mapa stránek || vyhledávání

Máte nebo nemáte slovo s Michaelou Jílkovou

6. prosince 2018 v 21.30 začínal v ČT 1 pořad Zákon o léčitelích připravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Přímí účastníci byli pozváni do vstupní haly hlavní budovy ČT už na hodinu dvacátou. První várku odvedl před osmou hodinou do předsálí příslušný pracovník, druhou asi tak za ½ hodiny. Čtvrt hodiny před nástupem do místa konání přenosu se objevili ještě další lidé. To byli statisté, kteří doplňují (z nich někteří opakovaně) prázdná místa. Když jsme se všichni usadili, tak jsem se byl podívat, kdo se objeví u pultíků. Vlevo to byl ministr zdravotnictví, onkologická docentka a režisérka ČT. Proti nim tři naprosto neznámí lidé. Nejdále ode mne stál předseda Homeopatické komory Jan Matyáš, uprostřed nejméně stopadesátikilový léčitel, biotronik a diagnostik Petr Davídek a nejblíže drobná žena Renata Jiříková tvrdící, že je emoční terapeutka. Také toto jméno mě naplnilo obavami.

Vzápětí přišla paní Jílková a seznámila nás s průběhem pořadu. S tím, že do jeho průběhu, kromě závěrečných deseti minut, nesmíme zasahovat. Zároveň jiná pracovnice dala třem lidem mikrofony. Jednou z nich byla žena, která, jak jsem se později dozvěděl, je prezidentka českého klubu skeptiků Sisyfos rozdávajícím bludné balvany. Dostalo jej např. ve světě uznávané holotropní dýchání Stanislava Grofa pojednané v knize Lidské vědomí a tajemství smrti. V Sisyfosu jsou lidé, kteří nevěří ničemu, co nejde zvážit nebo změřit. I když jeden z jejich předsedů věřil v Boha. Druhým „omikrofovaným“ byl elegantní mladík. Třetím, který přišel na poslední chvíli, byl obézní muž sedící po mé levé ruce. Prezidentku Sisyfosu spolu s režisérkou ČT upravila maskérka. Nedlouho potom se postavili ke stolkům zbylí hlavní protagonisté.

Moderátorka pořadu se na tři osoby za pultíkem převelice dobře připravila. Všichni tři se vymezili proti novému zákonu, který má buď zavést jejich registraci, nebo kontrolovat jejich způsob léčení. A to proto, aby bylo doloženo, zda svým konáním nezpůsobili pacientovi újmu na zdraví, za níž by následně nesli finanční odpovědnost. Což je dobře. Ještě by bylo dobré, aby dodali popis své práce. Dala by se tím vyloučit většina šarlatánů, kterých je asi 90%.

Nejdříve oslovila neléčitele Jana Matyáše. Jak jsem z jeho činnosti pochopil, nebyl diagnostikem, ale pouze distributorem placebálních homeopatik. Nebyl problém si s ním slovně pohrát. To stejné platilo i pro dalšího – jasnozřivého léčitele, biotronika a diagnostika (jak o sobě píše na netu) Petra Davídka. Tvrdil, že vidí auru, ale podle toho, co o ní povídal, ani pořádně nevěděl, co to aura vlastně je. Že to je energetický obal lidského těla, který vytváří energie, která jím v určité struktuře prostupuje. Ani to, že byla, na začátku minulého století, vyfotografována Karlem Sezemským. Manželi Kirliánovými, které zmínil, to bylo až o tři desetiletí později. Snad ani nevěděl, že už je dnes možné ji barevně nafotografovat (i 3D). Jenom stále hovořil o tom, že vidí jizvy. Ale jizvy nejsou aurou. Opakovaně byla do diskuze zapojena paní prezidentka, která potvrdila mou diagnózu. Aura je panu Davídkovi cizí. Chtěl jsem v tomto smyslu pohovořit. Leč pro paní Jílkovou jsem se stal poprvé neviditelným.

Korunu všemu dalo Davídkovo pyramidální vědění založené pouze na práci „lepenkového“ Ing. Karla Drbala, kterému jeho pyramidka ostřila žiletky. Pan Davídek dokonce někde postavil i pyramidu. Bude to asi něco podobného jako v Rovečném na Vysočině. Tam jsou na zahradě u rodinného domku postaveny dvě pyramidy, které neléčí, ale právě naopak. A to proto, že jsou postaveny na energeticky nevydatném místě. Protože energetický potenciál místa pan Davídek nedokáže zjistit, tak se ani nedozví, zda pyramida lidskému zdraví prospívá nebo škodí. Má dokonce tu drzost prodávat nefunkční jakoby pyramidy (čtyři kovové úhelníky), pod které je možné dát židli. Orientuje je podle světových stran. Omikrofovaný mladík (údajně hypnotik), jeden z několika těch, kteří směli hovořit, poznamenal, že mu tato pyramida nejenom neostřila žiletky, ale že mu pod ní začalo hnít maso.

Zoufale, a pro kamery nenápadně, jsem se hlásil, abych vysvětlil, že pyramidální analfabet nemá pravdu. Leč pro paní Jílkovou jsem byl opět neviditelný. Účel a fyzikální podstatu pyramid jsem, jako první na světě (v roce 2006), popsal v knize Magická prasíla, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jde totiž o využívání vesmírné energie prostupující v několikametrové síti zemským povrchem. Nebudu se o energii-prasíle, známé pod různým pojmenováním na celém světě (Slované jí říkali ži), dlouze rozepisovat. Staré až prastaré kultury stavěly jak menhirové tak pyramido-obeliskové, v různých časových obdobích, po celém obývaném světě. A nebyly zeměpisně orientovány, ale postaveny podle průběhu vyhodnocené sítě energetických linií pod nimi. Ty většinou se zeměpisnou orientací nekorespondovaly.

Poslední byla představena paní Renata Jiříková, která se oprávněně vymezovala proti tomu, že by byla léčitelkou. Nikam se nezařazuje a způsob jejího konání jsem, ani po diskuzní prověrce moderátorky, nepochopil. Snad, že zastupuje psychologa, který na rozdíl od světově proslulého zakladatele skutečné psychologie Břetislava Kafky, stejně jako paní Jiříková, nemá o duši ani páru (psyché – duše).

Ministr zdravotnictví se představil jako rozumně uvažující pragmatik. Spolu s jeho náměstkem prof. MUDr Romanem Prymulou uvádí do „provozu“ tolik potřebný zákon, který hodně dlouho čekal na jeho vytvoření. Tady se přimlouvám pro jeho zpřísnění. Každý léčitel by měl dodat popis své práce. Dala by se tím vyloučit řada podvodníků a šarlatánů. Opakovaně hovořila, druhá stojící, onkologická docentka ostře se vymezující proti léčitelům. Jedním dechem dodala, že se ozařováním daří léčit stále více klinických pacientů, ale ke druhému už se nedostala. A to, že nemocných s rakovinou stále přibývá.

Už před několika lety jsem popsal známý fakt, že rakovina vzniká v překyseleném lidském organismu. Těžko posoudit zda mnou jmenovaní znali práci MUDr O. H. Warburga (1883-1970), který v roce 1931 dostal Nobelovu cenu za medicínu. Objevil totiž základní příčinu vzniku rakoviny; tou je překyselení organismu. Něco by o tom ale dozajista měla vědět „onkologická“ docentka. Předmět přece vyučuje na LFUK. Leč zřejmě kvůli zájmovým lékařským a farmaceutickým spolčením, prosazující svůj společný zájem, na tuto „zanedbatelnou drobnost“ pozapomněla. Na celé planetě tak přicházejí každoročně brutální onkologickou léčbou o život zbytečně statisíce jedinců nemocných rakovinou. Na tuto skutečnost poukazuje celá řada léčitelů. Jedním z nich je i nedávno zesnulý źák J. Zezulky Josef Voříšek, o jehož indikační přístroj nikdo kompetentní neměl zájem.

Dalším velmi důležitým faktorem zdraví je energeticky dostatečné místo. Což bylo známé už od pravěku; dokonce až po novověk. V Indii a Číně na výběr místa pro stavby vznikly dvě nauky. Čínská se jmenuje feng šuej. Její podstata je u nás už zapomenuta. Dokonce i J. V. Stalin o energii místa něco věděl. Jeho pyramidální domy jsou toho dokladem dodnes. Na stavby s nedostatečným energetickým místem v souvislosti se vznikem rakoviny, kromě řady dalších, před lety poukázala studie olomouckého onkologa Ondrýška a Ing. E. Andrese. Já o tom píši ve všech mých knihách. Mám uveřejněný článek na internetu. Jenže není zájem státních sdělovacích prostředků o tom veřejnost informovat. Sečteno a podtrženo. Kyselost organismu způsobuje kyselá strava a pobyt na energeticky nedostatečném místě, které tělo oslabuje. Na indikaci kyselosti lidského těla postačí lakmusový papírek.

Trochu jsem se „vzdálil“ od pořadu moderátorky Jílkové. Třetí stojící za pultíkem byla režisérka jednoho pořadu popisující spolčení lékařů s údajnými léčiteli. Ta tam stála pouze do počtu. Protože tuto činnost důkladně popsala jedna z mála privilegovaných, která na nekalé praktiky poukázala, a proto dostala slovo. Tomuto „lékařsko-léčitelskému“ spolčení nešlo o léčení, ale o peníze, jak potvrdila další z předem vybraných diskutujících.

Usoudil jsem, že nedostanu slovo ani v posledních deseti minutách, kdy se měli ke slovu dostat všichni ostatní. Byl jsem v podstatě užitečný idiot, který zaplnil jedno místo. Proto jsem z pořadu odešel. Prázdné místo ale kamera ukázala až před zakončením tendenčního pořadu, který, jak dále popíši, nadělal víc škody než užitku.

Proto budu zbytek pořadu stručně komentovat z archivu ČT: Jak jsem předpokládal, tak bych se v tom zinscenovaném pořadu skutečně ke slovu nedostal. Což mi potvrdilo to, že neměl možnost se vyjádřit ani několikačlenný klan komory SANÁTOR (což je svaz profesní skupiny biotroniků zaštiťující se jménem významného českého léčitele Josefa Zezulky, 1912-1992) sedící za mnou, který ještě před pořadem nabízel knihu Alternativní medicína ve světě. O více jak 400 stránkovou knihu ale nebyl mezi přítomnými zájem. Což vypovídá o mnohém. Převážná většina evropských států má výzkumná centra komplementární a alternativní mediciny (CAM). Francie má jedno, oproti tomu Německo jich má 48.

Už před vlastním pořadem byl vybrán k promluvě můj bývalý soused, který uvedl, že chodil 8 měsíců po mnoha lékařských vyšetřeních. A kde nic tu nic. Na sklivci se totiž v oku objevily neznámé útvary. Nemocného zachránil během půl roku až autopatický homeopatický přípravek. Na něj ale byla připravena přítomná onkologická docentka, která tvrdila, že tato léčba nebyla prokazatelně doložena. Zároveň uvedla, že jejich metody léčení jsou založeny na důkazech. Ze 700 případů prý rakovinu vyléčilo 7% léčitelů. K tomuto hysterickému protiléčitelskému tažení se ještě připojila prezidentka skeptického spolčení Sisyfos. Kdyby o skutečných léčitelích skutečně něco věděla, pak by musela mít povědomí o tom, že jednoho z léčitelů (Jana Mikuláška) důkladně prověřilo gestapo a druhého Milana Touška StB a KGB. Jeho kniha Lékaři o léčiteli popisuje řadu vybraných příkladů klasickou medicínou nevyléčitelných. Což potvrzují příslušní lékaři, s nimiž spolupracoval.

Pokud by se nějakému léčiteli podařilo něco vyléčit, tak přítomná televizní režisérka tvrdila, že o tom udělá pořad. S ní jsem ale před pořadem hovořil. Nevím proč (o onkologické docentce jsem nevěděl), ale uvedl jsem jí dva základní důvody vzniku rakoviny: častý pobyt na energeticky nevydatném místě odebírajícím člověku energii a překyselení lidského organismu. Což bývá někdy propojeno. I když věděla, kdo jsem, tak o tuto informaci nejevila zájem. Hrůza a děs. Dalším vyvoleným, který směl promluvit, byl homeopat zastávající se léčitele léčícího 40 let přikládáním rukou. Pro ty, kteří o tomto způsobu léčení něco vědí, tak to jsou energetičtí léčitelé. Jejich způsob léčení je neinvazivní a netoxický. Zároveň připomněl, že zákon vytvářejí lidé, kteří o léčitelování vůbec nic nevědí. Zákon má vůči léčitelům vytvářet pouze sankce a restrikce. Závěrečné slovo dostal ministr zdravotnictví, který opakovaně připomněl, že zákon má chránit nemocné občany.

P. S.: Na Novinkách.cz. se v prvních dnech tohoto roku objevil článek o moderátorce M. Jílkové. Byl o tom, jak zvládá svůj rozvod s mediálním poradcem M. Voráčkem. Diskutující, i když nevěděli, že od něho dostala vilu za 150 milionů, se ale věnovali pouze jejímu pořadu Máte slovo. Vesměs se shodli na tom, že v některých případech pořad nezvládá, když těm, kteří nemluví podle předem připravovaného scénáře, bere slovo, nebo je dokonce okřikuje. Pořad považuje valná část diskutujících při nejmenším za tendenční. Já bych řekl, podle mé nedávno prožité zkušenosti, že je každý její pořad povětšinou ohlupující, škodící a až brutálně tendenční. Protože je předem cenzurovaný. Na to abych takový pořad uváděl, nedej Bože, bych musel mít přinejmenším hroší kůži.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, leden 2019
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

127 komentářů

 1. Pane Miška,
  se zájmem jsem si přečetl Vaše fňukání nad málo uznanými léčiteli. Dovolte mi k tomu pár poznámek:

  1/ Nevím proč léčitelé chtějí soupeřit s lékaři právě při léčbě rakoviny. Rakovina je zlá a zákeřná nemoc a pokoušet se jí léčit pomocí léčitelství je náročný úkol. Proč si nevyberou jinou nemoc – třeba alergii?

  2/ Tvrdit, že rakovina vzniká pouze překyselením organismu je odvážné. To máte všechny doktory za idioty? To si myslíte, že kdyby to bylo takto jednoduché, že se toho nikdo nechytil a nepředvedl by svou 100% úspěšnou léčbu rakoviny?

  3/ Léčitelé umí akorát fňukat nad tím, jak jsou neuznaní. Proč si tedy někdo z léčitelů nepořídí indikační přístroj zmíněný ve Vašem článku a nevyléčí ty davy nemocných. U jeho ordinace bude stát fronta a všechna protonová a onkologická centra zkrachují a budou muset zavřít.

  4/ Kolik mají léčitelé publikací o úspěšném léčení rakoviny? Ať předvedou vzorek 1000 pacientů s tím, že jich 980 uzdravili a jistě nebudou ostatním pro smích.

  5/ Tento čtvrtek byl v TV film „Domácí péče“. Hlavní hrdinka měla také rakovinu a léčitelka se ji snažila vyléčit pitím moči – urinoterapií. No nepodařilo se. Asi takový je obraz léčitelů na veřejnosti.

  6/ Jak již jsem uvedl, umí léčitelé jenom fňukat nad tím, jak je nikdo neuznává. „Po ovoci poznáte je!“ Kdyby měli léčitelé ovoce, tak by je všichni uznat museli.

  1. Lojzo, je to jako s tou prasílou. Kdyby ji kdekdo mohl najít, změřit a využít, tak jsou hlasatelé prasíly zbyteční.
   J.J.J. Miška píše všude o prasíle, třeba časopis Šifra 5/2018.
   Píše : „A to, co pozorně četli bibli ví, že vědí, že Eva nebyla Adamovou první ženou. Tou byl dříva zpuzená bohyně Lilith.“
   Komentář : Je to lehká manipulace s pravdou i o mýtech. Jak pak věřit autorovi cokoliv?
   V bibli žádná Lilith není, je to bohyně z Mesopotami a snad i židovská.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilith.
   V témže článku řeší J.J.J.M. asi 6 stromů v řadě před Kavčími horami v Praze, podle fotky na betonové placaté plošině, a dva jsou ve špatném stavu- jasná vzařovací čára prasíly…).
   Z okna koukám na místo na roku ulice, kde vysadili babyky, které v betonovém korytu s množstvím kabelů atd. všude rostou dobře. Ale jeden kousek vedle line ulice uschnul, vysadili nový a uschl zase. Člověk by řekl, že ho vysadili jen do jámy a nezalévali. Ale ona prasíla.

  2. Zkuste se zeptat v Kruhu přátel Bruna Groeninga. Tam si určitě vedou evidenci vyléčených, včetně lékařských komentářů. Osobně se pravidelně setkávám s jedním pánem, který byl léčen chemoterapií a mnoha-četným ozařováním. Když šel po té, co byl nějakou dobu v „Kruhu“, na kontrolu k lékařům, tak lékař po vyšetřeních konstatoval, že se stal zázrak.
   Osobně znám člověka, který měl několik dnů před operací cyst (játra, ledviny, či co ještě) a po konečném předoperačním vyšetření nebylo po cystách ani vidu, ani slechu. Nemohl to pochopit a ptal se člověka, který zasahoval, kde má ty cysty, co se děje. Dostalo se mu odpovědi: „Máš je, nebo ne? Tak buď rád, že je nemáš a máš to doktory doloženo.“
   Byla jsem rovněž svědkem léčení „operací rukama“.

   Znala jsem pár lidí, kteří by byli rádi léčiteli (třeba i jen sami sebe), jenže jejich nezadržené černé myšlenky u jednoho člověka, strach, či co, u druhého, mne málem udusily. Takže velmi, velmi opatrně v takových případech.
   Osobně bych si s veškerým svým bytím netroufala někomu, kdo přijde pro pomoc, říkat, že nesmí jít za lékařem, nesmí brát léky,…protože pokud je člověku skutečně dán dar léčení, zvládne léčení i tak. Ale někdy nemůže a nesmí překročit „bludný kruh“ a některému člověku pomáhat, i kdyby stokrát chtěl..

  3. Matko, nemám lékařské vzdělání. Cítím se zdráv- to je že chátrání těla a mysli je ve stabulizovaném stavu.
   Dostal jsem se k léčiteli, původně jsem tam byl jako řidič, vezli jsme tam dost zoufalou známou mé ženy. Měl jsem bolesti nohou po pozdní léčbě boreliózy antibiotiky, tak jsem nakonec taky šel. Vedle mě na nemocniční posteli současně ležely dvě ženy, jedna mladá, která toužila po těhotenství a druhá stará s bolestmi všeho. U mladé ženy našel bleskově několik závažných nemocí počínaje trávicí soustavou a některé hned odstranil, jiné že přístě. Točil s nějakou virgulí, pouštěl hudbu jak na hybnotizování hadů a mumlal u toho snad latinsky asi půl hodiny. Se mnou se nedělo nic, když jsem o čerstvě nalezené nemoci nejevil zájem. Když jsem se ho na konci po asi hodině zeptal, co ta borelióza, tak řekl : Máš to pryč.
   Na toho samého léčitele se obrátila matka asi 17 letého syna, který utrpěl vážný úraz hlavy a měl hematon v mozku lékařky zjištěn. Zvažována operace. Léčil ho ten léčitel na dálku. Druhý den lékař ten hematon nemohl najít, asi za týden byl propuštěn, nyní řadu let zdráv a staví dům.
   Takže u jednoho a toho samého – strašení nemocí a její částečné rychlé odstranění. Takže podle mě podvod. Ale i zázračné uzdravení na dálku. Nebo že by – příroda uzdravuje?
   J.J.J.M. píše :“Dokonce i J. V. Stalin o energii místa něco věděl. Jeho pyramidální domy jsou toho dokladem dodnes“.
   Domy jsou vpodstatě cihlové, takže hlavní důvod pyramidálního tvaru u těchto vysokých staveb typu Lomonosovova univerzita je určitě stabilita. Má pan Miška zjištěno, že stalinské stavby na rušných místech jsou právě na místech vyzařování prasíly, vlnění s kladnými účinky ?
   Na jiných místech píše ( časopis Šifra 5/2018) pozitivních účincích na místech vyzařování energie prasíly (vlnění). Místa vnoření energie ( vlnění) mají být něco geopatogenní zóny. Chápal bych, že se ze země může něco vynořovat, třeba radon, a škodit. Mám potíž chápáním vlnění, které se šíří prostorem ( přesněnji vzduchem nebo po povrchu, protože vnořovat se dá jen ze shora). Šíření vlnění je dáno Huygensovým principem, takže všemi směry. Člověk se může dostat do zóny, kde probíhá nějaká interference, rezonance vlnění, vznikat může stojaté vlnění a snad i rázy. Ale pořád se nic nevnořuje, naopak by se odtud šířila rázová vlna apod.
   Chápu, že krásné stavby, kostely a skalní útvary silně působí na psychiku a ta na zdraví.
   Dobře na chlapa působí i pohled na mladou, hezkou a vlídnou maminku a její děti. Jílková v televizi na mě působí taky špatně, je ukřičená a často nezládá ani sebe. Dobře usmažený řízek taky působí na člověka kladně. Dětem,jak jsou při zemi, často působí radost hodní psi.

  4. Z mé zkušenosti osobní, zkušeností blízkých a zdrojů, které mi nedávají důvod o nich pochybovat jsem si udělal závěr, že jsou léčitelé kteří opravdu mají výsledky a pak je mnoho podvodníků, kteří těží z nedokonalých schopností medicíny opravdu vyléčit a zoufalosti pacientů, kteří se pohlížejí po alternativních možnostech. Kde je poptávka prostě vzniká nabídka.
   Pan ministr v té debatě vystupoval rozumě, a paní Jílková jela ve své zajeté koleji. Při počátcích tohoto pořadu jsem ho se zájmem sledoval, jako žena zapadala do mého vkusu, a i jako moderátorka se mi nezdála mimo. Nyní to je jinak a proto tento pořad již nesleduji, i když díl o léčitelích jsem zrovna viděl.

   Nyní z jiného soudku. Pardál nám svým opravdu velkým počtem chyb a překlepů ve svých příspěvcích dokazuje, že nemáme svobodnou vůli. Jeho tělo jede podle programu (dělat tyto chyby) a takto inteligentnímu člověku program brání se tomuto vyvarovat. A přitom by to šlo jednoduše, stačí si dát text do Wordu, a hned to je do očí bijící – červeně podtrhané. Můj program obsahoval poukázání na tyto chyby, a i příklad, jak si pomoci, a je to provázané z programem Pardala. Jestli jeho program obsahuje ignoraci k této věci, nebo zavedení použití Wordu pro psaní příspěvků se uvidí na dalších příspěvcích.
   Píšu to jako příklad jak jsme nastaveni, jak pracují programy v DNA, není v tom výsměch Pardalovi. Milénium dělá občas hrubky, pravopis, Čeština, i cizí jazyky není jeho silná stránka, program je holt program, každý máme nějaký.
   Kdo má v programu nastavené, že ani na tomto příkladu nemá dojít byť k nalomení jeho zaběhlých představ, ten se tomu vysměje, nebo jen napíše svůj nesouhlas. Mé nastavení těla mi k takovým reakcím nevelí nějakou nevoli, takže v klidu přijmu cokoli kdo napíše.
   Milenium na tom není jako byl Ježíš, který odečítal z DNA děj(Petr, Jidáš, ukřižování) takže nevím co je v programu dál, jestli pokračování v přinášení informací, nebo zastavení.

  5. Milenie, díky, že jste jako pro mě objevil Word, který používám od počátku 90. let od Word 2.O. Nestojí mi za to všechno kopírovat do Wordu, zdejší diskuze není celý můj svět. A právě napsaný text už mě málo zajímá.
   Jistě, že vím, že má WORD kontrolu Pravopisu, což má nakonec s e-mail Seznamu. Na notebooku dělám víc překlepů, což souvisí s jiným posazením na židli. Pořídil jsem si podprdelník (slušně se to jmenuje balanční podložka), která nutí sedět víc rovně a vrtět se v bedrech. Píšu z větší výšky, čili jak vidíte vcelku bez chyb. Podložka se používá při bolestech zad. Takže jsem se stal léčitelem sám sobě a funguje to.
   Vy mé překlepy řešíte jako vlastnost mé DNA. Já myslím, že se podložkou pod zadek se moje DNA nezměnila.

  6. ad. Pardal 6.1.2019 (23:51)
   Ani Já nemám, Pardale, lékařské vzdělání a vzhledem k věku je stav mého těla i mysli takový, jaký je.
   Ovšem, jak mi řekla včera „má“ bylinkářka: „Jste ještě mladá.“ Na což jsem nemohla odpovědět, protože jí je 85 let a stará se o manžela, domácnost, kozy, slepice, kočky, pole,… jejda, dala mi kozí sýr a ten Vám ti je, no jako mandle. A já su o trošičku mladší.
   Ona nejen že sbírá bylinky, ale snaží se i léčit (mimo jiné způsoby akupresurou, takže mi ukázala bod, který ovlivňuje i páteř a od toho odvíjející se další bolesti,…). A občas, když mne požádá, přijedu, když potřebuje pomoci s léčením svého syna, zase mým způsobem.

   Jenže jde i o to, jak dlouho si ten který pacient udrží to, co dostal k podpoře, či nastartování ozdravného procesu svého těla a jestli přestane poškozovat své tělo i s jeho „obaly“.
   A tak pokud se stane, že za mnou někdo přijde v předklonu s tím, že slyšel, že bych mu mohla pomoci,… a odchází nikoliv v předklonu ale tanečním krokem, důrazně mu „nařizuji“, že musí jít k doktorům na řádné vyšetření páteře, že toto byla jen první pomoc. Protože vím, že při první příležitosti půjde na pivo a je po výsledku léčení.
   Totéž i dalším, protože řádná lékařská vyšetření jsou v dnešní době pro stanoveni diagnózy a léčení velmi dobrá.
   Pokud tedy lékař a léčitel pouze neléčí, za což jsou placeni. Ale důležité je, jestli naopak nepoškodí nemocného (což lze mnohými léky velmi snadno) a jestli v konečné fázi i vyléčí.
   A jestli vyléčí, je mi jedno, jestli u toho točí virgulí, zaříkává (vzpomněla jsem si na Žítkovské bohyně), nebo použije placebo, chemo, ozařování,…
   Co se týká podvodného léčení – těžko rozeznat podvodníka. Ani té mé bylinkářce se vše nepodaří. Ale s tím již počítám, setkávání s ní beru spíše jako jakýsi oboustranný odpočinek, načerpání síly, nových znalostí,…

   pyramidy – opatrně, protože pokud člověk jde do pyramidy s negativními myšlenkami, mohou se tam umocnit a člověku je hůře,…

   Co se týká různých vlnění, vyzařování energií – s tím problém nemám, protože nejsem fyzik a tak si tu nemožnost šíření různého a různě tak neberu :-) Neznalost mi je v tomto snad k dobru? Nevím, když nerozeznám, které záření by lidi mohlo poškodit :-)

   Kladné působení krásy, mládí, vlídnosti, řízku ,… paráda. Jen tak dál. Krása rozjasňuje :-)

  7. Vážený pane. Vy máte dva problémy. Pletete si konstatování s fňukáním a než dočtete článek, tak si už nepamatujete co v něm bylo.
   Mějte se JJJ M

 2. Očekával snad někdo objektivitu od ČT? Svatá porstoto! A od těch dvou komentátorů výše?

 3. K článku – že Vám nedala paní Jílková slovo?
  No, nevím, mám-li to vulgárně napsat….
  Snad bylo dobře, že Vám slovo nedala, protože by se mohlo stát (nejsem si plně jista, ale napíši to), že byste házel perly …… a dostalo by se Vám jen a jen nepochopení, výsměchu. Jde o to, na jaké úrovni vědomí kdo pracuje. A paní Jílková (již dlouho jsem ji neviděla) skutečně příliš řve. Kdyby šeptala, zřejmě by pozornost okolí neměla?

 4. Vezmu veškeré negativní příspěvky šmahem. Jsou od lidí, kteří svou hloupost dávají okatě najevo. Schovávají se pod nic neříkající přezdívku a píší bludy. I když je možné se vzdělávat o energii vytvářející Vesmír a nacházející se proto také ve všem co se na naší planetě nachází. Proto je pochopitelně také součástí vašeho těla. To už věděl brněnský šaman před 26 OOO lety.
  Netřeba koupit mých šest knih o energii-prasíle s 1300 stranami A 700 barevnými fotografiemi.Prasíla je energie fyzikální podstaty (dokonce má svoje jednotky), která je už dnes měřitelná nejenom citlivci, ale také přístroji. Můžete si o ně napsat do USA.
  Mějte se a smějte se. JJJ M.

  1. Nevím, jestli jsem se vyjádřila srozumitelně, tak ještě trochu jinak – z toho pořadu bych rovněž odešla, spíše bych tam vůbec nešla. Je zbytečné plýtvat perlami (tedy jestli i já vůbec nějaké v sobě mám).
   K pyramidám – pokud s nimi člověk umí zacházet, v pořádku. Pokud ne, poškodí sám sebe.
   Nic neříkající přezdívky – osobně nepotřebuji znát jména těch, kdo zde píší.
   A má přezdívka?
   – Zavolejte na mne na ulici nickem a budu reagovat stejně, jako na své jméno občanské.
   – Nevím přesně, ale myslím, že admin mé jméno zná, jestli se mu zobrazují mé emailové adresy. alespoň u jiných webů tomu tak bylo. Protože i přes můj odpor kdysi kdosi mé občanské jméno i e-mailovou adresu zveřejnil. Nepřeji si zveřejňovat své jméno a dobrý admin to ctí. Ostatně platí GDPR a já se před zveřejněním nebráním bezdůvodně. Ale nemíním o těch dalších důvodech psát.
   – hloupost versus přemoudřelost – otázka vkusu.
   – prasíla – zdroj i bez čtení Vašich knih. Blikající zdroj zajisté znáte, případně
   „cestu“ zdrojem zpět … Nikoliv do USA, jinak bez toho… eh, marné volání…

  2. Žádná prasíla neexistuje a JJJM s knihami a fotkami nebude mít co žr..

  3. Pane J.J.J.M., jsem jeden z těch hloupých. Nepotřebuji přístroj z USA, stačí, když jako zdejší guru prasíly uvedete, v jakých jednotkách se měří a jaké jsou Vámi zjištěné rozdíly mezi místy vyzařování prasíly a vnořování prasíly, která má fyzikální podstatu.
   Už jsem jednou se snažil z Vás vymámit, jaká ta fyzikální podstat je a nic. Když je fyzikální, tak ji musí fyzika znát.
   Houstone, máte problém.
   Hlavně v tom lokálním vnořování vidím problém, když se prasíla , jak píšete, má šířit vesmírem. Což zatím může kosmické záření (částice), elektromagnetické záření ( tedy i světlo) a gravitační vlny.
   Mobilizujte tu prásílu a dejte nějakou odpověď.
   Díky

  4. Je třeba si objasnit teorii velkého sjednocení. To, o čem píše pan Miška je projevem věčné reflexe z extrémně vysokých energií / po velkém třesku /, která se projevuje ve všech úrovních stvoření. Nemůže nikdy být mimo stvoření.
   Jak to dokázat? Vědě nezbude než na to věřit. Nebo nevěřit. Tak či tak, SÍLA tu byla, je a bude až do velkého křachu. /její pojmenování není důležité/

 5. To je můj poslední příspěvek do této debaty. Dvacet let píši knihu Architektura prasíly. Kde je popsáno jak vnímající člověk energii-prasílu vnímal. V Česku překvapivě ještě v secesi, což je 3x potvrzeno v Obecním domě. Postavil jsem energetickou léčebnu v Markvarticích u Sobotky ve spolupráci s majiteli místní zahradnické firmy. Tam se jezdí léčit nejenom z Čech a Moravy, ale též z Polska a Slovenska.Proto jsem postavil dva funkční menhiry také ve východním Slovensku.
  Energie byla známa a různě pojmenovávána na celém světě. Prasílou ji přede mnou nazval pan Karel Sezemský. Což jsem se dozvěděl poměrně nedávno. Slované jí říkali ži. Je ostudné, že žijeme v zemi, kde je v Evropě, historicky na počet obyvatel, největší počet fenomenálních citlivců-léčitelů. K tomuto bahnu nepoznání vydatně přispívá ČT. Je to zločin, který (opět v Evropě) nemá obdoby.
  Jestliže jsem napsal, že na měření prasíly (čínsky čchi či či-psáno chi) jsou přístroje tak je to energie fyzikální. A kdybyste o těchto věcech opravdu něco věděli, pak bych sem nemusel psát jaká že to je energie vířivá elektromagnetické podstaty. Starší jednotkou je Tesla a novější mikrofarad. Jenže o tom jsem vám pane Pardále už něco napsal. Čekal jsem, že na to přijdete sám. Leč jak vidíte, tak mýliti je lidské. Takže se s vámi vážení pisálkové pro tentokrát loučím. Bude mi 80, s energií (protože ji nadstandartně vnímám) krajiny rostlin, zvířat a lidí pracuji bezmála 34 let, a stále se učím. A kupodivu stále přicházím na něco nového. Docela nedávno to bylo v Nové Pace. Jan Johann Jaroslav Miška

  1. ad.: Starší jednotkou je Tesla a novější mikrofarad.

   Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T = kg·s−2·A−1. Jednotka tesla je definována následovně: Homogenní magnetické pole má magnetickou indukci 1 T, působí-li na přímý vodič s aktivní délkou 1 m kolmý k indukčním čárám a protékaný stálým proudem 1 A silou 1 N. Vztah k jiným jednotkám soustavy SI: T = Wb·m−2 = N·A−1·m−1 = kg·s−1·C−1.
   Jednotka je pojmenována po významném elektrotechnikovi a vynálezci Nikolovi Teslovi.

   Farad (symbol F) je jednotka elektrické kapacity v soustavě SI. Její název je odvozen od jména Michaela Faradaye.

  2. Můžete prosím uvést nějaký kontakt na energetickou léčebnu v Markvarticích ?
   Děkuji

  3. Lojzo, pan Miška píše : „Starší jednotkou je Tesla a novější mikrofarad.“
   Nesmysl, jak i Vy píšete. Tesla [T] je jednotka magmatické indukce, jiná jednotka henry [H], je jednotkou intenzity magnetického pole. Mapy hodnot magnetického pole jsou zpracovány a mění se historicky časem dost. A nic moc se neděje.
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Earth_Magnetic_Field_Declination_from_1590_to_1990.gif

   Farad [F] je jednotkou kapacity vodiče. Kapacita
   C [F] = Q [C]/U [V].
   Na vodiči tedy je napětí a náboj. Což obojí bude u menhiru problém. Elektrická kapacita vyjadřuje schopnost vodiče uchovat elektrický náboj. Kapacita C kondenzátoru závisí na ploše S jeho desek, vzájemné vzdálenosti l (malé L) desek mezi sebou a permitivitě ε dielektrika mezi deskami. Porcelán, slída nebo sklo má relativní permitivitu mezi 5-10 a v těchto mezích bude i permitivita hornin, čili nic zvláštního a mezi kameny včetně těch menhirů budou malé rozdíly dané materiálem Voda má permitivitu rel. = 81, takže když budu stát vedle řádného menhiru, a nebo vedle člověka, vyjde to na stejno.
   Kapacita kondenzátoru je nepřímo úměrná vzdálenosti mezi deskami,
   odpovídá rel.permitivita ε(r) *(plocha / vzdálenost) =ε(r)* (S/d)
   Buďme tolerantní, veličiny z oblasti elektřiny a magnetismu to jsou, jsou měřitelné a lze je vyjádřit rovnicemi. Jak to souvisí s prasílou, to nevím a zjevně ani pan Miška.
   Žádal jsem o jednoduché vyjádření, jaké měřitelné hodnoty ve fyzikálních (třeba v těch jeho jednotkách tesla nebo mikrofarad) mají menhiry a kladně působící místa ve srovnání s místy údajného vnoření prasíly ( záporně působící místa). A podle očekávání nic. Opět nic. Takže naměřeno nemá nic. Nesnižuji obrovskou práci s 1700 stránkami o prasíle. Ale není to pro člověka, který nevěří všemu.
   Dříve pan Miška po domlouvání, že síla je vektorová veličina, napsal že prasíla není síla, ale elektromagnetická energie. To si samozřejmě pamatuji. Vířivou elektromagnetickou energii neznám.
   Elektromagnetické pole má pravotočivý vektor elektrického pole a pravotočivý vektor magnetického pole, oba vektory jsou kolmé k sobě a k vektoru rychlosti.
   https://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0133/013319o4.jpg
   Pokud tomu pan Miška říká prasíla nebo vířivá elektromagnetická energie, je to jeho věc. Matematickou teorii a definici elektromagnetického pole podal J.C.Maxwell asi roku 1864, takže už je to chvilku známo.

 6. Ale no tož tak, dejme tomu, že jste citlivec a léčitel. Navíc Vás zajímá a studujete o jaký druh energie se jedná. No proč ne. Když je to pro Vás důležité.
  Jiní citlivci se tím zabývat nepotřebují. Cítí to jinak. Že jsou kvůli tomu hloupými? Ale no tož tak, proč to pohrdání? Třeba jen nemají potřebu zde psát vše o svých osobních vědomostech, prožitcích, setkávání s energií a je jedno, jestli se jedná o čchu, ki, arolo, nebo „jinou odrůdu“ energie Zdroje.Každý si tomu dá název, jaký se mu hodí.
  Že Vám bude 80? No a co? Jak by nejspíš řekla „má“ léčitelka, to není žádný věk.
  Nová Paka – není tam nějaká stálá expozice kreseb? I ony vyzařují energii a to i ve vícero různých vrstvách, podle toho, jak byly kresleny,… Další hloupej nápad ode mne, že ano…

 7. Poslední příspěvek „Matky“ je opět zcela mimo mísu. Té nepomůže nic. Měla by se raději věnovat vaření. A nemontovat se do záležitostí, které jsou nad její chápání. Odepisuji především Anonymovi. Na léčebnu není potřeba mít kontakt. Je na ní volný přístup. Nachází se v Keltských šancích kousek od Markvartic u Sobotky. Stačí si Keltské šance nalézt na turistické mapě.
  Děkuji Lojzovi za konkrétní příspěvek.

  1. No dejme tomu, že mi nepomůže nic. A Vy už vůbec ne. Pohrdáte lidmi a chcete léčit? Zvláštní.
   To opravdu nemohu pochopit. Vy nejste citlivec.

  2. Zastávka u Prasíly ?

   „Jakmile se srdce u něčeho zastaví, přestává být průchodné, nasazuje si totiž pouta. Kdyby bylo správné nehnutě sedět, Vimalakírti by se nevysmíval Šáriputrovi vysedávajícímu uprostřed lesa.

   Ó vědoucí, znovu a znovu budete potkávat lidi, kteří budou druhé učit sedět, pozorovat srdce, dohlížet na čistotu, bez hnutí, bez vznětu, v tom budou vidět cíl i zásluhu. Uvědomte si však, že se lidé neprobudí, dokud budou lpět na hotových poučkách,jejich zmatek naopak poroste. A tak se dopouštějí veliké chyby všichni, kdo takto učí Cestě.“

   ze sútry

  3. Pane Miško, matku bych nechal na pokoji, že má názor dokonce i na Vaše názory..
   Hledal jsem dle Vašeho návodu zde energetickou léčebnu, Keltské šance na turistické inetrnetové mapě ( Seznam ani Google) nejsou. O energetické léčebně autor píše na různých místech i na Gnosis9.net
   Pan Miška píše :
   http://markvartic.sweb.cz/svatyne.htm
   Popis bývalé Keltské svatyně je svědomitý, jde zjevně i vzhledově o WEB z počátku 90.let.
   Píše :“Podle zdejšího rodáka a vlastivědného badatele Františka Táborského byly valy zachovalé až do roku 1968, kdy byly značně poškozeny při scelování pozemků. Zcela rozorány byly západní a východní val a z části i severní val směrem od východu. “
   Na oficiálních stránkách Markvartic u Sobotky není o léčebně nic.
   Také WEB zahradnictví Planta naturalis Markvartice 111 o léčebně nic nepraví.
   http://plantanaturalis.com/o-firme-planta-naturalis/
   https://mapy.cz/turisticka?x=15.2051868&y=50.4136853&z=15&source=muni&id=2402&q=Markvartice%20u%20Sobotky%20
   Jsou tam Žižkovy valy a asi 300 m odtud pole s rovnoběřnými kolejemi od traktoru – místo nazvané U Šancí.
   Lze si zapnout letecký snímek z roku 2015, na místě U Šancí není nic, stejně jako na mapě 3D.
   https://mapy.cz/turisticka?x=15.2036163&y=50.4154243&z=16&m3d=1&height=993&yaw=0&pitch=-70&source=muni&id=2402&q=Markvartice%20u%20Sobotky%20
   Letecký snímek Mapy Seznam ukazuje dvě remízky se stromy, parně zbytky keltských valů. Mezi remízkami (na sever od větších stromů) je kruh, zřejmě ona energetická léčebna. Na severovýchod od ní asi 300 m je u silnice nejspíš křížek .
   https://mapy.cz/turisticka?x=15.2039722&y=50.4167740&z=18&m3d=1&height=180&yaw=0&pitch=-70&source=muni&id=2402&q=Markvartice%20u%20Sobotky%20
   https://www.google.cz/maps/search/Keltsk%C3%A9+%C5%A1ance+Markvartice/@50.4168907,15.2030606,132m/data=!3m1!1e3?hl=cs
   Letecký snímek Google je asi novější, má paprsky cestiček do louky u léčebny.
   https://www.cestyksobe.cz/magie-mista/6379
   píše J.J.J.M. :
   „To věděli jak pravěcí až středověcí stavitelé kamenných menhirových a obelisko-pyramidových stavebních systémů. Což jsem prakticky představil čtyřmi samostatnými stavbami v Keltských šancích nedaleko Markvartic u Sobotky. Energetická léčebna, na rozdíl od ostatních „pokusnických“, je napojena na nejvydatnější vyzařovaví linie vnitřního prostoru šancí. A navíc má nepřetržitou celoroční pracovní dobu. Nejlépe je se dobíjet podobně jako u stromů, ráno, nebo večer v období kolem úplňku ještě v mladší době kamenné“
   Komentář : No dobíjení se v mladší době kamenné, tak na to každý nemá.

   https://hledani.gnosis.cz/fanaticti-uctivaci-stojicich-kamenu-menhiru-ukazka-z-knihy-bozstva-a-demoni-ochranci/
   “ současná energetická léčebna, se nachází jižně od Markvartic u Sobotky.
   Vybrané kameny byly usazeny na vybrané vyzařovací průsečíky dvou vyzařovacích linií, kde je dodnes už před stovkami let vnímavým jedincem vybraný vydatný energetický prostor ohraničený dnes už jenom dvěma zarostlými valy, jenž je pojmenovaný Keltské šance. Energeticky vydatným je dolmen spolu s menhirem jsoucím v ose brány na stejné vyzařovací linii a jediný čedičový kámen nacházející se v sousedství informační tabule. Na několik set metrů čtverečních plošně zvyšují a rozšiřují vyzařovací prostor, který je obklopuje. Zároveň energeticky navyšují hlavní podélnou linii, která je totožná s podélnou osou Keltských šancí.
   Doprovodné čtyři menhiry obklopující menhir v ose brány poukazují pouze na vzdálenost průsečíků jednotlivých linií příčně k podélné ose stavby, zatímco vstupní, stojící samostatně, ukazuje na vzdálenost dvou podélných linií stavby. Energetické linie nebývají od sebe pravidelně vzdáleny a v jejich průsečících bývají občas zlomy. Na jeden z nich poukazují dva kameny vytvářející menhirovou řadu v místě vstupní brány do Keltských šancí. Druhý kámen, nacházející se mimo prostor Keltských šancí, je usazen u silnice sousedící s Keltskými šancemi. Je také postaven na průsečíku linií, podobně jako tomu bývalo u milníků. Také on je náhodou vyzařovacím energetickým zářičem. .“
   https://hledani.gnosis.cz/prasila-energeticke-lecebny-a-oresak-kralovsky/
   popis stavby energetické léčebny a pár foto na konci článku. Poslední fotka je řada kamenů nejspíš u bývalého křížku poblíž osamělého stavení zhruba 300 m východně od energetické léčebny.
   https://hledani.gnosis.cz/prasila-energeticke-lecebny-a-oresak-kralovsky/#

   Musím řici, že hledání energetické léčebny má léčebný účinek – už ji nehledám

  4. ad. Pardal 9.1.2019 (19:12)
   „…Musím řici, že hledání energetické léčebny má léčebný účinek – už ji nehledám…“
   Pálava :-)

 8. Pane Pardále. Dejte si na GOOGLE Markvartice u Sobotky Slavnost slunce. Jak jsem v předchozím příspěvku napsal, na turistické mapě Keltské šance také najdete. Doufám, že se těch deset viditelných kamenů a jeden neviditelný nevypařili

  Pan Bradna, spolumajitel firmy Planta naturalis a spoluiniciátor stavby, mi před nedávnem poslal mejl a napsal, že do Keltských šancí lidé jezdí. Slavnost slunce ale už jeho firma nepořádá, protože se plně soustřeďuje na firemní aktivity.
  Další mnou postavené dva menhiry najdete v Humenném, když je budete hledat, tak vám ochotně poradím. Matce vyřiďte, že jiná vesmírná energie, než ta o níž píši neexistuje. Má jí také zabudovanou ve svém těle. Dokonce v každé buňce. Energetické částice se jmenují mitochondrie. Asi je příliš důvěřivá a naletěla nějakému podvodníkovi. Což dnes, kdy si může léčitelovat kdokoliv není nic neobvyklého.

  1. ad. Jan Johann Jaroslav Miška 9.1.2019 (23:18)
   Pane Miško, pročpak potřebujete prostředníka, který by mi něco vyřizoval?
   Nebudeme se přít o tom, jestli existuje jedna jediná vesmírná energie. Nejsem fyzik, abych znala různé názvy jednoho, či částí jednoho.
   Jsem-li důvěřivá a jestli jsem naletěla podvodníkovi? Chápu, že píši nesrozumitelně, či dokonce „cik-cak“. Možná proto, že nemíním psát o tom, co mne formovalo.
   P.S. A neříkám, o Vás, že jste podvodníkem.
   Protože nechápu, jak je možné, že tak lehce bez toho, aniž byste mne a další komentující osobně znal, věděl o nás více, … píšete o hlouposti, hlupácích, důvěřivosti, podvodnících. Sorry, to mi k tomu, kdo si říká citlivec, jaksi nesedí. Je to rozpor.
   Leda bychom byli vyzařovali takovou prvotní energii, kterou není možné minout….že by Vám byla nepříjemná? To není naše věc. To je záležitost Vašeho názoru.

  2. Pane Miško, skvěle díky prasíle kličkujete.
   Píšete :“Stačí si Keltské šance nalézt na turistické mapě.“
   Napřed jsem měl hledat u Markvartic Keltské šance, které na turistické mapě Seznam ani Google nejsou. Jsou tam Žižkovy valy a na zoraném poli v leteckém pohledu asi 200-300 m odtud na jihovýchod je nápis U Šancí.
   Píšete :“Dejte si na GOOGLE Markvartice u Sobotky Slavnost slunce.“
   Dal jsem si.
   Není tam nic, Google našel Marvartice na severu
   https://www.atlasceska.cz/fotogalerie/id/75607#thumb-75083
   na fotce jsou tři kameny řekněme typu dolmen, dva menhiry překryté dalším placatým kamenem.
   Což jsem už našel a uvedl dříve v odkazu
   https://hledani.gnosis.cz/prasila-energeticke-lecebny-a-oresak-kralovsky/#
   je to tam i s nakladačem
   https://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/dokoncovani-stavby-dolmenu-nahled.jpg
   Zjevně jste nepochopil, že mi jde o to, že místo informace uvádíte často mírně řečeno polotovar, čili nepřesné údaje. Myslím to s Vámi dobře, až pojedete na to pozvání do Oxfordu na přednášku, máte co zlepšovat.
   Podle očekávání jste neodpověděl na 2x zadanou otázku: jaké rozdíly mezi kladně a záporně působícími místy jste naměřil ve fyzikálních jednotkách, které jste u prasíly uvedl ( dříve tesla nyní mikrofarad !).
   Takže přiznejte, že jste nenaměřil nic a pracujete s dojmy. Říkáte tomu citlivost a je to v pořádku. Říkáte tomu elektromagnetická vířivá energie. V pořádku. Není v pořádku, že ty, kdo tomu nevěří, titulujete za hlupáky.
   S tím v Oxfordu narazíte, pokud tam dorazíte.
   Píšete :“Matce vyřiďte, že jiná vesmírná energie, než ta o níž píši neexistuje. Má jí také zabudovanou ve svém těle. Dokonce v každé buňce. Energetické částice se jmenují mitochondrie. “
   Vesmírné energie existují, počínaje termonukleární na Slunci, které energeticky žene na Zemi všechno, kromě malého vlivu radiaktivity a geotermálného tepla. Už jsem psal : vesmírem se číří elektromagnetické vlnění ( světlo), kosmické záření ( částice, hlavně protony), gravitační vlny.
   Mitochondrie nejsou energetické částice ( jak píšte), ale části buněk, v nich probíhá zejména dýchání a jsou tedy zdrojem energie, ve slangu jsou elektrárnami těla.
   Mitochondrie dosahuje obvykle rozměrů v řádu i několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i 100 000. Mitochondie není částice, skládá ze ze dvou menbrán atd.
   Takže nejen ČTV, ale i Vy balamutíte. Navíc kopete kolem sebe a navíc sprostě, což k moudrosti stáří 80 let opravdu nepasuje.

 9. Milá matko, ono je velice jednoduché dehonestovat někoho, jehož schopnosti, znalosti a práci neznáte. Čili hodnotíte negativně, jak jsem už napsal, o čem nemáte ani páru. Ta negace vychází z vás. A to máte tu drzost mě ještě negativně hodnotit.To je případ všech negativních příspěvků. Jsem jediný na světě, který práci o energii-prasíle dělá. Nejdříve se mi po vydání druhé knihy ozvali opakovaně Rusové. Třetím rokem mě zvou Angličani do Oxfordu, kde bych měl přednášet. U nás jsou moje knihy Libri prohibiti. Zpověď druida měla být v ČT v pořadu Kameny, ale bez zmínky o energetických liniích. Druhá kniha měla být zmiňována ve zrušeném pořadu pro důchodce. Opět bez energie. Ale kdyby to bylo jenom o energii. Národ je ČT dlouhodobě „debilizován“ pořady, které jsou cenzurovány a vyrábí nemyslící hlupce. Je mu vymýván mozek. Po osobní zkušenosti to je daleko horší než jsem očekával.
  Pobavil mě příspěvek Pardála. Jeho „nehledání“ Keltských šancí vypovídá o něčem. A teď k tomu hodnocení. Ano jsem citlivec. Proto skutečné léčitele dokáži ocenit. Znám sedm vynikajících. Dva z nich už zemřeli. Protože je možné, že ještě nějakého neznám tak soudím, že více jak devadesát procent dalších je nepoužitelný odpad balamutící lidi. U pana Soukupa byl pořad s pěti věštci. Jedna řekla, že v tomto roce padne Babišova vláda, protože je špatná, další dva zmínili, že se nebudou kupovat nové byty, protože jsou drahé. Další podobnou věštbu jsem už zapomněl. Skutečný věštec má být konkrétní. Třeba odpoledne 3. srpna 2019 spadne mezi Plzní a Starým Plzencem meteorit. JJJ M.

  1. JJJM jakou energii máte konkrétně na myslí je jich víc druhů? Já znám jen jednu E=mc2 je ve všem stejná. Když si vezmete propisku a do toho seženete antihmotu. Dojde k anihilaci, uvolnění energie a vyhodíte třeba celou ČR do vzduchu. Žádná jiná energie by neměla existovat. Ten vzorec platí pro celý vesmír!

  2. „Žádná jiná energie by neměla existovat.“

   – co takhle energie různá podle zdroje ?
   – co takhle energie různá podle působící síly ?

 10. Pane Miško, s dohenestací jste začal Vy, když jste psal cosi o hlupácích, důvěřivosti, a pod.
  Komentáře který jsem psala o Vašem odchodu z TV pořadu p. Jílkové nebyly míněny jako Vaše dohenestace. Naopak. Zřejně jste špatně četl.
  Naopak s hodnocením a mou (nejen mou) dohenestací jste začal Vy. Aniž byste mě osobně znal, jak jsem Vám již psala.
  Pokud tedy připustíme, že jste citlivec, toto cítím jako rozpor, či nefér vůči komentujícím i vůči Vašim schopnostem citlivce. Píšete něco o důvěřivosti, hlouposti,…versus oslovení Milá matko… to je zmatečné.
  Každou schopnost chápu jako dar. Vy jste mi dar ani laskavé slůvko nepředal.
  A pokračujete v tom nadále. Víte, od mnoha, mnoha citlivců jsem byla posuzována velmi podobně, jako byste mne dávali na onu váhu, která mne má přivést do pekla. Jenže váha je nestranná. Lidskými domněnkami ji neovlivní nikdo, kdo tam druhého dává.

  Takže ještě cik-cak o něčem, čemu vůbec, ale vůbec nerozumím:

  * projevená energie po tzv. Velkém třesku = záření? (energie z vakua ?)
  * po té se Boží jiskra ve velmi krátkých i dlouhých časových úsecích projevuje, či mění – světelná energie, tepelná energie, vibrace,…?
  * různě nabité částice
  * kvantová přeměna ?
  * Planckova konstanta, čas,… mi opravdu, ale opravdu nic neříká
  * antropický princip mi neříká už vůbec nic.

  * Nemohu znát všechny přírodní, vesmírné, ani duchovní zákony, přesto mohu mnohé cítit a respektovat svým způsobem.
  Pokud bych je nerespektovala, narazím. Velmi tvrdě.

  * Neznalost není hříchem.
  * Důvěřivost není hříchem.
  * Hloupost není hříchem.
  * Dokonce ani další projevy nejsou hříchem.
  * Nivéka = rozlišování dobrého a špatného
  * chytrost versus vychytralost
  * respekt versus pohrdání
  * chytrost versus moudrost

  * Že jste jediný, který práci o energii-prasíle dělá. No proč ne, nemám námitek.

  * Ale já si hloupě a drze dovoluji říci: „Nad vším“ prvním je láska.

  A projevy lásky jsou nekonečné
  časem, ani prostorem neomezené
  prostupují věčností
  prostupují vším
  nezávisle na čemkoliv
  s různou intenzitou, rezonancí.

  A tak i lidé přijímají různě
  různou intenzitu záření, energií.
  Pokud se odpojí od energií nízkých frekvencí,
  dostanou se k energiím frekvencí vyšších.

  Ale nadávkami, pohrdáním to nebude možné dostat se k energiím vyšším, neboť přes vytváření energií nízkých frekvencí to nelze,…
  Nízké energie v lidech vyvolaných slouží i jako krmivo lidským upírům, aby přežili.

  * Takže – nepřehrabovat se v duchovních odpadcích neporozumění, pohrdání, souzení,…
  * nepřijímat tyto nízké energie
  * protože i světlo lze zastavit a to nechci zatím u sebe připustit

  Proč Vám to píši? Zkuste to procítit. Bez pohrdání ….

 11. A ještě ad. Jan Johann Jaroslav Miška 10.1.2019 (14:20)
  * a prosím Vás, co jiného jste od ČT čekal? Vždyť to byla rovněž důvěřivost a naletěl jste…. proč vůbec sledovat TV? Je to zbytečné. Ale – byla to zkušenost.
  * Na nehledání Keltských šancí panem Pardalem jsem reagovala upozorněním na Pálavu.
  * Jak oceníte léčitele?
  * Chápu, lidé jsou různí, různě naladěni….tak, jak jste byl v ČT obalamucen Vy, tak to zkrátka je i v dalších oblastech.
  * Že se nekupují nové byty? Kupují je pouze ti, kdo dosáhnou na úvěr, nebo mají jiné, dostatečné zdroje financí, než většina obyvatel u nás.
  * skutečný věštec má být konkrétní – pak Nostradamus nebyl skutečným věštcem.
  * ani já přesně časově necítila výbuch, rozvibrování zeměkoule, její zklidňování. Nejsem věštec. Jen jsem to dlouho, velmi dlouho dopředu kreslila a nešlo přestat. Já hlupaňa, že ano….

  Takže více k tomu, co je (a bude i nadále ?) projevem duchovního odpadu, neberu.

  Vážím si plodů přírody, také pecek,
  neboť z nich mohou vyrůst nové stromy,
  se zdravými kořeny.
  Pokud si lidé pecek váží
  a umí z nich zdravé stromy vypěstovat,
  je to umění,
  navíc strom do dospělosti udržet
  aby začal plodit.

  Nebo je to jinak?
  Že by pozření jádra pecky meruňkové uškodilo?

  „Žena mechem obrůstá,
  nohy v kořeny se mění,
  tělo brzy ve strom změní se,
  z vlasů větve stromu budou.
  Pouze srdce stromu živé zůstává.

  Jednou, snad, půjde bezdomovím
  poutník okolo.
  Ve stínu stromu pro znaveného
  listím, mechem jemně ustláno.
  Sen mu sedá za víčka,..

  Spánkem, snem posílen,
  může poutník odejít.
  Však ještě poprvé, zároveň i naposledy,
  strom ten s láskou objímá.

  Na památku lístek zelený,
  jemně jako motýl,
  k jeho nohám přilétá.

  Šťasten odchází.
  Nevědomky v kůře stromu
  pár svých vlasů zanechá.

  Srdce stromu živé zůstává.
  Tik, tak…
  stále tepou jeho komůrky…“

  Však kdo si pecek neváží
  nebo i lidmi pohrdá,
  před takovým člověkem
  se může srdce stromu v bolesti
  uzavřít….

 12. Pane Matrixi. Vědci pomalu ale jistě přicházejí na to, že „Ajnštajnova“ teorie relativity je víc jak relativní. Přesněji to znamená, že to je fyzikální blud.

  1. Ale pane Miška,
   to snad ne! Měli jsme tady jednoho autora článků, který taky vždycky vysvětloval, jak se z „nehmotného nebytí“ stane hmotné bytí. Myslím, že si můžete podat ruce. (Zákon zachování energie platí v celém vesmíru bez výjimek.)
   A co se týká „Ajnštajnovy“ teorie relativity, tak to rozhodně není blud. Možná přijde někdo, kdo tuto teorii více zobecní nebo rozšíří, ale v žádném případě to není blud.
   (Podobně jako Einstein rozšířil Newtona, ale Newtonovy zákony platí dodnes.)

 13. A ještě rada:
  Pane Miška, o tom Ajnštajnovi to raději v tom Oxfordu neříkejte!

  1. Na rozdíl od vás v Oxfordu už o „ajnštajnování“ něco vědí. Nevíte o čem mé knihy jsou a jak jsou má oprávněná tvrzení doložena vědeckými komentáři a statečně radíte. Učte se a vzdělávejte se pokud na to ještě máte.
   Dám vám otázku: Co to fyzikálně jsou černé díry?

  2. Teorie relativity je počáteční část rovnice která popíše jednou tuto realitu a Boha.

   Hmota je jedno procento něčeho kmitajícího na určité vlnové délce a 99% ničeho. Veškerá hmota je „jen“ pulzující energie. Myšlenka i emoce je také energie, takže vlastně velmi jemná hmota.

   Pan Miška ve svém pokročilém věku asi nechce podstupovat cestu na druhou stranu zeměkoule, když žádostem nevyhověl. Pokud je o jeho moudra opravdu zájem může klidně zůstat sedět doma a přednášky realizovat on-line přes internet. Přes takový Skype může být v přednáškovém sále kdekoli na světě v nadživotní velikosti na velké obrazovce a může i zodpovídat případné dotazy po skončení přednášky.

  3. Pane JJJ M., teorii relativity těžko zpochybníte, určitě ne zesměšňováním typu „ajnštajnování“.
   Píšete :“Vědci pomalu ale jistě přicházejí na to, že „Ajnštajnova“ teorie relativity je víc jak relativní. Přesněji to znamená, že to je fyzikální blud…“
   Nevím komu radíte :“ Učte se a vzdělávejte se pokud na to ještě máte.“
   Asi sobě, dokládá to i následující výrok:
   „Dám vám otázku: Co to fyzikálně jsou černé díry?“
   Einsten a relativita se na objevu černých děr podílela, viz
   http://fyzika.jreichl.com/main.article/print/1153-historie-objevu-cernych-der
   Ale černé díry jsou záhadné pořád:
   http://www.osel.cz/10300-rotujici-supermasivni-cerne-diry-by-mohly-fungovat-jako-portaly.html

 14. → Teorie relativity je počáteční část rovnice která popíše jednou tuto realitu a Boha.

  Dovoluji si tiše připomenout holý fakt, že slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost.

  1. Honza 12.1.2019 (22:06)
   ….slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost….
   * a platnost vzorečků momentálně platnými písmeny, nebo číslicemi obsahující popis domnělé skutečnosti, trvá jen do té doby, než bude objevena neplatnost vzorečků a budou napsány nové vzorečky, jinými písmeny, jinými číslicemi, jiným kódem,…
   http://denikkocouramodroocka.blog.cz/

  2. Anonyme, to si nemyslím, že by vzorečky byly neplatné, pokud už jsou objevené. Matematika se nedá obelstít.

  3. ad. Matrix 13.1.2019 (19:19)
   „Anonyme, to si nemyslím, že by vzorečky byly neplatné, pokud už jsou objevené. Matematika
   se nedá obelstít.“

   Země je placatá, a přece se točí,… vývoj původní vzorečky nahradí novými…

  4. Země je placatá, a přece se točí,… vývoj původní vzorečky nahradí novými…

   Když myslíte. Třeba Pythagorovu větu že jo. S tou se nedá nic vypočítat :)

  5. ad. Matrix 14.1.2019 (17:58) :-)
   No, jako skeptik říkám: Uvidíme, uvidíme. :-) I když Pythagorovi celkem jeho vzorečky zatím „sedí“

 15. → Anonym 13.1.2019 (23:54)

  Ani moc ne, jenom jsem tam juknul.

 16. → Matematika se nedá obelstít

  Kdo ví. Matematika se možná obelstít nedá, ale milióny mozků opít rohlíkem lze celkem snadno. Třeba takovej Machiavelli by moh asi vyprávět…

 17. Vážení, Tady někdo z vás vzpomněl, v souvislosti s Ajnštajnem, Izáka Ňútna. Oprávněně. Oba totiž s tou jejich fyzikou nevysvětlí proč certifikovaný kilogram neváží, třeba o půl metru dále, stejně, než při jeho předchozím VÁŽENÍ. Podobně jako se od nich nedozvíme proč v době úplňku člověk vážící cca 75 kg váží o kilo míň než později; nejlépe v novu. Při stejném příjmu kalorií a stejné fyzické zátěži. Je toho ale daleko víc. Dal jsem dva příklady, z nichž jeden si můžete ověřit sami na sobě Už jsem jednou napsal vzdělávejte se.Já stále přicházím na něco nového. S pozdravem psi štěkají, ale karavana jde dál. JJJ M

  1. ad.: Už jsem jednou napsal vzdělávejte se.

   Pane JJJ, začněte u sebe. Hmotnost 1 kg je pořád stejná, zde, v Serves ve Francii, i o půl metru dále i třeba na Měsíci. Všude váží ale jinak (G = m . g). To právě objevil ten Ňútn.

   P.S.
   V tom Oxfordu neříkejte, že nerozumíte pojmu hmotnost:-((

   S pozdravem
   karavana narazila do zdi
   Lojza z Dolní Lhoty

  2. Pane JJJM.
   Newtonův gravitační zákon právě umožňuje řešit působení v úplňku a novu Měsíce, nemá to však smysl, leda pro balamutění lidí, což je Vaše parketa.
   Vliv gravitace Měsíce v úplňku na 75 kg člověka na povrchu Země je asi 2,5E-3 N, což odpovídá hmotnosti asi 0,00025 g. V novu je situace stejná, díváme se v noci, kdy je Měsíc na obloze, jsme k Měsící prakticky stejně daleko, jen není osvětlen.
   Z hlediska Slunce jsme v úplňku a novu prakticky stejně vzdáleni (rozdíl je průměr Země asi 12 600 km vzhledem k 150 000 000 km vzdálenosti od Slunce).
   Rozdíl gravitační síly Slunce v novu a úplňku Měsíce působící na 75 kg člověka na povrchu Země je asi 0,000 118 N, což odpovídá asi 0,000 01 kg hmotnosti na povrchu Země.
   No a ještě jsou tu rozdíly dané tím, že Měsíc obíhá po elipse, v jejímž ohnisku je Země. Polovina oběhu Měsíce vykáže tedy nejvýše rozdíl vzdálenosti = dvojnásobku excentricity jeho dráhy. Excentricita je e= 0,0549.
   Podobně i Země za polovinu měsíce urazí asi 1/24 dráhy kolem Slunce po elipse s malou výstředností.

 18. Jo pane Mnohojémiška, copak ouplněk, ten je, ok ale takový Vánoce. Člověk je před nimi poctivý docent, a přes Štědrý večer na Štěpána voilà .. je rázem přescent a kdyby jen o jeden certifikovaný prototyp kilogramu. Rovnou přibyde těch zpropadenejch etalónů hmotnosti pět i více. Fakticky záhada, haf, haf :)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference