mapa stránek || vyhledávání

Konstrukce reality světa II. – prodlužování a obalování existence

V minulém článku mé matematické filozofie jsem popsal, že může existovat pouze něco, nikoliv nic. Tudíž nemůže být něco v ničem. Nemůže být také nic v něčem a zajisté nic v ničem. Tyto úvahy vedou k pravé podstatě prostoru a hmoty. Prostor a hmotu jsem popisoval pomocí prostoru singularit, což je sjednocený prostor nul a epsilon veličin. Existence vychází z nulových bodů a ty jsou obaleny epsilon veličinami, neboli veličinami nekonečně se blížícími nule. Než si vysvětlíme mechanismus obalování nulových bodů, tedy obalování existence a ještě jinak způsob přirozené konstrukce okolí všech bodů, musíme ukázat, jak funguje prodlužování existence.

Prodlužování existence je označení mechanismu, jak spolu souvisí množství ve světě, každá existence souvisí s dalšími. Tedy konkrétněji, přirozená čísla souvisí spolu mezi sebou. Nula souvisí se všemi přirozenými čísly, jelikož konstrukce nul, a tudíž nulových bodů, vycházela z rovnice a + (-a) = 0. Nuly se konstruují z nekonečně mnoha součtů přirozených čísel a jejich opačných čísel. Každé přirozené číslo se konstruuje logicky dle Von Neumannovy konstrukce z předchozího čísla: 0 → 1 → 2 → 3 …

Podle Vopěnky musí přirozená čísla „někde“ končit. Souvisí to s obzorem, jak jej chápe člověk. Čísla mají své obzory. Člověk tento obzor chápe pouze v potenciálním nekonečnu. Matematici počítají s aktuálním nekonečnem, přesto jej člověk nevnímá. Vopěnka ukázal existenci matematického systému nekonečen, který se dá postavit na přirozených číslech, aniž bychom je opustili a „vyskočili na nekonečno“ ω. Tento poznatek je čistě matematicko-logický. Jak to ale lze porovnat s Cantorovou teorií odlišných nekonečen?

Mezi čísly jsou skoky. Když použijeme šipkovou symboliku, můžeme dobře poukázat, jak fungují přirozená čísla:
0 → 1 → 2 → 3 …

Nebo můžeme ukázat, jak fungují ordinální čísla:

0 →→ ω →→ ω*2 →→ ω*3 …

Taky se dají ukázat větší skoky na ordinálních číslech:

0 →→→ ω^1 →→→ ω^2 →→→ ω^3 …

Ke každému skoku existuje vyšší skok, neboli ke každému skoku existuje metaskok. A dále metametaskok…. atd. Rozhodující je, že každá konstrukce, kterou vytvoříme, se chová jako přirozená čísla. Jakkoliv upravenou symbolikou nikdy nedocílíme vyššího nekonečna, než je ω. Na přirozených číslech tedy prodlužujeme existenci. Limitou přirozených čísel je ω. Takto funguje prodlužování existence. Na této konstrukci funguje relativita Vopěnkových obzorů. Jenže je tam ale jedno ale… Vycházíme z přirozených čísel. V minulém článku jsme ale zopakovali, že svět se rozpadá do faktů a pak se opětovně skládá. Rozpad probíhá z již existujících nekonečen, tedy je nezávislý na našich šipkových konstrukcích. Rozpad je objektivní jev. Opětovné skládání pak vytváří jen jednotlivé limity! Toto umožňuje relativistické jevy – obzory, jak se domníval Vopěnka.

Prodlužování existence probíhá při skládání, relativistických jevech. Obalování existence zajišťují limity. Pro přirozená čísla jsou to ω ordinály. Pro ω ordinály jsou to ω1 ordinály, atd.

U nulových bodů obalování zajišťují epsilon veličiny. Ty jsou inverzními obrazy běžných přirozených čísel. Musíme opět zmínit inverzní princip. Když si vzpomeneme na ω1 aritmetiku, víme, že platí 1/ω = ε. Pak 2/ω = 2ε. 3/ω = 3ε……

Fungování inverzního principu můžeme zapisovat pomocí inverzních šipek:

ε ← 1, 2ε ← 2, 3ε ← 3, …

Celý mechanismus prodlužování a obalování existence lze symbolicky napsat takto:

0 = a + (-a) → ε ← 1 → 2ε ← 2 → 3ε ← 3 …

Každý skok lze tedy inverzně obrátit a do zápisu můžeme zapsat i metainverzní skoky:

0 = a + (-a) → ε ← 1 ←← ω → 2ε ← 2 ←← ω*2 → 3ε ← 3 ←← ω*3 …

Skoků může být samozřejmě “mnoho“ vyšších i nižších typů, a to má mnoho společného i s typy aritmetik, o jejichž základních druzích jsme už pojednávali.
 

Jan Kozohorský
13.7.2018, Kopřivnice
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

46 komentářů

 1. Zase nic a důkaz je tady.

  Podle současných fyzikálních modelů byl vesmír před 13,8 miliardami lety ve formě tzv. počáteční singularity (která měla některé společné rysy i se singularitou gravitační), v které byla měření času a délky bezpředmětná a teplota spolu s tlakem byly nekonečné. Protože zatím neexistují žádné modely systémů s takovýmito charakteristikami, speciálně žádná teorie kvantové gravitace, zůstává toto období historie vesmíru nevyřešeným fyzikálním problémem.

  Kdy bude srozumitelně vyřešen?

  Kde se vzaly hmotné součásti vesmíru ve formě kvark-gluonového plazmatu? Ještě to by mne zajímalo.

  1. AuV.
   Když je něco kdekoli nejasné, tak šup od toho ke vzniku vesmíru a ještě to chtít vysvětlit srozumitelně. Vděčné téma jak napadnout vědu je počáteční singularita, která bodovou singularitou nejspíš nebyla.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_vesm%C3%ADru
   “ Lze však pouze spekulovat, zda se jednalo o skutečnou bodovou singularitu, či o velmi husté stadium vzniklé v předchozím vývoji vesmíru z prostoročasu či hmoty jiného charakteru.“

   Takže vesmír stvořil Brahma a je to o vela jasnější.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1

   AuV nám vykopíroval kus Wikipedie, zřejmě očekával, že věda už vše vyřešila a teď se bude věnovat popularizaci a srozumitelnosti třeba té kosmologie.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
   „Podle současných fyzikálních modelů byl vesmír před 13,8 miliardami lety ve formě tzv. počáteční singularity (která měla některé společné rysy i se singularitou gravitační), v které byla měření času a délky bezpředmětná a teplota spolu s tlakem byly nekonečné. Protože zatím neexistují žádné modely systémů s takovýmito charakteristikami, speciálně žádná teorie kvantové gravitace, zůstává toto období historie vesmíru nevyřešeným fyzikálním problémem.“

  2. Pardal má pravdu. Bodová singularita by to nemohla být. Jako matematicky s tím nemám problém, ale fyzikální veličiny by měly všechny nekonečné hodnoty, a to nejdůležitější – nekonečná gravitace by zamezovala jakékoliv expanzi.

  3. ad.:Nicota nemůže být.

   Tak teď se cítím být ponížen. 40 let mé usilovné práce přišlo vniveč:-))

  4. Lojzo, já bych to neviděl tak zle. Rozhoduje pouze semantika. To, co já beru jako nulovou existenci je něco jako Tvá nicota. Až na to, že je všude (v každém bodě; u Tebe pouze v jednom bodě) a není ničím, ale něčím, takzvanou slabou neexistencí. Silná neexistence jako skutečná neexistence není, a tomu já říkám nicota – neexistující. :)

  5. Janko,

   …To, co já beru jako nulovou existenci je něco jako Tvá nicota. Až na to, že je všude (v každém bodě; u Tebe pouze v jednom bodě) a není ničím, ale něčím, takzvanou slabou neexistencí…

   Jak řekl kdysi Felix Holzmann: brečíte dobře, ale na špatném hrobě. (Jinými slovy, hodně se snažíte, ale na špatných základech.)
   Nulová existence, Nicota, slabá či silná neexistence, prostě objekt Nic – nikdy neexistoval a existovat nemůže.

   Definice objektu Nic zní:
   Nic je, když není ani jeden rozměr, vůbec žádný čas a vůbec žádná hmota.
   Takový stav ovšem nikdy nebyl, není a nebude.

   Když řeknete: „Nic je“, pak objektu Nic přiznáváte alespoň čas pro jeho existenci.
   A jak z definice vyplývá, objekt, jenž obsahuje čas, už nelze označit za Nic (a to ani dalšími slovními náhražkami či vytáčkami), protože čas už je Něco.

  6. Existuje taková filosofická otázka:
   Když v lese padá strom a nikdo ho neslyší padat (žádné zvíře, žádný člověk, žádný brouček, žádný mikrofon ho nenahrává), vydává ten strom zvuk?
   Filosofická odpověď je jednoznačné NE!

   Takže pokud tu Nicotu nikdo nevnímá, tak neexistuje. Musí být něco, co ji vnímá, čímž souhlasím s JK.

  7. Jo kvůli myši, která se dívá na Měsíc, tak Měsíc existuje.

  8. Nic neexistuje. Doporučuji číst správně, co píšu. Nicota je nesmyslný pojem. Vždy je něco. A buď to něco je slabá neexistence, neboli základy nulového prostoru. To je jeden typ existence, pro méně chápavé, mělo by se říkat slabá existence. Protože slabá neexistence není neexistence ve smyslu nicoty. Nula je běžná matematická existence, nikoliv nic.

  9. Nikoliv. Svět se skládá z nekonečně mnoho pravd. A ty pravdy existují nezávisle. Proto se jim říká pravdy o sobě. Když půjdete lesem a uvidíte spálený strom, uhodil do něj blesk bez toho, jestli to někdo pozoroval. Žádná fyzika by neexistovala bez pravd o sobě. Elektrony existují, aniž by je někdo sledoval.

  10. Miliardy let ve vesmíru nebyla inteligence. Takže Měsíc musel být i bez myši. :)

  11. Miliardy let ve vesmíru nebyla inteligence. Takže Měsíc musel být i bez myši. :)

   Správně k tomu jsem vás chtěl navést, existence není závislá na pozorování.

  12. ad. Janko pro JK 19.7.2018 (18:42)
   „…slabá existence…“? No, hybná nehybná síla nemusí býti příliš silnou. Slabost je však zdánlivou… :-)

  13. Přesně tak. A právě proto i existuje nekonečno. Jediný skutečný důkaz existence nekonečna byl vytvořen Bolzanem. Z existence pravd o sobě lze vyvodit, že jich je nekonečně mnoho. A proto funguje celá matematika, jak funguje. Všechny pravdy, celá logika, matematický aparát, funkčnost fyzikálních zákonů, atd., je objevem objektivních a nezávislých skutečností.

  14. No výborně. Slabá existence je opravdu zdánlivě hybným elementem. Protože ať se to komukoli líbí, nebo ne, nulový prostor není zásadní, leč prostor epsilon veličin je fundamentální. To je skutečný hybatel všeho.

  15. ad.

   Janko pro Matku

   19.7.2018 (19:22)

   No výborně. …

   No, nevím, fyziku i matematiku jsem již dávno zapomněla.

 2. @ – Podle současných fyzikálních modelů

  Co to je? Co to znamená? Co to je tzv. „současný fyzikální model“, co to je za slovní spojení, idiocii a sračku zároveň?

  1. „Podle současných fyzikálních modelů“ je vpravdu nesmyslné spojení vzhledem k tomu, že má být popsána objektivní skutečnost.

  2. Je to wikipedie.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
   “Podle současných fyzikálních modelů byl vesmír před 13,8 miliardami lety ve formě tzv. počáteční singularity (která měla některé společné rysy i se singularitou gravitační), v které byla měření času a délky bezpředmětná a teplota spolu s tlakem byly nekonečné. Protože zatím neexistují žádné modely systémů s takovýmito charakteristikami, speciálně žádná teorie kvantové gravitace, zůstává toto období historie vesmíru nevyřešeným fyzikálním problémem.”

 3. Jak se zdá, máme tady hodně čerstvých kandidátu na Nobelovou cenu za fyziku. Nemusíme se tak ničeho bát, že jo?

  1. Jak se zdá, máme tady hodně čerstvých kandidátu na Nobelovou cenu za fyziku. Nemusíme se tak ničeho bát, že jo?

   Jenom toho, aby ji někteří nedostali.

 4. Konečně jsem se dozvěděl, co je to nebo vlastně není nic. Rád jsem tu pobyl. Zdravím matku a některé kolemjdoucí.

  1. No, ať již tak, nebo jinak, zdravím Míro též. Viděla jsem o víkendu na zdejším zámku 3 obrazy 15ti letého hocha. Při vernisáži mne naprosto, ale naprosto odrovnaly, jak k něčemu takovému mohl přijít. Co NA NICH BYLO? Na prvním s nápisem tuším „Všechny duše jsou si rovny“, byl nakreslen odchod duše z těla – po té, co byl člověk ze zadu proboden oštěpem a stříkala z něj červená krev, byla nakreslena zářící duše, kterak odchází.
   Druhý obraz? Něco jako dvě duše symbolizované sloupy a spojené zářící energií, ve tvaru podobném jing-jang. Symbol onoho hocha a jeho sestry.
   Třetí obraz? Kdysi jsem četla článek St. Lelka, „Kam chodí spát můj chlapeček“ a na tomto obraze byla zachycena ona oblast nad oblaky, kam se dostal onen hoch se svou matkou.
   A včíl se bavme o „tom“ nebo o „ničem“.
   S tím, že onen hoch svého otce viděl jednou jedinkrát, těsně po tom, co se narodil,…pár minut na to se otec zabil při autonehodě.
   Naprosto mne ty obrazy odrovnaly. Co v nich bylo tmy i světla. V obrazech ostatních autorů byla hlavně tma. Tedy své posuzovat nebudu.

 5. Matka: – no, skrátka – ženská!!!
  Ženské vidí vždy všechno jinak – s tím už nic nenaděláme – i když je někdy máme rádi …

  1. ad. Kolemjdoucí 23.7.2018 (8:36)
   Matka: – no, skrátka – ženská!!!… Tsss, co když jsem hermafrodit :-)))))))))))
   skrátka, či zkrátka, netuším, je-li v tom rozdíl. ale zkuste ženu udržet zkrátka, zvlášť, když některým svým obrazům otevřela oči…..a nemíní být zlatá svatá, jen aby se zavděčila….

 6. Matka píše: „zkuste ženu udržet zkrátka, zvlášť, když některým svým obrazům otevřela oči…“
  – Matko, ty otevřené oči jsou pouze u Vás. To, co tady publikuje naše známá „Hviezdička“ je čistě subjektivní pohled na objektivní věci. Proč mají ženské takovou snahu se odlišovat? -Aby byli vyjímečné??? Proč nechtějí být „“zlatá svatá“? To nemusí být „zavděčováním“…

  1. ad. Kolemjdoucí
   – …otevřené oči pouze u Vás…
   *No nevím, přijde mi, že většinou hajám. Ale potkávám lidi různé, kteří jsou druhými mnohdy považováni za blázny. Mě to tak nepřipadá, spíš jako by je jejich touha a různé prožitky nasměřovaly k bytí (nebo spíše k zábleskům bytí).
   „Hviezdička“ – píše trošku jiným jazykem, než je zde obvyklé, jde o to, jak je komu srozumitelný, jestli z toho dokáže vyhmátnout pro sebe obecně platné principy,…sama se nedokáži soustředit na dlouhé texty.
   Zlatá svatá – ano, to nemusí být zavděčováním. Jde o to, že např. mé malování je dle manžela (nejen) k ničemu. A kdybych tedy chtěla býti zlatou svatou podle jeho, nemalovala bych a tedy ztratila část své osobnosti podřízením se, zavděčováním se,….
   Lépe a srozumitelněji to napsat neumím. Ostatně je toho tolik,….
   Vlastně – Chráním se toho říci manželovi, že „jeho“ myslivost je dle mého k ničemu. To by bylo oplácení a třeba otevírá oči díky tomuto zájmu.

  2. ad. Kolemjdoucí 24.7.2018 (8:35)
   „Matka píše: “zkuste ženu udržet zkrátka, zvlášť, když některým svým obrazům otevřela oči…”
   – Matko, ty otevřené oči jsou pouze u Vás. To, co tady publikuje naše známá “Hviezdička” je čistě subjektivní pohled na objektivní věci. Proč mají ženské takovou snahu se odlišovat? -Aby byli vyjímečné??? Proč nechtějí být “”zlatá svatá”? To nemusí být “zavděčováním”…“

   P.S.
   doporučuji přečíst si článek „Jak Anunnakové stvořili člověka“ (Chris H. Hardy, PhD) v časopise Medium za 7/2018. Je tam něco málo o ženách, proč jsou takové, jaké jsou, také o vymyšlené dualitě dobra a zla, o shromáždění bohů (netušila jsem, že má vize, či vhled o shromáždění Otců – Bohů, se zakládala na realitě),… Oslovil mne ten článeček a tak jej doporučuji i Vám, třeba Vám k něčemu bude. Nebo jinak. :-)

 7. Sakrblé, vzdělanostní diskuze v rubrice „Vesmír a jeho záhady“ k prodlužování a obalování existence vrcholí. Fuck, dobrý!

  1. jj, existence obalená k zadušení, prodloužená a napjatá k přetržení.

 8. Matko, netušil jsem, že se tady pod jmény „matka“ a „hviezdička“ prezentuje malá holčička, která má ráda pohádky a ráda jim věří, protože se jí to líbí a umožňuje jí rozlet její bujné fantazie. Doporučoval bych Vám přece jen tu „zlatou svatou“ a ne tu Chris H. Hardy, PhD, která se těmi pohádkami živí. Iluze nám umožňují rozlet duše do netušených rozměrů, ale jsou jen jako mraky, z kterých nezaprší a nezaprší…

  1. Kolemjdoucí – nejsem „hviezdička“. Již delší dobu nepoužívám nick “ * „. Jedná se o jiného člověka, který začal zde používat nick „hvězdička“ a já tedy přestala.
   Je to guláš, že ano.
   Ano, počítám s tím, že něco mohou být bludy. Tedy i mé vlastní. Jenže – že by mohly být bludy i hromadné, tedy stejné bludy vytvořené různými osobami? Např. o oněch shromážděních se píše ve více pramenech,…. které nacházím až nyní. A pochybnosti mi velí, mnohé považovat za účelovou demagogii. Věřím jen svým bludům :-)))) než zjistím, že takto tedy ne.

  2. opět P.S.
   Možná mám opět nejvyšší čas změnit nick. Dobrej nápad.

   Tssss, prej ukrást mi duši. Převzetím nicku asi dost těžko. To už tady kdysi rovněž bylo.

 9. Matko, tak to se ulevilo, že nejste i „hviezdička“. Už jsem si myslel, že jste jedna, nebo druhá podle toho, jak se ráno po inkarnaci vzbudíte…
  Taky se mi líbí, že cituji: „Věřím jen svým bludům :-)))) než zjistím, že takto tedy ne“. Tak je to správné…

  1. Byla jsem dříve, na novinkách jako nick “ * “ (nejen), je to dávno. A chyba je, že jsem se měla více ptát, řadu věcí jsem si nebyla schopna dát do správných souvislostí. No co už. Je to dávno i mé tehdejší „vytušení stínu“.

 10. Ptejte se matko, ptejte, a pak, prosím, buď řekněte, že nechcete odpovídat nebo odpovězte tak, aby tomu rozuměli i lidé, kteří nebloudí zrovna tam, kde vy. Jinak je taková diskuze, jak jistě i vy uznáte, celkem o ničem. Jsou totiž lidé, kterým můžete pomoci právě tím, že vaše odpovědi budou srozumitelnější. Do správných souvislostí si vše ať už každý uvede sám.

  1. Je zbytečné Vám odpovídat, když jste nerozuměl, či nechtěl rozumět nikdy.
   A já ze sebe vydávám to nejlepší i nejhorší, co ve mě je.
   Váš labyrint není mým labyrintem. Stejně jako můj není Vašim.

 11. Ále, lidičky – klid! Není potřebné tady na nikoho vytahovat své labyrinty a odsuzovat ty cizí. Když to beru tak všeobecně, tak se mi ta iniciatíva autora Kozohorského docela líbí, i když nevede zrovna k pochopení základního principu naší a světové existence. Taky ta polemika se mi vidí být bezzubá – je to jen takové přežvíkávání staré stravy. Já osobně se domnívám, že pravda je ukryta někde v té staré indické filozofii, která definuje pojmy jako: Ádi, Anupadaka, Ákaša a pod. Jen je potřebné si to přetransformovat na naše současné pojmy a rozšířit své vnímání i za horizonty prostoročasové matérie.
  Degon tady svého času (19.04.2007) publikoval docela zajímavý článek s názvem „Svet ako veľká RPG hra?“, který chápe iluzi života a světa jiným způsobem, jen škoda, že nemá pokračování…

 12. Je zbytečné…
  A je vymalováno, a to přímo v labyrintu. Inu Beran.

  1. Nemám již sílu na vysvětlování s odezvou – „Nerozumím“. Pořád dokola, nerozumím,….
   Takže sorry.
   A začít psát srozumitelně? Tuším, že ani to by nepomohlo a změnit styl psaní? To přece nejde, to bych již nebyla já.

   Jo – u sousedů je poslední týden klid. Neskutečnej klid a pohoda na to, co umí za předváděčky. Tož snad jim to vydrží.

 13. Matko, já na rozdíl od Míry Vám celkem dobře rozumím i když mne tlačí „bota“ někde docela jinde, jako Vás. Ale, to už jsou ty specifika rozdílnosti mezi mužmi a ženami, které se nikdy nevyřeší.
  Co se týče toho našeho specifického problému, který tady otevřel pan Kozohorský (Konstrukce reality světa), to je už „jiné kafé“, které je pro někoho zajímavé, ale jisté je, že ho tady ke spokojenosti všech nevyřešíme. Ale bavit se o tom problému můžeme v rámci „Na pomezí vědy“. Kdo k tomu má co dodat, ať se přihlásí a poví své…

  1. Kolemjdoucí,
   bohužel nejsem vědec, jak jsem již psala, co jsem se učila z matematiky a fyziky jsem zapomněla, takže nejsem schopna se k článku vyjádřit. I když ono obalování a skoky v existenci jsou mi sympatické.
   Uvedeno do reality – je to o cestování mezi hvězdami, v čase, a to buď až k samotnému vzniku současného vesmíru, nebo naopak k jeho konci. Sama bych odvahu dojít až k bodu „prvnímu, či poslednímu“, neměla. Tedy pokud by šlo vystoupit, vystoupila bych zpět sem, tedy do bodu tady a teď, do současnosti.
   A jak říkávám, černá díra začne opět chrlit a po bodu posledním nastává bod první, bod vesmírný x-tý…..
   ad. …specifika rozdílnosti mezi mužmi a ženami,…přijde mi to jako ze slovenštiny,…?

 14. Pane Kozohorský z Kopřivnic,
  ve svém I. díle Konstrukce reality světa ste napsal, cituji: „Moje zjištění o Bohu bude specifikováno později“.
  Ptám se: Kdy bude ono Vaše zjištění o Bohu specifikováno, když ani v tom vašem II. díle nic podobného není? Bude následovat ještě další pokračování „Konstrukce reality světa“? Pokud áno, tak kdy? Nebo čekáte, až se ona „realita světa“ rozplyne v nicotě?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference