mapa stránek || vyhledávání

Krátké studentské glosování o názorech a postojích člověka ve společnosti

Všichni tento stav známe, kdy se nacházíme v kolbišti názorů a příliš rázně zastáváme svá stanoviska a postoje nejen ke společnosti jako celku. Vesměs ze svých názorů nepolevujeme, ale nastanou i situace, za kterých uznáme, že náš diskutující oponent zastává názory, které by stály za naši hlubší pozornost.

Člověk

Co se týče nás jedinců, neradi připouštíme názory druhých, které se přímo dotýkají nás, naší osobnosti. Zajisté je to přirozené chování, protože jen stěží odhadneme úmysl druhého člověka, pokud není přímo z okruhu naší rodiny a blízkých. Jeho motivem může být upřímnost a snaha nám pomoci, ale za jeho jednáním se může skrývat také zlomyslnost nebo pouhá závist.

Společnost

V soudobé společnosti my, lidé, vystupujeme v mnoha seskupeních, která zastávají rozdílná stanoviska k společenskému a kulturnímu dění. Musíme ale uznat, že tato realita má velice pozitivní vliv na rozvoj a prosperitu celé společnosti.

Jak se ale vyrovnat s rozdílnými pohledy, de facto jak chápeme úlohu názoru člověka ve společnosti: Jako jedinci máme vlastní osobnost, která si velice nerada připouští, pokud jiný člověk vysloví názor, který kritizuje například styl jejího oblékání, a zde je patrná mírná nuance.
 

Ivana Kryllová
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference