mapa stránek || vyhledávání

Co je Pravda?

/EDITOVÁNO 23.2.2020 - PŘEPRACOVANÁ VERZE ČLÁNKU/

Známá otázka Piláta Pontského. Dodnes hledání odpovědi na tuto otázku vzrušuje všechny, kteří ji zatím nenašli. Pokusím se popisem analogií dovést hledající k nastolení samostatného myšlení, neboť jedině ono vede k bezeslovnímu nalezení odpovědi.

James Tissot (1836-1902) – Ježíš před Pilátem

Slovy Pravdu vyjádřit nelze. Abdrushin tuto realitu vysvětloval takto: „Pravda je tak jemná struktura, že slova jako stavební kameny jsou k jejímu vytvoření příliš hrubými balvany.“ Já bych to řekl trochu jinak. V každém kousku Pravdy je obsaženo vždy více rovin reality, než znají smysly a rozum. (Úhlů pohledu.) A Pravdu celou je možné vidět až za souborem mnoha faktů. Dokonce podezírám, že Pravda se skládá z nekonečného množství rovin pohledu. A může ji vidět jen Věčný.

Jako příklad přístupu tisku současné civilizace k pravdě uvedu líčení o zásobovacích poměrech v socialistickém Československu před rokem 89. V předním americkém časopise bylo popisováno, a doloženo fotografiemi, jak v ČSSR stojí v konkrétní vesnici lidé před konzumem ve frontě na chleba. A byla to pravda!

Nebylo tam ale uvedeno, že to bylo proto, že auto pekařství mělo poruchu a lidé čekali na čerstvý chléb a pečivo. Aby nemuseli jít do konzumu nakupovat dvakrát. A také tam tehdy nemohlo být řečeno, že nyní, po „osvobození“ sametovou revolucí, už se to v oné obci stát nemůže! (Protože místní prodejnu pro nerentabilitu zrušili a lidé z vesnice si mohou dojet autem do supermarketu. Tam je stále čerstvé pečivo, ale většinou z mraženého polotovaru.)

Popsaný způsob poskytování pravdivých zpráv se stal vzorem pro současnou TV a média. Není divu. Americká svoboda informací je údajně české TV a médiím vzorem. Příklad jsem uvedl právě proto, aby si čtenáři uvědomili, že dokonce pravdivá fakta mohou mít s Pravdou velmi málo společného. Že často zakrývají lež, manipulující myšlením čtenáře. Neboť skutečná Pravda většinou stojí nenápadně; až za celým souborem různorodých pravd. Je možné ji za nimi jen vytušit. Tedy Pravdu nelze hotovou přečíst, „nastudovat“, jak by si pohodlní přáli. K Pravdě se dopracovává jen skrze intuici a duchovní úsilí!

V důsledku výše napsaného a rozporovaného by si méně důvtipní mohli domyslet, a přát si, že Pravda tedy vůbec neexistuje. Mnozí takoví se dokonce domnívají, že je „mnoho pravd“. Tím také mnoho spravedlností! Pokusím se i tuto nedomyšlenost vyvrátit. Podle mé zkušenosti je vše odehrané, včetně myšlenek, zapsané v tzv. akašické kronice. Jinými slovy v Mysli boží. (Novou kosmologickou terminologií také v „zrcadlovém vesmíru“. Ten podle nové fyzikální teorie Velkého třesku vznikl jako „negativ“ námi vnímaného vesmíru v důsledku tvořící boží myšlenky. Takže současně vznikl „náš“ vesmír a jeho zrcadlový protiobraz. Obě „poloviny“ spolu kooperují. Zrcadlový vesmír je vlastně akašickou kronikou. Tam nemůže to, co je na člověku hmotné, ale mohou tam čas od času vkročit ojedinělí odpoutaní lidští duchové. A vidět a žasnout. Je tam zapsáno i to, co nikde na zemi nebylo zapsáno, ale třeba jen myšleno! A jak víme z praxe, právě to nezapsané je v mezilidských vztazích, v náboženství a politice zejména, to nejdůležitější!!! Zejména nezapsané dohody mezi dvěma státy zplnomocněnými lidmi. Po těchto slovech už vidím ten dav pochybujících. A myslících si: kecá! Abych tyto jednotlivce ještě více znejistěl v jejich „vědecko-historických pravdách“, a tím pohnul k přemýšlení, uvedu dva, pro naše dějiny klíčové monology. Ty byly vedeny jen mezi čtyřma očima. Nebyly nikde historiky zapsány! A žádný z čtenářů je nikde nemohl čísti, přestože byly pro dějiny klíčové!

První takový klíčový rozhovor našich dějin byl veden v roce 1918 mezi T. G. Masarykem a britským premiérem Lloydem Georgem v jeho pracovně. Šlo o to, že Velká Británie byla do tohoto setkání proti rozbití Rakouského mocnářství a vzniku množství následných států. Zničení habsburské monarchie prosazovaly zednářské lóže Francie, Itálie a USA. Masaryk byl jako předseda české národní rady v Paříži pozván k britskému premiérovi za jediným účelem. Chtěl, aby mu vysvětlil, proč by se k úsilí o státní přeskupení ve střední Evropě měla připojit i Anglie. Měl na to 10 minut. Masaryk začal dějinami, ale George jej hned zastavil. „Dějiny a národy nechte historikům! Já jsem politik, a chci vědět, proč by vláda jejího Veličenstva měla podporovat vznik nějakého nikdy neexistujícího Československa?“ Masaryk se zamyslel a řekl: „Protože bude potřebovat spojence v příští válce s Německem!“ George se zarazil, zapřemýšlel a řekl: „To je argument! Vláda jejího Veličenstvo bude odteď podporovat vznik ČSR!“ Historici a tisk ovšem na základě psaných dokumentů zjistili, že se George rozhodl po „zaujetí“ myšlenkou na zabezpečení „práva národů na sebeurčení!“ Tato „pravda“ se dodnes vyučuje historiky jako „vědecky“, tj. zápisy ověřená.

Druhý takový rozhovor mezi 4 očima, nikde nezaznamenaný, se odehrál v roce 1942 mezi Edvardem Benešem a britským premiérem Winstonem Churchillem poté, co byl říšským zastupujícím protektorem v Protektorátu jmenován R. Heydrich. W. Churchilla právě opustil šéf britské rozvědky v Evropě a stěžoval si mu, že jestli se rychle nezbaví mimořádně výkonného a „jasnovidného“ šéfa říšského úřadu bezpečnosti R. Heydricha, pozbudou Britové na kontinentě všechny agenty. A tím prohrají válku! Churchill se zamyslel a pak pozval „emigranta Edvarda Beneše“. Řekl mu: Jestli nás atentátem zbavíte Heydricha, který je teď u vás v Protektorátě, já jako předseda vlády jejího Veličenstva vám zaručuji, že nejen oduznáme Mnichovskou dohodu a uznáme vás za prezidenta ČSR v předválečných hranicích. A ČSR bude jako stát sedět u stolu vítězů při uspořádávání poměrů v poválečné Evropě!“

Proto E. Beneš, jakmile se vrátil z audience, ihned povolal plukovníka Moravce a pověřil jej „operací Antropoid“, atentátem na Heydricha. A to za každou cenu! Po zdařilém atentátu byla Velkou Británií oduznána Mnichovská dohoda a Edvard Beneš uznán za hlavu státu v exilu. V tisku a našich oficiálních „vědeckých“ dějinách je ovšem psáno, že to bylo v důsledku reakce rozhořčené britské vlády na vyhlazení Lidic. (Takových Lidic po Ukrajině až po Stalingrad bylo!)

Výše uvedené rozhovory nejsou nikde zapsány, ani nesměly být!!! Vše důležité a tajné je vždy to nezapsané a jen mezi 4 očima domluvené. (První a základní všeobecně platné pravidlo utajení!) Ale ono je přesto v š e zapsáno!!! V akašické kronice neboli „paměti Boha“. Píši to proto, aby nikdo nespoléhal, že to, co „nelze dokázat, protože není zápis a svědci“, neexistuje! Nyní do „paměti boží“ mohou tu a tam nahlédnout „diletanti civilizace“. (Tj. nepodléhající hypnóze materializmu.) Na konci existence země budou moci nahlížet všichni, současně a naráz! A to vyjde najevo ta Pravda s velkým „P“! Duše v tom okamžiku nahlédnutí poznají, co to skutečně znamená Vševědoucnost, Prozřetelnost, a kdo mezi nimi byl Cesta (v Právě) a Život věčný v Pravdě.

Možná bych dokázal napsat i současnější rozhovory mezi 4 očima různých státníků. Ale zatím to nedokážu. Možná mě „kdosi“ chrání, abych nedopadl jako Dubček při autonehodě.

Pro legraci: Teď zrovna vedle mne stojí nějaký stín a „hučí“ do mě: Napiš něco veselejšího, třeba jako analogii vtipu o farářovi a autobusákovi před branou do nebe. „Svatý Petr se podívá do knihy a říká: Autobusák dále do nebe. Ty faráři dolů. Jak to, to je nějaká Spravedlnost? Petr: Když ty jsi kázal, v kostele všichni spali. Ale když ten autobusák jezdil jako blázen, tak se v autobuse modlili i komunisti!“

Analogie vtipu: „Stalin a Hitler vejdou možná dříve do království božího, než ti, co šíří tu pravou demokracii a svobodu. Např. bombardováním. A hlavně ti, kteří se živí zdůvodňováním toho.“ Kdesi je totiž napsáno: „Buď jsi studený nebo horký. Co je vlažné, vyvrhnu z úst svých!“ (Studený a horký /opravdový/ může poznat rychle následky svých činů, ale vlažný ne. Neví totiž, který „špatný plod“ byl z nedotažení dělaného nebo který naopak z přetažení žitého. Proto se nemůže se opravit, neboli polepšit! A to i v dalších inkarnacích.)

Přestože tedy Pravdu není možné na tomto světě přečíst, je smyslem života ji hledat. Člověk ji nahlédne při smrti těla a až ji na konci svých inkarnací celou nalezne. Pak už jen září v blaženosti, v záři Boha Pravdy.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 15
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

223 komentářů

Přidat komentář
 1. 12 apoštolů -> nebyli a nejsou!

  Janovo zjevení 2:2
  2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
  2 “Γνωρίζω τα έργα σου,+ και τον κόπο και την υπομονή σου, και ότι δεν μπορείς να υποφέρεις κακούς ανθρώπους, και ότι υπέβαλες σε δοκιμή+ εκείνους που λένε ότι είναι απόστολοι+ αλλά δεν είναι, και τους βρήκες ψεύτες.
  překlad:
  2 Sláva tvým skutkům uvnitř,+ a k řezu a trpělivosti tvé,a že nedáváš průchod k postoupení zlým myšlenkám tváří,a že opravuješ uvnitř soudy/úsudky/ přezkoumáváním + přestože říkají , že jsou apoštolové, ale nejsou, a shledala jsi, že jsou lháři.

  *k řezu->k zářezu,tj.zápisu, z utrpení v nevědomí
  *zlým->špatné,bezcenné,zbytečné,odporné,škodolibé,nízké,hnusné,atd.
  *tváří->masek ->symbol personifikací vyumělkovaných osobností
  *apoštolové->απόστολοι->který je poslán,posel,vyslanec->vysílání,odeslání->pův.zevnitř+volání a vázání vlákna spojení/->shromáždění/
  *lháři->falešní svědkové,podvodníci,prodejci,komentátoři
  *κόπο->κόπος->κόπτω->“k řezu“=k zápisu“,úder,řez;otřást->Koptové

  Matouš 10: 1
  1Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
  1 Κάλεσε, λοιπόν, τους δώδεκα μαθητές του και τους έδωσε εξουσία πάνω σε ακάθαρτα πνεύματα,+ ώστε να τα εκβάλλουν και να θεραπεύουν κάθε είδους ασθένεια και κάθε είδους πάθηση.
  překlad:
  1 Volal tedy těch 12 učedníků jeho a dal jim uvnitř moc/prostředky/ nad špinavými myšlenkami, aby je uvnitř zasahovali házením a aby sloužili/léčili/ každý druh bídy/chudoby srdce/ a každý druh utrpení/emocí/.
  * špinavý-> symbolizuje egoismus,morální nečistoty,špatné vlastnosti,pudy a pudové emoce

  Matouš 10: 2
  2Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan,
  2 Τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων+ είναι τα εξής:+ Πρώτα, ο Σίμων, ο αποκαλούμενος Πέτρος,+ και ο Ανδρέας+ ο αδελφός του· και ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου,+ και ο Ιωάννης ο αδελφός του·
  překlad:
  2 Ta jména těch dvanácti poslů /spojky shromáždění/ jsou následující: prvně Šimon „slyšící“,kterého volají Petr „drahokam“,a Ondřej „silná mysl“ bratr jeho ; a Jakub “ bod spojení následující“,dítě Zebedeovo „dar nabízejícího“, a Jan „bodu spojení milosrdenství/laskavost/“ bratr jeho ;

  Matouš 10: 3
  3Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,
  3 ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος·+ ο Θωμάς+ και ο Ματθαίος,+ ο εισπράκτορας φόρων· ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου,+ και ο Θαδδαίος ;
  překlad:
  3 Filip „přítel koní/citů/“ a Bartoloměj „duch hojnosti/obilí hojnost/“ ;Tomáš “ dvojče,příjem Slova“ a Matouš “ dar YHWH,dar Boha“ přijímač/toho,co je přineseno/ ; Jakub “ drží se podstaty“, dítě Alfeovo „Spravedlnosti ústa->Slovo,Hlas,Zvuk“ a Tadeáš „držitel bodu spojení/kříže/“ ;

  Matouš 10: 4
  4Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.
  4 ο Σίμων ο Καναναίος+ και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος αργότερα τον πρόδωσε.
  překlad:
  4 Šimon „slyšící/cítící/“ Kananejský „uvnitř oko/fontána,jaro/“ a Juda „bod spojení a dveře ona /YHWH dveře ona/“ Iškarotský „Ducha Jednoty/sjednoceného ducha/mysli/“, co citu znamení odhalil/ukázal,zjevil/.

  * Σίμων -> „slyšící“->cítící->cit
  * Πέτρος -> „drahokam“
  * Ανδρέας ->“silná mysl“
  * Ιάκωβος ->“ bod spojení následující“
  * Ζεβεδαίου ->“dar nabízí“
  * Ιωάννης ->“bodu spojení milosrdenství/laskavost/“,“jasná a bdělá pozornost“

  * Φίλιππος -> „přítel koní/citů/“
  * Βαρθολομαίος ->“duch hojnosti/obilí hojnost/“
  * Θωμάς ->“ dvojče,příjem Slova“
  * Ματθαίος ->“ dar YHWH,dar Boha“
  * Ιάκωβος -> “ drží se podstaty“
  * Αλφαίου ->“Spravedlnosti ústa“->Slovo,Hlas,Zvuk“
  * Θαδδαίος ->“držitel bodu spojení/kříže/“

  * Σίμων -> „slyšící/cítící/“
  * Καναναίος ->“uvnitř oko/fontána,jaro/“
  * Ιούδας -> „bod spojení a dveře ona /YHWH dveře ona/“
  * Ισκαριώτης -> „Ducha Jednoty/sjednoceného ducha/mysli/“


  a/
  2 Ta jména těch dvanácti poslů /spojky shromáždění/ jsou následující: prvně Šimon „slyšící“,kterého volají Petr „drahokam“,a Ondřej „silná mysl“ bratr jeho ; a Jakub “ bod spojení následující“,dítě Zebedeovo „dar nabízejícího“, a Jan „bodu spojení milosrdenství/laskavost/“ bratr jeho ;
  3 Filip „přítel koní/citů/“ a Bartoloměj „duch hojnosti/obilí hojnost/“ ;Tomáš “ dvojče,příjem Slova“ a Matouš “ dar YHWH,dar Boha“ přijímač/toho,co je přineseno/ ; Jakub “ drží se podstaty“, dítě Alfeovo „Spravedlnosti ústa->Slovo,Hlas,Zvuk“ a Tadeáš “ bod spojení dveře ruka/náplň vědomí,pomoc“ ;
  4 Šimon „slyšící/cítící/“ Kananejský „uvnitř oko/fontána,jaro/“ a Juda „bod spojení a dveře ona /YHWH dveře ona/“ Iškarotský „Ducha Jednoty/sjednoceného ducha/mysli/“, co citu znamení odhalil/ukázal,zjevil/.

  b/
  2 Ta jména těch dvanácti zpráv /spojky shromáždění/ jsou následující: prvně slyšící,kterému říkají „drahokam“ a „silná mysl“ bratr jeho ; a “ bod spojení následující“,dítě /sjednocení/ „daru nabízeného“, a „bodu spojení milosrdenství/laskavost/“ bratr jeho ;
  3 „přítel koní/citů/“ a „duch hojnosti/obilí hojnost/“ ; “ dvojče,příjem Slova“ a “ dar YHWH,dar Boha“ přijímač ; “ „drží se podstaty“, sjednocení „Spravedlnosti ústa->Slovo,Hlas,Zvuk“ a „držitel bodu spojení/kříže/“
  4 „slyšící/cítící/ uvnitř oko/fontána,jaro/“ a „YHWH dveře ona/ Ducha Jednoty/sjednoceného ducha/mysli/“, co citu znamení odhalil/ukázal,zjevil/.

  c/
  Ta jména těch dvanácti zpráv /spojky shromáždění/ jsou následující: prvně slyšící,kterému říkají drahokam a bratr jeho silného ducha ; následující bod spojení/kříž/ ,sjednocení nabízí dar , a „bodu spojení milosrdenství/laskavost/“ bratr jeho ; spojenectví citu a ducha hojnosti /obilí hojnost,bohatství/ ;dvojče,příjemce Slova a darů YHWH /darů Boha/ přijímač ; držet se podstaty, sjednocení „Spravedlnosti ústa->Slovo,Hlas,Zvuk“ a „držitel bodu spojení/kříže/“ ; slyšící uvnitř oko /pramen/ a YHWH dveře ona / Ducha Jednoty/ sjednoceného ducha/, co citu znamení odhalil/ukázal,zjevil/.

  d/
  Ta jména těch dvanácti zpráv /spojky shromáždění/ jsou následující: prvně slyšící,kterému říkají drahokam a bratr jeho silný duch ; následující bod spojení/kříž/ ,sjednocení nabízí dar a bratr jeho pozornost ; spojenectví citu a ducha hojnosti /rozumu bohatství/ ; dvojče,příjemce Slova a darů YHWH /darů Boha/ přijímač ; držet se podstaty, sjednocení Spravedlnosti úst a držitel bodu spojení /kříž/ ; slyšící uvnitř oko /pramen/ a YHWH dveře ona / Ducha Jednoty/ sjednoceného ducha/, co citu znamení odhalil/ukázal,zjevil/.

  e/
  Ta jména těch dvanácti spojek shromáždění jsou následující:
  především slyšící,kterému říkají drahokam a bratr jeho silný duch ;
  bod spojení/kříž/ následující, nabízející dar sjednocení a ducha bdělá pozornost ;
  spojenectví citu a ducha hojnosti /rozumu bohatství/ ;
  dvojče, příjemce Slova a darů YHWH /darů Boha/ přijímač ;
  držení se podstaty, Spravedlnosti úst sjednocení a držitel bodu spojení /kříže/ ;
  uvnitř oko /pramen/ slyšící a nesoucího světlo smrtící portál ona Ducha Jednoty,
  co citu znamení odhalil /ukázal,zjevil/.

  * bratr -> uvědomění si sama sebe
  * portál->brána,dveře ,průchod,vstup i výstup,vchod i východ
  * YHWH = „nesoucí světlo smrtící“,“nesoucí světlo života“
  * pramen-> zdroj života->probouzení citu,požehnání

  ***********************-
  Podstatná jména jsou názvy:
  osob (myslivec, houbař, děti, Zuzanka),
  zvířat (medvěd, liška, sova, Alík),
  věcí (strom, lavička, pařez, zahrada),
  vlastností (rychlost, krása, stáří),
  dějů (létání, šplhání, procházka).
  Přídavná jména (latinsky adjektiva) jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění – kdo co vlastní (Matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná.
  ********************************
  Ta jména těch dvanácti spojek shromáždění jsou následující:
  především 1.slyšící,kterému říkají drahokam a bratr jeho 2.silný duch ;
  3.bod spojení/kříž/ následující, nabízející dar sjednocení a 4.ducha bdělá pozornost ;
  5.spojenectví citu a 6.ducha hojnosti /rozumu bohatství/ ;
  7.dvojče, příjemce Slova a 8.darů YHWH /darů Boha/ přijímač ;
  9.držení se podstaty, Spravedlnosti úst sjednocení a 10.držitel bodu spojení /kříže/ ;
  11.uvnitř oko /pramen/ slyšící a 12.nesoucího světlo smrtící portál ona Ducha Jednoty,
  co citu znamení odhalil /ukázal,zjevil/.

  Ta jména těch vlastností a dějů umožňujících hluboké sebepoznání vpravdě a jsou následující:
  1.především slyšící,kterému říkají drahokam a
  2.bratr jeho silný duch ;
  3.bod spojení/kříž/ následující, nabízející dar sjednocení a
  4.ducha bdělá pozornost ;
  5.spojenectví citu a
  6.ducha hojnosti /rozumu bohatství/ ;
  7.dvojče, příjemce Slova a
  8.darů YHWH /darů Boha/ přijímač ;
  9.držení se podstaty, Spravedlnosti úst sjednocení a
  10.držitel bodu spojení /kříže/ ;
  11.uvnitř oko /pramen/ slyšící a
  12.nesoucího světlo smrtící portál ona Ducha Jednoty,
  co citu znamení odhalil /ukázal,zjevil/.

  * č.12 -> základní princip vzdání se a bourání starých vzorců;sebepoznání se vpravdě
  * bratr -> uvědomění si sama sebe
  * portál->brána,dveře ,průchod,vstup i výstup,vchod i východ
  * YHWH = „nesoucí světlo smrtící“,“nesoucí světlo života“
  * pramen-> zdroj života->probouzení citu,požehnání

  1. Hviezdička vyniká schopnosťou prekladania a vykladania textov Biblie, čo je pozoruhodná vlastnosť. Treba len podotknúť, že tieto Biblické texty nie sú autentické, ale boli inšpirované Egyptskou múdrosťou, odkiaľ ich židia prevzali a upravili podľa svojich mocenských potrieb po svojom 450 ročnom pobyte v Egypte. Toto židovské poznanie opäť prevzala Rímska katolícka cirkev, ktorá ich opäť upravila a prispôsobila svojím mocenským potrebám a tak dnes už ani len netušíme, aká bola tá pôvodná PRAVDA, ktorú sa naša Hviezdička snaží objaviť. Ale, ani tá Egyptská múdrosť nevznikla sama od seba, ale mala svoje korene z pradávnych kultúr o ktorých taktiež nevieme skoro nič.
   Podobne je tomu aj s kultúrou Číny, ktorá, ako sa traduje, čerpala zo starodávnych textov ako je I-ťing (kniha pôvodu), ktorú sa pokúsil osvetliť (starý majster) Lao-ć vo svojom diele Tao-Te-ťing a nakoľko aj toto dielo bolo ešte pre obecný ľud ťažko stráviteľné, tak ho vykladali takí majstri ako bol Čuang-ć vo svojich spisoch. Netreba snáď ani pripomínať, že od tohoto kultúrneho zázemia sa utvárali vieroučné poznatky bráhmanizmu, hinduizmu, budhizmu, taoizmu a daľších náuk, ktoré sa dnes implantujú aj do nášho Európskeho prostredia.
   Domnievam sa, že tieto východné náuky sú pre nás omnoho zaujímavejšie ako tie zo starého Egypta, lebo viac odpovedajú nášmu európskemu racionálnemu mysleniu, ktoré by som smelo označil ako vedecké.
   Škoda, že naša Hviezdička nevenuje svoju analytickú pozornosť aj týmto pôvodným východným náukam, ktoré viac odpovedajú nášmu európskemu naturelu…

   1. Hvězdička zná jen latinu, hebrejštinu, aramejštinu, řečtinu, kopštinu, arabštinu a angličtinu, trochu německy a francouzsky a samozřejmě český jazyk. Čínsky neumí. V tom bude zádrhel…… .

    Hej hola, důchodci, pojďte na procházku. Dříve, než dojde u nás na to, co se chystá v Anglii:
    Koronavirus: Bude zdravotnictví nuceno odmítat léčit lidi starší 65 let?
    Britská vláda připravuje karanténu „válečného stylu“ pro staré lidi, na dobu čtyř měsíců lidem nad 70 let nařídí britská vláda, aby zůstávali v přísné izolaci doma nebo v domově pro přestárlé po dobu čtyř měsíců. Má jít o mobilizační úsilí „válečného stylu“. Vláda ho začne vynucovat do dvaceti dnů.Je to součástí série opatření, které připravují britský premiér Boris Johnson, ministr zdravotnictví, hlavní zdravotník britského státu a hlavní vědecký poradce britské vlády. Cílem je zabránit kolap…

    https://blisty.cz/art/99159-koronavirus-bude-zdravotnictvi-nuceno-odmitat-lecit-lidi-starsi-65-let.html

 2. Lojzo, nesouhlasím s Vaším výkladem, ale klidně si to myslite i nadále, je to jen a jen Váš názor. Jemnohmota není hmota, která se projevuje ve viditelném světě. Je to pralátka, ze které byl tenhle materiální svět vytvořen pomocí JIN a JANG, jak píše i Hviezdička /„Tao plodí jedno, jedno plodí dvě, dvě plodí tři, tři plodí všechny věci“. Fyzikální zákony, které platí ve stvoření (akaši) platí jenom pro „akaši“, ale ne pro pralátku, která podléhá jenom duchovním – nebo lépe řečeno duševním principům. Tenhle materiální svět nebyl stvořen z ničeho, ale byl stvořen z pralátky (prahmoty), která tady byla dříve jako stvořený svět a nepodléhá tedy žádným zákonům přírody.

  1. Pralátka=prahmota=prasíla=singularita=atd.
   A z čeho vzniklo tohle všechno. Takže jsme se posunuli akorát o level výš se všemi otázkami.
   Všechno totiž vzniklo rozdělením Jednoty (Nicoty) do protipólů. Žádná pralátka=prahmota=prasíla=singularita nebyla potřeba.

 3. No, byl bych opatrnější, nemyslím, že protipólem hmoty je energie.
  Jin a Jang jsou opačné SÍLY.
  https://empatia.cz/astrologie-deviti-planet/jin-jang
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jin_a_jang
  Jiní tvrdí, že Jin-Jang jsou opačné ENERGIE
  https://www.yogacentrum.cz/lekce-jogy-3/jin-jang-joga-43l
  Lekce Jin Jangové jógy nabízejí propojení dvou příbuzných energií, které jsou přítomné ve všem kolem nás. Jangová energie je více externí, dynamická a hřejivá a je v dnešním moderním světě zaměřeném na výkon a úspěch velice často v převaze. Oproti tomu energie jinová je interní, pasivní, chladivá. Aplikováno na jógovou praxi, jangová jóga je jakákoliv aktivní praxe jógy zaměřená na svaly, cirkulaci krve, posílení těla a flexibilitu (Hatha jóga, Vinyasa jóga apod.). Jinová jóga je naopak pomalého charakteru, kdy se v pozicích setrvává pasivně po dobu několika minut a je zaměřená na kosti, klouby, pojivovou tkáň a především povázky, tedy fascie. Jakmile zaujmeme pozici, uvolníme svaly v oblasti, se kterou daná pozice pracuje a jemně tak podpoříme protažení a vyživení pojivové tkáně. Jinová jóga též pracuje s energetickými drahami těla neboli meridiány. Je důležité vědět, že jinová praxe nenahrazuje jangové formy jógy. Jen je doplňuje a pomáhá tak vnést do našich životů harmonii.
  Jiní tvrdí, že Jin -Jang jsou opačné VLASTNOSTI
  teplo -chlad, světlo-tma.
  Je to spíš filosofického charakteru, bez světla nelze definovat tmu atd.

  1. ad/No, byl bych opatrnější, nemyslím, že protipólem hmoty je energie.

   Děkuji, pane Pardale, za opravu. Souhlasím s Vámi. Protipól je velmi nepřesné označení. Jin a jang jsou dvě navzájem se doplňující energetické kvality, které lze vnímat ve všech biologických procesech, ale také jako samostatné principy.

   Ještě jednou díky.

 4. Pravda je relativní pojem, už jen proto, že každý jedinec má svůj osobní vývojový hologram, kde by ho – pokud má dobře nastavený karmický plán své duše – mělo kontaktovat jen to, co zrovna potřebuje ke svému vývoji. Pokud se v textu vyskytuje příliš mnoho vykřičníků, obvykle to svědčí o tom, že dotyčný pisatel má nad sebou energetické nástavby, které mají co dočinění s platformou „duchovní diktátor“. Jedná se obyčejně o energie křiklavě červené barvy s ostrými vibracemi, které jsou zcela nevhodné pro navazování rovnoprávných přátelských vztahů a rozhodně nepatří k projevům přirozené autority.

 5. → Pravda je relativní pojem

  „Jasně“, všechno je relativní, wow a vivat stupid. Bóóóžemůj, kdy tahle idicioe a quazivíra relativismu jednou skončí? Kontrolní otázka: 1+1 = 2, aneb jedno jabko plus jedno jabko, jsou dvě jabka, je taky relativní?

  Pravda je to, co jest. A to co jest, nemůže současně být a nebýt. Tečka. Kravinám typu „Pravda je relativní pojem“, může věřit fakt jen magor, šuma fuk jaké že to křiklavé barvy a vibrací je, pojmy nevyjímaje. Zkrátka mimoň jak z praku.

  1. ad.: 1+1 = 2

   Už jsem to tu jednou psal. V dvojkové soustavě je 1 + 1 = 10. To je taky pravda. Proč si myslíte, že všichni jsou povinni počítat na prstech?

   1. Soustava nesoustava, jedno jabko plus jedno jabko, je deset jeblek? No jestli jó, tak se nechte léčit..:-)

   2. To je sice také správně, ale dvojková soustava je šifra v matrixu. V tomto hmotném světě platí ta 2 jablka.

   3. ad.: V tomto hmotném světě platí ta 2 jablka.
    Používání desítkové soustavy je dohoda jejich uživatelů. Takže si pod slovem „dvě“ představíte 2 jablka, stejně tak ve dvojkové soustavě si pod slovem „deset“ představíte 2 jablka.
    To je přesný příklad toho, jak si uživatel desítkové soustavy vytvořil svoji Pravdu.

   4. 0000 0
    0001 1
    0010 2
    0011 3
    0100 4
    Ve dvojkové soustavě není 1+1 = 10. Ale 0010 je zápis čísla 2.

   5. ad.: Ve dvojkové soustavě není 1+1 = 10. Ale 0010 je zápis čísla 2.

    Pardale,
    při vší úctě k Vám, nemáte Pravdu. Ve dvojkové soustavě je 1+1 = 10.

   6. No dobře, ve dvojkovém zápisu je 1+1=10, to není deset, ale zápis se čte jedna nula. A znamená to ve dvojkové soustavě dvě.
    Nesouhlasil jsem s Vaším:“stejně tak ve dvojkové soustavě si pod slovem „deset“ představíte 2 jablka.“

    Uvozovky v matematice je něco mako jako a to není matematika.
    Slovo deset je zde dobré leda k matení pojmů. Dvojková soustava je poziční stejně jako desítková, v desítkové soustavě 10 znamená jedna desítka, ve dvojkové 10 znamená jedna dvojka.

  2. Jedno jablko plus jedno jablko je třeba svačina, a žena plus muž také nejsou jen dva lidé, ale třeba tři, čtyři či i více, protože zplodí potomky.

  1. Ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Hitlera financovali hlavně takzvaní obyčejní lidé. Mnoho lidí nacistické ideologii skutečně věřilo a bylo ochotno dát Hitlerovi poslední marku. Podle ekonoma Petera Druckera tak i po roce 1930 asi tři čtvrtiny veškerých příjmů NSDAP pocházely právě od lidí z nižších středních vrstev, rolníků a dělníků. Ti také tvořili páteř neustále sílící voličské základny strany. Ve volbách do Říšského sněmu 31. července už nacisté ostatní strany doslova rozdrtili a se ziskem 37,3 % hlasů měli před druhými sociálními demokraty více než patnáctiprocentní náskok. Patová situace na politické scéně si po několika měsících vyžádala opakování voleb a NSDAP tentokrát obdržela 33,1 % hlasů, tedy stále dost na první místo.
   https://www.stoplusjednicka.cz/penize-ktere-rozpoutaly-peklo-financovani-hitlerova-vzestupu-2

   Dle historika Wernera Masera je tvrzení, že těžký průmysl a velkostatkáři dostali k moci jak fašistickou diktaturu Mussoliniho v Itálii, tak i Adolfa Hitlera v Německu, aby na jedné straně zbudovali valy proti nebezpečí beloševické revoluce a na druhé straně zároveň vytvořili expanzní možnostií pro vlastní produkci, otřepanu frází, která pramení z nedostatečných detailních znalostí. Takhle situaci líčily (bez důkazů) například výmarské propagandistické letáky sociální demokracie, například v Mnichově vydávané Thomasem Wimmerem. Podnikatel Fridrich Flick poslal nacionálním socialistům jen 2.8 % peněz, které vydal na politické účely. „S 50 000 markami od Flicka, 250 000 od koncernu IG-Farben a částkou nacházející se někde mezi, kterou daroval průmysl z Porúří v roce 1931, se toho nedalo mnoho počít. Kdyby byl býval Hitler neměl k dispozici měsíční příspěvky od tehdy zhruba 800 000 členů, nebyl by s největší pravděpodobností ve volném souboji sil schopný konkurence. “ Gustav Krupp bývá považován za velkoprůmyslníka Hitlerovi obzvláště nakloněnému, ale nakonci roku 1932 nebyl ochoten se ani zasadit u Hindenburga svým jménem pro Hitlera jako kancléře. Dary věnované politickým stranám v období výmarské republiky představiteli průmyslu a hospodářství byly nakonec směřovány proti Hitlerovi a NSDAP.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus

  1. Na stejném zoommagazinu je článek, kde je konspirační teorie přisuzující vinu za pád WTC 11. září 2001 americké vládě elegantně vyvrácena. Proto se omezím jen na jeden fakt. Podle konspirační teorie se Usáma bin Ládin od tohoto teroristického útoku distancoval. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak: Usáma se tímto útokem chlubil.
   https://zoommagazin.iprima.cz/zahady-konspirace/jedenacte-zari-byl-komplot-americkych-politiku-financniku-a-zbrojaru-pry

   Nedělám si naděje, že by se o nesmyslnosti této konspirační teorie dali přesvědčit i Honza a Hvězdička.

 6. Vzduch je v duchovním významu symbolem pro mysl.
  Plíce jsou orgánem pro zpracování vzduchu – a jako vše, i plíce mají duchovní před-obraz.
  Z toho vyplývá, že vadná mysl poškozuje především plíce.

  Nebo také: kdo má zdravou mysl, tomu plíce neonemocní (ani koronavirem).
  Ovšem opravdu zdravé mysli je mezi lidmi méně, než šafránu, proto by se měli lidé nyní otevřít především upřímné, nezištné lásce. Ta léčí všechno.

  Kdo to nepochopil, ten ať si nechá jeho mysl.

  1. ad.: Nebo také: kdo má zdravou mysl, tomu plíce neonemocní (ani koronavirem).

   Láska léčí fšechno! Konečně patent na zdraví! JK, přeji hodně zdaru!

  2. Přímo nebezpečné myslenky. Jako si myslet že díky lásce přežijete, když se vám neotevře padák při seskou.

   1. Lojzo, Matrixi,

    vy můžete žvatlat, co vám slina na jazyk přinese – já ne.
    Vy můžete klouzat po povrchu, aniž byste sebeméně pochopili obsah
    (takže pro vás platí i to, že dvě jablka jsou deset jablek – a římských x jablek).

    Ale zkuste pochopit, že jen pitomec se strašně nízkým EQ
    může argumentovat imaginárním seskokem s ještě imaginárnějším neotevřením padáku,
    místo toho, aby se reálně snažil o nezištnou lásku tady a teď.

   2. Lojzo,

    forma dvojkové soustavy zná pouze dvě cifry: jedničku a nulu. Nezná žádnou další cifru, tedy ani cifru deset. To, co se v desítkové soustavě čte jako „deset“, to se v dvojkové soustavě čte jako jednička a nula. A obsahem této jedničky a nuly v žádném případě není deset jednotek.

    Jak jsem napsal: kloužete po povrchu. Vy zkrátka neumíte rozlišovat mezi formami a obsahem – a to vám umožňuje tvrdit nesmysly.

   3. ad.: A obsahem této jedničky a nuly v žádném případě není deset jednotek.

    A já jsem snad tvrdil, že to znamená deset jednotek? Ta 10 v dvojkové soustavě znamená
    přece dvě jednotky.
    Jestli máte doma digitálního budíka, tak ten počítá v šedesátkové soustavě, kde 59 + 1 = 100. Takže zkuste samostudium znovu toho odkazu o dvojkové soustavě + další.

   4. Lojzo,

    13.3.2020 (7:19) jste napsal tohle:
    ad.: 1+1 = 2
    Už jsem to tu jednou psal. V dvojkové soustavě je 1 + 1 = 10. To je taky pravda.
    Proč si myslíte, že všichni jsou povinni počítat na prstech?

    Z takového zápisu lze odvodit, že 1+1 = 2 = 10
    Jenže to je zavádějící.
    Za prvé se zde nejedná o cifru „deset“, nýbrž o cifru jednička a nula.
    A za druhé, kdybyste napsal,
    že ve všech soustavách se počítá a platí matematický zákon 1 + 1 = 2,
    ale v různých soustavách se pro tento neměnný zákon používají různé zápisy,
    byla by to jasné a beze sporů.

    Vlastně jste takovou samozřejmost nemusel ani psát.

  3. JK píše – Ovšem opravdu zdravé mysli je mezi lidmi méně, než šafránu, …….

   Jak to myslíte? A jak se projevuje zdravá mysl?

   Díky.

   1. Aloisi,
    je otázkou, co vůbec děláte na tomto webu, když neznáte rozdíl mezi zdravou a vadnou myslí…

    Zdravá mysl je zde pro Boha. Prezentuje ho i v případě, že mlčí, a je mu (s radostí) podřízena.
    Vadná mysl je zde pro sebe samu. Prezentuje sama sebe a sama sobě je bohem, takže dělá, co ji napadne.

    Chcete-li se dostat ze závislosti na vaší vadné mysli, jako první krok musíte udělat to, že ji budete krotit. Budete se vyhýbat žvanění a nebudete se věnovat všemu, čím vás vaše vadná mysl doslova napadne.
    Číňané pro to mají přísloví: Kdybys mlčel, mohl bys být považován za moudrého.

 7. → Hvězdička zná jen latinu, hebrejštinu, aramejštinu, řečtinu, kopštinu, arabštinu a angličtinu, trochu německy a francouzsky a samozřejmě český jazyk. Čínsky neumí.

  Álois, Hvězdičku miluju, né proto co zná či nezná, ale proto, že to má v hlavě setsakra srovnaný, narozdíl od těch místních „domněkářů“ a „slepců“ všeho druhu.

   1. → Tady nelze mít nic jiného, než domněnky.

    S tou upřímnou sebekritikou to nepřehánějte..:-))

 8. → nepochopí i přes další nápovědy pomocí jablíček,…

  Když říkám – Údolí tupých hlav – vím o čem mluvím.:-)

  1. A tak to je jen záhal vědomí, neví, co činí.
   Nebo také jinak řečeno: Teorie jasná, praxe jiná, výsledky pochybné.
   Kdyby se ocitli ve vesmíru a letěli mezi hvězdami, ani by to s nimi nehlo.
   Možná je to tak v pořádku.
   Všichni jsme hvězdami na jednom rouchu Otcově. A některé hvězdičky se tam jen tak tiše rozhlíží a vrtí, jiné jako majáky ukazující ostatním cestu, aby nezbloudily, Jiné si v poklidu pozpěvují, další žvaní třeba s měsíčkem a jsou pyšné, že nad ně a jejich pravdu není, aj, co tam dělá onen brouček s kuličkou? Je solí země :-)
   A země se jen tak „pod fousa“ tiše uculuje, nad tím lidským hemžením.

 9. Alois píše: „Hvězdička zná jen latinu, hebrejštinu, aramejštinu, řečtinu, kopštinu, arabštinu a angličtinu, trochu německy a francouzsky a samozřejmě český jazyk. Čínsky neumí. V tom bude zádrhel…… .
  – Pro obyčejného člověka je někdy problém naučit se správně i češtinu, ale ne pro naší Hviezdičku. To je jiný talent! Vždyť čínsky mluví několik miliard číňanů, tak proč by to nezvládla i naše Hviezdička, kdyby chtěla???

 10. → JK, nevím, proč se vyjadřujete k něčemu, čemu nerozumíte.

  Lojzku, proč se vyjadřuješ k něčemu, čemu evidentně nerozumíš? „Obraz“?, „před-obraz“?, furt nic? Tak o čem chceš diskutovat? O tzv. dvojkové soustavě, o wikipedii, o 3.14čovínách a s&h?

  1. Honzo,
   Vaše vstupy jsou jenom 3.14čovínách a s&h. Nic jiného neumíte. Jen se divím, že admina to pořád baví číst a odklikávat to.

   1. Lojzo, moc to admina nebaví, to vím zcela jistě. Ale co už? Jsme lidé různí a pořád se nějak vyvíjíme. Protože Honza většinou nečte články, pod které píše a reaguje často až na diskuzi jiných, proč si ho všímat. Nutí něco někoho, aby ho četl? Mě tedy ne. Víte, on se tak jen baví. Připomíná mi to rčení, že když do ho.na rýpete, tak smrdí víc a víc. Jedna rada může znít – ignorace, nechávám výkal být. Není pro mě žádným přínosem.

 11. pro JK – 19.03.2020 16:25

  Nepochopí, nemůže pochopit. O „pojímání pojmů“, notabene v kontextu „dýchání“ a logice těchto procesů, v životě neslyšel.

 12. → moc to admina nebaví, to vím zcela jistě.

  Hezky jste se propálil, hezky, fakt že jo.

  Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

  Vendelíne, hujere milovanej, Vám se zavděčit, na to je asi jeden lidskej život krátkej. Všichni dobří rodáci, hadr…-))

  Memento mori, Vendelíne, Memento mori…

 13. Ž.-ptá se žák mistra, kde je pravda?
  M.-Máme jí před očima.
  Ž.- A proč jí nevidíme?
  M.-pro naše sobectví.
  Ž.-Můžu já někdy uvidět pravdu?
  M.-dokud existuje já a ty není možno pravdu vidět.
  Ž.- a vy mistře, jste schopen vidět pravdu?
  M.- až bude možno vidět pravdu nebude už nikdo kdo by jí viděl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference