mapa stránek || vyhledávání

Máte nebo nemáte slovo s Michaelou Jílkovou

6. prosince 2018 v 21.30 začínal v ČT 1 pořad Zákon o léčitelích připravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Přímí účastníci byli pozváni do vstupní haly hlavní budovy ČT už na hodinu dvacátou. První várku odvedl před osmou hodinou do předsálí příslušný pracovník, druhou asi tak za ½ hodiny. Čtvrt hodiny před nástupem do místa konání přenosu se objevili ještě další lidé. To byli statisté, kteří doplňují (z nich někteří opakovaně) prázdná místa. Když jsme se všichni usadili, tak jsem se byl podívat, kdo se objeví u pultíků. Vlevo to byl ministr zdravotnictví, onkologická docentka a režisérka ČT. Proti nim tři naprosto neznámí lidé. Nejdále ode mne stál předseda Homeopatické komory Jan Matyáš, uprostřed nejméně stopadesátikilový léčitel, biotronik a diagnostik Petr Davídek a nejblíže drobná žena Renata Jiříková tvrdící, že je emoční terapeutka. Také toto jméno mě naplnilo obavami.

Vzápětí přišla paní Jílková a seznámila nás s průběhem pořadu. S tím, že do jeho průběhu, kromě závěrečných deseti minut, nesmíme zasahovat. Zároveň jiná pracovnice dala třem lidem mikrofony. Jednou z nich byla žena, která, jak jsem se později dozvěděl, je prezidentka českého klubu skeptiků Sisyfos rozdávajícím bludné balvany. Dostalo jej např. ve světě uznávané holotropní dýchání Stanislava Grofa pojednané v knize Lidské vědomí a tajemství smrti. V Sisyfosu jsou lidé, kteří nevěří ničemu, co nejde zvážit nebo změřit. I když jeden z jejich předsedů věřil v Boha. Druhým „omikrofovaným“ byl elegantní mladík. Třetím, který přišel na poslední chvíli, byl obézní muž sedící po mé levé ruce. Prezidentku Sisyfosu spolu s režisérkou ČT upravila maskérka. Nedlouho potom se postavili ke stolkům zbylí hlavní protagonisté.

Moderátorka pořadu se na tři osoby za pultíkem převelice dobře připravila. Všichni tři se vymezili proti novému zákonu, který má buď zavést jejich registraci, nebo kontrolovat jejich způsob léčení. A to proto, aby bylo doloženo, zda svým konáním nezpůsobili pacientovi újmu na zdraví, za níž by následně nesli finanční odpovědnost. Což je dobře. Ještě by bylo dobré, aby dodali popis své práce. Dala by se tím vyloučit většina šarlatánů, kterých je asi 90%.

Nejdříve oslovila neléčitele Jana Matyáše. Jak jsem z jeho činnosti pochopil, nebyl diagnostikem, ale pouze distributorem placebálních homeopatik. Nebyl problém si s ním slovně pohrát. To stejné platilo i pro dalšího – jasnozřivého léčitele, biotronika a diagnostika (jak o sobě píše na netu) Petra Davídka. Tvrdil, že vidí auru, ale podle toho, co o ní povídal, ani pořádně nevěděl, co to aura vlastně je. Že to je energetický obal lidského těla, který vytváří energie, která jím v určité struktuře prostupuje. Ani to, že byla, na začátku minulého století, vyfotografována Karlem Sezemským. Manželi Kirliánovými, které zmínil, to bylo až o tři desetiletí později. Snad ani nevěděl, že už je dnes možné ji barevně nafotografovat (i 3D). Jenom stále hovořil o tom, že vidí jizvy. Ale jizvy nejsou aurou. Opakovaně byla do diskuze zapojena paní prezidentka, která potvrdila mou diagnózu. Aura je panu Davídkovi cizí. Chtěl jsem v tomto smyslu pohovořit. Leč pro paní Jílkovou jsem se stal poprvé neviditelným.

Korunu všemu dalo Davídkovo pyramidální vědění založené pouze na práci „lepenkového“ Ing. Karla Drbala, kterému jeho pyramidka ostřila žiletky. Pan Davídek dokonce někde postavil i pyramidu. Bude to asi něco podobného jako v Rovečném na Vysočině. Tam jsou na zahradě u rodinného domku postaveny dvě pyramidy, které neléčí, ale právě naopak. A to proto, že jsou postaveny na energeticky nevydatném místě. Protože energetický potenciál místa pan Davídek nedokáže zjistit, tak se ani nedozví, zda pyramida lidskému zdraví prospívá nebo škodí. Má dokonce tu drzost prodávat nefunkční jakoby pyramidy (čtyři kovové úhelníky), pod které je možné dát židli. Orientuje je podle světových stran. Omikrofovaný mladík (údajně hypnotik), jeden z několika těch, kteří směli hovořit, poznamenal, že mu tato pyramida nejenom neostřila žiletky, ale že mu pod ní začalo hnít maso.

Zoufale, a pro kamery nenápadně, jsem se hlásil, abych vysvětlil, že pyramidální analfabet nemá pravdu. Leč pro paní Jílkovou jsem byl opět neviditelný. Účel a fyzikální podstatu pyramid jsem, jako první na světě (v roce 2006), popsal v knize Magická prasíla, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jde totiž o využívání vesmírné energie prostupující v několikametrové síti zemským povrchem. Nebudu se o energii-prasíle, známé pod různým pojmenováním na celém světě (Slované jí říkali ži), dlouze rozepisovat. Staré až prastaré kultury stavěly jak menhirové tak pyramido-obeliskové, v různých časových obdobích, po celém obývaném světě. A nebyly zeměpisně orientovány, ale postaveny podle průběhu vyhodnocené sítě energetických linií pod nimi. Ty většinou se zeměpisnou orientací nekorespondovaly.

Poslední byla představena paní Renata Jiříková, která se oprávněně vymezovala proti tomu, že by byla léčitelkou. Nikam se nezařazuje a způsob jejího konání jsem, ani po diskuzní prověrce moderátorky, nepochopil. Snad, že zastupuje psychologa, který na rozdíl od světově proslulého zakladatele skutečné psychologie Břetislava Kafky, stejně jako paní Jiříková, nemá o duši ani páru (psyché – duše).

Ministr zdravotnictví se představil jako rozumně uvažující pragmatik. Spolu s jeho náměstkem prof. MUDr Romanem Prymulou uvádí do „provozu“ tolik potřebný zákon, který hodně dlouho čekal na jeho vytvoření. Tady se přimlouvám pro jeho zpřísnění. Každý léčitel by měl dodat popis své práce. Dala by se tím vyloučit řada podvodníků a šarlatánů. Opakovaně hovořila, druhá stojící, onkologická docentka ostře se vymezující proti léčitelům. Jedním dechem dodala, že se ozařováním daří léčit stále více klinických pacientů, ale ke druhému už se nedostala. A to, že nemocných s rakovinou stále přibývá.

Už před několika lety jsem popsal známý fakt, že rakovina vzniká v překyseleném lidském organismu. Těžko posoudit zda mnou jmenovaní znali práci MUDr O. H. Warburga (1883-1970), který v roce 1931 dostal Nobelovu cenu za medicínu. Objevil totiž základní příčinu vzniku rakoviny; tou je překyselení organismu. Něco by o tom ale dozajista měla vědět „onkologická“ docentka. Předmět přece vyučuje na LFUK. Leč zřejmě kvůli zájmovým lékařským a farmaceutickým spolčením, prosazující svůj společný zájem, na tuto „zanedbatelnou drobnost“ pozapomněla. Na celé planetě tak přicházejí každoročně brutální onkologickou léčbou o život zbytečně statisíce jedinců nemocných rakovinou. Na tuto skutečnost poukazuje celá řada léčitelů. Jedním z nich je i nedávno zesnulý źák J. Zezulky Josef Voříšek, o jehož indikační přístroj nikdo kompetentní neměl zájem.

Dalším velmi důležitým faktorem zdraví je energeticky dostatečné místo. Což bylo známé už od pravěku; dokonce až po novověk. V Indii a Číně na výběr místa pro stavby vznikly dvě nauky. Čínská se jmenuje feng šuej. Její podstata je u nás už zapomenuta. Dokonce i J. V. Stalin o energii místa něco věděl. Jeho pyramidální domy jsou toho dokladem dodnes. Na stavby s nedostatečným energetickým místem v souvislosti se vznikem rakoviny, kromě řady dalších, před lety poukázala studie olomouckého onkologa Ondrýška a Ing. E. Andrese. Já o tom píši ve všech mých knihách. Mám uveřejněný článek na internetu. Jenže není zájem státních sdělovacích prostředků o tom veřejnost informovat. Sečteno a podtrženo. Kyselost organismu způsobuje kyselá strava a pobyt na energeticky nedostatečném místě, které tělo oslabuje. Na indikaci kyselosti lidského těla postačí lakmusový papírek.

Trochu jsem se „vzdálil“ od pořadu moderátorky Jílkové. Třetí stojící za pultíkem byla režisérka jednoho pořadu popisující spolčení lékařů s údajnými léčiteli. Ta tam stála pouze do počtu. Protože tuto činnost důkladně popsala jedna z mála privilegovaných, která na nekalé praktiky poukázala, a proto dostala slovo. Tomuto „lékařsko-léčitelskému“ spolčení nešlo o léčení, ale o peníze, jak potvrdila další z předem vybraných diskutujících.

Usoudil jsem, že nedostanu slovo ani v posledních deseti minutách, kdy se měli ke slovu dostat všichni ostatní. Byl jsem v podstatě užitečný idiot, který zaplnil jedno místo. Proto jsem z pořadu odešel. Prázdné místo ale kamera ukázala až před zakončením tendenčního pořadu, který, jak dále popíši, nadělal víc škody než užitku.

Proto budu zbytek pořadu stručně komentovat z archivu ČT: Jak jsem předpokládal, tak bych se v tom zinscenovaném pořadu skutečně ke slovu nedostal. Což mi potvrdilo to, že neměl možnost se vyjádřit ani několikačlenný klan komory SANÁTOR (což je svaz profesní skupiny biotroniků zaštiťující se jménem významného českého léčitele Josefa Zezulky, 1912-1992) sedící za mnou, který ještě před pořadem nabízel knihu Alternativní medicína ve světě. O více jak 400 stránkovou knihu ale nebyl mezi přítomnými zájem. Což vypovídá o mnohém. Převážná většina evropských států má výzkumná centra komplementární a alternativní mediciny (CAM). Francie má jedno, oproti tomu Německo jich má 48.

Už před vlastním pořadem byl vybrán k promluvě můj bývalý soused, který uvedl, že chodil 8 měsíců po mnoha lékařských vyšetřeních. A kde nic tu nic. Na sklivci se totiž v oku objevily neznámé útvary. Nemocného zachránil během půl roku až autopatický homeopatický přípravek. Na něj ale byla připravena přítomná onkologická docentka, která tvrdila, že tato léčba nebyla prokazatelně doložena. Zároveň uvedla, že jejich metody léčení jsou založeny na důkazech. Ze 700 případů prý rakovinu vyléčilo 7% léčitelů. K tomuto hysterickému protiléčitelskému tažení se ještě připojila prezidentka skeptického spolčení Sisyfos. Kdyby o skutečných léčitelích skutečně něco věděla, pak by musela mít povědomí o tom, že jednoho z léčitelů (Jana Mikuláška) důkladně prověřilo gestapo a druhého Milana Touška StB a KGB. Jeho kniha Lékaři o léčiteli popisuje řadu vybraných příkladů klasickou medicínou nevyléčitelných. Což potvrzují příslušní lékaři, s nimiž spolupracoval.

Pokud by se nějakému léčiteli podařilo něco vyléčit, tak přítomná televizní režisérka tvrdila, že o tom udělá pořad. S ní jsem ale před pořadem hovořil. Nevím proč (o onkologické docentce jsem nevěděl), ale uvedl jsem jí dva základní důvody vzniku rakoviny: častý pobyt na energeticky nevydatném místě odebírajícím člověku energii a překyselení lidského organismu. Což bývá někdy propojeno. I když věděla, kdo jsem, tak o tuto informaci nejevila zájem. Hrůza a děs. Dalším vyvoleným, který směl promluvit, byl homeopat zastávající se léčitele léčícího 40 let přikládáním rukou. Pro ty, kteří o tomto způsobu léčení něco vědí, tak to jsou energetičtí léčitelé. Jejich způsob léčení je neinvazivní a netoxický. Zároveň připomněl, že zákon vytvářejí lidé, kteří o léčitelování vůbec nic nevědí. Zákon má vůči léčitelům vytvářet pouze sankce a restrikce. Závěrečné slovo dostal ministr zdravotnictví, který opakovaně připomněl, že zákon má chránit nemocné občany.

P. S.: Na Novinkách.cz. se v prvních dnech tohoto roku objevil článek o moderátorce M. Jílkové. Byl o tom, jak zvládá svůj rozvod s mediálním poradcem M. Voráčkem. Diskutující, i když nevěděli, že od něho dostala vilu za 150 milionů, se ale věnovali pouze jejímu pořadu Máte slovo. Vesměs se shodli na tom, že v některých případech pořad nezvládá, když těm, kteří nemluví podle předem připravovaného scénáře, bere slovo, nebo je dokonce okřikuje. Pořad považuje valná část diskutujících při nejmenším za tendenční. Já bych řekl, podle mé nedávno prožité zkušenosti, že je každý její pořad povětšinou ohlupující, škodící a až brutálně tendenční. Protože je předem cenzurovaný. Na to abych takový pořad uváděl, nedej Bože, bych musel mít přinejmenším hroší kůži.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, leden 2019
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

127 komentářů

 1. Pane Pardále asi tak. Vy hovoříte o koze a já o voze. A to je opakovaně váš problém. S veškerou úctou JJJ M.

  1. Haf, haf! Tak já si zase štěknu. Pardalové koze rozumím, Vašemu vozu nerozumím. I když jsem si příspěvek o úplňku přečetl opakovaně.
   Pokud jste myslel vliv měsíce na metabolismus člověka, tak proč do toho taháte Ňútna?

 2. Kdo je zastáncem platnosti teorie tzv. velkého třesku, ten nemůže rozumět základům fyziky a vnáší do ní neuskutečnitelnou magii, nebo „filosofické“ bláboly (což ve skrytu duše patrně i tuší).

  Takový člověk rovněž nerozumí rovnici E = m.c^2, která mimo jiné jasně říká, že kde není hmota, tam energie nemůže vzniknout (a potvrzuje to i Newtonův vzorec o energii).

  Takoví „fyzikové“ kloužou po povrchu, místo toho, aby se vydali pátrat do hlubin pravdy.
  Jenže bez Boha nemohou jinak.

  1. E = m.c^2, která mimo jiné jasně říká, že kde není hmota, tam energie nemůže vzniknout

   Pro JK

   1. Vesmír z ničeho – Lawrence M. Krauss

   2. Ta slavná rovnice není úplně správná E=mc2 ale E=+-mc2 toho si všiml Schrödinger i Einstein.

   V knize „Dále než Einstein“, str.207

  2. Matrixi,

   dobře si uvědomte,o čem mluvíte: o tom, co jste si zamontoval do vaší víry – nikoli o tom, co umíte v realitě dokázat.

   Teorií na zamatlání mozkových závitů jsou mraky, ale důkazy skutečné vědy (od slova věděti) jsou jasné. A v tomto případě říkají:
   energie nemůže existovat bez hmoty.
   (Na rozdíl od teorií, ve kterých může existovat doslova cokoli.)

  3. Pro JK

   Napsal jsem vám vzorec, jsou dvě hmotnosti, které se navzájem vyruší. Že něco nemůže, to umí napsat každý? Ale vy máte jaké návrhy? To vaše energie nemůže existovat bez hmoty energie je hmota!

   Jenže bez Boha nemohou jinak.

   Zřejmě máte berličku Boha všemohoucího, to ale nevysvětluje nic. To umím napsat taky, za to může Bůh a co, technologickému pokroku pomůžu, když už jste se pustil do vědců?

  4. Matrixi,

   chce to méně emocí (obsažených ve vaší víře v teoretickou fyziku) a více rozumu – hádat se s vámi fakt nehodlám.

   … Napsal jsem vám vzorec, jsou dvě hmotnosti, které se navzájem vyruší…
   I kdybyste v tom měl pravdu (jakože nemáte, protože minusová hmotnost může existovat pouze v nesmyslných teoriích), tak stejně by napřed musel existovat energetický impuls, který by to rozdělení na plusovou a minusovou energii způsobil.

   …energie je hmota!…
   Zjistěte si, v čem se měří energie a v čem se měří hmota – teprve pak vám může dojít, jaký nesmysl s vykřičníkem jste napsal.

   … Zřejmě máte berličku Boha všemohoucího…
   Nezkoušejte mne tahat do vašich výmyslů.

   … technologickému pokroku pomůžu, když už jste se pustil do vědců?…
   Nepustil jsem se do vědců. Mluvil jsem o „fyzicích“, kteří fabulují, aniž by se drželi prokázaných vědeckých faktů a za vědce se pouze přetvařují.

  5. Pro JK

   chce to méně emocí (obsažených ve vaší víře v teoretickou fyziku) a více rozumu

   A vy jste ten rozum projevil kde? Jenže bez Boha nemohou jinak. to je argument jak noha.

   … Napsal jsem vám vzorec, jsou dvě hmotnosti, které se navzájem vyruší…
   I kdybyste v tom měl pravdu (jakože nemáte, protože minusová hmotnost může existovat pouze v nesmyslných teoriích), tak stejně by napřed musel existovat energetický impuls, který by to rozdělení na plusovou a minusovou energii způsobil.

   Nemáte páru jak to bylo na počátku, mohly byt dvě „super struny jako že vlny“, které se protnuly. Ale to je moc složité na vás.

   …energie je hmota!…
   Zjistěte si, v čem se měří energie a v čem se měří hmota – teprve pak vám může dojít, jaký nesmysl s vykřičníkem jste napsal.

   Zjistěte si to vy, a i kdyby jste to náhodou zjistil, tak v matematice rovná se hovoří jasnou řečí je rovno? už to chápete? přičemž nezáleží co jak se měří. Jen se divím, že vám to tu nikdo z místních docentů fyziků neřekl. Jo a kontrolní otázka, může z plynu vzniknout železo?

   … Zřejmě máte berličku Boha všemohoucího…
   Nezkoušejte mne tahat do vašich výmyslů.

   To nejsou výmysly to jste napsal…Jenže bez Boha nemohou jinak.

  6. Pro JK

   Důkaz!, že energie je hmota, neboli hmotnost je. Zahřátý hrnek, kterému dodáme energii bude vážit víc, než ten s menší teplotou, protože se v něm budou pohybovat atomy pomaleji než v tom zahřátém.

   Jenže JK je chytřejší než Schrödinger i Einstein, tak nevím jestli to on a jeho Bůh uzná.

  7. Matrixi,

   …Nemáte páru jak to bylo na počátku, mohly byt dvě „super struny jako že vlny“, které se protnuly. Ale to je moc složité na vás…
   O čem byste mluvil, kdybyste říkal jenom to, co opravdu víte?

   …přičemž nezáleží co jak se měří… (VE FYZICE?)
   Nad takovým tvrzením se mohu akorát útrpně pousmát.

  8. Matrixi,

   …energie je hmota, neboli hmotnost…
   Není to pravda. Energie obsahuje hmotu, ale kromě ní ještě další složky, bez kterých by nebyla energií. To byste zjistil, kdybyste se podíval na to, čím se měří hmota a čím energie (jak jsem vám sdělil).

   …Zahřátý hrnek, kterému dodáme energii bude vážit víc, než ten s menší teplotou, protože se v něm budou pohybovat atomy pomaleji než v tom zahřátém…
   Opět špatně. Hrnek bude vážit víc nikoli pohybem atomů, nýbrž právě o částice, kterými ho energie prostoupí (a které ty atomy srážkami urychlí).

   …Jenže JK je chytřejší než Schrödinger i Einstein, tak nevím jestli to on a jeho Bůh uzná…
   Přestaňte být trapný (žádný jiný význam takové žvásty nemají).

  9. Pro JK

   Vidím, že jste hnidopich na nesprávném místě. Pohyb atomu se rozumí pohyb částic v atomu. Když se v něm pohybují částice, které nejsou mimo atom, tak se pohybuje atom. Tak jako se pohybují planety, ale můžeme s klidným svědomím napsat, že se pohybuje Sluneční soustava.

  10. Pane JK, tomu, co bylo pořed Velkým třeskem nerozumí nikdo. Lawrence Krauss: Vesmír z ničeho. Krauss si myslí, že Velký třesk je něco jako přeměna kinetické a potenciální energie. Prostě hmota a energie nevznikla, ale přeměnila se. Její podstata je prý v energii vakua.
   https://www.kosmas.cz/knihy/186992/vesmir-z-niceho/
   Pan JK píše :“energie nemůže existovat bez hmoty.“
   Existovat energie sama asi může, ale nejspíš bez hmoty nemůže vzniknout.
   Světlo má nulovou klidovou hmotnost a zjevně existuje samostatně, má energii a pohybuje se konstantní rychlostí světla ( ve vakuu).
   Hmotná tělesa nemohou dosáhnot rychlosti světla.
   Teermojaderná energie ve vesmíru i jaderná energie v reaktorech je založena na ekvivalenci hmoty a energie. Týká se to ale energie z tzv. hmotnostního úbytku, u jaderného štěpení je to asi 4% hmotnosti. Čili na energii se přemění jen část hnotnosti, což plyne z vazebné energie jader.
   Čili pro jednoduchost (delta) E = (delta) m*c^2
   Při anihilaci hmoty vztah E = mc^2 platí.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Anihilace
   „Nejznámějším příkladem je anihilace elektronu a pozitronu, při které nejčastěji vzniká dvojice fotonů záření gama o energii 0,5 MeV“

   Fotony na Sluci nevznikají anihilací, ale termojadernou reakcí a zářením plazmy.

  11. Pan Pardál to napsal dobře. U uranu 1kg má energii 88000 GJ teď už bude JK snad spokojený, když mu sedí ty jednotky.

  12. Pardale,

   … Existovat energie sama (bez hmoty) asi může…
   V jakých jednotkách byste takovou energii měřil? (Opravdu neexistuje energie,která by neměla hmotu.)

   Energie a záření spolu úzce souvisí. Z konstanty m.λ = 2,21E-42 [kg.m] pak vyplývá, že čím je menší vlnová délka záření, tím větší částici onoho záření nese.

   …„Nejznámějším příkladem je anihilace elektronu a pozitronu, při které nejčastěji vzniká dvojice fotonů záření gama o energii 0,5 MeV“…
   To je v pořádku: hmota je na levé i na pravé straně rovnice. A podle uvedené konstanty si můžete spočítat, že hmotnost těch fotonů záření gama je přibližně 2,21E-32 kg.

   Oproti atomům hmoty jsou však uvedené fotony „z jiného světa“ – zatímco atom umí člověk rozbít na fotony a jiné částice, tak z fotonů a jiných částic žádný člověk – s veškerou lidskou inteligencí – neumí vytvořit jediný atom.
   To umí jen Bůh, rostliny a těla živočichů. (Což lidem velmi často vůbec nedochází.)

   To mimo jiné znamená, že kdyby vše začalo velkým třeskem,tedy kouzelným zjevením energie, navíc bez inteligence lepší, než lidské, nikdy by nevnikl jediný atom hmoty.

  13. Pane JK, tvoříte novou fyziki , píšete :
   „Z konstanty m.λ =….“
   Přečtete si základní věci a máte to vyřešené
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
   Vlnově korpuskulární dualismus světla se učí na střední škole.
   „Částicové vlastnosti elektromagnetického záření se projevují především při vysokých frekvencích (tedy při vysokých energiích fotonů), v opačném případě převažují vlnové vlastnosti elektromagnetického záření, tzn. záření se projevuje jako vlna…
   Foton existuje pouze v pohybu. Ve vakuu se vždy (v souladu s postulátem speciální teorie relativity) pohybuje rychlostí světla ve vakuu. Má proto nulovou klidovou hmotnost. Důsledkem jeho neustálého pohybu je však nenulová energie, která je definovaná vztahem

   E=hf=hc\lambda
   kde h je Planckova konstanta, lambda je vlnová délka.
   Na základě relativistického vztahu ekvivalence energie a hmotnosti, tzn.
   E=mc^{2}
   lze fotonu přiřadit také určitou hmotnost (nejedná se však o klidovou hmotnost, která je nulová, ale o pohybovou hmotnost), projevující se setrvačnými i gravitačními vlastnostmi. Tato energie (a tedy i hmotnost) způsobuje, že na foton působí gravitace dle obecné teorie relativity a on sám gravitačně působí na okolí. Tyto jevy byly potvrzeny pozorováním (např. pozorovaným ohybem záření kolem kosmických těles).“

  14. ad.: Má proto nulovou klidovou hmotnost.

   Ach zase ty nuly a nekonečna. Když nulu urychlím na rychlost c, tak je z toho najednou nenula. (Omlouvám se, jestli plácám nesmysly, kvantovka není můj kobylek.)

  15. „tak z fotonů a jiných částic žádný člověk – s veškerou lidskou inteligencí – neumí vytvořit jediný atom“
   To je totálně vedle :)

   Z jiných částic (třeba protonů, neutronů a elektronů) příroda i člověk bez problémů atomy skládá.
   A co se záření týče, atom zatím ne, ale „stvoření“ hmoty ze záření je nejen principiálně možné, ale běžně se v přírodě děje. Proces se jmenuje tvorba párů a při něm z fotonu gama (čirého elektromagnetického) záření vzniká vždy elektron a pozitron, tedy hmotné částice. Podmínka je aby foton měl energii větší než 2 x 511 keV (což je energie odpovídající klidové hmotnosti elektronu a pozitronu) a musí se kvůli zákonu zachování hybnosti pohybovat v poli jádra nějakého atomu. Jedná se o běžně využívaný a detekovaný třetí proces interakce gama záření s hmotou.

   A už v roce 1998 se podařilo pár elektron-pozitron vytvořit cíleně pouhou srážkou několika fotonů (pomocí urychlovače SLAC ve Stanfordu). Tady jde o čistou přeměnu elektromagnetického záření v hmotu :)

  16. Pardale,

   …tvoříte novou fyziku , píšete :
   „Z konstanty m.λ =….“
   Přečtete si základní věci a máte to vyřešené…

   Tak zrovna tohle žádná nová fyzika není. Kdyby totiž neplatila konstanta m.λ , nemohla by platit Planckova konstanta – a ona platí (což není ve fyzice novinka). Takže já to mám v souladu s dokázanými fyzikálními zákony vyřešené – a vy?.

   (Foton) má proto nulovou klidovou hmotnost…
   Když je něco nulové hodnoty – jak víte, že je to hmotnost fotonu a ne třeba délka metru?
   Vy vážně věříte nesmyslu, že foton vyrůstá z nuly?
   A co v té nule způsobí takový pohyb, že nula (tedy totální absence hmoty, rozměrů a času) porodí foton?

   Přesmyčky s nulovou, klidovou a pohybovou hmotností si vymyslel Albert Einstein, aby mohly platit jeho rovnice ve speciální teorii relativity. Ze stejného důvodu si vymyslel i to, že nic hmotného se nemůže pohybovat rychlostí světla. A fyzikové celého světa mu to dodnes baští a jsou úplně slepí nad jeho rovnicí
   E = m.c^2
   Vždyť ta rovnice přímo ukazuje, že energie (ve fyzice kvant) není nic jiného, než pohyb hmotných částic rychlostí světla (dokonce plošnou rychlostí světla). A všechny „důkazy“, že to tak není, jsou vyrobeny buď nepřesnostmi měření, nebo jinými faktory, nebo záměrnou lží. Navíc, kdyby ty důkazy skutečně platily, vyvrátily by platnost té rovnice.

   Hmotnost prostě existuje bez přívlastků – stejně, jako kilogram, kterým se měří.
   Neexistují různé kilogramy pro nulovou, klidovou a pohybovou hmotnost – což je důkaz, že jakákoli hmotnost je prostě hmotnost.

  17. A již chybí jen malý krok k tomu, aby urychlovače SLAC ve Stanfordu zhmotnil řádňácký stejk !

  18. „jakákoli hmotnost je prostě hmotnost“

   Nekecá do hmotnosti třeba gravitace planety, takže na každé bude daný objekt mít jinou hmotnost?

  19. pro AuM

   …Nekecá do hmotnosti třeba gravitace planety, takže na každé bude daný objekt mít jinou hmotnost?…

   Pochopte, že: JAKÁKOLI (tedy i jakkoli velká a čímkoli ovlivněná)
   hmotnost je prostě hmotnost.
   A dávat jí přívlastky nulová, klidová, nebo pohybová je nesmysl, protože doslova JAKÁKOLI hmotnost se měří pořád jedním a týž etalonem, což je kilogram – a ten žádné přívlastky u hmotnosti nerozlišuje.

  20. Psal jsem JK:
   „…tvoříte novou fyziku , píšete :
   „Z konstanty m.λ =….“
   Přečtete si základní věci a máte to vyřešené…“
   JK odpovídá:
   „Tak zrovna tohle žádná nová fyzika není. Kdyby totiž neplatila konstanta m.λ , nemohla by platit Planckova konstanta – a ona platí (což není ve fyzice novinka). Takže já to mám v souladu s dokázanými fyzikálními zákony vyřešené – a vy?psal jsem to už jednou takže znova:
   http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/728-de-broglieho-hypoteza
   „L. de Broglie navrhl každé volně se pohybující částici, která má energii E a hybnost , přiřadit frekvenci a vlnovou délku analogickými vztahy, které platí pro fotony. To jsou sice částice s nulovou klidovou hmotností, ale podle de Broglieho hypotézy by měly platit i pro částice s nenulovou klidovou hmotností. Podle de Broglieho lze psát:
   E=h.f=mc^2 , p = h/λ . Pak: λ = h/p = h/m.v.“
   Komentář:
   Odtud m.λ = h/v. Čili m.λ není = konstanta, ale m.λ =h.v, kde v je velikost rychlosti pohybu částice a m je její klidová hmotnost. Konstanta má tu základní vlastnost, že je kostatntní, což rychlot v není., čili ani součin h.v, i když h kostanta je.. Hmotnost sice s rychlostí realtivisticky roste, ale ne lineárně, ale podle vzroce, m = (m_O)/odmocnina ((1-(v^2)/c^2).
   V případě, že se částice pohybuje rychlostí o velikosti blízké velikosti rychlosti světla ve vakuu, označuje m relativistickou hmotnost částice.

  21. Pardale,

   ohledně konstanty m.λ zkuste odložit to, čemu vás naučili a vnímejte jednoduché logické kroky, které vám předvedu:
   1) E = m.c^2 = m.c.c = m. λ.f . λ.f

   2) E = h.f, čili E/f = h = m. λ.f . λ

   3) λ.f = konstanta c, takže h = c . m.λ

   Když h je konstanta, a zároveň c je konstanta, pak také m.λ musí být konstanta
   (Potenciál na to, abyste to pochopil, nepochybně máte.)

   A také si zkuste zvykat na to, že hmotnost opravdu žádné přívlastky nemá – takže dělit ji na relativistickou a jakoukoli jinou prostě nemá smysl.
   Nemáte žádný etalon na to, abyste rozlišil nějakou jinou hmotnost, než skutečnou (protože každou hmotnost měříte skutečným kilogramem a ničím jiným).

  22. Pane JK, těžko.
   Zopakuji jen předchozí můj výsledek z de Broglieho rovnice :
   m.λ = h/v.
   Pak m.λ bude konstantní, když v bude konstantní, v je rychlost pohybu hmotnosti m. Rychlost v konstantní není, jinak bychom tam mohli dosadit rovnou tu konstantu.
   Se vztahem m.λ bude konstantní už tu v diskuzi před nějakým časem prudil.
   Váš výpočet E = m.c^2 platí pro konstantní rychlost světla, kterou tělěso hmotnosti m nemůže dosáhnout.
   Obě části rovnice E = m.c^2 mají stejný fyzikální rozměr [(kg.m^2)/s^2].
   Píšete :“A také si zkuste zvykat na to, že hmotnost opravdu žádné přívlastky nemá – takže dělit ji na relativistickou a jakoukoli jinou prostě nemá smysl.“
   Má to smysl, pokud nechápete klidovou a relativistickou hmotnost, zanechte dumání o relativitě.
   Obojí hmotnost má fyzikální rozměk [kg]. Velikost hodnoty veličiny hmotnost závisí v realtivitě na rychlosti. Prostě 5 kg brambor ( momentálně silně přes 20 Kč/kg) není jako 10 kg brambor, i když se hmotnost určuje stejným kg.

 3. To čemu říkáme hmota je hustější formou energie kmitající na nižší vlnové délce.
  Vědce ještě čekají zásadní objevy, to co sem Bůh předal přes Einsteina je jen kousek, ještě tu budou další rovnice popisující to jak se věci zde mají.
  Pro mě je zajímavé, když jeden člověk věří v Boha kterého však dokázat nedovede, ale jinak věří jen tomu co vědci doposud už dokázali.
  Bůh je velký srandista, hraje zde ďábelskou hru, do které jsme vtahováni jako do silného vzdušného víru. Je nám nuceno, že musíme všemu rozumět, umět si to vysvětlit abychom tyto vědomosti mohly použít pro svůj prospěch. Zní to báječně logicky, háček je v tom, že je za tím egoistické chtění a lpění což zákonitě naplňuje satanovu snahu udržet nás ve hmotě.

  1. „To“ Milenium
   zase dostalo potřebu, tak zaperlilo.

   ..To čemu říkáme hmota je hustější formou energie kmitající na nižší vlnové délce…

   Je to samozřejmě nesmysl. To, čemu říkáme hmota, se měří v kilogramech a jakkoli „hustá“ energie se měří v joulech.
   Dále: atomy hmoty obsahují energii, ale energie neobsahuje atomy hmoty. To je podstatný rozdíl. Přesto energie obsahuje hmotu, a sice hmotu částic – které jsou nosičem energie a jsou oku neviditelné. (Bez nosiče by se nic přenášet nemohlo. Například bez hmotného cd by nemohla existovat informace na něm nahraná.)

   Proto tvrzení: „To čemu říkáme hmota je hustější formou energie kmitající na nižší vlnové délce.“ je nesmysl.
   A všechny další domněnky Milenia nestojí za (rozumnou) řeč.

  2. ad.: Je nám nuceno, že musíme všemu rozumět, umět si to vysvětlit abychom tyto vědomosti mohli použít pro svůj prospěch.

   A co když je to jinak? Co když Bůh chce naším prostřednictvím poznat své Stvoření, poznat to, co stvořil. On to totiž vnímat nemůže, protože nemá jak.

   Děkuji za příspěvek, už jsem myslel, že Vaše ego i DNA usnulo zimním spánkem.

  3. Lojzo,v tom není rozpor.
   Lidem to je nuceno prostřednictvím jejich ega, a egoismus vznikl díky programu hmoty těla zaznamenaného v DNA. A kdo lidi stvořil? Ano,Bůh.

   Bůh nemá jak vnímat napřímo, ano, děje se to přes lidi.

  4. ad/Ano,Bůh. Bůh nemá jak vnímat napřímo, ano, děje se to přes lidi. – 18.01.2019 13:15

   Docela troufalé konstatování od pouhého lidského červíčka z této úrovně ?? !!

 4. Pro JK

  Hmm, on má Satan rád tyhle zamotaninky

  1. Z částic se skládají atomy? Takže atomy obsahují energii energii částic.

  2. Snažíte se tu říct, příklad „tělo obsahuje DNA, ale DNA neobsahují buňky“.

  a sice hmotu částic – které jsou nosičem energie a jsou oku neviditelné To je podstatná poznámka! :)

  Vidím, že konec s váma.

  1. A nemá ty odkazy ta paní přímo od otce? Asi jo, otec nabídne jen to, co může člověk pochopit.

  2. ad.
   „Anonym 18.1.2019 (19:12)
   A nemá ty odkazy ta paní přímo od otce? Asi jo, otec nabídne jen to, co může člověk pochopit.“

   Včera jsem byla na pohřbu. To Vám Ti byla nabídka. Něco naprosto, naprosto skvělýho. Hotová poslední večeře….

 5. → Docela troufalé konstatování od pouhého lidského červíčka z této úrovně ?? !!

  Věřím. Pro někoho, kdo je „oddělen“ od Boha, je to „věc“ naprosto nepochopitelná.

 6. Pardale,

  mluvíte o mainstreamové fyzice – v realitě ovšem o nesmyslech, které nemůžete nijak dokázat.

  Já jsem napsal tři jednoduché logické kroky:
  1) E = m.c^2 = m.c.c = m. λ.f . λ.f

  2) E = h.f, čili E/f = h = m. λ.f . λ

  3) λ.f = konstanta c, takže h = c . m.λ

  Když tvrdíte, že neplatí, najděte chybu.

  A jak máte vyřešenou otázku kolem rovnice E = m.c^2?

  Platí tato rovnice, která říká, že hmotné částice lítají rychlostí c,
  nebo tato rovnice neplatí, protože prý nic hmotného nemůže lítat rychlostí c?

  1. Pane JK, rád bych didkszi s Vámi ukončil,Vás nepřesvědčí nic. Je mi líto adminostrátora, který v neděli ve 13 hodin hlídá diskuzi, aby povolil Váš příspvek.
   Psal jsem i Lubko, že E = m.c^2 platí pro anihilaci.
   Pro jaderné štěpení a termojadernou syntézu platí (delta) E =(delta m).c^2
   Čili uvolněná energie je ekvivalentní hmotnostnímu úbytku.
   Bydlím pár desítek kilometrů oid Temelína, asi budte souhlasit, že jaderné palivo tam nelítá ryhlostí světla. Naopak je pevně uvnitř ocelové tlakové nádoby o tloušťce stěn asi 22 cm.
   De Broglieho rovnice se týká částice pohybující se rychlostí v a o nenulové klidové hmotnosti, třeba elektron nebo proton.
   h = 6,6E-34 [J.s]
   p = m.v = h/λ . Odtud m.λ =h/v.
   Pro částici elektron. Hmotnost elektronu = 9,1E-31 [kg], náboj =1,6E-19[C], bude urychlen napětím U = 1000 [V] a získá energii 1,6E-16 [J] a rychlost v =18 752 289 [m/s].
   Pak p= m.v =h/λ, tedy 9,1E-31*18,752E+6 = 1,71E-23 [kg.m/s^2]
   Odtud λ =h/p =3,87E-11 [m].
   Jestliže eltron urychlíme napětím 100 menším, tedy 10 voltů, bude jeho energie 100 menší, rychlost 10 krát menší, hybnost p bude 10 krát menší a vlnová délka 10 krát větší.. Čili váš údajně konstantní součin m.λ bude 10 x větší jak při větším urychlení.
   AHA.

   Chyba Vašich výpočtů je, že pracujete s ( de Broglieho) částicí s nemulovou klidovou hmotností a současně u ní s rychlostí světla, což právě relativita nepřipouští.

  2. Pardale,

   … Psal jsem i Lubko, že E = m.c^2 platí pro anihilaci…
   No a? Co tedy při anihilaci lítá rychlostí c?

   Navíc jste to napsal vy, ale nenapsal to Albert Einstein ve svých teoriích.
   Ten napsal, že E = E0 + Ek (mimochodem, jak mohl vědět, že E0 je nulová energie a ne nulové cokoli?) = m.c^2

   … Pro jaderné štěpení a termojadernou syntézu platí (delta) E =(delta m).c^2…
   No a? Ať v reakci dosadíte za deltu hodnotu jakoukoli, pořád (pro jakýkoli, tedy i celý úbytek hmotnosti) platí: E = m.c^2

   … asi budte souhlasit, že jaderné palivo tam nelítá ryhlostí světla…
   Jistě, že ne. Rychlostí světla tam lítají částice jaderného paliva (a právě proto je palivo v ocelové nádobě).

   ..Jestliže eltron urychlíme napětím 100 menším, tedy 10 voltů, bude jeho energie 100 menší, rychlost 10 krát menší, hybnost p bude 10 krát menší a vlnová délka 10 krát větší.. Čili váš údajně konstantní součin m.λ bude 10 x větší jak při větším urychlení…
   Tomu guláši fakt nerozumím. Ukažte to v jasné rovnici. (Ignorujete snad konstantu c v Planckově konstantě?)

   Ohledně platnosti konstanty m.λ jsem napsal, abyste v mých třech jednoduchých logických krocích našel chybu. Ovšem o žádné chybě v těch krocích nepíšete. Kdyby tam byla, už byste se s ní dávno vytasil – takže tam není a ta konstanta platí.

   Vy netoužíte po uplatnění pravdy.
   Vy toužíte po uplatnění vaší víry v to, co jste se naučil.

  3. Pane JK po uplatnění Vašich jakoby pravd opravdu netoužím.
   Píšete :“ Ať v reakci dosadíte za deltu hodnotu jakoukoli, pořád (pro jakýkoli, tedy i celý úbytek hmotnosti) platí: E = m.c^2″
   Určitě, každému delta m odpovídá uvolněná energie, nic jiného jsem nikdy netvrdil. Ale ne každé m odpovídá energie podle E = m.c^2 nebo alespoň ne energii, kterou lze uvolnit. Anihilací pru elektron a pozitron vznikají dva fotony. Uvolněná energie odpovídá E = m.c^2.
   A opět jste v loji s tou svou jednotnou hmotností, protože uran po štěpní má řekněme 96% hmotnosti původní a 4% se přeměnily na energii.
   Píšete o jaderném reaktoru :“Rychlostí světla tam lítají částice jaderného paliva (a právě proto je palivo v ocelové nádob“
   Jenom záření gama se pohybuje rychlostí světla, záření alfa a beta jsou částice, kde v<c. Při jaderném štěpení se uvolňují rychlé tepelné neutrony (sammozřejmě mnohem pomalejší, než rychlost světla), moderátorem se zpomalují a štěpí další palivo. Takže o reaktoru nevíte nic.
   Píšete :" Ohledně platnosti konstanty m.λ jsem napsal, abyste v mých třech jednoduchých logických krocích našel chybu. Ovšem o žádné chybě v těch krocích nepíšete."
   Ale psal jsem: Chyba Vašich výpočtů je, že pracujete s ( de Broglieho) částicí s nenulovou klidovou hmotností a současně u ní s rychlostí světla, což právě relativita nepřipouští.
   Naposled tedy, světlo má nulovou klidovou hmotnost ( čili s žádným výrazem typu m. λ nemůžete pracovat,( protože nemáte k tomu m, respektive je m= 0) a šíří se rychlostí světla. Částice, třeba ten elektron, u něhož nerozumíte mému výpočtu, má nenulovou klidovou hmotnost a může se pohybovat jen ryhlostí v < c. Takže zapomeňte u částic na rychlost světla. A světlo zase nemá klidovou hmotnost, čili žádné m , nic, co byste mohl měřit ve svých etalonech [kg].
   Píšete :"Tomu guláši fakt nerozumím. "
   Nerozumíte základním výpočtům fyziky, viz např. první odstavce odkazu
   http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/728-de-broglieho-hypoteza

  4. Rychlostí světla tam lítají částice jaderného paliva (a právě proto je palivo v ocelové nádobě).
   JK, vy jste hotová perlorodka :)
   Kdyby částice jaderného paliva začaly v reaktoru lítat rychlostí světla, byl by svět plný Černobylů :)
   Jaderné palivo (uran nebo plutonium) je za normálního provozu celkem pevně usazeno v keramické matrici paliva a nikam nelítá. Tlustostěnná ocelová nádoba reaktoru je tam kvůli tlaku chladiva (vody), tak třeba v Temelíně je tlak 15,7 MPa.
   Po rozštěpení jádra paliva se velmi rychle pohybují vzniklé štěpné produkty – nicméně jejich počáteční rychlosti jsou i tak dosti podsvětelné a navíc se rychle zastaví. Rychlostí světla se v reaktoru pohybuje pouze doprovodné gama záření, rychlostí těsně podsvětelnou pak neutrina.
   Nicméně různými mechanismy vznikají v reaktoru elektrony jejichž rychlost je sice nižší než rychlost světla ve vakuu (c), ale je vyšší než rychlost světla ve vodě (~0,75.c). Tož kdyby byl v reaktoru průzor, zářila by voda kolem aktivní zóny oslepujícím modrým světlem Čerenkovova záření, příklad je tady:
   http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2010/09/nuclearenergy.jpg

  5. Pardale,

   … Ale ne každé m odpovídá energie podle E = m.c^2…
   Samozřejmě, že pro energii v makrofyzice platí jiné vzorce, než v mikrofyzice. Když spálíte kilogram dřeva v krbu, dostanete mnohem méně energie, než kdyby ve stejném množství dřeva proběhla jaderná reakce. Jen při ní (vždy) platí, že E = m.c^2 a všechny částice přitom lítají rychlostí světla – což přece ukazuje samotná rovnice.

   Poznámka: c je rychlost světla pouze ve vakuu. Což znamená, že když částice při štěpení nelítají rychlostí světla, tak jenom proto, že nejsou ve vakuu, nýbrž v prostředí, které je brzdí (a rychlost c jim neumožní).

   … A opět jste v loji s tou svou jednotnou hmotností, protože uran po štěpní má řekněme 96% hmotnosti původní a 4% se přeměnily na energii…
   A jste opět v loji s tím, co tvrdíte vy. Protože těch 96 procent hmotnosti uranu budete měřit jedině kilogramem a když sečtete hmotnost všech částic, které při tom štěpení vznikly – přičemž hmotnost každé částice budete měřit opět stejným kilogramem – tak dostanete právě ta 4 procenta do hmotnosti 100 procent (měřeno opět stejným kilogramem).

   A k výpočtu hmotnosti každé částice tady poslouží právě konstanta m.λ = 2,21E-42 [kg.m]

   … Chyba Vašich výpočtů je, že pracujete s (de Broglieho) částicí s nenulovou klidovou hmotností a současně u ní s rychlostí světla, což právě relativita nepřipouští…
   Přestaňte sem cpát hypotézy a teorie, mne zajímá realita. A ta naprosto jasně říká, že mnou zmíněné tři kroky žádnou chybu nemají a že konstanta mλ platí – protože jinak by nemohla platit Planckova konstanta (což odporuje realitě).

   … Takže zapomeňte u částic na rychlost světla…
   Vy zapomeňte na to, že částice nemají rychlost světla, což evidentně dokazuje rovnice
   E = m.c^2
   A mimo jiné to dokazuje i vámi zmíněná anihilace, kdy při nízkých energiích vznikají dva fotony, kterým dovolujete lítat rychlostí světla. Ovšem při vyšších energiích (pro které pořád platí stejná rovnice E = m.c^2), a při nichž vznikají i exotické částice, tak těmto částicím už rychlost světla zakazujete – naprosto nesmyslně, a proti realitě, jen aby to vyhovělo teorii.

   …Píšete :“Tomu guláši fakt nerozumím.“ Nerozumíte základním výpočtům fyziky…
   Zrovna toto je ubohé tvrzení. Napsal jsem, ať ten guláš dáte do jasné rovnice – a tomu jste se vyhnul.

  6. Já osobně budu věřit víc Einsteinovi a jeho rovnici, než nějakému JKčku. Ti profesoři na vysokých školách, taky nebudou blbci, když to učí. Ti kterým by se to povedlo zpochybnit by jistě čekala sláva, bohužel se to ještě nikomu nepovedlo.

  7. Pane JK, píšete :“proběhla jaderná reakce. Jen při ní (vždy) platí, že E = m.c^2 a všechny částice přitom lítají rychlostí světla – což přece ukazuje samotná rovnice.“
   Žádné částice nelítají rychlostí světla, mají nenulovou klidovou hmotnost m pohybují se podsvětelnou rychlostí v.
   Takže s Vámi končím, je to beznadějné.

  8. Pardále skoro to na mne činí dojem, že JKáčko je maskovaný Muladi :) Každopádně způsobem alternativního výkladu fyzikálního světa kolem nás se mu výrazně blíží :)

   To JK aka bludný Muladi: E=mc^2 nedokazuje, že všechny částice se pohybují rychlostí světla. Je to vztah o energii, a o rychlosti jakékoliv hmotné částice z ní neplyne vůbec nic.

  9. Otázkou je, jak se JK názor projeví v alternativě našeho světa, v podkladu diskrétním prostorem a časem. Takový časoprostor přiděluje veškeré hmotě pohyb výhradně rychlostí c, střídanou okamžiky bez pohybu (mimo fotony). Námi měřená rychlost pak je zprůměrovaná.
   I když uvažovaný základ není přístupem současné vědy.

  10. Pane Tichánku, píšete :“projeví v alternativě našeho světa, v podkladu diskrétním prostorem a časem. Takový časoprostor přiděluje veškeré hmotě pohyb výhradně rychlostí c, střídanou okamžiky bez pohybu (mimo fotony). Námi měřená rychlost pak je zprůměrovaná.“
   Komentář : Jezdím v létě často na kole, 36 km/h je spíše maximum, opovídá v = 10 m/s = 1/30 000 000 rychlosti světla.
   Takže na každých 10 m skoro celou vteřinu stojím a pak během (1/30 000 000) sekundy letím rychlostí světla. Nejsem jak uvádíte asi ta veškerá hmota. Rovnou, bez zrychlování. Kdyby to zrychlování bylo, tak a =v/t = 300 000 000/(1/30 000 000)
   = 9 000 000 000 000 000 m/s2.
   čili a= 9E+15 m/s2 = 9E+14 G. Na každý kilogram tey bude působit setrvačná síla F=m.a = 9E+15 N, což rozdrtí tělo, mozek, krev na placku. A to nemluvím o ventilku, který meziu tím probíhá křivku zvanou cykloida.Pneumatiky díky šílenému tření při takovém startu bleskově shoří třením. No a já jsem zatím nic takového nepozoroval. Leda tu průměrnou rychlost 36 km/h mi ukázal radar na začátku vesnice při sjezdu z kopce. Čím to asi bude?
   Jistě namítnete, že diskrétní hopy skoky se dějí po Plankových délkách a časech. Tedy každý Planckův čas
   t_p = 5,39E-34 sekundy se mozek rozplácne napřed na temeni a pak při brždění na čele.

  11. Lubko,

   doufám, že není vašim cílem být trapákem, který má potřebu povýšit sám sebe ponižováním či zesměšňováním jiných (takových diskusí se nehodlám účastnit) a že chcete diskutovat věcně.

   Píšete: E=mc^2 nedokazuje, že všechny částice se pohybují rychlostí světla. Je to vztah o energii, a o rychlosti jakékoliv hmotné částice z ní neplyne vůbec nic.

   1) Je to vztah o energii složené z čeho? Z hmotnosti a plošné rychlosti světla.
   (Ta „plošná“ rychlost není úplně přesný termín, ale pro výpočty to tak lze říci.)
   Takže co podle vás představuje tu hmotnost a jakou rychlostí se to pohybuje při jaderné reakci tak, aby to mělo energii té rovnice?

   2) Když částice s názvem foton lítá rychlostí světla, jakou má energii?

   3) Jak může platit ta rovnice a zároveň tvrzení, že se hmotné částice nemohou pohybovat rychlostí světla?

  12. z wikipedie:

   Rovnice E = mc² popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity patří mezi nejslavnější rovnice všech dob; znají ji i lidé, kteří se jinak o vědu nezajímají. Tato rovnice se stala jakýmsi „maskotem“, používá se jako příklad „složité vědy“, což ovšem její složitost přeceňuje.

   Rovnice popisuje vztah mezi energií a hmotností:

   Energie = hmotnost · (rychlost světla ve vakuu)²
   Podle této rovnice je celkové množství energie, které lze z tělesa získat při nepůsobení vnějších sil (tedy kinetické i klidové energie), rovno hmotnosti tělesa vynásobené druhou mocninou rychlosti světla. V praxi však lze klidovou energii (nesprávně „hmotu“) na energii převádět obvykle jen s výrazně nižší účinností, proto množství získané energie nikdy nedosahuje této úrovně. Při běžných způsobech získávání energie (např. v jaderných elektrárnách) se totiž na energii nepřemění veškerý úbytek klidové energie, část (obvykle drtivá většina) ho zůstává jako „odpad“ přeměněný na dále nevyužité druhy energie. Příkladem teoreticky úplné přeměny je reakce hmoty s antihmotou.

   Rovnice však také naopak říká, že každému druhu energie lokalizované v tělese nebo v poli přísluší i odpovídající hmotnost projevující se setrvačnými a gravitačními vlastnostmi. Vzhledem k velikosti dvojmoci rychlosti světla jsou však v běžných makroskopických poměrech změny hmotnosti dané dodáním či odebráním energie velmi malé.

   Jako historickou zajímavost je možné uvést, že v původní podobě Einstein tuto rovnici napsal ve tvaru m = L / c² (pro energii použil označení L namísto E).

  13. To JKá:
   1) Jak si sám evidentně uvědomujete „plošná rychlost světla“ je chujovina. Zbytek otázky je volaaký zmetěný.. Rovnice E=mc^2 neznamená, že energie se skládá z hmotnosti a rychlosti světla úplně stejně jako například stavová rovnice ideálního plynu p=nRT/V neznamená, že tlak se skládá z molů, teploty, objemu a molární plynové konstanty :) Obě rovnice popisují vztah mezi fyzikálními veličinami. Proto z E=mc^2 nevyvodíte o formě a stavu hmoty zhola nic, bez dodatečného upřesnění o jaký kus objektivní reality se jedná :)

   2) Energie fotonu E=h.f, h je Planckova konstanta a f frekvence, proč se ptáte na takovou notorietu?

   3) Základním předpokladem odvození rovnice E=mc^2 je právě, že rychlost čehokoliv s nenulovou klidovou hmotností musí být menší než rychlost světla ve vakuu. Podívejte se na odvození vztahu třeba na wiki … A tento předpoklad dosud nebyl zpochybněn žádným experimentem nebo měřením.

  14. Lubko, píšete

   1) Proto z E=mc^2 nevyvodíte o formě a stavu hmoty zhola nic, bez dodatečného upřesnění o jaký kus objektivní reality se jedná :)…

   Ta rovnice je naprosto konkrétní, zatímco vaše odpověď nic konkrétního neříká.
   Ale dostaneme se k tomu.

   2) Energie fotonu E=h.f, h je Planckova konstanta a f frekvence, proč se ptáte na takovou notorietu?…

   Kvůli vám. Abyste si uvědomil, že není pravda, že z E=mc^2 nevyvodíte o formě a stavu hmoty zhola nic. A že energie fotonu E=h.f (se rovná m.c^2), což znamená hmotnost fotonu násobenou c^2.
   (A bude to jednoznačná hmotnost, změřená jednoznačným etalonem – tomu etalonu totiž žádné přívlastky k hmotnosti nevysvětlíte.)

   3a) Základním předpokladem odvození rovnice E=mc^2 je právě, že rychlost čehokoliv s nenulovou klidovou hmotností musí být menší než rychlost světla ve vakuu…

   Tak to ukažte v rovnici: jakým vztahem dosáhnete toho, že energie hmotnosti s rychlostí menší než c je rovna stejné hmotnosti s rychlostí c?

   3b) A tento předpoklad dosud nebyl zpochybněn žádným experimentem nebo měřením…

   Ve Wikipedii o fotonu naleznete vztah m = h/c.λ Z toho je jasné, že h = m.λ.c
   Odtud je jasné, že když h je konstanta, c je konstanta, musí být konstantou taky m.λ
   A odtud je jasné, že když jakkoli zmenšíte KAŽDOU λ, zvětší se u ní hmotnost KAŽDÉ částice – a žádná speciální teorie k tomu není zapotřebí.
   Navíc tuto realitu opravdu nemůže zpochybnit žádný výsledek nebo měření (jinak by nemohla platit Planckova konstanta).

  15. Pardalovi 23.1.2019 (0:04)
   Zkuste vzpomenout, jak jste pozoroval klasickou TV obrazovku. Tuším se psávalo, že elektron z katody letí rychlostí až 5.000 km/s – ale to jen pro zajímavost.
   To jste si tedy užil, soucit Vám, když svým organismem vnímáte Planckův čas. Nebo to „na Třebáni“ má tak každý?
   Body obrazovky se rozsvěcovaly snad 50x/sekundu, dále řádky se prokládaly střídavě, to jste tedy musel zle zažívat. Když máte potíže i s bodem času 10 na minus 43 sekundy. Pak tyhle neuvěřitelně dlouhé časy TV obrazovky, to Vám asi neprospívalo. Vnímat bod po bodu…
   ~ Díky za rozptýlení po celodenním psaní

  16. Pane JK, když až tak u Váš že i Wikipedie, tak píše o fotonu:
   „Přestože je klidová hmotnost fotonu nulová, můžeme určit jeho RELATIVISTICKOU hmotnost z předchozího vztahu. .. dostaneme m = h/c.λ “
   Pro částice s nenulovou klidovou hmotností a podsvětelnou rychlostí platí podle de Broglieho m.v = h/λ. Čili i pro Vás m = h/v.λ.
   Naposledy Vaše m.λ není kostanta. U fotonu se m.λ rovná h/c, u částice se m.λ rovná h/v.
   C je konstanta, v je rychlost různá u částice.
   Psal jsem už mnohokrát.

  17. Pane Tichánku píšete :“To jste si tedy užil, soucit Vám, když svým organismem vnímáte Planckův čas“
   No hodně jste si přibájil, psal jsem že při jízdě na kole necukám z klidu do rychlosti světla a naopak.
   Chtěl jsem, abyste pochopil, že takové cukání do rychlosti světla a brždění do klidu je nesmysl.
   Což je podstata Vaší teorie pohybu v diskrétním prostoru, jak jste mnohokrát líčil a zamotal do toho Planckův čas a Planckovu délku. Vytvořil jste navíc Placků cuk. Prostě píšete ve smyslu : mezi body rychlostí světla a pak chvíle odpočinku nulovou rychlostí. A já říkám : nesmysl, je to slepeno tak, aby to průměrně vyšlo. Nic víc. Prostě ve stylu Vy máte pravu a já ne, oba máme průměrně půl pravdy.

  18. Pardale,

   vím, co jste psal mnohokrát – a vím, že jste přitom pokaždé ignoroval mnou uvedená fakta.
   Takže to vezměme v konkrétních číslech.

   Vztah m = h/c.λ je totéž, jako m.λ = h/c , a z toho plyne, že m.λ = 2.21E-42
   Když do vztahu m = h/c.λ dosadíme vlnovou délku 2,43E-12, dostaneme hmotnost 9,109E-31 a vy tvrdíte, že je relativistická.

   1) Jaký je tedy rozdíl mezi touto skutečnou hmotností, a mezi tím, že je podle vás relativistická?

   2) Tato hmotnost je všude ve fyzice uváděna jako klidová hmotnost elektronu. Jak vysvětlíte vaše tvrzení, že je relativistická?

   3) Vlnová délka, kterou jsme do vztahu dosadili, je Comptonova a je logické, že součin konstant musí být konstanta.

   4) K výpočtům hmotnosti částic nejsou zapotřebí žádné relativistické tanečky – stačí znát konstantu m.λ = 2.21E-42 [kg.m]
   (mluvíme pochopitelně o ideálním prostředí ve vakuu).

  19. Pane JK,
   elektron se nepohybuje rychlostí světla, takže opět mimoňovina, ale rychlostí v, pak mλ není konstanta.
   Píšete :“Vztah m = h/c.λ je totéž, jako m.λ = h/c , a z toho plyne, že m.λ = 2.21E-42
   Když do vztahu m = h/c.λ dosadíme vlnovou délku 2,43E-12, dostaneme hmotnost 9,109E-31 a vy tvrdíte, že je relativistická.“
   O relativistickou hmotnost jde u fotonu, který má klidovou hmotnost nulovou. Což jsem psal jako citát z Wikipedie.
   http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/728-de-broglieho-hypoteza
   Elektron je urychlován napětím U.
   De Broglieho rovnice se vztahuje ke klidové hmotnosti
   Získá konetickou energii, a tedy určitou rychlost
   Jeho vlnová délka závisí na rychlosti v
   Při 100x menším urchlujícím napětí bude rychlost 10x menší
   už jsem jednou psal.
   Následující výpočzy jsoue přímo z Excelu.
   Samozřejmě můžeme vložit rzná napětí, dostaneme
   různé rychlosti různé lambda λ
   To vše při stejné klidové hmotnosti elektronu
   λ= h/m.v λ= h/odmocnina (2eUm)

   6,60E-34 h Plack. Konst
   1,60E-19 e [C] náboj elektronu
   100 [V] napětí urychlující
   9,10E-31 m klid. Hmotnost elektronu
   Pak 2,91E-47 2eUm
   5,3963E-24 odmocnina (2eUm)
   λ= 1,22E-10 [m]

   λ= h/m.v λ= h/odmocnina (2eUm)

   6,60E-34 h Plack. Konst
   1,60E-19 e [C] náboj elektronu
   1 [V] napětí urychlující
   9,10E-31 m klid. Hmotnost elektronu
   Pak 2,91E-49 2eUm
   5,3963E-25 odmocnina (2eUm)
   λ= 1,22E-09 [m]

  20. Pardale,

   tak jo – spočítal jste konkrétní vlnovou délku částice: λ= 1,22E-10 [m]. Teď k ní ještě přidejte vzorce na konkrétní frekvenci a hmotnost této částice a spočítejte to.

   Kdybych to udělal já, řeknete, že je to mimoňovina, tak to udělejte vy – a uvidíme, co dál.
   (Asi víte, že ta lambda nemůže platit pro rychlost „v“, nýbrž pro rychlost „c“…)

  21. Pane JK, píšete:
   „tak jo – spočítal jste konkrétní vlnovou délku částice: λ= 1,22E-10 [m]…Asi víte, že ta lambda nemůže platit pro rychlost „v“, nýbrž pro rychlost „c““
   Nevím, protože tomu tak není. Spočítal jsem pro různé napětí, které urychluje elekton na různou energii a tím různou rychlost. Odtud plyne, že mají různou vlnovou délku a Váš slavný součin m.λ není konstanta. Myslel jsem, že jste si všiml, že výpočty jsou dva a λ se liší. Předpokládám, že kdyby jich bylo 50, tak to stejně neregistrujete.
   Chyba Vašeho počítání, jak jsem opakovaně psal, je v tom, že elektronu přiřazujete rychlost světla, což nelze dosáhnout. Rychlost světla ve vakuu je kostanta, které dosahuje elektromagnetické vlnění ve vakuu. Elektron má povahu vlny- částice, ale není to elektromagnetické vlnění.
   Kdybyste prožil kus mládí na vsi, tak budte vědět, co je utahák. Je to spletený provaz na přítahování pabuzy se senem nebo snopy k žebřiňáku, je tlustý asi jako prst. Když provaz na jednom konci přivážete a položíte na mlat, tak máte připraven pokus. Škubnete volným koncem nahoru a dolu, pak vlna poletí dopředu – napřed jako řádné vlnění, pak se bude odrážet od mlatu jako vpodtstatě jen vlna nahoru. Nevšiml jsem si, že by se ta vlna šířila rychlostí světla. Vy žijete ve světě, kde všechno vlnění se šíří rychlostí světla. A evidentně tamu tak není, ani u vlnění po hodu kamenem na rybníce. Až budte koukat na ženskou, jak se vlní v bocích, tak ji zkuste přesvědčit, že se vlní rychlostí světla. Její klidová hmotnost po tomto sdělení jistě zneklidní.
   Platí u částic s klidovou hmotností m
   λ=h/m.v, takže pokud je něco kostantní tak h= m.v.λ. Pro částice v kvantové mechanice.
   Konstantní je i Vaše snaha vysvětlovat věci, kde netušíte.

  22. Pardal 23.1.2019 (0:04): Jistě namítnete, že diskrétní hopy skoky se dějí po Plankových délkách a časech. Tedy každý Planckův čas t_p = 5,39E-34 sekundy se mozek rozplácne napřed na temeni a pak při brždění na čele.
   Pardal 23.1.2019 (23:57): Chtěl jsem, abyste pochopil, že takové cukání do rychlosti světla a brždění do klidu je nesmysl.
   Pardale:
   Zde se opakovaně projevuje Vaše opomíjení diskrétního prostoru. Když uvažujete spojitý prostor, pak cukání a brzdění pochopitelně odmítáte.
   Kdežto v mých modelech sousední posice zakládají bodový geometrický prostor, kterému určíme Planckovu délku 10 na -34. metru.
   Setrvačný pohyb značí opuštění posice a objevení se v sousední. Zrychlení v tomto diskrétního prostoru se neuvažuje – energie se neuvolňuje, nabízí se informatický diskrétní proces. (Podobně s displejem z velkých bodů, jak mívají na železnici: nemají plynulý pohyb písmen, nýbrž jedním směrem poskakují po řádku)(Podobně s ustálenou rychlostí hmoty v hypotetickém spojitém prostoru).
   Teprve při změně tempa přeskoků lze posuzovat změny energie.

  23. Pardale,

   až se vám ve fyzice kvant bude vlnit žena v bocích, bude to zásadně rychlostí „c“ (ve vakuu). Částice prostě jinou rychlost neznají (nejsou-li něčím brzděné).
   Ale ženy v bocích jsou jiné téma.
   Proč jsem chtěl, ať vypočítáte hmotnost, která přísluší vlnové délce λ=1,22E-10[m]?

   Z de Broglieho vzorců totiž mimo jiné vyplývá, že
   m.v = 5,4E-25 .odmocnina U (napětí),

   A když si správně vypočítáte tu hmotnost m, a dosadíte pak do tohoto vztahu,zjistíte, že
   v = c (Ono to ani nemůže být jinak.)

   Dále z toho také vyplývá: m^2.c^2 = 2.e.U. 9,109E-31 = E.m

   Nebo odvozeně: m^2 /U = (2e.9,109E-31)/c^2 (což je také konstanta)

  24. Pane Tichánku, je to Vaše domněnka, když jí věříte, je to Vaše věc.
   Chápal bych, že mezi těmi Vašimi body diskrétního prostoru o vzdálenosti Planckovy délky existují nějaké vibrace. Váš diskrétní prostor nemá nemá žádnou definici, jen tu, že vyhovuje Vaší základní myšlence.
   Vibrace jsou u atomů i při absolutní nule, ale nelze z nic už žádnou energii odebrat, protože pohyb je nerozlučně spjatý s hmotou.
   Nejsme na absolutní nule, i vibrace potřebují energii ( rotačně vibrační spektrum o tom vypovídá), kterou dodá teplo.
   Píšete :“Teprve při změně tempa přeskoků lze posuzovat změny energie.“
   Nevím, co je změna tempa ( snad změna frekvence nebo právě to zrychlení, co říkáte, že není).
   Tato diskuze by se spíše hodila k Vašim článkům, kde stagnuje.

 7. Diskutujícím, které fyzika nebaví (přestože platí: po ovoci poznáte strom – což znamená:
  po fyzikálních zákonech můžete poznat jejich Tvůrce) nabízím mnohem moudřejší a pravdivou alternativu tzv. velkého třesku.

  O STVOŘENÍ SVĚTA (RGVÉD)

  Nebylo jsoucna ani nejsoucna tehdy,
  nebylo vzdušného prostoru ani nebe nad ním.
  Co se hýbalo? Kde? Kdo k ochraně bděl?
  Byla to voda, hluboká, nesmírná?

  Nebylo smrti, nesmrtelnosti v onen čas,
  nebylo stopy po noci a dni.
  Samo sebou jen „to“ bez dechu dýchalo.
  Mimo to nic nebylo jiného …

  Tma byla na počátku, pokrytá tmou,
  v ní toto vše jako nerozlišená spousta vod.
  Tam zárodek zahalen v prázdnotu hluchou –
  to jediné povstalo mocí tvůrčího vznícení.

  V něm se nejdříve zrodila touha –
  to byl první výron mysli.
  V srdci hledajíce rozvážně moudří
  v nejsoucnu nalezli odůvodnění jsoucna.

  Napříč rozpjali k měření šňůru:
  bylo vůbec něco dole, bylo něco nahoře?
  Oplodňující moc byla a síly:
  dole prasíla, nahoře podnět.

  Kdo v pravdě ví, kdo může na světě říci,
  odkud vše vzniklo, odkud se vše vytvářelo.
  Bozi se zrodili později s tímto světem.
  Kdo tedy ví, z čeho svět povstal.

  Ten, jenž toto stvořil svou mocí,
  Ať sám vše vykonal nebo ne,
  On, bdící nad světem v nejvyšším nebi,
  Jistě to ví – nebo neví to ani on sám.

  P.S. Za sebe opravuji akorát poslední verš:
  Jistě to ví – jakož i ten, komu to sdělí

  1. ad.: dole prasíla

   Konečně něco k tématu článku: prasíla!

  2. ad.: P.S. Za sebe opravuji akorát poslední verš:
   Jistě to ví – jakož i ten, komu to sdělí

   JK,
   vy chcete opravovat nejen fyziku, ale i staré verše?

  3. Tady nejsou opravovány verše. Spíše překlad. Pan JK tu není první, který může mít přístup k učení Véd či jiným písmům; v originále, v němčině, v angličtině.

 8. Kamarád mne upozornil na kótu Zulu 664 a chystá tam výpravu, na jaře. Je to na Slovensku. Možná to spojíme s nějakými blízkým termálním koupáním.

  Tady jsem si našel více informací: http://kotazulu664.sk/

  Určitě by to bylo zajímavé. Jen si tak říkám, kdy úřady zakáží vstup do této hory, jako do místa nebezpečí po těžení, vrtání…. .

  Dávám to sem, pod paní Jílkovou. Jednou o těch záporných iontech psal Pardal a nějak to mne zapůsobilo. Podívejte se, pokud chcete, na stránkách na video „Iontový tunel“ – je to napravo. Jsem laik, ale to naměřené číslo je ohromující.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 9. Když jsem se po letech podíval na můj článek, tak jsem zjistil, že se „experti“ přesunuli k Ajnštajnově teorii relativity. Stále více myslících fyziků přichází na to, že tato teorie je nesmysl. Protože její empirický vzorec nejenom, že neřeší přítomnost všudypřítomné elektromagnetické energie vytvářející dynamický vesmír, ale dokonce jí ani nezná. Byli by proto spolu s Ajnštajnem pro smích všem starověkým mudrcům a mágům.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference