mapa stránek || vyhledávání

Pozvánka na neobyčejnou kulturní událost

Dobrý den, vážení přátele, dnes bych Vás velmi ráda informovala o velmi významné společenské události, nebo již pro znalé pouze připomněla. Dne 9. června 2017 se koná na celém území České republiky výjimečná akce „Noc kostelů“. Stálí posluchači, kteří se rádi zaposlouchají do tónů duchovní a vážné hudby, mají jistě toto datum označené ve svém diáři. Svým srdcem patřím ke skalním obdivovatelům stylu této hudby, a zajisté si nenechám tuto příležitost uniknout. Atmosféra koncertu, nebo lépe řečeno společensko-kulturního setkání, je každý rok velice příjemná, a pokud se zúčastníte této společenské události v místě svého bydliště, máte neobyčejnou příležitost se v příjemném prostředí setkat se svými známými a sousedy, a pohovořit na témata, na která za běžné situace nezbývá mnoho času. Dnešní doba je velice hektická a mnohdy se se svými sousedy pouze pozdravíme.

Dovolila bych si Vám představit moji reportáž, která se úzce vztahovala k tématu mé absolventské práce, jejíž náplní byla kultura v Hl. m. Praha. Přijměte prosím nyní moje pozvání na neobyčejnou kulturní událost.

S přáním pěkného poslechu Ivana Kryllová

* * *

Dne 23. května 2014 se obyvatelé Slivence a blízkého okolí setkali v místním kostele Všech svatých. Byl zde pro ně připraven velmi bohatý kulturní program. Odpolední program byl věnován především rodinám s dětmi. Ke sklonku večera vystoupil dětský pěvecký sbor Pegas. Blížící se noc patřila ale především posluchačům staré hudby. Na programu byla dvě pěvecká tělesa. Koncert Sabat Mater zcela uchvátil posluchače. V prostředí kostela zazněly nádherné tóny ženského pěveckého sboru za hudebního doprovodu kostelních varhan. Na koncertu zaznělo i slovo mluvené. Pěvecké vystoupení bylo doplněno lidovou slovesností. Byly recitovány úryvky veršů na téma venkovského života prostých lidí. Koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense také nadchl posluchače. Hudební tóny především barokní hudby se rozléhaly ve výborné akustice kostela Všech svatých. Pěvecký výkon souboru sklidil u posluchačů mohutný aplaus. Posluchači, kteří na koncert přišli na poslední chvíli, neměli volná místa k sezení. Koncert si vyslechli ve stoje. Příjemná slavnostní atmosféra se nesla i po koncertu.

Na závěr kulturního programu byla pro posluchače připravena prohlídka kostela a výstava církevních ornátů. Kostel ozářily záblesky fotoaparátů nadšených amatérských fotografů. Lidem, kteří se zajímají o historii a architekturu kostelních staveb, pořadatelé poskytli o kostele Všech svatých cenné informace. Návštěvníkům byla také zpřístupněna zahrada, která ke kostelu náleží. Během akce bylo pro hosty svatostánku přichystáno občerstvení. Mohli si vypít šálek dobrého čaje s domácím zákuskem. Tato kulturní akce byla příjemným setkáním obyvatel jedné obce a blízkého okolí. Setkali se zde společně staří i mladí. Lidé se rozcházeli jen pomalu, dlouho do noci bylo slyšet jejich diskutující hloučky.

Koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense

Koncert měl nejen kulturní, ale především duchovní rozměr. Akustika kostela návštěvníkům umocnila prožitek především z barokní hudby a skvělých výkonů členů pěveckého tělesa Gaudium Pragense. Na programu koncertu byla hudební díla předních hudebních skladatelů. Na koncertu zazněly za hudebního doprovodu varhan skladby Jana Dismase Zelenky (1679-1745), Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), Bohuslava Matěje Černohorského (1684-1742), Hanse Lea Hasslera (1564-1612) a Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791). Koncert byl doprovázen mluveným slovem. Posluchači se kromě pěveckých výkonů zaposlouchali do příjemného mluveného slova a vyslechli si několik fragmentů ze života hudebních skladatelů, jejichž skladby na koncertě zazněly. Pocta patřila především Wolfgangu Amadeu Mozartovi a na závěr koncertu zazněla jeho skladba Veni Sancte Spiritus.
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference