mapa stránek || vyhledávání

Násilie plodí násilie!

pistoleZ času na čas verejnosťou pravidelne otrasie nejaký násilný čin. Z času na čas sa objaví nejaký šialený strelec, streľba v škole, teroristický útok, alebo niečo podobného. Opakuje sa to priam s periodickou pravidelnosťou. A to dokonca aj u nás na Slovensku.

No a v takýchto chvíľach, keď je celá spoločnosť otrasená nejakou tragédiou sa zvykne ozývať množstvo slov, odsudzujúcich prejavy násilia, agresivity a neznášanlivosti. Poriadajú sa koncerty, ozývajú sa politické strany, orgány štátnej správy a všetko toto sa koncentruje v médiách, či už v televízii, rozhlase, alebo v tlači.

A každé z médií, nech už je to televízia verejnoprávna, alebo komerčná, tlač bulvárna, alebo periodiká serióznejšieho charakteru, všetci úplne jednohlasne zaujímajú ušľachtilé stanovisko správneho občana, ktorý sa voči podobným činom stavia s jednoznačným odsúdením.

Žiaľ, tento správny občiansky postoj, hlasne a okázalo prezentovaný pracovníkmi médií, nie je však v mnohých prípadoch ničím iným, ako obrovským pokrytectvom. Na jednej strane sa totiž odsudzuje násilie v jeho vyhrotenej podobe, ale na druhej strane práve prezentácia násilia v jeho najrôznejších podobách a formách tvorí rozhodujúci podiel programovej, alebo v prípade tlače obsahovej štruktúry týchto médií. Lebo žiaľ, pútavé a zaujímavé spracovanie širokej ponuky nízkosti, zvrhlosti, hrubosti a surovosti tvorí najväčší podiel každodennej pracovnej náplne, ktorou si v rôznych redakciách médií pracujúci „čestní a inteligentní“ ľudia zarábajú na svoj chlieb.

A toto násilie, dňom i nocou chŕlené do povedomia spoločnosti, musí prinášať tomu zodpovedajúce ovocie. Je to ako začarované, čoraz rýchlejšie sa krútiace koleso zla. Ako totiž veľmi dobre vieme, aj negatívna reklama je reklamou. A práve tejto reklame násilia, surovosti, vulgárnosti a ľudskej nízkosti sa prepožičiava väčšina súčasných elektronických a printových médií. Česť výnimkám!

Vraví sa, že múdrejší ustúpi! V našom prípade by sme všeobecný ústup od násilia mali celkom logicky očakávať nie od samotných aktérov zločinu, ktorých inteligenčný potenciál má neraz svoje výrazne limity, ale úplne právom od novinárov, čiže ľuďí na určitej intelektuálnej výške, schopných analyzovať dôsledky svojho konania aj v širších súvislostiach. Zdá sa však, a každodenná prax to dokazuje, že rozdiel v hraniciach chápavosti medzi prvými a druhými nie je príliš rozdielny.

Ak by totiž spomínaní pracovníci médií chceli byť naozaj dôslednými a ich snahy v boji proti násiliu by boli skutočne úprimné, museli by toto zlo potierať na všetkých úrovniach a vo všetkých jeho prejavoch. Teda aj v jeho častom zobrazovaní na televíznych obrazovkách, či opisovaní ako istého druhu „senzácie“ hlavne na stránkach bulvárnej tlače.

Ak teda opäť niekedy dôjde k nejakému násilnému činu, ak bude spoločnosť, pozostalí a smútiaca rodina hľadať vinníkov, ktorých by vzali na zodpovednosť, treba byť dôslednými a popri zločincoch samotných vziať na zreteľ i nezanedbateľnú mieru spoluviny ľudí, zodpovedných za zloženie obsahovej štruktúry slovenských médií. Aj oni sú totiž istým spôsobom spolupáchateľmi, nakoľko samoregulačná zložka ich osobnosti, nazývaná svedomie im už podobne, ako pri ťažkých prípadoch chronickej delikvencie neumožňuje pochopiť, čo vlastne činia.

Zároveň však treba poukázať aj na nezanedbateľnú mieru zodpovednosti vlády a orgánov štátnej správy, a dovolím si povedať, taktiež značnú mieru ich spoluviny, pretože zmienený neúnosný stav nie je nimi takmer vôbec korigovaný a zneužitím pojmu sloboda prejavu je do spoločnosti vnášané množstvo balastu a nízkosti.

Uveďme si príklad: na ochranu fyzického zdravia občanov sú štátom zriadené určité inštitúcie, ktorých úlohou je dbať na kvalitu tovarov a služieb, nezávadnosť potravinárskej produkcie, pitnej vody – proste na mnoho vecí, ktoré majú priamy vplyv na ochranu fyzického zdravia občanov.

Treba si ale uvedomiť, že okrem zdravia fyzického máme aj v lekárskej terminológii oficiálne uznávaný pojem duševné zdravie. Žiaľ, duševné zdravie nášho národa je už predstaviteľom štátnych a vládnych inštitúcií úplne ľahostajné a vydané tak napospas nenásytnej dychtivosti po zisku, ktorá zahlcuje stránky bulvárnej tlače a obrazovky televízií nadmierou násilia vo všetkých podobách. A samozrejme, o nízkostiach iného druhu ani nehovoriac.

Potom však, pri nejakom násilnom čine, ktorý otrasie spoločnosťou pôsobí vskutku bizarne a priam odpudzujúco, keď sa zástupcovia práve týchto médií, ako aj predstavitelia štátnej moci stávajú hlásateľmi pravdy a ušľachtilosti, aby sa potom, po opadnutí spoločenského rozhorčenia, tí prví opäť naplno ponorili do produkcie presne tej istej nízkosti, ktorú iba pred chvíľkou odsudzovali, a tí druhí do trestuhodnej ľahostajnosti voči komplexnému riešeniu celého problému.

Každý jednotlivec i celá spoločnosť by si mala uvedomiť, že zlo je zlom bez ohľadu na mieru jeho veľkosti. Nemožno preto odsudzovať len násilie v najvypuklejšej podobe a nevšímať si jeho menej pálčivé a nenápadnejšie prejavy vo forme jeho mediálneho prezentovania a zobrazovania. Násilie je totiž ako zhubná choroba! Ak ju nepodchytíme a neliečime už v zárodku, začne postupne narušovať duševné zdravie národa, mladej generácie a ľahko ovplyvniteľných jedincov, aby nakoniec prepukla úplne viditeľne a hmatateľne. Kto teda neobmedzuje a nepotláča toto zlo hoci aj v tej najnenápadnejšej podobe, nemá právo dvíhať svoj hlas ani vtedy, keď sa napokon prejaví v plnej miere. Ak však podobným spôsobom jedná je obyčajným pokrytcom.

A keď už máme byť dôslednými v analyzovaní problematiky, súvisiacej s mediálnou prezentáciou násilia, celá vec má aj svoju druhú stránku, a síce dopyt. To znamená onú nepochopiteľnú ochotu nášho národa, lačne vstrebávajúceho všetku tú ponúkanú, človeka nedôstojnú nízkosť.

Je preto namieste položiť si otázku: Aké programy ja osobne sledujem a aké noviny čítam? Jedno známe úslovie totiž hovorí: povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si! Ak je naozaj toto úslovie pravdivé a úroveň obsahového zloženia najviac čítanej bulvárnej tlače zodpovedá úrovni vnútorného života a duševného stavu jeho čitateľov, vyzerá to s našim národom dosť nelichotivo. Je preto taktiež veľkým pokrytectvom, ak mnohí ľudia vyjadrujú svoje rozhorčenie nad násilím v spoločnosti, avšak o chvíľu si pokojne kúpia a prečítajú časopis, alebo pozrú program plný násilia, ktorý považujú za odreagovanie, či vyplnenie voľného času, nevidiac v tom nič zlého.

Nebuďme preto pokrytcami! Ak naozaj chceme bojovať proti násiliu, robme tak vždy a všade! Nie iba vtedy, keď sa nám to hodí! Lebo naozaj rozumný človek venuje pozornosť problému už v jeho začiatkoch a nie až v jeho najvyhrotenejšej podobe. K problematike násilia treba pristupovať ako ku chorobe, ktorou v podstate aj naozaj je. Najefektívnejšia a najvýhodnejšia zostáva vždy účinná prevencia, prípadne skorý zásah v počiatočnom štádiu, ako nakoniec bolestivo nepríjemná a niekedy už aj neúčinná liečba choroby, ktorá podcenením počiatočných príznakov nadobudne v organizme takú silu, že ho nakoniec zničí.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

30 komentářů

 1. To není hlavní příčina, ukazování násilí. Hlavní příčina výskytu šílených střelců je neschopnost seberealizace jak tvořivé, tak sexuální. Ta navodí stav trvalé frustrace, která vyvrcholí zkratovým stavem sebezničení, zejména když jim někdo řekne, že když se vybuchnou pro Alláha ocitnou se v nebi s huriskami. Nebo pokus o mstu za trvalý vnitřní stresový stav bez schopnosti určení viníka. A to jak ve společnosti jako celku, tak u sebe. U jednotlivce je to nenalezení smyslu života mimo nenaplňované ukájení fyzických potřeb těla, u společnosti je to vláda peněz neboli stav trvalého bezpráví, vychvalovaný navíc satanisty v médiích jako jedině možný a spravedlivý stav. Šílenců bude stále přibývat bez ohledu na rozmach pilulkových psychiatrů, až západní civilizaci zničí. Kdo to nepochopil, že mele ke konci, je bez intuice!

 2. Vraví sa, že múdrejší ustúpi!
  Jsem pro, ale v mnoha případech to vypadá takto: že múdrejší, ak je ustúpi!

  1. Ahoj Míro. Myslím, že přinejmenším víš stejně dobře jako já, že v určitém „momentu“ už není kam ustupovat.

 3. Žalm 89,15:
  Spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu; milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou.
  *********************************************************************************

  “ Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci. “
  “ Demagog je člověk, který káže doktrínu, o níž ví, že je špatná, lidem, o nichž ví, že jsou to hlupáci.“(H. L. Mencken)

  Otázkou však zůstává,jak nazvat hlupáky,jež se stali hlupáky pro hloupost svých předků,kteří demagogům uvěřili a demagogii oživili.

  Nadějí však zůstává zpětná vazba,tedy uvědomit si,že:

  „Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává“.(Marcus Tullius Cicero )
  „Důvěřuj,ale prověřuj,protože Bůh je věčně chybující,neboť chybami se učí.“(Boží přikázání a Boží Moudrost,tedy zkušenost)

 4. Hvězdička:

  zabudla si na PánBožkove veterné mlyny. Tie vraj melú hala – bala , ale múka z nich je vždy kvality OO .

  Niekedy je však len hala , preto sa baly nedočkáme..

  Presne tak,ako je to so spravodlivosťou tých Božích mlynčekov…

 5. ad.zabudla si na PánBožkove veterné mlyny. Tie vraj melú hala – bala , ale múka z nich je vždy kvality OO .

  Opravím tě.Boží mlyny.A že nepracují?Mýlíš se.Pracují okamžitě.
  To proto nevidíš,jak pracují,protože pracují okamžitě.

  ad.Niekedy je však len hala , preto sa baly nedočkáme..

  Opět se mýlíš,“odměňuje“ z pokolení na pokolení,to znamená až po dnes.

  ad.Presne tak,ako je to so spravodlivosťou tých Božích mlynčekov…

  Je mnoho „lidí“(falešných myslí),jež se dovolávají Boží spravedlnosti,
  aniž by tušili,že Pravda je neúprosná.O tom píše i autor Janova Zjevení:

  9Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti
  pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
  10A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši
  krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“
  11Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě
  krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří,
  kteří budou zabiti jako oni.

  překlad:

  9 Když Láska vstoupila vědomě do páté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),viděl jsem k vlastnímu užitku ty,co nespoléhali na vlastní síly(byli nesamostatní)a nechtěli se ničeho vzdát,ty,kdo byli obětováni pro „Obraz“ Živého a pro schopnosti a zkušenosti,které uplatnili.

  10 A vzrůstající touhy(citový problém) prosazovaly vlastní zájmy bez ohledu na mínění druhých:
  „Kdy už,nastane konec trápení(klid v duši),dlouhý život beze změn,kdy zaplatíme své dluhy a za naši přílišnou horlivost ega,a tak potrestáš pravé viníky,co řídí život na Zemi v nevědomosti?“

  11 Tu všechny(touhy) rozpoznaly v chování druhých vlastní vinou prodchnuté myšlenky a oblečeny do šatu nevinnosti pocítily úlevu od vtíravých obrazů viny a trestu a bylo jim ukázáno,aby trpělivě hleděly k zemi(nemít nos nahoru),nesly následky svých chyb,dokud si neuvědomí rozsah dominance, povýšenosti(pýchy)
  a vše negativní i pozitivní v sobě samých,aby mohly být zrušeny přijetím(pochopením,porozuměním) jako i ony.

  1. So spravodlivosťou súhlasím. Nechápem však, že prečo tí ktorí ju tvoria, musia pre ňu umierať…

   1. Bylo by pro tebe dobré,abys vyjádřil,co je to Pravda.
    Když víš,co je to Pravda,víš i co je Spravedlnost.
    Zkus to a nepěchej.Nemůžeš nic ztratit,jenom získat.
    K tomu totižto prvně budeš muset poznat sám sebe vpravdě.
    ———–
    znovu si pozorně přečti:
    Tu všechny(touhy) rozpoznaly v chování druhých vlastní vinou prodchnuté myšlenky a oblečeny do šatu nevinnosti pocítily úlevu od vtíravých obrazů viny a trestu a bylo jim ukázáno,aby trpělivě hleděly k zemi(nemít nos nahoru),nesly následky svých chyb,dokud si neuvědomí rozsah dominance, povýšenosti(pýchy)a vše negativní i pozitivní v sobě samých,aby mohly být zrušeny přijetím(pochopením,porozuměním) jako i ony.

    Píše se zde o touhách(žádostech) v jednom člověku,nikoliv o lidských
    bytostech,které mají pro Spravedlnost umírat.

    Navíc:Každou smrtí se život ještě jen začíná.

    Co se týká rakoviny u člověka,který si myslí,že koná spravedlivě,tak
    takový člověk by měl přijmout rakovinu jako příležitost ten svůj
    jednostranný pohled na spravedlnost dopilovat,aby ji mohl poznat
    ve vší parádě.
    Uvědom si,že každý,kdo tvrdí,že má rakovinu a jiné choroby za trest,lže.
    Začal totižto chtít odměnu za to,že konal spravedlivě a vnímá příležitost
    jako velký nespravedlivý trest.
    Chtít,požadovat,odměnu za to,že si myslím,že vím,co je to Spravedlnost,
    tak takovou odměnou bývá většinou příležitost uvidět,že nevím nebo
    příležitost obhájit své poznání,tedy jak obstojím.

    Něco odlišného se děje u dětí,které přijdou,aby naučily rodiče i okolí
    tomu,čemu se říká Pravda.Trpí,aby si rodiče uvědomili,že jim zde nic
    nepatří,ani ony ne.Učí,jak důležitá je rodina a společnost,kde panuje
    vzájemná láska,úcta a důvěra.
    Jen zvířecí duch bez citu si řekne,co mi je po tom,vdyť mne se to netýká
    nebo dobře jim tak,zaslouží si to,kdo ví,co napáchali v minulosti apod.
    Moudrý se učí všemi a vším.Moudrý duch si je vědom,že je polovinou srdce
    a druhou polovinou je duše,jež je jeho zrcadlem navěky.

    PS:V přírodě najdeš lék na všechny nemoci,ale s nemocným srdcem,se ti
    choroby-příležitosti rozložit chybování- vrátí.Přece sám moc dobře víš,
    že když dáš ruku do vařící vody,budeš mít popáleniny a budeš muset
    snášet bolest.Když půjdeš ven v tričku v mraze,tak skončíš minimálně
    s rýmou a horečkou.Když dostaneš příležitost vykrást banku,je na tobě
    jak obstojíš zkoušku.Když máš možnost pomoci,je na tobě jak obstojíš
    ve zkoušce,protože není pomoc jako pomoc.Láska má mnoho podob,ale jen
    díky jediné můžeš nalézt příčinu i řešení.Máš ji ve svém srdci i ty,všichni.

    „Vše,co vidíš,se týká tvého nitra,nikoliv věcí vnějších.“

    1. Zdá sa mi, že píšeš trochu menej desivo, naposledy som od teba schytal riadne strachy. Ja by som tú smrť bral aj hneď. Ale liek žiadny v prírode neexistuje. Vedela si o čo ide, a nič si neurobila. Mňa to tu už fakt nebaví, škoda. Robil som čo som mohol. Pozdrav Dr. Šímu, ten zradil skôr, než som sa nazdal:-).

 6. Nuen píšeš:

  …Nechápem však, že prečo tí ktorí ju tvoria, musia pre ňu umierať…

  Ja nechápem , kto sú tí, ktorí podla Teba tvoria TÚ spravodlivosť. Kto to podla Teba vlastne JE?

  SÚ vôbec na Zemeplacke takí, ktorí JU tvoria a dokonca za ňu aj umierajú??

  Ak myslýš tých ,,inkvizítorov“, ktorých sadizmus bol až hlboko zakorenený v ich Tobolkách, potom si vedle, jako tá jedle..

  To je presne tak, ako to bolo v biblických časoch v Sodome, keď anjeli hladali aspoň ,,jedného“ spravodlivého a nevedeli ho nájsť.

  Pokračovanie tejto historky už poznáš : Situácia sa zhoršovala, až pretiekol Nebeskému taťuldovi pohár so šťavu manga a potom bolo vela vody a všetci pokapali, až na tých niekolko Židov, ktorí boli akože zachránení spolu s hrochmi, kobylkami, muchami tse-tse, hadmi, žabami, potkanmi a inými, ,,ludskému oku“ lahodiacemu zverstvu…

  Jedným z omilostených bol vraj aj súdruch NOE, krorý rád chlastal pred potopou a aj po nej…

  Alebo je to úplne INAK?

  1. Gilgameš:
   Keď konáš spravodlivo, tak niečo tvoríš. Pre človeka s dobrým srdcom to je dobrý pocit, nemyslím inkvizítorov. Keď ten človek dostane rakovinu („odmena“) a v mukách zomrie, tak to je to, čo neviem pochopiť. Lebo on bol spravodlivý, ale svet – (rakovina) nebol spravodlivý voči nemu. Takže taká nespravodlivosť mi z toho vyšla. Noe tam zrejme nechľastal, keď z tade utiekol, ešte ktomu aj na lodi..

 7. Nuen, píšeš:

  …Keď konáš spravodlivo, tak niečo tvoríš….

  Nič v dobrom Nuene, ale ja keď tvorím, vôbec nerozmýšlam nad tým , či konám spravodlivo. Lebo o tom, či konám spravodlivo, alebo nie, rozhoduje ON, Lenigradskij pačtaljon..

  Tá nadprirodzená sila, ktorá…

  1. Už jsem na Zeptejte se svého kněze (10.)
   http://www.osel.cz/8496-zeptejte-se-sveho-kneze-10-rozhovor-s-markem-orko-vachou.html
   odkazoval v komentáři 25.10 na článek pana Staňka. Udělal jsem výtah a konetář k rozporným tvrzením.
   http://hledani.gnosis.cz/klic-k-pochopeni-vanocni-legendy-o-kristove-narozeni/comment-page-1/#comments (až dole Pardal)
   Pan Staněk se pak v komentáři k tomu nevyjádřil, nemá argumenty, leda :“Za něco tam stojí jen Zeman a Okamura“

 8. udo, doporučuješ:

  Prečítal som Tebou avizovaný článok , po vetu:

  ….Katolická církev je neomylná, protože je domem živého Boha, sloup a opora pravdy. Pokud pokřtěný člověk úmyslně popře, nebo odporuje dogmatu, tak se dopustí hříchu hereze a je automaticky exkomunikován (exkomunikace = vyloučen z církve)…

  Potom som sa velebnosti išiel ,,vygrcať“. Tolko kecov a nič konkrétneho, same ,,ojebávačky“, presne v intenciach sekty katolíckej. Odporné, hnusné, dogmatické…

  Už si len JA budem pýtať radu na ,,život “ od pedofilov , buzerantov a kecošov.

  Keď budem potrebovať ,,Nejakú nadprirodzenú silu“ , tak si ju stvorím SÁM, podla svojich predstáv a nebudem ,,brať nejakú doporučovanú Silu“, ktorá sa mi protivý z celej hlbky svojej MYSLE..

  Ja za tými slovami v citovanom článku cítim Satana – síru…

  1. Milý GN, zklidni hormony a zůstaň nad věcí. Článek považuji za zajímavý, protože dokládá, že je velký rozdíl mezi vzděláním a moudrostí. Někdo může mít perfektní vzdělání, ale to neznamená, že je i moudrý. V neposlední řadě článek prokazuje naprostou jalovost a zbytečnost diskusí s představiteli (zde řadový kněz) jakékoliv církve (což říkám odpovědně jako teista). Neomylnost církve, Mečiara, Dzurindy, Kalouska apod. dobře definuje staré rčení Tam kde je moudrý člověk plný pochybností, tam hlupák o ničem nepochybuje.

   1. ad: Tam kde je moudrý člověk plný pochybností, tam hlupák o ničem nepochybuje.

    Svatá pravda!

 9. udo, píšeš:

  ….Tam kde je moudrý člověk plný pochybností, tam hlupák o ničem nepochybuje ..

  Ale neplatí ani to, že ak nejaká autorita, či inštitúcia niečo hlása, neznamená to automaticky , že to každý musí ,,zbaštiť“, ako ,,vyprážennú krevetu“..

  A keď to hlása nejaká náboženská sekta, o to musí byť človek pozornejší, lebo keď sa chytí do osídiel nepravej Nadprirodzenej sily, NIEKTO mu to raz spočíta aj s úrokami…

  Ozaj, kto to asi bude?

  Pretože v reálnom Svete je všetko ,,dočasné“ a relatívne, tak rozumný človek nad povedaným, alebo napísaným najprv pouvažuje, nechá udalosť dozrieť a až potom reaguje…

  1. Milý anonymní GN, máš pravdu. Církev, sekta, rada moudrých, EU, Václav Havel etc., zkrátka žádné učení (doktrína) těchto autorit nemůže být 100 % pravdivé. Každá z těchto entit má určité procento pravdy. Z toho třeba vycházet. Je to jako s lidmi – někdo ti je sympatický, někdo nikoliv, někdo je ti lhostejný atd. Některé učení tě více nebo méně oslovuje, některé popuzuje, jiné se ti hnusí. Někdy je dobré volit kompromisy (např. ke křesťanskému základu přidat karmu a reinkarnaci).

 10. věra, píšeš:

  .. Někdy je dobré volit kompromisy (např. ke křesťanskému základu přidat karmu a reinkarnaci).

  Nič v dobrom,ale Ty sama si si svorila nové náboženstvo , na svoj obraz a neopičíš sa po Židoch, ktorí už ccca 5000 rokov velebia toho istého , i keď svojho ,,vymysleného“ Hospodina….

  Uvidíš, so svojím novým ,,prírastkom“ budeš spokojná a JÁ ti hovorím, možeš dosiahnuť aj druhý LEVEL viery – tzv ,,odogendrózu“..

  Keď nás presvedčíš, že ten Tvoj bôžik je fasa, nájdeš aj ďalších nasledovníkov…

  Tak nám Piotr Pinokiovič pomáhaj…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference