mapa stránek || vyhledávání

Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín.

A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

Tento zlomový bod nastáva každým rokom o niekoľko dní skôr, čo svedčí o tom, že naše „potreby“ sa neustále zvyšujú. A aj keď ekosystémy sú v podstate veľmi odolné, ak sa dostanú za určitý „bod zlomu“, môžu sa zrútiť a prestať fungovať. A my sa svojim neuváženým jednaním k tomuto bodu každým rokom stále viac približujeme.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je však veľmi dôležité uvedomiť si ich hlboký vzájomný súvis. Súvis medzi extrémnymi horúčavami na jednej strane a stále sa zvyšujúcim enviromentálnym dlhom na druhej strane, pretože práve prostredníctvom horúčav, sucha a iných prírodných anomálií začíname byť čoraz intenzívnejšie konfrontovaní s neodvratnými splátkami nášho dlhu voči ekologickým zdrojom planéty Zem. Ide jednoducho o nevyhnutnú daň za jej bezohľadné drancovanie. A pokiaľ sa my nespamätáme a nezastavíme, nezastaví sa ani príroda vo svojom hromadení nami samými zapríčinených extrémnych klimatických javov.

Najdôležitejšia otázka teda spočíva v tom, či sme schopní vyvodiť z tohto všetkého sami voči sebe nejaké konkrétne dôsledky? Či sme ochotní zmeniť kvôli tomu niečo vo svojom živote? Či sme ochotní prehodnotiť hierarchiu svojich hodnôt a svoj spôsob života tak, aby sme našim vlastným dielom prispeli k zlepšeniu celkovej situácie? Či sme ochotní uskromniť sa vo svojich potrebách natoľko, že sa ich napĺňanie stane enviromentálne prijateľným?

Ľudia však žiaľ nemenia absolútne nič vo svojom myslení, vo svojich hodnotách, vo svojich potrebách, ani vo svojom prístupe k prírode a k jej zdrojom, pretože podľa ich názoru môžu niečo zmeniť iba tí, ktorí majú skutočnú moc, skutočné bohatstvo a tým pádom i najväčší podiel na drancovaní planéty.

Je síce pravdou, že tí najbohatší, najmocnejší, najchamtivejší a najbezohľadnejší majú najväčšiu vinu na tomto drancovaní, avšak práve k ich životnému štýlu, práve k ich „hodnotám“, k ich blahobytu, k ich konzumu, k ich plytvaniu a k ich rozhadzovaniu vzhliadajú obyčajní ľudia ako k ideálu. Ako k čomusi veľkému. Ako k niečomu, čo by aj oni radi mali, keby ich postretlo také šťastie a mohli toho dosiahnuť.

Pre väčšinu obyčajných ľudí teda predstavuje tento životný štýl ideál. Čosi, k čomu vzhliadajú s posvätným obdivom, ako k najzásadnejšej hodnote života! Ako k základnej hodnote bytia!

A žiaľ, práve takýmto spôsobom sa prázdne, úbohé, materialistické a samovražedné hodnoty najbohatších, najmocnejších, najbezohľadnejších a najchamtivejších stávajú hodnotami celého ľudstva. Hodnotami celej civilizácie! Hodnotami takmer každého človeka, až na niekoľko svetlých výnimiek!

Nie každý samozrejme tohto cieľa dosiahne, ale takmer každý tieto hodnoty vnútorne uznáva a usiluje sa o ne, čo sa navonok prejavuje vzrastajúcou chamtivosťou, bezohľadnosťou, materializmom a konzumom. Čo sa prejavuje túžbou po peniazoch, po majetkoch, po moci, po kariére a chcením mať stále viac.

Toto sú „ideály“ nášho sveta, predstavujúce zásadnú hodnotovú platformu väčšiny ľudí, čo má za následok ničenie a drancovanie našej planéty, pretože každý jedinec sa snaží uplatňovať tieto „ideály“ na tej pozícii, na akej sa práve nachádza, so snahou vyšvihnúť sa čo najrýchlejšie nahor, až k elite.

A tak sú všetci títo obyčajní ľudia, aj spolu s elitou najbohatších, škodcami planéty Zem. Sú vinní za zhoršovanie klimatických pomerov na Zemi, pretože k tomu prispievajú svojim vlastným dielom a podľa svojich vlastných možností. Lebo vo svojich životoch, vo svojich názoroch, vo svojom myslení a vo svojom jednaní usilujú presne o tie isté „hodnoty“, ako bohatí. Avšak horúčavami, ktoré sme mali možnosť zažiť počas tohto leta, nám príroda jasne ukazuje samovražednú zvrátenosť „hodnôt“, ktoré náš svet uznáva.

Ak nechceme svoju planétu zničiť a tým pádom zničiť aj samých seba, čiže už len čisto kvôli vlastnému prežitiu by sme sa mali zrieť zvrátených hodnôt materializmu, karierizmu, užívania si a nenásytnej túžby mať stále viac a obrátiť sa k skutočným hodnotám. K hodnotám ducha! K hodnotám ducha, ktorých hromadením a nadobúdaním nebudeme okolo seba nič drancovať a ničiť, ale naopak, všetko povznášať a pozdvihovať.

Nie teda mať, ale byť! Usilovať sa predovšetkým o to, byť za každej situácie dobrým, spravodlivým, láskavým a skromným. Usilovať sa o to, byť človekom vysokých a ušľachtilých hodnôt, ktorý preferuje tieto hodnoty oveľa vyššie, ako materializmus, a preto nemôže skĺznuť do hmotárskeho otroctva plného zla, nespravodlivosti a bezcharakternosti voči ostatným kvôli dosahovaniu osobných výhod.

Záchrana života na planéte Zem teda spočíva v zmene hodnotovej orientácie! Hodnoty čisto hmotné, konzumné a materiálne, ktoré sú hodnotami deštruktívnymi, ak stoja na prvom mieste, musia byť nahradené hodnotami ducha a vysokých, ušľachtilých cností. Hodnotami dobra, spravodlivosti, ľudskosti, skromnosti, jednoduchosti a nenáročnosti v potrebách!

A toto je presne tým, čo môže, ba musí urobiť každý človek sám za seba ak chce, aby nás prírodné dianie, ktoré sa už začína búriť voči našej arogantnej bezohľadnosti, nakoniec všetkých nezmietlo z povrchu zemského.

Nikto nie je teda natoľko malý a bezvýznamný, aby práve toto nemohol urobiť sám za seba. Aby nemohol zmenou vlastnej hodnotovej orientácie prispieť k zlepšeniu celkovej situácie. Aby sa nemohol uskromniť vo svojich potrebách. Aby nemohol brať viac ohľad na prírodu a jej možnosti.

Lebo ako už bolo povedané, jedine ak svoju životnú energiu vlejeme do hromadenia pokladov ducha, čím ich budeme mať viac, tým bude na zemi lepšie a krajšie.

Ak ale nasmerujeme všetku svoju životnú energiu iba do zhromažďovania hodnôt materiálnych, nebudeme mať nikdy dosť a stále budeme chcieť viac. A prostredníctvom týchto svojich, stále rastúcich sebeckých nárokov budeme ničiť a drancovať všetko okolo seba až dovtedy, kým napokon svoju rodnú planétu, a tým pádom aj sami seba, úplne nezničíme.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.3
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

8 komentářů

 1. Amazonie na rozcestí
  V Brazílii se koncem srpna rozpoutal boj o jedno z nejbohatších území Amazonie. Vydá se země cestou krátkodobého hospodářského rozvoje, nebo bude chránit pro planetu kriticky důležitý ekosystém?
  Narušení integrity přírodní rezervace by prezidentovi Temerovi a jeho vládě otevřelo cestu ke zcela jedinečnému ložisku zlata, mědi, diamantů, manganu, chromu, tantalu, cínu, kobaltu, niobu, žuly, fosfátu, titanu, ale samozřejmě i dřeva a fosilních zdrojů energie.
  http://denikreferendum.cz/clanek/26005-amazonie-na-rozcesti

 2. Život v žádném případě není v ohrožení, neboť my zde žijeme v tzv. Zrcadlové civilizaci, ve speciálně vytvořeném hologramu, kde jsou nám poskytovány veškeré možnosti k vyřešení si své karmy a své vlastní temné strany duše. Jakékoliv katastrofální předpovědi jsou zbytečné, základy pravého života leží jinde než se nyní nachází náš vývojový časoprostor. My se máme v prvé řadě naučit rozlišit Pravé základy života od iluze (Transatlantické říše), dále máme přijmout plnou Zodpovědnost za svou minulost a uvědomit si, že „Každý si po sobě spraví to, co pokazil“. Vyvolení vyslanci Světla pro boj s temnotou = totální nesmysl a ideologie první kategorie. Kdo to pochopil a je ochoten uvolnit místo skalním průšvihářům, kteří si po sobě přicházejí spravit, co pokazili, cítí úlevu a optimismus. Kdo to nepochopil, je v neustálém napětí a stresu a má strach o budoucnost. Tento strach mu programuje do mysli jeho ego programované nábožensko-technickými programy včetně superpočítače zv. Mallock, který byl vytvořen předfašistickou civilizací Kamagol.
  Nápravců pokažených věcí je tady víc než dost, jsou přímo mezi námi, ale pracují skrytě, nepoznáni. Proč si je nepozvat, když cítíme osobní krizi? Zvu si je každý den a tím jim dávám příležitost k jejich karmické očistě. Jsou sdruženi v organizaci, která se jmenuje „Skryté ruce“. Někteří členové této organizace jsou přímo zakladatelé Iluminátského řádu, který založili na protest proti starým zákonům, které umožňovaly některým vysoce postaveným osobám mít neomezenou moc nad svými podřízenými a usměrňovat jejich život z pracovního i osobního hlediska, včetně volby partnerů či partnerek… asi tak, jak to známe z filmů ze 30. let minulého století (ála starostlivá matinka žijící život za svého milovaného synáčka…). Tak tohle už je vážně přežitek. Naštěstí tady máme Nové evoluční vědomí, v němž jsou si všechny rasy rovny a každý si může uspořádat svůj život dle své vlastní citové zainteresovanosti a rozvíjet své talenty dle svých přání a potřeb, je-li to ku prospěchu Moudrého Vědomí života a smrti. Spolu s tím padají staré náboženské dikce, že jsme na této planetě za trest. Základy Země jsou starší než tento vesmír, je to migrační planeta Života zcela nezávislá na svém okolí. Je to prestižní Evoluční planeta se svou svébytnou Duší, v jejímž vyzařování se zviditelňuje vše takové, jaké to ve skutečnosti je. To je ale překvápko, jaké všemožné formy života nyní přebývají ve schránkách lidských těl:-) Dalo by se říci, že Každý pes jiná ves. Ale tak je to správně, vždyť jde hlavně o to, aby se dokázaly mezi sebou domluvit různé rasy (humanoidní i nehumanoidní), které se v minulosti rozhádaly kvůli pokřivené luciferánské filosofii. Co se má dařit, to se daří, pouze ego má stále nějaké problémy a je z toho celé vedle. Podstaty našich duší vědí, co si mají opravit a kam mají dospět. Náš vývojový hologram je postaven správně a každý je konfrontován s tím, co právě nejvíc potřebuje ke svému vývoji. Nezbývá tedy, než si navzájem popřát Zdar a sílu:-)))))))))))))

  1. Victorius píše :“ Základy Země jsou starší než tento vesmír, je to migrační planeta Života zcela nezávislá na svém okolí. ..Nezbývá tedy, než si navzájem popřát Zdar a sílu:-)))))))))))))“
   No síla to opravdu je.

 3. Jak řekla matka TEreza, není problém nasytit chudé tohoto světa. Problém je nasytit bohaté.

 4. Michio Kaku, vědec potvrzuje ovládání počasí – nekalé?
  „HAARP. Než dojde ke zveřejnění ruských důkazů, nebo odstranění TV programu CBS this mornnig z youtube, doporučuji seznámit se s programem. V jedné jeho části, Laser weather modification, vystoupil americký vědec Dr. Michio Koku. Dr. Koku potvrdil existenci možnosti ovlivňovat, modifikovat a kontrolovat počasí. Climate control laser could influence weather events, zní jedna z jeho klíčových odpovědí.“
  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-o-cem-se-pise-ale-malo-3

 5. Obecně. Pýcha lidstva nad tím, co umí, jinak, nad tím, co si myslí, že umí a že to má ve své moci, je obrovsky bezbřehá.
  A opačně. Nevědomost a neznalost o mikro až makro úrovni celého stvoření, vazeb, sounáležitostí světa kauzality je nesrovnatelně větší a člověk si ji nechce, ve své pýše, připustit. Vypouští se tzv.“džin z lahve“. Neví se, co to udělá negativního. Věří se v něco pozitivního. A hlavně jde o procesy, které nedohlédnou na možné následky.Tedy AD HOC, jen pro tento případ, za kterým se skrývá jen „přání, jako otec myšlenky“. Svět je řízen nezodpovědností, která věří v následky svých činů jako na šťastné náhody.
  Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference