A zase „to“ zůstalo na Češích

Prodej odpustkůEvropou občas obchází duchovní „strašidla“ různého kalibru, které následně zákonitě přivodí její civilizační rozvrat. Toto občasné pomatení mysli začalo pádem ještě dosti produchovnělého gotického křesťanství. Tento proces vystoupil na povrch evropské veřejnosti tzv. prodejem odpustků neboli vstupenek do nebe. Prodavači odpustků prošli celou Evropu a všude uspěli. Až našim předkům se tento způsob myšlení hrubě znelíbil a vší silou se mu postavili. Proměnili se tím z „módních Evropanů“ v zaprděné a evropských výdobytků myšlení neznalé kacíře. Někde dokonce zbili prodavače odpustků a naplnili papežskou truhlu kameny.

Tímto „nemódním“ hnutím mysli našich předků fakticky začalo evropské náboženské schizma. Povrchně je možno jej vidět jako ideologické a následně vojenské střetnutí ve stylu „katolíci versus evangelíci“. V duchovním rozměru jej však vidím jako boj o pojetí a význam hodnoty náboženských obřadů v kontrastu k faktickému etickému naplňování křesťanského poselství. Schizma trvá dodnes a je hlavní příčinou od první světové války plně vyjeveného faktického duchovního pádu Evropy.

V důsledku tohoto pádu křesťanství, hlavního duchovního hybatele Evropy, vnikly do uvolněného prostoru duchovní nástrahy, vlastně strašidla. Zejména ateizmus, relativizmus a „multikulti“. Zatímco ateizmus prokázal svou nepravdivost svou realizací v reálném socializmu, relativizmus „všichni mají pravdu“ se jako podobná cesta do pekel odhalil až „blbou náladou“ při praktické realizaci „vítězství pravdy a lásky“ po listopadu 1989. Hlavní mase Čechů začalo být totiž nějak „nevolno“. A to ku podivu společenských „vědců“, kteří „vědecky“ (zaplacenými bádalíky) zjišťují, že vlastně mají být všichni šťastní. Vždyť všichni „mají pravdu“, mohou si do duté vrby říkat, co chtějí a z volit svobodně z demokraticky určených stran tu, kterou chtějí. (Podle úsměvů lídrů a prázdných hesel.)

Přes dostatek banánů a tyto výdobytky „listopadu“ se hlavní masa Čechů cítí být oklamána médii organizovanými „demokratickými“ volbami mezi různými typy žvanilů! Také formou svobody slova, kdy i mimo média tuto zkoumají policejní orgány pro „odhalování nepravd“. (Tyto orgány jsou někde vyškolené v její znalosti.) A také „lidskými právy“ těch, kteří mají na studium kliček psaného práva a následné placení houfů advokátů. (Již se objevili i čeští Herostratové, jako „farmářka“ Havránková, kteří „něčím velkým“ vstoupili do dějin.)

V důsledku této politiky „lidských práv“ bez ohledu na „práva“ Správce vší reality nastala v českém národě situace, (i ve všech evropských,) že národ jako takový přestává být schopen další reprodukční existence. „Společenští vědci“ už dokonce povolili uveřejnit, že jednodětné „profesně realizované“ feministky a homosexuální rodiny nejsou schopny zajistit nejen počet, ale ani výchovu dětí v psychicky vyrovnané osobnosti. Prostá reprodukce populace se hroutí. Navíc zatížená zdravotním stavem dětí a samoživitelek samých. Tento následek odstranění „diskriminace“ jinak sexuálně orientovaných v zákonech, finančních možnostech a odstraněním preferencí normálních rodin vyděsil z majetku žijící naše restituenty a evropské boháče. Nezajišťuje jim totiž do budoucna dostatek nádeníků, slouhů a nájemců předražených bytů. A také zejména personálu do nemocnic a léčeben pro umírací současné nádeníky. Při „fundovaných diskusích“ v evropských kavárnách a následně v sekretariátech stran dostali „vynikající“ současné „hlavy“ politiků „nápad“: dovézt potřebné množství nádeníků z třetích zemí a zavést v Evropě tím pádem společnost „multikulti“. K dispozici jsou hlavně rychle se množící islámští „sexumilové“, známí to pracanti (v sexu s čímkoliv). Právě tím vybudovali k „rozkvětu“ své rodné země a válčí tam nepřetržitě o větší sexuální rajóny vládnoucích šejků.

Protože kdo v demokracii má peníze, má všechno, i „veřejnoprávní“ média a „moudrostí a vědou nasycené“ strany. Touto cestou se z peněz majitelů kde čeho a neziskových organizací vynořily strany „vítačů“ pracantů odjinud, křesťanských pečovatelů o muslimy a jejich nohy, uplatňovatelé povinné evropské solidarity s kýmkoliv, bojovníci proti rasizmu a za náboženskou svobodu práva šária. Dnes se už (naštěstí a zatím) při názorových schizmatech v přístupu k reálným problémům nebojuje „moderními cepy“, ale volbami. (Doufám, jinak by nás čekala světová válka.)

Čekal jsem proto, zda rozhodující masy hlavních evropských národů prohlédnou falešnost nastoupené cesty. Cesty nepochybně vedoucí do nové 30tileté války!!! A že ve volbách vystaví propagátorům tohoto „multikuti“ účet. K mému úžasu se to nestalo ani ve Francii, ani v Německu. Vysvětluji si tento výpadek mysli přejedením a následným odkrvením mozku Francouzů a Němců! Ke klíčovým volbám se tam totiž dostavila sotva polovina voličů. Takové nebezpečí hrozí i u nás. Slyším i kolem sebe, jak tato část „inteligencí naplněných“ občanů říká, včetně těch, kteří skandovali „svobodné volby“, že prý nyní kromě sportovního klubu a typu supermarketu „nemá koho“ volit!

Již dávno jsem přišel na to, že je třeba předky opravit. V tom, že koho chce Pán Bůh potrestat, toho zbaví ne tak rozumu, jako intuice! (Zažil jsem v životě mnoho rozumných graduovaných, kteří jako „věřící vědě“ se z hlediska budoucnosti chovali jako nepříčetní.) Tak jsem nyní zvědav, jestli se mezi Čechy zase objeví dost „kacířů“ s volebními cepy (zatím), které vystaví účet stranám, organizujícím u nás dvacet let po listopadu ten stav společnosti, která se nyní viditelně rozkládá. Když nebude dostatek takových občanů, který jim tento účet za dvacet let po listopadu vystaví, nezávidím potomkům budoucnost. Podle zákona „malé příčiny, velké následky“ by v ní mohly pohnuté masy nevědomých strhávat pomníky a „měnit“ vyučované dějiny. Přesně podle Havlíčka:

„Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák!
Jednou ctí tě za svatého, podruhé jsi sviňák!“

Snad na zákon příčiny a následku přijdou i naši hodně mladí současníci! Aby na to nemuseli za obtížné budoucnosti přijít prostřednictvím nepříjemných následků. Tedy na zákon, že podstatou kvality civilizace není velikost národního důchodu na hlavu, ale soustava idejí!

Neboli taková právní a společenská soustava všeobecně sdílených idejí, která je schopna vysvětlit své principy i poslednímu „kmánu“ v národech. Ozřejmit správné vztahy mezi lidmi navzájem a k přírodě obecně. A tou moudrou soustavou určitě není právo šária, neboť se o tom můžeme přesvědčit v zemích, kde vládne. Proto odsud její stoupenci prchají.

Exaktněji řečeno, podmínkou vyšší společnosti, kam s ohledem na rozšíření stavu lidského poznání rozumovou vědou musíme vystoupit, je poznání vůle Stvořitele i v rovině zákonů nehmotné dimenze reality. Správněji řečeno Jeho očekávání!

A k nalezení tohoto poznání musí nyní směřovat jak jednotlivci, tak i společenské organizace. Jinak je v zákonech stvoření nastaven všeobecný kolaps civilizace, ja se to již mnohokrát událo. Viz vykopávky zaniklých civilizací. Tak jak to ostatně poradil lidem Ježíš: „Usilujte nejprve o království boží (tedy poznáni správnosti všech rozměrů věcí pozemských) a ostatní vám bude přidáno!“ Tedy i u nás ve volbách uvidíme, jak dopadne hledání poznání pomocí intuice Čechů. Zatím jen ve volebním střetnutí „Zemana a zaprděných světa neznalých plebejských Čechů“ na jedné straně s volebními štáby „křížových multikulti“ císařů a knížat bilderbergských a evropských na druhé straně.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 15

17 komentářů

Přidat komentář
   1. Pane Pardále, prý to nejsou fórky. Pouze je změna návrhu na přejmenování na most Hanse Splittera, jak se v US jmenoval vlastenec Tříska, velký kamarád VH.

     1. Nevím, nevím. Klepnul jsem na nabízené video 1h15, chtěl se dozvědět, kdo ho vytvořil. Je podepsaný: Zapojte se, více na http://www.obcanecr.cz (občanská iniciativa).
      A pak se objeví:

      Vaše připojení není zabezpečené
      Majitel serveru volby2017.obcanecr.cz nakonfiguroval své webové stránky nesprávně. Abychom chránili vaše informace před odcizením, Firefox se k této webové stránce nepřipojil.

     2. Řada lidí, které znám, podnětné video shlédla bez jakýchkoli problémů (aktuálních i následných), včetně mě. Nepatřím k tvůrcům, ale na pomocí Google Chrome šlo shlédnout dle mnou výše uvedeného popisu. Firefox zřejmě „sýčkuje“.

   1. To říkají nasazení, aby byla neúčast a volili jen restituenti a prostituenti. Tím postoupí TOP a KDU.

 1. K tématu voleb bych měl dvě poznámky:
  1/ úplně bych zakázal zveřejňování volebních preferencí před volbami. Je to obrovská manipulace voličů. V podstatě říkají: takhle nám to navolte, takto to potřebujeme. Doporučoval bych tyto průzkumy ignorovat.
  2/ špatná je 5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Každý se bojí propadnutí hlasu, tak to raději hodí nějaké straně, která mu vadí nejméně. Je lepší hodit to malé straně i s tím, že se do PS nemusí dostat.

  1. Je špatná hranice 5%?
   Je to zkušenost z 1. republiky, kdy se nedařilo stanovit vládu, když mnoho malých stran se nedohodlo. Musela být určena úřednická vláda.
   Ale jaké jsou vlastně zkušenosti s úřednickými – nepolitickými vládami?

   Jeden propadlý hlas nic nerozhodne. Proto není nutné se bát hlasovat pro malou stranu, i když snad k lizu nepronikne.

 2. Pan doktor tučně v článku zvýraznil :
  Exaktněji řečeno, podmínkou vyšší společnosti, kam s ohledem na rozšíření stavu lidského poznání rozumovou vědou musíme vystoupit, je poznání vůle Stvořitele i v rovině zákonů nehmotné dimenze reality. Správněji řečeno Jeho očekávání!“

  S rozumovou vědou, s myslí, se dostaneme tak leda do zá…e! Již je to zde vidět dávno a stále se ten úpadek projevuje. Mysl – rozum, není schopna pochopit vůli Stvořitele. Jinak řečeno, hmota nikdy nepochopí nehmotnou dimenzi reality. Jeho očekávání? Má obrovskou vlastnost – je jí Jeho svatá trpělivost. On nemá kam spěchat a my, naopak, své životy promarňujeme většinou v ptákovinách. Naše realita musí být překonána zcela něčím jiným a pak se možná dostaneme do jiné reality. Kdo neví čím, plácá nesmysly.
  Václav Žáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016