mapa stránek || vyhledávání

Keltské menhirové stavby

Prolog

Nacházíme se ve státě, v němž se nesmí psát, ani ve státních sdělovacích prostředcích hovořit o podstatě života ve Vesmíru. O fyzikální energii-prasíle, kterou poznala a dokonce využívala všechna pravěká společenství. A to proto, že jí vnímal každý. Je dokonce zabudována také v některých novoslohových stavbách z přelomu 19. a 20. století. Znali jí před 20 až 30 tisíci lety stavitelé rondeloidů. Energii krajiny proměňovali též stavitelé menhirových a pyramidových staveb.

Debilizace národa bohužel pokračuje i v ostatních oborech našeho života. Léta je vymýván mozek našich občanů. Ke slovu se dostávají průměrní až podprůměrní „vysvětlovači“ všeho možného a nemožného rozumějící všemu. Což odpovídá kvalitě jejich pisálků a redaktorů. Proto samostatně myslících lidí ubývá. Zároveň se šíří epidemie strachu před vším. Stádo se tak lépe ovládá.

Na okraji Lesoparku v Praze 15 jsem chtěl postavit energetickou léčebnu podobnou té, kterou jsem vybudoval na podnět firmy Planta naturalis, v Markvarticích u Sobotky. Sloužila by všem. Proti tomu se vehementně postavil místostarosta B. Proto k výstavbě nedošlo.
 

Hostivařské keltské hradiště

V pradávných dobách lidé ještě vnímali energii prostředí, rostlin, živočichů a také svého těla. Vesmírná energie-prasíla je jenom neobklopovala; ona jimi v určité struktuře též prostupovala. Dokázali vylepšovat jak energetický potenciál těla, tak energii krajiny. Prokazatelně už před 26 000 lety. Také Keltové mnohem později věděli, že rozhodujícím činitelem zdraví a dlouhého věku je výběr energeticky vydatného místa pro jejich pobyt. Což platí také pro jediné pražské výšinné opevněné hradiště z doby haštalské (kolem 600 let př. n. l. o rozloze bezmála 8 ha). Ze tří stran bylo chráněno potokem a svahy ostrožny. Na východní nechráněné straně pak příkopem s valem. Je srovnatelné s obdobným hradištěm u Českých Lhotic. Ale tam bylo ještě v 50. letech minulého století, kromě vysokého menhiru, ještě několik řadových kamenných staveb – menhirů, které hradiště energeticky vylepšovaly.

Hostivařské keltské hradiště najdeme v jižní části lesoparku pod pojmenováním Kozinec nebo Šance, nad výrazným meandrem potoka Botiče a pravým břehem hostivařské vodní nádrže. Před napuštěním přehrady se tyčilo nad potokem do výšky 40 metrů. Zbytky kamenných valů, narušených poměrně nedávnou zemědělskou činností, se nacházejí na obvodu ostrožny.

Archeologové zde objevili zlomky keramiky, podle nichž se stáří hradiště datuje do dvou období. Starší 800 až 950 let a od poloviny 6. do počátku 4. století před naším letopočtem, tedy do keltského období pozdního halštatu. Kmen ale sídlil, na ploše kolem 45 hektarů, na východě podél meandru potoka Botiče. Na západě pak byl ohraničen hřbitovem, gotickým kostelem Stětí sv. Jana Křtitele a statky a mlýny. Na této ploše bychom možná nějaké menhiry nalezli. Své mrtvé kmen pohřbíval v místech nynější Záveské a Doupovské ulice.

Podívejme se trochu podrobněji na hradištní valy, které měly na jejich povrchu spečené kameny. Podle toho se usuzuje, že hradiště vyhořelo. V jednom nejmenovaném časopise, zabývajícím se záhadami, z osmdesátých let minulého století, je popsán spečený kámen pamatující dokonce pravěk. Ten byl údajně nalezen v jednom doposud archeology neprozkoumaném severočeském hradišti. Podle toho, že struktura kamene byla prý prokazatelně postižena žárem, se „dänikenovsky“ usuzuje, že hradiště bylo napadeno zbraní mimozemšťanů připomínající jakýsi výkonný plamenomet.

Spoluzakladatel české archeologie a archeolog světového formátu profesor Josef Ladislav Píč (19. ledna 1847 – 19. prosince 1911) se nad takovým závěrem musí obracet v hrobě. Spečených kamenů objevil na několika lokalitách stovky. Podle představené úvahy by v Evropě muselo být plamenomety vypáleno několik desítek hradišť. Ale pan profesor by byl oprávněně a důrazně proti. Protože to byl právě on, kdo celou řadu „hradištních rondelů“, až s několikavrstevnými valy, z kamenů úmyslně „spečených“, důkladně prozkoumal a popsal.

Menhir Pastýř – zjišťování průsečíku linií

Další nejbližší keltské hradiště najdeme nad pravým břehem Vltavy za jižním okrajem Prahy. Více jak 170 ha hradiště (pro představu lesopark i s přehradou má plochu asi 150 ha). Jeho svahy spadají na severovýchodě do údolí Břežanského potoka, západní do vltavského údolí, z jihu pak kolem něj protéká Lhotecký potok. Čili nechráněný volný členitý prostor nacházíme pouze na jihovýchodě. Zda v něm byly sestavy z volně stojících kamenů, tak to se už nedozvíme. Protože pro české archeology, jejichž význam nedokáží vysvětlit, jsou neviditelné. Ať jde např. třeba o největší stále stojící menhir u nás klobucký menhir jménem Pastýř, nebo o zbytky několikahektarového menhirového pole pojmenovaného Kounovské řady, nebo o zcela zničené menší menhirové řady u Českých Lhotic. Zničena byla také evropsky jedinečná energetická léčebna keltské kněžky síly v Libenicích u Kolína. Kvůli zjištění jejího účelu se u ní sešli archeologové z tuzemska i zahraničí. Poklábosili, podumali, a protože na nic nepřišli, tak se opět vrátili do svých domovů. Na jejím místě bylo z betonových panelů vybudováno úložiště pro cukrovou řepu.

Majitelé zahradnické firmy v Markvarticích u Sobotky mě pozvali, abych v místě Keltských šancí postavil nějaké menhiry. Podařilo se něco navíc. Z devíti kamenů jsem vybudoval energetickou léčebnu, kam jezdí lidé nejenom z Česka, východního Slovenska, ale také z Německa a Polska. Vnímají totiž energii, která z těchto kamenů proudí, a také léčí. Naivní představa, že všechny menhiry jsou léčivé, je mylná. Mezi ty, které odebírají energii z lidského těla, patří např. již jmenovaný klobucký Pastýř.

Není nepochopitelné, že si s kamennými energetickými stavbami, postavenými na vybraných místech s energeticky vybranými kameny neporadí archeologové celého světa, ale neuvěřitelné, že to stejné platí také pro ostatní vědce. I když mají prasílu zabudovanou energetickými drahami v jejich vlastním těle. Dokonce ji mají zabudovanou v každé buňce – v mitochondriích. Energie v jejich těle, nejenomže vytváří kolem těla barevný obal (auru), který někteří vnímaví jedinci vidí, ale též je doložen jak černobílými (1914, Karel Sezemský) tak barevnými fotografiemi. Proto ani netuší, na rozdíl od stavitelů prasíly, že energie-prasíla je také v keltských menhirových stavbách, pozměňujících energii krajiny, účelově zabudována v několikametrové energetické linii, které Keltové říkali rybářská. Proto nemohou ani vědět, že dvě opačné složky elektromagnetické prasíly na celém zemském povrchu proudí dvěma směry. Jedna složka prasíly (jinová, ženská, měsíční) vtahuje prasílu (vzařována) pod zemský povrch a odebírá životní energii živým organismům, zatímco opačná (jangová, mužská, sluneční), „vytéká“ (vyzařuje) nad povrch zemský a živé organismy posiluje. Zatímco odebíráním energie živé organismy ztrácejí odolnost proti nemocem, onemocní a stávají se odolnějšími, zdravějšími a déle přežívají To je celé „magické“ kouzlo dnes už vědecky poznávané energie prasíly.

Znalosti získané v Česku jsem si musel ověřit v zahraničí. Všechny moje znalosti se mi potvrdily. Díky tomu se též podařilo poznat jejich skutečný účel pokládaný za magický. To stejné platí pro stavby. Také pro ně platil výběr místa. A to od pravěku až po přelom 19. až 20. století, což je doloženo v šesti knihách o energii prasíle, čítajících 1500 stran a 700 barevných fotografií.

Závěrem se podívejme na zástupce některých staveb. Zamíříme do Anglie, kde se dodnes nachází stovky kruhovitých staveb různého tvaru. Jsou pojmenovány hengy. Bývají dosti často na oplocených pastvinách, K nim se chodí dobíjet nejenom ovce a kozy, ale též lidé; někdy i se psy. Následuje fotografie z Francie a další jsou z Keltských šancí od Markvartic u Sobotky, o nichž jsem už v článku psal.
 

V anglickém Cateringgu (Stone Circle) se nedobíjejí pouze lidé

Paříž- dobíjecí menhir (plotový sloupek) pro holuby

Markvartice u Sobotky – dokončovací práce na trilitu

Markvartice u Sobotky – energeticky velmi vydatný menhir s vyznačeným průběhem linií


 

Jan Johann Jaroslav Miška
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

55 komentářů

 1. Pana Mišku znám několik let a považuji ho za úžasného odborníka v oboru účinků menhirů a jejich významu. Sama pracuji s energiemi a měla jsem tu čest ho přivítat i při zkoumání keltského sídliště v Holovousích. Ano, jsou na naší planetě magická místa,protože naše matka Země je živou Bytostí se svým vlastním Vědomím.Je dobré, že jsou mezi námi lidé, kteří sdělují její poselství nám lidem. Johann úžasně vystihuje energetická místa a charakterizuje je a propojuje s bájemi a historií nejen v českých zemích, ale i v celé Evropě.
  Jsem nesmírně ráda, že patřím mezi přátele. Jeho poznatky a objevy s prasílou vysoce hodnotím a jsou pro některé lidi i vodítkem při poznávání tajemna a cestou k sobě samým.Děkuji Jene. Zdraví Izabela

 2. http://archeopraha.cz/hradiste-hostivar-vysinne-opevnene-sidliste
  Je tam i mapa, popis a obrázky.
  http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-544.jpg
  http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-646.jpg

  Vědci neradi blouzní- třeba mitochondie jsou samozřejmě součástí buněk, probíhá tam oxidace, tedy uvolnění energie. Co to má společného s údajnou energiií-prasílou z menhirů, které se chemicky takřka nemění, to autor článku ani nenaznačil. A když se kámen mění, tak živce zvětrávají vlivem CO2.
  Pes na prvním obrázku v anglickém Cateringgu leží zjevně přes linii menhirů. Jednoznačně ho zajímá jeho panička.
  Kozy nejsou vidět. Zajímalo by mě, jak se dobíjí v článku uvedené kozy. Měly by ležet nějak vzhledem k údajným energetickým liniím. Jak autor naznačuje v textu, tak linie jsou linie a menhir je na průsečíku linií. Co jsem viděl na pastvinách, tak dobytek si lehá spolu dokola, s oblibou na mírně vyvýšeném místě (asi na sušším místě po deštích) a přežvykují, hlavy mají směrem ven, uvnitř kruhu případně chrání mláďata (sloní stádo). Musí být zajímavé sledovat kozy jak se dobíjejí v řadě na liniích.
  Ke spečenému kameni požárem, jsem velmi skeptický, glazury živcové potřebují asi 1200°C.
  http://www.kcdoupe.cz/cs/prakticke-informace-o-keramicke-tvorbe/glazury/glazury-pro-vypal-v-peci-na-drevo/zivcove-glazury/
  Jiná věc je spečená hlína, čili keramika. Tam stačí nižší teplota na vznik střepu.
  Souhlasím s paní Klimovou, že poznání historie a tajemna je cestou k sobě. Nevím , jestli cesta k sobě je spojena s napadáním vědy.
  Článek píše :“Dokázali vylepšovat jak energetický potenciál těla, tak energii krajiny. Prokazatelně už před 26 000 lety. “
  To by chtělo prokázat. I když věřím, že Věstonická Venuše mohla energetický potenciál pravěkého lovce mamutů vylepšit.

  1. Vážený pane. Není mou chybou, že jste nečetl moje knihy. Tam je představeno bezpočet příkladů. Připomínám, že to je asi 1500 stran se sedmi sty barevnými fotografiemi. K mému pozná ní se připojují někteří vědci z celého světa. První na mé poznatky reagovali Rusové. Angličané mě před několika lety pozvali na přednášku do Oxfordu. V loňském roce se ozvala univerzita z Tel Avivu. A asi před měsícem Sorbona.
   My máme státní televizi, která je protistátní i když je placená každým českým občanem. Vyrábí z občanů debily.Naposledy vyrobila „dokumentární“ škvár pojmenovaný České tajemno. Když jsem kromě diskusních příspěvků napsal na radu ČT, tak byl Web České tajemno, dokument z přehledu vymazán.
   Vy pane Pardále patříte mezi lidi, kteří Českou televizi zřejmě hltají. Protože na otázky, které mně už dříve opakovaně kladete, jste už dostal vysvětlení. Mezi tím jste měl dostatek času abyste si mé knihy prostudoval a opakovaně mě nenapadal.
   Pohodu a stálé zdraví všem, a tedy také vám, přeje Jan Johann Jaroslav Miška

   1. Pane J.J.J.Miško, nenapadám Vaše knihy, protože jsem je nečetl a ani nebudu. Propagoval jste je už mnohokrát, vím, že existují. Nu a co?
    Napadám tento Váš článek, že energii z mitochondrií v organismu spojujete do jednoho pytle a jakousi energií-prasílou z menhirů. Na to jste žádné vysvětlení nedal a nedáte. Prostě se to pláclo a lidi žasněte.
    Dovolil jsem si kdysi napadnout Váš pojem prasíla. Nyní používáte energie-prasíla. Prostě kočko-pes. Síla a energie jsou rozdílné pojmy, to Vám asi v Oxfordu vysvětlili a už jste to zapomněl.
    O Českém tajemnu jsem nic nepsal, pořad České tajemno existuje, stejně jako kniha České tajemno od Arnošta Vašíčka. Prostě máte konkurenci.
    Pořady České televize ( 6.dílů) lze spustit z internetu např.
    https://www.ceskatelevize.cz/porady/12417606301-ceske-tajemno/418235100031006-mysterium-zlatodeju/
    V článku máte fotku – v Paříži sloupek u plotu tvaru pyramidy, kde se dobíjejí holubi. To je fantastické. U nás doma na střeše sedají kavky a hrdličky na anténě od televize a vedle talíře pro Wi-fi. Zřejmě se dobíjejí a jistě kadí po střeše.
    Celé houfy kavek se dobíjejí na stožáru u pošty a na vysokých stromech u husitského kostela. Takové tady máme stromy, stožáry a ptáky! Takže naší ulicí jistě prochází linie energie-prasíly.
    A v parku někdo umístil asi 100 kg kámen tvaru trojboké pyramidy, i tam někdo meditoval Před 35 lety tam bylo smetiště a skládka. Pokud tam něco vyvěrá, tak methan z té skládky.
    Neměl byste detailní fotografii těch spečených kamenů, když o nich píšete? Jistě bude v těch 1500 stránkách knih. Admim by to přidal k fotce toho sloupku s holuby.

   2. Pane Miško, v článku, zvláště v úvodu napadáte lidi kolem sebe :“Debilizace národa bohužel pokračuje i v ostatních oborech našeho života. Léta je vymýván mozek našich občanů. Ke slovu se dostávají průměrní až podprůměrní „vysvětlovači“ všeho možného a nemožného rozumějící všemu. Což odpovídá kvalitě jejich pisálků a redaktorů. Proto samostatně myslících lidí ubývá. Zároveň se šíří epidemie strachu před vším. Stádo se tak lépe ovládá.“
    Vaše tvrzení nejsou ničím podložená, jsou přímo chybná. Takže předchozí odstavec se obrací proti Vám.
    A jste hrozně dotčený, když jste dostal odpověď ve stejném stylu. Jak se do lesa volá—-
    Archeologie rondeloidy na Plzeňsku z doby neolitu popisuje
    https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-nasli-rondeloid-praveke-kruhovite-hrazeni-20130724.htmlhttps://www.keltoi.cz/cz/archeologie/vyzkumy/3795-plzen-krimice-objev-rondeloidu
    „Zdejší naleziště pochází z mladší doby kamenné, tedy neolitu, který je datován přibližně 5500-4500 před naším letopočtem.“
    Píšete :“Znali jí před 20 až 30 tisíci lety stavitelé rondeloidů.“
    Čili to dáváte do doby mladého paleolitu, kdy lidé se živili lovem a sběrem, žili ve stanech. I megality v Carnacu jsou z daleko pozdějšího období období neolitu.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%BD_paleolit
    V té době vrcholila v Evropě doba ledová. Od Pyrenejí až na Aljašku ledovce nebo bezlesá tzv. mamutí step, odolná tráva.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Megalitick%C3%A9_%C5%99ady_v_Carnacu
    „Menhiry (v Carnacu) byly vztyčeny v období neolitu v 5. až 2. tisíciletí př. n. l. Zdejší pravěké kmeny bydlely ve velkých dřevěných domech a zabývali se chovem a zemědělstvím.“

   3. Pane Pardále. Nechápu tu vaši drzost. Ale platí staré dobré přísloví: Chytrému napověz a hloupého kopni. A někdy to nestačí jenom jednou. Ale opakovaně. Vašíčka neznají univerzity v Rusku, Anglii, Tel Avivu a Sorboně. Ale mne ano. Takže vaše srovnání není ani o jablkách s hruškami, ale o ničem a něčem na čem závisí váš život. Ale to už se zase vracím k mému prvnímu uvedenému přísloví. Na vaše další bláboly o ničem už nebudu reagovat. Stále se vracím k prvnímu přísloví.
    Mějte se a smějte se. JJJ M.

   4. —>J.J.J.Miška.
    http://www.cepes.cz/wp-content/uploads/Psychoenergetika-II_2014.pdf
    str. 25-27
    J.J.J.Miška píše :
    a)“ Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity „…..
    b) Všechny kameny, přemísťované, kvůli jejich fyzikálním vlastnostem, někdy až z neuvěřitelných vzdáleností (takové se nacházejí také např. v britském kruhovém souboru kamenů obehnaných kruhovým valem – Stonehenge), Je v nich totiž určitým způsobem zabudována energie – prasíla. Podívejme se do doby kamenné – paleolitu (zřeckého palaios = starý a lithos = kámen, je označením nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin), a sice přesněji do mladšího paleolitu,který je zařazen do časového období před 40 000– 10 000 lety. Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy. Právě ta, vylepšující energeticky jejich vnitřní prostor, stejně jako celá řada dalších staveb (rondeloidy a zikkuraty) jsou některými fantasty považována za místa, odkud startovaly mimozemské létací stroje. Skutečnost je však daleko prostší. Všechny stavby, ať megalitické, pyramidální či hradištní, jsou postaveny tak, aby co nejlépe využívaly energii – prasílu pro společenství, které je vytvořilo, neboť ta se nachází v kolísavé, různě „hodnotové kvalitě“, na celé planetě.
    c)“..Od energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení
    lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice),
    popsaná v knize Magická prasíla“

    Takže to shrneme.
    a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje
    b) Spečené kameny hradišť jsou ve Skotsku z doby Piktů asi 700 l.př.n.l. Tedy ne 30 000 let, jak uvádí J.J.J.Miška. Pokus s A.C.Clarkem vpodstatě neúspěšný s roztavením kamene pomocí spalování velkého množství dřeva byl kdysi v TV asi na Prima Zoom.
    https://enigmaplus.cz/zahada-sklenenych-pevnosti/
    „Přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva. První z těchto záhadných pevností, nacházející se především ve středním a severovýchodním Skotsku, se objevují přibližně kolem roku 700 př. n. l. Mívají oválný půdorys s jednoduchým, ale často i dvojitým valem, přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva.“
    https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/2_32.jpeg?w=525&ssl=1
    https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/3_19.jpeg?w=892&ssl=1
    Spečené kameny vypadají jako kusy skla, nikoli povrchová vrstva.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
    Princip výroby skla je známý asi z doby 2 500 let př.n.l. Je třeba soda nebo potaš(K2CO3), který je obsažen v popelu.
    „Podle archeologických nálezů lze předpokládat, že první skutečné sklo vyrobili na pobřeží severní Sýrie, Mezopotámie nebo ve starověkém Egyptě. Nejstarší známé skleněné objekty z poloviny třetího tisíciletí před n. l. byly korálky, vyrobené možná jako náhodný vedlejší produkt při zpracování kovové rudy nebo při glazování egyptské keramiky (fajánse). [4] Zpočátku bylo velmi nečisté a užívalo se na výrobu ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Obsahovalo oxid křemičitý, vápník a sodu, jednalo se tedy o sodno-vápenaté sklo. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Thutmose III. s nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem 1450 př. n. l.“
    Spečené kameny vznikají při dopadu asteroidů. Také vltavíny vznikly po dopadu asteroidu vymrštěním horniny vysoko do atmosféry a roztavením.
    https://morezprav.cz/vesmir/nedaleko-skotska-byl-objeven-nejvetsi-krater-v-evrope-jeho-prumer-je-neuveritelnych-40-km
    „Nedaleko Skotska byl objeven největší kráter v Evropě. Jeho průměr je neuvěřitelných 40 km..Odborníci jej našli na souostroví Vnější Hybridy a podle nich jde o pouhou náhodu, díky které se podařilo pozůstatky meteoritu objevit…v roce 2008 předčil objev nedaleko města Ullapool, kde byly detekovány stopy tohoto vesmírného vetřelce.“
    Tento kráter je starý 1,2 miliardy let.
    Zdroj vltavínů, kráter Ries v Německu je starý asi 14,5 milionu let.

    c) https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=43
    Je to ke kostře šamana z doby před 24 000 roky. Kostra je poznamenána nemocí.
    „Podobné figurky, jako nalezená plastika, slouží při šamanských obřadech jako „lapače duchů“. Soubor terčíků mohl sloužit jako tzv. čarovné či věštecké kameny.Tento mladopaleolitický nález, starý zhruba 24 tisíc let, spadá do mladší fáze kultury lovců mamutů – pavlovienu…
    Unikátní je nález plastiky muže – jedná se vlastně o nejstarší loutku na světě (24 tisíc let). Některé části lidské kostry nesou stopy bolestivého zánětu (periostitis – „kostižer“) – jedná se o první dosud zjištěné onemocnění tohoto druhu v paleolitu vůbec.“
    Závěr : nevím jak vznikal spečený kámen. Naznačujete energetické linie. Energie z energetických linií potřebná ke spečení kamene není slučitelná se životem a s léčením už vůbec ne. Se šarlátánstvím je slučitelné cokoliv.

   5. Dovolím si vmísit se:
    a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje
    Jsou různé důvody, proč nenamítá fyzika proti Einsteinově relativitě. Mnoho platí, i Lorentzovy transformace, ale něco i neplatí. Právě ta relativita.
    A konkrétně:
    Pan A zůstane na Zemi, pan B letí pryč. Pan A přisuzuje panu B rychlejší b-čas? A naopak pan B přisuzuje panu A rychlejší jeho a-čas?
    V tomhle se relativita neosvědčuje.

   6. Pane Tichánku. Podstat paradoxu dvojčat je také v tom, že dovojče, které letí vesmírem, projde vzhledem k Zemi zrychlením, musí se obrátit a projde zpomalením, tedy není to inerciální soustava vůči Zemi.
    https://is.muni.cz/www/106296/Animace_pro_TR.pdf
    „Odlišné stárnutí dvojčat je potvrzeno i experimenty prováděnými s velmi přesnými a konstrukčně identickými hodinami, které byly brány na vesmírné lety [14].“
    http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/674-paradox-dvojcat
    „Uvedený příklad je „paradoxem“ z následujícího důvodu. Víme, že pohyb je relativní, tudíž lze na celou situaci nahlížet tak, že se bude pohybovat Petr na Zemi velkou rychlostí vůči Pavlovi v kosmické lodi. Pak bude logicky stárnout pomaleji Petr. V důsledku symetrie obou použitých soustav by byli při opětovném setkání oba sourozenci stejně staří. Ale při opětovném setkání dvojčat se ukáže, že mladší je ten, který cestoval v kosmické lodi, tj. Pavel.
    Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém – kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální.
    Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu.“
    https://en.wikipedia.org/wiki/Twin_paradox
    je tam i výpočet
    Při v= 0,8 c a vzdálenost d= 4 světelné roky (zhruba k alfa Centauri) zestárne letící dvojče o 6 pozemských let a druhé dvojče na Zemi o 10 let.

   7. Pane Tichánku. Díky za váš chytrý příspěvek. Stále víc vědců přichází na to, že současná fyzika podle N. a E. je scestná. E. vzorec je totiž empirický. Mějte se moc hezky. JJJ M

   8. Pardale,

    …Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat…
    To je předpoklad, který jste si vycucal kdoví odkud – rovnice teorie relativity nejsou žádným potkáváním podmíněny.

    Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji).

    Jenže relativita říká, že totéž platí i opačně: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi.
    To je přece úžasné…

    Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď:
    – stárne na Zemi pomaleji jenom Petr
    – nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl)
    – nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)?

    Nebo také:
    bude lidstvo stárnout pomaleji, když do vesmíru vypustí raketu, která se nevrátí?

    A podle vašeho tvrzení, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity také platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země.
    Takže tuto moderní „vědu“ sice neumí fyzikové propojit s kvantovou mechanikou, ale se středověkým učením ano.
    To jsou, panečku, vědci.

   9. –>JJJM, JK,pan Tichánek
    Kopíruji ještě jednou odstavec fyzika J.Reichla :
    „Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém – kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální.“
    Rozumět tomu může každý, kdo rozumět může a chce.

   10. Pardale,

    je skoro legrační, že chcete platnost teorie relativity dokazovat příkladem, který podle vás samotného tuto teorii nepodporuje.
    Ale já jsem dával příklad, který v teorii relativity platí – Pavel zkrátka v raketě odletí konstantní rychlostí a nevrátí se. Takže opakuji:

    Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji).
    Jenže teorie relativity říká, že totéž platí i opačně, neboť neexistuje nadřazená inerciální soustava: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi.
    To je přece úžasné…

    Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď:
    – stárne na Zemi (vůči Pavlovi) pomaleji jenom Petr
    – nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl)
    – nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)?
    A také:
    bude lidstvo stárnout pomaleji (oproti hodinám v raketě), když do vesmíru tu raketu vypustí a ona se nevrátí?

    A když tvrdíte, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity rovněž platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země.
    Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu?

    (Uvedl jste, že teorii relativity ještě nikdo nezpochybnil, takže za vaše nezpochybnitelné odpovědi předem děkuji.)

   11. Nahlížet na problematiku právě z Obecné TR je jedním z používaných přístupů.
    Ale jiní připomínají, že časové zpomalení kosmonauta se zvětšuje s dobou jeho letu v konstantní rychlosti, vůči opouštěné Zemi. Speciální TR.
    Namítají, že nelze opomenout Lorentzův vztah pro inerciální soustavu.
    Je to nesčetněkrát probíraná záležitost, takže zde stačí.

   12. Inerciální soustava je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém. Citoval jsem o Zemi :“Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu.“
    Jinak řečeno relativistické efekty na Zemi jsou vzhledem k uvažované rychlosti kosmonauta v = 0,8 c zanedbatelné. Země neprochází zrychlením, které pak umožní se přiblížit rychlosti světla. Čili to znamená, že relativistické efekty pro Zemi (pro dvojče na Zemi, kohokoliv na Zemi) nemá smysl při posuzování rozdílu stáří po shledání řešit. Řešte si to tudíž sám, už se těším na výsledky. Zatím máte dotazy jako byste si dal po každém slově koronavirus v médiích si dal frťana.
    Píšete :“Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu?“
    Nepsal jsem o snímcích z kosmu, ale o přesných hodinách. GPS dělá opravy na teorii relativity, takže si klidně popírejte, co libo a diskutujte s někým jiným, třeba doma se ženou, když se do hospody nesmí.
    https://www.idnes.cz/technet/vesmir/gps-relativisticka-korekce-einstein-stratocaching.A140915_130940_tec_vesmir_pka
    „vysoká rychlost – GPS satelity obíhají Zemi přibližně rychlostí 4 000 m/s (14 400 km/h), což způsobuje každý den zpoždění přesných hodin o 7,214 mikrosekund. Toto zpoždění předpovídá Einsteinova speciální teorie relativity.“

   13. Pardale,
    …relativistické efekty pro Zemi (pro dvojče na Zemi, kohokoliv na Zemi) nemá smysl při posuzování rozdílu stáří po shledání řešit…

    Frťany si nechte od cesty a čtěte pořádně, co píšu: o žádném shledání jsem nic nepsal. Psal jsem o naprosto běžném příkladu, používaném v teorii relativity.
    Tak se soustřeďte na jeden z kamenů úrazu speciální teorie relativity, k němuž jsou „vědci“ (i vy) dlouhodobě slepí a zkuste pochopit tento jednoduchý početní příklad:

    Raketa s Pavlem letí rovnoměrně přímočaře a takovou rychlostí, že čas se v ní, vzhledem k Zemi, zpomalí o polovinu. Čili když v okamžiku měření času vidí Pavlův bratr Petr na Zemi na digitálních stopkách cifru 2 (sekundy), na stopkách v raketě pozoruje – stejně jako kosmonaut Pavel – číslici 1 (sekunda).
    Ovšem dilatace času platí podle Einsteina i naopak: Země se od rakety vzdaluje stejnou rychlostí, takže na Zemi je čas (vzhledem k raketě) rovněž zpomalen o polovinu.
    Když tedy Pavel pozoruje – spolu s Petrem – na stopkách v raketě 1 sekundu, podle teorie by musel v TENTÝŽ OKAMŽIK na pozemských stopkách kosmonaut pozorovat čas zpomalený, tedy jen půl sekundy – jenže, jak víme, na těch stopkách je cifra 2 (sekundy)…

    Zázračné vlastnosti pozorovatelů neřeším, ty dodal Albert Einstein.
    Ale máte tady jasný důkaz, že teorie relativity je bláznovství, které falšuje realitu.

   14. –>JK
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Dilatace_%C4%8Dasu
    „V případě dvou pozorovatelů, pohybujících se vůči sobě rovnoměrně přímočaře, je dilatace času vzájemná. Oba dva tedy vnímají hodiny toho druhého jako pomalejší. Naproti tomu u dilatace času gravitačním polem se pozorovatelé shodnou na tom, že hodiny s vyšším gravitačním potenciálem jsou pomalejší než hodiny s nižším potenciálem (dále od středu gravitace)…
    Delší doba života velmi rychlých mionů vznikajících ve svrchní vrstvě atmosféry jim umožní dosáhnout zemského povrchu, ačkoli bez dilatace času by se drtivá většina rozpadla na mnohem kratší dráze.
    Hafeleův–Keatingův experiment (1971) bylo měření účinku dilatace času přímo pomocí tří přesných cesiových hodin: jedny zůstaly na zemi, druhé letěly letadlem po směru otáčení Země a třetí proti. Uplatnil se zde vliv pohybu i různého gravitačního pole.
    S dilatací času a její kompenzací musí počítat i navigační systémy (GPS).“
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mion
    „Piony vznikají v horních vrstvách atmosféry v důsledku její interakce s kosmickým zářením a velmi rychle, v průběhu několika nanosekund, se rozpadají. Vzniklé miony se rovněž velmi rychle rozpadají během asi 2,2 mikrosekundy. Protože se však pohybují v atmosféře velmi rychle, v důsledku dilatace času, jednoho z efektů speciální teorie relativity, dokonce dopadají na zemský povrch (čas rozpadu je měřen v soustavě, kde je mion v klidu, ale z pohledu pozemského pozorovatele jde o mnohem delší čas). Doba života mionu však také závisí na materiálu ve kterém se nachází.[1]“
    https://time-theory.info/pribeh-mionu/
    „V přírodě vznikají miony neustále v horní vrstvě atmosféry (ve výši cca 15 km) díky proudu slunečního záření, které jim při vzniku zajišťuje téměř rychlost světla 0,995 c ≅ 2,985·108 m/s“

    Závěr : Než zas něco objevíte, tak si přečtěte, o co jde. V případě mionu by byla jeho dráha při rozpadu za 2,2 mikrosekundy asi 600 metrů. Ale některé díky dilataci času dopadnou až na povrch. Ne že by relativita platila jen pro některé, ale narážejí do molekul atmosféry. Ještě jinak. V soustavě spojené s mionem běží čas tak, že po 2,2 mikrosekundy se mion rozpadne. Vzhledem ke kontrakci délek v jeho soustavě uletí 600 m. V soustavě spojené se Zemí je tento jeho čas prodloužen a tudíž doletí několik až 15 km k povrchu. Většina mionů je ale pohlcena atmosférou.
    Ještě jednou, jak jsem psal nahoře, je dilatace času VZÁJEMNÁ, takže Vaše objevy Petr/Pavel mají vše jinak to nikdo nepopírá.
    Poslední kapka: nesedíme na mionu letím skoro rychlostí světla, sedíme na Zemi, akže nás zajímá, co se děje vzhledem k Zemi.

   15. Pardale,

    vašemu košatění dalších a dalších pošetilostí se nyní věnovat nechci.

    Podal jsem vám konkrétní příklad, který se ve speciální teorii relativity běžně používá, akorát se nedomýšlí. Ten příklad dokazuje nesmyslnost Einsteinova vzorce pro dilataci času.
    Takže si ten příklad pořádně přečtěte, a správnou logikou ho buď potvrďte, nebo vyvraťte. Nic víc.

   16. –> JK
    Psal jsem:
    „V případě dvou pozorovatelů, pohybujících se vůči sobě rovnoměrně přímočaře, je dilatace času vzájemná. Oba dva tedy vnímají hodiny toho druhého jako pomalejší.“ Jinak řečeno, jeho hodinky jsou pomalejší, moje jdou dobře. To platí pro oba. Tedy i letící Pavel má 2 sekundy a Petr na Zemi 1 sekundu.
    Píšete:“Když tedy Pavel pozoruje – spolu s Petrem – na stopkách v raketě 1 sekundu, podle teorie by musel v TENTÝŽ OKAMŽIK na pozemských stopkách kosmonaut pozorovat čas zpomalený, tedy jen půl sekundy – jenže, jak víme, na těch stopkách je cifra 2 (sekundy)“a

    Závěr:
    Takže buď jste v jedné soustavě ( Země) NEBO ve druhé (raketa). Ne v obou současně, což stále řešíte. Současnost je relativní.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Relativnost_sou%C4%8Dasnosti
    Pročtěte ten celý článek
    „Speciální teorie relativity říká, že není možné určit v absolutním smyslu, že se dvě události staly ve stejnou dobu, jsou-li tyto odděleny v prostoru…..Paradox vzniká tím, že si představujeme současnost jako absolutní…
    Otázka, zda jsou tyto události současné, je relativní. V soustavě stacionární vzhledem k povrchu Země mohou události proběhnout současně, ale v dalších vztažných soustavách (v pohybu vzhledem k událostem) ..se může stát, že nejdříve dojde k havárii v Londýně a v jiné soustavě zase v New Yorku..
    K pochopení myšlenky relativnosti současnosti může pomoci prostý myšlenkový pokus s pozorovatelem uvnitř zrychlujícího vlaku a s druhým pozorovatelem stojícím na nástupišti, kterého vlak míjí.
    Záblesk světla vyjde ze středu vlakového vozu, právě když se oba pozorovatelé míjejí. Pozorovatel ve středu vlakového vozu vidí přední a zadní část vozu ve stejných vzdálenostech od zdroje světla, takže podle něho dosáhne světlo přední i zadní konec vozu ve stejnou dobu.
    Naproti tomu pozorovatel na nástupišti vidí, jak se zadní část vozu pohybuje dopředu a tedy se blíží k bodu, z něhož vyšel světelný signál, kdežto přední část vozu se pohybuje směrem od zdroje signálu. Protože rychlost světla je stejná ve všech směrech pro všechny pozorovatele a konečná, světlo mířící k zadní části vozu musí překonat menší vzdálenost než světlo mířící k přední části vozu. Z hlediska pozorovatele na nástupišti tedy dosáhnou světelné záblesky obou konců vozu v různých časech.“
    Myšlenkový experiment s vlakem vysvětluje, že současnost je relativní. Než začnete zase tvořit, tak si řekněte, že současnost neexistuje při relativistických rychlostech.
    Takže moje odpověď je, nemáte pravdu a vycházíte z pojmu současnost, která v SR není.

   17. Pardale,
    … současnost neexistuje při relativistických rychlostech…

    Albert Einstein s vámi nesouhlasí. Jeho vzorec pro dilataci času porovnává ty časy hned, teď, okamžitě – jinak by neměl vůbec proč být. A navíc, kdyby „pozorovatel pozoroval“ pouze vlastní hodiny a nikoli zároveň hodiny v jiné inerciální soustavě, jak by zjistil, že tam plyne čas jinak? Žádná teorie relativity by nevznikla.

    V návaznosti na váš uvedu ještě konkrétnější příklad – snad to pomůže.
    Předesílám, že za rychlost světla c budu dosazovat 300 miliónů metrů za sekundu, ale miliony budou jako jednotky. Zůstane tedy u číslic 100, 200, 300.

    Máme vagon dlouhý 200 jednotek a uprostřed je pozorovatel A, který k předním dveřím vagonu vyšle světelný signál, jenž rozsvítí modré světlo.
    Otázka zní: za jak dlouho přiletí fotony modrého světla k pozorovateli A,
    a za jak dlouho k pozorovateli B, jenž stojí na nádraží u otevřených zadních dveří vagonu?
    K pozorovateli A: (100 + 100) /300 = 2/3 sekundy
    K pozorovateli B: (100 + 200) /300 = 1 sekunda

    A nyní trochu složitější zadání, kdy se vagon pohybuje:
    V okamžiku, kdy pozorovatel A vyšle světelný signál, budou zadní otevřené dveře vagonu míjet pozorovatele B konstantní rychlostí c/2. Co to bude znamenat?

    Pro pozorovatele A vůbec žádnou změnu.
    Pro pozorovatele B totéž, co v předešlém případě, ovšem během té sekundy uvnitř vagonu vlak rychlostí c/2 urazí 150, a než paprsek rychlostí c dorazí k pozorovateli, tak dalších 150.
    To znamená: 1 sekunda + (150 + 150) /300 = 2 sekundy
    (oproti 2/3 sekundy u pozorovatele A).

    A máte tady jasný výsledek bez dilatace času, bez teorie relativity, bez jakýchkoli čachrů kolem současnosti, inerciálních soustav a podobně. A „pozorovatelé pozorují“, že stopky jdou oběma stejně (akorát různé jevy mají různou dobu trvání).

   18. –>JKJ
    Píšete“A máte tady jasný výsledek bez dilatace času, bez teorie relativity, bez jakýchkoli čachrů kolem současnosti, inerciálních soustav a podobně. A „pozorovatelé pozorují“, že stopky jdou oběma stejně (akorát různé jevy mají různou dobu trvání).“
    Omyl, já to tak nemám, ani fyzika podložená měřením a jevy včetně upřesněné GPS.
    Tak to máte Vy a mě už je to jedno.
    Přeji pohodu a pokud můžete, přečtete si , co jsem už psal.

 3. Autor píše po prologu – „Vesmírná energie-prasíla je jenom neobklopovala; ona jimi v určité struktuře též prostupovala.“

  Dnes již tomu tak není?

  Ta prasíla je tady stále a není třeba hledat její působení v tom, co tu nechali například staří Keltové. Tu prasílu pocházející z tisíci plátkového lotosu /jak je to hezké přirovnání, že?/ či z obrovského hroznu světel první duchovní úrovně, která spolu vytváří tento nižší svět pod ní, který obýváme, může každý při jisté dávce trpělivosti v sobě vědomě objevit. A nejen to, může ji i harmonizovat v nižších energetických vírech a postupně se dostávat ke své vyšší vlastní úrovni a podstatě. Přináší to do našeho nitra svět barev a až povznášející hudbu sfér. Každý se s tím může setkat, ale nemusí.

  1. Špatně jsem se vyjádřil. Samozřejmě, že prasíla je kolem nás a v nás stále. Což pořád dokládají některé asijské nauky. Průsečík dvou vyzařovacích linií jsem představil na jedné fotografii. Najdeme jej i s menhirem v Keltských šancích v Markvarticích u Sobotky. Na tomto poznatku je založeno celé feng šuej. Několikametrovou síť linií opačného energetického charakteru nazývají Číňané žílami červeného a modrého draka prasíly čchi. Akupunktura a energetické dráhy lidského těla je poznatek o téže elektromagnetické energii, ale v lidském těle. Nelze opominout ani indické čakry, což je sedm energetických center energie prasíly, nejenom u člověka, ale také u ostatních savců. Muži mají čtyři vyzařovací (jangové) a ženy čtyři vzařovací (jinové). A tak bych mohl pokračovat o mnohém dalším. Třeba o několika základních učeních jógy.

   1. ad.Což pořád dokládají některé asijské nauky. Průsečík dvou vyzařovacích linií jsem představil na jedné fotografii.

    I kdepak,píše se o ní i v Bibli,i o tom průsečíku.

    ad.Nelze opominout ani indické čakry, což je sedm energetických center energie prasíly,..

    I o tom se píše podrobně v Bibli.

    ad. Muži mají čtyři vyzařovací (jangové) a ženy čtyři vzařovací (jinové).

    To je lživá informace.Slepé a hluché dovedla k degradaci.Mnozí se stali jednookými,
    jako Lavrov,Abdrushin a mnozí další před nimi i po nich i s jejich modláři,kteří je slepě následují.

    Jangové a jinové proudění jsou jedním duchem,myslí.Ale slepí se je snaží mylně od sebe oddělit,protože jsou sami v sobě rozděleni.Nemají totiž svůj bod jistoty /průsečík/,tedy
    duši,jenž je spojuje.Stali se z nich „stíny bez duše“.

    A tak nemohou mít ani přímý, vědomý kontakt s Otcem a Matkou.

    O tom všem se zde ví již tisíce a tisíce let,od počátku.

   2. Vida, vida,….nové pojmenování pro duši. Pardale, zbystřete – duše = bod jistoty.

   3. Ještě se vrátím k prologu, kde na úvod píšete:

    Nacházíme se ve státě, v němž se nesmí psát, ani ve státních sdělovacích prostředcích hovořit o podstatě života ve Vesmíru. O fyzikální energii-prasíle, kterou poznala a dokonce využívala všechna pravěká společenství. . . . . . . .

    Nevím nic o nějakých zákazech psát nebo hovořit o práně. Vy ano?

    Je ale fakt, že i podle mého poznání na ni náš současný establishment nevěří.
    Václav Žáček

 4. Mám pocit, že příběh související se skromnou vitální ženou Izabelou Klímovou mnohým pomůže. Paní doktorku jsem poznal náhodou. Občas jsem navštěvoval, dnes jednadevadesátiletého“, jednoho z pěti kvalitních žijících diagnostiků a energetických léčitelů Ing. V. B. Jeho kancelář byla na „Na lávce“. Mezi řečí mně pověděl, že nedaleko „ve věži“ má přednášku I. K. Řekl mně o čem, a já jsem se na přednášku okamžitě vydal. Ale několik metrů před vstupem do přednáškové místnosti, jsem už ucítil brnění celého těla. Cítil jsem vlnění elektromagnetické energie – prasíly. Přístroj posiluje vyzařovací složku prasíly, která je základní podmínkou veškerého života na naší planetě. Což mě překvapilo.
  Přednáška byla v plném proudu a před paní doktorkou ležel přístroj. Byly to čtyři lehce přemístitelné spolu propojené ploché čtvercové polštářky. Paní doktorka přednášela o působení a diagnostice tohoto přístroje. Všelijakých „zázračných přístrojků“ je hodně, ale tento byl prvním účinným. Dokonce založeným na principu pulzní elektromagnetické energie. Paní doktorka, které si velice vážím, je, jak bývá u nás zvykem, daleko známější v zahraničí než u nás. Výrobek, který představuje, působí jak preventivně k harmonizaci energie lidského těla, tak cíleně. O tom vypráví její diagnostická knížka.

 5. V dnešnej pretechnizovanej dobe veľká časť populácie stráca, či stratila schopnosti, ktoré boli pre predošlé generácie ľudského rodu príznačné a úplne prirodzené.
  Menhirové stavby, ktoré sú rozosiate spoločne s pyramidálnym systémom po celom svete (na Slovensku sa nachádza pyramída na Spiši medzi obcami Margecany a Rudňany)boli stavbami s „najvyššou prioritou“. Slúžili mnohorakým účelom, no tým najdôležitejším bolo udržanie kontinuity celého rodu s duchovným svetom a upevňovaním duchovných štruktúr, komunikácia s duchovným svetom, získavanie informácií a upevňovanie dobrého fyzického zdravia.
  V roku 2014 som navštívil priestor Keltských Šancí a pretože som citlivec zacítil som mimoriadnu silu pozitívneho vyžarovania zhruba už 300 metrov pred vstupom na túto lokalitu. Po celý čas pobytu v tomto mieste som neustále pociťoval nabíjanie čakrických okruhov, ktoré bolo mimoriadne intenzívne. Intenzívne bolo natoľko,že som nebol schopný zaspať, stupňovalo sa u mňa energetické napätie, ktoré som predtým nezažil a k jeho uvoľneniu došlo až vtedy, keď došlo k skratu celkovému výpadku elektrického systému v penzióne,kde som spal. Následne u mňa došlo k víziám a prísunu informácií týkajúcich sa tohto miesta v dávnej minulosti.
  Článok autora J.J.J. Mišku je pre mňa nielen zaujímavý, ale čo je dôležitejšie – pravdivý. Vychádza z jeho dlhodobej výskumnej činnosti a hlbokých znalostí tejto problematiky, ktorú mapuje nielen vo svete, ale čo je zvlášť objavné – predovšetkým na území Čiech a Slovenska. Rad jeho publikácií je toho najlepším dôkazom. Pochopenie týchto duchovne-energetických súvislostí a prijatie „oprášených informácií“, domnievam sa,bude pre našu budúcnosť dôležité nie z dôvodov krátkodobého duchovného rozmaru, ale predovšetkým pre prežitie našej civilizácie, ako celku.

 6. Milá hvězdičko. Bibli znám poměrně dobře. Zabývejme se Starým zákonem. Jsou to v podstatě židovské historické báje, propojené s naivní kosmologií. Je v ní také o Adamovi a jeho ženách. První ženou Adamovou totiž nebyla Eva, ale dcera sumerské bohyně a služka bohyně Inanny – Lilith. Čili údaje uvedené v eposech možného stáří až pěti tisíci let. Židé z Lilith vytvořili povětrnou ženu (s kým?) a křesťané zlého démona.
  Čakry, ani několikametrovou síť energetických linií, Bible nezná. Rád se nechám poučit o opaku. Tyto znalosti znali skuteční zasvěcenci tajné židovské nauky, jejíž podstatu neodhalil ani Papus. Poněkud se k tomu poznání přiblížil jeden francouzský markýz. To vše je podrobně popsáno: linie v trilogii Zpověď druida (2002) a výklad tajné židovské nauky v knize Magická prasíla (2004). Mějte se moc hezky. JJJ M

  1. pro JJJ M – 03.04.2020 10:14

   ad.Bibli znám poměrně dobře.

   Jsem si jista, že nikoliv skutečný obsah sdělovaných informací.

   ad.Jsou to v podstatě židovské historické báje, propojené s naivní kosmologií.

   Ne,nikoliv.Jednotlivé svitky/ knihy/ mají stejný základ/vzorec/ uplatněný
   ve zdánlivě různých příbězích. Jedná se o hlubinnou psychologii a o vnitřní
   proměnu, nikoliv vnější. Starý ani Nový zákon není historickou dokumentací.
   Informace v Bibli obsažené se týkají sebepoznání se vpravdě a o způsobu
   přímého spojení s Zdrojovým Vědomím,čili s Otcem a Matkou.Což je možné
   a sama jsem toho přímým svědkem.

   ad.Je v ní také o Adamovi a jeho ženách. První ženou Adamovou totiž nebyla Eva, ale dcera sumerské bohyně a služka bohyně Inanny – Lilith.

   Jména jsou zvláště důležitá. Dále pak je důležité,co se skrývá za jmény,jako např. služka/služebnice/, neboť jde o cit/soucit/, jinými slovy život, Ianny, Ištar,královny nebes.Adam znamená lidstvo,též mysl,duch slepého.Dcera pak znamená část sebe sama,
   též součást sebe sama.

   ad. Židé z Lilith vytvořili povětrnou ženu (s kým?) a křesťané zlého démona.

   To jsou již tvrzení slepých.I Flavius se domníval,že Starý zákon je historickou
   dokumentací hebrejského národa. Jenže není.

   ad.Čakry, ani několikametrovou síť energetických linií, Bible nezná.

   To není pravda. A to je to,proč jsem psala,že je škoda,že neznáte jazyk/řeč/,ve kterém je Bible, a vůbec pravá Písma, psána. S každou generací se názvy pro určité věci a děje mění,což můžeme vysledovat i v současnosti.To však neznamená, že se ty věci nebo skutečnosti změnily také.
   Texty Bible nejsou texty, které se dají číst jednoduše jako román nebo pohádka.
   Tím, že se texty braly doslovně,se napáchalo a stále páchá v této realitě již mnoho zla.
   Texty a zvláště informace v těchto textech obsažené, jsou pro tuto realitu důležitými
   informacemi po celou dobu. Jsou platné jako před tisíci roky, tak i v současnosti.
   A v tom je jazyk/řeč/ Bible úžasný.
   Co se týká čaker, uvedu tzv. Janovo zjevení -> andělům sedmi církví znamená
   sedmi spojkám/spojením/, co spojují proudění, kola,též čakry. Janovo zjevení jsem
   přeložila z řečtiny i s vysvětlivkami symbolů. Nyní překládám Matouše.Hebrejština
   mi pomáhá při překladech jmen.Upozorňuji,že hebrejsky ani řecky mluvit neumím.
   Má to své opodstatnění v tom,že nemohu sklouznout do zaužívaných a naučených
   významů,které byly více méně jiného významu před tisíci lety.Hebrejština má naštěstí
   i číselné kódování a jsou se mnou vždy přítomni Otec i Matka,takže nejsem sirotkem.

   ad.Tyto znalosti znali skuteční zasvěcenci tajné židovské nauky, jejíž podstatu neodhalil ani Papus. Poněkud se k tomu poznání přiblížil jeden francouzský markýz.

   Neznám obsah tajných židovských nauk,ani Papuse.
   Mne k  poznání toho,co je obsahem Bible přivedl a stále vede Nebeský Otec,se kterým
   jsem v přímém vědomém spojení.K mému údivu se o mém životním příběhu píše i tam.
   Jinými slovy to,co jsem prožila a prožívám je tam podrobně popsáno,takže tomu,co
   překládám, velmi dobře rozumím. A když náhodou ne,tak mi Otec připraví přímou zkušenost nebo připomene dřívější.

   Vše je úplně jinak a vzhůru nohama.

   Mým přáním je lidi naučit Bibli číst.Kdyby si byli vědomi informací tam skrytých,
   zcela jistě by to s nimi zatřáslo, ale určitě by změnili způsob myšlení, protože by
   nastoupili cestu sebepoznání se vpravdě.
   Bible zde není pro jakési vyvolené,či bludné spolky zednářů,farizejů,mocnářů atd.,
   ale pro všechny.Všichni jsou totižto součástí Jednoho Boha.Nikdo není ani více ani méně.Všechna srdce jsou si rovna.

   Zatím nejblíže z toho,co se ke mně dostalo, byl Filón Alexandrijský:

   Vycházel z názoru, že Starý zákon je psán obrazným, jinotajným způsobem vyjadřování (řec. ALLEGOREIN), a při jeho výkladu se musí hledat nějaký hlubší, symbolický, věčně platný význam.

   A to je to, co jsem díky Otci a svým přímým zkušenostem rozkódovala.Ne kvůli sobě, ale pro všechny.

   I vy se mějte se hezky.

   1. Milá Hvězdičko, nemohu se zabývat celou vaší odpovědí. Pro vás je důležité, že jste vědomě vedena Svatým otcem, s tím, že váš životní příběh je v Bibli. Pro mne jsou důležitá ověřená fakta. V Bibli je jasně zmíněna první žena Adamova Lilith, která byla nejdříve sumerskou bohyní (před 5 až 4 tisíci lety), aby se o nějaké to tisíciletí později stala démonem. To je nezvratné zjištění. Jenom ještě malou připomínku. Démoni nebyli vždy zlí. Na vnějších obvodech gotických staveb jich velké množství chrání kostely. Nejvíc jich najdeme na chrámu sv. Víta. V baroku pak chrání barokní paláce a až v novorenesanci budovu České spořitelny, kde bývalo muzeum Klementa Gottwalda.

    Váš výklad Janova Zjevení je přinejmenším zavádějící; nechci napsat nepravdivý. V tomto zjevení není ani náhodou o spojení, kolech a dokonce ani čakrách. Překlad z řečtiny jasně říká: Sedm hvězd, sedm svícnů, sedm církví.
    To je moje poslední odpověď pro vás.
    Přeji vám vše nejlepší, především však hodně zdraví. S hlubokou úctou JJJ M

   2. JJJ M – 03.04.2020 21:57

    ad.nemohu se zabývat celou vaší odpovědí.

    „Nikdy nechtěj po druhých to,co sám nedokážeš.“ /Izajáš/
    Nechtějte tedy po druhých,aby četli a zabývali se vašimi knihami,když nedokážete
    přečíst se snahou porozumět sdělovaným informacím druhého.

    ad.Pro vás je důležité, že jste vědomě vedena Svatým otcem, s tím, že váš životní příběh je v Bibli.

    Překrucujete.Napsala jsem Božským Otcem.A můj životní příběh dosvědčuje dalším
    jen to,že je možné s Bohem vědomě komunikovat.Dokážou to i mé děti.A každý,kdo
    je z Pravdy.

    ad.V Bibli je jasně zmíněna první žena Adamova Lilith..

    O Bohyni Oceánu se píše již od první kapitoly Genesis.Pro mne je však důležitější,
    o čem mluví Živý,nikoliv mrtví.Ten samý Živý jako před miliardami a miliardami…let.

    ad.Pro mne jsou důležitá ověřená fakta.

    Pro mne jsou důležitá vědecky ověřená a zpětně ověřitelná fakta.Pracuji vědecky
    ověřitelným způsobem.

    ad.Démoni nebyli vždy zlí.
    * démon ->δαίμων „bůh , bohyně ,božská síla , božstvo ,strážný duch/génius /->od „sdílet,sdílení“
    * církevní-zlý duch -> od „rozdělený,rozpůlený“
    Lidí,tedy slepých, rozděleného ducha, jsou na Zemi miliardy.

    ad.Démoni nebyli vždy zlí. Na vnějších obvodech gotických staveb jich velké množství chrání kostely. Nejvíc jich najdeme na chrámu sv. Víta. V baroku pak chrání barokní paláce a až v novorenesanci budovu České spořitelny, kde bývalo muzeum Klementa Gottwalda.

    Nechrání kostely ani chrámy.Tak, jako chrámy i oni jsou jen symbolickým ztvárněním
    živých energií,které chrání chrám uvnitř člověka.

    Griffini,cherubové = hádanka,enigma,rybářský koš.
    Griffin,cherubín = ten kdo žehná,požehnat

    ad.Váš výklad Janova Zjevení je přinejmenším zavádějící; nechci napsat nepravdivý.

    Za prvé jste ho nečetl,takže váš názor je irelevantní. Za druhé, nerozumíte symbolům.

    ad.V tomto zjevení není ani náhodou o spojení, kolech a dokonce ani čakrách. Překlad z řečtiny jasně říká: Sedm hvězd, sedm svícnů, sedm církví.

    * č. sedm ->symbol pro uvědomění,vědomí si
    *άστρων -> άστρο-> „hvězda,osud“->ᾰ̓́στρον „pevná hvězda,planeta,slunce,souhvězdí“ ->
    ->od ἀστήρ „hvězda“-> od „hořet“->od „zářit“-> barevné spektrum
    *λυχνοστάτες->λῠ́χνος /svítilna/-> od „zářit,vidět“

    záření, vyzařování = proudění energie
    cit.:
    Záření neboli radiace je emise energie ve formě vlnění nebo částic skrze prostor nebo hmotu./Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem./
    Záření se může šířit vlnami a pak se nazývá vlnění. Příkladem může být zvuk, který se šíří akustickými vlnami. Nebo může mít charakter proudu částic a pak se nazývá korpuskulární (částicové) záření.
    V moderní fyzice se však vyskytuje koncept duality částic a vlnění, který říká, že stejný jev lze popsat jak pomocí vln, tak i pomocí částic. Takto lze na elektromagnetické záření nahlížet buď jako na elektromagnetické vlny nebo jako na proud fotonů.
    Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku.

    Mezi vlnění patří např.:
    *mechanické vlnění – kmitání, které se šíří látkovým prostředím-> tělo->kyvadlo,virgule!
    *akustické vlnění – zvláštní případ
    elektromagnetické vlnění – jedná se o šíření elektromagnetické pole prostřednictví elektromagnetických vln, tento kocept vychází z Maxwellových rovnic
    rádiové vlny
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Záření

    *εκκλησίες-> kostel,církev-> ἐκκλησία ( „ shromáždění “ ) ;shromáždění energií->vír*,
    od „uvnitř + volat,volání „/uvnitř komunikovat/
    * vír/vortex/ je rotující, nasává,transformuje a předává energie.Připomíná tak kolo nebo kouli,disk->koluje ,rotuje ->viz.čakra. Transformuje jedině energie lásky bezpodmínečná,která se nachází uvnitř.Pokud je činná.pak je energií nulového bodu a umožňuje průchod a zároveň spojení /i s Vědomím vesmíru/.

    To, že nejste schopen přijmout,že jste nic nového neobjevil,není můj problém,ale problém uvnitř vás. Protože vše existuje již od počátku. A nic nezůstane skryto.

    Energie jin a jang jsou energiemi jednoho Ducha a energie Čchi/prasíla/ je ta,která je spojuje. Proto je svatá.

    ad.Přeji vám vše nejlepší, především však hodně zdraví.

    Děkuji,ale nemějte obavy, padnutá na hlavu rozhodně nejsem.A také nejsem nevěřící,to znamená bez víru/spojení s Bohem/, jako jste vy a další slepí, protože jsem si plně Boha vědoma, nakolik se mi dal poznat.Vím,kým jsem.Vy zatím ne!

    Otcova slova:
    „Chudoba srdce je zlo, zlo dělá zlo, zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce,
    sebelítost je největší zlo.“

    PS: Vzájemné porozumění,tedy chtít s láskou porozumět tomu druhému,co mi sděluje, není o aroganci. Vzájemné porozumění se stalo v dnešní době,v době potopy, hodně vzácnou záležitostí. A květnatá slova bez lásky a porozumění jsou prázdnotou.

    Janovo zjevení 1:1
    1. Vrátí se skrývané od vnitřního Světla Proudu,to,které předává Bůh během zobrazení uvnitř duše /lásky bezpodmínečné/, tato podobenství je nezbytné zde nejdříve proměnit.A od vědomí uvnitř přinést rozluštění a do současnosti přeložit /přiblížit/ moje znamení /symboly,pokyny/ skrze jeho uvnitř citu milosrdenství.

    PŘÍSLOVÍ 1:5,6
    tzv.Kniha přísloví v originále : Předpoklad(základ) bohatství Moudrosti je Soucit(Láska bezpodmínečná)

    5. Aby Moudrosti srdce (mysl) mohlo obdržet, a potom rozmnožit v nitru vědomosti,s ženichem ve vzájemné porozumění být schopné dosáhnout(docílit) od slyšitelného(vnímatelného) Zvuku(Hlasu,Slova,Světla,..) opětného sjednocení,

    6. je napřed třeba porozumění (pochopení) symbolů (jinotajům, číslicím, vzorcům, figurám, postavám ,cenám-platbě,atd.) a obrazů,zprávám (informacím) od moudrých (prozíravých) a jejich tajemným(enigmatic) pokynům (znamením).
    (kupředu vede pochopení symbolů a obrazů)

    S pozdravem Hvězdička.

  2. ad. Jan Johann Jaroslav Miška3.4.2020 (21:57)

   Dovolím si nevyžádanou poznámku, či dotaz :
   – „…jste vědomě vedena Svatým otcem…“
   * tímto je současným jazykem řečeno i myšleno vedena papežem ?

   – „… Démoni nebyli vždy zlí….“
   * v té souvislosti by mne zajímalo – pracovali s energií, nebo prasílou?
   * a co Žítkovské Bohyně?

   1. Vážená paní. Hvězdička by vám asi odpověděla, že Svatého otce chápe, a tak to také je, jako Boha.Stejně je chápán křesťanstvím.
    Je jenom jedna elektromagnetická energie energie prostupující ve Vesmíru vším známá jak rostlinám, zvířatům, tak kdysi i všem lidem, kdy jí byli schopni vnímat. Nehmotné organismy, tedy i démoni jsou ovládáni duší.
    V dobách, kdy katolická církev vyráběla čarodějnice. Byl bezpočet žen, které byly bylinářkami, další pracovaly ještě s energií. Ty byly násilím umlčovány. V té době byly Žitkovské bohyně tak slavné, že se církev neodvážila zasáhnout. Když navštívíte malý rodový statek kde přebývaly (kde je dnes muzeum), tak zjistíte, že je Domek Irmy Gabrhelové na energeticky vydatném místě. Zdraví JJJ M

   2. Podstatná je souvislost, že obvykle odcházely ze života nezvyklým způsobem – po úrazu nebo zločinu. Alespoň tak se v knize píše. Z toho pak něco vyplývá.
    Materialismus může ze všeho pochopit nejspíš to bylinářství.

   3. Pan kaplan a žitkovská bohyně
    „Ukázka ze sto let staré knihy starohrozenkovnského faráře Josefa Hofera. Jeho cílem tehdy bylo ukázat lidem, jak proslulé žitkovské bohyně šidí a podvádějí důvěřivé lidi svým „čarováním“. Dnes už se tato snaha zdá být úsměvnou, každopádně tak ale vznikl zajímavý historický dokument, který mimoděk pozornému čtenáři rozkrývá i skutečnou podstatu tehdejší doby.
    Do Starého Hrozenkova přišel za administratora farního úřadu mladý kaplan.
    ***
    Ten však byl rád, že je již po poradě a uháněl z Žitkové k Hrozenkovu, jakoby mu hlava hořela. Hned u nejbližší kopanice si připnul na krk kněžský kolár a oblekl na krátký kabát černý svrchník. Dlouho a dlouho nechtěl s barvou ven, jak pořídil u bohyně. Až po delší době se přece přiznal kterak mu Anča nabohyňovala.“
    http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2010080008

 7. pro Pardal&JK

  Chlapci, když to tak čtu a vidím, ta vjeda a zejména pak jazyk vjedy, je stejně úžasnej, co?..:-))

  Víme všechno – nevíme nic.:-)))))

  https://www.phil.muni.cz/fil/texty/externismus.html

  „Ne člověk, jazyk mluví,“ řekl Martin Heidegger, velký filosof minulého století. A velký znalec češtiny, překladatel a spisovatel Pavel Eisner napsal: nikdo „neovládá jazyk, jazyk vládne nám“. A někdy se nám i vysmívá a podráží nám nohy. Každý se v nedohledném oceánu jazyka vydává na svou plavbu, více či méně obyčejnou, jedinečnou, dobrodružnou, odvážnou, zbabělou. (Václav Bělohradský – http://www.multiweb.cz/hawkmoon/valka-s-plky.htm)

  1. Ten odstavec začínají „Ne člověk, jazyk mluví,“……to je pěkná čeština.

   A ta tvoje čeština, Honzo, ve které oslovuješ „Chlapci….“, to je řádný humus. Kolik tříd ZŠ jsi absolvoval?

 8. → A ta tvoje čeština, Honzo, ve které oslovuješ „Chlapci….“, to je řádný humus.

  Tak to nečti.

  ps pro admina: teď už je to dobrý, oukej a průchodný?..:-)))

 9. Hvězdičce:Asi jste nečetla mou odpověď Matce. V ní jsem svatého otce ztotožnil s Bohem. Jak jistě víte, tak jezuitský generál, skromný a vzdělaný papež František řekl, že je jenom člověk a nikoliv Svatý otec. Řekl toho daleko víc, omluvil se za zvěrstva katolické církve, které v minulosti napáchala. Vedení křesťanských válek, při nichž zahynuly miliony lidí, pálení nevěřících a čarodějnic, zneužívání dětí, atd. atd. Proto byl katolickým klérem odstaven. Jeden z nejvýznamnějších polských arcibiskupů, krakowský, před několika měsíci při veřejném kázání o papežovi řekl, aby mu Bůh navrátil rozum, nebo aby ho co nejrychleji pozval k sobě. Papež je obviněn, mimo jiné ze satanismu s dětskými oběťmi. Což je nesmysl. Jezuité nikdy satanismus neprovozovali, natož aby kvůli tomu rituálně obětovali děti.
  Moje knihy znají evropské univerzity a zvou mě na přednášky. Nepropaguji knihy, ale zapomenuté poznání, které je odmítáno přesně takovými lidmi jako jste vy. Nejhorší je, že prokazatelně Bibli znehodnocujete vašimi naivními výklady. Nebudu je raději dále hodnotit. Soudný čtenář si udělá vlastní názor sám. Nečtu vaše příspěvky celé, protože to je pro mne ztráta času.
  Možná prohlédnete v tom co je katolické křesťanství zač, které svoje náboženství zakládá na Bibli. Nepochopím jak může polský kardinál říci, že papež ztratil rozum a proto by měl zemřít. Ale znáte Bibli Kralickou, tak jste možná evangelička, což je podle mého soudu nejlepší křesťanské náboženství. I když …

  1. JJJM -05.04.2020 11:59

   Ztotožňovat papeže s Bohem je nesmysl a svědčí o vaší nevědomosti toho,kým jste
   vpravdě.O zapomenutém poznání nemáte ani potuchy,žijete ve svých představách a
   domněnkách.Nedokážete překousnout,že jste nic nového neobjevil.Pokud jsou pro
   vás vědecky prokazatelné skutečnosti naivními překlady,pak jste slepý a hluchý.
   Nepřisuzujte mi žádné náboženství,nejsem členem žádné náboženské sekty.
   O skutečném a zapomenutém poznání nemáte ani potuchy.

   Vaše arogance a pýcha na nic, to je vaše chudoba srdce,ve které si rochníte
   a odrazuje zbytečně ztrácet čas nad vaší centrifugou naivních představ a domněnek.
   Nejste ani více ani méně,než kdokoliv druhý.Všichni jsme na jedné lodi.


   Galatským 6
   5 Skrze spojení bude každý samostatně přinášet jeho zprávy /informace/.

   6 Navíc, kdokoli sděluje zprávy /informace/ ústně slovem, ať je připojen/ve spojení/ uvnitř jednoty Pramene života s Tím, kdo oproti dává ústy vzdělání /Slovo= Otec/.

   7 Nenechte sebou manipulovat ,že Bůh není ve hře. Protože cokoli rozsévá,slepý to i bude sklízet;

   8 kvůli spojení ten, kdo rozsévá plány pro sexuálně závislou mysl jeho, bude sklízet zánik těla jeho, a když tomu, kdo rozsévá, záleží /podrobně zkoumá/ na duchu /mysli/, bude sklízet věčný život /klid a mír/ v duchu /v mysli/.

   9 Proto neopouštějte od únavy lásku bezpodmínečnou /= Pravdu,Spravedlnost/, protože když nekonáme v lásce, nebudeme sklízet úrodu uvnitř příležitostí.

   10 Tak tedy současně máme příležitost příznivou pro to, ať pracujeme dobře pro Jednotu, ale hlavně pro ty, se kterými jste společně zrozeni uvnitř víru /smlouvy/.

   11 Buďte si vědomi Mne, kdo mocnou knihu vaši zapisuje/vyřezává/ vlastní rukou.

   1. Hvězdičko, jestliže mám rozsáhlé vzdělání, vnímání 3x nadstandardní, proti většině citlivců, a svou práci dělám na plný úvazek 35 let, tak je vaše hodnocení víc než úsměvné. Představte si, že dokáži daleko víc, než o čem píši. Na to by vám ani vaše další upravené „kydáty“ teprve nestačily.
    O nadutosti a pýše projevující se nadřazeností lze zcela bezpečně hovořit u Vás. Protože opakovaně omíláte stále stejné zavádějící nesmysly. Byl jsem s vámi velmi trpělivý. Zcela jistě neznáte přísloví: Víra slabé posiluje a silné oslabuje. A vy jste velmi silně věřící.
    Všechno o čem píši, mám, na rozdíl od vás, důkladně ověřené. Představte si, že mně v mé práci pomohla sedící mumie blahoslavená Marie Elekta. Proto tak jsem k vašim dalším nesmyslným připomínkám „hluchý, slepý a hluchopsavý“.

  2. pne Miško,
   ad. „…prokazatelně Bibli znehodnocujete vašimi naivními výklady. Nebudu je raději dále hodnotit….“

   Dovolím si říci, že bibli spíše znehodnotili jiní vykladači.

   Naivita? Ale kdepak. Je tam něco podstatně důležitějšího, jestli jsem správně pochopila.
   A je to v naprostém souladu s vědeckými poznatky.
   Co to je?
   No, zkusím to popsat trochu jinak až budu mít chvilku:

   1. Ach, mám tam chyby….
    Ale pro nedostatek času napíši jen – nedávno jsem v jednom příspěvku „hvězdičky“ našla pár slov a bylo to vlastními slovy řečeno něco v souladu s teorií relativity.
    I když jedno je jisté, vědecké poznání se vyvíjí a tedy se může měnit.
    Ale energie je energie, jen na nás záleží, kam se přiladíme.

 10. Anonym – 5.4.2020 (13:15)

  ad.Hvězdička je v sektě Jehovistů.
  ————————————
  Nejsem členem žádné náboženské sekty.

  „Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži.“

 11. Matce. Když jsem s opatem želivského kláštera a beránkem přišel na místo, kde byla původně zahrada, spatřil jsem u kamenného ohrazení krásnou a mohutnou barokní sochu Panny Marie se všemi jejími základními atributy. Zeptal jsem se, proč tak nádherná socha stojí právě tam. Odpověděl, že stávala na průčelí sanitního klášterního kostela Narození Panny Marie. Spadla, nerozbila se. Z nějakého neznámého důvodu byla přemístěna právě tam. Víme, že P. Marie je křesťanská vodní bohyně. Na základě tohoto poznání jsem proutkem zjistil, že přesně pod ní protéká pramen.
  Kostel s klášterem byly po stránce energetické klasicky založeny. Zeptal jsem se, proč katolické křesťanství energii prasílu nezná. Opat opáčil, že to není pravda. Je součástí křesťanské triády: Svatí otec, syn a duch. A právě ten všudypřítomný duch je energií prostupující celým světem (Vesmírem).
  Přečetl jsem množství kosmogonických bájí celého světa. Všechny potvrzují, že sumerští mágové, staroegyptští kněží, čínští a indičtí mudrcové, včetně některých indiánských a černošských kmenů tuto energii znali. A zmiňuje se o ní také Bible. A to hned v druhém žalmu: Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. Všechno další o šestidenním stvoření světa je pro uvedené starověké zasvěcence úsměvný nesmysl.
  Jak jsem napsal v úvodu o vzdělávací debilizaci národa, tak to platí také pro vzdělávání kněží. Také kantoři Bohoslovecké fakulty UK mají ke znalostem středověkých hodně daleko. A to se zcela pochopitelně odráží v některých laických příspěvcích. Budhismus vycházející z hinduistického šamanismu poukazuje na to, že každý má svého boha k obrazu svému. Totéž platí také v křesťanství.
  Tím uzavírám moje vzdělávací školení pro zvídavé. Dost je uvedeno v předchozích článcích. A nepoměrně víc v mých knihách o energii-prasíle. Mějte se všichni moc hezky.

  1. Ano, dalo by se mluvit i psát do nekonečna. I o energii.
   Tak snad přece jen ještě – pracujete tedy mimo jiné i s proutkem. Zkoušela jsem nikoliv proutek, ale kyvadlo. A pokud jsem brala jeho sdělení, bylo to po té, co zářilo.
   Ale tu praxi jsem již opustila, s kyvadlem se radím jen velmi vyjimečně.
   Kněží, církev a poznání – i mezi nimi jsem poznala citlivce, který vnímal boží přítomnost.
   V některých kostelech jsou Ježíšovy obrazy kresleny se srdcem, ze kterého tryská energie, někteří tomu říkají boží trojplamen.
   Ale ano, kdysi jsem se domnívala, že kněží jsou před tím, než začnou kázat, zasvěceni k tomuto poslání samým Bohem. Pokud jim třeba i požehnáno je, i díky svému vzdělávání mohou pracovat nikoliv v souladu s energiemi, které mohli takovým zasvěcením, požehnáním, získat a pak převáží obraz svůj…. Jde o to, jestli i tak proudí energie boží přítomnosti.
   Panna Marie viz i její přítomnost poblíž pramenů u tzv. lourdských jeskyní,…
   atd. atd. Mějte se hezky i Vy.

 12. Ještě dlužím odpověď Vendovi. Mám zkušenosti a to opakované. Nejdříve chtěl režisér Ludvík natočit v roce 2003 podle trilogie knihy Zpověď druida seriál Kameny. Odmítl jsem, protože v něm nesměla být zmínka o síti energetických linií. Další odmítnutí, po vydání mé druhé knihy Magická prasíla, na sebe nenechalo dlouho čekat. Ozvali se po vydání knihy tvůrci zrušeného pořadu pro seniory. Reportáž by udělali, jenže by to nebylo o podstatě. Energii prasíle. Takže opět jsem nesouhlasil. Další pokusy s programovým ředitelem, některými dramaturgy a režiséry vyšly opět naprázdno. Souvisí to s vymýváním mozků české protistátní televize. Kriticky jsem se vyjádřil k jednomu antidokumentačnímu škváru ČT. Diskuzní web České tajemno dokument byl z obsahu o tomto pořadu vymazán. Takže nejde diskutovat.

  1. To se někdy lidem, kteří píší, stává. Prostě jak režiséři, tak producenti, programoví ředitelé, dramaturgové …., jí něčí chléb a musí zpívat něčí píseň. Jsou to lidé většinou světští a jejich zájem má jisté hranice / i tvůrčí/. Vězte, že se jednou najde nějaký režisér alternativec, který to natočí k obrazu Vašemu. A pokud je v těch Vašich knihách ta síla a moudrost, pro kterou jsou /jste/ uznáván nejméně v Evropě, časem se to podaří.

   Přeji Vám to.

  2. Pane JJJM, zahraniční univerzity se kterými spolupracujete nemají zájem s Vámi natočit alespoň naučné video, když naše televize Vás odmítají?

 13. Vážený pane, je to dobrý nápad. Jenže od roku 1982 jsem jako lesní inženýr při práci se sbíječkou v Uranových dolech Hamr jako lesní inženýr, skončil pracovat. Utrpěl jsem takový úraz hlavy, že jsem po němž byl v invalidním důchodu.
  Proto jsem se práci, kterou dělám, mohl věnovat na plný úvazek. A odměna za knihy? Kromě první Zpověď druida, vydanou nakladatelstvím Dobra v počtu 4,5 tisíc kusů, žádné další nakladatelství finanční odměnu, doloženou nakladatelskou smlouvou, nevyplatilo. Takže v podstatě veškerou práci dělám z peněz ušetřených z důchodu. Přesto jsem navštívil bezpočet knihoven, archivů, stovky přírodních lokalit u nás i v zahraničí, stovky staveb všech historických slohů, včetně nejstarších staveb z doby kamenné, až po stavby menhirové pyramido-obeliskové. Při tomto putování jsem v mých knihách poukázal na bezpočet objevů. Dávám přednost dalšímu poznávání, protože na vědecká sympozia a shromáždění nemám čas a ani peníze. Proto přednáším pouze v Česku. Závěrem musím připomenout, že mně v této práci pomáhali a pomáhají stovky jedinců všech odborných zaměření. A to ať odborných, světských či duchovních. Dokonce také již zmiňovaná mumie Marie Elekta. Za těch 35 let práce jsem byl pouze dvakrát odmítnut.
  A nejenom to, když pracuji na něčem určitém, tak mně jakousi „náhodou“ přicházejí informace samy od sebe. Proto mám dokončené knihy Stromy magické a kosmické, Putování za tajemstvím zednářů duše a krajiny, do tisku je připravena kniha Božstva a démoni ochránci, jejíž obsah je uveden v jednom ze zdejších článků.
  Jako nadstandartní citlivec dokáži daleko víc, ale o tom možná v některé z mé dalších knih. Jenom vás mohu seznámit s tím ,že energii dokáži, přes televizní přijímač, přeposlat na druhý konec světa. Energie tam doletí ve velmi krátké chvíli trvající nejvýše několik vteřin (prof. Kahuda na základě toho vytvořil mentionovou teorii, a to za bolševika), což je rychlost daleko vyšší než je rychlost světla. Do mohu doložit, protože docvaknutí energie ucítím, podobně jako ti, kterým energii přeposílám. Jenom musím dodat, že někteří jedinci vzácně nepřijmou A to díky svému psychickému stavu.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference