mapa stránek || vyhledávání

Železobeton na keltském hradišti

Dopis byl odeslán starostovi Dolních Břežan V. Michalíkovi:

Dobrý den pane starosto.

Dozvěděl jsem se, že vám jakýsi pseudoarchitekt chce nastrkat do keltského oppida Závist jakési železobetonové desky. Víc jak 30 let se zabývám vesmírnou energií prasílou, jsoucí podstatou života, kterou jako Keltové vnímám. Stejně jako několikametrovou síť energetických linií, jejichž energii dokáži vyhodnotit. Což dokazuji v pořadech ve dvou soukromých TV, desítkami článků v časopisech a na internetu, dvěma fotografickými výstavami a šesti knihami o 1500 stranách se 700 vlastními fotografiemi. Vytvořil jsem ve spolupráci s firmou Planta naturalis energetickou léčebnu v Keltských šancích v těsném sousedství Markvartic u Sobotky. Jezdí se tam energeticky léčit z blízka i daleka. Dokladem toho jsou dva menhiry v Humenném. Energetickou účinnost si právě z Humenného přijel ověřit mistr reiki. Vybranými kameny musí proudit podélně energie prasíly. V zahraničí jsem vyhodnotil desítky menhirových staveb s tisíci kameny, které potvrzují mé závěry. V Česku je více jak 200 menhirových staveb. Všechny, co jsem navštívil, postavili všehoschopní snaživci, proto to základní, propojení kamenů se sítí energetických linií, chybí. Včetně tzv. Holašovického Stonehenge.

Pohodu a stálé zdraví přeje JJJ Miška 16. 12. 2021

Na mejly obvykle dostávám odpověď. Takže dříve než rozešlu článek Železobeton na keltském hradišti (oppidu Závisti), v němž vás jako renovovaného fyzika znectím, tak vás upozorňuji, že o mou práci nejdříve projevili zájem Rusové, poté univerzity v Oxfordu a Tel Avivu. Jako poslední se ozvala Sorbona. Jsem totiž jediný na světě, kdo ví, proč byly megalitické kamenné systémy postaveny. A to téměř na celém lidmi obývaném světě. A to proto, že tuto životní vesmírnou energii vnímám.
Dipl. Ing. architekt Jan Johann Jaroslav Miška 21.12.2021; odesláno na 44 adres

Následovala odpověď starosty:

Vážený pane Miško, jsem v izolaci s kovidem a naplno snad budu fungovat po Vánocích. Z vašeho mejlu jsem úplně nepochopil, co nabízíte, protože o všem na Závisti rozhoduje NPÚ a archeologové. Zdravím. VM

Obsáhlá odpověď 25. XII. 2021:

Pane starosto zdravím.

Především přeji brzké uzdravení. Překvapuje mě, že o menhirech nic nevíte, když v Česku některé u nás ještě po Keltech zůstaly. Obzvláště, když máte v katastru obce keltské oppidum. Keltové, podobně až celosvětová pravěká společenství, dokázali energeticky proměňovat krajinu. Poznali totiž fyzikální podstatu vesmírné energie prasíly. Proto podle svých potřeb dokázali energeticky proměňovat krajinu podle vyhodnocené sítě linií s pomocí pečlivě vybraných vodivých kamenů. K tomuto počínání se nehlásí čeští ani moravští archeologové. Proto se k této energii, která má své fyzikální jednotky, nehlásí. O tom zcela bezpečně nic neví ani váš železobetonový architekt.

Foto: Menhir, který býval usazený v Libenicích u Kolína na vydatném průsečíku linií je nyní zabetonovaný mimo síť linií na dvoře Archeologického ústavu; proto už není menhirem.

Dva ředitelé AÚČAV mně slíbili, že menhir, který byl odvezen z Libenic u Kolína, zabetonovaný na dvoře ústavu, přesunou o pár metrů. Na energetický průsečík linií. Místo jsem označil. Kámen se totiž mohl stát opět menhirem. Nestalo se, protože vědecká rada přesun zakázala. Archeologický průzkum menhirových staveb je páchán nedbale. Např.: Libenice u Kolína, nebo ještě hůře si počínal advokát archeolog Princ v oppidu u Českých Lhotic.

Jak jsem si před lety ověřil, tak archeologové a památkáři nemohou kecat do stavby sestávající se z několika kamenů. Rozhoduje majitel pozemku.

Víte, šéf oprávněných protestů je fanatik. A fanatiků je zřejmě dost. Obzvláště když vědí, že mají pravdu. Protože železobeton do keltského oppida opravdu ale opravdu nepatří. Dokonce ani štěrk. U fanatiků nikdy nevíte, co některý z nich provede. Obzvláště po provedení tohoto pseudoarchitektonického žalostného nesmyslu. To vám za případný úplatek nestojí.

Současní architekti už architekty nejsou. Oni totiž o energii archea (podle jejího řeckého pojmenování) vůbec nic nevědí. Stavby bývaly po desetitisíce let stavěny právě podle přesných energetických principů. Poznali je např. Jan Blažej Santini, nebo císařský architekt Josef Hlávka. Stavitelé secesního Obecního domu nám na energetické průsečíky zanechali v podlahách tři viditelné odkazy. V Primátorském salonu dokonce kovovým kroužkem v mramorové podlaze.

Je na vás, zda vám budou děkovat lidé za to, že si kamennou soustavou upevňují zdraví a prodlužují si tak svůj život, nebo, že budete, při nejmenším, každému k smíchu. Pokud zvolíte první variantu, tak vám postup při „výrobě“ léčebny popíši podrobněji.

Jan Johann Jaroslav Miška

P.S.: Fyzikální jednotky energie prasíly jsou dvě. Možná je jako renovovaný fyzik znáte. Možná také víte, že ji máte zabudovanou v každé buňce vašeho svého těla. Také ona její část má své pojmenování.

Starosta zcela pominul podstatu mejlu. Aby si zdůvodnil železobeton na Závisti, odpověděl jenom mně. A reagoval pouze na poznámku o možné korupci takto:

Vážený pane, rád se bavím se slušnými lidmi, kteří druhé bezdůvodně neurážejí. Jsem zvyklý na různé invektivy. Ta vaše ohledně úplatku se mě dotýká. Já si o lidech myslím jen dobré, dokud mě sami nepřesvědčí o opaku. Což mě vede k myšlence, podle sebe soudím tebe. Základem spolupráce nemůže být vyhrožování a řinčení úplatky. O takovou spolupráci nestojím.

Jsem rád, že fyzik starosta přiznává, že poznámka o možném úplatku se ho bytostně dotýká. Tím v podstatě přiznává to, co jsem mu naznačil. Proto železobeton v keltském oppidu bude. Krátce jsem mu odpověděl:

Napsat vám vážený pane, by bylo lživým tvrzením. Váš železobetonový mejl potvrdil mou domněnku o úplatku. Což dokládáte vaší lží, že co se bude na Závisti dít, třeba uložit několik léčivých kamenů na léčivé místo, rozhodují archeologové a NPÚ (Národní památkový ústav). Ztratil jste totiž schopnost rozumně uvažovat. Tedy od zoufalce nic neočekávaného. A když k tomu dodám dvě moje nezodpověděné otázky, tak to opravdu ještě vypovídá o vaší úrovni fyzika. S něčím takovým jsem se, po dobu mého veřejného působení, doposud nesetkal.

Dal jsem si hodně práce, aby v oppidu Závist byla energetická léčebna, která by důstojně připomenula keltská rodová společenství na našem území. Nevím kolik bude ve jmenovaném oppidu stát železobeton. Ale soudím, že to bude drahá záležitost, která nikomu a ničemu neprospěje. Na rozdíl od levné energetické dobíjecí léčebny. Jednu jsem ale postavil v Markvarticích u Sobotky. Jenže ta je pro mnohé od Závisti na hony vzdálená. Potřebuji pomoc. A sice v tom smyslu, aby se upustilo od železobetonového nesmyslu, od kterého nehodlá starosta (veslav.michalik(zavináč)gmail.com) upustit. V podstatě všechny příspěvky beton v keltském oppidu odsuzují. Jeden hovoří, že cosi takového mohl vymyslet člověk s chorým mozkem. Skoro všichni ale píší o dotační úlitbě.

Solárnímu baronovi a starostovi Dolních Břežan se v prosinci podařilo postavit, na keltském oppidu Závist, dřevěnou rozhlednu vypadající jako děravý komín. Údajně schválenou památkáři. Měla být o dva metry vyšší, než jakou výšku mají okolní stromy, Ale ční nad nimi až o 15 metrů. Takže stavba by měla být odstraněna. Leč nikdo z těch, kteří stavbu povolili, se proti stavbě ani v nejmenším neohradil. Proto nechybí ani příspěvky spojující stavbu s úplatky.

Je neskutečné, co je možné v Česku uskutečňovat za zvěrstva v národní kulturní památce, kterou keltské oppidum Závist je. A to bez jakéhokoliv trestního postihu. Údajně se souhlasem památkářů a archeologů. Tedy těch, kteří netuší, na jakých energetických základech bylo oppidum postaveno. Je totiž založené na poznání a vyhodnocení několikametrové energetické sítě linií. A to proto, aby zaručovalo jeho obyvatelům zdravé životní podmínky. Protože pro oppidum bylo vybráno energeticky vydatné místo.

Pohodu stálé zdraví přeji všem Jan Johann Jaroslav Miška

P. S.: Odpovědi se na můj poslední mejl jsem se, podle očekávání, dodnes nedočkal.

3.2 2022
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference