespěchat v osvojování. Mysl by chtěla, ego by se rádo předvedlo, ale znáte to rčení o tom, že „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“ /Jan Ámos Komenský/

Omlouvám se všem, že více již k pránájamě nenapíši. Níže uvádím odkazy, které mohou prohloubit nejen teoretické znalosti, ale mohou přivést zájemce na praktickou cestu vnitřního života, kde mají techniky pránájámy své místo.

Znalý čtenář a praktik by mohl namítnout či i doporučit, že jsem mohl ještě popsat třeba k práně víc, její funkce či modifikace; prána jako energie zodpovědná za příjem, o vjáně jako energii z ní, zodpovědné za distribuci přijatého, o samáně, která má na starost zpracování přijatého, o udáně, která umožňuje využití a novou tvorbu na vyšší úrovni, o apáně, která představuje energii výdeje. Mohl? Dnes se dá vše vyhledat.

Opravdu dnes existuje mnoho zdrojů informací. Internet je nabízí a čtenář může studovat až do svého soudného dne. Důležitá je však u všeho vždy praxe, ta se počítá. Věda často nemůže podat o něčem praktický důkaz. Něco vypočítá a přidá nádherné i složité teorie. Pránájáma je však dosažitelná každému. Doporučuji však – nespěchejte, i pomalý vyhrává závod.

Na závěr si dovolím několik odkazů:

http://internetweek.cz/proroci/akasa-podle-edgara-cayceho – ákáša podle E. Cayceho
https://www.yogapoint.cz/joga/filozofie-jogy/co-je-prana/ – o práně
https://www.worldpranichealing.com/cs/energy/what-is-prana/ – prána i éterické tělo
https://www.youtube.com/watch?v=xVupnWkz3IY – nějaké základy kolem dýchání
http://www.joga-online.cz/pranajama/plny-jogovy-dech – plný jógový dech
http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/harmonizacni_cviceni/Pranajama.html – o harmonii
https://mocvedomi.cz/co-je-kundalini-energie-a-jak-ji-v-sobe-muzete-probudit/ – o kundalini
 

Václav Žáček
/Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference