mapa stránek || vyhledávání

Jak jsme se ocitli v hmotném světě

Převzato ze Šrímad Bhágavatamu

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, pokud člověk není ovlivněn energií Nejvyšší Osobnosti Božství, pak nepřichází v úvahu spojení čisté duše, mající čisté vědomí, s hmotným tělem. Tento vztah je stejný, jako když člověk vidí ve snu své tělo jednat.

Význam:

Bhágavata Purána (v překladu Překrásná nauka o Bohu) je známá rovněž pod názvy Šrímad-Bhágavata Mahá-Purána a Šrímad Bhágavatam. Toto dílo je jedním z osmnácti Mahá-Purán a pojednává zejména o oddané službě Nejvyššímu Bohu Kršnovi. Na obrázku rukopis ze 17. století (cca. 1630-1650) z indického Rádžasthánu.

Zde najdeme dokonalou odpověď na otázku Mahārāje Parīkṣita ohledně toho, jak živá bytost začala svůj hmotný život, přestože se liší od hmotného těla a mysli. Ve své podstatě nemá duše nic společného s hmotným pojetím života, ale pohrouží se do něj díky vlivu vnější energie Pána zvané ātma-māyā. To již bylo vysvětleno v prvním zpěvu v souvislosti s Vyāsadevovou realizací Nejvyššího Pána a Jeho vnější energie. Pán vládne vnější energii a vnější energie vládne vůlí Pána živým bytostem. Živá bytost je podřízena vůli Pána prostřednictvím vlivu Jeho vnější energie, třebaže v čistém stavu je její vědomí čisté. V Bhagavad-gītě (15.15) se potvrzuje totéž: Pán je přítomný v srdci každého a ovlivňuje vědomí i zapomnětlivost všech živých bytostí.

Nyní automaticky vyvstane další otázka: Proč Pán ovlivňuje živou bytost k takovému vědomí a zapomnění? Odpovědí je, že Pán si jasně přeje, aby každá živá bytost měla své čisté vědomí Jeho nedílné části, a byla tak zaměstnána v Jeho láskyplné službě, což je pro ni přirozené; jelikož je však živá bytost zároveň částečně nezávislá, může odmítnout sloužit Pánovi a snažit se být stejně nezávislá jako je On. Všechny neoddané živé bytosti touží po tom, aby byly stejně mocné jako je Pán, i když pro to nemají předpoklady. Živé bytosti jsou vůlí Pána ovlivněny iluzí, protože chtějí být stejné jako On. Je to jako když se člověk chce stát králem, přestože k tomu nemá potřebné kvalifikace — když se živá bytost chce stát Samotným Pánem, je jí umožněno snít o tom, že se z ní stal král. Jako první tedy přichází hříšná touha živé bytosti stát se Pánem a vůlí Pána potom živá bytost zapomene na svůj skutečný život a sní o zemi utopie, kde může napodobovat Pána. Dítě pláče a chce, aby mu matka přinesla měsíc, ale matka mu dá zrcátko, a uspokojí plačící a vyrušující dítě odrazem měsíce. Stejně tak je plačícímu dítěti Pána přenechán odraz skutečného světa neboli hmotný svět, kterému může vládnout jako karmī a pak se ho zklamaně vzdát s touhou splynout s Pánem. Obě tato stádia jsou pouze iluzorními sny. Není třeba zkoumat, kdy živá bytost začala takto toužit. Skutečností však je, že jakmile po tom zatoužila, dostala se na nařízení Pána pod vládu ātma-māyi. Proto živá bytost v hmotných podmínkách sní o tom, že toto je “moje” a toto jsem “já”. Podmíněná duše ve svém snu považuje své hmotné tělo za své “já” nebo se mylně domnívá, že je Pánem a že vše ve spojení s tímto hmotným tělem je “moje”. Mylná představa o tom, co je “já” a “moje”, která živou bytost doprovází život za životem, je tedy pouhý sen a pokračuje tak dlouho, dokud si živá bytost nezačne být čistě vědomá skutečnosti, že je podřízenou nedílnou částí Pána.

V čistém vědomí ovšem žádný takový iluzorní sen neexistuje a živá bytost v tomto stavu nezapomíná, že nikdy není Pánem, ale že je věčně Jeho sluhou v transcendentálním láskyplném vztahu.
 

Iluzí oklamaná živá bytost se zjevuje v mnoha podobách, které jí poskytuje vnější energie Pána. Když si takto uvězněná živá bytost užívá v kvalitách hmotné přírody, začíná mylně uvažovat v pojmech “já” a “moje”.

Význam:

Různé podoby živých bytostí jsou různými oděvy, které jim poskytuje iluzorní vnější energie Pána podle kvalit přírody, jichž si chtějí živé bytosti užívat. Vnější, hmotná energie je zastoupena svými třemi kvalitami — dobrem, vášní a nevědomostí. I v hmotné přírodě má tedy živá bytost možnost nezávislé volby a v souladu s touto volbou jí hmotná energie poskytuje různé druhy hmotných těl. Existuje 900 000 druhů těl vodních živočichů, 2 000 000 rostlinných druhů, 1 100 000 červů a plazů, 1 000 000 druhů ptáků, 3 000 000 různých těl zvířat a 400 000 lidských podob. Celkem existuje 8 400 000 druhů těl na různých planetách ve vesmíru a živá bytost se neustále převtěluje podle toho, jaký hledá požitek. Dokonce i v jednom těle prochází živá bytost z dětství do chlapectví, z chlapectví do mládí, z mládí do stáří a ze stáří do jiného těla, které si vytváří svým jednáním. Živá bytost si své tělo vytváří vlastními touhami a vnější energie Pána jí poskytuje přesně takovou podobu, s jakou si může užívat podle svých tužeb v nejvyšší míře. Tygr si chce pochutnávat na krvi jiných zvířat, a hmotná energie mu proto milostí Pána dá tělo tygra, jehož stavba umožňuje pít krev jiného zvířete. Chce-li živá bytost získat tělo poloboha na vyšší planetě, i to může dostat milostí Pána. Je-li však dostatečně inteligentní, pak bude chtít získat duchovní tělo, aby mohla být ve společnosti Pána, a toho se jí také dostane. Živá bytost tedy může plně využít své nepatrné svobody a Pán je tak laskavý, že jí udělí přesně takové tělo, jaké si živá bytost přeje. Toužení živé bytosti je jako snění o zlaté hoře. Člověk ví, co je hora, a ví také, co je zlato, a pouze vlivem jeho touhy se mu zdá o zlaté hoře, ale když jeho sen skončí, vidí před sebou něco jiného. Jakmile se probudí, zjistí, že kolem není žádné zlato ani hora, natož pak zlatá hora.

Různá postavení živých bytostí v hmotném světě v rozmanitých druzích těl se zakládají na mylných představách “já” a “moje”. Karmī považuje tento svět za “moje” a jñānī považuje “já jsem” za vše. Všechna hmotná pojetí politiky, sociologie, lidumilství, dobročinnosti atd., která si podmíněné duše vytvářejí, se zakládají na těchto mylných představách “já” a “moje”, což jsou důsledky silné touhy užívat si hmotného světa. Živá bytost zapomněla na svou skutečnou totožnost a ve jménu socialismu, nacionalismu, rodinné náklonnosti a tak dále se ztotožňuje se svým tělem a také s místem, kde toto tělo získala.
 

Převzato, zdroj, poslal: Jaromír Kučera
 

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

15 komentářů

 1. Jaromíre,
  moc to autor nevysvětlil, nebo jsem to nepochopil.

  ad.: Ve své podstatě nemá duše nic společného s hmotným pojetím života, ale pohrouží se do něj díky vlivu vnější energie Pána zvané ātma-māyā.

  Takže za to, že jsme se ocitli v hmotném světě může Pán. No taková odpověď je k ničemu.

  ad.: Pán vládne vnější energii a vnější energie vládne vůlí Pána živým bytostem. Živá bytost je podřízena vůli Pána prostřednictvím vlivu Jeho vnější energie, třebaže v čistém stavu je její vědomí čisté.

  A co zákon o zachování energie? Pokud by Pán byl mimo toto Stvoření a vládnul nějakou energií, tak by zákon o zachování energie byl porušen. Dosud se fyzikům nepodařilo najít jev, kdy je zákon o zachování energie porušen.

  1. Lojzo
   živá bytost je ve ve svém původním přirozeném postavení věčným služebníkem Pána. Jak je uvedeno v článku :
   „Jako první tedy přichází hříšná touha živé bytosti stát se Pánem“
   Když nechce být živá bytost služebníkem ale pánem, přichází do hmotného světa, kde je jí to umožněno. V duchovním světě to není možné, tam si je každá živá bytost plně vědoma svého postavení služebníka. V hmotném světě musí být čisté vědomí zahaleno Pánovou iluzorní energií, aby si zde mohla duše hrát na pána.
   Takže za to, že jsme se ocitli v hmotném světě můžou naše hříšné touhy.
   Chce to číst pozorně.
   Nechtějte pochopit Pána a jeho energie pomocí nedokonalých hmotných zákonů.

  2. ad.: Takže za to, že jsme se ocitli v hmotném světě můžou naše hříšné touhy.

   A hříšné touhy nám dal Pán, když tedy všechno stvořil.

  3. ad. Lojza 1.6.2019 (6:23)

   Nechápu, proč by nás tak hloupě stvořil, jako že by dokonalost chtěla stvořit nedokonalost? Jaká je to logika?

  4. Logiky.
   Protože se jedná buďto o nové zážitky pro Stvořitele, dozvídá se, jak lze jednat ve hmotě, v protivenství – sdělují jedni.
   Protože je pro Inteligenci příjemnější, než žít beze změn, raději si oddělit kousky Sebe – vytvořit Duše a Ega, a sledovat, jak se Stvořitelovy kousky diví, kde to jsou, nic neví. Postupně si tvoří své názory…

  5. ad.
   „bo 2.6.2019 (7:28)
   Logiky.
   Protože se jedná buďto o nové zážitky pro Stvořitele, dozvídá se, jak lze jednat ve hmotě, v protivenství – sdělují jedni.
   Protože je pro Inteligenci příjemnější, než žít beze změn, raději si oddělit kousky Sebe – vytvořit Duše a Ega, a sledovat, jak se Stvořitelovy kousky diví, kde to jsou, nic neví. Postupně si tvoří své názory… “

   No to pak jóóó. Jenže představte si, jestli nás onen Stvořitel sleduje, jak jednáme, musí se dusit smíchy, protože pokud by se zasmál huróóónsky, mohla by se mu celá tvorba rozpadnout.
   Totéž, když udělám správný krůček a zachvěje se mé vědomí, nemůže se stvořitel příliš rozechvět a rozplakat samou láskou a radostí nad mým úspěchem, bo by přišla na zem povodeň a zemětřas určitě také :-)

 2. Nedávno jsem vyslechl a pozorně sledoval některé přednášky pan Nassima Harameina. Tento člověk má velké znalosti. Jak mne „zatáhl“ do vakua, do jeho geometrie, do černých děr, rotujících a vibrujících rozličných fenoménů tohoto světa……, to bylo úžasné! Jak se to vše spojuje v mé meditaci. Pro vysvětlení. Těch několik teček jen proto, že za sebe jsem cítil, jak je jeho CESTA strmá, místy klikatá, úzká a i široká, jak mu někteří jiní lidé nevěří, jak ho zatracují. Ale i naopak. Chci tím jen sdělit, že v závěrečné přednášce se dostal k fenoménu vědomí a ke svému poznání, že to jeho studium přirozeně přišlo až do tohoto stadia.

  Tento Váš článek a vlastně jen malý úryvek, pane Jaromíre, je skvělý. Říká mi, že dávné civilizace a kultury dokázaly získat poznání. jak k tomu přišly, to je velká otázka. Když by nějaký dnešní vědec dosadil za některé výrazy v článku všechny ty fenomény mikro a makro světa, do souvislostí, může se dostat k podobnému poznání. Jen tomu nebude ještě plně rozumět. Ale to většina z nich nechce. Na to je tzv. věda ještě příliš mladá. Nassim Haramein je čestnou výjimkou.

  A tak tedy přeji vědě i N.Harameinovi a i zde diskutujícím Milost Pána.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Vendo, nemůžu věřit svým očím, píšete :
   „Jak mne „zatáhl“ do vakua, do jeho geometrie, do černých děr, rotujících a vibrujících rozličných fenoménů tohoto světa……, to bylo úžasné! Jak se to vše spojuje v mé meditaci.
   Když by nějaký dnešní vědec dosadil za některé výrazy v článku všechny ty fenomény mikro a makro světa, do souvislostí, může se dostat k podobnému poznání.“
   Komentář : Černé díry ( předpokládám astronomické) a meditace, rotující a vibrující fenomény. A Nassim se má hned čím živit.
   Fenomény mikro a maktrosvěta dává do souvislostí věda a nechce údajně tomu rozumět. Potřebuje poradit.
   Ještě pár čestných výjimek Nassimů jako průzkumníků starých vědomostí a bude tu podrobné poznání. Nebo taky ne. Nu a co?.

  2. Vendo, názvy videí následují Nassima Harameina
   https://www.cestyksobe.cz/nassim-haramein-nove-axiomy-fyziky-aneb-fraktalni-teorie-vesmiru/16446
   1/6 – Nové axiomy fyziky, fraktální teorie vesmíru:
   2/6 – Nový přístup k atomu, protonu a černým dírám:
   3/6 – Sjednocení kvantové fyziky a teorie relativity:
   4/6 – Struktura vakua, kruhy v obilí a starověké civilizace:
   5/6 – Starověké civilizace, posvátná geometrie a mimozemšťané:
   6/6 – Mimozemšťané a zařízení na volnou energii:
   A na hodnocení odkazu, který dříve Vás tak zaujal, jsme se shodli: Nu a nic.

 3. Bo
  Stvořitel se určitě nepotřebuje dozvídat, jak jednat v hmotě, ani zažívat nové zážitky. Nepřisuzujte Stvořiteli hmotné vlastnosti, protože on není ovlivněn hmotnou energií jako my, on je pánem hmotné energie, ona jedná pod jeho dohledem. Verš z Bhagavatamánu :
  SB 3.7.4
  Svojí soběstačnou energií složenou ze tří kvalit hmotné přírody Pán způsobuje stvoření tohoto vesmíru. S ní stvoření udržuje a opačným postupem ho neustále znovu a znovu ničí.
  Význam:
  Tento vesmír Pán stvořil pro ty živé bytosti, které od Něho odvedla iluzorní myšlenka, že se Mu vyrovnají, když Ho budou napodobovat. Tři kvality hmotné přírody existují proto, aby dále mátly podmíněné duše. Podmíněná živá bytost, zmatena iluzorní energií, se pokládá za část hmotného stvoření, neboť zapomíná na svoji duchovní totožnost, a tak se zaplétá život za životem do hmotných činností. Tento hmotný svět nestvořil Pán pro Sebe, ale pro podmíněné duše, které zneužívají své nepatrné, Bohem darované samostatnosti a chtějí se stát vládci. Na základě této touhy podmíněné duše podléhají opakovanému zrození a smrti.

 4. Americké vodohospodářské firmy používají proutkaření, aby našli praskliny a potrubí
  Deset z dvanácti vodárenských společností ve Spojeném království přiznalo, že stále používají praxi proutkaření, aby rychle lokalizovaly průsaky a potrubí. Zveřejnění vyvolalo mezi skeptiky rozhořčení a dokonce vedlo k výzvě, aby vnitrostátní regulační úřad Ofwat zastavil financování nákladů na zdiskreditovanou středověkou praxi. Některé vodní společnosti však trvají na tom, že se tato praxe jeví stejně účinná…
  https://www.matrix-2001.cz/clanek/kratke-zpravy-aktuality-5-11079

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference