mapa stránek || vyhledávání

A zase „to“ zůstalo na Češích

Prodej odpustkůEvropou občas obchází duchovní „strašidla“ různého kalibru, které následně zákonitě přivodí její civilizační rozvrat. Toto občasné pomatení mysli začalo pádem ještě dosti produchovnělého gotického křesťanství. Tento proces vystoupil na povrch evropské veřejnosti tzv. prodejem odpustků neboli vstupenek do nebe. Prodavači odpustků prošli celou Evropu a všude uspěli. Až našim předkům se tento způsob myšlení hrubě znelíbil a vší silou se mu postavili. Proměnili se tím z „módních Evropanů“ v zaprděné a evropských výdobytků myšlení neznalé kacíře. Někde dokonce zbili prodavače odpustků a naplnili papežskou truhlu kameny.

Tímto „nemódním“ hnutím mysli našich předků fakticky začalo evropské náboženské schizma. Povrchně je možno jej vidět jako ideologické a následně vojenské střetnutí ve stylu „katolíci versus evangelíci“. V duchovním rozměru jej však vidím jako boj o pojetí a význam hodnoty náboženských obřadů v kontrastu k faktickému etickému naplňování křesťanského poselství. Schizma trvá dodnes a je hlavní příčinou od první světové války plně vyjeveného faktického duchovního pádu Evropy.

V důsledku tohoto pádu křesťanství, hlavního duchovního hybatele Evropy, vnikly do uvolněného prostoru duchovní nástrahy, vlastně strašidla. Zejména ateizmus, relativizmus a „multikulti“. Zatímco ateizmus prokázal svou nepravdivost svou realizací v reálném socializmu, relativizmus „všichni mají pravdu“ se jako podobná cesta do pekel odhalil až „blbou náladou“ při praktické realizaci „vítězství pravdy a lásky“ po listopadu 1989. Hlavní mase Čechů začalo být totiž nějak „nevolno“. A to ku podivu společenských „vědců“, kteří „vědecky“ (zaplacenými bádalíky) zjišťují, že vlastně mají být všichni šťastní. Vždyť všichni „mají pravdu“, mohou si do duté vrby říkat, co chtějí a z volit svobodně z demokraticky určených stran tu, kterou chtějí. (Podle úsměvů lídrů a prázdných hesel.)

Přes dostatek banánů a tyto výdobytky „listopadu“ se hlavní masa Čechů cítí být oklamána médii organizovanými „demokratickými“ volbami mezi různými typy žvanilů! Také formou svobody slova, kdy i mimo média tuto zkoumají policejní orgány pro „odhalování nepravd“. (Tyto orgány jsou někde vyškolené v její znalosti.) A také „lidskými právy“ těch, kteří mají na studium kliček psaného práva a následné placení houfů advokátů. (Již se objevili i čeští Herostratové, jako „farmářka“ Havránková, kteří „něčím velkým“ vstoupili do dějin.)

V důsledku této politiky „lidských práv“ bez ohledu na „práva“ Správce vší reality nastala v českém národě situace, (i ve všech evropských,) že národ jako takový přestává být schopen další reprodukční existence. „Společenští vědci“ už dokonce povolili uveřejnit, že jednodětné „profesně realizované“ feministky a homosexuální rodiny nejsou schopny zajistit nejen počet, ale ani výchovu dětí v psychicky vyrovnané osobnosti. Prostá reprodukce populace se hroutí. Navíc zatížená zdravotním stavem dětí a samoživitelek samých. Tento následek odstranění „diskriminace“ jinak sexuálně orientovaných v zákonech, finančních možnostech a odstraněním preferencí normálních rodin vyděsil z majetku žijící naše restituenty a evropské boháče. Nezajišťuje jim totiž do budoucna dostatek nádeníků, slouhů a nájemců předražených bytů. A také zejména personálu do nemocnic a léčeben pro umírací současné nádeníky. Při „fundovaných diskusích“ v evropských kavárnách a následně v sekretariátech stran dostali „vynikající“ současné „hlavy“ politiků „nápad“: dovézt potřebné množství nádeníků z třetích zemí a zavést v Evropě tím pádem společnost „multikulti“. K dispozici jsou hlavně rychle se množící islámští „sexumilové“, známí to pracanti (v sexu s čímkoliv). Právě tím vybudovali k „rozkvětu“ své rodné země a válčí tam nepřetržitě o větší sexuální rajóny vládnoucích šejků.

Protože kdo v demokracii má peníze, má všechno, i „veřejnoprávní“ média a „moudrostí a vědou nasycené“ strany. Touto cestou se z peněz majitelů kde čeho a neziskových organizací vynořily strany „vítačů“ pracantů odjinud, křesťanských pečovatelů o muslimy a jejich nohy, uplatňovatelé povinné evropské solidarity s kýmkoliv, bojovníci proti rasizmu a za náboženskou svobodu práva šária. Dnes se už (naštěstí a zatím) při názorových schizmatech v přístupu k reálným problémům nebojuje „moderními cepy“, ale volbami. (Doufám, jinak by nás čekala světová válka.)

Čekal jsem proto, zda rozhodující masy hlavních evropských národů prohlédnou falešnost nastoupené cesty. Cesty nepochybně vedoucí do nové 30tileté války!!! A že ve volbách vystaví propagátorům tohoto „multikuti“ účet. K mému úžasu se to nestalo ani ve Francii, ani v Německu. Vysvětluji si tento výpadek mysli přejedením a následným odkrvením mozku Francouzů a Němců! Ke klíčovým volbám se tam totiž dostavila sotva polovina voličů. Takové nebezpečí hrozí i u nás. Slyším i kolem sebe, jak tato část „inteligencí naplněných“ občanů říká, včetně těch, kteří skandovali „svobodné volby“, že prý nyní kromě sportovního klubu a typu supermarketu „nemá koho“ volit!

Již dávno jsem přišel na to, že je třeba předky opravit. V tom, že koho chce Pán Bůh potrestat, toho zbaví ne tak rozumu, jako intuice! (Zažil jsem v životě mnoho rozumných graduovaných, kteří jako „věřící vědě“ se z hlediska budoucnosti chovali jako nepříčetní.) Tak jsem nyní zvědav, jestli se mezi Čechy zase objeví dost „kacířů“ s volebními cepy (zatím), které vystaví účet stranám, organizujícím u nás dvacet let po listopadu ten stav společnosti, která se nyní viditelně rozkládá. Když nebude dostatek takových občanů, který jim tento účet za dvacet let po listopadu vystaví, nezávidím potomkům budoucnost. Podle zákona „malé příčiny, velké následky“ by v ní mohly pohnuté masy nevědomých strhávat pomníky a „měnit“ vyučované dějiny. Přesně podle Havlíčka:

„Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák!
Jednou ctí tě za svatého, podruhé jsi sviňák!“

Snad na zákon příčiny a následku přijdou i naši hodně mladí současníci! Aby na to nemuseli za obtížné budoucnosti přijít prostřednictvím nepříjemných následků. Tedy na zákon, že podstatou kvality civilizace není velikost národního důchodu na hlavu, ale soustava idejí!

Neboli taková právní a společenská soustava všeobecně sdílených idejí, která je schopna vysvětlit své principy i poslednímu „kmánu“ v národech. Ozřejmit správné vztahy mezi lidmi navzájem a k přírodě obecně. A tou moudrou soustavou určitě není právo šária, neboť se o tom můžeme přesvědčit v zemích, kde vládne. Proto odsud její stoupenci prchají.

Exaktněji řečeno, podmínkou vyšší společnosti, kam s ohledem na rozšíření stavu lidského poznání rozumovou vědou musíme vystoupit, je poznání vůle Stvořitele i v rovině zákonů nehmotné dimenze reality. Správněji řečeno Jeho očekávání!

A k nalezení tohoto poznání musí nyní směřovat jak jednotlivci, tak i společenské organizace. Jinak je v zákonech stvoření nastaven všeobecný kolaps civilizace, ja se to již mnohokrát událo. Viz vykopávky zaniklých civilizací. Tak jak to ostatně poradil lidem Ježíš: „Usilujte nejprve o království boží (tedy poznáni správnosti všech rozměrů věcí pozemských) a ostatní vám bude přidáno!“ Tedy i u nás ve volbách uvidíme, jak dopadne hledání poznání pomocí intuice Čechů. Zatím jen ve volebním střetnutí „Zemana a zaprděných světa neznalých plebejských Čechů“ na jedné straně s volebními štáby „křížových multikulti“ císařů a knížat bilderbergských a evropských na druhé straně.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 15
Print Friendly, PDF & Email

39 komentářů

   1. Pane Pardále, prý to nejsou fórky. Pouze je změna návrhu na přejmenování na most Hanse Splittera, jak se v US jmenoval vlastenec Tříska, velký kamarád VH.

   1. Na otázku, proč tam chodit, velmi podrobně odpovídá odkazované video.

    1. Nevím, nevím. Klepnul jsem na nabízené video 1h15, chtěl se dozvědět, kdo ho vytvořil. Je podepsaný: Zapojte se, více na http://www.obcanecr.cz (občanská iniciativa).
     A pak se objeví:

     Vaše připojení není zabezpečené
     Majitel serveru volby2017.obcanecr.cz nakonfiguroval své webové stránky nesprávně. Abychom chránili vaše informace před odcizením, Firefox se k této webové stránce nepřipojil.

    2. Řada lidí, které znám, podnětné video shlédla bez jakýchkoli problémů (aktuálních i následných), včetně mě. Nepatřím k tvůrcům, ale na pomocí Google Chrome šlo shlédnout dle mnou výše uvedeného popisu. Firefox zřejmě „sýčkuje“.

   2. To říkají nasazení, aby byla neúčast a volili jen restituenti a prostituenti. Tím postoupí TOP a KDU.

 1. K tématu voleb bych měl dvě poznámky:
  1/ úplně bych zakázal zveřejňování volebních preferencí před volbami. Je to obrovská manipulace voličů. V podstatě říkají: takhle nám to navolte, takto to potřebujeme. Doporučoval bych tyto průzkumy ignorovat.
  2/ špatná je 5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Každý se bojí propadnutí hlasu, tak to raději hodí nějaké straně, která mu vadí nejméně. Je lepší hodit to malé straně i s tím, že se do PS nemusí dostat.

  1. Je špatná hranice 5%?
   Je to zkušenost z 1. republiky, kdy se nedařilo stanovit vládu, když mnoho malých stran se nedohodlo. Musela být určena úřednická vláda.
   Ale jaké jsou vlastně zkušenosti s úřednickými – nepolitickými vládami?

   Jeden propadlý hlas nic nerozhodne. Proto není nutné se bát hlasovat pro malou stranu, i když snad k lizu nepronikne.

 2. Pan doktor tučně v článku zvýraznil :
  Exaktněji řečeno, podmínkou vyšší společnosti, kam s ohledem na rozšíření stavu lidského poznání rozumovou vědou musíme vystoupit, je poznání vůle Stvořitele i v rovině zákonů nehmotné dimenze reality. Správněji řečeno Jeho očekávání!“

  S rozumovou vědou, s myslí, se dostaneme tak leda do zá…e! Již je to zde vidět dávno a stále se ten úpadek projevuje. Mysl – rozum, není schopna pochopit vůli Stvořitele. Jinak řečeno, hmota nikdy nepochopí nehmotnou dimenzi reality. Jeho očekávání? Má obrovskou vlastnost – je jí Jeho svatá trpělivost. On nemá kam spěchat a my, naopak, své životy promarňujeme většinou v ptákovinách. Naše realita musí být překonána zcela něčím jiným a pak se možná dostaneme do jiné reality. Kdo neví čím, plácá nesmysly.
  Václav Žáček

  1. Jediný, kdo zná, jak překonat realitu, je Václav Žáček. Pouze do jím překonané reality nikdo nechce jí.

   1. Pane Josefe,
    napsal jsem Vám :
    „Naše realita musí být překonána zcela něčím jiným a pak se možná dostaneme do jiné reality.“

    Píšete tu, hledáte znaky, čtete v deskách Mojžíše…..a život se Vám krátí……a stále nic nevíte. A o čem si připouštíte, že víte, to jsou jen Vaše omyly a nechcete od jiných vědět, jak a kde hledat. Jste tu tak hledačem, jako každý jiný. V něčem je Vaše cesta omylem, směřující úplně mimo Podstatu. Zeptejte se třeba jen Michala Zasmety, jestli pro Vás ještě pracuje. Tedy, jestli by to nebylo pod Vaši úroveň.

    Václav Žáček

    1. Vendo,
     já bych to prokletí Hvězdičky nebral na lehkou váhu. Doporučuji ihned zajít do supermarketu, koupit sadu Pemprsek, kdyby na Vás v noci dolehla nějaké těžká chvilka. Kdyby „náhodou“ se Hvězdička spletla, tak se ráno ozvěte, budeme rádi.

    2. Pro Vendu:

     ad.Ne, neřekl.

     No vidíš,mně Otec ano.To byla z Jeho prvních lekcí.
     Je to úctyhodná lekce,na hodně hluboké zamyšlení.

    3. Pro Milana:

     Žádné srdce neumí proklínat.
     Tak kde sis to ocitl,když věříš na hlouposti,
     zatímco to důležité ti stále uniká a nevidíš to?

    4. Hvězdičko,
     ten tvůj Otec je lhář. Když ti řekl:“Dnes v noci zemřeš!“ A ty jsi pořád tady:-))??

    5. Sedím u Vendova počítače. Ten šel nakoupit nějaké drobnosti do Lídlu. Takže, dožil se rána.

     Jinak čtu tady různé příspěvky. A je to tu opravdová žvanírna. Nedivím se, že řada kvalitních diskutérů a diskutérek odsud odešla.

 3. Češi ty cepy zvedli a tak je prý třeba vyměnit voliče. Jak napsáno:11.A jak je vidět z předešlého článku, pravděpodobně jim volby nevyšly tak jak chtěli a politická chasa se začíná bát. Začíná se bát lidí. Protože nepráva a zločiny, které dělali leta proti svým občanům si začali při změně poměrů ve vládě plně uvědomovat. No každý z nich si nezařídil dům na Bahamách, a proto ten strach. Vědí, co by je čekalo při převzetí moci lidí, policie a armády. Možná to byla právě ta změna v MATRIXU

  1. Já myslím, že soudruzi to drží pevně v ruce. (Alespoň na WC.)

 4. Pro Milana:

  ad.ten tvůj Otec je lhář. Když ti řekl:“Dnes v noci zemřeš!“ A ty jsi pořád tady:-))??

  Milane,tvoje reakce je zcela stejná jako ta má před devíti lety.Jen s tím rozdílem,že jsem
  ta slova brala zcela vážně,a tak u mne povstaly zcela jiné starosti.Třeba co bude s dětmi?
  Co důležitého jim mohu ještě sdělit nebo předat?A konečné uvědomění si,že život se mnou nebo
  beze mne půjde dál,ať se děje cokoliv a jediné,co mohu svým blízkým zanechat v jejich
  srdcích je láska bezpodmínečná a láska k nim,tedy k Otci.
  Bůh je vším a všemi.

  Tvá reakce je ti však zároveň Otcovou odpovědí na tvou otázku,jaké jsou atributy Boha.
  Dvojsmyslnost,dvojpólovost slova smrt,je zapříčiněna rozdělením tvého ducha,tedy mysli.
  Přesně tak se to má i při čtení Starého Zákona nebo Koránu,atd.Záleží na tom,jaký je
  stav tvé mysli,tvého ducha.To je to,čemu se původně říkalo karma.Pokud je duch rozdělený,
  „schizofrenní“,vždy tě to odmrští vlevo nebo vpravo,tedy mimo Boha,mimo Óss.

  Jeden z atributů Ducha,Otce,je skryt v symbolu „dvojsečné sekery“,“dvojsečného meče“,
  „dvojsečného jazyka“.

  Labrys = πέλεκυς = symbol
  πέλεκ = Sláva,Sláwa = „vstup do Jednoty láskou bezpodmínečnou“
  pelek = pánva ->pán + va; pán/Pán/ = chleba ,va/Ba/= strážce Ka,Strážce duše
  υς = my,my všichni

  ———————————————-
  Z jednoho symbolu,loga, se dá rozvinout mnoho informací,na celé knihovny světa,pokud
  jsi v Ós/na oslátku malém/:

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pélekas
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelasgové

  Radegast-брить+ghost->holit ducha-> „holič“->“obřízka ducha“
  atributy:dvojsečná sekera;je bohem jedné mince, ale obou stran->Otcova slova:
  „Každá mince dvě strany má,no jen celou platit se dá.“

  atd.,…

  Duch je jeden,má více jmen pro jeho Síly.Chrání Duši.Jen spolu tvoří Srdce.
  V Duchu je Bůh,Duše,jako střed všech os v kouli či kruhu.

  1. ad.: Jen s tím rozdílem, že jsem ta slova brala zcela vážně, a tak u mne povstaly zcela jiné starosti.

   Hvězdičko,
   znáš ten příběh o lordech, jak hrají kulečník: Jeden lord se ptá druhého: „Lorde, co byste dělal, kdybyste věděl, že za čtvrt hodiny zemřete?“ Lord se zamyslí a povídá: „Dohrál bych tuhle partii kulečníku!“

   Já na „Otce“ přímou linku nemám, ale kdyby mi řekl: „Za 15 minut zemřeš!“, dopsal bych tento diskusní příspěvek, vypnul počítač a ještě by mi zbylo 10 minut na dopití ranní kávy.

   1. Kafe? No, kapučíno s mlíkem Vám může pár minut ušetřit. Nač? No na pár nádechů a výdechů, které jsou jedním z pilířů života.
    Vy neznáte Lordy, pouze lordy ? Škoda. Až se s nimi seznámíte, … vida, já na ně pozapomněla.

   2. Pro Milana:

    Sám sis „odpověděl“.
    Všichni jsme Jedné podstaty,přesto se lišíme duchem-myslí,
    způsobem vnímání,cítění,pozorností,rozlišováním,atd.
    Proto se lidé nemohou sjednotit zvenčí,přes jejich duchy a násilím již vůbec ne.

    Co myslíš,co probíhalo v myslích těm 6000 padlých Turků, omrzajících,či těch 20 000 Francouzů,vykašlávajím v hrozných bolestech krev z plic,když byli postaveni
    před tutéž hotovou informaci :“Zemřeš!“,tedy smrti tváří v tvář?

    Až přijde tvůj čas,a on se blíží a přijde,a to nevíš dne ani hodiny,pak budeš sám
    konfrontován s atributem lásky a milosrdenství.Jedna velmi důležitá Otcova rada:
    „Nikdy nežádej po druhých to,co sám nedokážeš!“
    Nežádej pochopení,odpuštění,milosrdenství,porozumění,úctu,vzájemnou důvěru,atd.,
    když sám nedokážeš odpustit,když druhým pohrdáš,když tě trápení druhých nezajímá,
    když sám nedokážeš plnit sliby,když nejevíš zájem porozumět sdělovanému,atd.

    Když budeš postaven tváří v tvář Smrti a budeš si moci dopít kávičku,ber to jako
    akt milosrdenství,že máš ještě příležitost říci svým blízkým :“Miluji vás a prosím
    odpusťte mi.“,pokud jsi odpuštění ovšem schopen i ty.

    Co se týká násilí v podobě nejen válečných konfliktů,tak prvně najdi skutečnou PŘÍČINU.
    Znám ji,ale ty na ni budeš muset CHTÍT a pak také přijít sám.

    ad.Já na „Otce“ přímou linku nemám…

    Ale máš.Každý ji má,jen si toho je,nebo není vědom.Až uslyší z tvého nitra vycházet
    Matčin tón,dá se ti sám poznat.

    ad.Lord

    Lord je anglický „překlad“ symbolu.Důležité je však to,co je v logu skryto.

    1. To je jedna taková hra: Komu byste zavolali a co byste mu řekli, kdybyste věděli, že máte za 5 minut umřít.

     Právě ta pointa s tím pitím kávy je v tom, že už nemusím nikam volat a ani říkat: “Miluji vás a prosím odpusťte mi.“

    2. Ta pravá pointa je v tom,jestli ti to vůbec bude dovoleno.

     Izajáš 1:15
     15Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči.
     Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.

     překlad:
     *15 Když přijímáte příležitosti pro nepravosti,nebudu vás vidět.
     Ať se budete obracet do vlastního nitra sebevíc,odmítnu vás.
     Vaše náplň mysli je plná egoismu bez upřímnosti pomoci druhým,
     je plná sexuality,pýchy,arogance.

    3. Ta pravá pokora je v tom, že je mi to jedno, jestli mi to vůbec bude dovoleno.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference