mapa stránek || vyhledávání

Prána (3.) a pránájáma – závěr

Otevřel jsem téma, které někoho možná trochu zaujalo, někdo se mu již i věnuje v bohatých souvislostech a jiný by zase mohl naopak cítit, že píši nesmysly, a to z toho důvodu, že souvislosti současná civilizace nezná. Tady dodám, nedospěla k nim /snad ještě prozatím?/. Ten třetí přístup pak způsobuje i nezájem či až i odpor – nehmatatelné a bez důkazů. Připomínám jen, že některé věci, dění, výzkumy či jen myšlenky se i v dávných či méně dávných dobách zdály být také zcela iracionální. Vše odviselo od úrovně poznání posuzujícího subjektu. A tady je místo pro často opakované – „člověče, poznej sám sebe“. Primárně jsem se věnoval práně, ale ta neexistuje sama o sobě, nemá-li „pole“ působnosti.

V 1. části jsem uvedl tuto krátkou myšlenku: „Vše, od kusu kamene po lidský intelekt, je produktem jediné spolu působící substance zvané ákáš (éter). Všechny rozdíly tkví pouze ve větší nebo menší míře, v níž se ákáš v tom nebo onom stvoření projevuje. V materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. Tato síla působí na ákáš a vytvářela tak a stále vytváří a bude vytvářet všechny formy /stvoření/.“ Mimo ty dva základní pojmy jsem uvedl i další; mysl, duši či Sahansdal Kanval.

Z 2. části vyjmu jen jednu myšlenku a možná se budu z pohledu někoho opakovat…., že vývoj se děje především a právě v těchto dvou fenoménech /ákáša a prána/.

Zde je ještě několik doplňujících informací od půvabné mladé ženy k ákáši. /Ty dva přívlastky jsou pro ty, kteří nebudou chtít porozumět. Ti si pak po chvíli mohou vypnout zvuk a chvíli jen sledovat mimiku hezké ženy/: https://www.youtube.com/watch?v=2f-XjFdOYYo

/Pokud bych mohl poradit, poslechněte si něco od 2. minuty a cca třiceti sekund videa./

„Prána je totální kosmická energie……… a všechna energie je projevem této prvotní energie,“ napsal Ramurti S.Mishra:

Prána je životní energie……

Oheň hoří pránou, vítr fouká a řeky tekou pránou, úsměv na tváři, melodie v hudbě, kouzlo řeči, svit v očích, síla modlitby, to vše je projev prány, jakož i magnetismus, elektřina……

Prána se dodává smysly, potravou, vodou, vzduchem, sluncem……

Silný a zdravý člověk má nadbytek prány, neboli nervové síly, neboli vitality…….

Prána se spotřebovává myšlením, chtěním, vůlí, činy, pohybem……

Přebytek prány se ukládá v nervových centrech – čakrách………

Prána je spojovacím článkem mezi astrálním a fyzickým tělem…….

(Připouštím , že těchto pár příkladů může působit jako alegorické vyjádření.)

V tomto závěrečném díle na úvod doplním, že existuje tzv. éterické tělo. Někdo ho po studiu mnoha knih může nazvat jako našeho dvojníka. Jiný zase může říci, že je to součást astrálního těla, které tvoří poslední obal naší duše před vstupem do fyzického těla. Ano, obojí je správné. A někdo řekne, že nic takového neexistuje. Přesto k tomuto tělu pár slov. Jeho účelem je předávat hmotnému tělu právě tu životní sílu, pránu. Když někomu dám třeba sílu /formou energie z potravin…. berte to prosím jako příklad/, starám se tak o jeho zdraví. Když žíznícímu dám vodu, neumře žízní a také mu tak poskytnu to, co potřebuje k životu. Éterické tělo, předává-li nám pránu, dává nám to, co potřebujeme pro svůj život a zdraví. Toto éterické tělo nemá žádné vědomí; je sice na fyzické tělo navázáno, plní svoji zmíněnou roli, ale po smrti těla člověka se také spolu s ním rozkládá.

Tělo tak získává – přijímá pránu či, chceme-li, životní energii. Pominu teď, že éterické tělo přenáší i vědomí z astrálních sfér do mozku lidského těla a také do jeho nervového systému.

Tady ještě doplním, co sankrtské slovo prána vlastně znamená. Vyšlo ze spojení slov „pra“ a „an“. Ve velmi srozumitelném výkladu to spojení znamená to, že umožňuje pokračující život, zkráceně životnost. Do živého organismu, do těla, se dostává potravou a dýcháním. I přes kůži, samozřejmě plícemi a skrze trávící systém. Ten proces je neustálý, probíhá ve dne v noci nepřetržitě. Jistě někoho napadne otázka, co znečištěné ovzduší, co chemizace potravin, co jejich čerstvost? Nechtěl bych zacházet do velkých podrobností, ale pro příjem prány je lepší pobývat častěji v čisté přírodě, v lesích, u moře či v horách. /Vím o člověku, který by mohl podat velký výklad o ionizaci v naší atmosféře, o záporných iontech a jejich přínosu pro člověka…./ Strava, obzvláště ta tzv. živá, třeba makrobiotická, je opět lepší, než převařené, smažené či uzené potraviny, navíc s chemií v podobě mnoha aditiv, tzv. „éček“.

A tak se nyní rád dostávám k  zajímavému fenoménu, který má úzký kontakt s pránou, k čakrám!

V originále čakramům, v romantickém pojmenování z Indie jako k lotosovým květům – lotosům s různým počtem okvětních lístků, či trochu moderněji ke gangliím. Jsou to pro představu jakoby otáčející se kola – disky, jako energetická centra v těle. Mají tvar trychtýře se základnou na páteři. Čakry jsou umístěny na povrchu éterického těla, tedy asi půl centimetru od povrchu kůže. Člověk, který má jasnovidecké schopnosti je vidí, zrovna jako vidí v jejich otáčení a barvách třeba i zdravotní problémy. Poruchy organismu, těla a jeho funkcí /a teď již směřuji vše jen k člověku/ se dějí tak, že tato pránická životnost je někde různou měrou blokována. Jak jsem již v předchozím článku napsal, s pránou pracují terapeuti akupunktury a akupresury.

V lidském těle, po jeho povrchu i mírně nad ním, ale také v jeho různých hloubkách postupují tzv. nádí /zdroje uvádějí, že jich je přes 70 tisíc/, také se jim říká meridiány. Jsou to neviditelné kanály, kterými je životní pránická energie rozváděna po celém těle. Čakry bývají také spojovány s těmi orgány lidského těla, v jejichž blízkosti se nacházejí. Tělesná cvičení spolu se zvládnutou technikou dechu /viz. dále/ tyto dráhy pročišťují, zprůchodňují a je jisté, a přirovnání třeba k cévám, jejich průchodnosti pro krev to jen potvrzuje, že mít v pořádku i tento systém nádí je velmi důležité. Nejdůležitější jsou tři z nich, Ída na levé straně páteřního kanálu, Pingala na pravé a středová Sušmana.

Prána přechází do a přes jednotlivé čakry a ty mají vztah k jednomu či více tělesným orgánům a i endokrinním žlázám. Důležitá informace nabízí, že příjem a rozdělení životní pránické energie se musí dít rovnovážně; nadměrné množství prány může totiž ohrozit život organizmu stejně tak, jako její nedostatek. A tak pojem harmonie, harmonizovat, harmonizace je úzce spojen s technikami, které pracují s čakrami.

Rád bych nyní odkázal na zcela dostatečný popis čaker z Wikipedie. Lze se tam v přehledné tabulce dočíst opravdu mnoho ke každé z nich.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

Pár doplňujících informací: Židovská kabala má pro čakry také své označení, známý může být třeba výraz Sefira, Božská jména či Andělská jména. Zrovna tak i súfismus, mystické učení islámu, zná čakry. Barvy jejich vyzařování se mohou u některých zdrojů lišit. Důležité je vědět, že tyto čakry „lidského těla“ jsou odrazem vyšších čaker, které se tak reflektují /a má to svůj účel/ z vyšších úrovní do lidského těla. Také některé zdroje uvádějí spojitosti s hudebními tóny, které doprovázejí jejich vyzařování. Také se k jednotlivým čakrám přidělují ovládající božstva, kupříkladu kořenová čakra přináleží božstvu Ganéša….

Z mé vlastní praxe uvedu jednu až úsměvnou historku. Ve věku asi 32 let jsem byl na jednom z prvních kurzů jógy, kde byla jednak zajištěna vynikající čistá /sattvická/ strava a jednak skvělé vedení lektorů. V tabulce čaker zjistíte, že každá čakra má svoji tzv. semennou mantru. Zpíváním těchto manter, spojeném s dechovým cvičením a příslušnou vizualizací, se lidský organismus velmi posiluje a takovéto cvičení, navíc prokládané krátkou relaxací, velmi významně nahrazuje spánek. A na tomto kurzu, po právě takovém cvičení, jsme po večerce postupně přicházeli do společenské místnosti, ti z nás, kteří byli nabiti energií a nemohli spát. Z cca 40 účastníků jich prožilo toto zharmonizování čaker až k jejich správné funkci asi dvacet. V té době nebylo nic známo o nahrazení potravy pránickou energií. Na vlastní kůži jsem však poznal, že vyladění čaker /opět zdůrazňuji, že jsou k tomu patřičné techniky/ způsobí, že adept nemá hlad a jeho příjem stravy může být tak značně omezen.

A ještě jeden zajímavý postřeh, tentokráte z praxe meditace. Jogíni postupují svými technikami od první čakry až k sedmé, kde doufají v napojení se na vyšší vědomí. Mystici poukazují na zbytečnou ztrátu času, protože ten výstup u jejich praxe vhledu se děje již přes šestou čakru, tzv. třetí oko. Nižších čaker si všímají jen minimálně, a to v takové míře, která zajišťuje podporu zdravotního aspektu. Jejich styl života přináší pro toto nezanedbávání to základní, tj. průchodnost čaker a jejich vzájemnou harmonizaci a tak i zdravé fungování tělesných funkcí.

Určitě se mezi vyspělými čtenáři zde na stránkách gnosis najdou někteří s již jistou znalostí jednoho velmi nebezpečném fenoménu, a to i přesto, že pro jeho získání postupuje nějaký tzv. praktik velké nebezpečí. Může se stát, že risk na jedné straně triumfuje a chce získat něco až zázračného, co jiní lidé nemají…. prostě ego, touha být v popředí. Jde o sílu zvanou KUNDALÍNI. V českém překladu se ji říká Hadí síla. Lze ji identifikovat jako svinutou, skrytou, neprobuzenou energii, která je umístěna na spodu páteře těsně nad nejnižším centrem /múl čakrou/. Pokud se rozvine, odvíjí se jako had a stoupá podél míchy; dává tomu, kdo tuto praxi provádí, nadpřirozené vlastnosti. Není třeba připomínat, že ego některých lidí by po ní mohlo toužit. Vzpomenul jsem mystiky. Ti praxi k jejímu získání, protože je nebezpečná, striktně odmítají. Již cesta k ní spíše zastaví jakýkoliv duchovní vzestup, je nebezpečná i mentálnímu a fyzickému zdraví. Píši těchto pár řádků pod dojmem své vlastní zkušenosti s ní. A také píši o ní v souvislosti s čakrami, ale její probuzení lze vyvolat i nezvládnutím pokusů o ovládnutí prány. A toto již směřuje k tomu, že se zmíním o ovládnutí tvůrčí síly vesmíru naší dimenze.

PRÁNÁJÁMA

Kdo nahlédl pod pokličku této techniky, která je velkou součástí královské jógy, ví, o čem to bude. Někdo ale může nepřesně napsat, že to je dechové cvičení. Pamatujeme naše tělocvikáře – dýchejte zhluboka. Ano, dech je primární, ale protože teď již bylo objasněno, že ten dodává tělu a jeho životnosti pránu, jde jistě o něco víc. Pránájáma je vědomá práce s dechem a energií. Jóga Pataňdžálího říká stručně – je to ovládnutí prány, životní síly. Toto tvrzení podpoří objasnění sanskrtského významu. Prána, ta tu již byla, ájáma značí ovládat, řídit či kontrolovat.

Samotné dýchání nikdo žádného člověka neučí. Je to prvotní projev života, první nádech a pak miliony dalších a na konci poslední výdech a konec lidského fyzického těla. Je zajímavé, že v Indii se délka života posuzuje výdechem a nádechem, jejich kvalitou. Křesťané říkají, že jejich svíčka života dohořívá, nevědí, jak je dlouhá, jestli již zbývá jen nějaký malý zbytek, než její plamínek zhasne úplně. Jogíni počítají život na počty nádechů a výdechů, ale také nevědí, kolik jim jich bylo do života dáno. A je logické, pokud to přijmeme, že pomalé dýchání život prodlužuje.

Pránájáma nabízí mnoho technik, která jsou pro zdraví člověk přínosné. Ať již jde o zvládnutí plného dechu, naplnění plic tzv. břišním, hrudním a podkličkovým nádechem. Když již nic jiného, zvětšuje plný dech vitální kapacitu plic. Vskutku příjemné je rytmické dýchání. Rytmů je mnoho, zpočátku si adept počítá v duchu sekundy pro nádech a výdech. Později se však rytmický dech dostává „pod kůži“. Praktická rada – chcete-li se zklidnit, nadechněte třeba na čtyři sekundy a vydechujte delším výdechem, třeba na osm sekund. A opačně, nabudit se můžeme, když se nadechneme třeba v rozmezí šesti sekund a vydechneme prudce za tři sekundy. Pak tu jsou polarizační dechy. Jóga a techniky dechu znají dualitu a tyto dechy opět, již jsem to použil, harmonizují. Existují techniky šumivých dechů, chladivých či zahřívacích. Velmi přínosné jsou techniky tzv. kovářských měchů, kdy nádechy a výdechy provází zvuk podobný sešlapáváním měchů. V sanskrtu mají název bhastrika. V době „koronavirové“ pauzy ve cvičení jógy jsme předal mým přátelům techniku tzv. expresní bhastriky, která jednak značně provětrá plíce, dodá kyslík, odstraní významně zplodiny a jednak učí plnému dechu.

Technik pránájámy je opravdu mnoho. Je však třeba vyslovit důrazné varování. Je lepší začínat velmi pozvolna a nejlépe pod vedením někoho, kdo má již zkušenosti. Zvláště zastavení dechového cyklu po nádechu a výdechu přináší necvičenému člověku i možné problémy a je dobré si proto nastudovat všechny kontraindikace, kdy co mohu, kdy se raději vyhnout, kdy co nesmím. Platí zásada dýchat i vydechovat nosem a platí zásada nespěchat v osvojování. Mysl by chtěla, ego by se rádo předvedlo, ale znáte to rčení o tom, že „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“ /Jan Ámos Komenský/

Omlouvám se všem, že více již k pránájamě nenapíši. Níže uvádím odkazy, které mohou prohloubit nejen teoretické znalosti, ale mohou přivést zájemce na praktickou cestu vnitřního života, kde mají techniky pránájámy své místo.

Znalý čtenář a praktik by mohl namítnout či i doporučit, že jsem mohl ještě popsat třeba k práně víc, její funkce či modifikace; prána jako energie zodpovědná za příjem, o vjáně jako energii z ní, zodpovědné za distribuci přijatého, o samáně, která má na starost zpracování přijatého, o udáně, která umožňuje využití a novou tvorbu na vyšší úrovni, o apáně, která představuje energii výdeje. Mohl? Dnes se dá vše vyhledat.

Opravdu dnes existuje mnoho zdrojů informací. Internet je nabízí a čtenář může studovat až do svého soudného dne. Důležitá je však u všeho vždy praxe, ta se počítá. Věda často nemůže podat o něčem praktický důkaz. Něco vypočítá a přidá nádherné i složité teorie. Pránájáma je však dosažitelná každému. Doporučuji však – nespěchejte, i pomalý vyhrává závod.

Na závěr si dovolím několik odkazů:

http://internetweek.cz/proroci/akasa-podle-edgara-cayceho – ákáša podle E. Cayceho
https://www.yogapoint.cz/joga/filozofie-jogy/co-je-prana/ – o práně
https://www.worldpranichealing.com/cs/energy/what-is-prana/ – prána i éterické tělo
https://www.youtube.com/watch?v=xVupnWkz3IY – nějaké základy kolem dýchání
http://www.joga-online.cz/pranajama/plny-jogovy-dech – plný jógový dech
http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/harmonizacni_cviceni/Pranajama.html – o harmonii
https://mocvedomi.cz/co-je-kundalini-energie-a-jak-ji-v-sobe-muzete-probudit/ – o kundalini
 

Václav Žáček
/Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

42 komentářů

 1. Právě jsem dokončil maličký příspěvek z alusky.org hledaje odpověď na otázku pana Staňka. Odklikl jsem to a hle, skočil mi sem Vendův třetí díl.

  Musím si ho přečíst podrobně a pak možná něco sdělit. Včera jsem se tu u PC ukázal po pár dnech nepřítomnosti. Jak jsme jako dozorčí roty, dozorčí baterie hlásili velitelovi…. „během mé služby se nic vážného nestalo!“ Pamětníci to znají.

  I já jsem o nic nepřišel. Pár lidí si to fouká do plamínku svého ega s přáním, ať hoří, pár ohryzuje kostičku Číny a Tibetu podle hesla, že vše souvisí /asi/ se vším…. atd..

  Jsem rád, že Václav Žáček dokončil „Pránu“. Je to sice ryze nevědecké téma, skoro žádné důkazy. Ale hledá v něm – Světlo, Zdraví a i ten Život v harmonii – viz. zařazení adminem.

  Díky.

  Pěkný den všem
  Alois Vrobel

 2. Představme si člověka, který usne ve vinném sklípku a ráno ho tam najdou mrtvého. Dnešní člověk řekne, že se utopil nedostatkem kyslíku v oxidu uhličitém. Co by však řekl starověký hinduistický učenec, který o nezbytnosti kyslíku pro život člověka neměl ani tušení? Domyslel by si, že mu něco scházelo k životu a nazval by to pránou neboli životností. To vše je pouhá spekulace, nicméně vyvolává otázky: Je prána jako nehmotná entita nějak svázaná s vdechovaným kyslíkem? Když je sklep zatopen oxidem uhličitým, chybí v něm i životodárná síla, prána? Není spotřebovávání kyslíku v těle při dýchání dostatečným vysvětlením i bez prány? Nejsou blahodárné efekty jogínských dechových cvičení vyvolány tolikom lepším využitím kyslíku obsaženého ve vzduchu?

  Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a staví se na stejnou úroveň s Vájuem, hinduistickým božstvem větrů. Podle ájurvédy proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií, se nazývají pránajáma. Zdroj: Wikipedie. Prána je také spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, a proto umožňuje existenci života na hmotné úrovni. Řídí všechny tělesné funkce, např. dýchání, příjem kyslíku i potravy, vyměšování atd. Tělo přitom pracuje jako transformátor, který přebírá z pránického proudu potřebnou energii, rozděluje ji a opět ji vyzařuje do vnějšího prostoru. Zdroj: https://joga.cz/system/duchovn%C3%AD-z%C3%A1zem%C3%AD/pr%C3%A1na

  Je jasné, že prána, pránický proud i energie jsou nehmotné, tedy spirituální povahy. Nedají se pozorovat a měřit, nedají se tedy vědecky dokázat. Ani Boha nelze vědecky dokázat a nelze ho dokázat ani dedukcí za použití rozumu, jak se o to pokoušela celá řada filozofů. Židovsko-křesťanský Bůh se však lidem zjevil. Byly to unikátní události v dějinách lidstva a když je nějaká událost ojedinělá, neznamená to ještě, že není pravdivá. Člověk se pak musí rozhodnout, zda svědectvím zapsaným v Bibli uvěří nebo řekne, že jsou to pouhé výmysly – lži. Za lež obvykle považujeme věc, která lháři přináší výhody nebo zakrývá jeho podvody. Pravda je podmíněna ušlechtilostí a tím, že nese „dobré ovoce“.

  Existují nějaká svědectví, v nichž Bůh zjevil nějakému „prorokovi“ pránu nebo je prána pouhou spekulací jako například geocentrismus?

 3. ad/Existují nějaká svědectví, v nichž Bůh zjevil nějakému „prorokovi“ pránu nebo je prána pouhou spekulací jako například geocentrismus?

  Proč by měl Bůh zjevovat lidem stovek generací před námi a podávat navíc nějaká svědectví o tak subtilní síle, jakou je prána. K čemu by to lidstvu, které jak je vidět i z mnoha náboženství, potřebovalo, když stále ještě potřebuje spíše vyspět a pochopit morální a etické principy života a poznat tak, jako prvořadý úkol a smysl svého života, sebe sama? K čemu by to stále ještě primitivnímu lidu, válčícímu o moc ovládat s chtivostí mít víc a víc pro sebe, s neovládnutým egem a chtíčem, s projevy hněvu, sobeckosti a nenávisti, bylo dobré. /to se neptám/

  Prána je, existuje jako je Slunce a pomine v té úrovni, kde plní tato síla své Boží zadání. Bůh zjevil, že na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh….. Všechno povstalo skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic, co jest.

  Není žádnou spekulací a ani rouháním, když napíši, že prána patří mezi výkonné atributy Slova pro tuto Jeho nejnižší úroveň a je jeho, z jistého pohledu, výkonnou složkou.

  Za sebe, já důkaz – žádné svědectví nepotřebuji.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Farizeové vyčítali Ježíšovi, že jeho učedníci porušují předpisy, že jedí znesvěcujícíma (nemytýma) rukama. Ježíš jim (nepřímo) odpověděl, že tyto předpisy nejsou příkazy Božími, ale lidskými. A tak je velmi pravděpodobné, že nějaký prorok v dobré víře přiřadil hygienické zásady samotnému Bohu. Není učení o práně něco podobného v modrém? Není to tak, že když empiricky získaný poznatek o hygieně stolování byl vědecky zdůvodněn, že stejně tak lze vědecky vysvětlit učení o práně? Mám na mysli nervovou soustavu, krevní oběh, lymfatickou soustavu atd. Věřím, že jogínské cvičení a správné dýchání je velice zdravé, nevěřím však, že to cokoliv společného s cestou ke Stvořiteli.

   1. S pránou je to jako s kosmickou rychlostí. Snad pomůže přirovnání k 1.kosmické rychlosti. Ovládnutí prány Vás na cestě k Bohu dovede jen do první duchovní oblasti. Tvořivá síla Boha jako Duch Svatý ji projevila a dala ji jedinečný účel /spolu s ákášou/. V článku uvádím to, co je pohledem zdravotním. Cesta mystického transportu duše ke Stvořiteli začíná až v šesté čakře. Důležité ale; nižší čakry je nutné mít v harmonickém souladu. To zajišťuje zdraví těla. Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější. Často se pak dostává do stavu, kdy mu myšlenky – pozornost utíkají k projevům nemoci a až k obavám ze smrti a jeho mysl není ovládnuta.

    Zdraví pro páteční den.
    Václav Žáček

   2. Vendo, tak ta Vaše prána, co všechno prostupuje a byla u zrodu vesmíru, či co, tak není pro všechny, jen pro zdravé tělo. Pavel v. píše :“Věřím, že jogínské cvičení a správné dýchání je velice zdravé, nevěřím však, že to cokoliv společného s cestou ke Stvořiteli.“
    Souhlasím, čakry a jiné čachry (karma, prána, akáša a 100+1 dalších pojmů)-neplyne z toho směrem k Bohu nic. Cesta k Bohu vede přes činy ne přes slohová cvičení.
    Bůh, Stvořitel, spasení duše, atd. jsou součásti křesťanství ne indických náboženství. To, co tady Venda tvoří je roubovaný strom- křesťanství na indická náboženství, možná obráceně. Strom poznáš podle ovoce, a to tady vidím. Zmatení pojmů a všeho dohromady. Pokud se něco šíří kosmickou rychlostí, tak zmatky ve slovech a pojmech.
    Motlitba:
    „“Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“

   3. Pardale, prána je i Vaše.
    Nebyla u zrodu vesmíru. Měl byste číst pozorně. Není to tak obtížné.

   4. Pardale, měl jsem v práci kamaráda, u něhož jsem oceňoval jeho upřímnost. Řekl, co si myslel a ne to, co by druhý chtěl slyšet, aby si získal jeho sympatie. Tak jsem u něj vždy věděl, na čem opravdu jsem. Jednou mě překvapil názorem, že kdyby to bylo v jeho moci, zrušil by všechna náboženství. Proč? Podle něj náboženství vnášejí do společnosti rozkol a jsou příčinou válek. Já si myslím, že nikoliv náboženství samo, ale jeho obratné zneužití může být katalyzátorem válečného požáru. To si již uvědomili představitelé všech světových náboženství a podnikají kroky, aby k tomu nemohlo znovu docházet.

    Příkladem zneužití náboženství může být teroristická válka Irské republikánské armády proti loajalistům – občanům Severního Irska věrným Anglii. Komunisté ji prezentovali jako náboženský konflikt katolických Irů protestantských loajalistů. Co však téměř nikdo neví, katolické i protestantské autority se od teroristů na obou stranách distancovali a vydali jasné prohlášení, že násilí v Severním Irsku je v naprostém rozporu s křesťanskou etikou.

    Rovněž tak téměř nikdo neví, že relativně nedávné teroristické atentáty islamistů ve Francii byly odsouzeny veřejným prohlášením představitelů tamní muslimské obce. To ukazuje, že islám nelze považovat za nebezpečnou, totalitní ideolgii,jak to prezentují české pseudokonzervativní kruhy.

    Většina křesťanských církví překonala vzájemné animozity z minulosti a sdružila se v ekumenickém hnutí. Neexistuje ani důvod k nevraživosti mezi křesťany a dalšími monoteistickými naukami. Vždyť jejich společným cílem je učinit člověka lepším. Obecně vzato, každý, kdo upřímně věří v Božskou spravedlnost, je pro svět cennější než ateista, který si myslí, že chytře provedené zlo nebude nikdy potrestáno.

   5. Vendo, měl byste psát pozorně. Píšete, že všechno, co se ve vesmíru pohybuje, je projevem prány. Včetně exploze hvězdy. Takže prána byla u vývoje vesmíru. V diskuzi jste psal, že indičtí myslitelé si nedovedli představit vznik vesmíru ( světa) z ničeho. Prvotní sílu nazvali prána.
    Píšete :“Pardale, prána je i Vaše.
    Nebyla u zrodu vesmíru. Měl byste číst pozorně. “
    Prána není moje, je to módní trend, podobně jako konspirace a mimozemšťani. Kdo chce ať uvěří. Evropská civilizace se bez prány obešla tisíciletí, a ať si to myslíte nebo ne, jsme dědici této civilizace po společenské, duchovní i technické stránce.
    Váš citát z Prána(1):“.. V materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. ..Všechno, co se v našem vesmíru pohybuje, je projevem Prány: díky práně vane vítr, vzniká zemětřesení, dopadá sekyra, vzlétá letadlo, exploduje hvězda a filozof uvažuje.“

   6. Pardale, děkuji za Vaše názory. Jsou jistě přínosné.
    Píšete mi, že „Evropská civilizace se bez prány obešla tisíciletí, a ať si to myslíte nebo ne, jsme dědici této civilizace po společenské, duchovní i technické stránce.“

    Ano, evropská civilizace se tisíciletí obešla bez mnoha oborů, podoborů, hlavních témat a teorií např. fyziky – viz.https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika. Znamená to, že lidem nebyly známé vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd., že jo? A civilizace fungovala a lidé žili.

    Evropská civilizace se tisíciletí např. obešla i bez analytická chemie, biochemie, anorganická, organická, fyzikální chemie. To však neznamená, že látky, které jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a taveniny) by neexistovaly, že jo? A civilizace fungovala a lidé v ní žili.

    Máme asi oba pravdu. A tak i civilizace se obejde i další údobí i bez znalosti prány, i když v ní každý žije a k životu ji potřebuje.

    Pěknou neděli.
    Václav Žáček

   7. Téma, která tu rozvíjíte jdou mírně mimo téma prány. Přesto si dovolím jeden dotaz.

    Napsal jste :
    „To ukazuje, že islám nelze považovat za nebezpečnou, totalitní ideolgii,jak to prezentují české pseudokonzervativní kruhy.“

    Nevím, jak v městě či obci, ve které žijete je dána možnost vystoupit občanovi na zasedání zastupitelstva. U nás v Moravské Třebové mohou občané před začátkem jednání zastupitelů s čímkoliv vystoupit, vznést dotaz, návrh, připomínku…. .

    Dále nevím, jak je vaše město – obec pseudokonzervativní. A teď moje myšlenka. Mohl byste, kdybyste ale chtěl, jít na zasedání zastupitelstva u vás /možná jste i členem / a sdělit to, co sdělujete o islámu zde tam a přednést dotaz, zda by zastupitelé souhlasili s přijetím rodin z islámského světa do své obce /města/, přidělením bytu pro ně, /stát by jistě dal i nějaké dávky pro začátek/ a zajištění integrace do života obce, děti do škol, dospělí do práce /třeba by byli ze zemědělství, pastevectví a nebo se vzděláním VŠ……/ ?? Zajímalo by mě, jak by se k tomu zastupitelstvo postavilo, jaká je to u vás v městě – obci s pseudokonzervatismem ?

    Díky a pěknou neděli .

    Václav Žáček

   8. Vendo,

    Pardal poněkud výše napsal:“Bůh, Stvořitel, spasení duše, atd. jsou součásti křesťanství ne indických náboženství. To, co tady Venda tvoří je roubovaný strom- křesťanství na indická náboženství, možná obráceně. Strom poznáš podle ovoce, a to tady vidím. Zmatení pojmů a všeho dohromady. Pokud se něco šíří kosmickou rychlostí, tak zmatky ve slovech a pojmech.“

    Já jsem na to reagoval sdělením, že monoteistické nauky, včetně té indické, by měly společným úsilím čelit konzumnímu ateistickému (sobeckému, požitkářskému) světu. Ateismus se rozmáhá a je tedy zpozdilé, aby se lidé věřící v jednoho Boha, lidé na stejné lodi, mezi sebou vedli teologické spory, která víra je ta jediná správná. Moje katolická církev kdysi tvrdila, že mimo katolickou církev není spásy. Už to netvrdí, byl to omyl. Bůh totiž neposuzuje člověka podle toho, zda věří v jeho existenci (v tu věří i andělé zla), ale podle toho, jak žije, zda je schopen soucitu.

    Domnívám se, že všechna monoteistická náboženství mají stejného Boha. Každé z nich má jakési slepé uličky. Slepou uličkou křesťanství byla kooperace s politickou mocí (spojení trůnu a oltáře). Islám se této doktríny dodnes nedokázal zbavit. To však neznamená, že se jí nezbaví nikdy a že muslimská víra v jediného Boha je bezcenná. Charles de Foucauld (1858-1916) se zúčastnil vědecké expedice do Maroka. Za své badatelské výsledky si tam vysloužil zlatou medaili, důležitější však byla duchovní zkušenost, kterou tam učinil: „Islám ve mě vyvolal hlubokou přeměnu. Pohled na tuto víru, na tyto lidi žijící v neustálé Boží přítomnosti, mi ukázal něco většího a pravdivějšího, než mé světské zájmy,“ zapsal si sám de Foucauld. Začal studovat islám a poté Bibli. V beni-Abbés a v Tamanrassetu v Alžírsku žil v kontaktu s kočovnými Tuaregy. Naučil se jejich jazyk a napsal v něm tisíce veršů. „Chtěl jsem, aby ve mně viděli svého bratra – jako bratra všech,“ napsal. Stal se velkou postavou mezináboženského dialogu, a to skrze svůj apoštolát modlitby, ticha a přátelství uprostřed muslimských bratří.

    Jak by se obecní zastupitelstvo u nás na vesnici postavilo k přijetí muslimských uprchlíků? Asi by řekli, jestli jsem spadl z višně, že k tomu nejsou kompetentní, že se tím nejprve musí zabývat vláda a parlament. Možná by řekli, že v Česku se již přihlásili dobrovolníci, kteří jsou ochotni postarat se u sebe doma o kluky z řeckého uprchlického tábora Moria.

    Na rozdíl od Pardala, který vás zpražil, já se na východoasijská náboženství dívám vstřícně. Přesto jste se k němu obrátil smírně, zatímco ke mně poněkud nepřátelsky. A tak se ptám, zda vám opravdu jde o spiritualitu nebo o věci tohoto světa.

    Stále mi vyčítáte, že jsem mimo téma. Sám sem občas dáte odkaz na Aeronet či Zvědavec.

    Pavel

   9. Pavle v, Pardal mě nikdy nemůže zpražit.

    Reagoval jsem na jeho příspěvek z 6.6., který se jednoznačně týkal prány.

    Váš téměř půlnoční příspěvek z 5.6. sem spíše nepatřil, ale kde se máte vypovídat ze svých politicko – náboženských pocitů ?

    A tak jsem jen zareagoval k tomu islámu. Mrzí mě, že píšete o pocitu nějakého mého nepřátelství k Vám. A jde mi pod těmi třemi články k práně více o spiritualitu.

    Václav Žáček

   10. Vendo.
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/46-Cirkev-a-zapadni-civilizace.pdf
    Tam jsem psal : Katolická církev nejen přispěla k evropské civilizaci, ona ji vybudovala.
    Byly vytvořeny podmínky pro technickou civilizaci v Evropě a jinde ne. Zvláště sjednocení vědy latinou, písmem ( karolínská miniskula
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_(p%C3%ADsmo))
    nebo matematika -zavedení pozičního dekadického systému (papež Sivestr II. roku 1002)
    Argumentujete hodně mimo, že před tisicem roků nebyla analytická chemi atd. a atomy existovaly. Atomy existovaly i v době lovců mamutů, o tom není pochyb, máme Věstonickou Venuši a není to Venouš. Že existovala a existuje prána je doměnka, které věříte. Což je Vaše věc.Filosoficky pojem atom ( atomos = nedělitelný) znali už staří Řekové. Ti měli bohů spoustu, i podle řemesel boha ohně a kovářství Hefaista, dokonce i bohyni lásky Afroditu.
    Časopois Téma 23/20020 má 8 stran čtení o konspiračních teoriích. Dílčí nadpis :“ Lidé hledají ve složitém světě jednoduchá řešení“.
    Ano. Takže máme pránu, je jednoduchá, dokázat nelze ani vyvrátit. Článek je psán moudře – lidé kteří věří konspiračním teoriím ( u třeba Vás eronet.cz) se přiklánějí k dalším pavědeckým názorům. Prostě děláte dojem, že bojujete za pránu, kterou vědecký svět před lidstvem tají a odmítá. Protože tají, tak ji dokázat nelze. Ale je a basta.

   11. ad) „Mohl byste, kdybyste ale chtěl, jít na zasedání zastupitelstva u vás /možná jste i členem / a sdělit to, co sdělujete o islámu zde tam a přednést dotaz, zda by zastupitelé souhlasili s přijetím rodin z islámského světa do své obce…?“

    Miloš Zeman vystupuje jako zastánce konzervatismu, tedy jako zastánce kultury s křesťanskými kořeny. Islám je pro něj něco, co je naší kultuře cizí a s naší kulturou neslučitelné. To je jeden z důvodů, proč prezident zásadně odmítá přijímání muslimů do naší země. Ukazuje se, že pokud jde o prominentní osoby z blízkosti syrského prezidenta Asada, Zemanovi jejich muslimská víra nevadí. V přiloženém článku jsou popsány případy, kdy česká velvyslankyně v Damašku, Eva Filipi udělila víza dokonce Syřanům, kteří k nám přijeli na rekreaci. Dlouhodobým vízem nad 90 dní pro ČR v současné době disponuje 44 občanů Sýrie. Takové vízum dostala například Luna Chebel, někdejší novinářka televize Al Jazeera, mediální poradkyně Bašára Asada a autorka jeho mediální strategie; pro prezidenta pracuje přímo v prezidentském paláci. Vloni odsouhlasila česká velvyslankyně v Damašku Eva Filipi vízum pro pětačtyřicetiletou Alhaj Hamoud Khloud. Uváděný účel cesty byl „návštěva rodiny a přátel“ v Česku. Khloud schengenské vízum získala pro jeden vstup v období od 26. června do 30. srpna 2019; po příletu do Evropy ale požádala o azyl v Německu, kde má příbuzné. Když informace o zneužití víza doputovala z Německa zpět českým úřadům, věc musela velvyslankyně Filipi letos počátkem února vysvětlovat centrále, konkrétně konzulárnímu odboru ministerstva. „Je zjevné, že je to porušení vízového kodexu. A není to jediný případ,“ komentuje to český diplomat, toho času působící v zahraničí. Typické je, že na téma velvyslankyně Evy Filipi se z tuzemských diplomatů nikdo nechce bavit na jméno, jen s příslibem anonymity. Obvykle to vysvětlují úzkými vazbami paní Filipi na Hrad a Miloše Zemana, který má de facto právo veta při jmenování nových velvyslanců. https://hlidacipes.org/ceska-viza-pro-syrske-prominenty-praxe-pokracuje-pribyva-pripadu-zneuziti/

 4. ad – Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější.
  ______________________________

  To se, Vendo, velmi mýlíte.

   1. Mám v tom jasno. Ale Vy buď víte v čem se mýlím a nebo jste to jen tak bezmyšlenkovitě vypustila.
    Zdravím.

   2. Vendo, opravuji překlep Motlitba na Modlitba. Píšete : Ovládnutí prány Vás na cestě k Bohu dovede jen do první duchovní oblasti…Cesta mystického transportu duše ke Stvořiteli začíná až v šesté čakře. ..Důležité ale; nižší čakry je nutné mít v harmonickém souladu. To zajišťuje zdraví těla. Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější. Často se pak dostává do stavu, kdy mu myšlenky – pozornost utíkají k projevům nemoci a až k obavám ze smrti a jeho mysl není ovládnuta.“
    Takže transport duše ke Stvořiteli : napřed prána a pak čakry, ve zdravém těle zdravé čakry.
    Můj názor : Na cestě ke Spasiteli musí člověk napřed umřít, zdravý člověk neumírá, ani při zranění v okamžiku smrti nemá zdravé tělo.
    Takže závěr: prána a čakry pro zdravého člověka nejsou cestou ke spasení, protože musí napřed umřít, při čemž nemá zdravé tělo.

   3. Ve zdravém těle zdravý duch. /irský dramatik George Bernard Shaw /
    Víc k Vám nemám.

   4. Vendo, píšete:

    „Mám v tom jasno. Ale Vy buď víte v čem se mýlím a nebo jste to jen tak bezmyšlenkovitě vypustila.“
    _______________________

    Možná v tom máte tzv. jasno, ale není to pravda. Byl jste někdy vážně nemocný? A mám na mysli opravdu vážně, kdy máte horizont smrti na dohled. Asi ne, protože byste nevypustil z úst takovou hloupost. Duchovní cesta je někdy složitá a plná křižovatek. Ale na cestě k Bohu existuje pár přímých zkratkek, a jednou z nich je právě vážná nemoc. Pokud jste to dosud nevěděl, nezoufejte, dočkáte se a poznáte sám. A věřte, že všechny ty nesmysly, co tady píšete, půjdou stranou a budete stát nahý tváří v tvář podstatě víry. To je naděje, láska a důvěra, kdybyste ani tohle nevěděl, až tak je to prosťoučké.

   5. Vendo.
    „Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.“ — George Bernard Shaw
    Zdroj: https://citaty.net/autori/george-bernard-shaw/
    Tyršovo heslo: V zdravém těle zdravý duch je nejspíš starořímského původu. /Juvenalis- římský básník, žil kolem roku 100 n.l./
    Překladač Google přeloží V zdravém těle zdravý duch = Mens sana in corpore sano. Sano i sana znamená zdravý. Zvuk přeloží jako sana.
    Překlad Google zpět z latiny do češtiny Mens sana in corpore sano = Zvuková mysl ve zvukovém těle.
    Takže tady jsou taky dvě půlky, zvukové tělo bych chápal, odkud to může být. Zvukovou mysl přenechávám k bádání..

   6. Ještě drobná reakce na Vás – Věra z Vysočiny 6.6.2020 (0:01)

    Vy jste kritizovala obsah mé věty a myšlenky, že „Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější.“ Ale tuto myšlenku v textu mého příspěvku pak doplňovala následují věta /souvětí/ a myšlenka – „Často se pak dostává do stavu, kdy mu myšlenky – pozornost utíkají k projevům nemoci a až k obavám ze smrti a jeho mysl není ovládnuta.“

    (Btw, ovládnuti mysli je pro duchovní cestu nezbytné – ale to pod téma prány příliš nepatří )

    Pokud to bude číst pan Pardal, tak nebude rád když uvedu, že tato praxe jisté manipulace, vytržení věty /myšlenky / z kontextu je tady jeho doménou. A teď jste se přidala i Vy. Pro jistotu a přehlednost ještě jednou obě má souvětí tak, jak jsem je uvedl panu Pavlovi V.

    „Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější. Často se pak dostává do stavu, kdy mu myšlenky – pozornost utíkají k projevům nemoci a až k obavám ze smrti a jeho mysl není ovládnuta.“

    Paní Věro, byl jsem vážně nemocen, vnitřní krvácení, tlak krve 60/40 a v nemocnici neměli krev mojí skupiny. Rychlá sanita, nicméně dvacet pět minut to trvalo, než krev z okresní nemocnice dovezli.

    V té době jsem nebyl ještě vědomě na duchovní cestě.

    Nemoc je karmického původu a tomu, kdo ji má, prožívá ji, má „něco“ přinést. Ale opět – toto téma nepatří pod můj článek.

    Pěknou neděli a dávejte si pozor na vyjadřování. Paní Matka by mohla označit Vaše použití slova hloupost jako invektivu.

    Václav Žáček

   7. ad.
    Venda pro paní Věru7.6.2020 (7:35)

    Snažím se označování vyhýbat, co jen to jde. Ale dobrá tedy – označím – najděte oba bod 0 (tedy nula).

   8. + ad. Venda …. použití slova hloupost jako invektivu. Václav Žáček – 07.06.2020 7:35…
    Nuže přiznávám se širokým úsměvem ad. má hloupost :
    Přechytralý lidi stejně nemá nikdo rád.

   9. Pro Vendu:

    píšete:

    „Nemocný člověk je projevy své nemoci srážen z duchovní cesty – má to prostě obtížnější. Často se pak dostává do stavu, kdy mu myšlenky – pozornost utíkají k projevům nemoci a až k obavám ze smrti a jeho mysl není ovládnuta.“

    No ano, vždyť s ohledem na celý kontext vám oponuji, že je to nesmysl. Duchovní cesta v době nemoci může být (a velmi často je) rychlou zkratkou na duchovní cestě. Jednoduše proto, že máte srovnané priority raz dva. A často nezbývá nic, než naděje, naděje a ještě jednou a naposled naděje. Ale pravda, jsou to osobní a soukromé věci a ty sem nepatří.

    ad – „Paní Věro, byl jsem vážně nemocen, vnitřní krvácení, tlak krve 60/40 a v nemocnici neměli krev mojí skupiny. Rychlá sanita, nicméně dvacet pět minut to trvalo, než krev z okresní nemocnice dovezli.“

    ano, tzv. náhlá příhoda břišní, akutní stav, mysl je zcela vyprázdněná.

    dále píšete: „V té době jsem nebyl ještě vědomě na duchovní cestě.“

    ………a potom?

    ad – „Nemoc je karmického původu a tomu, kdo ji má, prožívá ji, má „něco“ přinést. Ale opět – toto téma nepatří pod můj článek.“

    Vendo, všechno, co nás potká, nám něco přináší, ať už jsou to příjemné příběhy nebo nepříjemné. To je běh věcí, a záleží, jestli si to uvědomujeme a nebo ne. Faktem zůstává, že nepřítel je nejlepší učitel, protože ten nás donutí zmobilizovat rezervy.

    a coda:
    „Pěknou neděli a dávejte si pozor na vyjadřování. Paní Matka by mohla označit Vaše použití slova hloupost jako invektivu.“

    Nechme Matku Matkou. Bavíme se spolu. A já vůči vám nic nepřátelského necítím. Naopak – jsem ráda, že spolu promlouváme.
    Pěknou neděli i vám:-)

   10. „………a potom?“

    Právě že to jsou ty intimní věci.

    Ovládnutá mysl má prioritu. V tom stavu jsem neměl žádnou zkušenost s vyprázdněnou myslí. Ale každý by to cítil při prožití nějak jinak.

    Píšete – Faktem zůstává, že nepřítel je nejlepší učitel, protože ten nás donutí zmobilizovat rezervy.

    To by bylo na větší debatu, která tu teď nemá místo. Důležité a připomínám, běh věcí, obzvláště těch osudových, nemáme ve svých rukou.

    Václav Žáček

 5. → Přemýšlejte sám, pane Vendo:-)

  Jako fór dobrý.:-)

 6. Pan Krbec mi napsal mail, kde upozorňuje, že ta tabulka informací k jednotlivým čakrám /odkaz na wikipedii/ je asi úplná z pohledu vyznavače Véd. Myslí si však, že je k čakrám potřeba ještě doplnit nějaké dnešní poznání. Souhlasil jsem s ním a vyhledal jsem si z jednoho víkendového semináře informace, o které se podělím nejen s ním. Nejsou nijak podrobné, ale něco doplňují:

  Začnu čakrou 1., kořenovou – Muladhara, a pak ji budu bez názvů pokračovat až k sedmé:

  1. stav jejího zablokování se projevuje v nejistotě v životních situacích a život se zdá být břemenem. Naopak, její stav přináší v harmonii pocit síly k prosazování se v životě a důvěru v sebe sama.

  2. opět zablokování u této čakry sexuální přináší buď zamítání sexu, chybí vitalita a radostnost z druhého pohlaví jako protipólu a nebo paradoxně až jeho nadhodnocení.

  3. blok v této čakře se projevuje nedostatkem vnitřní uvolněnosti pro příjem i výdej energie a to má vliv na rozvoj osobnosti

  4.čakra – srdce, a to již napovídá, že člověk s blokem, neprůchodností v této čakře má málo citu, soucitu

  5. čakra- její umístění napovídá, že má funkci v poznání, zprostředkování informací. Blokace značí až přehnané intelektuální projevy. Afirmací by mohlo být přijetí toho, že se učím nasloucháním.

  6.čakra – její úkol se skrývá ve vyšším poznání a pochopení a zablokován zapřičiňuje demonstrování moci, třeba silou myšlenek…..

  7. čakra – přes ni se vstupuje k vyššímu vědomí a kdo ji má zablokovanou tak se vědomě brání spirituálním pravdám

  Cvičení jógy, které je dnes populární, nabízí většinou tzv. tělesnou jógu – hathájógu – jogu pozic, pohybů, napětí a uvolnění. Bohužel, někteří cvičitelé se dál než ke zvládnutí těla nedostávají a i když pozice – ásany jsou dokonalé, postrádají to velmi důležité. Pránájámu a pak i uvědomění si sebe sama při stažení pozornosti dovnitř. Práce s pránou tam má vele důležité místo.

  Kdo by chtěl hlubší znalosti, může si zkusit na Uložto.cz stáhnout knihu: autor ANDRÉ VAN LYSEBETH – název PRÁNÁJÁMA TECHNIKA DECHU

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Velmi stručné a povrchní pojednání o čakrách. V žádném případě nepostihuje vědění.
   Již jen to, že čaker je daleko, daleko více,… A také to, že zablokováním, či otočením chodu čaker nastává až smrt fyzického těla. Takže je dobré, umět s čakrami zacházet, cítit je, vědět, jak která pomáhá, a zbytečně je, stejně jako komentáře k článkům, neblokovat.
   Nemluvě o barvách, kmitočtu, vyrovnávání, pomocnících pro jednotlivá centra života, apelace,…. eh, jako by si poustevník toto vše uvědomil jezením sušených kobylek…

   1. Matko, děkuji za Váš názor a vyhodnocení.

    V článku jsem dal tento odkaz : https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
    Máte pocit, že je to moc povrchní?

    A potom reagoval pan Krbec a dovolil jsem si něco doplnit stran zablokování čaker.

    Vím, že o čakrách by se dalo napsat mnohem více článků. Pro hlubší zájem jsem doporučil ještě knihu – autor ANDRÉ VAN LYSEBETH – název PRÁNÁJÁMA TECHNIKA DECHU – lze ji stáhnout na Ulož.to. V této knize jsou velmi hodnotná poznání na téměř stovce stran; např. probuzení čaker a s tím spojenou harmonizaci.

    V závěru mého článku jsem dal několik odkazů na různé stránky na internetu.

    Jsem potěšen Vaším zájmem i upozorněním. Jste velmi laskava. Tady dávám ještě odkaz na další zdroje informací: https://www.google.com/search?q=%C4%8Dakry+symboly&rlz=1C1CHZL_csCZ754CZ754&oq=%C4%8Dakry&aqs=chrome.2.69i57j0l7.12149j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

    Je tam možno listovat v cca 200 tis. odkazech.

    Doporučuji od našeho jednoho zdejšího přispívatele. Pamatujete si na pana Karpetu? :
    http://www.ragauian.cz/energetika-lidskeho-tela-co-jsou-cakry-co-znamena-joga-je-toto-poznani-v-rozporu-s-vedou-nebo-je-to-skutecna-realita-vite-v-cem-je-nejvetsi-omyl-jogy-a-hinduismu/
    V odkaze jsou i informace od pana Chobota, což by Vás mohlo potěšit.

    Kdybyste, Matko, chtěla něco, co třeba nemůžete najít, zeptejte se mě. Mě zajímá například práce s čakrami ve středu našich dlaní. Těch dalších čaker je mnohem více:

    viz. – http://dzpc.reiki.sweb.cz/cakry_vedlejsi.html

    S těmi dlaněni a energiemi pracují léčitelé. Třeba i pan Bruno Groening – citát od něj „Důvěřuj a věř, boží síla pomáhá a léčí!“. Ale o tom byste se mohla rozepsat, jistě k radosti ostatních, více sama.

    Ještě jednou děkuji za Váš přínosný vstup.

    Václav Žáček

   2. ad.
    Venda pro Matku3.7.2020 (19:41)
    nezměním, co jsem napsala.
    V té záplavě různých odkazů a informací chybí to, co znám, Vy nikoliv a co tedy pro mne nalézt nemůžete, nemáte šanci to najít, leda byste se tím samým stal.
    Ale Vy nejste plně mé krve. Vy jste hlavně jogín. A sorry, k tomu nemíním psát. Je to jiná větev.
    Odkaz na reiki a vedlejší čakry – jsem absolventkou několika kurzů i zasvěcencem, víc k tomu psát netřeba, že ano.
    Tedy je to jen vedlejší, či první větev toho, co jsem absolvovala, včetně pohybu oné hadí síly, což nešlo příliš na rozum ani mistrovi po prvním semináři…
    Ostatně nebyl to první, ani poslední mistr, kterému něco ohledně mne nešlo na rozum. S tím, že se mne vždy každý z nich snažil povzbudit, jak jen uměl, i když neměli o mě, ani mé vlastní tvorbě, dosahu,… nejspíš ani šajn.
    Co se týká Bruna Groeninga – nepotřeboval pracovat rukama. Nyní fyzické ruce v pravém smyslu toho slova nemá a pracuje stále.
    Ostatně filmy o něm jsou vypovídající a také sešity, které má člověk možnost číst a vnímat.
    To Vám zajisté také nemusím psát, že ano. Nejspíš jste do jeho učení též již řadu let uveden a pravidelně se účastníte jeho hodin,…

    Co se týká pana Chobota – prostí amazonas dosáhnou, kam chtějí, vidí, slyší,…. On čerpá jejich (i od šamanů) znalosti, informace, učí se s tím zacházet,… Je-li to dar, nebo není? No, snaží se.

    ad. „…S těmi dlaněni a energiemi pracují léčitelé….“ No nepovídejte, teda povídejte, přehánějte… zkuste jakožto orel ulovit mne, pouhou mouchu bzučící…

    ad. „…o tom byste se mohla rozepsat, jistě k radosti ostatních, více sama….“
    No to teda nemohla. Nesouvisí to zajisté s ničím z článku a dal byste mne vymazat.
    Kecám – nikdy to podstatné nenapíši. To je záležitost osobního nepřenositelného, to si bude každý, pokud bude chtít, najít a absolvovat, sám. V tom nepomůže nikomu žádný mistr, natož já. Leda by přišel osobně , ale ani pak by nezáleželo jen na mé dobré vůli něco říci, vysvětlit, pomoci, … nota bene vysvětlit, co a jak dělám, či nedělám….

   3. Děkuji za odpověď.
    Nejsem žádný jogín, ale jogista.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

 7. Márty, díky, je to taková pěkná cimrmanovská tečka za již uzavřeným článkem.

  František Janeček, Emil Škoda, Emil Kolben či Čeněk Daněk, Václav Klement nebo Václav Laurin, a stovky dalších….ti nejásali, ale o spáse za svého života také přemýšleli. Dělníci a dělnice z jejich bývalých továren jásali…..a také přemýšleli.

  Bláto a staré krámy je príma kapela. Kdysi u nás ve Třebové hrála na rockovém večeru, bylo to ještě před rokem 1989. Jak se ten klub ve ValMezu jen jmenoval? Taková jejich až domovská scéna to byla.

  Díky za vzpomínku a hezkou tečku.
  Václav Žáček

 8. Vracím se k článku k práně. Přivedl mne k tomu jeden článek, ze kterého níže cituji. Jde o roli kyslíku. V tom článku jsme napsal “ Bhastrika. V době „koronavirové“ pauzy ve cvičení jógy jsme předal mým přátelům techniku tzv. expresní bhastriky, která jednak značně provětrá plíce, dodá kyslík, odstraní významně zplodiny a jednak učí plnému dechu.“

  Vy, kdo umíte hledat, můžete si najít význam slova expresní bhastrika!! Už nemám mnoho času se nyní tím zaobírat. /odjíždím relaxovat do Železných hor/

  DÝCHÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU jako prostředek pro boj s COVIDEM !!
  Dýchejte tu expresní bhastriku, rozpažování, předpažování, vzpažování s plným nádechem a prudkým výdechem !! A třeba si to zkusit na čerstvém vzduchu třeba i 3 x denně . Uvidíte sami, pomůže to a hlavně vás to nedostane na plicní ventilátor !!

  Pěkný týden všem a pevné zdraví.
  Václav Žáček

  Úryvek z článku:

  Kyslíková deficience v organismu a krvi způsobuje hromadění volných radikálů v těle, po určité době přijdou nemoci. Na ČT24 vyvraceli titulkované video z Aeronetu.
  Kyslík je totiž pro viry a bakterie jako prudký jed. Člověku to normálně nedojde, ale kyslík je opravdu mocná látka, která dokáže ničit i kovy, koroze je totiž způsobena oxidací povrchu kovů a právě proto kyslík v lidském těle je tak zásadní. Ničí totiž volné a těžké radikály v těle, kyslík je tak naprosto nezbytný pro boj s jakoukoliv nemocí a nákazou. Co myslíte, že se stane, když si na ústa a nos navléknete dusítko v podobě nějakého hadru a potom celý den přidechujete z roušky vlastní vydechnuté CO2? Stane se prostě to, že do plic a do krve se vám dostane chudší kyslíková směs. V krvi budete mít méně kyslíku a více CO2. Je to tak jednoduché. A lidský organismus je strašně citlivý na kyslíkovou nevyváženost, i o pár procent menší podíl kyslíku v mixu nadechovaného vzduchu do plic způsobí pomalu a postupně otravu organismu tím, že tělo se nedokáže samočistit.

  Kyslík a hluboké dýchání je základem zdraví. CO2 a mělké nadechování z hadru je přesným opakem
  Každý nádech vzduchu bohatý na kyslík nahradí tisíce léků a tabletek, taková je pravda! Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat, raz, dva, tři! Myslíte si, že tyto staré rady lékařů byly jen tak pro nic za nic? Proč myslíte, že děti jezdily za komunistů na školy v přírodě? Co tam ty děti měly, co ve městech neměly? No přece směs vzduchu bohatou na kyslík v každém nádechu! Ve městech byl smog a minimum O2, proto děti jezdily na hory a na školy v přírodě. A co dělají dnes epidemiologové? Posílají děti z virem zamořených měst na hory? Ne, cpou namísto toho dětem na huby roušky, aby toho kyslíku do plic nadechovaly co nejméně! Na jaře děti roušky nenosily, protože došlo k uzavření škol. Děti žádný covid neměly.

  V září začala škola, děti nastoupily s rouškami a teď po měsíci média s velkým řevem hlásí [4], že narůstá počet pozitivně testovaných dětí! No aby ne, když už měsíc dýchají takové objemy CO2 z roušek každý den! Nevěřte médiím a propagandě, věřte starým doktorům a jejich radám! Zhluboka dýchat na čerstvém a na kyslík bohatém vzduchu! Kdyby někdo chtěl ochránit děti, pošle je na školy v přírodě a bez roušek! A to samé naordinovat důchodcům a seniorům. Na horách, na čerstvém vzduchu, zhluboka dýchat a dostávat do sebe co nejvíce kyslíku! Ještě nikdo se nevyléčil a neuzdravil tím, že si bude do plic přidechovat CO2 z vlastní roušky!

  1. Venda píše :“potom celý den přidechujete z roušky vlastní vydechnuté CO2? Stane se prostě to, že do plic a do krve se vám dostane chudší kyslíková směs. “
   https://vtm.zive.cz/clanky/dychame-kvuli-rouskam-prilis-mnoho-oxidu-uhliciteho-lekari-tvrdi-ze-se-nemusime-bat/sc-870-a-203912/default.aspx
   „Některé (zpravidla nepříliš důvěryhodné) zdroje uváděly, že opětovné vdechování vydechnutého CO2 může vést ke zvýšení jeho koncentrace v krvi – v krajních případech až k takzvané hyperkapnii. K příznakům patří například ospalost či závratě. Odborníci však upozorňují, že rozhodně nelze tohoto stavu dosáhnout pomocí roušky či respirátoru.“
   https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/nejbeznejsi-myty-o-noseni-rousek.09797ca3/
   „Neexistují žádné důkazy, že by chirurgické roušky snižovaly hladinu kyslíku v krvi.
   Kdyby tato fáma byla pravdivá, lékaři po celém světě by nemohli řádně operovat pacienty při několikahodinových zákrocích, protože by to ovlivňovalo jejich kognitivní funkce. Lékaři opakovaně uvádějí, že neexistují žádné legitimní důvody, proč by lidé s chronickými stavy měli být od nošení roušek osvobozeni. Fáma vznikla na základě určitých typů průmyslových respirátorů, které opravdu mohou ovlivnit příjem kyslíku, ale běžné chirurgické nebo látkové roušky hladinu kyslíku neovlivňují.“
   Rouška CO2 nemá čím vázat, leda v mikrokapičkách aerosolu vody. Ty vdechuje celý život, třeba za podzimní mlhy. Plíce mají potíž spíš se suchým vzduchem, místnosti s ústředním topením mají obvykle 60% relativní vlhkosti a doporučuje se ovzduší zvlhčovat.
   Kyslík Van der Waalsův poloměr = 152 pm, tedy zjednodušeně průměr asi 300 pm =300E-12 m = 3E-10 m.
   Podobně molekula dusíku Van der Waalsův poloměr =155 pm.
   Rouška tedy neochuzuje vdechovaný vzduch o kyslík, čili pojem chudší kyslíková směs je váš dojem.
   Zhoršení dýchání přes roušku je spojeno se zhoršeným prouděním vzduchu, nádech vyžaduje větší námahu.
   Volné radikály byly celá desetiletí považovány za rizikové pro možnost vzniku rakoviny. Farmaceutický průmysl vydělává na antioxidantech a jestli působí proti rakovině je nyní rozporováno.
   https://www.osel.cz/8475-oblibene-antioxidanty-rakovine-nebrani-ale-prospivaji.html

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference