mapa stránek || vyhledávání

Vědomí jako základ

Vážení.

Po domluvě s provozovatelem tohoto webu (pan Kukliš) zde umístím několik svých videí, tedy odkazů na tyto videa. Jde o to, že tyto videa daleko lépe, aspoň dle mého názoru, vystihují danou věc, nežli psaný text. Celkem hodlám natočit 9 videí, ale zde umístím pouze prvé tři, které se bezprostředně týkají problematiky Univerza. Prvé se dotýká základů Bytí, druhé pak toho, co je Život a třetí probírá tématiku Vývoje, Stvoření a Tvoření jako takového. Ke každému tomuto videu napíši pár úvodních slov, aby bylo jasné o čem toto video pojednává.

Takže v prvním videu se mluví o Vědomí, jako o základu všeho, co je, bylo i bude. Jako o tom, co předchází vše a z čeho vše pochází. Poukazuje se zde na stav, na všezahrnující stav, který avantgardní vědci nazývají Nelinearitou, lidé Indie Bráhma a křesťané Bůh.

Poukazuje se zde na proces, který vedl k vytvoření nám už pochopitelnějšího Lineárního světa, kde platí posloupnost „příčina-následek“ a který umožňuje plynutí času.

Ukazuje, jak je vytvořeno a zajištěno to, aby pomocí Vědomého principu byl umožněn další fenomén, a to vznik Života a mnoho dalšího.

Pokud kdokoli z vás bude mít potřebu mi napsat e-mail, pak ať tak učiní prostřednictvím provozovatele webu.

Všem přeji jen dobré.
 

Prvé video: https://www.youtube.com/watch?v=ucVK4aA2g_E
 

Antonín Mareš
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference