mapa stránek || vyhledávání

Náboženské myšlení Philipa K. Dicka aneb Římská říše nikdy nepadla (1.)

Základem, který je dobré znát je, že Philip Kindred Dick byl velmi plodným spisovatelem scifi (bude později velmi podrobně rozebráno) a také (je stále) i po reálné smrti postmoderním křesťanským gnostikem inspirujícím ty, kteří dodnes čerpají z jeho děl a podkladů myšlenek podněty pro svoji osobní živoucí spiritualitu.

To první je všeobecně známé, a odráží určitý kulturní přehled pro příznivce žánru scifi, už jenom zmínkou jednoho z kultovních děl filmového průmyslu – kultovní dystopický sci-fi film režiséra Ridleyho Scotta z roku 1982 – Blade Runner (Ostré komando) v originále vycházející z románu (Do Androids Dream of Electric Sheep? – Sní androidi o elektrických ovečkách?)

To druhé (závažnější a podstatnější) zaznívá jako tajemství z hlubin, ale patří k jeho osobnosti naplno, nemůžete tak oddělit Dicka spisovatele a Dicka křesťanského gnostika od sebe a tvářit se, že se nic nestalo. Philip Kindred Dick tedy jako postmoderní křesťanský gnostik svými neobvyklými náboženskými zkušenostmi zaplňuje (jako jeden z mnoha proroků a prorokyň 20. století) domnělé gnostické prázdno ve vývoji (moderní spirituality) 20. století. Jeho přímé (gnostické – tedy zkušenosti nabyté s přímého poznání) pozměnily jeho osobnost už za života a zanechaly hlubokou stopu v jeho náboženském životě. Nic už nikdy nemohlo být jako dříve. Odkazy na tuto UDÁLOST, se nese jeho několika knihami a nazývá se:

Knihy zabývající se touto UDÁLOSTÍ jsou vnímány jako alternativní Dickova pravdivá autobiografie, kterou častokrát svými veřejnými výroky podporoval, ale promítnutá plně do uvěřitelně propracované reality odehrávající se v jeho knihách.

UDÁLOST se promítá zaprvé do knihy – VALIS (1981), kdy se jedná o jeden z nejkontroverznějších románů Philipa K. Dicka, který je na jednu stranu zatracovaný, na druhou stranu je to obdivovaný příběh o náboženské sektě, která nalezne svého Mesiáše. Jsme stavěni do té role, co se skutečně stane, když jistá náboženská sekta tak dlouho hledá Mesiáše, až ho nalezne ve dvouletém dítěti – dívce jménem Sofie, která jim potvrdí, že celá zemská civilizace je odpradávna řízena inteligencí z vesmíru? Nastane po tomto zjevení konec světa? Román Valis je možné považovat jen za sci-fi, ale on je především zamyšlením nad věčným fenoménem – lidským hledáním boha. (Zdroj)

Dále zjevení pokračuje v knize Božská invaze (The Divine Invasion, 1981, což je druhý díl gnostické „božské“ trilogie, který Dick napsal na sklonku života v roce 1980 a tematicky jím navazuje na svůj předchozí román Valis.) V Božské invazi, odehrávající se dvě stě let po událostech zachycených ve Valisu, nechává Dick Boha prohrát souboj se zlem a anděla zla Beliála ovládnout svět. Jedinou nadějí se stává návrat Boha ve formě chlapce počatého kolonistkou nehostinné planety vzdáleného hvězdného systému CY30-CY30B. Podaří se tentokrát novodobému mesiáši porazit Beliála a všechny jeho pozemské kliky a vymanit lidstvo ze zóny zla? Božská invaze je tak opět románem o hledání Boha, člověka a božské podstaty v lidech. (Zdroj)

Třetím zjevením patřícím do Valisu je kniha Převtělení Timothyho Archera (Transmigration of Timothy Archer, 1982) je filosofický příběh z Kalifornie na přelomu šedesátých a sedmdesátých let který vypráví Dickova první (a bohužel poslední) sympatická ženská postava Angel Archerová, hrdinou je ovšem její tchán, episkopální biskup Timothy Archer. Autor knihou skládá hold svému příteli, kontroverznímu duchovnímu Jamesi Pikeovi, který zemřel roku 1969 v izraelské poušti. Poslední román Philipa K. Dicka lze chápat jako jeho odkaz světu. Kniha volně navazuje na již vydaný román Valis, ale gnostický problém podvrženého vesmíru pojímá z praktičtějšího, lidštějšího hlediska. (Zdroj)

No čtvrtým hlavním Zjevením je Rádio Svobodný Albemut (Radio Free Albemuth, 1985) Philip K. Dick se ve svém románu, který vznikl v roce 1976, ale publikován byl až po autorově smrti, vrací k tématu svých vrcholných děl Valis a Temný obraz. Vystupuje tu hrdina s autorovým jménem, který se chce vyhnout světové válce, rozpoutané vyšinutým prezidentem Spojených států amerických. Jeho přítel právě začal chytat rádiové signály z vesmíru, které by mohly pocházet jednak od příslušníků neznámé civilizace, ale taky od samotného Boha. (Zdroj)

K tomuto hlavnímu proudu knih vztahujícímu se ke zjevení Valisu, se ještě řadí několik knih, které se o téma nějakým způsobem opřou, a na toto si musí čtenář hodně rychle zvyknout, že nesmí části poselství Valisu minout v knihách Temný obraz (A Scanner Darkly – v Exegesis totiž uvádí Philip Kindred Dick, že se jedná o první část Valis, protože končí tam, kde Trilogie začíná v autobiografickém spiknutí.) Další druhou knihou zařazenou do kánonu Valisovských děl je kniha Kaňte, mé slzy, řekl policista (Flow My Tears, the Policeman Said.) No a na závěr ještě dvě díla patřící do kánonu a to knihu UBIK (která obsahuje brány, které otevírají při četbě kontakt s Božstvím, když popisuje Pravdu) a poslední knihou vztahující se k Valisu je kniha Tři stigmata Palmera Eldritche (The Three Stigmata of Palmer Eldrithc – kdy tento román má obsahovat Dickovu první vizi gnostického Demiurga).

Poslední nutnou připomínkou, kterou je nutné zvýraznit, je, že stejně jako Carl Gustav Jung měl jako prazáklad pro své celoživotní (i gnostické) dílo svou osobní Červenou knihu, tak Philip Kindred Dick měl svoje celoživotní dílo uzavřené ve své živoucí knize gnostických promluv nazvané The Exegesis. Tato jeho kniha je oním Velkým alchymistickým dílem, a je stále ve stadiu přepisování a výkladu, kdy tímto se zabývá skupina nadšenců pro Philipa Kindreda Dicka v USA. Skupina má i Phildickian Gnosticism Facebook Group, kde se diskutuje ke všemu, co se týká jak vývoje přepisů a překladu, a tak se tvoří živoucí komunita příznivců PKD, ve které probíhají stále aktivity ke gnostickému pochopení odkazu PKD.
 

2 – 3 – 1974 The Exegesis

Tato UDÁLOST, ať fiktivně pojatá v jeho knihách Božské trilogie (Valis, Božská invaze, Převtělení Timothyho Archera, Rádio svobodný Albemut) nebo odrážející se v jeho skutečném životě, což je stále otevřené tajemství, kde se odehrála dle všech dostupných indicií a pramenů tak, že skutečného Philipa Kindreda Dicka (nebo Dickovo alter ego Horselover Fat v románě Valis) a také v románu (Radio Free Albemuth – 1985) postavu Nicholase Bradyho opakovaně v několika zjeveních zasáhl při spánku i mimo spánek růžový laserový paprsek z vesmíru, který vycházel z mimozemské sondy tajně obíhající planetu Zemi.

Sonda, dle zjevení, údajně pocházela od umělé inteligence z planety Albemuth, ale jak Nikolas Brady, nebo Dickovo alter ego Horselover Fat, tak i skutečný Philip Kindred Dick vnímal tuto událost a inteligenci jako hlas a projev živoucího Boha.

Tato inteligence je nazývána zkráceně VALIS což znamená Vast Active Living Intelligence System neboli Rozsáhlý aktivní systém živoucí inteligence. (VALIS is a 1981 science fiction novel by Philip K. Dick. The title is an acronym for Vast Active Living Intelligence System, Dick’s gnostic vision of one aspect of God.) (Zdroj)

Dick si nebyl také nikdy plně jistý, jaká je skutečná povaha této entity: „Je možné jí také považovat za zlovolnou, technologickou a tyranskou utlačující sílu, jakousi vězeňskou stráž nad vývojem na planetě Zemi, ale také jako vševědoucí, dobročinnou, mimozemskou a možná božskou Bytostí, odpovědnou za veškeré stvoření.“

A aby se chápání ještě v realitě více zamotalo, tak jako alternativa k pojetí VALISU v románu Valis je také veden v románu RÁDIO SVOBODNÝ ALBEMUT (Radio Free Albemuth – 1985) matoucí rozhovor: Nicholas nasadil záhadný, tajnůstkářský výraz.

„Mám pro to vědomí jméno: Valisystem A. Vast Active Living Intelligent System A, čili rozsáhlý aktivní živoucí inteligentní systém A. Říkám mu „A“, protože jich může být mnohem víc. Přesně ho to vystihuje – je vyspělej, je aktivní, inteligentní a tvoří ucelenej systém.“

https://www.youtube.com/watch?v=j1zB4hjmHfw

Vast Active Living Intelligence System, Dick’s gnostic vision of one aspect of God (Francouzi překládají výraz pro „božstvo“ VALIS jako SIVA – c’est Système Intelligent Vivant et Agissant).

 

Z Valisem se také pojí příhoda

Toho dne, ještě před úplně prvním zásahem růžovým laserovým paprskem z mimozemské sondy, měl P. K. Dick extrémní bolesti po předchozím ošetření kořenového kanálku. Dick kvůli tomu hned zatelefonoval lékaři a nechal si doporučit a předepsat účinné léky na bolest. Následně poté, po domluvě s lékařem, ihned zatelefonoval do lékárny, aby mu, vzhledem k jeho situaci doručili účinné léky, které mu předepsal lékař a objednal si tak donášku léků, až do domu.

V ten okamžik ještě netušil, že následující průběh událostí se vymkne jeho kontrole – stát se mělo něco, co mu svojí razancí navždy změní život a také jednou provždy převrátí jeho lidský pohled na realitu.

U dveří se tehdy s předpisem a léky objevila dívka se zlatým přívěškem ve tvaru ryby. Z nějakého důvodu byl Dick okamžitě hypnotizován tou lesknoucí se zlatou rybkou, když náhle, k jeho překvapení, rybka začala zářit a on byl vtažen do jiného světa. Zcela a náhle zapomněl v okamžiku na svou bolest, léky i na to, proč tu ta dívka je. Dokázal tak jen zírat jako zhypnotizován a bez schopnosti fyzického pohybu na znamení ryby.

„Co to znamená?“ zeptal se.

Dívka se dotkla zářivé zlaté rybky a řekla: „To je znamení, které nosili první křesťané.“

Potom mu předala balíček s léky.

V tom okamžiku ho z náhrdelníku ozářil paprsek růžového světla a dále si v tom okamžiku uvědomil, kdo skutečně v minulosti byl a kým je nyní, a kde se skutečně v tuto chvíli nachází.

Celé zjevení bylo přímé, a hlavně čistě osobní.

Najednou si uvědomil, že ona dívka u dveří je tajnou křesťankou a on, že je také tajným křesťanem.

Došlo mu to: „Žili jsme ve strachu, že nás Římané vystopují. Museli jsme se dorozumívat tajnými znameními. Právě tohle všechno mi otevřeně řekla, a byla to pravda.“

Kvalitně je tento moment a setkání zpravován ve filmu Radio Free Albemuth (2010). Film je v angličtině, v ČR nebyl promítán ani v kinech a nenachází se v distribuci.

„Berkeley record store clerk Nick Brady (Jonathan Scarfe) begins to experience strange visions from an entity he calls VALIS that cause him to uproot his family and move to Los Angeles where he becomes a successful music company executive. With the help of best friend, science-fiction writer Philip K. Dick himself (Shea Whigam) and a mysterious woman named Silvia (Alanis Morissette), Nick finds himself drawn into a dangerous political-mystical conspiracy of cosmic proportions. The story is set in an alternate reality America circa 1985 under the authoritarian control of President Fremont, a Nixon-like clone (Scott Wilson). Written by Radio Free LLC.“ Podrobná recenze v českém jazyce

Následně přichází zjevení, a toto zjevení přináší přímé přesvědčení pro zasaženého, že stále v současné době žije v době dvanácti apoštolů, tedy hned bezprostředně po smrti a vzkříšení Ježíše Krista, a že Římská říše nikdy nepadla.

Pro Dicka to byl úder blesku z čistého nebe.

P. K. Dick nyní věděl, že dějiny, tak jak jsme je doposud znaly, se nikdy nestaly, naopak že se zastavily v jeden jediný okamžik, kdesi v minulosti.

Pochopil, že k zastavení dějin došlo proto, že se dějiny rozhodly zareagovat tak (jako podivná živoucí bytost), zastavením a to v reakci na to, že Ježíš Kristus, po vzkříšení odešel do nebe, a nevrátil se zpět, a následně na tento (nezdar) se odmítly znovu rozběhnout. Čas se prostě rozpadl a nastal časový paradox (možná i vzniklo paralelní universum). Důsledkem toho všeho byla nejhorší noční můra dějin – že Římská říše nikdy nepadla.

Římská říše se tak v tomto okamžiku přímého gnostického zjevení pro Dicka stala symbolem železného vězení, silou zla.

Následně toto zjevení zpracoval v románu Rádio Svobodný Albemuth (Radio Free Albemuth (1985); v ČR vydáno v roce 2009 jako Rádio Svobodný Albemut (DICK, Philip K. Rádio Svobodný Albemut. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0068-6) tak, že románový hrdina Dickovy knihy tedy Nicolas Brady čili alter ego P. K. Dicka, byl zjevením přesvědčen, že americká vláda prezentovaná fanatickým prezidentem Ferrisem F. Fremontem (což je velice průhledná, ale mnohem ďábelštější verze Richarda Nixona), je nejnovějším vtělením železného vězeni Římské říše. Ferris F. Fremont je v pojetí Dicka prezentován jako ztělesněná síla zla, která povstala právě proto, aby potlačila vědění o Kristově vědomí.

Z tohoto zjevení byl následně už plně Dick přesvědčený, že jsme všichni bez výjimky uvězněni ve stále se opakující časové smyčce, a to pod vlivem hypnotického kouzla, vytvářející v nás iluzi, že čas plyne. Specifikoval to i v zoufalém křiku, že jsme uvězněni v těch několika letech mezi Kristovou smrtí a jeho vzkříšením a eschatonem (návratem) a také slibovaným Posledním soudem a Královstvím nebeským na Zemi.
 

(Volně přepracováno i na základě: http://www.cbdb.cz/kniha-29105-matrix-mytus-o-nasi-dobe-matrix-warrior-being-the-one)

(Pokud shledáte, že je potřeba konstruktivní kritiky nebo doplnění, napište mi, děkuji.)
 

Josef Šédl
https://samanskecesty.wordpress.com/
 

Zdroj: https://samanskecesty.wordpress.com/2021/03/28/1-nabozenske-mysleni-philipa-k-dicka-aneb-rimska-rise-nikdy-nepadla/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference