mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Blíženci, Opica a Váhy

Budeme si hovoriť o období od 20. 5. 2016 16:27 SELČ do 21. 6. 2016 00:25 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Blíženci v Svjetovidovom kruhu, Opica v Perúnovom kruhu a Váhy v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Západná astrológia pozná len jeden kruh (zodiak) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať.

Vládcom znamenia Blíženci je bytostný Koupalo, ktorý človeku hovorí: „Človeče, očisti sa skrze svoje prežitia, v napĺňaní svojich povinností získaj rovnováhu medzi citom a rozumom!“

Koupalo má pod sebou ďalších štyroch bytostných – Plodič, Listvič, Jagodenič a Kvietič, ktorí s ním spolupôsobia. Pričom v prvej polovici znamenia Blíženci pôsobia prví dvaja a v druhej polovici znamenia Blíženci druhí dvaja.

Od 20. 5. 2016 do 5. 6. 2016  pôsobia bytostní Plodič a Listvič.

Plodič človeku hovorí: „Človeče, choď po správnej ceste, každý krok za Svetlom vedie cez dobré skutky! Zasievaj dobré skutky v chcení, myslení, reči a konaní! Pretav dobré chcenie do plodov na úrovni myšlienok, slov aj činov! Keď budeš takto žiť vlastným životom, potom budeš mať dobrú žatvu!“

Listvič hovorí: „Človeče, prinášaj harmóniu do života, buď ako rozkvitnutá príroda! Rozvetvuj svoju dobrú snahu, ako sú rozvetvované žilky na liste!“

Od 5. 6. 2016 do 21. 6. 2016 pôsobia bytostní Jagodenič a Kvietč.

Jagodenič človeku hovorí: „Človeče, prinášaj medzi ľudí viac lásky! Všetko, čo robíš, „vyfarbi“! Vnášaj do všetkého niečo naviac! Tým niečím naviac je láska!“

Kvietč hovorí: „Človeče, pozeraj šťastne nahor ku Svetlu ako kvietok so všetkou svojou láskou, vďakou a úsilím o krásu! Šťastie nájdeš len vo Svetle!“

Vládcom znamenia Opica je bytostný Kryšnij, ktorý človeku hovorí: „Nezosilňujte svoje žiadostivosti a pudy!“

Vládcom znamenia Váhy je bytostný Volos, ktorý človeku hovorí: „Nezáviďte si navzájom a sami sa namáhajte!“

Bytostný Koupalo a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Kryšnij pôsobí na naše slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Volos pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

Koupalo vládca znamenia Blíženci na nás vyvíja tlak, aby sme skrze svoje prežitia očistili svoje duše. Čo si máme pod tým predstaviť? Nech máme akékoľvek prežitie, či pekné alebo nepekné, tak je to dôsledkom našich minulých siatí. Ježiš to vyjadril slovami: „čo zaseješ, to zožneš!“ Z fyziky vieme, že každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. V ľudských osudoch akcia opačného smeru sa môže prejaviť aj o tisíce rokov pri ďalších inkarnáciách. Preto mnohí ľudia reptajú na osud, na Boha, na spravodlivosť keď vidia, ako niekto dobrý trpí bezprávie. Lenže ľudia vidia len zlomok celkového diania. Aby pochopili, museli by vidieť za hranicu, ktorá je dnešným ľuďom zväčša ukrytá.

Koupalo nás zároveň učí zužitkovávať Božiu Dobrotu, keďže on je nositeľom tohto atribútu. To znamená, že tie prežitia nám majú pomôcť sa očistiť a smerovať k vlastnej dobrote svojho vnútra. Ďalej nás učí k vyváženiu citu a rozumu. Cit je prejavom ducha. Cit (naše svedomie) vie veľmi dobre, čo máme robiť, keďže náš duch ako rovnorodý s duchovným svetom vie nájsť cestu, ktorá je správna, lebo vedie domov – do duchovnej ríše. Rozum však je prejavom nášho hrubohmotného mozgu, ktorý je dobre uplatniteľný len v čisto pozemských veciach a len vtedy, ak bude pod dozorom citu. Cit teda určuje „čo máme robiť“ a rozum len vykonáva svoju prácu na dosiahnutie tohto cieľa.

Preto zvlášť v tomto období si máme dať pozor na svoje prežitia, aby sme sa skrze ne dokázali očistiť a udržali v rovnováhe náš cit s rozumom. Teda neboli príliš rozumoví, pri riešení svojich prežití, lebo rozum je dobrý sluha ale zlý pán. Ale zároveň ani „nelietali v oblakoch“.

Ak nás rozčúli sused a máme z toho veľmi zlé prežitie, čo máme robiť? Ako sa vďaka tejto situácii očistiť? Zákony fungujú absolútne dokonale. Možno si sused zapamätal (samozrejme podvedome), ako sme mu pred tisíc rokmi znepríjemňovali život. A teraz nám to vracia. Neodpustil nám. To očistenie znamená, že prijmeme dané prežitie s pokorou. Uvedomíme si, že zákony Božie fungujú a tak sme niečo odčinili. Dáme si predsavzatie, že také niečo, čo nám urobil sused, nikdy nikomu robiť nebudeme! A to je to očistenie sa! Samozrejme toto očistenie podmieňuje, že svoj cit dáme na prvé miesto a rozum na druhé. My jasne cítime, že daná situácia nás má očistiť a že nie je náhodná. A tohto citu sa držíme. Rozumom už nešpekulujeme, ako to tomu susedovi vrátime. Odpustíme mu.

Toto očistenie sa neznamená však, že ak nám niekto chce robiť sústavne zle, že si to necháme. Veď tým by sme dotyčnému človeku len škodili. Ak nám napríklad nejaký človek neustále niečo kradne zo záhrady, tak sa očistíme tým, že mu odpustíme, prijmeme to ako zákonitosť, že aj my sme kedysi kradli a dáme si predsavzatie také niečo nerobiť iným. Rozumom pri tom hľadáme spôsob, ako zabrániť susedovi, aby nám nekradol naše veci. Cit už vykonal svoju prácu – určil smer, očistili sme sa a teraz je rad na rozume, aby hľadal pozemské riešenia. Tak zavoláme políciu, alebo riadne oplotíme záhradu a kúpime si psa.

Aj pri dobrom prežití sa máme očisťovať. Máme si tiež uvedomiť, že toto pekné čo sme zažili, sme kedysi siali. Tiež to máme s pokorou a s vďakou prijať ako zákonitosť a poďakovať za to Všemohúcemu a dať si predsavzatie, že aj v budúcnosti budeme také pekné zasievať. Aj tu máme mať v rovnováhe cit s rozumom. Pri ďalšom siatí toho pekného, ktoré cítime, rozumom hľadáme spôsob ako to uskutočniť. Napríklad, ak organizujeme nejaké tvorivé dielne pre deti, tak to, že chceme niečo deťom sprostredkovať, to cítime – to je ten prejav ducha. Ale ak by sme následne nezapojili do ďalšej práce rozum, tak by sme len „lietali niekde v oblakoch“ a mali len nejaké neurčité vízie. Na premenu našich vízii do hmoty je určený rozum. Takže rozumom hľadáme riešenia ako zorganizovať dané tvorivé dielne.

Bytostný Plodič, ktorý spolupôsobí s Koupalom, nás učí k dobrým skutkom vo všetkých úrovniach – v chcení, myslení, reči a konaní. Koupalo a jeho štyria pomocníci nás učia zužitkovávať Božiu Dobrotu. V tomto období už majú byť viditeľné nejaké plody z činností, ktoré sme rozbehli na jar (viď. predchádzajúce časti o znameniach Barana a Býka). Tak napríklad študent, ktorý sa učí cudzí jazyk, by už mal spozorovať nejaké plody – výsledky svojho štúdia. Muž, ktorý stavia garáž, by už taktiež mohol vidieť plod svojej snahy. Keď niekto v znamení Barana si dal za cieľ  urovnať vzťah so susedom, tak aj v tomto prípade už by mohli byť viditeľné nejaké plody jeho námahy. Tak ako v prírode je vidieť plody, aj keď sú ešte nezrelé, tak aj u ľudí už by nejaké plody mali byť viditeľné, ale nemusia byť ešte zrelé, ešte to nemusí byť tá konečná fáza.

Samozrejme, tie plody budú viditeľné len za predpokladu, ak sme sa riadili bytostnými v predchádzajúcich obdobiach a ak v tomto období sa snažíme napĺňať rady bytostného Koupalu a jeho štyroch pomocníkov.

Bytostný Listvič, nám hovorí, aby sme svoju dobrú snahu rozvetvovali tak, ako sú rozvetvované žilky na liste. Ak nás Plodič učil, aby sme zasievali dobré skutky, tak Listvič nás nabáda, aby sme túto snahu nedávali len do toho nášho problému, ktorý riešime, ale aby sme všade svoju dobrú snahu rozvetvovali. Tak ako žilky na liste sú rozvetvené po celom liste, aj naša snaha o dobro má byť, všade kam vkročí naša noha, viditeľná. Ak sa napríklad nejaký človek snaží urovnať spor so susedom, tak svoje dobré chcenie, skutky nemá prejavovať len voči susedovi, ale presne tak aj voči ostatným ľuďom.

Bytostný Jagodenič nás učí, aby sme naše dobré, rozvetvené skutky ešte „vyfarbili“. Aby sme do nich vložili niečo naviac. Tým naviac je láska.

Bytostný Kvietč nás učí, aby všetko naše smerovanie viedlo ku konečnému bodu – ku Svetlu. Ako príklad nech nám sú kvety, ktoré ako semienko z tmavej zeme sa derú za svetlom a svoje hlavy otáčajú smerom ku Slnku. Každá naša činnosť a každý náš cieľ na zemi má byť naplnený svetlom, má slúžiť ku cti a vďake Všemohúcemu.

V emočnej rovine Kryšnij vládca znamenia Opica nás učí, aby sme nezosilňovali svoje žiadostivosti a pudy. Aby sme netlačili na blížnych s našimi potrebami.

V tomto období sme vo fáze, kedy by už mali byť viditeľné nejaké plody našich rozbehnutých činností a práve tu nás Kryšnij vystríha a zároveň učí trpezlivosti a miernosti. Lebo keď vidíme ten náš plod (tak, ako vidíme ešte zelený plod čerešne v prírode), tak nás to láka k tomu, aby sme urýchlili jeho zrelosť, alebo aby sme ho požívali ešte nezrelý. To je, ako by sme chceli jesť nezrelé čerešne. Študent nemeckého jazyka, ktorý už vidí nejaké plody svojej snahy, nemá podľahnúť netrpezlivosti, keď to ešte nie je úplne dokonalé. Alebo nemal by na seba vyvíjať tlak, aby už jeho jazyková znalosť bola profesionálna. Tak isto človek, ktorý sa snaží urovnať vzťah so susedom, aj keď vidí určité plody svojej snahy, určité zlepšenie vzťahu, nemá vyvíjať tlak na suseda, aby to spolužitie medzi nimi už konečne bolo dokonalé. Ten vzťah ešte v tejto fáze nemusí byť dokonalý. Človek musí krotiť svoje žiadosti v emóciach. On práveže má použiť energiu znamenia Blíženci na vyšperkovanie tých rôznych detailov, ktoré sa musia ešte spraviť. Lebo dielo ešte nie je úplne hotové.

Ak by sme to mali prirovnať k výrobe keramiky, tak v znamení Baran prinesieme hlinu a plány. V znamení Býk sformujeme džbán a dáme do pece vypáliť. V znamení Blížencov je už vidieť plod našej snahy – džbán, ale ešte nie je zrelý. Ak nepochopíme čo nám Kryšnij hovorí, tak začneme takýto džbán používať. Čo nie je správne. V Blížencoch máme dopracovať detaily – vyzdobiť ho, natrieť glazúrou a pod.

V rovine našich myšlienok v tomto období pôsobí bytostný Volos, vládca znamenia Váhy. Volos hovorí, aby sme si nezávideli navzájom a sami sa namáhali. Je veľmi dôležité si ujasniť, že „závidieť“ znamená aj „porovnávať sa“.  Práve v tomto období, skrz naše myšlienky, máme prijímať inšpirácie k tomu čo Volos hovorí, ale pokiaľ ľudia sa nebudú snažiť o duchovný vývoj, tak dané pomoci zdeformujú. Ľudia tieto pomoci nedokážu nepoužívať, len ich pokriviť. A tak v tomto období sa väčšina ľudí zapodieva myšlienkami, v ktorých sa porovnávajú s ostatnými. Či už v povýšeneckom zmysle, kedy porovnávajú seba s niekým neúspešným. Alebo v poníženeckom  zmysle, kedy porovnávajú seba s niekým úspešnejším.

Volos prináša atribút Božej Sily. To znamená, že ak napríklad študent nemeckého jazyka sa začne porovnávať s iným študentom nemeckého jazyka, že aký je neschopný a ten druhý, ako vie výborne komunikovať, tak dotyčný študent stráca silu! Ale takisto študent stratí silu, ak sa bude povyšovať a bude porovnávať seba s nejakým slabším študentom. „Koľko málo slovíčok vie oproti mne. Som ďaleko zdatnejší.“

Človek, ktorý stavia garáž a začne sa porovnávať s iným človekom typu: „ten Jano takú skvelú garáž spravil, mne sa to nikdy nepodarí“ alebo: „Fero nie je technický typ, jeho garáž nie je taká dobrá ako tá moja, ja mám k tomu väčší vzťah“, takýmto porovnávaním stratí silu k ďalšej činnosti.

Kto sa začne porovnávať, čo je forma závisti, tak pri strate sily samozrejme nemôže byť ani reč o vlastnej námahe k činnosti.

My máme ísť jasne za svojim cieľom! Neporovnávať sa pri tom s ostatnými, veď každý človek je jedinečný, a sami sa máme namáhať.

Študent nemeckého jazyka nech nehľadí na to čo vie ten druhý, nech sa neporovnáva a nech sa sám namáha ten jazyk naučiť.

Muž, ktorý stavia garáž, nech nepokukuje po druhých mužoch v zmysle porovnávania seba s nimi, nech sa len ďalej snaží pracovať na svojom diele. Nikdy nebude také isté, ako má niekto iný. Lebo všetci sme jedineční.
 

Martin Hruštínec
www.jupitera.sk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference