mapa stránek || vyhledávání

Náboženské myšlení Philipa K. Dicka aneb Další objevy z Dickova Valisovského zjevení (2.)

Plazmát? V pojetí PKD se od počátku mezi křesťany předávalo Kristovo vědomí živoucím, mikroskopickým organismem, entitou virového typu, kterou Dick pojmenoval plazmát. Další závažné zjištění bylo, že prostřednictvím plazmáta by lidstvo podle Dicka mohlo znovu nabýt své božské povahy jako Božský Logos a znovu se naučit vidět se takové, jaké je – jako součást širokého aktivního inteligentního systému, kterému říkáme Bůh.

Toto vidění vyžadovalo přeměnu vlastního já a světa, který je koneckonců pouze projekcí vlastního já, v proces podobný zmrtvýchvstání, jehož prostřednictvím by se mrtvé předměty falešné reality znovu staly živoucími nositeli božského jazyka. Jelikož i my jsme součástí tohoto jazyka, Dick předpokládal, že toto zmrtvýchvstání – transformace se projevuje jako schopnost stvořit realitu silou myšlení.

Schopnost číst kód podobně jako v Matrixu (zjevně se tento motiv odrazil i ve filmu Matrix sourozenců Wachowských. V  tomto filmu matrix vytváří podobnou časovou smyčku, v níž udržuje lidstvo spící, ve sladké nevědomosti, pod iluzí, že se vyvíjí, aniž by si uvědomovalo, že čas se jednoduše neustále opakuje a nespěje nikam) souvisela s aktivací nadlidského potenciálu v člověku jakožto hologramu v rámci hologramu, živoucího Boha, kterému Dick říkal už homeoplazmát.

Zrcadlový vesmír? Dick – či VALIS prostřednictvím Dicka dále tvrdil, že neexistuje jen jeden vesmír, ale dva vesmíry: vesmír skutečný, v němž převládá harmonie, krása a pravda, a ten druhý, náš vesmír, který sestává z falešných signálů, chimér, a kterým tudíž prostupuje utrpení. Je to nemocný vesmír, a každý jedinec, který v něm žije, tak není ničím víc než nemocnou buňkou v nemocném těle a jako takový je odsouzen k věčnému utrpení a zoufalství. Nejsme však odsouzeni navěky, zdravý vesmír je nám naštěstí připraven pomoci. Vyslal pro naši záchranu do našeho nemocného vesmíru mikroskopickou částici sebe sama – tedy již zmiňovaného plazmáta, aby ho vyléčil. (Volně přepracováno na základě ukázky z knihy Smoley, Richard: Zakázaná víra: Tajné dějiny gnosticismu.)
 


 

Důsledky zjevení pro P. K. Dicka

Dick se zároveň nebyl schopen rozhodnout, zda to vše znamená, že se prostě zbláznil, nebo zda narazil na jakési obrovské, galaktické spiknutí, jehož je svět, jak ho známe – nebo jak si myslíme, že ho známe, pouze nepatrnou a velmi dočasnou složkou, mechanismem směřujícím k jakémusi nepředstavitelnému Konci. Dick se nenechal těmito pochybnostmi zastrašit a nadále považoval realitu za pouhý důmyslný zcela promyšlený klam, který má naši pozornost odvrátit od poznání pravdy. Soudil, že v nejlepším případě jde o výpravnou jevištní show, která nás má připravit na naši skutečnou funkci ve vesmíru. Podobně jako had v ráji byl Dick asi přesvědčen (pouhá subjektivní domněnka), že se z nás nakonec stanou bohové.

Prostřednictvím VALISU začal také Dick chápat, že takzvaná objektivní realita není vůbec pevně daná, ale že je to plastický, tvárný, proměnný příliv energie a informací. Byl přesvědčen, že hmota je sama o sobě jazykem nebo kódem, jímž se vyjadřuje vesmírná entita neboli, božská inteligence. Tak jako staří animisté, američtí indiáni, druidi a čarodějnice věřil Dick, že všechno na světě i svět sám je živoucí entita s vlastním vědomím, účelem a záměrem.

Tvrdil, že lidé se od tohoto vesmírného okruhu dokázali odpojit a nechali se polapit falešným pocitem, že jsou oddělenými bytostmi, dojmem, že realita je konečná záležitost a všechno je dané, pevné a neustále ve sporu. (Volně přepracováno na základě knihy Jake Horsley – Matrix – mýtus o naší době (Úděl vyvoleného)

Jako většina zjevení i toto změnilo zcela ojediněle Dickův život. Po tomto přímém zážitku Dick věřil plně ve VALIS čili Vast Active Living Intelligence Systém – Rozsáhlý aktivní systém živoucí inteligence. Následně v reakci na zjevení založil časopis plný mystických a teologických spekulací, který nazval Exegesis (Exegeze). Do jeho smrti v roce 1982 čítala Exegeze dva miliony slov a zaplnila dvě zásuvky. (Zdroj – kniha Smoley, Richard: Zakázaná víra: Tajné dějiny gnosticismu.)

 


 

The Religious Experience of Philip K. Dick by R. Crumb

Ilustrátor a fanoušek P. K. Dicka Robert Crumb se rozhodl v roce 1981 zpracovat mystickou náboženskou zkušenost Philipa K. Dicka v komiksovém zpracování, které postupně vyšlo v letech 1981 až 1993 v undergroundovém komiksovém časopisu Weirdo. Dílo obsahuje přímý výklad Dickovy zkušenosti.

V roce 2017 jsem požádal o překlad traktátu The Religious Experience of Philip K. Dick by R. Crumb; Robert Crumb Illustrates Philip K. Dick’s Infamous, Hallucinatory Meeting with God (1974) svého přítele Jana Černého, který tento traktát (Dickovo evangelium) přeložil do českého jazyka (příspěvek s výkladem bude součástí další části).
 

Josef Šédl
https://samanskecesty.wordpress.com/
 

Zdroj: https://samanskecesty.wordpress.com/2021/04/01/2-nabozenske-mysleni-philipa-k-dicka-aneb-dalsi-objevy-z-dickova-valisovskeho-zjeveni-pokracovani-prvni-casti/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference