mapa stránek || vyhledávání

Rozdieľ medzi bláznovstvom a skupinovým šialenstvom

Ľudí často napadajú rôzne bláznivé myšlienky, ale k ich naplneniu im bráni ľudský rozum, ktorý ich dokáže vyhodnocovať a tak im v ich uskutočnení dokáže zabrániť. Tak je tomu u jednotlivca. Ale, ako je tomu v prípade kolektívneho rozhodovania, kde sa neuplatňuje ľudský rozum, ale poslušnosť voči kolektívu? Ide o tzv. davovú psychózu, v ktorej sa individuálny rozum neuplatňuje? Nenastáva v takom prípade šialenstvo, ktoré už nie je pod kontrolou ľudského rozumu?

V malom rozmere takéto konanie nastáva v skupinkách pouličných gangov, kde skupinku zvyčajne ovláda dajaký ich vodca, ktorý si vydobyl svoje postavenie svojou iniciatívou, ktorú ostatní rešpektujú a ktorej sa podriaďujú. Ak takýto vodca nemá svoje rozumové zábrany a riadi sa inštinktívne, je tu nebezpečenstvo šialeného konania, ktorému sa ostatní podriaďujú. V praxi to môžeme pozorovať v davových hystériách, kde dav ľudí upálil tzv. bosorky za niečo, čo nebolo vysvetliteľné a pochopiteľné ľudským rozumom a tak dochádzalo ku zverstvám, za ktoré sa neskoršie generácie ľudí hanbila a ich pochopiteľne aj odsudzovala.

A tak tu nastáva veľká otázka, či tento mechanizmus ľudského šialenstva nemôže nastať aj v globálnej miere, kedy už nejde iba o malú skupinku osôb, ale o celé ľudstvo?

Popíšem tu jeden experiment, ktorý skutočne nastal v USA pri jednom takomto vojenskom taktickom cvičení strategickej jadrovej pripravenosti na prípadný útok nepriateľa. Najvyššie armádne velenie sa rozhodlo otestovať svoju strategickú pripravenosť na možný jadrový útok takým spôsobom, že nasimulovalo celkový útok nepriateľa na USA, kedy boli uvedené do pohotovosti všetky obranné vojenské systémy a išlo sa ešte ďalej, že bolo potrebné spustiť aj tzv. červené tlačidlo k útoku. Vrchná veliteľka bola vyzvaná, aby toto tlačidlo spustila, ale ona to odmietla urobiť, lebo si nebola istá, či tu v skutočnosti nejde o dajaký puč vojenského velenia a nenastane skutočná nukleárna vojna, ktorá bude viesť k zničeniu celého ľudstva a sveta. Za nesplnenie tohto rozkazu bola s okamžitou platnosťou zo svojho postavenia suspendovaná. Ak by poslúchla, bola by konala v rozpore so svojím rozumom a vedomím, ale by sa podriadila davovej hystérii, ktorá ako vieme, súvisí so šialenstvom. Je otázkou, prečo tam to najvyššie velenie armády USA vôbec nainštalovalo tento medzičlánok ľudského faktora, keď od neho žiadajú slepé plnenie príkazu? Veď, keby im išlo o iba slepé vykonanie rozkazu, nemuseli by tam žiadny ľudský faktor dávať, mohli by splnenie úlohy zadať rovno systému, ktorý by ako robot ten príkaz automaticky vykonal. Pravdepodobne tu išlo o zastrašenie nepriateľa, že tu jestvuje aj takáto alternatíva obranného systému USA. Nepamätám sa, či už táto právomoc „červeného tlačidla“ bola už vtedy presunutá na prezidenta USA, alebo sa to stalo až potom…

Tu je potrebné sa zamyslieť, či aj my často nekonáme pod vplyvom okolností podobným spôsobom, kedy sa u nás neuplatňuje náš rozum a svedomie, ale primitívne pudy, alebo strach z postihu a konáme hystericky.
 

Leonard Degon
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference