mapa stránek || vyhledávání

Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není

Jedním ze způsobů, jak posoudit, jak vyhledat, zda je za Vesmírem skrytý Stvořitel, je hledání vlastností světa, vlastností hmoty. Vždy bývalo hlubší otázkou, jaký má náš svět smysl.

Pomůckou by mohl být postup, jakým lze vytvořit prostor. V podmínkách, kdy vnímající vědomí původně žádný prostor nemá. Můžeme hledat, jakým způsobem vytvořit čtyřrozměrný (4D) geometrický prostor. Přijatelné výsledky umožní promýšlet prostor, vytvořený z bodů – v podobnosti se šachovnicí.
 

Úvod

Známe, jak na nás působí čas. Přisuzujeme mu možnosti změn, které se nám ve hmotě přiházejí. Anebo je sami určujeme. Avšak fyzikální definice času je vědě nesrozumitelná. Chybí.

Přitom máme jistou pomůcku, jež může upřesnit pojem času. Tou je závislost jeho plynutí na rychlosti pohybu hmoty, kterou zdůraznil A. Einstein. Prosadil důležitost Lorentzových výpočetních transformací.

Navíc – někteří víme, věříme, že žádný čas není. Víme toliko, že máme smyslové zážitky. To je nepochybný základ. Konstrukci či hypotézu času zkusme hledat v semínkách času – tedy čas nikoliv jako plynulá, nýbrž jako přetržitě postupující veličina, po skocích. Asi jako když sekundová ručka přeskakuje po 60 postaveních, než zaznamená minutu.

Užití bodů času je podpořené staletým poznatkem fyziky – Planckovým časem. Nejkratší možný obhajitelný čas trvá přibližně 10 na minus 43. sekundy. Pak jednu sekundu by tvořilo 10 na 43. pulsů nějaké fundamentální veličiny. Možná nějakého fyzikálního pole.
 

Čas není

Bytosti posuzujeme podle jejich chování. Vystupování člověka zčásti podmiňuje jeho skrytá duchovní vyspělost, vyspělost duše. Tato duševní vlastnost je fyzikálně obhajovaná pojmem frekvence – kmitočtu. Duchovní poznání vysvětluje bytosti v jejich podložení odlišně velkým kmitočtem. Vyspělým bytostem má příslušet velký kmitočet a naopak.

Pohyb posuzuji v jeho uskutečnění přeskokem nejmenšího bodu hmoty – z jedné prostorové posice do sousední. A to vždy na povel zdrojového pulsu.

Pokud však bod nevyužije pulsu k přeskoku, pak ten stav zakládá čas. Protože čas není podložený žádným fyzikálním úkonem, následně čas není. Tento závěr je ve shodě se současnými duchovními poznatky, se získávanými názory na neexistenci času.

Toto téma sleduje práce s 10 obrázky, nazvaná Kvantový časoprostor STR. Vychází z přístupu, podle něhož je hmotný svět podložený Zdrojem pulsů. Podobně, jako ho obsahují naše elektronické výrobky – televizory, hodiny, mobily, GPS, počítače a jiné. Vybrané řešení zdůvodňuje změny času, délky a hmotnosti při každém pohybu, tak jak je zavedla a výpočtem zdůvodnila speciální teorie relativity. Změny času se projevují jak v experimentech – například urychlovač LHC, tak v technické praxi [1].

Běžně chápeme, že kde se nic nepohnulo, tam se čas zastavil. Přepokládáme zaprášenou místnost, desítky let nenavštívenou. Kdežto rozpracování problematiky na jednotlivé kroky – pulsy, určuje opačně. Fotonu v jeho světelné rychlosti se čas zastavil; v jeho neustálých prostorových přeskocích z posice do posice.

A náš pojem času, který právě umožní pohyb? Ne, čas naopak podkládám okamžiky bez pohybu.
 

Čtvrtým rozměrem Vesmíru je čas?

Odedávna se čas měřil podle pohybu – přesypávání písku, pohybu Slunce po obloze, kmitání mechanického nepokoje nebo kyvadla. A i krystalové nebo atomové hodiny vycházejí z pohybu malé částice.

Fyzika čas měří, ale dosud nesleduje jeho konstrukční podstatu. Zřejmě nedoceňuje mechanické modely, které vysvětlují sestavu světa, ve kterém žijeme. Jenž nám dává zážitky. Modely ať vycházejí z matematického zpracování, jež fyzika pro náš svět našla. Ani kosmonautice by nestačilo propočítat vesmírný koráb a cestu na Měsíc, nýbrž až jeho konstrukce a bezchybný let ověří správné výpočetní postupy.

Fyzika 20. století poznala, že svět lze posuzovat jako čtyřrozměrný, kdy 4. rozměrem je čas. Jenže – vždyť čas není. Zkouším-li vystihnout podstatu Vesmíru, pak ale nenalézám naši fyzikální představu času.
 

Náš svět

Smyslové vjemy se střídají podle fyzikálních zákonů, a my předpokládáme spojitý prostor a v něm probíhající spojité změny.

Zrak poskytuje 2D vjemy. Dvě oči zajišťují jistou plasticitu obrazu; základem je jejich umístění v odlišných místech prostoru. Použitím optických periskopů, dvou zahnutých sofistikovaných trubek, jež jsou od sebe vzdálené o kus víc než dvě lidské oči, má dojít k ještě větší plastičnosti vjemu okolí.

Ovšem do hloubky hmoty nevidíme. Nemáme 3D zrak.
 

Stínový svět 2D

Když sleduji svět jako informatickou virtuální realitu, pak zrakové vnímání podkládám přepočtem z bodového prostoru. Body hmoty jsou rozložené v posicích, a jejich sestava je nám přepočítávána do perspektivních vjemů zraku i sluchu.

Podstatu ztráty uznávaného 4. rozměru Vesmíru – času, posoudím při sestoupení o jeden rozměr níž. Rozkreslím situaci jenom ve 2D světě: pro stínové tvory, žijící v rovině.

Stav ve 2D světě ukazuje seskupení 7 bodů, když se přemísťují svislým směrem. Na obrázku nahoře se pohyb na chvíli zastavil. Pojem časové chvíle je zde vhodný, když nehodnotím jeho fyzikální podstatu.
 

Obr. 1. Body ve 2D bodovém prostoru - pohyb v prostoru a v čase

Obr. 1. Body ve 2D bodovém prostoru – pohyb v prostoru a v čase


 

Třetí rozměr ve 2D světě

Svět vysvětluji s využitím přetržitosti. Do smyslů tvora vstupuje jeden vjem za druhým, jsou oddělené. Ovšem v jejich obrovském počtu splývají jak nám, tak i dosavadním vědeckým přístrojům. Jejich oddělenost nepozorujeme.

Časový sled geometrických 2D rozložení bodů (obr. 1) bude převeden na 3D sled ryze geometrický. Obrazy z okamžiků (obr. 1) budou dál seřazeny nikoliv v čase, ale v prostoru (obr. 2). V obrazech šplhá sestava sedmi bodů posicemi směrem nahoru, po 3 pulsy tam zůstane a pak ve 2 pulsech klesne níž. Nakonec zelený 3D rám zdůrazní, že sled 2D obrazů tvoří 3D geometrické těleso – kvádr.
 

Obr. 2. Střídání obrazů 2D světa ve 3. geometrickém rozměru jejich 3D Vesmíru

Obr. 2. Střídání obrazů 2D světa ve 3. geometrickém rozměru jejich 3D Vesmíru


 

Jednotlivé obrazy jsou řazené ve 3. směru. Pohyb hmoty tímto směrem stínoví tvorové nesledují. Zřejmě by se domnívali, že změny způsobuje jakýsi čas, jako i my se po tisíce let domníváme.

Vycházím z přístupu, že hmota, se svými vlastnostmi, je organizovaná v geometrickém prostoru. Ten je nachystaný pro nás, pro pozorovatele. Uskladňovaní stále dalších obrazů lze vysvětlovat právě v onom geometrickém prostoru. Opět lze přemýšlet nad Occamovou břitvou. K čemu další veličina čas, jestliže lze vystačit s vícerozměrnou geometrií, podloženou opakovanými pulsy?
 

Závěr

Dokud stínoví tvorové uznávají několikatisíciletou tradici, pak vědí, že žijí v čase. Teprve hlubším promyšlením souvislostí pochopí víc, než jen 2D svět smyslových vjemů. Že jejich vesmír je trojrozměrný. První a druhý směr jejich světa je geometrickou délkou. Jejich 2D svět je tvořený sestavou 1D úseček, vytvořených z posic. A mnoho oněch sestav – rovin, se dál pořádá ve třetím, také geometrickém rozměru.

Podobně my známe své 3D působiště. Jednotlivé sledy obrazů jsou nám trojrozměrné. A nadřazený Vesmír, zajišťující nám život ve změnách, má čtyři geometrické rozměry. Objemové vjemy ať schraňuje, jeden za druhým, ve své skryté vesmírné paměti.
 

Bohumír Tichánek
http://www.tichanek.cz/
 

[1] http://www.osel.cz/3225-presnost-atomovych-hodin-gps-a-teorie-relativity.html
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

126 komentářů

 1. ad: osvobození duše ze zajetí hmoty…

  Jaromír i Anonymní na toto téma uvedli dobré příspěvky. Já přidávám pohled z jiného úhlu:
  Opovrhuje-li někdo hmotou v „duchovním zanícení“, bude k ní váben a poután tak dlouho, dokud si jí nezačne vážit. Právě hmota našeho světa je totiž nejúčinnějším učebním prostředkem duše. A je-li duše naplněná pohrdáním, je na jedné straně nepoučená a na druhé straně natolik těžká, že ji to k hmotě neodolatelně táhne.

  Osvobodit duši ze zajetí hmoty tedy lze jedině pochopením poslání hmoty v našem světě – a to se nedostaví bez lásky.

 2. Jaromír, ako zasvetenec reinkarnácie píše,

  akoby sa po Zemevajci ,,prechádzal“ už min. po štvrtý krát vždy v inom tele…

  Milý Jaromíre, a čo keď je to tak, ako hlása biely bôžik Kon-tiki:

  Vážte si možnosť že ste TU, lebo pokus je nazvratný, nikdy sa nezopakuje…

  Čiže ,,fenomén“ Duša je výsledok náboženských dristov tých, ktorí potrebovali ,,prijímatelov“ tohoto učenia poriadne vystrašiť.

  A ako vidieť tento strach sa tiahne s ludstvom už viac ako 4000 rokov a aj medzi diskutujúcimi sú takí, čo sa ešte pred ,,otrčením“ kopýt boja toho, čo bude po fyzickej smrti…

  Uisťujem vás maloverní, že všetko podlieha ,,smrti“ aj fyzično aj duševno. Umrie telo, umrie ,,mozog“ nositeľ vedomia a končí to hapy endom. Nezostane po nás ani ten smrad…

  A preto hovorím vám a všetci opakujte po mne : Vďaka Ti pane, že smrť je definitíva a nie akýsi medzičlánok..

  Medzičlánky pozná len Darwinova teória evolúcie…

  Ako hovorí klasik, diky Bohu, diky Bohu…

  1. Gilgamešovo noho,
   neprocházel jsem se po zeměkouli čtyřikrát ale nesčíslněkrát. Když jsem byl malé dítě, minulé zrození jsem si pamatoval, takže o reinkarnaci mě nemusí nikdo přesvědčovat.
   Kolikrát už jsme se tady i na jiných planetách v různých životních druzích narodili a umřeli ? Kdo to spočítá ? To ale teď není důležité, když si to uvědomíme, můžeme se pokusit se odsud dostat.
   Každý život v lidském těle je velice vzácný a obtížně dosažitelný, je to příležitost pro osvobození se. Kolik lidí si to uvědomuje a svůj život nepromarní tzv. užíváním si ?
   Duše je věčná, blažená a plná poznání, nepotřebuje pro svůj život hmotu, potřebuje se jen probudit ze svého snu a obnovit ztracený vztah s Nejvyšší Duší-Bohem.
   Jestli si myslíte, že smrtí vše končí, fajn, nikdo vám to nebere, máte přece nepatrnou svobodnou vůli, je to také určitý druh víry.

   1. Pane Jaromíre, můžu za „vysvobození duše“ považovat stav dosažení Syna/Dcery Boha ve smyslu křesťanské filozofie nebo toto považujete za neslučitelné? Děkuji.

    1. Nevím, co je to stav dosažení Syna/Dcery Boha ve smyslu křesťanské filozofie, protože všechny duše jsou synové a dcery Boha. Osvobození je vymanění se z věčného koloběhu rození a umírání a návrat domů zpátky k Bohu do duchovního světa. To je můj cíl ale kdy se to stane, závisí na milosti Nejvyššího.

 3. Jaromír, píšúci z psychiatrie ohuruje :

  ….Duše je věčná, blažená a plná poznání, nepotřebuje pro svůj život hmotu, potřebuje se jen probudit ze svého snu a obnovit ztracený vztah s Nejvyšší Duší-Bohem….

  No povedzme si , odkial čerpá Jaromír tie info ? Je to z Biblie, z Wikipédie, či z tajných zápiskov pacientov z onej psychiatrie?

  Z Biblie určie nie, lebo tam bludný Holanďan, nejaký Netvor z hlbín vesmíru nikde nespomína pojem DUŠA..

  Tento fenomén DUŠA vymysleli starovekí Egypťania a tieto hovadiny priviedli až ad-absurdum. Vraj ,,poznali“ viac druhov duší..

  Sodoma, Gomara…

  A preto celý život predrbali mumifikovaním seba, svojich miláčikov a všetkých zvierat, ktoré chovali, alebo ulovili…

  Do ,,hrobov“ im dávali, ich ženy, kurvičky, žrádlo, aby si ich Duše a múmie , keď sa ,,zobudia“ mohli aj zasúložiť, požrať čo to ale si aj popiť víno, pivo …

  Boli posadnutí mumifikovaním a preto sa na nás z múzeí ksichtia odporné kosti zabalené v smradlavých handrách.. Musel to byť volakedy biznis nad biznis. A kto to prevádzkoval, no vtedajšia cerkev, ktorá dodávala aj know – a ešte aj haw..

  Tak ako dnes, začalo sa to odpustami, potom poplatkami za ,,zrobenie“ svadby, pri pohreboch, krstoch, zvonami pre mrtvých a ich neechistujúce Duše…

  A teraz otázka ,,na Télo“ pre Jaromíra :

  Vieš aj kde máš svoje telá pochované, keď si otrčil kopytá, máš o tom spísané aj Denníky ?

  Chodíš na svoje HROBY ? Nosíš ,,ketinky“, polievaš ich ??

  Si UPÍR ?

  Jaromíre, nie že ma budeš v noci navštevovať a vyciciavať…

  V terajších horúčavách ma otravuje jeden konkrétny upír – komár . Nie si to Ty, preoblečená reinkarnovaná šmejdová DUŠA ?

  Hovorím Ti, pozor, lebo bude baci – baci, keď ŤA zadlávim svojou nežnou rúčkou.

  Ty reinkarnát…

  Tak som objavil novú nadávku, ktorú budem používať .

  R E I N K A R N Á T !!!

  Kristova noho, čo len bude zajtra, keď toto TU je dnes??

  1. Nahlédl jsem. A asi zrovna na blbý příspěvek. To je tady, na tomto fóru, takových přispívatelů více???? Asi je to vedrem a nebo nějakou drogou, která mění stav vědomí. Normální člověk přece nepatlá tolik věcí dohromady.
   Nashle.

 4. Jak by asi vysvětlil / zpochybnil/ pan Tichánek a jeho propracovanost světa v 2D,3D,4D……. hypotézu – viz. :

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1824-dalsi-vedecke-dukazy-jedenacte-zari-podvod-na-druhou-zkuseny-pilot-cia-letadla-do-dvojcat-nenarazila-soud-vypoved-prijal-fyzikalni-zakony-medialni-verzi-911-vylucuji-jak-odpovi-vlada.htm

  Část:

  Holografická letadla a nesmírně chytří teroristé
  Lear, 65letý letecký kapitán a bývalý pilot CIA, který nalétal více než 19 000 hodin – také upozornil na nezkušenost pilotů, kteří údajně letadla řídili: „Údajný ´kontrolovaný´ sestup na New York v relativně přímém kurzu pilotem začátečníkem je extrémně nepravděpodobný kvůli náročnému udržování směru, míře sestupu a sestupové rychlosti v rámci parametrů ´kontrolovaného´ letu…

  Aby pilot dokázal interpretovat údaje na monitoru elektronického letového informačního systému, musí být vysoce kvalifikovaný, což žádný z únosců nebyl, ani k tomu neměli příslušný výcvik, aby mohl použít jeho řízení, včetně křidélek (aileronů), směrového kormidla, spoilerů a plynu, aby ovlivnili, řídili a udržovali sestup.

  Lear podle svého čestného prohlášení létal na 100 různých typech letadel během 40 leté praxe a je držitelem více pilotních certifikátů FAA (Federální letecké velení) než kterýkoli jiný vojenský pilot. Pilotoval tajné mise pro CIA do jihovýchodní Asie, východní Evropy, na Střední východ a do Afriky v letech 1967 až 1983, potom pracoval několik let na obchodních linkách jako kapitán, kontrolor a instruktor.

  Lear považuje letadla, která byla nafilmována během útoku na New York, za sofistikované hologramy, které vytvořila americká armáda resp. americké tajné služby.

  Ať už se tato verze přelomové události z počátku našeho tisíciletí potvrdí, nebo ne, jedno ji jisté: nemohla se odehrát tak, jak ji známe z oficiálního výkladu.

  . . . . . . . . ? ? ? ?

 5. Již tradičně se zde rozebírá téma, co je duch, duše a tělo. Vzhledem k tomu, co je o tomto napsáno v Novém zjevení je v největší shodě pan Muladi.

  V přirovnání k počítači kdy napsal (já bych tomu dal opačné pořadí):
  Hardware je tělo (konkrétní projev)
  Software je duše (aplikuje se na konkrétní – a proměnitelné – podmínky)
  Energie je duch (dává počítači život)

  Souhlasím v tomto s panem Muladim

  Dále napsal:
  Duch poskytuje život a principy.
  Duše poskytuje uplatňování života a principů v konkrétních podmínkách.
  Tělo poskytuje konkrétní projev a zpětnou vazbu.
  Tato trojjedinost je ekvivalentní lásce, moudrosti a vůli a je obsažena úplně ve všem.

  Podle mě, pan Muladi to chápe poměrně správně, trošku opomněl zmínit, že život a principy poskytuje Absolutní duch, kdož je Pán Ježíš Kristus a relativní duch si z toho vybírá to, co je pro něho vhodné. A ten relativní duch to vybrané posílá dál, tedy své duši. Ta to zpracuje, rozvede a posílá to dál, tedy tělu, kde se to vše spojí v konkrétním projevu jedince a samozřejmě poskytuje zpětnou vazbu, neboť ty tři jsou opravdu jeden, tak jak si každý z nás připadá. Jsou ale v jiných světech a jak je známo, někteří mají zkrátka delší vedení.

  Zcela prostě bych to vyjádřil takto. Zdroj života:
  Absolutní duch – nekonečnost pozitivních výběrů

  Relativní život, neboli život odvozující se z života Absolutního:
  duch – motivace a morální zásady
  duše – vůle a myšlenkové, rozumové procesy, vždy v souladu s motivací a morálními zásadami ducha
  tělo – konkrétní chování a konání v souladu s tím, co přichází z nitra, tedy od prvotní motivace skrze svoji vůli, přes své morální zásady a dle nich použitého myšlení.
  Toto ovšem platí pro pozitivní stav.

  My lidé máme z 95-ti% vnucené negativní výběry , když pseudotvůrci napojili lidi především na negativní výběry hned na úrovni ducha a vnutili jim negativní motivace a zvrácené morální zásady a to ostatní už jde s tím. Falšují i na ostatních úrovních, jak se to hodí, ale to nemá už takový vliv.

  Není možné v pozitivním stavu zvolit nekalou motivaci (svůj prospěch – sebelásku) za použití něčeho v rozporu s pozitivními morálními zásadami, třeba podvodné jednání. Takové jsou výběry negativního stavu a tenhle falešný duchovní postoj a jednání podrobněji rozpracuje duše, ve formě nějakého podvodného plánu, třeba vyloupení banky. Nakonec se to projeví konkrétním činem ve hmotě, v souladu s původní idejí. Intenzita a zvrácenost té ideje se konkrétně projeví v tom konkrétním činu, buď jako neúspěch a útěk v tom pozitivnějším smyslu, nebo úspěch a mnoho mrtvol kolem, v tom smyslu negativním.

  Na počátku každého hmotného projevu je vždy duch toho projevu, tedy motivace a morální zásady, možná slovy pana Muladiho život a principy kterými se ten život řídí. Já v tom podobnost cítím.

  Že něco není v pořádku s výběry duchů projevujícími se konkrétními skutky v tělech na naší planetě je nabíledni. Takovéto výběry se nenacházejí v Pánu Ježíši Kristu, Který/Která je Absolutně pozitivní. Tudíž musí mít jiný, zfalšovaný zdroj. Podstata toho zdroje, vyjde plně najevo v brzké budoucnosti. Takové zobrazení je moudré a láskyplné, neboť je to pravdivé a tudíž i dobré. I když pro nás, zabředlé ve zlech a nepravdách bude bolestné a to podle stupně toho zabřednutí. Zde se bere na zřetel především ohled na věčnou progresi všech jedinců, polapených v pasti negativního stavu.

  Takhle nějak já bych to viděl.

 6. Pánové Jiří a Anonyme z 27.7.2015: Vaše názory vyslovené vo Vašich včerajších komentároch sú už aj pre mňa vcelku prijateľné a preto im nebudem oponovať, aj keď by si zaslúžili menšiu úpravu. Ale, kto nie je lenivý účelne využívať svoje intelektuálne schopnosti a nie je morálne postihnutý, ten sa Pravdy skôr, alebo neskôr s pomocou Božou dopracuje. Pobavil ma ten citát z Tao-Tě-ťingu, ktorý ja dôverne poznám a tak za neho ďakujem.
  Jiří odmieta odkazy na rôznych autorov, ale sám rád cituje z biblie a dokonca aj zo SZ, ktorý je dokázateľne účelovo posplietaný z rôznych, niekedy veľmi pochybných zdrojov. Ale držím vám palce na Vašej ceste osvietenosti…

 7. Karel píše :

  ….Na počátku každého hmotného projevu je vždy duch toho projevu, tedy motivace a morální zásady, možná slovy pana Muladiho život a principy kterými se ten život řídí. Já v tom podobnost cítím…

  Tejto vete Karle, nerozumiem vôbec. Pokus o pochopenie : Každý hmota, aj skala vo vesmíre, každý diamant – aj to je hmota, síra, či kamenná sol má svojho ducha? A ten – duch hmoty sa prejavuje ako motivácia, iniciatíva v konaní vyššie uvedených nerastov?

  Napr. diamant sa chce ,,vymočiť“ , či zanechať exkrement tam a tam. A čo urobí jeho Duch prejavu , podla Tvojho učenia ? …

  To snáj nie Karle…

  Toto by som prosil dovysvetlovať, pretože mi moje ,,katechistické “ vzdelania zo IV triedy ZŠ asi nepostačuje, aby som ,,toto pochopil“..

  Lebo mám tomu rozumieť tak, že napr. môj Duch prejavu je rýchlejší ako vedomie, ktoré je len ,,produktom mozgu“, a určuje mi ešte pred vykonaním činu, či to mám, alebo nemám urobiť ?

  Zvažuje či je to morálne , nábožensky povolitelné a …? A má na to vždy čas, aby Duch prejavu takto reagoval?

  Príklad, dostaneš od kamaráte do rúk horúci zemiak. Tvoj Duch prejavu bude vyhodnocovať morálny , či náboženský aspekt Tvojho konania a kým dospeje k záveru,ruka sda Ti spáli, a môje čidlo v rukách povie : Fuj, to je horúce a zemiak zahodí…

  Nerozhoduje o tom môj mozog, ale ďalší člen ,, partie“, ktorý sa mi ,,tam“ votrel?

  A kde sídli ten Duch prejavu , ktorého ani Biblia pri stvorení človeka nespomína? Dostal sa tam pri oplodnení ženského vajíčka semenom ? Hneď po prieniku toho spermatu bez ,,chvostíka“ , alebo ,,TO “ vykukne z ničoho nič , až v zigote , ako keď Votrelec vpustil to ONÉ do tela obete?

  Môžeš mi hodiť aj lano z Knihy Kníh, tej židovskej Biblie, alebo iného linku na zdroj, z ktorého si čerpal tie ,,nadštandartné myšlienky“ ,aby som si to prelúskal a ,,došiel“ k záverom ako Ty, Karle…

  Ja Ti hovorím, jeden nikdy nevie, v kom sídli duša Hospodinova a ukazuje SMER záujmu, kde sa Nebesá dotýkajú pozemských sfér…

  1. Gilgameši,
   ono tohle vysvětlit na pár řádcích není zrovna lehké. To hlavní na naší planetě je lidská mysl a její poznatky a zkušenosti. Její vnitřní součásti jsou duch a duše, což jediné z této hmotné planety nikdy nezanikne a přišlo si to do zdejších kulis pro nějaké věčné poučení.

   Všechno ostatní kolem nás, včetně zevní mysli, která přináleží tělu pomine. Že duch a duše jsou pro nás neuchopitelné je logické, neboť jsou v jiných světech, mimo prostor a čas. Máme ale vědomí já jsem, máme určitý charakter, určitým způsobem vyciťujeme a myslíme, určitým způsobem reagujeme a jednáme. To jsou projevy ducha a duše. I fyzický zjev normálně odpovídá těm specifickým projevům nitra každého jedince (na naší planetě to neplatí).

   Takže určující činitel pro zdejší kulisy je uvnitř lidské mysli. Kulisy nemají ducha ani duši, ale jsou přímo závislé na té sentientní mysli, která je do nich umístěna. A je jedno, jestli jde o nejvyšší živočichy, nebo o šutr. Ty kulisy jsou zde, aby poskytovaly nějaké prostředí a zpětnou vazbu pro tu sentientní mysl, která si do toho prostředí přišla pro to konkrétní poučení.

   Takže kulisy jsou konečným znázorněním idejí sentientní mysli, v pravém Stvoření vyvěrajících z Pána Ježíše Krista.

   Naše kulisy jsou znázorněním idejí pseudotvůrců, kteří odpadli z pravého Stvoření, kvůli svému odmítavému postoji k Bohu. V podstatě se dá říct, že je to znázornění jejich prvotní ideje, že k životu není potřeba Bůh a Jeho/Její duchovní principy. Do těch kulis nakonec umístili lidského tvora, kterého vytvořili zkřížením opičáka se svými buňkami a napojili ho na falešný duchovní svět zvaný pekla. S tím, že mu předali své sentientní buňky, zároveň toho opičáka v omezené míře propojili s Bohem. Celkem jim to fungovalo, dokud se do toho nevložil Bůh a nevtělil se do toho jejich kocourkova. Od té doby se jim to začíná hroutit a odráží se v tom fakt, že nic podvodného neobstojí před pravdou.

   Materialisti si myslí, že je to všechno dílem náhody a že v tom není něčí záměr. Záměr je motivace a pseudotvůrci nemají zrovna kladné morální zásady, takže se nedivme, že jejich svět vypadá tak jak vypadá. Lidská mysl se bude nyní rychle měnit, pod vlivem druhého příchodu Pána Ježíše Krista. S tím bude souvztažit dění v kulisách. Živočišné a rostlinné druhy budou mizet, jiné budou mít invazivní charakter. Živly budou řádit a bude to víc a víc extrémnější. No a lidi, ty budou blbnout víc a víc i když se zdá, že víc už to nejde.

 8. Karle,

  jedno Ti musím uznať. Si tvrďas, naložil som Ti , samozrejme virtuálne a možno si pochopil, že aj provokačne, ale odolal si.

  Neznížil si sa k podobnému uhlu pohľadu…

  Že by si postupval v zmysle Ježištekovho klasického postupu a ,,nastavil si druhé líce “ a čakáš, čo bude ?

  Nie, nebude klasický postup hulváta, teraz si dám fajront aj ja…

 9. Pane Pardale,

  Vaše ozáky o duchu a duši ukazují, že jste na samotném počátku studia duchovna. Jestli to myslíte vážně, budete muset opravdu hodně nastudovat a hodně otevřít svou mysl oproti dosavadnímu stavu.

  ad: Podle Genesis Bůh vdechl Adamovi duši. Bůh stvořil svět v 6 dnech včetně Adama, stvořil současně ducha a duši?

  Bůh Adamovu duši stvořil a pak ji oživil vdechnutím svého ducha.
  A když neexistovalo Slunce, nemohl existovat ani den o délce 24 hodin – den v Genesis znamená etapu Boží tvorby.

  ad: tak nějak nechápu, co se podstatného s duší a duchem stalo narozením a činností Krista.

  Ježíš Kristus napravil v Boží tvorbě Adamův pád. Jakým způsobem, to opravdu můžete pochopit až po zíkání vědomostí, které nyní nemáte. Ale jedině v tomto smyslu „sňal Ježíš Kristus hříchy světa“. A zároveň ukázal našim egům cestu, jak je kultivovat nahoru, směrem k duchu z Boha. Teprve propojením ega s duchem z Boha se z člověka stává osobitý Kristus (spasitel sebe sama).

  1) Kdy Bůh stvořil svět? Jestliže to nevíme ani s odhadem na tisíce až miliardy let, tak co vlastně o stvoření světa víme?

  Co opravdu důležitého by Vám dalo jakékoli číslo o době trvání světa? I „vědeckých“ 14 miliard let je velmi málo, ale přít se o to je naprosto nesmyslné.

  2)Jestliže svět byl stvořen před 6 000 roky, tak popíráme evoluci.

  Před Bohem je den jako tisíc let. Takže v tom smyslu, jak lidé běžně chápou 6000 let, to se stáří světa netýká. A přesto (nezávisle na tom) je Darwinova teorie nesmysl.

  3) Jestliže nepopíráme evoluci, tak ke stvoření ( života na Zemi) Boha nepotřebujeme.

  Jak už jsem řekl, Darwinova teorie je nesmysl. Hmota si neumí dát život a neumí sama sebe žádným způsobem zdokonalovat – což nepochybně můžete potvrdit i vlastními zkušenostmi.
  Ani duše si neumí sama dát život, ale evoluci (vlastní vývoj) absolvovat umí. Ovšem o tom Darwin, ani neodarwinisté, nemluví.

  1. Pane Muladi, mohl byste najít místo v Genesis, kde bůh vdechl člověku duši ?
   Bible kralická
   Genesis 1: „26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi…
   27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
   28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad
   rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.“
   Genesis2 :“19 (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.“
   Bible 21 ( vydáno 2009):
   Genesis1 :
   26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
   Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem,
   nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
   27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
   k obrazu Božímu stvořil jej:
   jako muže a ženu stvořil je.

   Slovo duši je v bibli asi 100x , nejdříve v Deuteronomium 11 na str 231 z 1592 stran Bible21.pdf
   Píšete :“Hmota si neumí dát život a neumí sama sebe žádným způsobem zdokonalovat“
   Živá hmota se zdokonaluje, přizpůsobuje, činnost mozku se častým používáním zdokonaluje, to jsem ochoten přiznat i Vám, i když Vy mě ne.
   Evoluce je základní vlastnost života. Co se neodkázalo přizpůsobit, tak vyhynulo a nemělo potomky. Velryba je mořský savec z řádu kytovci (Cetacea). Patří mezi největší živočichy žijící na Zemi. Živí se planktonem. Původně to byl suchozemský savec.Ve vodě je velký rozměr a hmotnost výhodou, na břehu se vlastně zadusí vlastní vahou.
   Evoluce jako každý vývoj má časovou osu. Vy nepotřebujete znát časový počátek vývoje života, evoluce a tak evoluce pro Vás neexistuje.
   Časopis 100+1 5/2015, Zrození života na Zemi, str. 22-25. Organické molekuly, které tvoří základ života na Zemi jsou prokázány ve vesmíru. Myšlenku na život z kosmu měl už Anaxagoras 500 př.n.l. Ve 20.století Svante Arrhenius. Některé bakterie snáší i silné ozáření a mohly by přežít i na kometách.

   1. př.:

    Genesis 7 -I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

    Kniha moudrosti 11 – protože nepoznal toho, který jej vytvořil, vdechl mu činorodou duši a vložil do něho životodárný dech, …
    16 – Udělal si je jen člověk, vytvořil je ten , kterému byl duch jen propůjčen, …

    (je to stále stejné, je třeba tu vydefinovat, co je pro koho duše a duch, řeší se to tu vždy, když sem po pár měsících ze zvědavosti vstoupím …. stále doookola)

 10. p. Muladi píše :

  ad: Podle Genesis Bůh vdechl Adamovi duši. Bůh stvořil svět v 6 dnech včetně Adama, stvořil současně ducha a duši?

  Ja som z toho už nejaký nablblý. Je rozdiel, či čítame český preklad Biblie a či slovenský ?

  Pretože v tom slovenskom preklade sa nehovorí o tom, že by Boh vdýchol ,,hlinenému Golemovi – Adamovi do nozdier DUŠU, ale Dych života .Tak sa stal človek…

  Tu je citácia z Biblie:

  ….Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou….

  Tu sa šermuje s Dychom života, a s Dušou, ako s pingpongovými loptičkami a ,,podstata uniká“…

  Je p. Muladi Dych života to isté ako Duša?

  Ja si myslým, že je to úplne iný pojem. Ako by sme ,,primáša“ prirovali ku ,,gulášu“..

  Zneje to sice podobne, ale jedno je z oblasti hudobného ansámblu a druhé , príjemná ,,žranica“…

  A potom tá veta, čo píšete:

  ….Bůh Adamovu duši stvořil a pak ji oživil vdechnutím svého ducha…

  To ste p. Muladi, kde vyčítali? Je to z knihy Timur a jeho duchovná družina, priznajte sa…

  A takto vznikol aj zdesený výkrik, zhrozeného občana : Sodoma, Gomora…

 11. „Člověk nemusí studovat školy a univerzity na to, aby VĚDĚL. Vzdělání nám dává znalosti, ale vědění nikoliv. A ten, kdo ví, je právě ve spojení s Tao, neboli vesmírem, pro některé s Bohem. Dokud toto spojení neprožijete, nemůžete vědět, o čem se právě mluví. Je to něco, co se nedá popsat, ani naučit. Stejně jako Starý Mistr říká: „Tao, které se dá pojmenovat, není již to pravé Tao.“ Proč? Protože Tao, vesmír, či Bůh je něco tak nesmírného, že se to popsat nedá. Ale dá se to PROŽÍT a dá se tím žít. Toto „napojení“ je pak skutečnou realizací života. Jen tak můžete propojit energii Nebes (Tao, vesmír, Bůh) a Země (pozemské bytí).“

  1. „Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.” (Oscar Wilde)

 12. Anonymní píše :

  …..Stejně jako Starý Mistr říká: „Tao, které se dá pojmenovat, není již to pravé Tao.“ Proč? Protože Tao, vesmír, či Bůh je něco tak nesmírného, že se to popsat nedá…

  Podla tejto definície môže byť TAO aj vysušený exkrement. U nás sa tomu hovorí hovno. V Indii z vysušeného hovna si chudobnejší človekovia zabezpečujú OHEŇ, a prikladaním vysušeného hovna HO aj udržujú v ,,činnosti“,lebo ono TO dobre horí…

  Takže nerozumiem ani židovskému Hospodinovi, ktorého kresťania ukradli Židom a prisvojili si HO, ako kresťanského PánaBožka.

  Táto Bohokrádež zaonačená rozprávkou o oplodnení židovskej Marienky Netvorom z hlbín vesmíru je dostatačný dôvod na to, aby som sa na všetky náboženské dristy ,,vysrau“ a preto aj na toho Tvojho vysušeného TAA seriem.

  Z vysoka a z hĺbky svojej ,,neexistujúcej“ duše…

  Nech sa smaží vo vlastnej šťave…

  Tak nám Hadádidlá naďalej pomáhaj…

 13. Pane Tichánku,
  http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/cas-pred-velkym-treskem-a-cyklicke-vesmiry/
  je odkaz, který se zabývá i tím, že by čas existoval i před Velkým třeskem a řeší cyklické vesmíry. Gravitační vlny mají přenést informaci přes Velký třesk. Hledají se jakési kruhové struktury v reliktním záření, které tyto hypotézy předpovídají. Uvažuje se o zpětném odrazu ze singulárního bodu.
  Jsou to věci, kterým nerozumím, jsou buď hodně nadčasové nebo hodně mimo.
  Někteří teoretici připouštějí, že čas existoval i před velkým třeskem, Vy tvrdíte, že čas neexistuje.

  1. Pardale
   1) A to je dobře nebo špatně, když takhle existuje víc názorů?
   2) Proč by čas nemohl v podání expertů existovat i před velkým třeskem? I v mém podání by se nabízelo – jako řešení geometrické. Tak jak jej vysvětluji po velkém třesku.

   1. Pane Tichánku, názorů na vesmír je spousta a je to dobře. Ty názory, které jsou mimo hlavní vědecký proud jsou taky mimo duchovní zájmy většiny populace, což je taky dobře.
    Gravitační vlny – opatrně se připouští, že byly pozorovány. Což potvrzuje 100 let starou teorii gravitace A. Einstena a taky, že chápání času v relativistické fyzice je správné.

    1. Pardale, píšete: „mimo duchovní zájmy většiny populace“ ? Mimo duševní zájmy…!

     Píšete: „potvrzuje“
     Dokud věda spoléhá na bezvýsledné výpočty, jsou jí zásadní, pak…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference