mapa stránek || vyhledávání

Máte nebo nemáte slovo s Michaelou Jílkovou

6. prosince 2018 v 21.30 začínal v ČT 1 pořad Zákon o léčitelích připravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Přímí účastníci byli pozváni do vstupní haly hlavní budovy ČT už na hodinu dvacátou. První várku odvedl před osmou hodinou do předsálí příslušný pracovník, druhou asi tak za ½ hodiny. Čtvrt hodiny před nástupem do místa konání přenosu se objevili ještě další lidé. To byli statisté, kteří doplňují (z nich někteří opakovaně) prázdná místa. Když jsme se všichni usadili, tak jsem se byl podívat, kdo se objeví u pultíků. Vlevo to byl ministr zdravotnictví, onkologická docentka a režisérka ČT. Proti nim tři naprosto neznámí lidé. Nejdále ode mne stál předseda Homeopatické komory Jan Matyáš, uprostřed nejméně stopadesátikilový léčitel, biotronik a diagnostik Petr Davídek a nejblíže drobná žena Renata Jiříková tvrdící, že je emoční terapeutka. Také toto jméno mě naplnilo obavami.

Vzápětí přišla paní Jílková a seznámila nás s průběhem pořadu. S tím, že do jeho průběhu, kromě závěrečných deseti minut, nesmíme zasahovat. Zároveň jiná pracovnice dala třem lidem mikrofony. Jednou z nich byla žena, která, jak jsem se později dozvěděl, je prezidentka českého klubu skeptiků Sisyfos rozdávajícím bludné balvany. Dostalo jej např. ve světě uznávané holotropní dýchání Stanislava Grofa pojednané v knize Lidské vědomí a tajemství smrti. V Sisyfosu jsou lidé, kteří nevěří ničemu, co nejde zvážit nebo změřit. I když jeden z jejich předsedů věřil v Boha. Druhým „omikrofovaným“ byl elegantní mladík. Třetím, který přišel na poslední chvíli, byl obézní muž sedící po mé levé ruce. Prezidentku Sisyfosu spolu s režisérkou ČT upravila maskérka. Nedlouho potom se postavili ke stolkům zbylí hlavní protagonisté.

Moderátorka pořadu se na tři osoby za pultíkem převelice dobře připravila. Všichni tři se vymezili proti novému zákonu, který má buď zavést jejich registraci, nebo kontrolovat jejich způsob léčení. A to proto, aby bylo doloženo, zda svým konáním nezpůsobili pacientovi újmu na zdraví, za níž by následně nesli finanční odpovědnost. Což je dobře. Ještě by bylo dobré, aby dodali popis své práce. Dala by se tím vyloučit většina šarlatánů, kterých je asi 90%.

Nejdříve oslovila neléčitele Jana Matyáše. Jak jsem z jeho činnosti pochopil, nebyl diagnostikem, ale pouze distributorem placebálních homeopatik. Nebyl problém si s ním slovně pohrát. To stejné platilo i pro dalšího – jasnozřivého léčitele, biotronika a diagnostika (jak o sobě píše na netu) Petra Davídka. Tvrdil, že vidí auru, ale podle toho, co o ní povídal, ani pořádně nevěděl, co to aura vlastně je. Že to je energetický obal lidského těla, který vytváří energie, která jím v určité struktuře prostupuje. Ani to, že byla, na začátku minulého století, vyfotografována Karlem Sezemským. Manželi Kirliánovými, které zmínil, to bylo až o tři desetiletí později. Snad ani nevěděl, že už je dnes možné ji barevně nafotografovat (i 3D). Jenom stále hovořil o tom, že vidí jizvy. Ale jizvy nejsou aurou. Opakovaně byla do diskuze zapojena paní prezidentka, která potvrdila mou diagnózu. Aura je panu Davídkovi cizí. Chtěl jsem v tomto smyslu pohovořit. Leč pro paní Jílkovou jsem se stal poprvé neviditelným.

Korunu všemu dalo Davídkovo pyramidální vědění založené pouze na práci „lepenkového“ Ing. Karla Drbala, kterému jeho pyramidka ostřila žiletky. Pan Davídek dokonce někde postavil i pyramidu. Bude to asi něco podobného jako v Rovečném na Vysočině. Tam jsou na zahradě u rodinného domku postaveny dvě pyramidy, které neléčí, ale právě naopak. A to proto, že jsou postaveny na energeticky nevydatném místě. Protože energetický potenciál místa pan Davídek nedokáže zjistit, tak se ani nedozví, zda pyramida lidskému zdraví prospívá nebo škodí. Má dokonce tu drzost prodávat nefunkční jakoby pyramidy (čtyři kovové úhelníky), pod které je možné dát židli. Orientuje je podle světových stran. Omikrofovaný mladík (údajně hypnotik), jeden z několika těch, kteří směli hovořit, poznamenal, že mu tato pyramida nejenom neostřila žiletky, ale že mu pod ní začalo hnít maso.

Zoufale, a pro kamery nenápadně, jsem se hlásil, abych vysvětlil, že pyramidální analfabet nemá pravdu. Leč pro paní Jílkovou jsem byl opět neviditelný. Účel a fyzikální podstatu pyramid jsem, jako první na světě (v roce 2006), popsal v knize Magická prasíla, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jde totiž o využívání vesmírné energie prostupující v několikametrové síti zemským povrchem. Nebudu se o energii-prasíle, známé pod různým pojmenováním na celém světě (Slované jí říkali ži), dlouze rozepisovat. Staré až prastaré kultury stavěly jak menhirové tak pyramido-obeliskové, v různých časových obdobích, po celém obývaném světě. A nebyly zeměpisně orientovány, ale postaveny podle průběhu vyhodnocené sítě energetických linií pod nimi. Ty většinou se zeměpisnou orientací nekorespondovaly.

Poslední byla představena paní Renata Jiříková, která se oprávněně vymezovala proti tomu, že by byla léčitelkou. Nikam se nezařazuje a způsob jejího konání jsem, ani po diskuzní prověrce moderátorky, nepochopil. Snad, že zastupuje psychologa, který na rozdíl od světově proslulého zakladatele skutečné psychologie Břetislava Kafky, stejně jako paní Jiříková, nemá o duši ani páru (psyché – duše).

Ministr zdravotnictví se představil jako rozumně uvažující pragmatik. Spolu s jeho náměstkem prof. MUDr Romanem Prymulou uvádí do „provozu“ tolik potřebný zákon, který hodně dlouho čekal na jeho vytvoření. Tady se přimlouvám pro jeho zpřísnění. Každý léčitel by měl dodat popis své práce. Dala by se tím vyloučit řada podvodníků a šarlatánů. Opakovaně hovořila, druhá stojící, onkologická docentka ostře se vymezující proti léčitelům. Jedním dechem dodala, že se ozařováním daří léčit stále více klinických pacientů, ale ke druhému už se nedostala. A to, že nemocných s rakovinou stále přibývá.

Už před několika lety jsem popsal známý fakt, že rakovina vzniká v překyseleném lidském organismu. Těžko posoudit zda mnou jmenovaní znali práci MUDr O. H. Warburga (1883-1970), který v roce 1931 dostal Nobelovu cenu za medicínu. Objevil totiž základní příčinu vzniku rakoviny; tou je překyselení organismu. Něco by o tom ale dozajista měla vědět „onkologická“ docentka. Předmět přece vyučuje na LFUK. Leč zřejmě kvůli zájmovým lékařským a farmaceutickým spolčením, prosazující svůj společný zájem, na tuto „zanedbatelnou drobnost“ pozapomněla. Na celé planetě tak přicházejí každoročně brutální onkologickou léčbou o život zbytečně statisíce jedinců nemocných rakovinou. Na tuto skutečnost poukazuje celá řada léčitelů. Jedním z nich je i nedávno zesnulý źák J. Zezulky Josef Voříšek, o jehož indikační přístroj nikdo kompetentní neměl zájem.

Dalším velmi důležitým faktorem zdraví je energeticky dostatečné místo. Což bylo známé už od pravěku; dokonce až po novověk. V Indii a Číně na výběr místa pro stavby vznikly dvě nauky. Čínská se jmenuje feng šuej. Její podstata je u nás už zapomenuta. Dokonce i J. V. Stalin o energii místa něco věděl. Jeho pyramidální domy jsou toho dokladem dodnes. Na stavby s nedostatečným energetickým místem v souvislosti se vznikem rakoviny, kromě řady dalších, před lety poukázala studie olomouckého onkologa Ondrýška a Ing. E. Andrese. Já o tom píši ve všech mých knihách. Mám uveřejněný článek na internetu. Jenže není zájem státních sdělovacích prostředků o tom veřejnost informovat. Sečteno a podtrženo. Kyselost organismu způsobuje kyselá strava a pobyt na energeticky nedostatečném místě, které tělo oslabuje. Na indikaci kyselosti lidského těla postačí lakmusový papírek.

Trochu jsem se „vzdálil“ od pořadu moderátorky Jílkové. Třetí stojící za pultíkem byla režisérka jednoho pořadu popisující spolčení lékařů s údajnými léčiteli. Ta tam stála pouze do počtu. Protože tuto činnost důkladně popsala jedna z mála privilegovaných, která na nekalé praktiky poukázala, a proto dostala slovo. Tomuto „lékařsko-léčitelskému“ spolčení nešlo o léčení, ale o peníze, jak potvrdila další z předem vybraných diskutujících.

Usoudil jsem, že nedostanu slovo ani v posledních deseti minutách, kdy se měli ke slovu dostat všichni ostatní. Byl jsem v podstatě užitečný idiot, který zaplnil jedno místo. Proto jsem z pořadu odešel. Prázdné místo ale kamera ukázala až před zakončením tendenčního pořadu, který, jak dále popíši, nadělal víc škody než užitku.

Proto budu zbytek pořadu stručně komentovat z archivu ČT: Jak jsem předpokládal, tak bych se v tom zinscenovaném pořadu skutečně ke slovu nedostal. Což mi potvrdilo to, že neměl možnost se vyjádřit ani několikačlenný klan komory SANÁTOR (což je svaz profesní skupiny biotroniků zaštiťující se jménem významného českého léčitele Josefa Zezulky, 1912-1992) sedící za mnou, který ještě před pořadem nabízel knihu Alternativní medicína ve světě. O více jak 400 stránkovou knihu ale nebyl mezi přítomnými zájem. Což vypovídá o mnohém. Převážná většina evropských států má výzkumná centra komplementární a alternativní mediciny (CAM). Francie má jedno, oproti tomu Německo jich má 48.

Už před vlastním pořadem byl vybrán k promluvě můj bývalý soused, který uvedl, že chodil 8 měsíců po mnoha lékařských vyšetřeních. A kde nic tu nic. Na sklivci se totiž v oku objevily neznámé útvary. Nemocného zachránil během půl roku až autopatický homeopatický přípravek. Na něj ale byla připravena přítomná onkologická docentka, která tvrdila, že tato léčba nebyla prokazatelně doložena. Zároveň uvedla, že jejich metody léčení jsou založeny na důkazech. Ze 700 případů prý rakovinu vyléčilo 7% léčitelů. K tomuto hysterickému protiléčitelskému tažení se ještě připojila prezidentka skeptického spolčení Sisyfos. Kdyby o skutečných léčitelích skutečně něco věděla, pak by musela mít povědomí o tom, že jednoho z léčitelů (Jana Mikuláška) důkladně prověřilo gestapo a druhého Milana Touška StB a KGB. Jeho kniha Lékaři o léčiteli popisuje řadu vybraných příkladů klasickou medicínou nevyléčitelných. Což potvrzují příslušní lékaři, s nimiž spolupracoval.

Pokud by se nějakému léčiteli podařilo něco vyléčit, tak přítomná televizní režisérka tvrdila, že o tom udělá pořad. S ní jsem ale před pořadem hovořil. Nevím proč (o onkologické docentce jsem nevěděl), ale uvedl jsem jí dva základní důvody vzniku rakoviny: častý pobyt na energeticky nevydatném místě odebírajícím člověku energii a překyselení lidského organismu. Což bývá někdy propojeno. I když věděla, kdo jsem, tak o tuto informaci nejevila zájem. Hrůza a děs. Dalším vyvoleným, který směl promluvit, byl homeopat zastávající se léčitele léčícího 40 let přikládáním rukou. Pro ty, kteří o tomto způsobu léčení něco vědí, tak to jsou energetičtí léčitelé. Jejich způsob léčení je neinvazivní a netoxický. Zároveň připomněl, že zákon vytvářejí lidé, kteří o léčitelování vůbec nic nevědí. Zákon má vůči léčitelům vytvářet pouze sankce a restrikce. Závěrečné slovo dostal ministr zdravotnictví, který opakovaně připomněl, že zákon má chránit nemocné občany.

P. S.: Na Novinkách.cz. se v prvních dnech tohoto roku objevil článek o moderátorce M. Jílkové. Byl o tom, jak zvládá svůj rozvod s mediálním poradcem M. Voráčkem. Diskutující, i když nevěděli, že od něho dostala vilu za 150 milionů, se ale věnovali pouze jejímu pořadu Máte slovo. Vesměs se shodli na tom, že v některých případech pořad nezvládá, když těm, kteří nemluví podle předem připravovaného scénáře, bere slovo, nebo je dokonce okřikuje. Pořad považuje valná část diskutujících při nejmenším za tendenční. Já bych řekl, podle mé nedávno prožité zkušenosti, že je každý její pořad povětšinou ohlupující, škodící a až brutálně tendenční. Protože je předem cenzurovaný. Na to abych takový pořad uváděl, nedej Bože, bych musel mít přinejmenším hroší kůži.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, leden 2019
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference