mapa stránek || vyhledávání

Konstrukce reality světa I. – dimenze

VesmírJedním z největších omylů moderní fyziky, filozofie i teorie stvoření je, že svět musel mít počátek, a to v prostoru i čase. Že došlo k jednorázovému stvoření, v jeden okamžik. A samozřejmě z ničeho. Přičemž ničím se zde myslí absolutní nic. Tato myšlenka je samozřejmě zcestná. Stejně jako něco existuje – nic neexistuje. Absolutní nic je hezký, abstraktní, leč nelogický konstrukt. Svět nemá počátek ani v prostoru, ani v čase. To, co bylo okrajově naznačeno fyzikální kosmologií – že svět vznikl Velkým třeskem – je sice opět zajímavá představa, ale není funkční, jak se zdá. Svět je absolutně nekonečný v prostoru i čase. Což je jedna z point mých teorií. A mimo svět není nic. Z ničeho nic nevzniklo.

Další celkem radikální pointou je, že se svět konstruuje a tvoří neustále, i když je nekonečný. On totiž svět není Stvoření, ale Tvoření. To byla kdysi platónská idea, že svět byl vytvořen a je neměnný. Tak to vůbec není. Je dynamický, i co se týče existence a tvoření existence. Jedním z důkazů jsou i virtuální částice, což není jediný existenčně proměnný atribut světa. Jednou jsem v mých teoriích vyřkl fakt, že se svět rozpadá do faktů a zpět se skládá do objektů. Tudíž čísla se dělí do nekonečna a pak se zase sčítají. V tom tkví ona dynamičnost. Tak jako je film promítán po obrazech. Tak je svět rozdělen v čase do nekonečně malých sekvencí. A tyto sekvence musí být plynulé. Pokud by nejmenším okamžikem byl Planckův čas, tak mezi jednotlivými sekvencemi není souvislost. Existovaly by informační mezery a svět by nefungoval, jak by měl. Tedy Planckův čas se může hodit pro fyzikální výpočty, ale výpočty nespočítáme existenci vesmíru.

Proti mým teoriím jsem dále zaznamenal další kritiku. Ta spočívala v tom, že ve světě se nemůžou vyskytovat nekonečna v množném čísle. To je hrubé nepochopení fungování světa. A je to opět nějaká středověká představa, že svět musí mít univerzálního hybatele. Moje zjištění o Bohu bude specifikováno později. Ale opakuji – svět je absolutně nekonečný, proto jsem ho i symbolem absolutního nekonečna označil. V žádném případě nefunguje svět na konečných číslech, které by se vydělovala z nějakého nekonečna. Každý, kdo si pozorně přečte mé předchozí články, to pochopí. Začnu tedy výklad konstrukce reality světa výkladem konstrukcí dimenzí. Zde někteří opět nepochopili, jak funguje bod, přímka, rovina, prostor, atd. Kritici si myslí, že prostě je. Omyl. Svět není neměnný. Což je dáno tvořením existence.
 

1. Zázrak jménem bod

Už z kvantové mechaniky víme, že každý objekt světa má kromě své vlastní existence i existenci všech časoprostorovych variací. Pravděpodobnost kvantovky je základní vlastností světa. Prostě objekty jsou ve všech formách. Pro bod to znamená jediné. Neexistuje sám o sobě, ale ve všech variantách – kopiích. Všechno má své totožné i rozdílné kopie. V okolí každého bodu se nacházejí všechny variace bodu, všechny jeho možnosti existence i neexistence. Bod je tedy stav věcí. Jeho hodnota reprezentuje jeho existence, nebo existenci opačného stavu. Aby toto ale bylo možné, musí tyto body kompletně a kontinuálně vyplňovat vše.
 

2. Zázrak jménem přímka

Aby šlo identifikovat rozdílné nulové stavy věcí, musí se každý bod kopírovat do všech směrů a zajisté v nekonečném počtu ω. Všech směrů je taky ω, tedy jeden bod je tvořen ω^2 svými variantami. Toto by kontinuální prostor singularit nevytvořilo. Proto platí, že bod b0, pokud je singularitou, tak má své totožné kopie – singularity – také v ω počtu – b0′, b0“, b0“‘, atd. – vyplňující prostor singularit. A od každé takové singularity se rozpínají její netotožné kopie b1, b2, b3. Každá taková kopie má pak ω svých kopií. Což znamená, že bodů v prostoru je ω^ω, což víme, že je rovno 2^ω = ω1. Prostor singularit je tedy kontinuum. To platí i o přímkách, na nichž se všechny kopie vyskytují. Počet dimenzí takového prostoru je logicky ω.

V takovém prostoru se konstruuje libovolný objekt. Od bodu, přímky, roviny, 3d prostoru, 4d prostoru, atd… přes složitější objekty fyzikální.

Proč ale vnímáme jen 3 dimenze, to teprve budu rozebírat.
 

Jan Kozohorský
24.3.2018, Kopřivnice
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.2
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

8 komentářů

 1. Názor českého fyzika Chýly:
  „Hawking v roce 2010 napsal knihu, která se jmenuje Velkolepý plán. Tam popisuje, že fyzikální zákony samy od sebe a z ničeho vytvoří vesmír. To zní fantasticky. Aniž by k tomu bylo potřeba čehokoli. A já tomu upřímně třeba nevěřím.
  Zeptal bych se ho, jestli to myslí vážně. Není sám, kdo to tvrdí, ale když o tom přemýšlím, tak nevím. Na to bych se ho zeptal – proč to nejsem schopen pochopit. Myslím si, že to nejde, aby vesmír vznikl z ničeho.“

  https://www.lidovky.cz/hawking-byl-mimoradny-ale-koncem-zivota-sklouzl-mimo-realitu-rika-fyzik-chyla-1hr-/lide.aspx?c=A180314_143658_lide_ele
  https://www.lidovky.cz/hawking-byl-mimoradny-ale-koncem-zivota-sklouzl-mimo-realitu-rika-fyzik-chyla-1hr-/lide.aspx?c=A180314_143658_lide_ele&ref=strossle

  1. Ano. Idea kosmu vzniknuvšího z ničeho je protimluv. Nic je nic, ale na na nic nelze ukázat a není to něco, z čeho by něco mohlo vzniknout. Hawking na to šel matematickým fíglem. Prohlásil, že v bodě t = 0 je konstanta zakřivení k = ∞. Časoprostor je zakřiven a tudíž uzavřen do sebe. Jeho další fyzikální stav lze popisovat jen pomocí imaginárního časoprostoru i teoreticky do t < 0.

  2. Bohužel o stavu pana Hawkinga před smrtí nic nevím, takže nemohu soudit. Nicméně zveřejnil jednu svou práci a ta by mohla být dost zásadní…

 2. Pane Kozohorský, Vaše postřehy o realitě světa jsou zajímavé a myslím, že i pravdivé. Ale více jako pojednábí o bodu a přímce bych se od Vás rád dozvěděl něco o vztahu Stvořitele ke stvoření a významu života ve stvoření. Tady odděluji energii od života (duše) i když se ve stvoření duše projevuje jako živoucí energie. A kdy se dočkáme toho pokračování, jak píšete: „Moje zjištění o Bohu bude specifikováno později“.

 3. Pane, Váš článek v rubrice „Vesmír a jeho záhady“ je pro mne záhadou.
  Svět není tak složitý, jak se jej Vy tady snažíte objaňovat.

  1. Luboši, dozvěděl jsem se, že bod není bod, ale část prostoru.
   Zřejmě jde o nějaké dojmy z Heisenbergových relací neurčitosti :čím přesněji známe polohu částice, tím neurčitější je informace o její hybnosti (a tedy je i větší rozptyl v určení její kinetické energie) a naopak.
   Tam jde o částici, polohu a hybnost. Malinko něco jiného, než bod.
   Přímka je v odstavci, kde o přímce není rozumné slovo, leda výkřik :“To platí i o přímkách..“. Je tam chuchvalec nekonečen, což je kupodivu, když přímka jde z nekonečna do nekonečna.

  2. Pane, svět je nekonečně složitější, než si dokáže kdokoliv představit. Já jsem vymyslel pouze metodu, která tu nesmírnost komplexity ukazuje. Stále jsem k ní ještě nedošel. A nikdo to tu moc nechápe.

 4. Pardale, stále vycházíte pouze z Vašich dojmů a představ o fyzice. Svět ale není totožný s popisem současné fyziky. To je Váš konzervativní pohled na svět.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference