mapa stránek || vyhledávání

Svět je celkem faktů a nikoli věcí

Ludwig Wittgenstein

V mém druhém díle mé práce o Úvodu do matematické filozofie zavedu a budu používat pojmy z Wittgensteinova díla Tractatus Logico-Philosophicus (TLP). Je tomu tak proto, že se aparát těchto pojmů bude hodit při mém matematicko-filozofickém výkladě světa. Přesně řečeno, krásně do něj logicky zapadá. Nadpis je druhým výrokem Wittgensteinovy práce. Popisuje něco, co není jen tak zřejmé.

První výrok TLP zní: 1 Svět je všechno, co fakticky je. Já ve svém elaborátu tvrdím totéž, píšu: Svět je všechno, dal by se zkrátka označit symbolem . Navíc jej označuji symbolem a navíc musíme dodat, co je faktická existence. Druhý výrok TLP je zároveň nadpisem mého článku a fundamentální je na něm sdělení, že svět je celkem (souhrnem), takže můžeme matematicky hovořit o „množině“, a tento celek obsahuje fakta, nikoli věci. Co tím Wittgenstein myslí? Objasňuje to dále tím, že: 1.2 Svět se rozpadá na fakty. Faktem je pak podle výroku TLP 2 existence stavu věcí a 2.01 Stavem věcí je spojení předmětů (věcí).

To v konečném důsledku znamená, že množství, které se vyskytuje ve spojení předmětů světa, je stavem těchto věcí, a proto existuje jako fakt. Má-li být svět celkem faktů, musí obsahovat množství, a tím pádem je v naší množině světa obsaženo množství. My jsme popsali doposud všechna přirozená čísla jejich množinou, tedy jejich veškeré přirozené množství ω = {0, 1, 2, …} musí být součástí množiny
∞ = {ω, …}.

Existuje-li tedy veškeré přirozené množství, musí existovat i čísla. Toto musíme vysvětlit taktéž díky Wittgensteinovým pojmům, jinak se to těžko chápe. V TLP se dále píše: 2.1 Děláme si obrazy faktů. To znamená, člověk pracuje pouze s obrazy, nikoli s fakty samotnými. Proto člověk nemůže zacházet se samotným množstvím. Množství existuje nezávisle na člověku, tak jako svět. Dále: 2.12 Obraz je modelem skutečnosti. V hlavě člověka, když poznává svět, jsou tedy modely skutečnosti, ne skutečnost sama (2.13 Předmětům odpovídají v obrazu prvky tohoto obrazu). Když člověk popisuje čísla, je to pouhý model skutečnosti. Ve skutečnosti tedy musí existovat skutečná čísla jako inverzní obraz, jako součást skutečnosti jsou předobrazem našich čísel matematiky: 2.2 Obraz má se zobrazeným společnou logickou formu zobrazení. 3 Logický obraz faktu je myšlenka. Matematik tak počítá s čísly, což jsou myšlenky, které jsou ale zároveň logickým obrazem faktu, protože 3.001 „Určitý stav věcí je myslitelný“ znamená: můžeme si o něm udělat obraz. O množství ve skutečnosti jsme si mohli udělat obraz, proto naše symboly jazyka mohou reprezentovat čísla ve světě jako fakta. No a 3.01 Celek pravdivých myšlenek je obraz světa. Naše veškeré přirozené množství v naší symbolice ω = {0, 1, 2, …} je tedy celkem pravdivých myšlenek a obrazem světa.

Zde jde vidět určité rozlišení světa, stavů věcí (faktů) a jeho obrazů (myšlenek). Umožňuje nám to se dívat na svět přesněji. Budeme muset vnímat, že čísla jsou ve světě a čísla jsou i v našich myšlenkách a používáme k jejich označení symboly. Ve skutečnosti například číslo 3 není jen množina, jak ji popisujeme my {0, 1, 2}. Ve skutečnosti je číslo 3 souhrnem všech uspořádání, který bychom mohli označit jedním z mnoha symbolů, jež reprezentují skutečné předměty, např. třemi stromy (a geometrické uspořádání u nich nehraje roli). Skutečné číslo 3 by pak bylo hodně velikým celkem faktů, neboli stavů věcí, jež symbolicky znázorňují ono množství 3.

Zatím jsme se bavili jen, že do světa, veškeré existence, totality faktů spadá veškeré přirozené množství. Naším úkolem je ukázat, jaká další množství spadají do takové existence. Svět se rozpadá do dalšího faktu, dalšího množství, které již tak intuitivní jako přirozené množství není, a toto množství budu nazývat opačné množství a budu jej značit –ω = {0, -1, -2, …}. Taková množina obsahuje opačná čísla a platí, že když její prvky sečtu popořadě s prvky ω, vyjde mi množina obsahující nekonečně mnoha nul.

Obecně zapsáno ω + -ω = {0, 0, 0, …}. Na množiny jsme nepoužili sjednocení, ale předem jsme definovali, že sčítáme jejich prvky podle nám známé definice opačného čísla a + (-a) = 0. To platí pro prvky. Na výsledné množině nás může, nebo nemusí zajímat duplicita nul. Pokud ne, tak platí
{0, 0, 0, …} = {0} = 1. Filozofický výklad ale necháme na příště. Naše totalita už tedy obsahuje 2 členy, ∞ = {ω, -ω, …}.
 

Jan Kozohorský
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.3
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

80 komentářů

 1. Nadpis :“Svět je celkem faktů a nikoli věcí“
  V textu :“Zde jde vidět určité rozlišení světa, stavů věcí (faktů) a jeho obrazů (myšlenek).“
  Zjednodušeně : první věta říká, že fakta nejsou věci, druhá dává věci a fakta do stejné skupiny, jak se tady stále množinuje, tak řaději řeknu do stejné množiny.

  1. Pardale, nechtěl jsem psát, ale cítím, asi jako Vy, že pan JanKo si velmi odporuje, a to totálně. Jestliže fakta nejsou věci a zase pak hned jsou, co s tím? Tam ani matematika, množiny, nekonečno, nepomůže.

   Lze tady v diskuzi něco s panem JanKo řešit? S panem JanKo se svět skutečně bude rozpadat, jak píše, ale on to vysvětlí. Příště se již dostane k filosofii.

   Mohl by použít pan JanKo nějaký známý fakt, třeba že zítra ráno vyjde slunce a přiřadit k němu nějaký symbol? A vysvětlit tento fakt / i symbol/ ve smyslu svého poznání, že “ Svět se rozpadá do dalšího faktu, dalšího množství, které již tak intuitivní jako přirozené množství není, a toto množství budu nazývat opačné množství a budu jej značit –ω = {0, -1, -2, …}. Taková množina obsahuje opačná čísla a platí, že když její prvky sečtu popořadě s prvky ω, vyjde mi množina obsahující nekonečně mnoha nul.“

   1. Kde tvrdím, že fakta jsou věci, prosím? Protože zřejmě vidíte něco, co já nevidím.

   2. O Vás dvou nemůžu ani tvrdit, že nesouhlasíte, jelikož Vy zcela nechápete, co píšu. Nesouhlasit a nechápat není totéž. Tady máte konec mého 2. odstavce:

    „Objasňuje to dále tím, že: 1.2 Svět se rozpadá na fakty. Faktem je pak podle výroku TLP 2 existence stavu věcí a 2.01 Stavem věcí je spojení předmětů (věcí).“

    Čili spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí
    existence stavu věcí = fakt

    Pokud tedy něco je faktem, tak to znamená existenci STAVU věcí, neboli propojení věcí, a propojení věcí, ani jeho existence není věc!

    1. JanKo.
     Cituji :
     „Stavem věcí je spojení předmětů (věcí)…
     Čili spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí…
     existence stavu věcí = fakt…“
     Nadpis :“Svět je celkem faktů a nikoli věcí“
     V textu :“Zde jde vidět určité rozlišení světa, stavů věcí (faktů) a jeho obrazů (myšlenek).“
     No to jsou veletoče.
     1)“ spojení předmětů, neboli věcí = stav věcí“
     2) „existence stavu věcí = fakt“
     3) Nadpis “Svět je celkem faktů a nikoli věcí“
     Z toho plyne ( ze 3 a 1)
     a) Svět je celkem faktů (existence stavu věcí, asi myšleno existence vlastností věcí).
     b) Svět není celkem předmětů (věcí) //logicky z nadpisu//.
     Spojení věcí ( předmětů) = stav věcí. //z Vašeho příspěvku v diskuzi//
     Závěr :
     c) z b) plyne, že stav věcí je spojení věcí.
     Ale svět je celek ( čili spojení všeho i věcí), což nadpis popírá.
     Takže ty předměty ( věci) se v celku světa spojují/nespojují, můžeme si vybrat.
     Nebo se na to vykašlat, což doporučuji.
     Ciuji Váš závěr :
     „Pokud tedy něco je faktem, tak to znamená existenci STAVU věcí, neboli propojení věcí, a propojení věcí, ani jeho existence není věc!“
     To je v přímém rozporu s nadpisem
     “Svět je celkem faktů a nikoli věcí“
     Námitka : Jestliže se svět skládá z  Vašich faktů ( existence stavu věcí), tak ty věci musí existovat. Existují a tedy jsou součástí světa, svět se skládá i z věcí.
     Mudrujte si klidně dál.

    2. 1.2 Svět se rozpadá na fakty. To je logické tvrzení, nad kterým snad může být jedině tvrzení, že svět není věc, to je nejlogičtější tvrzení. Proto se svět rozpadá na fakty a ne na věci. Protože 1.1 Svět je celkem faktů a nikoli věcí, to znamená svět je celkem všech existujících stavů věcí, nikoli věcí samotných. Kdyby se svět rozpadal do věcí, tak obrazy světa (myšlenky) by nezobrazovaly propojení věcí, ale věci samotné. Proto by jste o světě, i o věcech nebyl schopen nic logického prohlásit. Musí být zachována logická forma zobrazení, protože: 2.2 Obraz má se zobrazeným společnou logickou formu zobrazení. Jinak by neplatilo: 3 Logický obraz faktu je myšlenka.

     Tedy Váš rozbor je zajímavý, ale první část úvahy končí potvrzením platnosti nadpisu, ne jeho vyvrácením, protože píšete:

     „Závěr :
     c) z b) plyne, že stav věcí je spojení věcí.
     Ale svět je celek ( čili spojení všeho i věcí), což nadpis popírá.
     Takže ty předměty ( věci) se v celku světa spojují/nespojují, můžeme si vybrat.“

     Takže svět je celek a píšete spojení všeho i věcí, jenže o to jde, existující spojení věcí je fakt, proto je celkem faktů. Jenže malá drobnost, myslíte si, že svět je fakt? To totiž tvrdíte. Takže svět není podle Vás celkem faktů, ale fakt? Protože potom by tam byl rozpor. Jenže já jsem nenapsal, že svět je fakt, ale celkem faktů, čili celkem všech existujících propojení věcí. Tady se Vaše úvaha zadrhla, ale přesto jste jediný, kdo zašel tak daleko v úvahách!

     Proto píšu, že svět obsahuje (samozřejmě v symbolech) 2 fakty, protože nic více jsem zatím nepopsal. ∞ = {ω, -ω, …}. Ta množství jsou existující stav věcí (stav věcí = propojení věcí). Ta 2 množství nejsou věci, ale fakta, proto je svět celkem těchto 2 faktů (a jiných faktů samozřejmě). A proto v té množině ∞ = {ω, -ω, …} neznázorňuji žádné propojení věcí, protože samotná propojení věcí jsou ty 2 prvky (množiny) obsažené ve světě. Tudíž svět je celkem faktů.

     „Námitka : Jestliže se svět skládá z  Vašich faktů ( existence stavu věcí), tak ty věci musí existovat. Existují a tedy jsou součástí světa, svět se skládá i z věcí.“

     Zmiňuji znovu, svět se rozpadá na fakty. A pro člověka je směrodatné, zdali existuje nějaký stav věcí, nebo neexistuje. Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné!

    3. JanKo.
     JanKo, nikde jsem nepsal, že svět je fakt. To mi přisuzujete Vy. Já jsem Vás citoval, že „“Svět je celkem faktů..“
     Já tedy jasně napíšu, že Vaše rozbory jsou nesmysl.
     Existují předměty (věci hmotné podstaty) a existují vztahy mezi nimi. Existuje Země a Slunce a vztah mezi mimi je gravitace ( dále pohyb Země kolem Slunce, rotace) a dopad záření ( energie) na Zemi. Takže propojení může být hmotné podstaty. To vše je součástí světa ( Váš pojem svět je blízký pojmu vesmír). Klidně si do těch vztahů zamotejte nějaké nehmotné duchovno, a že to je ten celý svět.
     Pojem fakt je snadno k nalezení, je to filosofický pojem, který nelze plně zobeňovat, hlavně ne časově. A čas je podstatnou veličinou světa.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt
     „Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“[1], „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“.[2] Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení:
     Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ.
     Tyto části jsou samy o sobě a jednotlivě poznatelné.
     Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů.
     Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.[3]
     Poznáním faktu (Tatsache) se stav věcí (Sachverhalt) nemění.[1]..
     Jisté omezení tkví ovšem v tom, že metoda předpokládá, že rozložením zkoumaného předmětu na jednotlivá fakta a jejich opětovným složením se předmět podstatně nezměnil. To více či méně platí pro mechanismy a stroje, proto je důsledkem této metody mechanismus. Při zkoumání složitějších – například ŽIVÝCH PŘEDMĚTŮ TOMU ČASTO AK NENÍ, kdežto u živých a vůbec podstatně proměnlivých předmětů hraje roli i jejich minulost a budoucnost.
     Pojem faktu obvykle také vyjadřuje objektivní jistotu příslušného poznání, jeho nezávislost na zkoumajícím subjektu. Paradoxně však etymologie pojmu v latině, v němčině i v češtině naznačuje souvislost s lidským konáním: latinské factum je od facere, dělat; německé Tatsache je od die Tat, čin, a české skutečnost je od „skutiti“ nebo „kutiti“.[4]
     Související fakta (anglicky compound facts) Jakékoliv netriviální konečné prohlášení o realitě je nezbytná či nutná abstrakce sestavená dohromady z objektů, vlastností a vztahů. “

     Připomínám, že v kvantové mechanice zkoumání ( měření) ovliňuje vlastnosti kvantového objektu.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip_neur%C4%8Ditosti
     „čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně (protože nelze dostatečně přesně zjistit oba tyto konjugované parametry).“
     No Vy tomu rozumíte líp, píšete :“Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné!“
     Přečetl jsem si o Wittgensteinovi, objevy s fatálními důsledky pro lidstvo z toho nevznikly, ty jste slíbil ukázat Vy.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
     „Tractatus logico-philosophicus je jediné dílo vydané během W. života; sám Wittgenstein v předmluvě napsal, že se skládá ze hlavních dvou částí – za prvé: myšlenek v něm vyjádřených, za druhé: ukázáním jak málo se dosáhne řešením podobných problémů. Jedna z nejdůležitějších myšlenek je vyjádřena v oddílu 4.003 – „Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech, není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá na tom, že nerozumíme naší jazykové logice. (Je to takový druh otázek, jako zda je dobro více, či méně identické než krásno.) A nelze se divit, že nejhlubší problémy vlastně žádné problémy nejsou.“ a 4.0031 – „Celá filosofie je ‚kritikou jazyka‘.

    4. Podle Wiki hesla Wittgenstein a podle hesla fakt:
     Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ.
     Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů.
     Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.

     Můj názor : Jednotlivá fakta lze poznat. Poznání však rozšiřuje obzory, takže poznání nebude nikdy úplné. Samotná fakta nejsou konstantní a časem se mění.
     Není pravda, co tvrdí W., že :“Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.“
     Souvislosti a vztahy nelze zanedbat jsou podstatnou součástí poznání.

     Tím jsem doufán s touto filosofií skončil

    5. Pardale,

     bohužel s uvedenou kritikou kritiky jazyka (Wittgensteinovy filozofie) nebudu a nemohu souhlasit.

     „“JanKo, nikde jsem nepsal, že svět je fakt. To mi přisuzujete Vy. Já jsem Vás citoval, že „“Svět je celkem faktů..“ „“

     — Nikde jste sice nepsal, že svět je fakt, ale když napíšete, že svět je také spojení věcí, tak jako fakt být musí. Svět je ale jiné povahy, než fakta, do kterých se rozpadá, jinak bychom čelili logickému sporu podobnému Russelovu paradoxu o univerzální množině.

     „“Já tedy jasně napíšu, že Vaše rozbory jsou nesmysl.““

     — No to se Vám bohužel nepovede.

     „“Existují předměty (věci hmotné podstaty) a existují vztahy mezi nimi. Existuje Země a Slunce a vztah mezi nimi je gravitace ( dále pohyb Země kolem Slunce, rotace) a dopad záření ( energie) na Zemi. Takže propojení může být hmotné podstaty. To vše je součástí světa ( Váš pojem svět je blízký pojmu vesmír). Klidně si do těch vztahů zamotejte nějaké nehmotné duchovno, a že to je ten celý svět.““

     — No, Vy vůbec ještě netušíte, co já tam zamotám. Problém je, že Vy používáte pojem „věci“ v úplné jiném významu, než já. Vy vykládáte věci tak, jak je lidé primitivně vykládali, podle nich se svět skládá z objektů, protože to je to, co vidím. Ale bohužel takto to já nevykládám, svět se rozpadá do existujících stavů věcí. Svět se rozpadá do nejelementárnějších fakt, aniž by se rozpadl do věcí. Protože Ty jsou dle mého názoru ještě elementárnější než fakta. Takže atom je existující stav věcí, nikoli věc. Na uvedeném, co píšete, jde vidět, že fyzice sice rozumíte, ale díky nepochopení do detailu logiky jazyka už nevidíte, že to postrádá logiku.
     Takže za
     1) gravitace není vztah mezi 2 věcmi hmotné podstaty, ale existující stav věcí (v prostoru) (a tady se to vztahem opravdu popsat nedá!), gravitace je stav prostoru (vlastnost) a nemusí být závislá na 2 tělesech (i když to gravitační zákon dává do rovnice). Radím Vám, raději zůstaňte u fyzikálního pojmu těleso (Země, ani Slunce není věc, ale opět stav věcí)! Každé těleso zakřivuje prostor, pokud není netečné vůči Higgsovu poli. Můj pojem svět zobrazuje celou existenci, veškerou existenci, existenci všech existujících stavů věcí.

     „“Pojem fakt je snadno k nalezení, je to filosofický pojem, který nelze plně zobeňovat, hlavně ne časově. A čas je podstatnou veličinou světa.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt
     „Podle Wittgensteina je fakt „to, čemu tak jest“[1], „svět je celkem faktů a nikoli věcí“ a „rozpadá se na fakty“.[2]““

     — Tady podsud s tím souhlasím, zbytek je neúplný, chybný, nebo vadná interpretace.

     „“Pojem faktu tak zdůrazňuje několik důležitých přesvědčení:
     Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ.““

     — To je sice hezké přesvědčení, ale není Wittgensteinovo. Faktem je například: „Strom je zelený“, to je existující stav věcí. Myslíte, že je tento fakt neměnný? Takže svět se rozpadá do existujících stavu věcí a Vy mi budete citovat očividnou hloupost, že se stavy věcí nemění, tudíž nemění se jejich existence do neexistence a naopak? To snad ne. To je fyzikální blud vycucaný z prstu, ale z Wittgensteina nevychází.

     „“Tyto části jsou samy o sobě a jednotlivě poznatelné.““

     — Ano, to je pravda. Tady bych dodal, že samotné věci samy o sobě nejsou poznatelné.

     „“Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů.““

     — Ano, to je v pořádku.

     „“Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.[3]““

     — Tak to je radikální hloupost, jako odkaz je tam vedený výrok TLP:
     2.01 Stav věcí je spojení věcí (v anglickém překladu je to rozepsáno ještě hlouběji a přesněji) – elementárním faktem (atomickým faktem) je kombinace (propojení) věcí. Čili fakta se dají rozpadnout až na ty nejlementárnější, kde vystupují věci.
     2.1 Děláme si obrazy faktů. No jenže obrazy faktů ta propojení taky obsahují, protože je zachována logická forma zobrazení.
     Shrnutí: Situace, souvislosti a vztahy nelze zanedbat. Jedině když budeme mluvit v elementárních větách, budeme zobrazovat elementární fakta, to ale není zanedbání všeho, ale jen zjednodušení.

     „“Poznáním faktu (Tatsache) se stav věcí (Sachverhalt) nemění.[1]..““

     — Ještě aby se stav věcí měnil. Ke kvantové mechanice se vyjádřím.

     „“Jisté omezení tkví ovšem v tom, že metoda předpokládá, že rozložením zkoumaného předmětu na jednotlivá fakta a jejich opětovným složením se předmět podstatně nezměnil. To více či méně platí pro mechanismy a stroje, proto je důsledkem této metody mechanismus. Při zkoumání složitějších – například ŽIVÝCH PŘEDMĚTŮ TOMU ČASTO AK NENÍ, kdežto u živých a vůbec podstatně proměnlivých předmětů hraje roli i jejich minulost a budoucnost.
     Pojem faktu obvykle také vyjadřuje objektivní jistotu příslušného poznání, jeho nezávislost na zkoumajícím subjektu. Paradoxně však etymologie pojmu v latině, v němčině i v češtině naznačuje souvislost s lidským konáním: latinské factum je od facere, dělat; německé Tatsache je od die Tat, čin, a české skutečnost je od „skutiti“ nebo „kutiti“.[4]
     Související fakta (anglicky compound facts) Jakékoliv netriviální konečné prohlášení o realitě je nezbytná či nutná abstrakce sestavená dohromady z objektů, vlastností a vztahů. “ „“

     — No a toto hodnocení Wittgensteinovy metody v článku o faktu (na wikipedii) je zcela chybné, protože hned ze startu připouští něco, co je v rozporu s tím, že svět se rozpadá do faktů a že fakta jsou existující stavy věcí. Proč by proboha šlo předmět (věc) rozložit do faktů, když by to šlo u elementárního faktu jedině naopak? Ano, připouštím, že Wittgensteinova metoda může jistým způsobem zjednodušovat pohled na svět. Jenže o to mi jde. Jelikož je i matematika logickou metodou se zjednodušeným vyjádřením světa v číslech, Wittgensteinova metoda se mi hodí, jelikož bude s matematicko-logickou metodou v souladu. A stejně se mi podaří zásadní souvislosti světa odhalit. O živých mechanismech, to jsou složitější stavy věcí.

     „“Připomínám, že v kvantové mechanice zkoumání ( měření) ovlivňuje vlastnosti kvantového objektu.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip_neur%C4%8Ditosti
     „čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně (protože nelze dostatečně přesně zjistit oba tyto konjugované parametry).“ „“

     — No Heisenbergerově principu rozumím velice dobře, ale pouze to udává mantinely pro fyziku. V podstatě je tím řečeno, že elementární věci nelze jednoduše poznat, protože ty nejelementárnější fakta nebudou pro mne smysluplná. Potom už zbývá jedině matematika kvantové mechaniky, které nikdo nerozumí a má matematická filozofie, která bude hovořit jak o světě, tak i o jeho elementech. Mé výroky totiž budou logické a ne výsledkem měření konjugovaných veličin!!!

     „“No Vy tomu rozumíte líp, píšete :“Proto i třeba fyzika zkoumá stavy věcí, ne věci samotné!“
     Přečetl jsem si o Wittgensteinovi, objevy s fatálními důsledky pro lidstvo z toho nevznikly, ty jste slíbil ukázat Vy.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
     „Tractatus logico-philosophicus je jediné dílo vydané během W. života; sám Wittgenstein v předmluvě napsal, že se skládá ze hlavních dvou částí – za prvé: myšlenek v něm vyjádřených, za druhé: ukázáním jak málo se dosáhne řešením podobných problémů. Jedna z nejdůležitějších myšlenek je vyjádřena v oddílu 4.003 – „Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech, není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá na tom, že nerozumíme naší jazykové logice. (Je to takový druh otázek, jako zda je dobro více, či méně identické než krásno.) A nelze se divit, že nejhlubší problémy vlastně žádné problémy nejsou.“ a 4.0031 – „Celá filosofie je ‚kritikou jazyka‘.““

     — No to je přesně vystižení Wittgensteinova cíle – odstranit nesmysly z jazykového popisu světa. Proto to využiji a do toho zasadím Cantorovu matematiku a uvidíte!

    6. Pardale,

     „“Podle Wiki hesla Wittgenstein a podle hesla fakt:
     Svět je jednoznačně dělitelný na určité části, FAKTA, KTERÁ SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ.
     Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů.
     Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.

     Můj názor : Jednotlivá fakta lze poznat. Poznání však rozšiřuje obzory, takže poznání nebude nikdy úplné. Samotná fakta nejsou konstantní a časem se mění.
     Není pravda, co tvrdí W., že :“Skutečné poznání je poznání jednotlivých faktů. Jejich situace, souvislosti a vztahy lze zanedbat.“
     Souvislosti a vztahy nelze zanedbat jsou podstatnou součástí poznání.

     Tím jsem doufám s touto filosofií skončil.““

     — 1) Jasně, že jdou jednotlivá fakta poznat, dokonce i ta atomární fakta! V tomhle se ale s Wittgensteinem rozcházím. On tvrdí, že jsou určité problémy mystické a atomární fakta nevykládá úplně radikálně jak já.
     2) Prosím, hlavně do poznání nezavádějte obzory jako Vopěnka…
     3) Poznání nemůže být úplné nejen kvůli obzorům člověka, ale i kvůli obzorům světa samotného. To rozvedu v pozdějších článcích.
     4) O nekonstantnosti faktů se přít nemusíme.
     5) Za podstatnou vlastnost faktů pokládám to, že jsou měnné a že tvoří ty souvislosti, tudíž samotný fakt nelze zanedbat.

     Mě by zajímalo, kde vzal autor článku na wikipedii tuto neozdrojovanou věc. Mimochodem Wittgenstein se k TLP v podstatě nikdy moc nevyjádřil, bral ty výroky TLP za hotovou věc. Takže ty interpretace se mi jeví jako vadné.

     Vy jste s touto metodou skončil, pro mne to je začátek popisu světa.

    7. Když to tady tak čtu, napadá mne jediné.
     Proč nazírat na svět jednoduše, když to jde mnohem složitěji.

     Nemyslím si, že filosofie Wittgensteina je tou, která hýbe světem a která má přinést srozumitelné chápání světa.

    8. AuV,

     nesouhlasím. Složité jsou pouze naše rozbory těch pojmů, ale každý je může chápat intuitivně. Svět je celkem existujících stavů věcí a existujících opačných stavů věcí. ∞ = {ω, -ω, …}. A svět není celkem věcí. Nic více zatím řečeno nebylo.

    9. Pro AuV.
     JanKo píše
     „Složité jsou pouze naše rozbory těch pojmů, ale každý je může chápat intuitivně. Svět je celkem existujících stavů věcí a existujících opačných stavů věcí. ∞ = {ω, -ω, …}. A svět není celkem věcí. Nic více zatím řečeno nebylo.“

     No právě, víc tu řečeno nebylo a ani na tom se neshodneme. Copak to asi bude opačný stav věcí? Třeba taková antifacka, to by mohl být opačný stav věci facka. Prostě tváří plácnu někomu do ruky, a je to jasné.
     No hlavně, že to jde od mínus nekonečna do + nekonečna, jinak to tu ani nelze.
     Intuitivně chápané NOVÉ pojmy jsou v pořádku, ale musí se podpořit jasnými argumenty a opakovatelnými výsledky. Neřeší se tu nic častěji než fakta a věci. A když přistoupím na zde používané pojmy, tak nad slunce jasnější vztah příklad Slunce a Země je najednou všechno špatně. Autor má jinou intuici. Vědecké pojmy mají být jasné, ne intuitivní. Intuitivní jsou vize, směr směřování k nějakému objevu. Vztahy lze smysluplně zkoumat mezi jasnými pojmy ne mezi kamsi vlajícími dojmy.
     Pročetl jsem filosofický pojem věc, nikde s nemává + a- nekonečny ∞ = {ω, -ω, …}.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bc_(filosofie)

    10. Pardale,

     Vám jako fyziky znalému člověku by mělo být zřejmé, co reprezentují ony opačné stavy věcí. Můžeme hovořit o opačných číslech nejen v tom přirozeném smyslu, jako že někde 3 fyzikální tělesa jsou +3, nebo někde nejsou -3. Ale také můžeme hovořit třeba o kladném a záporném zrychlení. Kladné a záporné energii (např. při Gutově inflaci kosmu). Nebo o částicích a antičásticích (opačný náboj). To všechno jsou existující opačné stavy věcí. Prostě opačné stavy věcí reprezentují aritmeticky narůstající fyzikální veličiny (ale opačným směrem).

    11. JanKo,
     matematicky lze dělat dojmy o všeličems.
     Záporné mohou být vektorové veličiny ( síla, zrychlení,,).
     Záporná hmotnost, záporná energie ( je to skalární veličina) záporný čas, záporná délka, záporná hustota, to je jiná káva, že?
     No u Vás je chápání intuitivní, takže v pohodě šup se zápornými veličinami nejlíp až do mínus nekonečna. Co takhle záporný vzduch, les, pes, milenka, manželka?

    12. Pardale,

     já nepracuji s pojmy jako s dojmy, já aplikuji matematiku na filozofický výklad světa, abych zjistil, zdali lze matematikou popsat svět. Všechny Vámi jmenované veličiny jsou stavy věcí. Pokud může jít množství do plus nekonečna, proč by nemohlo jít opačné množství do mínus nekonečna? Veškeré opačné množství = existence veškerých opačných stavů věcí.

    13. Pardale,

     záporný vzduch (to znamená jako opačný stav věcí, že vzduch někde není = vakuum), tak existence tohoto opačného stavu věcí je opačné množství, tudíž -1. Ale to jsem Vám už objasňoval na příkladu, kdy 3 fyzikální tělesa nejsou na daném místě, tak to je opačné číslo -3.

    14. JanKo,
     vakuum jako záporný vzduch, to je pecka z logiky, vakuum v hlavě. Vzduch jsou molekuly plynů, málo vzduchu = málo molekul. Žádné molekuly ( což v praxi není ani v kosmickém prostoru) = nula molekul. A kde máte ty záporné hodnoty?
     Váš zkoumaný stav věcí je pěkná konina.

    15. Pardale,

     opět nechápete.

     1) Existence stavu věcí = neexistence opačného stavu věcí

     2) Existence opačného stavu věcí = neexistence stavu věcí
     Takže vzduch je stav věcí a opačným stavem je, že není, to je zjevně logické. A označení této existence opačného stavu je -1. Jeho existence v určitém místě by se dala označit číslem 1. Jeho neexistence se označí číslem -1. Tomu lze porozumět, pokud umíte aritmetiku. Jenže Vy se teď aritmetice divíte. Druhý příklad: zrychlení 5 ms^-2. Zrychlení je stavem věcí. Jeho hodnota udává existenci toho stavu věcí 5. Existence opačného stavu věcí pak bude opačné číslo -5. Na zrychlení se Vám to chápe lépe, než na příkladu vzduchu?

    16. Janko,
     teď jste se do toho zamotal.

     ad.: Takže vzduch je stav věcí a opačným stavem je, že není, to je zjevně logické. A označení této existence opačného stavu je -1. Jeho existence v určitém místě by se dala označit číslem 1. Jeho neexistence se označí číslem -1.

     Jeho neexistence se označí číslem 0 – alespoň podle mě.

    17. JanKo,
     Einstein řekl : Dvě věci jsou nekonečné- vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si nejsem jist.

     Mohl byste prosím pomocí své super logiky a svých + – nekonečen definovat mínus nekonečnost vesmíru a minus nekonečnou hloupost?
     Děkuji.

    18. Lojzo,

     nezamotal. Označit 0 existenci opačného stavu věcí je přepychem informatiky, protože se tam vyskytuje jediný myslitelný stav věcí a jeho opak. Takový přepych si ale má teorie nemůže dovolit, protože ta musí počítat s nekonečnem myslitelných stavů věcí a jejich existujícím opačným stavem nemůže být v každém případě 0, ale dané opačné množství. A je to logické, protože máme zachovat i smysl záporných čísel. Někde něco přebývá, tak máme existenci stavů věcí (přirozená čísla) a někde něco chybí (tak máme existenci opačných stavů (záporná čísla). Možností jejich existence a neexistence v každém bodě prostoru vycházejí všude nuly jako výsledek možných kladných i záporných hodnot.
     ω + –ω = {0, 0, 0, …}

    19. Pardale,

     já se kulturními výroky Einsteina nezabývám. Už jen kvůli zákonům kvantové fyziky je vesmír nutně nekonečný. Kdo to nechápe, má problém. A srovnávání inteligencí je otázka dosti subjektivní, nikoli objektivní.

    20. „Označit 0 existenci opačného stavu věcí je přepychem informatiky, protože se tam vyskytuje jediný myslitelný stav věcí a jeho opak.“
     Bývá obvyklé, že nové postupy jsou nechápané, tím odmítané. Člověka těžko nadchnou cizí nové přístupy, Einstein záporná posouzení od důležitých lidí znal.
     Zkusím přihlédnout na názor od JanKo s pochopením:
     KONKRÉTNĚ zavést:
     a)
     Máme vzduch: 1
     Nemáme vzduch: 0
     Průměrný výsledek: (1+0)/2 = 0,5
     Vzduchu bylo napůl.
     b)
     Máme vzduch: 1
     Nemáme vzduch: -1
     Průměrný výsledek: (1+(-1))/2 = 0
     Vzduch byl a nebyl.
     Je otázkou, zda případ (a) je lepší tím, že jsme na něho zvyklí. Nebo zda je objektivně lepší.
     Může být odlišný přístup autorův něčím prospěšný? Během minut psaní to zde zodpovědně neposoudím, jen zkouším promýšlet i přístup od Janko.

    21. Pánové, dovolte, abych Vám to objasnil.

     Mám-li baterii 9V, tak ta má póly +9V a -9V. Pokud uzemním pól -, baterie má póly 0V a +9V. Pokud uzemním pól +, baterie má póly 0V a -9V. Rozsah je vždy 9.

     Dám si do spořitelny 9 Kč, já mám na kontě +9 Kč, spořitelna na tomtéž kontě má -9 Kč.

     Mám-li kolem sebe tlak vzduchu 1 bar, pak co je víc, je přetlak, co je míň je podtlak. Můžu říci ale, že tlak kolem mě je 0 barů a vakuum je pak -1 bar.

     Neboli se dostávám k jádru pudla: Vždycky je třeba definovat, odkud se na danou věc dívám. Je třeba rozlišovat subjekt a objekt, pozorovatele a pozorovaného.

     To všechno už názorně popsal génius Milan Kučera v jeho knize Nicota a polarita.

    22. JanKo, možná že v bodě, kde Vy se nacházíte, je ta nula. Tady, kde se nacházím já, není nula, ale asi 54 kg vody, což je asi 30 kilomomolů vody, tedy 30*1000*6.10^23 molekul vody- tedy asi 1,8E+28 molekul vody. A to nepočítám další molekuly.
     Nekonečný vesmír -teorií je hodně, např.
     https://sk.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%BD_osud_vesm%C3%ADru
     Kvůli kvantové fyzice nekonečný vesmír asi nebude. Zatím se kvantovou fyziku nedaří spojit a makrorozměry kosmu. Čeká to na Vás a už jste slíbil převratné obejvy.

    23. No 54 kg vody jsou 3 kilomoly vody, takže těch molekul je asi 2E+27.

    24. Lojza, aliass Milan Kučera, to tu bylo přiznáno. A teď čtu, jak nějaký Lojza píše:
     „To všechno už názorně popsal génius Milan Kučera v jeho knize Nicota a polarita.“

     A do toho pan Kozohorský píše, že jeho jistá tvrzení budou mít zásadní význam na člověka a civilizaci.

     Kdy se to projeví na člověku a civilizaci? A jak se to projeví na člověku a civilizaci?

     Již tu byl i autor, který vehementně požadoval za svá poznání Nobelovu cenu.

    25. Pardale,

     „JanKo, možná že v bodě, kde Vy se nacházíte, je ta nula. Tady, kde se nacházím já, není nula, ale asi 54 kg vody, což je asi 30 kilomomolů vody, tedy 30*1000*6.10^23 molekul vody- tedy asi 1,8E+28 molekul vody. A to nepočítám další molekuly.
     Nekonečný vesmír -teorií je hodně, např.
     https://sk.wikipedia.org/wiki/Kone%C4%8Dn%C3%BD_osud_vesm%C3%ADru
     Kvůli kvantové fyzice nekonečný vesmír asi nebude. Zatím se kvantovou fyziku nedaří spojit a makrorozměry kosmu. Čeká to na Vás a už jste slíbil převratné objevy.““

     Nelze se nacházet v bodě, ale v konečné oblasti prostoru. V bodech prostoru se můžou nacházet maximálně body látky, ze které se skládáte. Díky za výpočet z kolika molekul vody se skládáte :-). Vesmír je nekonečný už jen kvůli kvantovým zákonům a je nekonečný mnoha způsoby. Kvantovou mechaniku ani nepůjde spojit s teorií gravitace, dokud se zásadně nezmění vnímání světa. Ano, sjednocující popis fyziky čeká na mne, máte pravdu. :-)

    26. AuV,

     první musí přijít nový pohled na svět, pak nová filozofie a pak možná přijde nová společnost.

    27. JanKo,
     naprostý souhlas. To by mělo být i pod článkem Staňka, o tom, kdy už konečně nastane ta transformace.

    28. JanKo, psal jste :“Možností jejich existence a neexistence v každém bodě prostoru vycházejí všude nuly jako výsledek možných kladných i záporných hodnot.“
     Dále píšete :“Nelze se nacházet v bodě, ale v konečné oblasti prostoru. V bodech prostoru se můžou nacházet maximálně body látky, ze které se skládáte.“
     Komentář : Takže v každém bodě prostoru, tedy i v těch bodech, z nich se já skládám, jsou samé nuly. A protože tu evidentně jsem a skládám se látky (hmoty), tak tu současně nejsem, protože protože můj prostor není naplněn atomy, ale Vašimi nulami.
     Jistě jste slyšel o antihmotě. Hmota + antihmota netvoří tu Vaši slavnou nulu ve všech bodech prostoru, ale anihilací tvoří energii, což lze pomocí E=mc^2 převést na stejně velkou hmotnost, z jaké vznikla ta energie.
     Každý bod prostoru naplněný nulami je prostě nesmysl. Nula je číslo, které vyjadřuje hodnotu něčeho ve srovnání s něčím jiným. Psal už Lojza. Nula může znamenat nadmořskou výšku = rozdíl k hladině oceánu. Nula korun v peněžence. Nula atomů v daném bodu prostoru je stav dočasný, atomy a molekuly jsou v neustálém pohybu.
     Píšete :“Kvantovou mechaniku ani nepůjde spojit s teorií gravitace, dokud se zásadně nezmění vnímání světa. Ano, sjednocující popis fyziky čeká na mne, máte pravdu.“
     JanKo, zajděte do hospody mezi lidi, takhle Vás ten prostor naplněný nulami zahubí. Pak si prohlédněte účtenku EET, jestli na ní ( jsou to body prostoru) jsou samé nuly, tak je Vaše teorie správná.

    29. Pardale,

     takže jinak řečeno se mi snažíte namluvit, že 0°C je jen ve vztahu k něčemu, je to jen relativně existující stav věcí. Chápu to správně? Ale 0 znamená nejen konkrétní existující stav věci, ale i možnost existence i neexistence stavu věcí, jejich vynulování. No a toto vynulování tvoří prostor, prázdné body. Množinu všech prázdných množin {{}, {}, {}, …}. No a dále nebudeme snad předcházet, protože Vy máte tu obdivuhodnou vlastnost přesně předcházet otázkami mým článkům :). Na prostor si počkáte do 3. dílu, na látku do 4. dílu.

    30. JanKo, já mám možná “ tu obdivuhodnou vlastnost přesně předcházet otázkami mým článkům“.
     1) Nejsou to moje otázky, ale odpovědi na Vaše už uvedená sdělní, která nesedí až jsou nesmyslná.
     2) Máte obdivuhodnou schopnost, že na nic z uvedených rozporů neodpovíte, kromě mazlení se s nekonečny.
     3) Nemluvil jsem o 0° C , ale o nulové nadmořské výšce na hladině moře. Když už teplotní stupnice, tak je čirým příkladem toho, jak lze různě nastavit nulu ( 0°C, 0°F = +32°C, 0 K = -273,15°C). Přitom jde stále o týž jev- měření teploty, ale relativně k různým základům.
     Takže předběhnu jako obvykle Váš článek a říkám: Z nul nevytvoříte nic, leda další článek o ničem.

    31. Pardale,

     Váš problém je ten, že vidíte rozpor tam, kde není. Ale to lze pochopit. Fyzici nejsou schopni přijmout nekonečno, natož s ním pracovat, jsou v práci s ním neomalení. Ano, všude, kde se nacházíte, jsou nuly, s tím se bohužel budete muset smířit, protože prostor, aby existoval, musí sestávat z bodů a ty mohou být obsazeny body látky, nebo nemusí. Jenže vy vůbec nemáte představu, co to je obsadit prostor látkou. Fyzika totiž máchá s elementárními pojmy, aniž by jim alespoň elementárně porozuměla. Stejně tak jako nevysvětlíte prostor, ale prostě o něm mluvíte, stejně nevysvětlíte, co je to látka, co je to energie, čas se pouze můžete domnívat, co je to. Prostě fyzika, ač řeší praktický popis reality, není schopna vyřešit nejfundamentálnější otázky. A už vůbec ne velký třesk…

    32. anko,
     opět výlevy čehosi mimo to, co řešíme. Takže nová verze je, že body prostoru se skládají z nul NEBO látky. To jest, jsou části postoru, které se neskládají z nul ale z látky.
     Píšete své dojmy :“Ano, všude, kde se nacházíte, jsou nuly, s tím se bohužel budete muset smířit, protože prostor, aby existoval, musí sestávat z bodů a ty mohou být obsazeny body látky, nebo nemusí. Jenže vy vůbec nemáte představu, co to je obsadit prostor látkou. “
     Zvedněte hlavu v noci na oblohu, je tam světlo hvězd, hvězdy svítí všesměrově => vesmír je prostoupen zářením. A to nemluvím o reliktním záření.
     Pokud se chcete bavit o bodech prostoru, musíte vědět, co je bod. Pokud je bodem Planckova délka 1,6E-35 m, pak to má fyzikální smysl a 1,6E-35 m není rozměrem nula, ale délka.

    33. „“Janko,
     opět výlevy čehosi mimo to, co řešíme. Takže nová verze je, že body prostoru se skládají z nul NEBO látky. To jest, jsou části postoru, které se neskládají z nul ale z látky.
     Píšete své dojmy :“Ano, všude, kde se nacházíte, jsou nuly, s tím se bohužel budete muset smířit, protože prostor, aby existoval, musí sestávat z bodů a ty mohou být obsazeny body látky, nebo nemusí. Jenže vy vůbec nemáte představu, co to je obsadit prostor látkou. “
     Zvedněte hlavu v noci na oblohu, je tam světlo hvězd, hvězdy svítí všesměrově => vesmír je prostoupen zářením. A to nemluvím o reliktním záření.
     Pokud se chcete bavit o bodech prostoru, musíte vědět, co je bod. Pokud je bodem Planckova délka 1,6E-35 m, pak to má fyzikální smysl a 1,6E-35 m není rozměrem nula, ale délka.““

     Pardale,

     ne prostor se skládá z nulových bodů a neexistují body prostoru, které by reprezentovaly látku, zase mimo. Můžete mi, prosím, říci, co je to obecně záření, svými slovy stačí. „Pokud je bodem Planckova délka“. Tady jde omezení fyziky, bod nemůže být délka a naopak, protože rozměrem není nula, takže to je délka. A z čeho se skládá ta Vaše bájná Planckova délka? Víte, proč vůbec byla ustanovena? To je pouze mez fyzikálních rovnic, ale ne světa!!!

   3. ad.: dalšího množství, které již tak intuitivní jako přirozené množství není, a toto množství budu nazývat opačné množství a budu jej značit –ω = {0, -1, -2, …}

    Janko,
    a co by do takového opačného množství mělo zapadat, co takové množství obsahuje?

    1. Fundamentální otázka! Sice předbíhá další článek, ale nastíním, co je to opačné množství. Jestliže je veškeré přirozené množství existujícím stavem věcí, tak je opačné množství (zatím nedefinované) existujícím opačným stavem věcí… Zbytek příště :-)

    2. sunu to trochu jinam – ….nastíním…. stín :-)
     Ba ne, nakoukneme za zrcadlo?
     Tedy těžce chápu, ale uvidím, co a jak pochopím :-)

     Vlastně – vyjadřujete se řečí čísel a symbolů, zajisté existuje i jiný způsob vyjadřování, vidění,….
     Jde se dobrat výsledku různými způsoby? Doufám, že ano.

    3. Matko,

     každá řeč čísel a symbolů jde převést do lidského popisu. Proto hovořím o matematické filozofii. :)

    4. ano, chápu, kdysi jsem jednu rovnici pochopila :-)
     a též kdysi se mi dostala do rukou kniha Manfreda Demdeho, kde se psalo o výuce matematiky velmi zvláštním způsobem (snad to bylo dokonce zíráním, či meditací u symbolů a čísel,…). Tedy bohužel měla jsem možnost do knihy jen nahlédnout a nevím, jak se kniha jmenovala. Ale díky tomu tuším něco málo o filozofii čísel.
     Vlastně dvě přímky běžící vedle sebe, se jen zdánlivě kdesi v dáli setkají. Ále, fantazie mi velí, prostor mezi nimi raději neuvažovat….snad se spolu domluví :-)
     Sunu to zas jinam, vím….

 2. Svět je celkem faktů, tudíž by se dalo v mé symbolice psát ∞ = {f1, f2, f3, …}, kde f1, f2, … jsou symboly pro fakta. Fakta jsou stavem věcí, neboli propojení věcí. Když zavedeme propojení věcí třeba jako binární relaci (vztah mezi 2 věcmi, pro zjednodušení), pak například f1 by bylo a1Rb1 (vztah mezi 2 věcmi a1, b1), tedy f1 = a1Rb1. Svět by byl celkem všech těchto relací, tedy ∞ = {a1Rb1, a2Rb2, a3Rb3, …}. Ve skutečnosti je samozřejmě svět složitější, než aby byl popsatelný jednoduchými binárními vztahy. Teď by ale mělo být zřejmější, jaký je vztah mezi věcí a existenci stavu věcí (=faktem). A toho je obrazem myšlenka.

  1. Ještě pár nekonečen a už to nečtu.
   Aha, takže jde o binární vztah ( = binární relace) ve smyslu objekt- vlastnost objektu ( čemuž říkáte fakt). Příklad : objekt (plnovous)- vlastnosti (počet šedivých vousů). Binární relace ( vztahy)jsou ovšem jen malá část světa. Faktorů ovlivňující výsledek ( bezpečnost jízdy automobilem) je spoustu. Není to jen ve stylu pneumatika- hloubka vzorku. Binární relace jsou dobré tak na rozpoznání větší- menší, např. typu starší auto- menší bezpečnost.

   1. Binární relace byl příklad propojení dvou předmětů. Taky můžeme vymyslet n-ární relaci a taky nemusíme brát relaci vůbec. Protože jde o to, jak budeme pracovat s pojmem stav věcí. Jde o propojení věcí, což je intuitivní, ale neurčitý pojem. Fakt je propojení x věcí ve světě. A to nemusí být jen relace. Takže jde o to, co budeme matematicky popisovat tím propojením. Třeba veškeré přirozené množství je propojením všech čísel, ale nepopisujeme toto propojení jako relaxu, ale jako množinu. Dokonce svět v mém popisu obsahuje zatím jen 2 množství, a to jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali…

    1. JanKo píšete : Protože jde o to, jak budeme pracovat s pojmem stav věcí. Jde o propojení věcí, což je intuitivní, ale neurčitý pojem…..zatím jen 2 množství, a to jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali..“
     Nevím, kdo je to my. Matematici množné číslo užívají při formulaci důkazů, což Vaše formulace nejsou. Zatím jste dokázal to, co píšete:“jsme svět takřka ještě vůbec nepopsali..“
     Takže ty slíbené převratné objevy s fatálními důsledky pro svět ještě přijdou. Zavedl jste pojem propojení a vzápětí je to intuitivní a neurčitý pojem.
     Takže propojeno už je, teď začít odpojovat.

    2. Pardale, propojení věcí je intuitivní, vše, co kolem sebe ve fyzikálním světě je pouhé propojení věcí, ale už je neurčité, jak na to „naroubovat“ matematiku (jestli pomocí relací, množin, zobrazení, atd.). Mé formulace obsahují Wittgensteinův logický aparát, aby se přímo ve výrocích o světě zobrazovala čistá logika ve své formě, protože logika je důležitá součást světa, princip světa.

 3. No já su enom hlópé Lojza z Dolní Lhoty, tak těm nekonečnům taky moc nerozumím. Ale na druhou stranu oceňuji, že se někdo snaží pochopit Boha jinak, než jako dědka sedícího na obláčku, který má pořád Pravdu (samozřejmě s velkým P).

  1. Nebojte, to v konečném důsledku pochopíte, protože to nakonec všechno krásně zapadne do sebe a v čisté logické formě uzříte svět i všechny s ním spojené transcendentální problémy. To, co nevyřeší fyzika, vyřeší má logika.

 4. Dovolil jsem si takovou malou rekapitulaci stran nového diskutujícího, pana Jana Kozohorského, který píše pod nickem JanKo.

  První reakce JanKo byla až 28.11. na Milana Kučeru pod jeho článkem Stvoření-člověk-bůh, na diskuzní příspěvek, kterým Milan reagoval 4.srpna na p.Krbce, kdy mu Milan v odpovědi napsal: „ …….. Že nemůžete Vy ve vesmíru v komplexních souvislostech něco pochopit, neznamená, že to nechápe někdo jiný.“

  A Jan Kozohorský napsal po více jak třech měsících na to svůj historicky první stručný vstup k tomuto sdělení M.Kučery: „Ale vesmír jde komplexně pojmout a dokonce v nejkomplexnější podobě…“

  Nenapsal pochopit, ale pojmout, ale to není tak podstatné / i když ne tak docela, že?/

  A pár minut poté, 28.11.,si povšiml a reagoval na diskuzi mezi mnou a panem Milanem Kučerou / taktéž ze srpna 2017/ a napsal k diskutované smrtelnosti či nesmrtelnosti duše toto :
  JanKo 28.11.2017 (22:55) „Duše je konečná nadstavba nekonečných fyzikálních procesů, které probíhají v mozku, a tím pádem po zániku těchto procesů, lépe řečeno po zrušení koordinace procesů tato konečná nadstavba zaniká v konečném čase. Chápete to?“

  Pan JanKo napsal pak již další a další své názory a myšlenky, jako například, že se zánikem mozku zaniká mysl.

  A tady již upozornil na svoje /významné?/ teorie : „Přišel jsem na teorii, která existenci nekonečné složitosti procesů dokazuje. Každý objekt, každá množina objektů, jevy s těmito objekty a shrnutě řečeno fyzikální procesy musí mít v sobě obsaženu nekonečně složitou informaci, jinak by svět nefungoval. Fyzici tak dlouho odmítali nekonečna, až jsem objevil jasný argument, že existence bez nekonečna není možná.“

  A dále pokračoval : „Dokonce jsem objevil takzvaný inverzní /obrácený/ princip světa, který dokonce umožňuje, aby v konečně ohraničeném prostoru, čili v té naší konečné nadstavbě byla nekonečně složitá informace. Není to rozpor, ale matematický princip světa!“

  Pod mým článkem „Od filosofie k náboženství“ zareagoval 29.11. pan JanKo jako první a napsal k filosofii jisté definice, které, přiznávám, jsem četl poprvé :

  „Filozofie podle Wittgensteina byla branou k poznání chyb jazyka, a tedy i chyb filozofie samotné. Filosofie by měla sloužit ke kritice jazyka, a proto objasnění poznávání člověka samotného. Filosofie má přivést člověka k pochopení sebe sama.
  Tak jako mají nižší tvorové mantinely, i my je máme. Proto po člověku přijde vyšší tvor a ten bude chápat Boha více než my. To je smysl evoluce, která je dána. Poznání se má vyvíjet dále. Bůh chce skrze svět a skrze inteligenci poznávat sám sebe.
  Bůh ale bohužel transcendentní být nemůže. Něco by přesahoval a to by byl spor. Bůh nemůže nic přesahovat. Transcendentní je realita sama, protože sama sebe přesahuje. Je naplněna hierarchiemi nekonečen podle Cantora.“

  Dodám jen, že v dobré víře, že se dozvím něco nového pro pojetí rubriky gnosis „Hledání Světla“ jsem ho podpořil, aby sem psal i své články.

  Pan JanKo také jako první zareagoval na článek pana Staňka Možné-formy-průběhu-transformace-civilizace“ a dokonce uvedl ne skromnou analýzu ze své „věštecké koule“ až do roku 3000, kdy napsal:

  „JanKo 30.11.2017 (11:21) „ Osobně jsem dospěl k názoru a po dlouhých analýzách technologického vývoje cca do roku 3000 mohu říci, že lidstvo bude kopírovat změnu, která bude nastolena stroji. Nic přirozenějšího asi nastat nemůže. Přijde totiž vyšší inteligence než ta lidská, bude z lidské vycházet a bude super abstraktní. Dočkáme se více fascinujících teorií…“

  V jeho premiérovém článku „Číslo vládne vesmíru“ zdejší diskutující pak ujistil, že cílem jeho práce bude……:

  JanKo pro AuV 8.12.2017 (21:06) Vše, co popisuju a co teprve popíšu bude mít veliký dopad na myšlení člověka. Věta „veškeré přirozené množství je součástí existence, světa“ je nejzásadnější univerzální tvrzení o číslech a světě bez ohledu na existenci člověka a způsob lidského vnímání. Má tvrzení, která postavím na těch univerzálních předchozích budou mít zásadní význam na člověka a civilizaci.“

  Dodám, že je fantastické, když někdo na těchto stránkách napíše o sobě, a myslí to vážně, že: „tvrzení Jana Kozohorského postavená na těch univerzálních předchozích budou mít zásadní význam na člověka a civilizaci.“ A že „Vše, co on popisuje a co teprve popíše bude mít veliký dopad na myšlení člověka.“

  Pane JanKo, napsal jsem Vám, že články z rubriky gnosis „Na pomezí vědy, Vesmír a jeho záhady“ nediskutuji. Umím si ale představit, že díky málo známé filosofii a Wittgensteinova díla, v kombinaci s teoriemi množin a hierarchiemi nekonečen podle G.Cantora – více třeba tady, i když do wiki moc nechodím: https://cs.wikipedia.org/wiki/Naivn%C3%AD_teorie_mno%C5%BEin
  ….po několika, pro mne často málo srozumitelných pokračováních a závěrech, dospějete k pojmenování filosofických otázek, které již staletí „řeší“ různé filosofické školy, kupř. realismus, idealismus, racionalismus, pragmatismus….. a které /jen některé/ jsem uvedl ve svých posledních třech článcích v rubrice „Hledání Světla“.

  Závěrem, dovolte mi otázku. Jaké vzdělání jste získal? Učíte na některé vysoké škole v ČR či v zahraničí? Jste členem vědeckého týmu, popř. kterého?

  Již brzy mi bude sedmdesát let. V životě jsem se potkal i se vzdělanci a i s lidmi, kteří svůj život prožívali s nějakou duševní chorobou.

  Dovolím si Vám citovat třetí sútru s Pataňdžaliho jógasúter a komentář k ní jednoho českého významného mystika, Květoslava Minaříka.
  Nejprve sútra, pro pochopení musí být i sútra s č. 2 :

  2: Jóga je ovládnutí procesů, k nimž dochází v duševní přirozenosti
  3: Pak se činitel, registrující vjemy projeví ve svém vlastním stavu

  Komentář pana Minaříka: „Činitelem, který registruje vjemy, je zrcadlící princip bytí, který se také označuje jménem zřec. Jeho zvláštností je, že nemusí být nepohnutý, má-li odrážet jevy zevního světa. Není-li však nepohnutý, odráží tyto jevy stejně jako neklidná hladina vody a kontury jevů se jeví neurčité, zkreslené, ba i fantastické. Podobný je i stav člověka, který své názory vytvářené nezávisle na skutečnosti aplikuje na všechno, co vidí, aniž dbá na základní požadavky objektivity. A když je neklid zřece nadměrný, stává se člověk psychopatem. Jóga se snaží této neutěšené situaci předejít. Proto doporučuje ovládnout procesy (změny) v duševní přirozenosti a tím dospět k takovému uklidnění, aby se zrcadlící princip stal zcela nehybným a tím způsobilým odrážet jevy zevního světa tak, jak jsou. Když se to stane, stal se člověk mudrcem, člověkem, který vidí všechno a také vše správně rozlišuje.

  Současně sděluji, že si se zájmem, ač jistě nebudu všemu rozumět, počkám na další pokračování toho, co bude „mít veliký dopad na myšlení člověka“.

  Zdravím a přeji Vám mnoho úspěchů . A hlavně bych přál všem, aby Váš jazyk byl srozumitelný .

  Václav Žáček

  P.S. na úplný závěr -ano, za sebe beru to /ne úplně na 100%/, co jste napsal na adresu moji a na Pana Pardala – „O Vás dvou nemůžu ani tvrdit, že nesouhlasíte, jelikož Vy zcela nechápete, co píšu.“

  1. Vendo,

   děkuji za zajímavou rekapitulaci mých diskuzních příspěvků. Pěkně jste to seřadil, přehledně, je tam logická návaznost.

   K Vaší otázce na závěr. Já jsem člověk neustále studující, ale informace přijímám vlastní cestou. Vše se učím sám. Jsem samouk. Takže oficiální vzdělání v těchto otázkách nemám, ale snažím se to vynahradit bedlivým studiem množství informací. Takže tím pádem nevyučuji, i když by mne tato činnost určitě lákala. Bohužel se vzdělávacími institucemi nejsem lidově řečeno kamarád.

   Děkuji za zájem o mé pokračování i zajímavé povídání o józe a zrcadlícím principu. Děkuji za přání úspěchů a budu se snažit, aby můj popis světa byl srozumitelný, i když je někdy tato snaha o zjednodušení spíše kontraproduktivní.

   S pozdravem Jan Kozohorský

 5. ad.Věta „veškeré přirozené množství je součástí existence, světa“ je nejzásadnější univerzální tvrzení o číslech a světě bez ohledu na existenci člověka a způsob lidského vnímání.

  Rozumím ti a vím,co tím sleduješ.Píšu tady celou dobu v podstatě totéž:

  Bůh,Vědomí,Srdce je Celek/Jednota/,jehož jsou všechna srdce součástí.
  Bůh je Celek jehož jsou všichni a všechno/=množství/ součástí.

  No a Otcova slova:“To Já mám vliv na všechno a na všechny.“

  *celek= komplet=úplnost=kompletní=absolutní
  *jednota=celistvost=integrita=nedotknutelnost=posvátnost
  *vliv= dopad=vláda=moc= účinek=působení=efekt=výsledek= důsledek=kontrola=nadvláda=převaha=
  vedení=řízení= omezení=dozor=dohled= ochrana=záštita=dozorce=hlídač=klíčník=správce= žalářník=kurátor= inspektor=dohlížitel

  Vnímat lze různě,i psát lze různě.To podstatné je však za tím vším-stejný vzorec,
  vzor,obraz,konstrukce.

  Příklad:
  Do prostoru nacházejícího se v kolmém svislém průmětu pod zařízením sloužícím k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících.
  /= Pod svícnem bývá tma/.
  http://www.pixy.cz/osobni/prisl.html

 6. ad.První výrok TLP zní: 1 Svět je všechno, co fakticky je.

  Ano.
  řeč v symbolech:
  *Svět = Vědomí

  ad.Druhý výrok TLP:Svět je celkem faktů a nikoli věcí;svět je celkem (souhrnem)

  Ano.

  ad.1.2 Svět se rozpadá na fakty. Faktem je pak podle výroku TLP 2 existence stavu věcí a 2.01 Stavem věcí je spojení předmětů (věcí).

  Ano.Přitom si můžeš všimnout,že se jedná o existenci faktů,které jsou v pohybu a existenci
  stavu spojení-v klidu.Tedy pohyb a klid.Za předpokladu,že fakt = (zjištěná ověřená jednotlivá) skutečnost, událost, výsledek;pravdivý poznatek, údaj

  ad. TLP se dále píše: 2.1 Děláme si obrazy faktů.

  Ano.To je přesné vyjádření k pravému obsahu Bible a Písma.
  Má to však svá úskalí,pokud nesledujeme v obrazech model skutečností,faktů.
  Posléze pak dojde nutně k problému,že napsaný text,jenž popisuje obraz modelu faktů,
  začne vnímat člověk doslovně.Pak se již nejedná o fakta,ale vytvořené představy a domněnky.
  Bohužel vnucované církvemi i školami.Jedná se o teorie,tedy neověřená fakta,tedy neověřené jednotlivé informace,skutečnosti,poznatky,údaje.Jde tedy o bludy,iluze,bludnou cestu.

  Poznámka:Obrazy,o kterých zde píši,jsou živé.Bůh s námi komunikuje prostřednictvím živých
  obrazů/dějů/ ať již přímo v našich každodenních situacích,tak i během spánku prostřednictvím
  živých obrazů snů.V obou případech jde o projekci obrazů,které mají jiný význam,než jak jim
  dnešní člověk rozumí-doslovně.

  ad.2.12 Obraz je modelem skutečnosti.

  Ano.Můžeme mít mnoho obrazů,které však vyjadřují jeden model=vzor,vyjádření skutečnosti,faktu.
  To bylo známo i při psaní Bible.Proto se používalo symbolů,obrazů,které vyjadřovaly a stále
  vyjadřují fakta,tedy jednotlivě ověřené poznatky,informace,skutečnosti.Ty se však zcela liší
  od náboženských dogmat,uměle vytvořených představ,domněnek,ritů atd.Důsledkem toho je dnešní
  civilizace a její naučené myšlení.
  Vědci díky naučeným a hlavně převzatým náboženským bludům tvrdí,že Bůh neexistuje a pohrdají
  informacemi,zaznamenanými nejen v Bibli.No bodejť by i souhlasili s blbostmi.Na druhou stranu
  se však sami připravují o možnost spojení se Zdrojem a možnost přímé komunikace.V Bibli jsou
  zaznamenána ověřená fakta,a to způsobem „jazyka“,kterým s námi všemi Zdroj komunikuje,tedy
  v symbolech.Pokud mám upřímný zájem těmto symbolům rozumět a dozvědět se fakta,pak bych
  měl mít i prvně zájem naučit se porozumět symbolům,číslům,atd.
  Potom by změnili zcela jistě své bludné názory na svá IQ a IQ našich předků,navíc by mohli
  poznat sami sebe vpravdě.
  To samé se týká všech lidí,včetně představitelů církví,co zabloudili na cestě „domů“.

  πίστης = pít,nikoliv víra nebo slepě věřit čemukoliv
  η πίστης“ = H pístis
  H pístis= Ducha koruna,Ducha vítězství,Ducha hudba,Ducha harmonie

  ad.2.2 Obraz má se zobrazeným společnou logickou formu zobrazení.

  Ano.

  ad.3 Logický obraz faktu je myšlenka.

  Myšlenka následuje až při „vidění“ obrazu faktu.

  Jan 14:7
  „Jsou-li s vhledem/obrazem vidění/ harmonie Zvuku a Zář Světla na lůžku,v daný moment víte,že víte a vidíte.“

  ad.3.001 „Určitý stav věcí je myslitelný“ znamená: můžeme si o něm udělat obraz.

  Spíše bych uvedla,že na základě poznaného faktu,mohu model tohoto faktu „vidět“
  a sledovat.

  ad.číslo 3 v řeči symbolů:symbol skutečné jednoty,Jupiter->
  sjednocení ženského a mužského principu uvnitř sebe sama->tvořivost

  Jan 14:6-7
  Jednoty Ochránce já Nitro jeho tam pěje:
  „Císaři sama jsem Duchem Ós,Duchem harmonie Zvuku a Duchem Života=Šechinou=Duchem Svatým.
  Vytvoř vlákno=spojení Světlu,přijde-li na lůžko Zář,opouští svět pudové emoce.
  Jsou-li s vhledem/obrazem vidění/ harmonie Zvuku a Zář Světla na lůžku,v daný moment víte,že víte a vidíte.“

  *Císař=vykonavatel vůle Vědomí->pro člověka tzv.nevědomí;též Ego
  *lůžko= sjednocení v jedné rovině->“Kde jsou tři bohové,jsou to bohové.Kde je jeden nebo dva,jsem s nimi já/ego/“.
  *Zář= Jitřenka=Zora
  *svět = vědomí i nevědomí
  * pudové emoce/méso/=pudy a pudové emoce si člověk zaměnil v mysli,a tím i v povědomí,s city-soucitem,láskou bezpodmínečnou.
  *vidět= obrazotvornost vidění,zjevení,ukázka,předvídavost
  *Ós =osa = střed
  *Vytvoř vlákno=spojení Světlu ->Yoga->“duhový most“= Iris=Zora=Ušas=“Oko bohů“->nenalézá se
  v hlavě-mozku,nýbrž v hrudi a znamená to „vidět srdcem“.

 7. Diskutovat se dá o ledasčem, pokud na to má člověk dostatek času (neželí plýtvání časem). Zdejší diskuse ale ukazují, jak jsou marné. Určitá fakta nemůže člověk sám svým rozumem vymyslet, ale musí je obdržet od Boha. Jenže moudrost (Poznání) se nerozdává jen tak, obdrží ji ten, kdo si ji svou pokorou i vědomým vztahem k Bohu zaslouží. Vždy je to tak, že čím více se člověk bije v hruď a šermuje svými znalostmi i vlastními novými objevy, tím méně té opravdové moudrosti má. Zdejší příspěvky to zcela potvrzují. Do diskuse se zde na základě výše uvedeného vyhodnocení ani nehlásím, nepřipadá to v potaz.

  1. Logika je zrcadlovým obrazem světa a je transcendentální. Matematika je logická metoda. Pomocí ní dokáže člověk zobrazit svět. A rozhoduje pravdivost matematických teorií, ne privilegovanost Božího poznání.

   1. Matematické teorie mohou být správné a správně odrážet Boží tvorbu, pokud bude ono matematické poznání v souladu s Bohem, s jeho tvorbou, tzn. že pravdivost a správnost všeho je vázána na poznání (objevení) Boží vůle, tedy Božího poznání. Platí to ať si to budete chtít přiznat, či nebudete.
    Nechci zde diskutovat, proto ani neuvádím své jméno, ale je dobré odlišit od sebe některé pojmy, které ne všichni budou chápat stejně – stvoření (svět), jsoucno mimo stvoření. Teprve poté, co jsou pochopeny tyto dva pojmy a jejich vzájemná souvislost, pak teprve je možno vůbec uvažovat v pojmech konečno a nekonečno.
    Z mého pohledu ani není o čem uvažovat, neboť je to dost zřejmé a již dříve to tu bylo v diskusi nastíněno, spíše však nenápadným způsobem. Proč také skutečné poznání někomu vnucovat. Obecně jsou ale diskuse zde dosti liché, kdo však nemůže jinak, ať se jich účastní, já to však mimo tyto své dva příspěvky nebudu.

    1. Jakmile se mi podaří, dosti abstraktně a logicky, zobrazit svět a nejvyšší jsoucno v mých teoriích, lépe řečeno mé teorie sepsat, mám je v hlavě, tak budete moci posoudit, zdali se mi to podařilo.

    2. ad.: které ne všichni budou chápat stejně – stvoření (svět), jsoucno mimo stvoření.

     Ano, toto opravdu nechápeme všichni stejně. A přitom je to jedna z nejzákladnějších otázek.

    3. Zajisté jsoucno nemůže být mimo stvoření, to je logický nesmysl. Co to je vlastně nejvyšší jsoucno v nekonečném světě? To jsou velmi podstatné otázky.

    4. To co JE (nepodléhá změně, vývoji), tedy Bůh, dlí především MIMO stvoření. On sám je mimo stvoření, pokud jeho záření, jeho vůli nepovažujeme za Jeho přímou součást. Již se to tu psalo mnohokrát – když člověk vytvoří obraz nebo sochu, tak také ten obraz a socha není součástí člověka, člověk do něj vložil jen svého ducha. Co Vy vlastně „evidujete“ mimo stvoření, co to podle Vás je? Stvoření je dílo, je to tedy tvorba, jak nahoře, tak dole, takže dílo stojí v principu mimo, vedle toho, kdo ho stvořil. A je víc než jen zřejmé ze zdejších diskusí roky nazpět, že kupodivu někteří to vidí jinak, ovlivněni zřejmě především východními naukami, že i červ je sám Bůh.
     Obávám se, že Vy řešíte něco jako se říká o statistice – přesná řeč naprosto nepřesných (nesmyslných) čísel. Prostě pokud nesedí zásadní principy, tak není možné se Vašimi vymknutými teoriemi vážně zabývat.

    5. ad: Stvoření je dílo, je to tedy tvorba, jak nahoře, tak dole, takže dílo stojí v principu mimo, vedle toho, kdo ho stvořil.

     Tao, Tao projevené, Tao neprojevené.

     Co je Bůh a co je Stvoření?

    6. Petr II,

     svět je sám v sobě, on není nikde jinde. I fyzika to jasně říká, je zakřiven do sebe. Matematicky nadefinuji, že se svět skládá sám ze sebe a bude to dávat smysl. Mimo svět tedy není nic, svět je totalita všeho, je totálně nekonečný, proto jsem ho označil nekonečným symbolem, a Bůh nemůže být mimo. Pokud by byl, tak by nebyl schopen jej ovlivnit. Jak psal Milan ve své knize, s tím lze pouze souhlasit: „Kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví“. A za druhé říkám já. Musíte vědět, co ta čísla znamenají, co mohou reprezentovat a co nakonec přesně tvrdí. Takže mé výroky jsou nejen přesnou řečí, ale těch nejpřesnějších čísel, nekonečných. A ukážu, jak svět funguje na nekonečných číslech. Protože svět je souhrnem všeho a jako super komplexní existence musí existovat jako nekonečný. Každý stav věcí je ve světě nekonečně složitý. To, že lidé vnímají pouze konečná zobrazení faktů, to není problém světa, ale lidí. Svět je celkem všech nekonečně složitých faktů a je nekonečně krát složitější, než samotná fakta. Kdo to nepochopí, zachází buď se starými pravdami, předsudky, anebo je naprostý lunetik.

    7. Petr II,

     Oprava: je snadné udělat chybu. Svět je celkem faktů (existenci stavů věcí), fakta jsou ale konečná, až na jejich souhrny, ty jsou nekonečné, přirozené množství, opačné množství, atd. Samotné stavy věcí jsou ale nekonečné samy o sobě. Svět je tedy nekonečně krát složitější než samotné stavy věcí, ne jen jejich existence, které označuji množstvími. No nic, to bude popsáno až v 3. a 4. dílu mého pojednání.

    8. Ono to je tím, že člověk zapomíná, a tak občas opakuje pořád dokola. Není to o tom, že by někomu mínil nutit své liché poznání. Ostatně lichost – když se vesmír po sebemenším správném poznání zachvěje, tož v této odezvě mizí veškerá lichost. A blik cvak, vše se znova začíná. Možná již ne ve jménu Boha, ale jinak správně, do té doby, než se opět vše zachvěje a „lichost“ pomine.
     I lichost čísel existuje? Tsss, fantazie to směřuje k lichému vesmíru, lichému všemu… Ó, jak liché,….

    9. Člověk myslí logicky a nemůže myslet nelogicky. Stejně tak Bůh nemůže použít nelogiku ke stvoření, Bůh musí použít logiku.

    10. ad. JanKo 15.12.2017 (11:55)
     No, nevím, nevím, je-li Bůh všemohoucí, klidně může logicky stvořit i nelogickou částečku. V tom mu věřím. I kdyby jen tak pro potěšení. Ale ani v tom případě to nebude lichá částečka, anóóóbrž logická :-)

    11. :-) Celý svět je logický, nic nevypovídá o jeho nelogičnosti, pak je logika nutnost i pro Boha. :-)

    12. To že Bůh něco MUSÍ je výraz velké nepokory. ON dokonale tvoří podle svých dokonalých pravidel. V tom je zřetelný rozdíl od obsahu slova musí, tedy je mu vnuceno.

    13. Petr II,

     ano musí, protože kdyby stvořil nelogický svět, tak v něm nebude nic dávat smysl. Takový svět by ani nefungoval, stejně jako pokažený stroj. Takže Bůh není ve všem neomezený, v prvé řadě je omezený logikou.

 8. Mnnooo, nedá se to zde číst. Ale z toho mála bych především zdejšímu JanKovitému účastníku doporučil, aby neprohlašoval, že za své pravdy se dá dobrovolně upálit, neboť věří jejich bezchybnosti natolik, že za ně položí život. Bylo bylo kriticky nebezpečné.

  1. Až ukážu, co je to prostor, tak uvidíte, kde tkví pravdy.

 9. Tento článek zavádí filozofické pojmosloví, které bude základem pro popis světa. Zvolil jsem Wittgensteina, protože se světem zabýval, zvolil dobré pojmy, ale nedošel k úplným závěrům. Já do jeho popisu světa přidávám matematiku, abych ukázal, jak přesně má vypadat funkční popis světa.

  Rozhodující jsou pojmy svět, fakt, stav věcí, obraz světa, myšlenka.

  Ve světě jsou samá fakta.
  Fakt určuje existenci stavu věcí.
  Stav věcí je propojením věcí.
  Jenže v třetím článku docházím k tomu, že žádné věci se v prostoru nevyskytují. Věci patří Bohu, jsou mimo prostor. Takže propojení věcí je zajímavý pojem, něco propojujeme, ale nevíme co, protože když to začneme rozkládat na menší části, nikdy nedojdeme ke konečné malé části.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference