mapa stránek || vyhledávání

V krajine zatratených!

zabava-koncertRozhliadnime sa pozorne okolo seba! To, čo uvidíme, je krajina zatratených! Zatratených ľudských duší! Zatratených nie preto, že by tak učinil ich Stvoriteľ, ale jedine pre ich vlastný nezáujem o Stvoriteľa a jeho Vôľu. Títo úbožiaci sa zatratili sami svojim dobrovoľným rozhodnutím oddeliť vlastnú existenciu od existencie Stvoriteľa a jeho Vôle.

Zatratenie je život bez Boha a bez potreby Boha! Je to existencia bez vyšších duchovných hodnôt a bez poznania a naplňovania skutočného zmyslu vlastného života. Je to bytie prázdne, plytké a bezobsažné, ktorého ideálom sú len rôzne druhy užívania si ako náhrada za prežívanie skutočnej plnosti života.

Človek tejto zeme nepozná pravú plnosť bytia, pretože jej je možné dosiahnuť iba snahou o poznania Pána a naplňovanie jeho Vôle. Človek tejto zeme si len užíva, oddelený od Stvoriteľa a jeho Vôle a užíva si o to viac a o to intenzívnejšie, o čo zreteľnejšie podvedome tuší úbohú osihotenosť svojej osobnej existencie, ktorá sa vzdialila od Pána. Ktorá ho nechce poznať a nemá o neho záujem.

A podvedomé tušenie vlastného zatratenia, vyplývajúce z takéhoto postoja, ženie ľudí do ešte väčšieho užívania si. Chcú toho čo najviac stihnúť, kým je ešte čas a týmto pomýleným smerom sa o to rýchlejšie ženú k realite vlastného zatratenia.

Lebo jedine v Bohu, jedine v poznaní a naplňovaní Jeho Vôle je život! Avšak v nezáujme o Pána a o poznanie a naplňovanie jeho Vôle je smrť! Je záhuba duše! Smrť a záhuba duše, ktoré sú údelom všetkých zatratených! Zatratených z vlastnej vôle a pre vlastný nezáujem o poznanie vecí duchovných a o naplňovanie duchovných zákonitostí.

Žijeme vo svete absolútneho nezáujmu o Stvoriteľa jeho Vôľu. A to sa netýka len ateistov a materialistov, ale žiaľ aj ľudí, ktorí sami seba nazývajú veriacimi. Väčšina z nich, nech už patria k akémukoľvek vierovyznaniu, má totiž na prejavy toho, čo oni nazývajú vierou presne stanovené miesto a čas. Na tomto mieste a v tomto čase, ide predovšetkým o chrámy a čas strávený v nich, praktizujú svoju vieru. Avšak akonáhle čas vyprší a oni toto miesto opustia, okamžite sa stávajú účastníkmi toho istého života, aký žije materialistická väčšina. Života, do ktorého už ich viera nijako nezasahuje a nemá v ňom absolútne nijaké miesto.

Takýmto spôsobom väčšina veriacich dôsledne oddelila svoju vieru od každodenného života. Sú to pre nich dve rozdielne veci, ktoré sa vzájomne nemiešajú. Tým bola viera postavená úplne mimo reálneho života a bez možností akéhokoľvek dosahu naň. Z tohto dôvodu je preto žiaľ každodenný život väčšiny veriacich v podstate taktiež poznačený nezáujmom o Stvoriteľa a jeho Vôľu, pretože toto sa musí a má prejavovať v ich bežnom živote.

Len sa napríklad pozrime na nejaké neviazané spoločenské stretnutie, ktorého sa zúčastňujú ako ateisti, tak i veriaci. Môže to byť stretnutie kolegov z práce, priateľov, rodinných známych a podobne. Skúsme sa započúvať do rozhovorov, ktoré medzi sebou vedú. Veľa sa žartuje a načína sa množstvo rôznych tém. Tém vážnych i menej vážnych, avšak málokedy počuť niečo, čo by súviselo s hodnotami duchovnými. A ak by aj náhodou niekto s niečím podobným začal, buď sa to uhrá do stratena a odbije žartom, alebo to budí podozrenie s príslušnosti k nejakej sekte. Ak človek hovorí o tisícorakých bezvýznamných hlúpostiach, ak rozpráva stupídne vtipy, je to pre všetkých omnoho prijateľnejšie, ako nejaké vážnejšie rozoberanie vecí duchovných. Na bežnom, neformálnom stretnutí by to pôsobilo ako niečo zvláštne, ba až nežiaduce.

Inými slovami povedané, ľudia sa medzi sebou bavia o tom, čo ich zaujíma, čo má pre nich zmysel a nejakú cenu a hodnotu. Ak medzi sebou vo chvíľach uvoľnenia nehovoria úplne prirodzeným spôsobom i o veciach duchovných tak, ako o mnohých iných veciach, znamená to, že ich to nezaujíma, nemá to pre nich zmysel ani nijakú cenu a hodnotu. Avšak ak v ľuďoch niet v každodennosti života záujmu o veci duchovné aspoň v takej miere, ako o mnohé iné, je to jasným vysvedčením ich nezáujmu o Stvoriteľa a o poznanie jeho Vôle.

Ale takýto nezáujem sa rovná dobrovoľnej ceste k zatrateniu. A práve preto môžeme túto zem pokojne nazývať krajinou zatratených. Veľká česť tým nemnohým výnimkám!

Kristus, Syn Boží, ktorý prišiel na zem v splnomocnení Boha, kedysi riekol: Kto miluje svojho otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden! Kto miluje svojho muža alebo ženu viac ako mňa, nie je ma hoden! Kto miluje svojho syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden!

Kto na tejto zemi je teda hoden Pána a jeho milosti? Kto je hoden života a ďalšieho nepretržitého bytia, ktoré je možné iba v Bohu a v poznaní a naplňovaní jeho Vôle? Kto miluje Pána takou mierou lásky, akú on požaduje? Nadovšetko ostatné? Kto je schopný dosiahnuť takto vysoko nastavenú latku?

Kto ju však schopný dosiahnuť nie je a ani sa o to nesnaží, ten sám nie je hoden lásky, pozornosti, ochrany a milosti Pána, pretože on sám sa od Neho odpája a odčleňuje. Takýto človek tým zatracuje samého seba.

Existuje tisíc rôznych vecí, o ktoré sa ľudia zaujímajú, o ktoré sa snažia a ktoré považujú za dôležité. Ale na to najdôležitejšie nemyslia, o to najdôležitejšie neusilujú a ani ich to nezaujíma. Nemajú v sebe záujem, chuť a snahu poznávať Vôľu Najvyššieho a jeho Zákony, podľa ktorých by sa snažili žiť. Tým si však sami nad sebou vynášajú rozsudok smrti.

Lebo každému človeku sa nakoniec dostane toho, čo chcel. Ak chce a usiluje o hmotné veci a pôžitky, mnohé z nich sa mu dosiahnuť aj podarí, aby však napokon úplne všetko stratil a to i spolu s celým svojim bytím.

Ak však chce človek naozaj úprimne, vážne a opravdivo usilovať k Najvyššiemu, ak ho zaujíma Jeho Vôľa a jeho Zákony, ktoré sa snaží poznávať a podľa nich aj žiť, takémuto človeku sa dostane daru nikdy nekončiaceho bytia a spolu s ním, akoby na dôvažok mnoho a mnoho iných vecí. Práve tých vecí, za ktorými sa tí ostatní tak pachtili a v slepej honbe za nimi prišli pre svoj nezáujem o Pána o celé svoje bytie.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

78 komentářů

 1. Autor, napísal si :

  ….. Kristus, Syn Boží, ktorý prišiel na zem v splnomocnení Boha, kedysi riekol: Kto miluje svojho otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden! Kto miluje svojho muža alebo ženu viac ako mňa, nie je ma hoden! Kto miluje svojho syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden! ..

  Ja osobne som sa pri čítaní týchto riadkov ,,normáne začal báť“…

  Kristus je vymyslená habaďúra, ktorú TU na Zemeplacke už viac ako dvetisíc rokov ,,pri Neživote“ udržujú pedofily a buzeranti z KC..

  Moja matka a môj otec boli reálni ľudia, ktorí dali svoje ,,vajíčko“ a spermie, aby som sa mohol do tohoto odporného Sveta vyklbať, hoci som sa zubami nechtami bránil, že JA nechcéééééém!!! Nevyškriabali ma a teraz ČO ???. Musím si to TU odsrať…

  Takže Svedkovia Hospodinoví, ktoré tieto chujoviny vymysleli a napísali, sa už teraz ,,určite smažia v tom svojom kresťanskom pekle“…

  A ja hovorím ,tak im treba…

 2. Opäť dobrý článok.

  Sprievodným znakom nezáujmu o Stvoriteľa je aj znížená chápavosť takéhoto človeka. A to je dôvod obrovského množstva rozličných problémov v spoločnosti, ktoré by sa dali hravo vyriešiť.

 3. Ešte jedna pripomienka.

  Autor, keď sa tváriš ako znalec Biblie, asi si ju študoval na Gebrejskej univerzite a si neobrezaný Žid.

  Lenže si ,,nedoštudovaný“,
  lebo nemáš ukončenú Najvyššiu školu náboženskú v centrálnej Európe, tú preslávenú univerzitu jedinej pravej viery na Svete…

  Ešte aj islamisti si jej Diplom cenia nadovšetko a je ako RELIKVIA o tuposti jednotlivca.

  Vieš , že sa jedné o tú ,,podzemnú, ilegálnu školu“ v Ružombergu ??

  Keby si ju ukončil s bledomodrým diplomom, bol by si vedomý toho, že tu na Slovensku neexistuje jediný človek, ktorý by nemal už SPASAENIE vo vrecku..

  Aj JA som ako Neznaboh vraj už dávno spasený, dokonca ešte pred svojim narodením…

  Prečo??

  Lebo ten virtuálny Ježiško, ten plod neresti medzi Hospodinom a Marienkou ktorého splodili len a len preto, aby za všetkých ,,zmrdov na celej Zemeplacke“ priniesol tú najvyyšiu obeť, tak vraj učinil…

  Tak nás prosím pekne neoblbuj, že sme krajinou zatratených, keď sme už dve tisícky rokov po možnosti zodpovedať sa za všetky hriechy sveta.

  Možno Ty, Milane si bol nejako vynechaný zo spasenia, a zotrval si v zatratení, ale to sa stáva, to je len štatistická chyba a tá je povolená aj v nábožestve, lebo štatistika je všesvetová .

  Tu platí len súčet položiek deliteľný množstvom zúčastnených……

  Dokonca aj JA už na sebe ani nevidím to Kainovo znamenie.

  Teraz neviem, či je to DOBRÉ, alebo menej DOBRÉ…

 4. Bůh nepotřebuje, aby se k němu někdo modlil. Je nadčasová bytost.
  Když se potřebujete vázat na lidi, kterým říkáte „zatracení“ a neustále je oslovujete, můžete se klidně modlit 25 hodin denně a stejně vám to bude prd platné.

 5. David,

  lenže tento konkrétny Boh-Hospodin, o ktorom je tu reč, je samolúby, svárlivý , odporný a neodpúšťajúci hriechy až do siedmeho kolena.
  Zároveň z neho Protožidia urobili masového vraha, ktorý vraj vyhubil všetky botanické a zoologické ,,bytoti“, lebo ho nasrali niektoré vlastné časovo obmedzené výrobky.

  Takže nie je to žiadna Láska, či Svetlo neidentifikovateľnej frekvencie a zloženia.

  Je to podľa ,,jeho protokresťanských dotvárateľov a dodatočných modelárov“ vraj niečo ako ,,stĺp“, ktorý magneticky priťahuje ,,zdechlé duše“ a preformátovaním z nich robí svojich služobníkov.

  Na aké účely, nie je známe, lebo sa ,,Odtiaľ“ ešte NIKTO hovoriaci, či píšúci nevrátil…

  A som zverdavý, ako si ,,HO“ Ty predstavuješ, keď si napísal takú hovadinu, že :
  …Je nadčasová bytost… Musíš byť poriadne praštený, keď si ho predstavuješ ako bytosť. Lebo každá bytosť má kosti, mäso, krv, hormóny, ktoré ním lomcujú
  a musí byť zložený z tých maličkých ,,somarín“. Z tých buniek, a musí mať tie oné, no tie gény.

  A keby mal tie oné, musel by mať rodičov a ,,vznikol“ by obyčajnou súložou a nevyliačil by sa z Vesmírnej protopolievky ako makrocelofág…

  Mal by si sa vrátiť do ZŠ do prvej triedy Náboženskej výuky, či ako to zovú alebo si znovu prečítať ten pamflet-ten inovovaný katetechizmus , či čo..

  Tam Ti to už len dovysvetlia . Aj ,,odborne“ aj stručne aj jasne…

  Ja sa poseriem, že vraj: ,,Je nadčasová bytost“.

 6. Tak, tak, pane Milane…pokud se mi podařilo být ve společnosti lidiček, byť dobrých a neubližujících bližním (max. sobě samým), ale uvažujících materialistickým způsobem, potom jakékoliv duchovní téma je znejistilo…dokonce i konzervativní křesťané odmítli cokoli jiného, než psáno je v Bibli a káže farář, tedy neexistenci např. pekla a existenci mimozemských entit…
  No a onu vlastní nejistotu zakryli konstatováním, že já jsem ten divný…
  Vždyť a navíc, co není vidět, nejde zvážit, změřit, uchopit – hmmm, tak to prý neexistuje…
  Jojo, je to strach z neznámého a nepochopitelného…mám však za to, že dostanou opět šanci, třeba i v dalších životech…

  1. Súhlasím s Vami p. Zdenku, aj keď s tou poslednou šancou (k náprave) by som si nebol až tak istý. Na to by som sa až tak nespoliehal…

   1. Děkuji, pane Degone, za Vaše slova!!! A co se týká oné poslední šance, těch, řekněme, zatvrzelých, se možná už netýká…ale těm, kteří se sice duchovnem aktivněji vědomě nezabývají, avšak žijí v souladu se zákony Univerza, tak těmto všem bych šanci klidně dal…
    Přesto, že pro ně jsem divný…:-)

    1. Jenže někdy třeba nemoc, nebo strach člověka tak změní, že již není schopen žít v souladu se zákony Universa…. Jim pak snad dá šanci samotné Universum :-) Velmi v to doufám :-)

    2. Matko, vše má svou příčinu a jsem-li ne-mocný, tak se musím zamyslet proč??? Tedy co jsem např. neudělal správně, že mě choroba zastavila? Že už nejsem mocný?
     Vždyť je to upozornění, abych seskočil z kolotoče, zastavil se a ptal se sám sebe, hledal odpověď, našel ji a snažil se „opravit“ porouchané…
     Děje-li se tak, dostanu opět šanci…

    3. Zdenku, nejhorší jsou trpaslíci a nemocní, protože dělají něco špatně. Není nad to, když člověk přijde na poznání, že existují věci bez příčiny a odpovědí.

    4. ad.
     Zdenek
     12.9.2016 (22:08)

     Ano, pokud je člověk vůbec ještě schopen uvědomit si nemoc těla a opravit porouchané. A pokud to sám nedokáže, tak si říci lékařům těla i ducha o pomoc. Pokud se toto nestane a člověk zemře, pak snad to Universum mu může dát další šanci.

    5. ad.
     Matrix
     12.9.2016 (22:55)

     …existují věci bez příčiny a odpovědí….

     Nic není náhoda. Ať již člověk zdědí dispozice k nemocem geneticky po rodičích a dalších předcích, případně si je svým životem vytvoří sám, nebo chytne nějaký virus, protože byl zrovna tam, kde si nějaký „komár kýchnul“, dále paraziti, bakterie, vzájemně se kryjící paraziti s čímsi,…
     Ale pokud správně nezapojí vlastní, či jiné léčebné schopnosti, zemře. Třeba i naprosto zbytečně a brzy.

    6. psáno Matkou:
     „Ano, pokud je člověk vůbec ještě schopen uvědomit si nemoc těla a opravit porouchané. A pokud to sám nedokáže, tak si říci lékařům těla i ducha o pomoc. Pokud se toto nestane a člověk zemře, pak snad to Universum mu může dát další šanci“.

     Matičko, sama jste na jiném místě uvedla, že – Nic není náhoda…To je pravda, náhody neexistují. Potom je třeba uvědomit si, že věci, které se dějí, či ke kterým dochází, svou příčinu mají…
     …(proto je zajímavé, že právě Matrix píše – „Není nad to, když člověk přijde na poznání, že existují věci bez příčiny a odpovědí…“).

     Já věřím, že vše je nějakým způsobem řízeno, ať je to plán Zdroje nebo samotné duše…pokud je zranění nebo nemoc dotyčného ve fázi pobytu na ARO či JIPce, tedy v bezvědomí, lze se spojit s jeho Já a zeptat se, zda chce odejít nebo zda dá ještě svému fyzickému nosiči šanci k návratu do onoho života…
     Pokud duše z jakéhokoli důvodu odejde a není přílišně „umazaná“, tedy zralá pro karanténu, potom ano, dříve či později dostane šanci k další inkarnaci…

    7. ad.
     Zdenek
     13.9.2016 (14:08)

     Ano, napsala jsem vícekrát první část: „Nic není náhoda“.
     A jen málokdo správně doplnil další část: „… je třeba uvědomit si, že věci, které se dějí, či ke kterým dochází, svou příčinu mají…“ a tedy : „… vše je nějakým způsobem řízeno….“
     Jak jsem k tomu přišla? No, mimo jiné i při rozhovoru s duší člověka v bezvědomí, kdy jsem si s ní mnohé vyříkala a sdělila jí, že pokud nastal čas odejít, může jít, že vše je v pořádku a bytosti světla jí pomohou a já vše zde zvládnu, že se nemusí bát…. A tuším, že podobný rozhovor Vám není neznámý.
     ad. šance k další inkarnaci – no, i tak možno, v případě čistých duší k dobrovolné inkarnaci :-)

    8. ad)…A tuším, že podobný rozhovor Vám není neznámý.

     :-)…tušíte správně, není mi neznámý…:-)

     ad)…no, i tak možno, v případě čistých duší k dobrovolné inkarnaci :-)

     ony o inkarnaci stojí i ty „umazané“, a to právě proto, aby v dalších životech špínku ze sebe smyly (ne všem se podaří)a vrátily se tam, odkud předtím na zkušenou se vydaly…:-)

    9. poslyšte, jmenovče, dnes již budu mlčet, neboť bych mohla napsat více, než je snad přípustné. Tedy ráno moudřejší večera, což mi dnes, ani zítra nehrozí a tak nezbývá, než mlčet :-)
     Je to vlastně umění, mlčet. Tak to zkusím :-) Na chviličku :-)

    10. :-))Hehe…tak tedy držím pěsti ke splnění bobříka mlčení, matičko!!!:-))

     Ale plně Vás chápu…i já už mám sebereflexi, že „dosť bolo“…ony mi totiž (s výjimkou Vás, Hvězdičky a několika málo dalších účastníků)některé diskuze připadají jako hrachu na stěnu házení…:-)

     Proto si vždy řeknu – tak dost, Zdendo, máš-li svůj názor na věc, budiž, vlož ho sem, ale nevnucuj ho za každou cenu ostatním…venkoncem staré dobré rčení praví: „K Pravdě vedou tisíce cest…“…a já kráčím pouze po jedné z nich…

     Mějte bájo den, jmenovkyně!:-)

    11. Hezký den i Vám, Zdendo. (teda doufám, že nejste můj synek, také ho tak občas zvu :-)
     Potíž je v tom, že su hóóódně moc ukecaná. A navíc – chvilička už minula :-)
     Ale o důležitých znalostech či zkušenostech mlčím, případně naznačím a občas někdo správně enigmu doplní :-) A to se pak polámaná křídla andělská narovnají, najednou jsou opět schopna letu :-)

    12. Matko, Váš syn zřejmě nejsem, leda, že by snad z některého z předchozích životů…???:-)

     Juju, někdy zjistíme, že mlčeti jest opravdu pozlaceno…není to jednoduché, ale Mistři nemluví, jsou pozorovateli…no, a až se někdo zeptá, teprve pak se vyjádří…
     Přeji si něco takového zvládnout ještě v tomto životě…:-))

     A jinak – buďte bez obav, neboť křídla andělská jsou silná a pevná, ochraňují a plní svůj účel…:-)

 7. Zdeněk,píšeš šalabádabludy:

  …Vždyť a navíc, co není vidět, nejde zvážit, změřit, uchopit – hmmm, tak to prý neexistuje…

  A je to pritom také jednoduché ako ,,ľavotočivá facka“.

  Kto stvoril člobrdov? Podľa tej protožidovskej rozprávky spred cca 5000 rokov, ten ,,ICH“ Boh-Hospodin.

  Keďže mu do toho vtedy nikto nekecal a mal na TO celý JEDEN deň, mohol Adamovi a tým aj z neho ,,vzniklých“ teda aj tomu Kainovi, Henochovi, Alabastrovi a ďalším dať napr. ,,tretie OKO, stvrtý NOS , či vydurenú šušurku nadlebečnú“ a toho Boha by sme aj my potom ľahko zacítili, nahmatali, či inak ,,zaregistrovali“.

  Tí najviac zbožní by HO možno aj uvideli ako ,,Fotónového Taťuldu“ . Medzi tých ,,zbožných“ rátam Páprdu z Vatikánu a tých sukienkovaných podľa počtu ,,spodničiek“ pod tou sukénkou.

  Tí ostatní ,,návštevníci kostolov“, náhodní okoloidúci okolo kostolov, sú len zgerba, bez akejkoľvek iniciácie, ktorá nemá žiadnu ,,výpovednú hodnotu“……

  Ale keďže nám ľuďom a predpokladám Zdeňku, že ani Tebe osobne nič také nedaroval, takže môžeme min, mi dvaja konštatovať, že je Babrák a ani si nezaslúži, aby sme o ňom čo i len na chvíľu uvažovali ako o tvoriacom elemente s vyvinutou ,,fantáziou“…

  Lebo zopakujem ešte raz a zreteteľne, ak by tento Tajtrlík chcel, aby sme ho vnímali, poskytol by nám adekvátné RECEPTORY, alebo aspoň JEDEN malinký receptorček, niekde na nose, na žaludi, na prste, na temeni hlavy, či na riti……

  Keďže tieto receptori nemáme, BOH je len taká ,,mnemotechnická pomôcka“, pre psychicky narušených a nestabilných jednotlivcov, možno ešte tak pre kupčíkov, ktorí kšeftujú so svojím podlým svedomým , že čo keby náhodou , tak aj mi sme
  ,,ZA“…

  ……Táto porucha osobnosti má aj diagnózu : Je to TÁ známa TG 123654/A pre nablblých , alebo tá kupecká varianta TG 123654/B…

  1. Drahý příteli Gilgoško,
   taktéž Tobě děkuji za pestrou, detailně vypovídající odpověď! Dovol mi zpětně reagovat na Tvá slova, viz:

   Kto stvoril člobrdov? Podľa tej protožidovskej rozprávky spred cca 5000 rokov, ten ,,ICH“ Boh-Hospodin.

   No jasně, že člobrdíci nebyli stvořeni podle nějaké pohádky Tvých protožidů, to jsou kecy a divím se, že Tě baví pořád dokola omílat, coby protiargumenty, to samé…a u čísla 5000 let Ti chybí několik nul, protože první humanoidní bytosti rasy Adam Kadmon (naši předchůdci) byly stvořeny před nějakými 560 milióny let (560 000 000), a samozřejmě, že nééé tím Tvým taťuldou, ale jinou partou…

   Nooo, pojďme dál…

   Ale keďže nám ľuďom a predpokladám Zdeňku, že ani Tebe osobne nič také nedaroval, takže môžeme min, mi dvaja konštatovať, že je Babrák a ani si nezaslúži, aby sme o ňom čo i len na chvíľu uvažovali ako o tvoriacom elemente s vyvinutou ,,fantáziou“…

   Tak tohle prohlášení Ti nepodepíši, Gilgoško, ponivadž já osobně jsem od Něj dar obdržel a velmi si ho vážím a pro mě je On prostě Zdrojem všeho…

   Lebo zopakujem ešte raz a zreteteľne, ak by tento Tajtrlík chcel, aby sme ho vnímali, poskytol by nám adekvátné RECEPTORY, alebo aspoň JEDEN malinký receptorček, niekde na nose, na žaludi, na prste, na temeni hlavy, či na riti……

   Nemusíš mi věřit, naopak můžeš do nekonečna zde psát svá zdůvodnění proti a jak to není možné a tralala lalala…avšak mým receptorem a komunikátorem je mé srdce nebo oblast srdeční čakry, chceš-li…Hele, a co když zrovínka Ty máš „na riti“ nějaký ten receptor, který třeba v dohledné době ten Tvůj „tajtrlík“ oživí přesně mířeným kopancem?…Ha, to je otázka…

 8. Zdenku,

  že si Ty chcel byť ,,v mládi“ básnikom, či humoristom , pretože si napísal:

  …..Hele, a co když zrovínka Ty máš „na riti“ nějaký ten receptor, který třeba v dohledné době ten Tvůj „tajtrlík“ oživí přesně mířeným kopancem?…

  Tak to Ti poviem, že keby som od NEHO dostal kopanec, to by sa mi žilo. Bol by som slávny, ako tí Cigáni z Batizoviec, to je dedinka v SR, kde sa v osade jednej tiež Cigánky zjavil v rúre typu MORA , Ježiško. Vraj nebol z pary z tej rúry, ale úplne živý , len bol taký maličký, taký tajtrlíček…

  Len kým ona dobrá duša dopiekla tie svoje kromple, pre svojich desať dietok, upiekla aj Ježiška, a ten sa pri tomto procese jednoducho upiekol a zmizol…

  Osadníci uverili zjaveniu, a chodia sa k tej rúre modliť , ale je v tom zase háčik.

  Rodina už druhý deň hladuje, lebo nemôžu v tej rúre pripravovať ďalší ,,krm“…

  A teraz si predstav, že mňa by osobne do riti nakopol ON. Toľkú slávu by som určite ani neuniesol a určite by som bol aj v TV. Aj v Markíze , aj v tej vašej Nove .

  Vidím, cítim, že si dobrého srdca a že dopraješ aj iným …

  A preto očakávaj každú chvílu príchod šťastia, lebo : Kto inému dopraje hojnosť, sám bude chudobný ako kostolná myš . Ale ako vieš, chudobní budú blahoslavení a skôr pôjdu do Neba , ako tí bohatí..

  Môžeš sa tešiť, že mi dvaja sa už nestretneme, však vieš, blahoslavený a vraj bohatý, majú iné zloženie karmy a sú od seba odpudzovaný silou, ktorá sa rovná váhe Nebeskej manny telesom vytlačenej, či tak nejak…

  S pánomBožkom a zlé preč…

  1. Gilgi, děkuji za poklonu, opravdu tomu tak i kdys bylo…:-)

   Ale, víš, já ten kopanec myslel jinak, než aby Tě proslavil v hmotném světě…venkoncem světská sláva, polní tráva, žejo…
   Já ten kopanec myslel tak, aby prostřednictvím řitního receptoru nastartoval a oživil Tvé srdce, a to následně propojil s myslí za účelem minimalizování Tvého Ega…

   Současně věř, že já už šťastný jsem, i když se dalším přívalům štěstí zcela jistě nebráním…:-)

   A na závěr jsi napsal Velkou Pravdu…ne, že by mě to přímo těšilo, ale my dva se už opravdu nepotkáme…jsi vskutku v jiném levelu a nemá to nic společného s rozdílem mezi blahoslavenými chudými a bohatými…
   Mohu být totiž současně bohatý i blahoslavený, pouze nepůjdu do toho Nebe, které máš na mysli…projevím se však ve vyšším dimenzionálním Bytí tohoto Univerza, Matrixu…a to bude žůžo!
   No, a co víš? Třeba Ti ten kopanec fakt pomůže a možná se tam i opět uzříme…:-)

   1. za účelem minimalizování Tvého Ega…
    …jsi vskutku v jiném levelu
    projevím se však ve vyšším dimenzionálním Bytí tohoto Univerza

    Takové vychloubání, nevím, nevím.

    Prý náhody neexistují, mám tu jeden příklad :)

    Když ve slově LÁSKA změníme
    4 písmena a jedno ubereme,
    dostaneme slovo PIVO, což
    jistě stojí za povšimnutí. Ale teď
    pozor! Když ve slově LÁSKA
    změníme 5 písmen a jedno
    přidáme, vznikne slovo
    FERNET. To už nemůže být
    náhoda!!!

    1. Skvělé přesmyčky, Matrixi, Tvá láska k pivu a ferdíkovi určitě není náhodná…přesvědčil jsi mě, v tomto případě, proto širák dolů…:-)

     Ale pozor, slova zkopírovaná nad tím nejsou vychloubáním, to je pouhé konstatování a týkají se i Tebe…za určitých okolností…:-)

    2. Tvá láska k pivu a ferdíkovi určitě není náhodná…

     Až na to, že jsem to jen překopíroval z od jinud a od někoho jiného.
     Takže aspoň vidíš, jak se můžeš lehce zmýlit v úsudku.

     O náhodě, neboli náhody neexistují.
     Jenom ve vesmíru, ve kterém muže existovat inteligentní život, může existovat otázka, proč v tomhle vesmíru existuje inteligentní život. Ve Vesmíru, kde nemůže nic existovat, nemůže existovat otázka, proč tam nemůže nic existovat.

     Je to to samé, jako by byla velká autobusová nehoda a vy jste byli jediní kdo přežije v tom autobuse. Tak se budete ptát proč já, ten zbytek těch mrtvých se nebude ptát, proč ne já. Ptáte se vy, proč jste to vy, protože vy jste jediní, kdo se na tu otázku může zeptat. Tolik o náhodě a proč existuje.

    3. Matrixi, v úsudku jsem se nemýlil, pouze platí ne pro Tebe, ale pro jeho původního tvůrce…:-)

     A to další povídání beru jako Tvůj osobní názor…

 9. ad/ „Len sa napríklad pozrime na nejaké neviazané spoločenské stretnutie, ktorého sa zúčastňujú ako ateisti, tak i veriaci. Môže to byť stretnutie kolegov z práce, priateľov, rodinných známych a podobne. “

  Vědci se přou již patnáct roků a ve společnosti se objevují informace. Například: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2674-nova-studie-mrakodrapy-11-zari-nespadly-samy-jak-falsovat-vyzkumy-jsteli-statni-agentura-boruvkove-kolace-termit-a-nove-vysetrovani-dockame-se-na-podzim-prepsani-svetove-historie.htm

  Jsou věřící i nevěřící.

  V zájmu jedněch i druhých může být i hledání pravdy. Jedni chtějí tu normální pravdu. Druzí tu pro ně, lépe napsáno, i pro ně výhodnou ! Někteří jsou pro peníze schopni udělat cokoliv. I vědecky lhát. A dát do rukou politikům argumenty, které zapřičinily, že svět se totálně změnil. A „krajina zatratenych?“ Ta tu prostě bude. Na této planetě Zemi nejde vybudovat Ráj či Staňkovo evropské civilizační centrum.

  1. nova-studie-mrakodrapy-11-zari-nespadly-samy-jak-falsovat-vyzkumy-jsteli-statni-agentura-boruvkove-kolace-termit-a-nove-vysetrovani-dockame-se-na-podzim-prepsani-svetove-historie.htm

   Já si taky myslím že nepadly samy, měly padat nahoru ne dolů.

   https://www.youtube.com/watch?v=6A2pP-HJI3w

   1. Také jsem před lety přemýšlel o pravdivé hypotéze, …několik mých postřehů:

    1)Měsíce před nárazem letadel se prováděla ve dvojčatech preventivní kontrola výtahů (pokládka výbušnin).
    2)Šéfem ochranky ve dvojčatech byl Jeb Bush(!), starší bratr prezidenta Bushe.
    3)Budovy dvojčat byly čerstvě pojištěné novým vlastníkem proti nárazu letadlem…
    4)Dvojčata byla proti požáru izolována na nosných konstrukcích azbestem, …odstranění starých, asanace a nános nových, neazbestových izolací, by byl nepředstavitelně drahý, dražší, než ekologická demolice.
    5)Demolici dvojčat však nechtěl Stavební Úřad New Yorku povolit, právě kvůli azbestu.
    6)Konstrukce podlaží byla navržena jako lehká, takže palačinkový efekt je nesmyslný.
    7)Hlavní vertikální nosníky byly svařence ocelových pásů z kvalitní oceli, takže je nanejvýš divné, že nikde na snímcích trosek dvojčat nejsou vidět několik desítek metrů jako špagety propletených a zkroucených nosníků, …naopak: všude jsou nosníky naporcovány na max. 10 metrové kusy, zřejmě nakrájené bleskovicemi z nanotermitu.
    8)Proč je na snímcích trosek vnitřek vnějšího pláště viditelně zrezlý? Že by oxidace zplodinami od agresivní trhaviny?
    9)Hořící stoly, koberce, židle a plasty (výpočetní technika) nejsou s to ohřát ocel do cca 800 °C, kdy ztratí pevnost, kerosin z letadel explodoval a shořel z 90% hned v první vteřině po nárazu, proto ty obrovské ohnivé koule.

    Zkrátka: otázek je více, než odpovědí, například zázračné objevení pasu Atty v troskách, …to už je večerníček pro děti, atd.

    :-)

    1. No přece arabské pasy jsou dělány aby snesly výbuch leteckého paliva, že jo?

     Také rychlost druhého letadla – téměř 900 km/ hod. s nárazem do druhé věže a jeho řízení amatérem, který se s řízením letadla seznámil na trenažeru…., a trefil to v té rychlosti cca 250 m/sec.

     Byl jsem v minulém týdnu na přednášce v Praze, kde koupený odborník z ČR vysvětloval, proč spadl WCT 7. Hrůza to poslouchat. Pořádali to tzv.pátečníci – Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 9. září 2016 v 17 hodin. na přednášku Františka Walda na téma Pád budov světového obchodního centra Přednáška rozebere zřícení budov Světového obchodního centra v New Yorku na základě současných poznatků požárního navrhování konstrukcí. Budou probrány principy požárního návrhu, mechanismus progresivního kolapsu patrových budov, kolaps WTC 1 a 2, okrajově i WTC 3 a 5. Hlavním cílem přednášky je seznámení s poznatky příčin zřícení WTC 7.
     Ten pan Walda dostal zřejmě zadání od USA, ze kterého měl za úkol najít, proč to po nárazu spadlo. Každý odborník, vědec, který by měl podat seriozní dobrozdání, by musel vidět místo, kam se mrakodrapy sesuly /konkrétně ten WTC 7/. Opravdu uváděl, že ty papíry, dřevěné tužky, šanony, způsobily požár, který ty nosníky a stropy rozžhavil tak, že to všechno spadlo, a to díky jedinému nosnému sloupu č.78, který zavinil, že se ostatní sloupy zřítily „do sebe“ – na požářišti nezůstal ze všech těch desítek sloupů ani jeden ve svislé poloze. A to do toho nevrazilo žádné letadlo.

     Kdo obětuje svůj čas – cca něco přes hodinu, poslechněte si o tomto světovém podvodu :
     http://www.casopis-sifra.cz/15-let-od-11-zari-2015-debata-antonina-baudyse-milana-vidlaka-k-vyroci-nejvetsiho-podfuku-modernich-dejin/

     Omlouvám se, že pod příspěvek „V krajine zatratených“ jsem odbočil. Ale je to zatraceně zatracené, když je takto lháno lidem, kteří mají své jen svůj selský rozum. Poslechněte si všechny ty argumenty těch dvou pánů.

     Pěkný večer.

    2. Vendo, četl jsem pár výtisků časopisu Šifra. Potřebují se něčím uživit, to z textů přímo čiší.
     Do žádných jiných mrakodrapů velké dopravní letadlo s palivem nenarazilo, takže výpočty a teorie je jedna věc a praxe, kterou viděl celý svět jiná. Budovy se nezhroutily hned, ale po řadě minut. Je asi pravda, že ocel při 900 °C má pořád slušnou pevnost, ale není řečeno JAK DLOUHO TĚCH 900° C působí. Kováři rozehřívali železo dřevěným uhlím a bušení do oceli udělali z ní cokoliv. A tlaky a teploty na nosníky byly obrovské a dlouhodobé. Nosníky se rozřezávaly po havárii autogenem na kratší kusy kvůli možnosti naložení železa do šrotu. Joe Bush je mladší bratr prezidenta , ne starší, jak někdo píše.
     Údajně lehké stropy nedají dominový efekt. Lehké stropy způsobí lehký náraz, těžké těžký, tělesa padají se stejným zrychlením nezávisle na hmotnosti.
     Manhatten má žulový podklad, proto tam stojí mrakodrapy ne vedle v parku s podkladem písku. Takže třetí spadlá budova mohla mít základ poškozené nějakou žulovou žílou, která dostala náraz pádem dvojčat jak na houpačce.
     Třeba.
     Termit ( jaké vlastnosti má nanotermit pokud existuje ? Hoří oslňivým světlem vysoké teploty) je výbušnina- nebyly pozorovány detonace, záblesky, zvuk výbuchu. Nebyla vyražena tlakem okna dole, kde k odpálení sloupů mělo dojít.

    3. Jendo

     2) Jeb Bush byl guvernér státu Florida od 5. ledna 1999 do 2. ledna 2007, že by dělal ještě šéfa ochranky?

     7) Ocel je tvrdá ale křehká, takže se jednoduše rozlámala, žádné kroucení jako špagety se nekonalo.

    4. Ad 2)Tak to jsem netušil, děkuji za upřesnění, zaslechl jsem to v jednom dokumentu o WTC, že šéfem ochranky byl někdo z Bushů!
     Ad 7) Ocel tvrdá a křehká není svařitelná, nosníky však byly svařené z dlouhých ocelových pasů, při kolapsu by jistě zůstaly znovu opakuji: několik desítek metrů dlouhé trosky oholené o patra, zmuchlané a smotané do vysoké hromady sutin, namísto toho byla na Grund Zero jenom kouřící díra! A co svědkové výbuchu v podzemní garáži pod WTC – příprava místa pro skladné sesutí trosek, několik desítek sekund před kolapsem!

     Prostě, já věřím, že to byla řízená demolice, všechno tomu nasvědčuje, …pakliže něco kejhá jako husa, lítá jako husa, běhá jako husa, plave jako husa, tak je to husa!

    5. Anonyme, ten údajný špičkový fyzik studoval fyziku v Plzni, asi téměř určitě, jenom vypíchnu, jinak nemám s články a odkazy problém :)

     je nutné, aby nižšie poschodia už tiež padali, keď sa na ich pôvodnú úroveň dostanú vyššie poschodia. V opačnom prípade by nižšie poschodia brzdili pád tých vyšších, s veľkou pravdepodobnosťou by sa zastavil, alebo aspoň spomalil. Rozhodne by to nebol voľný pád

     Nikde se nepíše volným pádem, ale téměř volným pádem, to je rozdíl a zadruhé. Když se pohne tisíce tun, což představovalo 25 pater a 11 pater o váze 102272 tun a 45000 tun, váha se samozřejmě navyšovala jak to padalo, jak to monstrum chce probůh něčím zastavovat? To je jako brzdit rozjetý vlak osobákem na přejezdu.

    6. http://wtc917.freevar.com/

     http://www.ragauian.cz/souhrn-dukazu-o-11-zari-2001-nazorna-videa-na-jednom-miste/
     K jednomu videu – části = Ozve se /několik/ po sobě jdoucích výbuchů, teprve až potom padá budova – to je divné, mělo by to být naopak v případě přirozeného pádu. Následuje krátká pauza.

     http://svobodnenoviny.eu/program-konference-o-nastoleni-pravdy-o-11-zari-2001/
     To by bylo zajímavé, co? Určitě se to na net časem dostane.

     http://www.nwoo.org/2015/11/11/repriza-konspiracni-teorie-o-11-zari-2001/

     https://www.youtube.com/watch?v=qumvZ1NUa8A

     http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/22739-tereza-spencerova-pravda-o-11zai

    7. https://www.novinky.cz/krimi/414933-vsichni-pryc-prohoriva-to-hasici-zverejnili-dramaticke-zabery-z-pozaru-hal.html

     Požáry hal – tuším že v Brně. To je alespoň požár, střecha spadla, a to bylo trosek, co? Viz. foto následky požárů. A to byla přízemní hala. A že ty umělé hmoty pěkně fajrovaly, co? Ne jako WTC7 – spadl mrakodrap a minimum trosek, všechno se vlivem hoření nafty a šanonů a kancelářského lepidla a nábytku rozžhavilo tak, že se to zhroutilo „do sebe“ téměř beze zbytku nosníků a sloupů. A to ještě v budově WTC7 byly obrovské požární zásobníky vody a hasiči pořád hasili a hasili.

    8. Anonyme:
     ad) minimum trosek, WTF co to je za blábol, celý Manhattan pokrytý několika centimetry prachu, a celý prostor kolem padajících věží zasypán do výšky cca 10 m metrů (jestli to odpovídá si spočti si sám, tlousťka desky podlaží byla cca 15 cm a podlaží bylo 110) a konec konců i kdyby by byly věže odstřeleny, množství trosek po páde by bylo naprosto stejné:)
     Ad) nádrže.. ve WTC7 byly hlavně velké nádrže s naftou pro nouzovou dodávku elektřiny z dieselů :)

    9. Na jednom videu bylo vidět jak ty trosky padají nahoru a jak je kradlo UFO, proto jich bylo míň jak v tom Brně, kde hořel molitan. A taky ty letadla byly hologramy, výbušniny byly předem připravené v 77 patře a 93 patře, také nebyly vůbec hořlavé, zřejmě neznáma výbušnina od UFONU. Při stavbě naplánovali azbestovou izolaci jen do 64 patra, kvůli lepšímu hoření stovky galonů kerosinu. Všechno měli už při stavbě připravené, šlo to jak na drátkách. Bush si zašel do školky aby ho při tom natočili jak to naplánoval. Mněli by ho popravit.

    10. Matrixi, píšete, že letadla, která narazila do WCT byly hologramy. Hologram se promítá, je to prostorový obraz vytvořený laserem. Kdo tedy promítal? Pasažéři letadel zahynuli. Živého člověka, který pak zemře, holografií nestovříte.
     Vypadá to, že jste v kontaktu s UFO, kteří kradou hmotu z padajících trosek. Vymyslet si něco takového, to by dalo hodně práce a mozkem na volnoběh.

    11. Pardále to je mi Vás líto, když nepoznáte, že si dělám prdel z konspirátorů. Možná už jste si zvykl, že na těchto stránkách je možné všechno.

    12. Matrixi, ono je to těžké, jste u mně spojen ( nevím jestli tomu tak je) s
     matrix-2001.cz
     kde je celé menu o konspiracích
     http://www.matrix-2001.cz/kategorie/konspiracni-teorie/
     Ufounci a Marťani jsou třeba na
     http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8904-kennedy-a-ufo-3/
     A to pak člověk skoro neví, jestli si někdo dělá legraci nebo to myslí vážně nebo nemyslí vůbec.
     Jinak je dobře, že jste tu s ufounky v diskuzi, je tu silně překarmováno.

     Píšete zde nahoře v diskuzi:“7) Ocel je tvrdá ale křehká, takže se jednoduše rozlámala, žádné kroucení jako špagety se nekonalo.“

     No nevím, ocel má třídy 10 až 19, jsou výrobky ze železa, tedy i plechy a dráty ( měkká ocel). Jistě uznáte, že tvrdá ocel může být velmi pružná, pružiny vrací ventily spalovacích motorů, které mají třeba 3 000 otáček za minutu a dráhy pístu jsou srovnatelná s ujetou vzdálenosti, čili na každém metru několikrát se stlačí pružina ventilu. Představa, že ocel pro konstrukci sloupů výškových budov je křehká a jednoduše rozlámatelná, je hodně zjednodušená.

 10. Vendo, vo svojich úvahách si pokročil k realite Sveta, keď píšeš:

  ….Na této planetě Zemi nejde vybudovat Ráj či Staňkovo evropské civilizační centrum….

  Ano vyslovene si trafil hlavičku po klinci. Sme evolučne vyvinutí zo ,,zveri“ a preto sme vo svojej podstate a vývojom vyšlachtení ako najodpornejšia zver, akú kedy táto Zemeplacka ,,vykotila“.

  Najväčším nepriateľom, človeka , je človek inej rasy, iného názoru, iného pôvodu…

  Nie sme schopní ako ľudstvo ťahať za jeden povraz, lebo máme už v genetickom kóde zafixované územné členenie svojho teritória a nadradenosť farby pleti jednej nad tou druhou…

  Sme odsúdený na sebazánik, lebo každý sme z iného ,,cesta“ a keď sa bude jednať o ,,TO NAŠE“ , nemáme pre iného zľutovania…

  Ako povedal klasik, silnejší ,,pes jebe“, čo je základom hybnej sily evolúcie…

  Neverím ani tomu, že keby sa objavila nejaká inteligenčne vyšia civilizácia, ktorá by nás ako celok ohrozovala, že by sme sa voči nej dokázali ,,akože zjednotiť“…

  Maximálne na niekoľko dní, kým by jedna skupina nedokázala ,,odrbať“ tú druhú skrze mimozemšťanov pre svoj prospech. A aj to by bolo len dočasné, lebo aj v tej víťaznej skupinke by sa hneď vytvorilo ,,To zdravé jadro“ a ten Odpad….

  Máme v sebe zakódovaný ,,aj ten papalášizmus“, kde platí základné pravidlo, pred zákonom sme si rovní , ale len odtiaľ – potiaľ……

  My sme už raz takí, Tí zo zvery zrodení…

  Ale Vendo nezúfaj, raz dospejeme k tomu, že ľudstvo aj bez tých mimozemšťanov tak zasviní túto úbohú Zemeplacku, že nebude čo dať do huby, nebude možné vypiť čistú vodu, nebude možné sa ,,zdravo“ nadýchať, čiže si zadrbeme svoju planétu svoje bydlisko, ,,ako sviňa svoj chliev“…

  A to už bude jedno, či to spôsobili ,,veriaci“, ,,neveriaci“, ,,ateisti“, alebo neznabohovia, lebo po konci už nebude možné zistiť ani toho vinníka a načo AJ,
  keď ,,TU“ všetko bude tak, ako bolo pred POČIATKOM, teda v čase, keď nebolo ani len toho SLOVA….

  Však ako ,,duchovný človek“ určite vieš, aké to bude. Jedine nevieš a ani sa nedozvieš, kedy TO bude…

  1. Noho, nezoufám. Ono to ani nepomůže. V mém článku „Křišťálovou kouli nemaje….“ píši toto a kladu si tam mnoho zásadních otázek :

   „A co by mělo způsobit příchod takového procesu, který současný zmatek, panující v morálce a hodnotách dnes, změní tak zásadním způsobem, že nenásilně přivede svět lidí ke kýženému cíli, kdy se lidstvo jako celek přiblíží k nové kvalitě civilizace? Kvalitě, kdy slunce bude zářit stejně pro všechny, kdy pitná voda, jako nutnost pro život, bude pro všechny, kdy zdravý vzduch, zemědělská úroda pro potraviny, vztahy mezi lidmi, jejich dětmi, zajistí klidný a zdravý život planety a života na ní. Jde to ještě vůbec a kde hledat pomoc? Je snad současná věda a její široké pole působnosti tím, co změní člověka k lepšímu? Proč by tak tomu mělo být a co vlastně odděluje to známé zrno a plevy od sebe? Kdo a kdy vybere v široké shodě to nutné a nejlepší z náboženských a filosofických systémů a v součinnosti se zdravým směřováním vědy, která bude svými nástroji působit na samou podstatu člověka, rozhodne o ustavení nového sociálního pořádku? Co změní každého jednoho člověka a v souhrnu pak celou společnost, aby ctila morální a etické zásady, které jsou poznávány a uznávány lidským vývojem, v souladu s lidskými, hlavně pak s přírodními zákony?“

   A stále hledám odpovědi. A ještě jednou – nezoufám.

 11. Vendo, aj si ma potešil, aj nie…

  Je to ako v tej tozprávke, kde mala dievčina prísť aj oblečená aj nahá…

  To bedákania o vede, a prečo ľudstvo tak a nie onak, to je ako za starých čias ,,komunistických“, kde bolo všetko O.K, v globále bolo všetkého až-až, ale v tej sámoške na sídlisku nebolo možné zohnať ani pomaranč, ani banán…

  Jediné riešenie vidím v každom človeku ktorý aj dnes vie čo urobiť ihneď a teraz, ale ,,kašle na to“…

  K svojmu životnému prostredie na sídlisku, v dedine , sa budem chovať, ako keby to bol môj vlastný byt, kde sa ,,nevyseriem“ na koberec v obývačke , ale na mieste, kde to je určené.

  Nezahodím papier v spálni a nevyhodím nedojedený obed pod svoje okná, lebo to v tom momente nikto neuvidí..

  Aj svoje deti budem učiť poriadku a nebudem sa tváriť že som oslepol, ked robia opak…

  K svojmi susedovi sa budem chovať, ako by to bol môj klon, lebo aj na svojej ,,koži“ TO ihneď pocítim, že som bol voči nemu ,,sviňa“..

  Všetko začať od seba a nie od toho druhého, lebo kibicov je na svete viac, ako tých čo konajú…

  Ale je to už asi NESKORO, je už po funuse…

  Nie je na svete AUTORITA, ktorá by dnes udávala Trend a tento by aj kontrolovala…

  Na človeka platia len dve VECI, už od doby, kedy zliezol zo stromu POZNANIA..

  CUKOR a BIČ..

  Nič iného. Presne tak, ako u medveďa v cirkuse. Urobíš predpísaný akt, dostaneš kus cukru, odmietneš, či to dodrbeš, dostaneš ,, po gulách“…

  Názorným príkladom bezva spolupráce ,,bežný glej“ a Vodca , je súčastný stav v KĽDR. Tam orgán kontroluje aj intenzitu náreku jednotlivca v dave, keď vodca prikázal nariekať tak, aby ,,ten nárek“ bolo nielen počuť na vzdialenosť min 11 m, ale aj ho muselo byť vidieť aj do vzdialenisti 150 m.

  Všetci ,,odrbávači“ boli o hlade a smäde JEDEN týždeň , zavretí v klietke haňby na námestí obce…

  Pri ďalšej povinnej jazde sa nestane, že by príkaz nebol splnený do botky..

  Človek je totiž aj tvor veľmo učenlivý a pamätlivý…

  Čiže jediný spôsob ako dosiahnuť jednotu v mnohorakosti je aj systém KÁST..

  Každý už pri narodení sa dostane do ,,škatulky“, v ktorej bude jeho pole pôsobnosti…

  Každý jedon bude buď : Vyvolený ,proletár, rolník, inteligent, výnimočne umelec, povolené budú štetky, štetkoši, pre potešenie vyvolených, a ešte pár výnimiek a bude tu PORIADOK, až do Skonania Sveta…

  A ešte jeden detail. Budú musieť byť ihneď likvidovaní všetci duševní a telesní Quasimódovia, aj keď budú plodmi vyvolených…

  Ja keď sa sem budem musieť vrátiť cca o 1.000 rokov , pre svoju ,,skurvenú karmu“, mám sa aspoň načo ,,tešiť“…

  Má snáj niekto Iný názor ????

  1. Na Vaši závěrečnou otázku, mimochodem, proč „Iný“ s velkým písmenem /?/, odpověď.

   Má.

   A pro Vás k pochopení – člověk se sem „nevrací……pro svoji zkurvenou karmu“. Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu.

   1. ad – Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu.

    Vendo, tvrdíte tedy, že existence člověka na Zemi je podmíněna zásobou karmy.
    Až bude karma spotřebovaná, lidé přestanou toužit po dětech, přestanou rodit děti.

    1. ad – Až bude karma spotřebovaná, lidé přestanou toužit po dětech, přestanou rodit děti.

     A na toto tvrzení jste přišla jak?

    2. ad – A na toto tvrzení jste přišla jak?
     _______________________________________________

     Já?? To přece vyplývá z vašeho :
     „Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu.“/Venda/

     Z toho vyplývá, že až bude karma odžita, až budou spotřebovány všechny karmické zásoby, člověk se už nenarodí.

    3. Protože vím, že nejste masochistka, nebudu Vás odkazovat na mé dřívější články a diskuzi.

     Tedy jen něco drobného k vysvětlení. Ale předesílám, paní Věro, pro Vás je to téměř na nic. Leda že byste věřila na duši, jako podstatu bytí, která se rodí do lidských /i jiných těl / jako oživující princip v sansárickém kole osmdesáti čtyř. A potom tak i uznala zákon pro život ve hmotě, zákon karmy a jeho důležitost. Věříte tomu? Toť je důležitá otázka. Znám na ni však odpověď.

     Cituji:

     „Zjištěním tedy může být, že naše duše obdržela – bylo ji propůjčeno hmotné tělo, a nejen jedno, ale třebas i stovky pro stovky životů, v nižších i vyšších bytostech, a my v určité fázi můžeme vědomě využít právě tento vývoj vedoucí až do úrovně pravého poznání. Po věky trvajících životech tu mohou vzniknout podmínky k nastoupení duchovní Cesty, jejímž cílem je návrat.“

     Malá moje poznámka – taková duše se vyváže z kola zrození a již neoživí žádné pomíjející tělo, které ji bylo před tím propůjčeno. Je čistá a jako již nezrozená nemá pro zdejší svět žádná přání.

     A aby to bylo kompletní i u té karmy, dělí se na tři :

     prálabdh karma, tj. náš lidský osud, část karmy, kterou právě odžíváme a která je však jen částí úrody z té minulé setby. Proč jen část úrody? Nikdy nevíme, jak velkou úrodu karmických odplat v tomto /právě probíhajícím/ životě sklidíme.

     krijámán karma, to jsou ty nově vznikající karmické činy z právě probíhajícího života, kdy i některé reakce-odplaty můžeme odžít již za tohoto života… a nebo jsou přesunuty do ……

     siňčit karmy, tj. zásobní karma, která je správcem karmy ukládána do „nějakého trezoru“ a někdy v budoucnosti bude teprve splacena (kdo ví, kolik má kdo „naspořeno“?).

     O nerození se /duše/ a co je k tomu potřeba hovořil ke svým učedníkům i Ježíš, ale to Vy již jistě znáte.
     Pěkný den.

    4. Být vrcholem úspěchu, když se člověk nenarodí, to je docela smutný Vesmír.

    5. Vendo, vítr slov je úplně k ničemu, když postrádá smysl. Podle vás je existence lidí na planetě podmíněna zásobou karmy a až se karma spotřebuje (něco jako pytel pšenice ve špajzu), tak zkrátka lidstvo vymře po karmě. Lidé toužící po dětech budou namydlení – žádní potomci nebudou, došla karma.

     ps – Vendo, vy jste ale hloupý osel………:-)

    6. „Ptáš se mě, proč si stavím dům v lese v horách a já se usmívám, mlčím a dokonce i moje duše zůstává tichá, protože žije v jiném světě, který nikomu nepatří. Broskvoň kvete. A voda plyne.“ /Li-Po/

     Jedna paní Vás přiváděla k šílenství. A je to dobře, že nepřivedla, i když ten vztek se u Vás projevuje čas od času i nadále. Mohla Vás však přivést k poznání, a to se jí nepovedlo.

     Je zábavné, jak jste z tohoto mého souvětí „Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu“ učinila pro sebe nějakou domněnku a spokojeně se v tom rochníte. Pro samý hnůj však nenacházíte perly, jak by řekl básník, pro samé stromy nevidíte les.

     Poskytnu Vám ještě jeden úryvek z mého dřívějšího článku, kde si, chcete-li, můžete učinit představu cesty individuální duše, která se v kole zrození „pohybuje“ od mínus k plus, od hmoty k duchovnosti. A neobávejte se, že se karma „spotřebovává“ u všech zrozených lidí současně. Vždy se drtivá většina duší opět rodí do tohoto světa – i Pardal by Vám potvrdil, že současná populace má rekordní početní stav:

     „Žijete v nějakém bídném prostředí a bídné situaci. Máte nad hlavou děravou střechu chatrče na spadnutí, ve které máte navíc zimu, znáte jen špínu a hlad, na potkání vás některá skupina lidí, těch nadřízených, utiskuje, šikanuje, jste tím vším tělesně a duševně deptáni, tvrdá práce a odměna jen pro to mizerné přežívání a navíc celé dny nevidíte slunce, neznáte přírodu. A pak, najednou, někdo přijde a zařídí vám pobyt v prostředí, kde je vše úplně a diametrálně odlišné – pohodlné, voňavé a bezpečné bydlení se spánkem v čisté posteli, chutná a vydatná strava, krásní lidé kolem vás, jste bez existenčních problémů, nasloucháte hudbě, s nádhernou přírodou kolem a sluncem, které se spolu s vámi směje celé dny na váš nádherný svět a život bez jakýchkoliv existenčních starostí. A najednou je tu hrozná zpráva, že za pár dnů se vrátíte do toho předchozího, bezútěšného, studeného, špinavého a páchnoucího světa. Pochopitelně, že začnete přemýšlet a konat jakékoliv kroky k tomu, aby váš prozářený život mohl pokračovat – jen ne tu bídu a beznaděj!“

     Pěkný den na Vysočinu.

    7. ad – Je zábavné, jak jste z tohoto mého souvětí „Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu“ učinila pro sebe nějakou domněnku a spokojeně se v tom rochníte. Pro samý hnůj však nenacházíte perly, jak by řekl básník, pro samé stromy nevidíte les.
     _________________________

     Vendo, kde nic není, ani smrt nebere. Hnůj produkujete vy sám – perly v něm nejsou. Nemůžu za to, že vám nechutná, co jste sám navařil.

    8. Koexistenci se vyššími zákony karmy, reinkarnace, s duší, s působením Ducha v nás…., prezentuji na těchto stránkách již od 30.6.2011, kdy tu vyšel právě ke karmě můj vůbec první článek. I v ostatních článcích i v diskuzi je to pak jako ta příslovečná vinoucí se zlatá nit. Nauka wu-wei, kterou jistě znáte, a můj přístup k poznání, k rozlišování, k dharmě…., je především pokorný a když by již ničím jiným, projevuje se i tak, že nikomu nic nevnucuji. Základem pro mne je „věda o duši“ a „jóga slyšitelného životního proudu“. A tady opět zdůrazňuji i Vaši nedávnou myšlenku „popis emocí je nepřenosný, kdo neprožil, neporozumí“, kterou mírně upravím a snad se mnou budete i souhlasit. Popis pravého poznání nelze slepému a hluchému člověku nikterak sdělit a objasnit.

     Na to, abyste se dostala k jádru, je třeba mít přímé zkušenosti a také odstranit i předsudky. I Ježíš o tom mluvil, ale to Vy jistě znáte /buďte jako děti…./. Jinak se dále nepohnete. Ale i to je Váš přístup a fakt, který Vám do této doby, z hlediska yin quo /karmy/, nebyl dán.

    9. ad – Ale i to je Váš přístup a fakt, který Vám do této doby, z hlediska yin quo /karmy/, nebyl dán. }
     __________________________

     Vendo, co když je to jinak? Co když nebylo dáno vám?

    10. Vendo, Indové si karmou vysvětlují všeobecnou bídu, kterou si podle karmy zaslouží a vkládají tak naděje do příštích životů? Když se budou chovat podle pravidel jejich víry, „nic nechtít“ tak se budou mít líp do budoucna, budou trpět a splácet tak v probíhajícím životě minulé přešlapy. Drží je to tak v naději, při nuzných podmínkách bez ambicí chtít víc.

     To je přesně to co Indie potřebuje, nejsou tam podmínky, aby žili v blahobytu. „nic nechtít a malé JÁ je trefa do černého, to je přesně to co Indie vzhledem k demografii potřebuje“

    11. Ano, kdo toto ví?

     Jenže, již před mnoha měsíci jste mi oznámila, že na, mj. karmu, nevěříte.

     Když na ni nevěříte, dá se předpokládat, že Vám nebyl tento dar víry dán. Dá se to tak nazvat? A víra je počátek Cesty. Dá se skoro i říci, že jakékoliv cesty poznání. Kdyby například Albert Einstein nevěřil ve svých prvních záblescích poznání, že něco se k němu něco „dostává“, nikdy by nebyl tím, kdo hledal cestu v tom, v čem ji pak našel a kým se pak stal. Když byste sdílela zákon karmy, tak mi asi také nenapíšete, že jsem hloupý osel.

     Mějte se hezky.

    12. Přání jakékoliv je myšlenkovou akcí, která je karmickou a musí po ní následovat příslušná reakce. I Ježíš říkal něco o pokladech a kde si je budovat. Ale to Vy víte. A Indové to věděli mnohem dříve. A Ježíš i říkal, že „vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce“. A o to jde především. Nemyslím si, že srdce většiny lidí jen například z našeho národa je u Boha.

     A Indové věděli /a vědí/i o tom, na co upozorňoval Ježíš při kázání na hoře – například : Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.

     V Indii jsem byl mnohokráte a ne jako turista – nalevo vidíte, napravo vidíte. Byl jsem v indických rodinách, i na zdánlivě zaostalém venkově, mluvil jsem s lidmi, s dětmi, jedl s nimi jejich prosté jídlo.

     Dovolím si na Vás jeden osobní dotaz. Co je to podle Vás blahobyt?

     Pěkný den.

    13. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.

     No to je to, karma je sprostý obchod, deal, oko za oko zub za zub jako ve Starém zákoně žádný soucit. Když už jsme u toho Ježíše tak přinesl novou smlouvu a učení, odpuštění, soucit s nemocnými, trpícími.

     Je otázka jestli se kloníte spíše ke Starému zákonu, oko za oko zub za zub to by pak byla karma v pořádku, nebo k nové smlouvě co přinesl Ježíš, když ho citujete, o nastavení druhé tváře.

     Blahobyt může být různý, ale už to mít čistou vodu je bonus. V Indii nemá 80% lidí ani 2 dolary na den.

    14. ad – Když byste sdílela zákon karmy, tak mi asi také nenapíšete, že jsem hloupý osel.
     __________________

     Vendo, nemusím sdílet vůbec nic, a přesto se věci dějí tak, jak se dějí. Kdybyste nevymýšlel jízlivé „humorné“ pohádky o staré šmatlavé babě s posranými tepláky, možná byste se dneska nedozvěděl, že jste hloupý osel, karma ? kdo ví…?…:-))

    15. Asi můj poslední vstup.
     Nastíněná otázka od Matrixe. Již před 5ti léty jsem ale svůj postoj k pojetí Mojžíše a Ježíše objasnil ve svém článku ke karmě :

     „Je tam např. psáno: Oko za oko, zub za zub (jedna z knih Mojžíše) – značí to, že vyrazí-li ti někdo oko, vyrazíš mu ho ihned také, stejně tak i se zubem? Ježíš ale říká v Novém Zákoně: nastav i druhou tvář, dostaneš-li na tu jednu; miluj své nepřátele; požádá-li tě někdo o košili, dej mu i kabát… Co je tím řečeno? Není tam rozpor – oko za oko? Nebo že by to byl projev zbabělosti? Ne, jde jednoznačně o Karmické působení!! To doporučené jednání podle božího syna Ježíše říká, že tyto nepravosti, které se nám dějí, jsou karmického původu. Zasloužili jsme se o ně především my sami, naším předchozím jednáním a takto sklízíme naši, v uvozovkách „spravedlivou“ odměnu. A proto přijměme políček, jako odplatu – i my jsme ho museli někomu v minulosti dát. A pokud zareagujeme znovu novým políčkem, jsme nadále v kole vytváření naší zlé budoucí karmy a zase se nám to, třeba i desateronásobně, vrátí. Je to vskutku výchovný moment, reakce na naše předchozí akce – špatné myšlenky a skutky. Přijmeme-li je s pokorou, posouvá nás to k lepšímu životu. Proč se mstít, vymýšlet plán odvety – Bůh přece řekl: „má bude pomsta!“ I to oko za oko může být interpretováno tak, že jsem asi někdy v minulosti někomu vyrazil oko či zub (ublížil jsem) a teď se mi to vrací!““

     Více na – http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

    16. Vendo, něco o minulých životech a ublížení, bude to asi na rozpálení do běla.
     http://zpravy.idnes.cz/za-pad-letadla-muze-nevdecnost-pasazeru-hlasaly-cesky-stavely-obri-sidlo-1q7-/domaci.aspx?c=A160909_165439_domaci_zt
     Sekta Avena, sídlo Ptyč i se zbouráním části asi za miliardu, názory k nezaplacení, třeba :
     „„Pokud čteme o obětech tragédií, můžeme si být jisti, že tragická událost byla dovolena proto, že to vůči obětem bylo spravedlivé. Dopustili se totiž něčeho strašného (pravděpodobně v minulém životě zapříčinili stejný děj, který se teď obrátil proti nim) a v tomto životě se narodili tak, aby získali zkušenost toho, komu kdysi ublížili.“
     Naopak, pokud někomu zranění způsobí druhý člověk, například při autonehodě, znamená to, že „tito lidé nemají něco mezi sebou dořešené a že by to měli začít řešit, nebo také, že jeden druhému něco vnitřně vyčítá.“

    17. Higgsův boson, fotony, tauony….. – všiml jste si Pardale, že bych s Vámi někdy o nich diskutoval? Pokud ano, věděl byste proč?
     Držte se prosím, chcete-li, svého včerejšího vyjádření pro Matrixe – je tu silně překarmováno.
     Hlavní důvod, proč Váš vstup do mé diskuze s Matrixem nebudu více komentovat je ale ten, že odjíždím na týden mimo ČR.
     Pěkný den.

    18. ad – Držte se prosím, chcete-li, svého včerejšího vyjádření pro Matrixe – je tu silně překarmováno.

     Cit.:
     „..A proto přijměme políček, jako odplatu – i my jsme ho museli někomu v minulosti dát. A pokud zareagujeme znovu novým políčkem, jsme nadále v kole vytváření naší zlé budoucí karmy a zase se nám to, třeba i desateronásobně, vrátí. Je to vskutku výchovný moment, reakce na naše předchozí akce – špatné myšlenky a skutky. Přijmeme-li je s pokorou, posouvá nás to k lepšímu životu.“
     /Venda/

    19. Vendo, ano, všiml jsem si, že diskutujete o fyzice a vesmíru, když Vám dojdou argumenty s karmou skříženou s Biblí. Což je i případ tohoto Vašeho příspěvku, na který právě odpovídám.

 12. „V krajine zatratených“

  Jak píše p.Šupa :
  Je to / je v ní / existencia bez vyšších duchovných hodnôt a bez poznania a naplňovania skutočného zmyslu vlastného života. Je to bytie prázdne, plytké a bezobsažné, ktorého ideálom sú len rôzne druhy užívania si ako náhrada za prežívanie skutočnej plnosti života.

  A tady je další příklad zatracenosti, a to s požehnáním politiků, kteří tak rádi manipulují i s výsledky ve sportu, kde by při nejmenším měl rozhodovat talent a trénovanost. Ta naše zatracení ukazují skutečně na vědomou manipulaci, kdy se vytvářejí prostředky k prosazení zájmu mocných, na jedné straně, a k vyloučení zájmu jiných, na druhé straně. Vždyť i sportovci Ruska chtěli nedávno v Riu sportovat, ale nemohli /někteří /. A ani ti na olympiádě postižených.

  Sestry Williamsové dopovali podle pravidel
  13.9.16

  USA:
  Skupina hackerů Fancy Bears zveřejnila údaje ze záznamů o udělených výjimkách pro terapeutické užití zakázaných latek a pohrozila, že zveřejní další informace.
  Jde o sestry Williamsové, gymnastku Simone Biles a basketbalistku Elena Delle Donne.
  Podle Travise Tygarta, šéfa americké antidopingové agentury USADA, světová antidopingová agentura (WADA) umožnila těmto sportovcům brát zakázané látky k léčebným účelům. Je nepředstavitelné pro olympijské hnutí, že hackeři mohou nelegálně získat důvěrné lékařské informace, aby pomluvy sportovce. Takže to vypadá, že sportovci udělali něco špatně. Ale sportovci neudělali nic špatného. Je to fakt.
  Simone Biles a Elena Delle Donne měly v srpnu positivní testy na doping, ale nebyli diskvalifikovany, a ziskaly zlaté medaile v Riu.
  Podle vyjádření odborníka na doping: seznam látek je velmi neobvyklý pro sport. Jde o drogy, jež se podávají ležícím pacientům ve finálním stádiu.
  Generální ředitel Světové antidopingové agentury Olivier Niggli řekl, že útok ruských hackrů na WADA ohrožuje snahu mezinárodního společenství k obnovení důvěry v Rusko po zprávě týmu McLarena.
  Zdroj: http://vz.ru/news/2016/9/13/832285.html

 13. Vendo, píšeš:

  …… Člověk se rodí, dokud veškerá karma není odžita, její zásoby jako úrody mnoha setí nejsou spotřebovány a dokud nepřestane vytvářet novou karmu…

  Tomuto nerozumiem, a neviem si to ani v hmotnom, teda v našom reálnom Svete ani predstaviť.

  Jedine, keby pri zrodení človek od Nehmotných nebytostí dostal ,,zásobu karmy“, uloženú vo virtuálnom hrbe v ,,šušurke podobločnicovej“ , ako ryba v ikrálnom štádiu ,,ten žltok“, ktorý postupne skrmuje …

  Žĺtok im slúži ako ,,predpotrava“, kým si niečo neulovia sami.
  Teda, ak je karma ,,zásoba“ určená na požieranie, tak je to strašná perspektíva, lebo keď si ju niekto rýchle ,,vyžerie“, nie je isté, že dostane ďalšiu dávku , alebo či sa mu vo ,,vajciach“ začne vytvárať ďalšia dávka, ako ,,ejakulát“, lebo táto predstava sa mi núka, keď si napísal: ….dokud nepřestane vytvářet novou karmu“…

  Ale karma je zložená z dobrých aj zlých ,,položiek“, podľa toho, ako sa karmovec vraj choval v živote pred súčastným životom. Čiže odporný vrah, feťák, buzerant, pedofil môže podľa Tvojej teórie dostávať len dávky týchto negatív a aj keby sa postavil ,,do šóry“ s dobrou karmou, arcianjel Ferdinand by mu ,,sekol po krížoch“…

  Takže táto Tvoja teória je celá akási hmlistá, lebo karma je ,,duchovnej podstaty“ a nemôže je čerpať, či nasávať hmotná bytosť…

  Keď už, tak by mali byť na Nebi samotným Stvoriteľom ,,pripravené čerpacie stanice karmy“, kde by sme si JU chodili doplňať, ako si teraz chodíme ,,natankovať“ chlast do krčmy vo forme vodky, ginu , tequily, či jablčného …

  Keďže však čerpanie, či doplňovanie zásob karmy je v rozpore s druhou vetou termodynamickou ,je to teda HOVADINA…

  1. Noho, nerozumíte? Ale to není můj problém. Vy ale zase rozumíte mnoha jiným věcem a děním. Podívejte se, co jsem o pár centimetrů výše napsal paní Věře.

   Odporný vrah, feťák, buzerant, pedofil….všichni mají šanci. Ježíš visel na kříži a po jeho levici a pravici neviseli zrovna ctnostní lidé….., ale, to si Vy dokážete najít.

   Noho, moc netankujte. Na chlast je dost horko.

   Pěkný den.

 14. Vendo píšeš:

  ….Noho, moc netankujte. Na chlast je dost horko….

  Vidím, že Ťa tak niečo nerozhádže a vieš udržať dekór. Si dosť odolný voči provokačkám, ale to sú tie skúsenosti z ,,boja prieskumom“….

  Na to musí byť človek ,,zakalený“, ako ten románový hrdina od Sovietov …

  A s tým ,,tankovaním“, no Vendo nedaj si, keď je vyvinutých toľko dobrôt za ,,deravý groš“…

 15. Karma je odvěký zákon, nebyla vymyšlena chudými Indy, jak si myslí Matrix, ale v jednom má pravdu, stav „nic nechtít a malé JÁ je trefa do černého, to je přesně ten stav, kdy se žádná karma nevytváří.
  Věra projevila svoji hloupost, když se vyjadřuje k věcem, kterým evidentně nerozumí “ Vendo, vítr slov je úplně k ničemu, když postrádá smysl. Podle vás je existence lidí na planetě podmíněna zásobou karmy a až se karma spotřebuje (něco jako pytel pšenice ve špajzu), tak zkrátka lidstvo vymře po karmě. Lidé toužící po dětech budou namydlení – žádní potomci nebudou, došla karma.“
  V hmotném vesmíru bude vždy nekonečně mnoho živých bytostí, které se zde zaplétají a vytvářejí svojí karmu, takže nemějte strach, děti se budou rodit i nadále.
  Dojít do stavu, kdy živá bytost nemá žádnou karmu je velice těžké. Jednodušší je odevzdat se vůli Boha, který udělením milosti může zcela odstranit karmu viz verš z Bhagavatgíty :Bg 18.66 — Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference