mapa stránek || vyhledávání

Ako sa v tom vyznať a nezblázniť sa…

Otázka č. 1: – Jestvujú v našom svete také logické absurdnosti, na ktoré nepoznáme odpovede a s ktorými sa nedokážeme zmieriť? Odpoveď znie: – Áno!

Otázka č. 2: – Je možné vidieť, alebo spoznať budúcnosť sveta? – Odpoveď znie: – Áno!

Otázka č. 3: – Je možné takúto víziu budúcnosti z prítomnosti zmeniť? – Odpoveď znie: – Nie!

S týmito otázkami a odpoveďami budú mnohí súhlasiť a iní nie. To bude závisieť od úrovni ich poznania, presvedčenia, alebo viery. Ale, si myslím, že takéto odpovede na spomínané otázky v spoločnosti prevažujú.

Dnes v spoločnosti čoraz viac prevláda názor, že svet nie je skutočný, ale iluzorný, že je to iba naša ľudská predstava – teda niečo ako „akaša“, ktorú sa vo svojich dvoch knihách „Veda a ákašické pole“ a „Zkušenosti s akašou“ snažil čitateľskej obci priblížiť vedec a filozof Ervin Laszlo. Téma „akaša“ je historicky a publicisticky dosť dobre odborným kruhom známa a tak ju tu nemienim otvárať.

Veda, ale aj všeobecné poznanie nám hovorí, že svet sa nevyvíja samoúčelne a chaoticky, ale sa riadi prírodnými zákonmi, ktoré veriaci chápu ako „zákony Božie“, teda ako „Božiu vôľu“. A základným zákonom je „zákon kauzality“, že príčina vyvoláva následok. Teda, že nič sa nedeje samoúčelne, bez zjavnej príčiny. Nechcem polemizovať s niektorými špekuláciami typu „Kauzalita neplatí tam, kam nevidíme“, (http://www.phil.muni.cz/fil/studenti/horinekont6.html) lebo o tom, čo nepozorujeme, sa nemôžeme vôbec baviť.

Vráťme sa preto k otázke č. 2. Jestvuje vo svete množstvo pozorovaní budúcnosti sveta, ktoré vo všeobecnosti označujeme ako prorocké, lebo sa netýkajú našej súčasnosti, v ktorej sa nachádzame. Ak sa takéto pozorovanie vyplní a nastane, hovoríme o vízii budúcnosti. Takýchto vízií bolo a je aj v súčasnosti veľké množstvo a preto ich nemožno bagatelizovať. Z uvedenej skutočnosti potom vyplýva otázka č. 3, ktorá sa pýta, čo je možné túto víziu zmeniť tak, aby sa nenaplnila – teda nestala? Ja tvrdím, že také niečo je nemožné, hoci jestvuje množstvo vedecko-fantastických filmov a špekulácií, ktoré tvrdia, že to možné je.

Ako sa teda v tom vyznať a nezblázniť sa? To je otázka hodná serióznej odpovedi!

Je možné cestovanie v čase? Na túto otázku sú možné odpovede – „áno“, aj „nie“!

Vysvetliť a obhájiť túto dilemu je možné iba za predpokladu, že uznáme ľudskú prirodzenosť ako „akašickú“ – teda materiálnu, ale aj „neakašickú“ – teda duchovnú.

Telesne nemožno porušiť zákon kauzality a vrátiť sa do minulosti a zmeniť realitu takým spôsobom, aby bola budúcnosť iná, akú ju pozorujeme v súčasnosti, alebo si ju želáme mať v budúcnosti. Nemožno sa telesne presunúť do času pred svojím narodením a oplodniť svoju matku, ktorá porodí mňa samotného. To je nezmysel!

Ale je možné svojím duchom preniknúť do akašického poľa minulosti a vidieť svoje vlastné počatie a telesné narodenie, ako aj svoju telesnú smrť, aj keď nastane až v budúcnosti. Takéto vízie sú dokázané a teda spoľahlivo overené. Podmienkou však je, že zavrhnem predstavu ľudskej bytosti iba ako matériu, ale uznám, že má aj duchovnú podstatu, ktorá nie je viazaná na akašu. Čo teda nemôže naše telo, to zmôže náš duch!

o-o-o

 

Leonard Degon, 2.8.2019
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference